s
Stikord til Tørring sogns kirkebog, Vrads herred, 1721 - 1813

1750-69


På andre sider:
Åle sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814
Tørring sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814

På denne side:
1750-54
1755-59
1760-64
1765-69
 


1750-54

1750
fol 48b
Niels Sporman og Anne Michelsdatter (copuleret)
Jens Jensen og Kirsten Hansdatter (copuleret)
gl Mads Pedersens barn - Peder
Oluf Bechs dødfødte søn (begravet)
Niels Spormans barn - Henning Johan
Mads Uhrskovs barn - Anne Cathrine
Mads Olufsens barn - Oluf Christian
Peder Terkildsen (begravet)
møller Niels Pedersens barn af Egholm Mølle - Rasmus
Jens Jensens barn - Anne

1751
fol 48b
Sidsel Jensdatter (begravet)
Mads Willumsen og Anne Nielsdatter (copuleret)
skoleholder Jens Jensens barn - Hans
Ditlev Hansens barn - Søren
lille Peder Villadsen af Tørring (begravet)
Niels Husmands barn af Plovstrup - Karen
Jørgen Uhrskov (begravet)
Søren Bech (begravet)
Niels Bechs hustru Johanne (begravet)
Oluf Bechs barn - Johanne
Niels Smeds barn - Maren
fol 49b
ung Mads Pedersens barn - Maren
Anders Tømmermands barn - Johanne
Oluf Mynster (begravet)
husmandens datter af Plovstrup (begravet)
Rasmus Nielsen og Anne Jensdatter (copuleret)
Ditlev Johan Hansen (begravet)
Jørgen Nielsen Sadelmager og Johanne Jensdatter (copuleret)
oberstløjtnant Ahrenstorff (begravet)
Laurs Gregersens barn - Anders
Peder Christensen og Maren Vestergaards (copuleret)
Laurs Gregersens søn Anders (begravet)
Hans Jensen og Birthe Johansdatter (copuleret)

1752
fol 49b
Laurs Gregersens hustru (begravet)
Gregers Andersen (begravet)
Christen Mynster af Plovstrup (begravet)
Jes Rasmusen og Anne Knudsdatter (copuleret)
Rasmus Nielsens barn - Mette
Mads Pedersens hustru Anne Pedersdatter (begravet)
Christen Jensen og Anne Marie Andersdatter (copuleret)
Jørgen Sadelmagers barn - Karen
Peder Mærings datters uægte barn - Maren (Hans Knudsen)
fol 50b
Niels Jensen og Anne Marie Andersdatter af Plovstrup (copuleret)
skoleholder Jens Jensens barn - Jacob
Søren Christensen og Anne Christensdatter af Plovstrup (copuleret)
Jørgen Brilles barn - Anne Marie
Christen Tørring (begravet)
Erich Christensens hustru af Reisenhus (begravet)
almisselem Peder Hjulers (begravet)
Jens Nielsen og Mette Pedersdatter (copuleret)
Peder Madsens hustru (begravet)
Peder Mærings datter (begravet)
Peder Mærings datters datter (begravet)
Laurs Pedersen og Maren Jepsdatter (copuleret)
Sidsel Laursdatter (begravet)
husmand Jens Christensens barn af Plovstrup - Karen
Michel Nielsen (begravet)
Anders Tømmermands datter (begravet)
Maren Pedersdatter (begravet)
Laurs Jensen og Karen Erichsdatter (copuleret)
Niels Bech (begravet)
Knud Bech (begravet)
Søren Mossings barn af Plovstrup - Maren
Jørgen Knudsen og Karen Pedersdatter (copuleret)
Peder Hauges hjemmedøbte tvillinger - Søren og Niels
Peder Hauges Søren og Niels (begravet)
Anders Villadsens datter (begravet)
Hans Olufsens barn - Margrethe

1753
fol 51b
Anders Villadsens datter Johanne (begravet)
Mads Pedersens barn - Christen
Jens Jensen (begravet)
Hans Clemens datters uægte barn - Johanne (en røgter på Bygholm)
Hans Clemens datter og hendes barn (begravet)
Christen Rasmussen og Karen Pedersdatter (copuleret)
Jørgen Knudsens barn - Karen
Laurs Pedersens barn - Peder
smedens barn - Johan
Christen Jensen af Åle og Karen Jørgensdatter (copuleret)
Anders Wistisens barn - Johanne
Jørgen Knudsens datter Karen (begravet)
Morten Jørgensen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Erich Christensens barn af Reisenhus - Christen
Christen Rasmussens barn - Maren

1754
fol 52b
Mads Madsen Uhrskovs barn - Søren
Hans Jensens datters datter søn - Hans (Laurs Hansen, en karl fra Ølsted)
Søren Mossings barn - Oluf Christian
Anders Wistisens datter - 14 år
Hans Jensens datter søn Hans (begravet)
Hans Jensens datter (begravet)
Søren Uhrskov (begravet)
Peder Rasmussens hustru (begravet)
Niels Møllers barn af Egholm Mølle - Thomas
Niels Møllers Thomas (begravet)
Peder Hauges barn - Søren
Søren Mossings søn (begravet)
Rasmus Nielsens barn - Peder
Jens Nørbos barn - Jens
Oluf Bechs barn - Maren
Mads Olufsens barn - Peder
Jørgen Knudsens barn - Knud
Oluf Lunde skoleholder i Galten og Deliane Jensdatter (copuleret)
Jørgen Sadelmagers barn - Jens Nicolaj (Christian overstreget)

1755-59

Top


1755
fol 53b
Jens Gregersen (begravet)
gl Niels Christian (begravet)
Anders Tømmermands barn - Søren
Erich Christensens søn Christen af Reisenhus (begravet)
Peder Madsen (begravet)
Laurs Pedersens barn - Jep
Jørgens tvillinger af Brillen - Jørgen og Niels
Morten Uhrskovs hustru (begravet)
Søren Mossings barn - Anne
Erich Christensens barn af Reisenhus - Niels
ung Mads Pedersens barn - Peder
Egholm møllers hjemmedøbte datter (navn mangler)
Egholm møllers hjemmedøbte datter (begravet)
Jep Pedersen og Anne Marie Nielsdatter (copuleret)
ung Christen Kroer og Kirsten Jepsdatter (copuleret)
almisselem Mads Madsen (begravet)
Anders Tømmermands søn Søren (begravet)

1756
fol 54b
Knud Nielsen af Tørring (begravet)
Rasmus Nielsens barn - Kirstine
hyrdens søn (begravet)
Jørgen Knudsens søn Knud (begravet)
Christen Kroers søn af Vandborg - Jep
Niels Smeds datter Johanne (begravet)
Christen Rasmussens barn - Rasmus
Mads Østergaards barn Christen (begravet)
Jørgen Sadelmagers søn Jens Nicolaj (begravet)
Mads Madsen Uhrskovs barn - Birthe
Mads Uhrskovs datter Birthe (begravet)
Jørgen Brilles søn Niels (begravet)
Christen Rasmussens søn Rasmus (begravet)
Søren Mossings datter af Plovstrup (begravet)
Christen Mogensens enke af Plovstrup (begravet)

1757
fol 55b
Morten Uhrskovs barn - Anne
Elle Sørensdatter (begravet)
Jørgen Knudsens barn - Peder
Jørgen Sadelmagers barn - Deliane
Anders Tømmermands barn - Karen
(navn mangler) af Plovstrup som tjente Hans Wistisen og udlagde til barnefader Wisti Andersen (public absolveret)
Niels Møllers barn af Egholm Mølle - Mette Malene
landsoldat Jens Pedersen af Hatting og Ingeborg Knudsdatter af Tørring (trolovet)
møllerens datter Mette Malene (begravet)
Sidsel Jensdatter (begravet)
Jens Pedersen og Ingeborg Knudsdatter (copuleret med sessionsseddel)
Peder Pedersen Ahrensberg af Hvejsel og Anne Jepsdatter (copuleret)
Jens Pedersens barn - Peder
Laurs Pedersens barn - Christen
Peder Nissen af Wimmersbul og Hedvig Marie Elisabeth Johansdatter Sporman (copuleret)
Niels Knudsen og Else Hansdatter af Holtum (copuleret)
Christen Vandborgs dødfødte søn (begravet)
Niels Smeds datter - Johanne
Søren Mossings hjemmedøbte barn - Anne Marie
Søren Mossings Anne Marie (begravet)
C? (begravet)
fol 56b
Peder Mærings hustru af Tørring for hendes uforligelighed og hendes tunges skammelige misbrug med skældsord osv (public absolveret)
Niels Smeds barn - Johanne
Erich Christensens hjemmedøbte barn - Anne Marie
Kirsten Sørensdatter af Holtum som udlagde Jørgen Pedersen en musikant sønderfra (public absolveret)

1758
fol 56b
Oluf Bechs barn - Hans
Mette Nielsdatter (begravet)
forvalter Udsens barn - Laurs
gartner Nis Jacobsen Vandrups barn af Stougård - Gertrud
Jørgen Brilles barn - Niels
Jørgen Brilles Niels (begravet)
Christen Rasmussens hustru (begravet)
Karen Nielsdatter af Tørring - 80 år
fol 57b
Mads Madsens hjemmedøbte barn af Uhrskov - Barbara
Mads Pedersen Østergaards barn - Christen
Michel Jacobsen af Hvejsel og Anne Andersdatter af Plovstrup (trolovet)
Jens Melchiorsen af Hedensted og Anne Cathrine Sørensdatter af Uhrskov (trolovet)
Mads Madsens datter (i kirke)
Jens Jacobsen af Hvejsel og Anne Andersdatter af Plovstrup (copuleret)
Morten Uhrskovs barn - Jørgen
Morten Uhrskovs hustru (introduceret)
Jens Melchiorsen og Anne Cathrine Sørensdatter af Uhrskov (copuleret)
Christen Rasmussen for lejermål med Ingeborg Madsdatter af Tørring (public absolveret)
Ingeborg Madsdatter som udlagde Christen Rasmussen (public absolveret)
Jørgen Uhrskovs søn Jørgen (begravet)
Ingeborg Madsdatters uægte barn - Karen
Birthe Qvist (begravet)
Christen Bager af Tørring Bro (begravet)
Peder Qvist af Tørring (begravet)

1759
fol 58b
Peder Terkildsens datters søn Hans (begravet)
Peder Nielsen og Karen Jensdatter (copuleret)
Peder Terkildsens enke (begravet)
Jens Bagers datter Birthe (begravet)
Jens Thomasen og Maren Pedersdatter af Vindelev (copuleret)
Jørgen Knudsens barn - Maren
Mads Uhrskovs datter Barbara (begravet)
Jens Sørensen og Birthe Pedersdatter (copuleret)
Søren Mossings barn - Christen
Jørgen Knudsens hustru (introduceret)
Christen Graversen og Maren Erichsdatter af Reisenhus (copuleret)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Egholm Mølle - Anne
Søren Mossings hustru (introduceret)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Egholm Mølle (i kirke)
Niels Møllers hjemmedøbte barn af Egholm Mølle (begravet)
Niels Møllers hustru af Egholm Mølle (introduceret)
Søren Laursen og Mette Laursdatter af Hygum (copuleret)
Christen Vandborgs barn - Jens
Søren Knudsen af Uldum og Anne Jørgensdatter (trolovet)
Hans Andersen og Kirsten Andersdatter (trolovet)
almisselem Anne Sørensdatter (begravet)
en grydermand som vognen var væltet på (begravet)
Søren Knudsen af Uldum og Anne Jørgensdatter (copuleret)
Morten Uhrskovs barn - Anders
Hans Andersen og Kirsten Andersdatter (copuleret)
Jørgen Brilles hjemmedøbte søn (begravet)
Christen Vandborgs hustru (introduceret)
Morten Uhrskovs hustru (introduceret)

1760-64

Top


1760
fol 59b
Rasmus Nielsens barn - Niels
Jens Uhrskovs barn - Peder
Mads Pedersen af Tørring (begravet)
Jens Uhrskovs hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru (introduceret)
Jørgen Knudsens datter (begravet)
gl Mads Pedersen (begravet)
Mette Knudsdatter som udlagde Hans Andersen af Tørring (public absolveret)
Christen Rasmussens barn - Niels
Erich Christensens barn af Reisenhus - Christen
Mads Madsens barn af Uhrskov - Friderica
Laurs Pedersens barn - Anders
Jørgen Andersens barn - Christen
Peder Uhrskov (begravet)
Oluf Bechs barn - Niels
Maren Fyhns (begravet)
Mads Østergaards barn - Jens
Hans Andersens hjemmedøbte barn (begravet)
Niels Pedersen (begravet)

1761
fol 60b
Søren Alsteds søn Christen (begravet)
Hans Christensen af Ølholm og Anne Pedersdatter (copuleret)
Jørgen Knudsens barn - Karen
landsoldat Peder Mortensens og hustru Birthe Rasmusdatters barn fra Kørup - Elisabeth
Jørgen Knudsens hustru (introduceret)
Peder Madsen og Anne Hansdatter (copuleret - kongebrev)
Peder Mortensen Landsoldats datter Elisabeth (begravet)
Peder Olufsen og Maren Pedersdatter (copuleret - kongebrev)
Christen Madsen af Stougård og Maren Tørring (copuleret)
Søren Mossing af Plovstrup (begravet)
Niels Andersen og Anne Christensdatter (copuleret)
Marcus Andersen og Else Sørensdatter (copuleret)
Hans Andersens barn - Anders
Morten Uhrskovs barn - Kirsten
Friderich Christian Keisig og Birthe Johansdatter Sporman (copuleret)
Jens Christensen Lundfods barn - Peder

1762
fol 61b
Jens Lundfods hustru (introduceret)
Anders Tømmermand (begravet)
Wisti Pedersen og Mette Hansdatter (copuleret)
Jens Skolemester (begravet)
Christen Rasmussens barn - Karen
Jens Bagers hustru af Tørring Bro (begravet)
Jens Bager af Tørring Bro (begravet)
Marcus Andersens barn - Mette
Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Rasmus Hansen og Anne Christensdatter (copuleret)
Georg Snedker (begravet)
Christen Kroer (begravet)
Peder Terkildsens datter Kirsten (begravet)
Mathias Nielsen (begravet)
Jørgen Andersens barn - Laurs
Marcus Andersens hustru (introduceret)
Jens Nørbos hustru og dødfødte datter (begravet)
Jens Uhrskovs hustru (begravet)
Jens Moses barn - Oluf
fol 62b
Jørgen Andersens hustru (introduceret)
Peder Madsens barn - Mads
Peder Qvists enke (begravet)
Niels Andersens barn - Elisabeth
Jens Moses hustru (introduceret)
Anders Pedersen Smith og Lene Jensdatter af Tørring Bro (copuleret)
Niels Andersens hustru (introduceret)
Mette Nielsdatter (begravet)
Peder Madsens hustru (introduceret)
Rasmus Hansens barn - Karen
Jens Hansens barn - Peder
Maren Vestergaard (begravet)
Jens Sørensen og Apelone Jensdatter (copuleret)
Rasmus Hansens hustru (introduceret)
Jens Hansens hustru (introduceret)
Jens Lundfods søn Peder (begravet)
Niels Thomasen og jomf Hansen (copuleret)

1763
fol 62b
Rasmus Hansens datter Karen (begravet)
Kirsten Uhrskov (begravet)
Mads Uhrskovs barn - Mads
Mads Østergaards søn Jens (begravet)
Peder Hansen og Else Christensdatter (copuleret)
Laurs Pedersens barn - Karen
Mads Uhrskovs hustru (introduceret)
Hans Andersens barn - Anders
fol 63b
Laurs Pedersens hustru (introduceret)
Niels Spormans søn Michel (begravet)
Hans Andersens hustru (introduceret)
Jens Uhrskovs hustru (begravet)
Andreas Skrædders barn - Marie
Søren Jensen og Kirsten Hansdatter (copuleret)
Andreas Skrædders hustru (introduceret)
Niels Smed (begravet)
Laurs Olufsen og Else Christensdatter (copuleret)
Michel Jensen og Anne Nielsdatter (copuleret)
Morten Madsen og Johanne Christensdatter (copuleret)
Jens Melchiorsens barn - Melchior
Niels Thomasens barn af Egholm Mølle - Ditlev Johan
Jens Melchiorsens søn Melchior (begravet)

1764
fol 63b
Jens Melchiorsens hustru (introduceret)
Niels Møllers hustru af Egholm Mølle (introduceret)
Morten Uhrskovs barn - Karen
Morten Uhrskovs hustru (introduceret)
Rasmus Hansens barn af Plovstrup - Søren
Jørgen Knudsens barn - Maren
Jens Nørbos barn - Maren
fol 64b
Jens Lundfods dødfødte datter (begravet)
Niels Andersens barn - Anders
Henning Hansens barn - Birgitte
Rasmus Hansens hustru (introduceret)
Jens Nørbos hustru (introduceret)
Jacob Skovfogeds datter Johanne (begravet)
Jens Hansens barn - Hans Christian
Jens Lundfods hustru (introduceret)
mons Hansens hustru (introduceret)
Niels Andersens hustru (introduceret)
Christen Vandborgs dødfødte barn (begravet)
Jens Hansens hustru (introduceret)
Jens Nørbos datter Maren (begravet)
Christen Rasmussens barn - Rasmus
Christen Vandborgs hustru (introduceret)
Mads Østergaards barn - Jens
Erichs datter af Reisenhus - Else
Christen Madsen og Kirstine Pedersdatter Lureby (copuleret)
Laurs Olufsens barn - Christen
fol 65b
Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Anders Bromands barn - Karen
Erichs hustru af Reisenhus (introduceret)
Laurs Olufsens hustru (introduceret)
Peder Madsens barn - Hans Christian
Christen Nielsen af Alsted Mølle og Anne Mette Andersdatter af Plovstrup (copuleret)
Anders Bromands hustru (introduceret)
Peder Hansen Murmester i Ilved og Kirsten Andersdatter af Stougård (copuleret)
Poul Christensen og Anne Conradsdatter (copuleret)
Peder Madsens hustru (introduceret)
Marcus Andersens barn - Søren
Poul Pedersen af Holtum og Mette Jensdatter af Tørring (copuleret)
Morten Uhrskovs datter Kirsten (begravet)
Peder Laursdatter?? og Maren Nielsdatter af Vonge (copuleret)
Jørgen Andersens barn - Anders
Marcus Andersens hustru (introduceret)
Jørgen Knudsens hustru (introduceret)
Laurs Pedersens søn Anders (begravet)
Jens Melchiorsens barn - Jens
Laurs Pedersens datter Karen (begravet)

1765-69

Top


1765
fol 66b
Hans Kroer (begravet)
Peder Houges barn - Christen
Jens Melchiorsens hustru (introduceret)
Jens Husmand af Plovstrup (begravet)
Else Ottes (begravet)
Jens Uhrskovs barn - Birthe Marie
Peder Houges hustru (introduceret)
Jens Uhrskovs hustru (introduceret)
Poul Christensens barn - Kirsten
Jens Uhrskovs datter Birthe Marie (begravet)
Hans Andersens barn - Hans Christian
Poul Christensens hustru (introduceret)
Hans Andersens hustru (introduceret)
Hans Kroers barn - Hans
Søren Mossings datter Maren (begravet)
Jens Nørbos barn - Knud
fol 67b
Hans Kroers enke (introduceret)
Jens Nørbos hustru (introduceret)
Mads Østergaards søn Jens (begravet)
Oluf Olufsen og Mette Kirstine Madsdatter (copuleret)
Niels Thomasens barn af Egholm Mølle - Thomas
Christen Andersen og Bodil Jeppesdatter (copuleret)
Oluf Hansen og Dorthe Johansdatter (copuleret)
Niels Thomasens hustru af Egholm Mølle (introduceret)
Jørgen Knudsens datter Maren (begravet)
Peder Villadsens hustru (begravet)
Andreas Skrædders søn - Christen
Jens Lundfods dødfødte søn (begravet)

1766
fol 67b
Jens Lundfods hustru (introduceret)
Andreas Skrædders hustru (introduceret)
Andreas Skrædders søn (begravet)
Laurs Pedersens barn - Maren
fol 68b
Jens Hansens barn - Christen
Anders Bromands barn af Tørring Brohus - Birthe
Jens Uhrskovs barn - Apelone
Laurs Pedersens hustru (introduceret)
Jens Hansens hustru (introduceret)
Morten Uhrskovs barn - Kirsten
Knud Nielsens enke (begravet)
Jens Uhrskovs hustru (introduceret)
Jens Uhrskovs datter (begravet)
Morten Uhrskovs hustru (introduceret)
mons Henning Hansens barn - Inger
Anders Bromands hustru af Tørring Bro (introduceret)
Henning Hansens hustru af Tørring (introduceret)
Jørgen Andersens barn - Karen
Jørgen Andersens hustru (introduceret)
Hans Andersens barn - Christen
fol 69b
Hans Andersens barn Christen (begravet)
Mads Pedersens dødfødte barn (begravet)
Christen Rasmussens barn - Jeppe
Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Jørgen Knudsens barn Knud (begravet)
Hans Andersens hustru (introduceret)
Rasmus Hansens barn - Hans
Jørgen Knudsens barn - Peder
Jørgen Knudsens hustru (introduceret)
Niels Andersens barn - Christen
Niels Andersens søn Christen (begravet)
Rasmus Hansens hustru af Plovstrup (introduceret)
Jens Sørensen af Sindbjerglund og Bodil Olufsdatter af Tørring (copuleret)
Niels Pedersen og Johanne Iversdatter af Vonge (copuleret)
Niels Andersens hustru af Tørring (introduceret)
gl madam Hansen - 56 år

1767
fol 69b
Barbara Andersdatter af Uhrskov - 71 år
Niels Mortensens barn - Troels
Grethe Vævers barn - Jens
Peder Madsens søn Hans Christian - 2 år
Oluf Olufsens barn - Mads
Jørgen Knudsens barn - Mette
fol 70a
Søren Michelsen af Skovbølling og Maren Andersdatter af Plovstrup (copuleret)
Jens Melchiorsens barn - Friderica
Johanne Sørensdatter tjenende i Tørring skole - 29 år
Peder Madsens barn - Hans Christian
Laurs Olufsens barn - Mette
Niels Andersen af Plovstrup efter 50 års ægteskab med hans efterlevende enke - 87 år
Jens Jensen af Plovstrup og Sophie Johansdatter af Tørring Skovhus (copuleret)
Oluf Hansens barn - Else
Jørgen Nielsen og Karen Hansdatter (copuleret)
Christen Pedersen og Johanne Nielsdatter (copuleret)
Anders Pedersens barn af Brohuset - Esther
hyrden Christen Bendixens barn (begravet)
Jørgen Knudsens barn - Maren
mons Niels Fogh forpagter på Stougård (begravet)

1768
fol 71b
Hans Andersens barn - Hans Christian
Hans Clemensens hustru (begravet)
Hans Andersens søn Hans Christian - 3 uger
Christen Pedersens barn - Maren
Laurs Nielsen og Sidsel Christensdatter (trolovet)
Peder Villadsen - 86 år
Jens Hansens barn - Kirsten
Anders Hansen (begravet)
Henning Hansens barn - Elle
Laurs Nielsens barn - Mette
Jens Christensens barn - Peder
fol 72b
Jens Nørbos barn - Maren
Christen Pedersen Mærings barn - Anne Marie
Christen Andersens barn - Maren
Laurs Nielsen og Sidsel Christensdatter (copuleret)
møllerens datter af Egholm Mølle - Inger Malene
Laurs Nielsens datter Mette - 2 mdr
Christen Pedersens datter Maren - 14 uger
Jørgen Andersens barn - Christen
enkemand Søren Jacobsen af Hvejsel og Anne Jensdatter af Tørring (trolovet)
Jørgen Nielsens søn Niels - 2 dage?
Christen Pedersen og Karen Davidsdatter (trolovet)
Niels Sørensen Hyrdes barn - Anne Lisbeth
fol 73b
Rasmus Hansens barn af Plovstrup - Karen
Laurs Pedersens barn - Karen
Niels Andersens barn - Christen
hyrden Niels Sørensens datter Anne Lisbeth - 9 uger
enkemand Søren Jacobsen af Hvejsel og Anne Jensdatter af Tørring (copuleret)
Christen Pedersen og Karen Davidsdatter (copuleret)

1769
fol 73b
Christen Rasmussens barn - Søren
Søren Alsteds enke Karen Olufsdatter - 61 år
Christian Rasmussens barn Søren - 1 mdr
enkemand Peder Michelsen af Skovbølling og Maren Pedersdatter af Stougård (trolovet)
Henning Hansens datter Birgitte - 5 år
enkemand Peder Michelsen af Skovbølling og Maren Pedersdatter af Stougård (copuleret)
Morten Uhrskovs datter Karen - 5 år
Oluf Hansens datter Else - 1½ år
Niels Andersens søn Christen - 8 mdr
fol 74b
Jens Hansens søn Christen - 3 år
Jens Nørbos søn Knud - 7 år
Laurs Pedersens datter Karen - 9 mdr
Jens Christensens søn Peder - 1 år
Christen Rasmussens søn Rasmus - 5 år
Morten Uhrskovs barn - Jørgen
Jørgen Knudsens datter Maren - 1½ år
Marcus Andersens barn - Anders
Anders Bromands barn - Jens
skoleholder Søren Jensens hustru Kirsten Hansdatter - 48 år
Jørgen Nielsens barn - Maren
Christen Møllers hjemmedøbte barn Birthe Marie (begravet)
Wisti Andersens barn af Plovstrup - Karen Margrethe
Rasmus Hansens barn Hans af Plovstrup - 3 år

Top


På andre sider:
Åle sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814
Tørring sogn
1721-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1814

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 4-1-06
c