s
Stikord til Bregnet sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1748-1813

1748-1806
Introducerede


Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1748-1813
1748-1806
1748-1813
1748-1813

På denne side:
1748-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-06


1748

fol 131b
Espen Laursens hustru af Følle
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Christen Skovs hustru af Rønde
Jørgen Bødkers hustru af Følle
Peder Odders hustru af Rønde
Jens Fogeds hustru af Bjødstrup
mons Lykkes hustru af Rønde
Laurs Madsens hustru af Bjødstrup
Jørgen Hjulmands hustru af Rønde
Peder Skomagers hustru af Bjødstrup
Knud Jørgensens hustru af Følle
Jens Andersens hustru af Følle
Thyge Sørensens hustru af Bjødstrup
Jens Lykkes hustru af Rønde
Laurs Hjulmands hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Rasmus Andersens hustru af Rønde

1749
fol 131b
Michel Sørensens hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Følle
fol 132a
Peder Fogeds hustru af Bjødstrup
Niels Bødkers hustru af Rønde
Poul Kudsks hustru af Rønde
Anders Rasmussens hustru af Følle
Jørgen Andersens hustru af Bjødstrup
Søren Jeppesens hustru af Rønde
Niels Stærs hustru af Følle
Jens Andersens hustru af Rønde
Anders Rasmussens hustru af Korup
Christen Skovs hustru af Rønde
Christian Lykkes hustru af Rønde
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Thyge Sørensens hustru af Bjødstrup
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup
Søren Jensens hustru af Rønde

1750
fol 132a
Niels Smeds hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Niels Sørensens hustru af Følle
Jacob Skovriders hustru af Ringelmose
Jørgen Hjulmands hustru af Rønde
Søren Røndes hustru af Følle
Niels Bødkers hustru af Rønde
Knud Jørgensens hustru af Følle
Jens Røndes hustru af Følle
fol 132b
Jens Fogeds hustru af Bjødstrup
Thomas Jensens hustru af Bjødstrup
Peder Fogeds hustru af Bjødstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Følle
Laurs Madsens hustru af Bjødstrup
Hans Christensens hustru af Rønde
Laurs Stærs hustru af Følle
Jens Christensens hustru af Bjødstrup
sl Espen Laursens hustru af Følle
Jens Bertelsens hustru af Rønde
Anders Bertelsens hustru af Rønde
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
mons Lykkes hustru af Rønde Kro
Christen Moesmands hustru af Rønde

1751
fol 132b
Peder Sparres hustru af Rønde
Jens Lykkes hustru af Rønde
Rasmus Andersens hustru af Rønde
Søren Røndes hustru af Følle
Johan Skrædders hustru af Følle
Christen Skovs hustru af Rønde
Jørgen Andersens hustru af Bjødstrup
Jens Bødkers hustru af Rønde
Rasmus Tyrresens hustru af Følle
Christen Bjørnsens hustru af Følle
fol 133a
Søren Jeppesens hustru af Rønde
Michel Skomagers hustru af Rønde
Erich Nielsens hustru af Rønde
Rasmus Winthers hustru af Rønde
Rasmus Laursens hustru af Rønde
Hans Kjeldsens hustru af Rønde
Jens Røndes hustru af Følle
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Jens Madsens hustru af Korup
Niels Lykkes hustru af Rønde
Anders Rasmussens hustru af Korup
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Jens Andersens hustru af Følle
Jaocb Skovriders hustru af Ringelmose
Mads Jørgensens hustru af Følle

1752
fol 133a
Anders Rasmussens hustru af Følle
Christen Jensens hustru af Rønde
Rasmus Jacobsens hustru af Følle
Jens Lykkes hustru af Rønde
Jens Christensens hustru af Bjødstrup
Bertel Sørensens hustru af Rønde
Jens Snedkers hustru af Rønde
Rasmus Ovesens hustru af Bjødstrup
Thyge Sørensens hustru af Bjødstrup
Anders Jensens hustru af Bjødstrup
Niels Winthers hustru af Rønde
Jens Røndes hustru af Følle
Niels Sørensens hustru af Følle
fol 133b
mons Lykkes hustru af Rønde
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup

1753
fol 133b
Peder Bangs hustru af Følle
Jens Dagstrups hustru af Rønde
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Jørgen Hjulmands hustru af Rønde
Niels Smeds hustru af Rønde
Peder Fogeds hustru af Bjødstrup
Niels Christensens hustru af Bjødstrup
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Jørgen Andersens hustru af Bjødstrup
Peder Sparres hustru af Rønde
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Jens Christensens hustru af Bjødstrup
Jens Lykkes hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Michel Skomagers hustru af Rønde
Hans Knudsens hustru af Rønde
Johan Skrædders hustru af Følle
Anders Molbos hustru af Følle
Rasmus Bangs hustru af Følle
Rasmus Ovesens hustru af Bjødstrup
Anders Bertelsens hustru af Rønde

1754
fol 134a
Rasmus Winthers hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Peder Bangs hustru af Følle
Søren Røndes hustru af Følle
mons Lykkes hustru af Rønde
Rasmus Smæks hustru af Korup
Christen Skovs hustru af Bjødstrup
Jacob Skovriders hustru af Ringelmose
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Jens Bondes hustru af Korup
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Laurs Madsens hustru af Bjødstrup
Mads Jørgensens hustru af Følle
Anders Kjærs hustru af Bjødstrup
Niels Rasmussens hustru af Bjødstrup
Jens Dagstrups hustru af Rønde
Niels Jørgensens hustru af Følle
Jørgen Andersens hustru af Bjødstrup
Søren Jeppesens hustru af Korup
hollænderens hustru af Hollænderhuset
Niels Smeds hustru af Rønde
Jens Snedkers hustru af Rønde

1755
fol 134a
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Niels Christensens hustru af Bjødstrup
Peder Bangs hustru af Følle
Anders Rasmussens hustru af Følle
Hans Knudsens hustru af Rønde
Laurs Hjulmands hustru af Rønde
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Rasmus Ladefogeds hustru af Rønde
fol 134b
Rasmus Jacobsens hustru af Følle
Mads Svenningsens hustru af Rønde
Niels Sørensens hustru af Følle
Mads Jørgensens hustru af Følle
Niels Winthers hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Jens Andersens hustru af Følle
Niels Svenningsens hustru af Rønde
sr Ludvig Ernsts hustru af Kalø
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Peder Fogeds hustru af Bjødstrup
Jørgen Bruuses hustru af Rønde

1756
fol 134b
Søren Gravers hustru af Følle
Rasmus Mays hustru af Følle
Michel Skomagers hustru af Rønde
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Søren Stærs hustru af Følle
Niels Rasmussens hustru af Bjødstrup
Jens Christensens hustru af Bjødstrup
Jens Bondes hustru af Korup
Rasmus Smæks hustru af Korup
Jacob Skovriders hustru af Ringelmose huset
Niels Jørgensens hustru af Følle
Anders Kjærs hustru af Bjødstrup
Jørgen Andersens hustru af Bjødstrup
Peder Sparres hustru af Rønde
fol 135a
Niels Laursens hustru af Rønde
Hans Knudsens hustru af Rønde
Jens Lykkes hustru af Rønde
Mads Svenningsens hustru af Rønde
Anders Bertelsens hustru af Rønde
Niels Bødkers hustru af Rønde
Niels Christensens hustru af Bjødstrup

1757
fol 135a
Laurs Hjulmands hustru af Rønde
Peder Fogeds hustru af Bjødstrup
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Søren Jeppesens hustru af Bjødstrup
Peder Bangs hustru af Følle
Laurs Madsens hustru af Bjødstrup
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Jens Snedkers hustru af Rønde
Jens Fogeds hustru af Bjødstrup
Jens Jørgensens hustru af Følle
Jørgen Bruus Soldats hustru af Rønde
Erich Nielsens hustru af Rønde
Niels Jørgensens hustru af Følle
Anders Kjærs hustru af Bjødstrup
Niels Winthers hustru af Rønde
Rasmus Mays hustru af Følle
Søren Gravers hustru af Følle
Rasmus Ladefogeds hustru af Rønde
Jens Dagstrups hustru af Rønde
Jens Sørensens hustru af Følle

1758
fol 135a
Rasmus Ovesens hustru af Bjødstrup
Niels Christensen hustru af Bjødstrup
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
fol 135b
Ludvig Ernsts hustru af Kalø Hollænderhus
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Jacob Skovriders hustru af Ringelmose
Anders Rasmussens hustru af Følle
Niels Jørgensens hustru af Følle
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Niels Rasmussens hustru af Bjødstrup
Mads Svenningsens hustru af Rønde
Jens Bondes hustru af Korup
Thyge Sørensens hustru af Bjødstrup
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Anders Sørensens hustru af Følle
Anders Bertelsens hustru af Rønde
Jens Christensens hustru af Bjødstrup

1759
fol 135b
Friderich Emmertsens hustru af Rønde
Rasmus Mays hustru af Følle
Søren Jeppesens hustru af Rønde
Rasmus Smæks hustru af Korup
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Jørgen Andersens hustru af Bjødstrup
Hans Knudsens hustru af Rønde
Anders Michelsens hustru af Rønde
Niels Rasmussens hustru af Bjødstrup

1760

Top

fol 135b
Anders Kjærs hustru af Bjødstrup
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Peder Bangs hustru af Følle
fo 136a
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Niels Christensens hustru af Bjødstrup
Rasmus Ladefogeds hustru af Rønde
Mads Svenningsens hustru af Rønde
Bertel Jensens hustru af Rønde
Mads Jørgensens hustru af Følle
Peder Ibsens hustru af Følle
Jens Bondes hustru af Korup
Rasmus Mays hustru af Følle
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Jens Andersen Snedkers hustru af Rønde

1761
fol 136a
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Hans Møllers hustru af Følle Mølle
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Rasmus Jeppesens hustru af Rønde
Anders Bertelsens hustru af Rønde
Oluf Winthers hustru af Rønde
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Rasmus Jensens hustru af Bjødstrup
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Peder Bangs hustru af Følle

1762
fol 136a
Bertel Jensens hustru af Rønde
Jens Christensens hustru af Bjødstrup
Friderich Emmertsens hustru af Rønde
Jens Lykkes hustru af Rønde
Mads Svenningsens hustru af Rønde
Anders Poulsens hustru af Bjødstrup
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Rasmus Jensens hustru af Bjødstrup
Rasmus Smæks hustru af Korup
Jens Bondes hustru af Korup
Michel Laursens hustru af Følle
fol 136b
Niels Laursens hustru af Rønde
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Søren Hellesens hustru af Rønde
Hans Møllers hustru af Følle Mølle

1763
fol 136b
Niels Jørgensens hustru af Følle
Niels Christensens hustru af Bjødstrup
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Rasmus Kjeldsens hustru af Bjødstrup
Jens Andersens hustru af Følle
Hans Knudsens hustru af Rønde
Mads Jørgensens hustru af Følle
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Jens Snedkers hustru af Rønde
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Jens Dagstrups hustru af Rønde
Rasmus Mays hustru af Følle

1764
fol 136b
Søren Hellesens hustru af Rønde
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Oluf Winthers hustru af Rønde
Bertel Jensens hustru af Rønde
Rasmus Jeppesens hustru af Rønde
Michel Laursens hustru af Følle
Jens Bondes hustru af Korup
Hans Knudsens hustru af Rønde
Peder Bangs hustru af Følle
Søren Gravers hustru af Følle
fol 137a
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Niels Winthers hustru af Rønde
Peder Bødkers hustru af Bjødstrup
Jørgen Loftmands hustru af Følle
sl Hans Møllers enke af Følle Mølle
Peder Stærs hustru af Bjødstrup
Niels Christensens hustru af Bjødstrup

1765
fol 137a
Søren Jeppesens hustru af Bjødstrup
Morten Holsts hustru af Rønde
Jens Snedkers hustru af Rønde
Søren Hellesens hustru af Rønde
Rasmus Jensen Fogeds hustru af Bjødstrup
Rasmus Smæks hustru af Korup
Niels Laursens hustru af Rønde
Peder Skrædders hustru af Bjødstrup
Michel Laursens hustru af Følle
Bertel Jensens hustru af Rønde
Jens Balles hustru af Bjødstrup

1766
fol 137a
Rasmus Pedersens hustru af Korup
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Peder Bangs hustru af Følle
Jens Andersens hustru af Følle
Rasmus Kjeldstrups hustru af Bjødstrup
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Søren Winthers hustru af Bjødstrup
Anders Moesmands hustru af Rønde
fol 137b
Jens Bondes hustru af Korup
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Christian Mogensens hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Bjødstrup
Peder Stærs hustru af Bjødstrup
Rasmus Jensens hustru af Bjødstrup
Søren Jeppesens hustru af Bjødstrup
Christian Balles hustru af Bjødstrup
Hans Knudsens hustru af Rønde
Rasmus Hveeds hustru af Følle

1767
fol 137b
Rasmus Ovesens hustru af Rønde
Rasmus Pedersens hustru af Korup
Rasmus Rytters hustru af Rønde
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Bertel Jensens hustru af Rønde
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Rasmus Jeppesens hustru af Rønde
Rasmus Rasmussens hustru af Rønde
Mads Christensens hustru af Rønde
Andreas Andreasens hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Bjødstrup
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Jens Moesmands hustru af Rønde
Busse Jørgens hustru af Følle

1768
fol 137b
Michel Laursens hustru af Følle
Christen Jeppesens hustru af Rønde
Anders Moesmands hustru af Rønde
Søren Bertelsens hustru af Rønde
fol 138a
Rasmus Ladefogeds hustru af Korup
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Jens Bondes hustru af Korup
Jørgen Housens hustru af Bjødstrup
Peder Stærs hustru af Bjødstrup
Søren Hellesens hustru af Rønde
Søren Gravers hustru af Følle
Søren Jørgensens hustru af Følle
Niels Vævers hustru af Bjødstrup
Niels Lausens hustru af Bjødstrup
Arent Nielsens hustru af Korup
sr Ludvig Ernsts hustru af Ringelmose
Jens Snedkers hustru af Rønde
Rasmus Pedersens hustru af Korup

1769
fol 138a
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Oluf Winthers hustru af Rønde
Niels Smæks hustru af Korup
Jens Andersens hustru af Følle
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Anders Moesmands hustru af Rønde
Søren Knudsens hustru af Rønde
Mads Jørgensens hustru af Følle
Peder Stærs hustru af Bjødstrup
Rasmus Ovesens hustru af Rønde
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Christen Jeppesens hustru af Rønde
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup

1770

Top

fol 138b
Mads Christensens hustru af Rønde
Bertel Jensens hustru af Rønde
Søren Bertelsens hustru af Rønde
Rasmus Pedersens hustru af Korup
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Rasmus Andersens hustru af Korup
Andreas Andreasens hustru af Rønde
Jens Skomagers hustru af Bjødstrup

1771
fol 138b
Rasmus Fogeds hustru af Bjødstrup
Søren Hellesens hustru af Rønde
Jens Moesmands hustru af Rønde
Jørgen Nielsens hustru af Bjødstrup
Jens Bondes hustru af Korup
Johan Bødkers hustru af Rønde
Arent Nielsens hustru af Korup
Peder Andersens hustru af Følle
Mads Laursens hustru af Bjødstrup
Søren Knudsens hustru af Rønde
Rasmus Kjeldstrups hustru af Bjødstrup
Bertel Jensens hustru af Rønde
Johan Christian Røbers hustru af Rønde
Oluf Winthers hustru af Rønde
Niels Smæks hustru af Korup
Peder Stærs hustru af Bjødstrup
Rasmus Andersens hustru af Korup
Søren Pedersens hustru af Bjødstrup
Søren Jørgensens hustru af Følle
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup
Jørgen Loftmands hustru af Følle

1772
fol 139a
Niels Vævers hustru af Bjødstrup
Jens Balles hustru af Bjødstrup
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Rasmus Smæks hustru af Korup
Rasmus Ovesens hustru af Rønde
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Anders Snedkers hustru af Rønde
Niels Nielsens hustru af Følle
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Søren Bertelsens hustru af Rønde
Jørgen Nielsens hustru af Bjødstrup
Hans Sørensens hustru af Korup
Jens Pedersens hustru af Bjødstrup
Jens Fogeds hustru af Bjødstrup

1773
fol 139a
Jens Rasmussens hustru af Bjødstrup
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Terkild Jacobsens hustru af Rønde
Mads Christensens hustru af Rønde
Jørgen Thygesens hustru af Følle

1774
fol 139a
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Jens Pedersens hustru af Bjødstrup
Johan Bødkers hustru af Rønde
Søren Hellesens hustru af Rønde
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
Rasmus Jensen Fogeds hustru af Bjødstrup
Niels Vævers hustru af Bjødstrup
fol 139b
Anders Moesmands hustru af Rønde
Hans Sørensens hustru af Korup
Jens Balles hustru af Bjødstrup
Anders Snedkers hustru af Rønde
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Anders Bennesens hustru af af Følle
Mads Jacobsens hustru af Følle
Rasmus Andersens hustru af Korup

1775
fol 139b
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Søren Knudsens hustru af Rønde
Peder Stillings hustru af Rønde
Niels Nielsens hustru af Følle
Terkild Jacobsens hustru af Rønde
Søren Jørgensens hustru af Følle
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup
Rasmus Smæks hustru af Korup
Peder Andersens hustru af Følle
Mads Laursens hustru af Bjødstrup
madam Ask af Kalø
Jørgen Thygesens hustru af Følle
Søren Bertelsens hustru af Rønde
Jens Skomagers hustru af Bjødstrup
Niels Bendixens hustru af Bjødstrup
Søren Tyrresens hustru af Følle

1776
fol 139b
Niels Bødkers hustru af Bjødstrup
Johan Bødkers hustru af Rønde
Rasmus Justsens hustru af Følle
fol 140a
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Jacob Notlevs hustru af Rønde
Rasmus Hveeds hustru af Følle
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
Søren Møllers hustru af Bjødstrup
Niels Andersens hustru af Følle
Niels Nielsens hustru af Følle
Jens Pedersens hustru af Bjødstrup
Anders Snedkers hustru af Rønde
Søren Tyrresens hustru af Følle
Anders Bennesens hustru af Følle
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Jørgen Bruuses hustru af Følle

1777
fol 140a
Hans Sørensens hustru af Korup
Niels Bondes hustru af Korup
Rasmus Andersens hustru af Korup
madam Friis af Kalø
Jens Balles hustru af Bjødstrup
Søren Knudsens hustru af Rønde
Niels Vævers hustru af Bjødstrup
Rasmus Jensens hustru af Bjødstrup
Jacob Notlevs hustru af Rønde
Jørgen Thygesens hustru af Følle
Jens Moesmands hustru af Rønde
Søren Hellesens hustru af Rønde
Søren Stærs hustru af Følle
Mads Laursens hustru af Bjødstrup
Niels Bendixens hustru af Bjødstrup

1778
fol 140b
Jørgen Bødkers hustru af Følle
Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Søren Skrivers hustru af Følle
Anders Jensens hustru af Rønde
Søren Tyrresens hustru af Følle
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup
Jørgen Housens hustru af Bjødstrup
Anders Bennesens hustru af Følle
Søren Møllers hustru af Bjødstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Jens Fogeds hustru af Bjødstrup
Peder Andersens hustru af Følle
Niels Rasmussens hustru af Bjødstrup
Jørgen Loftmands hustru af Følle
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
madam Friis ved Kalø

1779
fol 140b
Rasmus Andersens hustru af Korup
Søren Stærs hustru af Følle
Niels Andersens hustru af Følle
Rasmus Nielsens hustru af Rønde
Jens Jensens hustru af Rønde
Jacob Notlevs hustru af Rønde
Hans Jacob Demants hustru af Ringelmose
Niels Jensens hustru af Følle
Rasmus Andersens hustru af Rønde
fol 141a
Peder Sparres hustru af Rønde
Jens Pedersens hustru af Bjødstrup
Jørgen Bødkers hustru af Følle
Jens Lykkes hustru af Rønde
Jørgen Johansens hustru af Følle

1780

Top

fol 141a
forvalter Friises hustru af Kalø
Anders Jensens hustru af Rønde
Søren Hellesens hustru af Rønde
Hans Rasmussens hustru af Rønde
Anders Smæks hustru af Korup
Søren Tyrresens hustru af Følle
Niels Rasmussens hustru af Bjødstrup
Søren Knudsens hustru af Rønde
Laurs Bertelsens hustru af Rønde
Rasmus Jensen Fogeds hustru af Bjødstrup
Rasmus Boyers hustru af Rønde
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Jacob Notlevs hustru af Rønde
Terkild Jacobsens hustru af Rønde
Hans Demants hustru af Ringelmose
Rasmus Andersens hustru af Korup
Søren Skrivers hustru af Følle
Poul Smeds hustru af Rønde
Hans Sørensens hustru af Korup
Jens Røndes hustru af Følle
Niels Jensens hustru af Følle
Mads Laursens hustru af Bjødstrup
Niels Bendixens hustru af Bjødstrup
Jørgen Clausens hustru af Rønde
fol 141b
Rasmus Pedersens hustru af Rønde
Niels Nielsens hustru af Følle
Søren Thomasens hustru af Bjødstrup

1781
fol 141b
Jens Lykkes hustru af Rønde
Rasmus Andersens hustru af Rønde
Christen Jensens hustru af Bjødstrup
Jens Skomagers hustru af Bjødstrup
Rasmus Hemmesens hustru af Bjødstrup
Oluf Bjerrings hustru af Rønde
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Anders Smæks hustru af Korup
Christen Hansens hustru af Rønde
Laurs Bertelsens hustru af Rønde
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
madam Ask af Kalø
Rasmus Laursens hustru af Rønde
Søren Stærs hustru af Følle
Peder Sparres hustru af Rønde
Søren Tyrresens hustru af Følle
Rasmus Andersens hustru af Korup
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Jens Røndes hustru af Følle

1782
fol 141b
Rasmus Pedersens hustru af Rønde
Hans Rasmussens hustru af Rønde
Christen Jensens hustru af Bjødstrup
sr Schiøtz hustru af Rønde
fol 142a
Niels Thygesens hustru af Bjødstrup
Jacob Notlevs hustru af Rønde
Niels Bendixens hustru af Bjødstrup
Jacob Rasmussens hustru af Følle
Jørgen Thygesens hustru af Følle
Anders Jensens hustru af Rønde
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Niels Vævers hustru af Bjødstrup
Jens Pedersens hustru af Bjødstrup
Hans Sørensens hustru af Korup
Anders Bennesens hustru af Følle
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Christen Hansens hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Bjødstrup
Niels Kochs hustru af Bjødstrup
Hans Demants hustru af Ringelmose
Laurs Pedersens hustru af Bjødstrup
hr Asks hustru af Kalø
Søren Thomasens hustru af Bjødstrup

1783
fol 142a
Jens Lykkes hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Søren Palsens hustru af Rønde
Jens Bruuses hustru af Rønde
Jørgen Clausens hustru af Rønde
Jørgen Johansens hustru af Følle
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Jacob Jostsens hustru af Følle
Søren Knudsens hustru af Rønde
fol 142b
Hans Rasmussens hustru af Rønde
Jens Kudsks hustru af Rønde
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Jens Fogeds hustru af Bjødstrup
Anders Jensens hustru af Rønde
Niels Andersens hustru af Følle
Bertel Madsens hustru af Rønde
Rasmus Laursens hustru af Rønde
Peder Stillings hustru af Rønde

1784
fol 142b
Niels Jostsens hustru af Følle
Niels Jensens hustru af Følle
Søren Skrivers hustru af Følle
Rasmus Nielsens hustru af Rønde
Jens Skrædders hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Niels Pedersens hustru af Rønde
sl Johan Møllers hustru af Følle Mølle
Søren Tyrresens hustru af Følle
Peder Sparres hustru af Rønde
Christen Hansens hustru af Rønde
Rasmus Pedersens hustru af Rønde
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Anders Smæks hustru af Korup
Søren Palsens hustru af Rønde
Jens Røndes hustru af Følle
Jens Bruuses hustru af Rønde
fol 143a
Søren Hemmesens hustru af Bjødstrup
madam Schiøtt af Rønde
Christian Smeds hustru af Følle
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
Søren Stærs hustru af Følle
Jacob Notlevs hustru af Rønde

1785
fol 143a
Demants hustru af Ringelmose
Jacob Jostsens hustru af Følle
Jørgen Thygesens hustru af Bjødstrup
Christen Jensens hustru af Bjødstrup
Torsten Pedersens hustru af Rønde
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Niels Nielsens hustru af Følle
Søren Tyrresens hustru af Følle
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Anders Bennesens hustru af Følle
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Peder Andersens hustru af Rønde
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Svenning Nielsens hustru af Rønde
Søren Thomasens hustru af Bjødstrup

1786
fol 143a
Niels Andersens hustru af Følle
Jørgen Johansens hustru af Følle
Jens Lykkes hustru af Følle
fol 143b
Niels Jostsens hustru af Følle
Christen Smeds hustru af Følle
Rasmus Andersens hustru af Korup
Jens Winthers hustru af Rønde
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Simon Sørensens hustru af Rønde
Peder Hemmingsens hustru af Korup
Rasmus Pedersens hustru af Rønde
Jens Røndes hustru af Følle
Anders Jensens hustru af Holtet
Jens Pedersens hustru af Bjødstrup
Søren Skrivers hustru af Følle
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Søren Palsens hustru af Rønde
Rasmus Nielsens hustru af Rønde

1787
fol 143b
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Jacob Jostsens hustru af Følle
Hans Demants hustru af Ringelmose
Søren Hemmesens hustru af Bjødstrup
Peder Sparres hustru af Rønde
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Simon Sørensens hustru af Følle
sr Schiøtz hustru af Rønde
Emmert Friderichsens hustru af Rønde
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Niels Bendixens hustru af Bjødstrup
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Søren Knudsens hustru af Rønde
fol 144a
Bertel Madsens hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Anders Smæks hustru af Korup
Niels Jostsens hustru af Følle
Niels Jensens hustru af Følle
Søren Stærs hustru af Følle
Rasmus Laursens hustru af Rønde
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Niels Jensens hustru af Bjødstrup
Søren Thomasens hustru af Bjødstrup

1788
fol 144a
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Christen Hansens hustru af Rønde
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
Jens Røndes hustru af Følle
Christian Smeds hustru af Følle
Peder Andersens hustru af Rønde
Svenning Smeds hustru af Rønde
Emmert Friderichsens hustru af Rønde
Søren Kochs hustru af Rønde
Peder Sparres hustru af Rønde
Svenning Nielsens hustru af Rønde
Søren Tyrresens hustru af Følle
Niels Erichsens hustru af Bjødstrup
Jens Bruuses hustru af Rønde
Hans Demants hustru af Ringelmose
Jacob Jostsens hustru af Følle

1789
fol 144b
Laurs Kjærs hustru af Rønde
Jens Jensens hustru af Følle
Anders Bendixens hustru af Følle
Søren Palsens hustru af Rønde
Bertel Madsens hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Følle
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Niels Josts hustru af Følle
Peder Stillings hustru af Rønde
Jørgen Johansens hustru af Følle
Peder Smæks hustru af Korup
Christen Jensens hustru af Bjødstrup
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Niels Jensens hustru af Bjødstrup
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Jens Bruuses hustru af Rønde
Rasmus Laursens hustru af Rønde
Christen Hansens hustru af Rønde
Niels Erichsens hustru af Rønde

1790

Top

fol 144b
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Jacob Jostsens hustru af Følle
Jens Røndes hustru af Følle
fo 145a
Niels Jensens hustru af Følle
Emmert Friderichsens hustru af Rønde
Niels Bendixens hustru af Bjødstrup
Christian Smeds hustru af Følle
Rasmus Andersens hustru af Korup
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Hans Svenningsens hustru af Rønde
Søren Kochs hustru af Rønde
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Anders Jensens hustru af Rønde
Peder Joens hustru af Følle
Søren Knudsens hustru af Rønde
Niels Josts hustru af Følle
Søren Palsens hustru af Rønde
Søren Bødkers hustru af Bjødstrup
sr Schiøts hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Peder Sparres hustru af Kalø
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Anders Smæks hustru af Korup
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup

1791
fol 145b
Poul Hansens hustru af Rønde
Niels Røndes hustru af Følle
Peder Sparres hustru af Rønde
sr Demants hustru af Rønde
Jens Bruuses hustru af Rønde
Svenning Nielsens hustru af Rønde
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Christen Hansens hustru af Rønde
Søren Kochs hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Følle
Christian Smeds hustru af Følle
Knud Bruuses hustru af Rønde
Niels Sørensens hustru af Bjødstrup
Søren Hemmesens hustru af Bjødstrup
Emmert Friderichsens hustru af Rønde
Thomas Pedersens hustru af Følle

1792
fol 145b
Jørgen Bruuses hustru af Følle
Peder Skaarups hustru af Følle
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Poul Hansens hustru af Rønde
fol 146a
Bertel Madsens hustru af Rønde
Niels Erichsens hustru af Rønde
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Peder Smæks hustru af Korup
Jens Røndes hustru af Følle
Jacob Josts hustru af Følle
Søren Thomasens hustru af Bjødstrup
Niels Stærs hustru af Følle
Svenning Smeds hustru af Rønde
Niels Jensen Skaarups hustru af Følle
Peder Stillings hustru af Rønde
Mads Møllers hustru af Rønde
Jørgen Josts hustru af Følle
Søren Bødkers hustru af Bjødstrup

1793
fol 146a
Christen Jensens hustru af Bjødstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Niels Gravers hustru af Følle
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Poul Hansens hustru af Rønde
fol 146b
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Peder Skaarups hustru af Følle
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Emmert Friderichsens hustru af Rønde
Anders Smæks hustru af Korup
Jens Hveeds hustru af Følle
Christen Nielsens hustru af Følle
birkedommer Lemeyers hustru af Kalø
Peder Sparres hustru af Rønde
Niels Jostsens hustru af Følle
Mads Møllers hustru af Rønde

1794
fol 146b
Svenning Nielsens hustru af Rønde
Jens Røndes hustru af Følle
Niels Gravers hustru af Følle
Peder Joens hustru af Følle
Mads Poulsens hustru af Følle
Jens Jørgensens hustru af Korup
Christen Jensens hustru af Bjødstrup
Knud Bruuses hustru af Rønde
Hans Demants hustru af Rønde
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Niels Stærs hustru af Følle
fol 147a
Anders Smæks hustru af Korup
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Emmerts hustru af Rønde
Søren Jensens hustru af Bjødstrup
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Mads Kjeldsens hustru af Bjødstrup
Anders Jensens hustru af Rønde
Jens Bruuses hustru af Rønde
birkedommer Lemeyers hustru af Kalø
Søren Svenningsens hustru af Rønde
kromand sr Schiøts hustru af Rønde
Niels Røndes hustru af Følle
Peder Skaarups hustru af Følle
Jacob Justs hustru af Følle
Jørgen Justs hustru af Følle
Niels Erichsens hustru af Rønde
Peder Sparres hustru af Rønde
Niels Simonsens hustru af Korup

1795
fol 147a
Niels Bangs hustru af Følle
Peder Smæks hustru af Korup
Bertel Madsens hustru af Rønde
Søren Kochs hustru af Rønde
Niels Jensens hustru af Følle
Rasmus Winthers hustru af Bjødstrup
Jens Rasmussens hustru af Følle
Jens Røndes hustru af Følle
Rasmus Bruuses hustru af Følle
fol 147b
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Svenning Madsens hustru af Rønde
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Poul Hansens hustru af Rønde
Niels Bangs hustru af Følle
Peder Skaarups hustru af Følle
Anders Smæks hustru af Korup

1796
fol 147b
forpagter Lemeyers hustru af Kalø
Jens Jørgensens hustru af Korup
Søren Abels hustru af Rønde
Emmert Friderichsens enke af Rønde
Søren Svenningsens hustru af Rønde
Niels Gravers hustru af Følle
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Niels Madsens hustru af Rønde
Peder Sparres hustru af Rønde
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Niels Røndes hustru af Følle
Laurs Christiansens hustru af Bjødstrup
Rasmus Bruuses hustru af Følle
Niels Stærs hustru af Følle
fol 148a
Svenning Nielsens hustru af Rønde
Niels Nielsens hustru af Følle
Knud Bruuses hustru af Rønde
Peder Nielsens hustru af Korup

1797
fol 148a
Svenning Christensens hustru af Rønde
Jørgen Rasmussens hustru af Følle
Jacob Rasmussens hustru af Følle
Thomas Pedersens hustru af Følle
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Rasmus Jørgensens hustru af Rønde
Søren Kochs hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Følle
Peder Attrups hustru af Korup
Søren Bødkers hustru af Bjødstrup
Peder Jensens hustru af Følle
Mads Jacobsens hustru af Følle
Demants hustru af Rønde
Jens Bruuses hustru af Rønde
Jens Røndes hustru af Følle
birkedommer og forpagter Lemeyers hustru af Kalø

1798
fol 148b
Poul Hansens hustru af Rønde
Niels Melchiorsens hustru af Rønde
Rasmus Jørgensens hustru af Rønde
Niels Madsens hustru af Rønde
Niels Gravers hustru af Følle
Peder Jensens hustru af Korup
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Bertel Madsens hustru af Rønde
Anders Smæks hustru af Korup
Laurs Bjørnsens hustru af Rønde
Niels Bangs hustru af Rønde
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
indsidder hos Jørgen Ovesen Søren Jensens hustru
Svenning Madsens hustru af Rønde
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
forpagter Lemeyers hustru af Kalø
Niels Svenningsens hustru af Rønde
Niels Erichsens hustru af Rønde

1799
fol 148b
Søren Madsens hustru af Rønde
Niels Røndes hustru af Følle
fol 149a
Jørgen Rasmussens hustru af Følle
Niels Jensens hustru af Følle
Knud Bruuses hustru af Rønde
Niels Stærs hustru af Følle
Jacob Rasmussens hustru af Følle
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Peder Skaarups hustru af Følle
Mads Fogeds hustru af Bjødstrup
Jens Jensens hustru af Rostved
Rasmus Jørgensens hustru af Skovhuset
Laurs Christiansens hustru af Bjødstrup
Peder Jensens hustru af Rønde
forpagter Lemeyers hustru
Jens Jørgensens hustru af Følle

1800

Top

fol 149b
Svenning Nielsens hustru af Rønde
Søren Jensens hustru af Rønde
Jens Bruuses hustru af Rønde
Peder Smæks hustru af Korup
Melchiorsens hustru af Rønde
Anders Smæks hustru af Korup
Jens Rasmussens hustru af Følle
Jens Røndes hustru af Følle
Niels Gravers hustru af Følle
Christen Andersens hustru af Rønde
Jacob Jacobsens hustru af Følle
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Niels Madsens hustru af Rønde
Peder Jørgensens hustru af Bjødstrup
Niels Erichsens hustru af Rønde
Søren Jensens hustru af Bjødstrup
Jørgen Madsens hustru af Følle
Jens Jensens hustru af Rønde

1801
fol 150a
Niels Røndes hustru af Følle
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Laurs Bjørns hustru af Rønde
Peder Andersens hustru af Korup
madam Lemeyer af Kalø
Søren Jensens hustru af Rønde
Søren Andersens hustru af Rønde
Niels Jensens hustru af Følle
Niels Stærs hustru af Følle
Jens Høghs hustru af Bjødstrup
Jørgen Justs hustru af Følle
Bertel Madsens hustru af Rønde

1802
fol 150a
Peder Jensens hustru af Rønde
Jacob Christensens hustru af Rønde
Jacob Josts hustru af Følle
Søren Vævers hustru af Bjødstrup
Knud Bruuses hustru af Rønde
sl Jens Rasmussens enke af Bjødstrup
Peder Jørgensens hustru af Bjødstrup
madam Lemeyer
Mads Jacobsens hustru af Følle
Søren Hansens hustru af Korup
fol 150b
Jacob Jacobsens hustru af Rønde
Søren Madsens hustru af Rønde
Jens Høghs hustru af Bjødstrup
Christen Ladefogeds hustru af Rønde
Niels Gravers hustru af Følle
Søren Skrivers hustru af Følle

1803
fol 150b
Niels Jensens hustru af Bjødstrup
Laurs Christiansens hustru af Bjødstrup
Rasmus Andersens hustru af Rønde
Hans Hansens hustru af Rønde
Niels Madsens hustru af Rønde
Jens Rasmussens hustru af Følle
Christen Olufsens hustru af Rønde
Søren Nielsens hustru af Bjødstrup
smedens hustru af Bjødstrup
Søren Jensens hustru af Bjødstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Niels Bangs hustru af Følle
Jørgen Ovesens hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde

1804
fol 151a
Peder Jørgensens hustru af Bjødstrup
Søren Hansens hustru af Korup
Jørgen Josts hustru af Følle
Svenning Madsens hustru af Rønde
Rasmus Skovfogeds hustru af Rønde
Niels Pedersen Bangs hustru af Følle
Peder Jensens hustru af Rønde
Jacob Josts hustru af Følle
skoleholder Melchiorsens hustru af Rønde

1805
fol 151a
Jens Nielsens hustru af Bjødstrup
Hans Hansen Bødkers hustru af Rønde
Laurs Madsens hustru af Bjødstrup
Mads Møllers hustru af Rønde
Niels Gravers hustru af Følle
Niels Pedersens hustru af Følle
Jens Jørgensens hustru af Følle
hr Lemeyers hustru af Kalø
fol 151b
Peder Jensen Bondes hustru af Korup
Niels Madsens hustru af Rønde
Jacob Jacobsens hustru af Rønde
Niels Erichsens hustru af Rønde

1806
fol 151b
Laurs Bjørnsens hustru af Rønde
Jens Høghs hustru af Bjødstrup
Søren Jensens hustru af Bjødstrup
Søren Vævers hustru af Bjødstrup
Bertel Madsens hustru af Rønde
Søren Skrivers hustru af Følle
Søren Hansens hustru af Korup
Jørgen Rasmussens hustru af Følle
Peder Kochs hustru af Bjødstrup
Michel Martinussens hustru af Følle
Rasmus Jacobsens hustru af Rønde
Rasmus Skovfogeds hustru af Rønde
Jørgen Bruuses hustru af Rønde
Christen Sørensens hustru af Bjødstrup
Rasmus Andersens hustru af Rønde


Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1748-1813
1748-1806
1748-1813
1748-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 12-7-06
c