s
Stikord til Bregnet sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1748-1813

1748-1813
Trolovede og copulerede


Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1748-1813
1748-1806
1748-1813
1748-1813

På denne side:
1748-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1748

fol 161b
Peder Odder og Maren Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Palsen af Thorsager og Sara Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Knudsen af Rostved og Anne Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jørgen Sørensen og Inger Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Andersen og Karen Christensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Koed og Maren Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret - i Koed kirke)
Søren Pedersen og Anne Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Laurs Olufsen Soelberg og Anne Friderichsdatter (trolovet og copuleret)

1749
fol 162a
Jens Sørensen og Karen Jørgensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Skrejrup og Karen Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Mette Marie Andersdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Hans Christensen og Anne Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1750
fol 162a
Jens Christensen og Mette Rasmusdatter Winther af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Laurs Stær af Følle og Kirsten Madsdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Peder Apel af Thorsager og Anne Madsdatter af Korup (trolovet)
Peder Sparre og Maren Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Madsen og Dorthe Nielsdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Niels Madsen af Egens og Anne Nielsdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1751
fol 162a
Svenning Christensen og Dorthe Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
fol 162b
Niels Christensen og Birthe Steensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jens Bach af Thorsager og Kirsten Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Peder Hermansen af Thorsager og Kirsten Sørensdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Anders Jensen og Ingeborg Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jens Jørgensen og Kirsten Madsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Mads Jørgensen og Mette Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1752
fol 162b
Knud Sørensen af Kejlstrup og Kirsten Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret - i Feldballe kirke)
Rasmus Ovesen af Thorsager og Maren Jørgensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Rostved og Maren Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Rasmus Smæk og Dorthe Andersdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Peder Bang og Maren Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Peder Laursen af Mårup og Maren Smæks af Korup (trolovet og copuleret)
Peder Molbo af Følle og Kirsten Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
fol 163a
fogeden mons Søren Ahrenkiil og frk Kirsten Jacobsdatter Møller af Kalø (copuleret - på Kalø)

1753
fol 163a
Jørgen Tykjær og Inger Jørgensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Bjødstrup og Maren Nielsdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen og Dorthe Pedersdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Korup og Karen Stærs af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Jørgensen og Inger Tyrris af Følle (trolovet og copuleret)
Rasmus Bang og Anne Andersdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Stokholm af Egens og Karen Thomasdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jochum Ludvig Ernst og Anne Sophie Bade ved Hollænderhuset (trolovet og copuleret)
Jørgen Bruus og Kirsten Madsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1754
fol 163a
Mads Svenningsen af Rønde og Mette Bertelsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
fol 163b
Niels Væver af Møllerup og Kirsten Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Graver og Maren Nielsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Rasmus Palsen og Mette Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1755
fol 163b
Rasmus Ladefoged og Anne Margrethe Henrichsdatter ved Kalø (trolovet og copuleret)
Knud Smæk og Maren Nielsdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Jacob Madsen af Thorsager og Maren Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Kjær af Thorsager og Dorthe Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Stær og Maren Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Rasmus May og Dorthe Madsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Grønfeld og Karen Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Michel Jeppesen af Århus og Maren Smeds af Rønde (trolovet og copuleret)
Anders Sparre af Ommestrup og Maren Michelsdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1756
fol 163b
Svenning Christensen af Rønde og Anne Andersdatter af Følle (trolovet og copuleret)
fol 164a
Niels Væver og Anne Balle af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Laursen og Karen Palsen af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Smed og Anne Nielsdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen og Maren Basse af Følle (trolovet og copuleret)

1757
fol 164a
Friderich Emmertsen af Rønde og Anne Stærs af Følle (trolovet og copuleret)
Anders Jensen og Maren Pedersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1758
fol 164a
Niels Madsen af Egens og Karen Bertelsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Sophussen af Bjødstrup og Dorthe Marie Rasmusdatter ved Kalø (trolovet og copuleret)

1759
fol 164a
Rasmus Hveed og Maren Hogens af Følle (trolovet og copuleret)
Bertel Jensen og Anne Marie Laursdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen Rais svinehyrde? og Johanne Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Anders Jensen af Kejlstrup og Dorthe Pedersdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Christen Væver af Rostved og Maren Jeppes af Rønde (trolovet og copuleret)

1760

Top

fol 164b
Peder Ibsen og Maren Andersdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Hans Poulsen af Følle Mølle og Mette Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Dagstrup og Dorthe Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Oluf Winther og Anne Pedersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1761
fol 164b
Søren Rasmussen af Egens og Karen Madsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen og Birthe Madsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Bødker og Maren Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen af Havhuset og Dorthe Jørgensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Mads Laursen af Korup og Maren Sørensdatter af Thorsager (trolovet og copuleret)

1762
fol 164b
Anders Poulsen af Thorsager og Dorthe Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Grønfeld og Birthe Thomasdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jacob Winther og Maren Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Hellesen af Bjødstrup og Anne Jørgensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
fol 165a
Søren Hansen af Mårup og Sophie Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Michel Laursen og Maren Laursdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jørgen Loftmand og Kirsten Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1763
fol 165a
Andreas Andreasen af Skrejrup og Maren Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen af Lyngsbæk og Anne Christensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Søren Væver og Maren Bondes af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1764
fol 165a
Peder Jensen af Grønfeld og Kirsten Stærs af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen og Birthe Espensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen af Havhusene og Else Bertelsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen og Mette Foged af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Morten Larsholt af Thorsager og Mette Bertelsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Bonde og Karen Jensdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Peder Bødker og Kirsten Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
fol 165b
Johan Jørgensen og Mette Sørensdatter af Følle Mølle (trolovet og copuleret)
Jens Balle og Anne Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Ovesen af Bjødstrup og Birthe Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1765
fol 165b
Christian Mogensen og Maren Laursdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Mads Winther og Dorthe Jørgensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Egens og Anne Jacobsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Christian Bertelsen og Birthe Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Anders Moesmand og Edel Bertelsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Ebdrup og Emmerentze Jacobsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Peder Hjord og Maren Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jens Moesmand og Sidsel Christensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Rytter og Karen Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1766
fol 165b
Søren Hornbach af Ugelbølle og Maren Bruus af Følle (trolovet og copuleret)
Anders Skolemester af Ugelbølle og Anne Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
fol 166a
Niels Sørensen og Birthe Nielsdatter Koch af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Mads Christensen af Rønde og Dorthe Nielsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Christian Balle og Anne Winthers af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1767
fol 166a
Jens Jensen af Feldballe og Mette Vævers af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Rostved og Karen Andersdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Søren Andersen og Mette Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Nielsen og Mette Skomager af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen Stabrand af Hansted Skovhus og Birthe Lucie Jacobsdatter Bach af Ringelmose (trolovet og copuleret)
Peder Winther af Egens og Anne Jensdatter af Hollænderhuset (trolovet og copuleret)
Niels Væver og Mette Mays af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Christen Jeppesen og Karen Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Søren Bertelsen og Kirsten Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1768
fol 166a
Søren Christensen og Kirsten Rasmusdatter Winther af Rønde (trolovet og copuleret)

1769
fol 166a
Jens Rasmussen af Hedegård og Anne Elisabeth Laursdatter af Hollænderhuset (trolovet og copuleret)
fol 166b
Peder Jensen af Skrejrup og Anne Jensdatter Snedker af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Lystrup og Dorthe Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret - kongebrev)
Rasmus Rasmussen og Anne Moesmand af Rønde (trolovet og copuleret)

1770

Top

fol 166b
Niels Rasmussen og Dorthe Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
sr Hans Petter Schultz og madam Kirstine Ahrenkiil af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Hemmesen og Maren Foged af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Mads Laursen af Bjødstrup og Karen Christensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Balle og Mette Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1771
fol 166b
Johan Christian Røber og Maren Olufsdatter af Kalø (trolovet og copuleret)
Hans Sørensen af Egens og enke Karen Sørensdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Skrejrup og Birthe Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Søren Hornbach af Ugelbølle og Karen Andersdatter af Følle (trolovet og copuleret)
sr Thomas Thomasen og madem. Maren Bonne af Kalø (copuleret - kongebrev)
fol 167a
Niels Nielsen og Dorthe Marie Nielsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jens Foged og Kirsten Madsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1772
fol 167a
Jens Pedersen og Bodil Thygesdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Terkild Jacobsen og Anne Marie Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Egens og Karen Sørensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Tykjær og Maren Jørgensdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1773
fol 167a
Jens Jeppesen og Anne Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Mads Jacobsen og Lisbeth Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Nicolaj Jørgensen af Attrup og Margrethe Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Anders Bennesen og Kirsten Andersdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1774
ingen

1775
fol 167a
Niels Bendixen og Anne Marie Jørgensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen af Eskerod og Maren Jørgensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
fol 167b
Søren Tyrresen og Anne Jørgensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Simon Jacobsen Bade og Mette Marie Madsdatter af Ringelmose (trolovet og copuleret)

1776
fol 167b
Jacob Notlev og Maren Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Justsen og Anne Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Emmert Carlsen af Nødager og Kirsten Stærs af Følle (trolovet og copuleret)
sr Mads Jensen Wad af Østergård og Dorthe Jensdatter Rønne af Følle (copuleret - kongebrev)
Niels Jensen og enke Inger Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Søren Tyrresen og Maren Jørgensdatter Bruus af Følle (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen og Kirsten Andersdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Jørgensen Bruus og Margrethe Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Hellesen af Rønde og Maren Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1777
fol 167b
Christen Pedersen Kudsk af Kalø og Maren Pedersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Anders Jensen og Kirsten Winthers af Rønde (trolovet og copuleret)
fol 168a
Christian Madsen af Thorsager og Karen Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
serg. Jens Møller og Birthe Stærs af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Jens Knudsen af Kjelstrup og Anne Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1778
fol 168a
Rasmus Andersen og enke Sidsel Christensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen og Karen Jensdatter Lykke af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Jensen og Kirsten Marie Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen Bruus af Bjødstrup og Anne Jørgensdatter Sparre af Rønde (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Jensen af Kejlstrup og Karen Stær af Følle (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Luchas af Thorsager og Maren Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Andersen og enke Kirsten Madsdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1779
fol 168a
Jens Jensen af Isgård og Birthe Bruuses af Rønde (trolovet og copuleret)
sr Hans Jacob Damant og Axilia Bode af Ringelmose (trolovet og copuleret)
Jørgen Clausen og Kirsten Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
sr Poul Schmidt og madem. Cathrine Marie Pæstrup af Rønde (copuleret - kongebrev)
fol 168b
Jørgen Johansen og Karen Knudsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Anders Smæk og Maren Jørgensdatter af Korup (trolovet og copuleret)

1780

Top

fol 168b
Rasmus Jensen Boyer og Dorthe Nielsdatter af Kalø (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen Hyrde af Gravlev og Christiane Winther af Rønde (trolovet og copuleret)
enkemand Oluf Bjerring skoleholder og Lisbeth Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Christen Jensen og Maren Thygesdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Thygesen og Maren Pedersdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1781
fol 168b
Christen Hansen og Birthe Thomasdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Bertel Madsen og Lisbeth Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Mads Sørensen og Karen Pedersdatter Foged af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Baltzer Andersen af Feldballe og Maren Winthers af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Palsen og Maren Winthers af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1782
fol 169a
enkemand skovrider Johan Bøgh af Auning og jomf Anne Marie Kramer ved Kalø (trolovet og copuleret)
Jens Bruus af Rønde og Birthe Jørgensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1783
fol 169a
Laurs Rasmussen af Segalt og Anne Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Knud Hansen og Dorthe Marie Pedersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Skrædder af Thorsager og Maren Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Stær af Ugelbølle og Mette Rasmusdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Maren Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Mørke og Mette Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1784
fol 169a
Svenning Nielsen og enke Anne Margrethe Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Andersen af Egens og Dorthe Jørgensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen af Hjelmager og Birthe Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Søren Andersen og enke Mette Sørensdatter af Følle Mølle (copuleret - kongebrev)
fol 169b
Torsten Pedersen og Anne Bjørns af Rønde (trolovet og copuleret)

1785
fol 169b
Jørgen Ovesen og Margrethe Bertelsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Smæk af Korup og Kirsten Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Poul Groesen af Thorsager og Dorthe Knudsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Peder Andersen Sparre og Maren Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Hans Christensen af Jeberg og Maren Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Peder Henning og Maren Nielsdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Oluf Bjerring og Maren Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Søren Andersen Smed af Ugelbølle og Anne Jørgensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Winther og Kirsten Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1786
fol 169b
Emmert Friderichsen og Mette Marie Mortensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Ugelbølle og Anne Marie Michelsdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1787
fol 170a
Niels Sørensen af Ugelbølle og Karen Olufsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Svenning Madsen og Inger Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Andersen og Anne Cathrine Olufsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Jens Hjort af Fårup og Dorthe Rasmusdatter Hveed af Følle (trolovet og copuleret)

1788
fol 170a
Laurs Kjær Ladefoged på Kalø og Johanne Sejersdatter af Rønde (copuleret - kongebrev)
Hans Svenningsen og Anne Jørgensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Margrethe Hummelkarl af Følle (trolovet og copuleret)
Peder Stilling af Kalø og Maren Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Laurs Bendixen af Rostved og Karen Jørgensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Bødker og Mette Sørensdatter af Kalø (trolovet og copuleret)

1789
fol 170a
Jørgen Jost og Maren Pedersdatter af Følle (trolovet og copuleret)
fol 170b
Søren Bødker og Anne Marie Laursdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Ebbe Sørensen af Skrejrup og Anne Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen Kjær af Rostved og Maren Madsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Friderich Johansen af Århus og Kirsten Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Niels Jensen og Mette Pedersdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Thomas Pedersen af Kolind og Ingeborg Clemensdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1790

Top

fol 170b
Peder Andersen Donn og Anne Sørensdatter Smeds af Følle (trolovet og copuleret)
Jørgen Boesen af Thorsager og Anne Sørensdatter af Kalø (trolovet og copuleret)
Søren Laan af Thorsager og Johanne Madsdatter af Kalø (copuleret - kongebrev)
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
fol 171a
Poul Hansen og Karen Madsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Peder Sparre af Kalø og Karen Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Laurs Samuelsen af Segalt og Anne Johansdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1791
fol 171a
Laurs Rasmussen Smed af Horstved og Sidsel Andersdatter af Kalø (trolovet og copuleret)
Niels Svenningsen og Anne Kirstine Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Mads Foged og Anne Rasmusdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Madsen af Egens og Kirsten Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Rostved og Karen Rasmusdatter på Holtet? (trolovet og copuleret)
Anders Jensen Hald af Hjelsager og Karen Madsdatter af Følle (trolovet og copuleret)
Svenning Christensen og Anne Kirstine Pedersdatter af Kalø (trolovet og copuleret)

1792
fol 171a
Jens Nielsen af Feldballe og Mette Marie Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
fol 171b
Peder Apel af Thorsager præstegård og Anne Marie Rasmusdatter af Kalø Hollænderhus (trolovet og copuleret)
Mads Sørensen af Følle Mølle og Anne Olufsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen og Anne Marie Thygesdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Søren Jeppesen og Anne Marie Nielsdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Mads Kjeldsen og Mette Jørgensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen Graver og Birthe Pedersdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1793
fol 171b
Christen Nielsen og Karen Pedersdatter Bang af Følle (trolovet og copuleret)
Knud Pedersen Kjellerup af Århus og Sidsel Hansdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Jens Jørgensen Busse af Rostved og Maren Jensdatter Hvidkjær af Korup (trolovet og copuleret)
Niels Simonsen og Lisbeth Sørensdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen Arenkiil? og Mette Marie Nielsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
fol 172a
Søren Sørensen og Birthe Nielsdatter af Følle (trolovet og copuleret)

1794
fol 172a
enkemand Knud Jensen af Tåstrup og pige Anne Ovesdatter af Korup (trolovet og copuleret)
ungkarl Thomas Rasmussen af Landborup og pige Karen Marie Rasmusdatter af Korup (trolovet og copuleret)
ungkarl Mads Sørensen af Thorsager og pige Mette Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
enkemand Knud Hansen af Rønde og pige Karen Poulsdatter ibd (trolovet og copuleret)

1795
fol 172a
skomager Jens Hansen af Skødstrup og Maren Sørensdatter af Følle (trolovet og copuleret)
fol 172b
enkemand Søren Christensen af Rostved og pige Mette Jensdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Andersen og enke Birthe Nielsdatter af Korup (trolovet og copuleret)

1796
fol 172b
ungkarl Niels Madsen og pige Mette Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Nielsen af Segalt og enke Kristen Thomasdatter af Følle (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Pedersen tjenende ved Kalø og pige Kirsten Pedersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
fol 173a
ungkarl Rasmus Jørgensen og enke Mette Kirstine Mortensdatter af Skovhuset (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Erichsen og enke Kirsten Andersdatter af Bjødstrup (copuleret)

1797
fol 173a
enkemand Søren Andersen og pige Karen Jensdatter af Korup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og pige Mette Jensdatter af Korup (trolovet og copuleret)
skoleholder sr Niels Melchiorsen og Bodil Marie Schiøtt af Rønde (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Pedersen Attrup og pige Anne Marie Rasmusdatter af Korup (trolovet og copuleret)
fol 173b
ungkarl Rasmus Jørgensen og pige Anne Sørensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Poulsen og enke Karen Rasmusdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
Friderich Pedersen og pige Mette Marie Hansdatter (trolovet og copuleret - i Hyllested)
ungkarl Søren Andersen og enke Dorthe Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Pedersen og enke Kirsten Giødesdatter af Bjødstrup (copuleret)
fol 174a
ungkarl Laurs Jacobsen og pige Anne Kirstine Andersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)

1798
fol 174a
ungkarl Søren Madsen og pige Maren Jensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Jensen og enke Anne Kirstine Pedersdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Erichsen og pige Maren Christensdatter af Rønde (trolovet og copuleret)
skoleholder [i Dejret, Tved sogn] Søren Pedersen [Feldballe] og pige Anne Kirstine Sørensdatter af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1799
fol 174b
enkemand Søren Pedersen Haag af Thorsager og pige Anne Kirstine Jensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen af Følle og enke Karen Nielsdatter ibd (copuleret)
ungkarl Jens Jørgensen og pige Bodil Sørensdatter af Følle (copuleret)
enkemand Christen Jensen Hejgaard af Begtrup og jomf Maren Johansdatter af Følle Mølle (copuleret)
Mads Rasmussen tjenestekarl ved Kalø og pige Kirsten Andersdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Søren Nielsen af Bjødstrup og pige Anne Rasmusdatter af Korup (copuleret)
ungkarl Jacob Jacobsen og pige Karen Laursdatter af Følle (copuleret)

1800

Top

fol 174b
enkemand Peder Jensen Stilling og Maren Nielsdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Peder Jørgensen og pige Dorothea Nielsdatter af Bjødstrup (copuleret)
fol 175a
enkemand Mads Sørensen af Egens og pige Anne Sørensdatter af Rostved (copuleret)
enkemand Jens Rasmussen af Bjødstrup og pige Birthe Jørgensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Peder Andersen af Ny Mølle og pige Karen Rasmusdatter af Korup (copuleret)
ungkarl Rasmus Andersen Moesmand og pige Kirsten Pedersdatter af Rønde (copuleret)
skolelærer Jens Høgh af Bjødstrup og pige Kirsten Jensdatter ibd (copuleret)

1801
fol 175a
skovrider hr Sødring ved Ringelmose huset og jomf Ahnfeldt (copuleret)
ungkarl Hans Hansen Bødker ved Kalø og pige Christine Sørensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen og enke Karen Andersdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Feldballe og enke Anne Rasmusdatter af Bjødstrup (copuleret)
enkemand Laurs Pedersen og pige Anne Poulsdatter tjenende ved Kalø (copuleret)
enkemand Peder Jensen Stilling og pige Mette Hansdatter af Rønde (copuleret)

1802
fol 175b
ungkarl Søren Hansen af Korup og pige Apelone Hansdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Jens Jensen af Ugelbølle og enke Anne Sørensdatter af Følle (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen og pige Else Rasmusdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen Boch af Vejlby og pige Anne Marie Schiøtt af Rønde (copuleret)

1803
fol 175b
ungkarl Søren Rasmussen af Egens og pige Maren Jørgensdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Peder Jørgensen Koch og pige Anne Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Søren Espensen og pige Karen Jensdatter tjenende på Kalø (copuleret)
ungkarl Niels Pedersen og pige Karen Nielsdatter af Følle (copuleret)

1804
fol 175b
ungkarl Laurs Madsen af Bjødstrup og pige Kirsten Hansdatter af Korup (copuleret)
ungkarl Rasmus Christiansen af Rostved og pige Ellen Rasmusdatter af Bjødstrup (copuleret)

1805
fol 176a
ungkarl Jens Jørgensen tjenestekarl ved Kalø og enke Maren Jensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Jørgen Sørensen af Ugelbølle og enke Maren Sørensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Christen Sørensen af Rostved og pige Karen Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)

1806
fol 176a
ungkarl Michel Mathinussen af Hornslet og pige Margrethe Sørensdatter af Følle (copuleret)
enkemand Søren Bang af Århus og pige Maren Sørensdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Niels Stær og pige Anne Cathrine Nielsdatter af Følle (copuleret)
enkemand Anders Jørgensen af Bjødstrup og enke Karen M. Rasmusdatter af Rostved (copuleret)
enkemand Peder Christensen af Hvilsager og pige Karen Andersdatter af Følle (copuleret)
enkemand Jacob Christiansen af Kjelstrup og pige Karen Jensdatter af Rønde (copuleret)

[bog 3]

1807
fol 139b
ungkarl Jens Jørgensen Bødker og pige Maren Rasmusdatter begge af Følle (copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen af Mesballe og pige Maren Rasmusdatter af Korup (copuleret)
enkemand Jens Sørensen af Stabrand og pige Maren Bertelsdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Niels Andersen af Kjelstrup og pige Dorthe Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)

1808
fol 139b
ungkarl Jens Mortensen af Krarup og pige Maren Jørgensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Mads Pedersen af Stabrand og pige Maren Knudsdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Søren Haag af Thorsager og pige Anne Lisbeth Christensdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Anders Rasmussen af Korup og pige Birthe Rasmusdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Niels Jensen af Auning og Kirsten Jacobsdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Oluf Tolstrup af Nødager og pige Anne Nielsdatter af Bjødstrup (copuleret)

1809
fol 140a
enkemand Niels Erichsen af Rønde og pige Anne Margrethe Hans Christophersdatter af Nimtofte (copuleret)
enkemand Søren Madsen af Egens og pige Ingeborg Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
Jens Pedersen af Rønde og pige Mette Andersdatter af Grønfeld (copuleret)
ungkarl Rasmus Jensen af Følle og pige Anne Kirstine Jørgensdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Jens Olufsen af Stabrand og pige Margrethe Svenningsdatter af Rønde (copuleret)
enkemand Søren Jensen Balle af Bjødstrup og pige Mette Kirstine Hansdatter ibd (copuleret)
byfoged Jacob Møller af Nykøbing Mors og jomf. Lassine Trap af Kalø (copuleret)

1810

Top

fol 140a
ungkarl Jens Jensen af Hornslet og pige Mette Kirstine Jensdatter af Rønde (copuleret)
Jens Hansen af Rostved og pige Karen Jensdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Jørgen Sørensen af Følle og pige Anne Andersdatter ibd (copuleret)
fol 140b
enkemand Søren Rasmussen Winther af Bjødstrup og pige Dorthe Christensdatter ibd (copuleret)

1811
fol 140b
ungkarl Hans Laursen af Skødstrup og enke Birthe Pedersdatter af Følle (copuleret)
bødker ved Kalø ungkarl Rasmus Sørensen af Rønde og pige Kirsten Nielsdatter ibd (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Rostved og pige Anne Madsdatter af Bjødstrup (copuleret)
enkemand Niels Stær af Følle og pige Kirsten Laursdatter ibd (copuleret)
enkemand Johannes Nielsen af Segalt og pige Anne Jacobsdatter af Følle (copuleret)
ungkarl Jørgen Sørensen af Skrejrup og pige Abel Svenningsdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Peder Jørgensen Tykjær og pige Birthe Kirstine Nielsdatter begge af Følle (copuleret)
ungkarl Hans Christian Andersen af Tendrup og pige Anne Marie Nielsdatter af Følle (copuleret)
fol 141a
enkemand Jacob Jacobsen af Rønde og pige Mette Sørensdatter af Thorsager (copuleret)

1812
fol 141a
ungkarl Peder Christensen af Rønde og pige Birthe Sophie Rasmusdatter af Ringelmose huset (copuleret)
enkemand Mads Nielsen af Egens og Peder Kochs fraskilte hustru Anne Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Anders Jensen af Korup og pige Maren Sørensdatter af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen af Følle og pige Mette Jensdatter ibd (copuleret)
Peder Jørgensen Koch af Bjødstrup og pige Johanne Andersdatter af Rønde (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen Winther af Bjødstrup og pige Anne Jensdatter ibd (copuleret)

1813
fol 141a
ungkarl Rasmus Hansen af Korup og pige Kirsten Sørensdatter af Thorsager (copuleret)
ungkarl Peder Jensen og pige Maren Jørgensdatter begge af Rønde (copuleret)
fol 141b
ungkarl Jørgen Rasmussen Winther og pige Mette Jensdatter begge af Bjødstrup (copuleret)
ungkarl Jacob Rasmussen af Bjødstrup og pige Maren Andersdatter af Korup (copuleret)
ungkarl Søren Sørensen af Essig og pige Maren Nielsdatter af Bjødstrup (copuleret)


Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1748-1813
1748-1806
1748-1813
1748-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 12-7-06
c