s
Stikord til Bregnet sogns kirkebog, Øster Lisbjerg herred, 1748-1813

1748-1813
Døbte


Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1748-1813
1748-1806
1748-1813
1748-1813

På denne side:
1748-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1748

fol 31b
Espen Laursens barn af Følle - Maren
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Karen
Christen Skovs barn af Rønde - Mette Marie
Karen Christophersdatters uægte barn af Randers - Christopher (Christen Jensen Kræmmer)
Peder Odders barn af Rønde - Knud
Jørgen Bødkers barn af Følle - Birthe
fol 32a
Laurs Madsens barn af Bjødstrup - Birthe
Jørgen Hjulmands barn af Rønde - Mette
Peder Skomagers barn af Bjødstrup - Maren
Knud Jørgensens barn af Følle - Karen
Jens Andersens barn af Følle - Niels
Laurs Hjulmands barn af Rønde - Anne
Jens Lykkes barn af Rønde - Birthe
Erich Nielsens barn af Rønde - Thomas
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Maren
fol 32b
Rasmus Andersens barn af Rønde - Anders
Michel Sørensens barn af Rønde - Maren

1749
fol 32b
Jørgen Bruuses barn af Følle - Jørgen
Peder Fogeds barn af Bjødstrup - Anne
Niels Bødkers barn af Rønde - Kirsten
Poul Kudsks barn af Rønde - Niels
Anders Rasmussens barn af Følle - Rasmus
Jørgen Andersens barn af Bjødstrup - Anne Marie
fol 33a
Søren Jeppesens barn af Rønde - Mette Marie
Niels Stærs? barn af Følle - Søren
Jens Andersen Snedkers barn af Rønde - Anders
Anders Rasmussens barn af Korup - Jens
Christen Skovs barn af Rønde - Maren
Christian Lykkes barn af Rønde - Jacob Peiter
Jørgen Loftmands barn af Følle - Oluf
Thyge Sørensens barn af Bjødstrup - Bodil
Niels Spillemands barn født i Rønde - Anders
fol 33b
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Mette
Søren Jensens barn af Rønde - Anne Marie

1750
fol 33b
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Søren
Niels Sørensens barn af Følle - Søren
Jacob Skovriders barn af Ringelmose - Dorthe Johanne
Jørgen Hjulmands barn af Rønde - Peder
Niels Bødkers barn af Rønde - Peder
Dorthe Madsdatters uægte barn af Følle - Mads (Jens Jensen i Landborup)
fol 34a
Knud Jørgensens barn af Følle - Dorthe
Thomas Jensens barn af Bjødstrup - Rasmus
Peder Fogeds barn af Bjødstrup - Niels
Jens Røndes barn af Følle - Dorthe
Jens Fogeds barn af Bjødstrup - Maren
Rasmus Jacobsens barn af Følle - Jacob
Laurs Madsens barn af Bjødstrup - Poul
Hans Christensens barn af Rønde - Anne
Laurs Stærs barn af Følle - Anne
fol 34b
Jens Christensens barn af Bjødstrup - Christen
sl Espen Laursens barn af Følle - Anne
Jens Bertelsens barn af Rønde - Margrethe
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Jens
Anders Bertelsens barn af Rønde - Maren
Christian Lykkes barn af Rønde - Cathrine Marie
Peder Sparres barn af Rønde - Niels

1751
fol 35a
Rasmus Andersens barn af Rønde - Niels
Jens Lykkes barn af Rønde - Søren
Johan Skrædders barn af Følle - Jørgen
Søren Røndes barn af Følle - Kirsten
Christen Skovs barn af Rønde - Lisbeth
Jørgen Andersens barn af Bjødstrup - Mette
Jens Bødkers barn af Rønde - Niels
Rasmus Tyrresens barn af Følle - Margrethe
Christen Bjerrings barn af Følle - Birthe
fol 35b
Søren Jeppesens barn af Rønde - Rasmus
Michel Skomagers barn af Rønde - Kirsten
Erich Nielsens barn af Rønde - Niels
Rasmus Winthers barn af Rønde - Christiane
Rasmus Laursens barn af Rønde - Søren
Jens Røndes barn af Følle - Karen
Jørgen Loftmands barn af Følle - Maren
Jens Madsens barn af Korup - Margrethe
Anders Rasmussens barn af Korup - Jens
fol 36a [kort 2]
Niels Lykkes barn af Rønde - Søren
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Birthe
Jens Andersens barn af Følle - Anne
Jacob Skovriders barn af Ringelmose - Martha Marie
Mads Jørgensens barn af Følle - Anne

1752
fol 36a
Christen Jensens barn hos Christen Madsen i Rønde - Jens
Anders Rasmussens barn af Følle - Kirsten
en omløbende kvindes uægte barn født i Tue Mølle - Jens (gl omløbende glarmester Lorentz)
fol 36b
Rasmus Jacobsens barn af Følle - Jørgen
Jens Christensens barn af Bjødstrup - Rasmus
Bertel Sørensens barn af Rønde - Laurs
Jens Snedkers barn af Rønde - Niels
Anders Jensens barn af Bjødstrup - Kirsten
Thyge Sørensens barn af Bjødstrup - Maren
Jens Røndes barn af Følle - Karen
Niels Winthers barn af Rønde - Kirsten
Christian Lykkes barn af Rønde - Cathrine Marie
fol 37a
Niels Sørensens barn af Følle - Niels
Niels Svenningsens barn af Rønde - Søren
Maren Arents uægte barn af Bjødstrup - Else (Rasmus Thomasen)
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Mette Marie
Peder Bangs barn af Følle - Knud (døde strax)
Maren Andersdatters uægte barn hos Christen Madsen i Rønde - Sidsel (soldat Erich fra Skejby)
Hans Svenningsens barn af Rønde - Christen
Niels Smeds barn af Rønde - Birthe Marie

1753
fol 37b
Jørgen Hjulmands barn af Rønde - Jens
Peder Fogeds barn af Bjødstrup - Karen
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Karen
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Søren
Peder Sparres barn af Rønde - Dorthe
Jørgen Loftmands barn af Følle - Niels
Jens Christensens barn af Bjødstrup - Niels
fol 38a
Jørgen Bruuses barn af Følle - Peder
Jens Lykkes barn af Rønde - Jens
Michel Skomagers barn af Rønde - Abel
Johan Skrædders barn af Følle - Anne
Anders Molbos barn af Følle - Søren
Rasmus Bangs barn af Følle - Karen
Rasmus Ovesens barn af Bjødstrup - Søren
Anders Bertelsens barn af Rønde - Jens
fol 38b
Christian Lykkes barn af Rønde - Jørgen
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Anne
Rasmus Winthers barn af Rønde - Bodil

1754
fo 38b
Søren Røndes barn af Følle - Jens
Christen Skovs barn af Bjødstrup - Søren
Rasmus Smæks barn af Korup - Rasmus
Karen Bertelsdatters uægte barn af Følle - Niels (Peder Jeppesen)
Jacob Skovriders barn af Ringelmose - Peiter
fol 39a
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Maren
Karen Savens uægte barn af Rønde - Hans Christian (Hans Olufsen af Århus)
Mads Jørgensens barn af Følle - Søren
Jens Bondes barn af Korup - Niels
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Maren
Laurs Madsens barn af Bjødstrup - Anne Marie
Niels Rasmussens barn af Korup - Karen
Anders Kjærs barn af Bjødstrup - Thomas
Jens Dagstrups barn af Rønde - Mette Marie
fol 39b
Niels Jørgensens barn af Følle - Jens
Jørgen Andersens barn af Bjødstrup - Anders
Søren Jeppesens barn af Korup - Maren
Ludvig Ernsts barn af Hollænderhuset - Claus Ernst
Niels Smeds barn af Rønde - Karen
Jens Andersens barn af Rønde - Peder
Hans Svenningsens barn af Rønde - Poul

1755
fol 39b
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Ellen
Peder Bangs barn af Følle - Mette
fol 40a
Anders Rasmussens barn af Følle - Jens
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Jacob
Rasmus Ladefogeds barn af Rønde - Jørgen
Rasmus Jacobsens barn af Følle - Anne
Mads Svenningsens barn af Rønde - Anne
Mads Jørgensens barn af Følle - Karen
Niels Sørensens barn af Følle - Karen
Niels Winthers barn af Rønde - Niels
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Jens
Jens Andersens barn af Følle - Peder
fol 40b
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Anne
Niels Svenningsens barn af Rønde - Maren
sr Ludvig Ernsts barn af Hollænderhuset - Claus Jacob
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Karen
Hans Svenningsens barn af Rønde - Poul
Rasmus Mays barn af Følle - Kirsten
Søren Gravers barn af Følle - Maren
Jørgen Loftmands barn af Følle - Maren
Søren Stærs barn af Følle - Anne
fol 41a
Michel Skomagers barn af Rønde - Anne Marie

1756
fol 41a
Niels Rasmussens barn af Bjødstrup - Anne
Jens Christensens barn af Bjødstrup - Søren
Jens Bondes barn af Korup - Karen
Rasmus Smæks barn af Korup - Anders
Jacob Skovriders barn af Ringelmose - Dorthe Johanne
Niels Jørgensens barn af Følle - Maren
Anders Kjærs barn af Bjødstrup - Peder
Jørgen Andersens barn af Bjødstrup - Karen
fol 41b
Peder Sparres barn af Rønde - Bodil
Niels Laursens barn af Rønde - Søren
Hans Knudsens barn af Rønde - Rasmus
Jens Lykkes barn af Rønde - Karen
Mads Svenningsens barn af Rønde - Christen
Niels Bødkers barn af Rønde - Maren
Anders Bertelsens barn af Rønde - Anne
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Mette
Karen Savens uægte barn af Rønde - Birthe Marie (Rasmus Ladefoged af Kalø)

1757
fol 42a
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Maren
Peder Bangs barn af Følle - Karen
Søren Jeppesens barn af Bjødstrup - Karen
Laurs Madsens barn af Bjødstrup - Anne Marie
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Knud
Jens Snedkers barn af Rønde - Maren
Jørgen Bruuse Soldats barn af Følle - Søren
fol 42b
Erich Nielsens barn af Rønde - Anne
Anders Kjærs barn af Bjødstrup - Jens
Rasmus Mays barn af Følle - Karen
Niels Winthers barn af Rønde - Maren
Søren Gravers barn af Følle - Maren
Rasmus Ladefogeds tvillinger af Rønde - Jacobine og Maren
Jens Sørensens barn af Følle - Søren
Jens Dagstrups barn af Rønde - Søren
fol 43a
Rasmus Ovesens barn af Bjødstrup - Jørgen
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Søren
Jacob Skovriders barn af Ringelmose - Axelia

1758
fol 43a
Ludvig Ernsts barn af Kalø - Christine Dorothea
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Kirsten
Jørgen Loftmands barn af Følle - Oluf
Anders Rasmussens barn af Følle - Søren
Niels Svenningsens barn af Rønde - Rasmus
Niels Jørgensens barn af Følle - Jørgen
fol 43b
Niels Rasmussens barn af Bjødstrup - Dorthe Marie
Mads Svenningsens barn af Rønde - Bertel
Johanne Glarmesters uægte barn af Rønde - Karen (skibskarl Svend Hansen fra København)
Jens Bondes barn af Korup - Peder
Thyge Sørensens barn af Bjødstrup - Anne Marie
Hans Svenningsens barn af Rønde - Knud
Anders Sørensens barn af Følle - Søren
Anders Bertelsens barn af Rønde - Kirsten
Jens Christensens barn af Bjødstrup - Mette Marie
fol 44a
Kirsten Balles uægte barn af Bjødstrup - Mette (skræddersvend Henning Madsen af Århus)

1759
fol 44a
Friderich Emmertsens barn af Rønde - Emmert
Rasmus Smæks barn af Korup - Jens
Søren Jeppesens barn af Rønde - Kirsten
Jørgen Loftmands barn af Følle - Peder
Jørgen Andersens barn af Bjødstrup - Birthe
Hans Knudsens barn af Rønde - Anne
Anders Michelsens barn af Rønde - Hans
Jørgen Bruuses tvillinger af Rønde - Anne og Karen
fol 44b
Anders Kjærs barn af Bjødstrup - Maren
Peder Bangs barn af Følle - Rasmus

1760

Top

fol 44b
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Niels
Maren Ovesdatters uægte barn af Bjødstrup - Maren (Laurs Jensen fra Fredericia)
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Sidsel
Mads Svenningsens barn af Rønde - Svenning
Mads Jørgensens barn af Følle - Jørgen
Bertel Jensens barn af Rønde - Laurs
Peder Ibsens barn af Følle - Mette
fol 45a
Jens Bondes barn af Korup - Søren
Jens Andersen Snedkers barn af Rønde - Mette

1761
fol 45a
Niels Svenningsens barn af Rønde - Inger
Hans Poulsens barn af Følle Mølle - Søren
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Anne
Oluf Winthers barn af Rønde - Karen
Anders Bertelsens barn af Rønde - Mette Kirstine
Rasmus Jeppesens barn af Rønde - Anders
Rasmus Hveeds barn af Følle - Dorthe
fol 45b
Rasmus Jensens barn af Bjødstrup - Maren
Hans Svenningsens barn af Rønde - Niels
Peder Bangs barn af Følle - Kirsten
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Maren
Bertel Jensens barn af Rønde - Margrethe

1762
fol 45b
Jens Christensens barn af Bjødstrup - Jens
Friderich Emmertsens barn af Rønde - Niels
Jens Lykkes barn af Rønde - Thyge
Anders Poulsens barn af Bjødstrup - Anne
Mads Svenningsens barn af Rønde - Knud
fol 46a
Søren Winthers barn af Bjødstrup - Niels
Rasmus Smæks barn af Korup - Niels
Jens Bondes barn af Korup - Rasmus
Michel Laursens barn af Følle - Laurs
Niels Laursens barn af Rønde - Jacob
Jørgen Loftmands barn af Følle - Søren
Søren Hellesens barn af Rønde - Jens
Birthe Espensdatters uægte barn af Følle - Espen (Jens Peitersen fra Ålborg)
Hans Møllers barn af Følle Mølle - Jacob
Niels Jørgensens barn af Følle - Mette Kirstine

1763
fol 46b
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Sidsel
Jørgen Bruuses barn af Rønde - Sidsel
Jens Andersens barn af Følle - Espen
Rasmus Kjeldstrups barn af Bjødstrup - Karen
Andreas Andreasens barn af Rønde - Anne
Mads Jørgensens barn af Følle - Søren
Jens Snedkers barn af Rønde - Inger
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Mette Marie
Jens Dagstrups barn af Rønde - Dorthe
Niels Svenningsens barn af Rønde - Lisbeth

1764
fol 47a
Kirsten Jeppes uægte barn af Rønde - Peder (Niels Sørensen fra Horsens)
Oluf Winthers barn af Rønde - Birthe
Søren Hellesens barn af Rønde - Maren
Bertel Jensens barn af Rønde - Jens
Michel Laursens barn af Følle - Niels
Rasmus Jeppesens barn af Rønde - Peder
Jens Bondes tvillinger af Korup - Dorthe og Maren
Peder Bangs barn af Følle - Niels
Søren Gravers barn af Følle - Niels
fol 47b
Rasmus Hveeds barn af Følle - Jens
sl Hans Poulsens barn af Følle Mølle - Hans
Jørgen Loftmands barn af Følle - Oluf
Peder Bødkers barn af Bjødstrup - Anne Marie
Peder Jensen Stærs barn af Bjødstrup - Jens
Niels Christensens barn af Bjødstrup - Mette
Søren Jeppesens barn af Bjødstrup - Søren

1765
fol 47b
Rasmus Jensen Fogeds barn af Bjødstrup - Jens
Jens Snedkers barn af Rønde - Inger
fol 48a
Morten Holsts barn af Rønde - Mette Kirstine
Søren Hellesens barn af Rønde - Maren
Niels Laursens barn af Rønde - Mette Kirstine
Rasmus Smæks barn af Korup - Karen Marie
Peder Skrædders barn af Bjødstrup - Jens
Michel Laursens barn af Følle - Laurs
Bertel Jensens barn af Rønde - Søren
Jens Balles barn af Bjødstrup - Søren
Hans Svenningsens barn af Rønde - Sidsel

1766
fol 48a
gårdmand Jørgen Bruuses barn af Rønde - Rasmus
fol 48b
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Anne Kirstine
Jens Andersens barn af Følle - Søren
Peder Bangs barn af Følle - Kirsten
Rasmus Jensen Kjeldstrups barn af Bjødstrup - Maren
Niels Sørensens barn af Skovgård i Bjødstrup - Søren
Anders Moesmands barn af Rønde - Søren
Jens Bondes barn af Korup - Maren
Johan Jørgensens barn af Følle Mølle - Maren
Christian Mogensens barn af Rønde - Laurs
Jens Rasmussens barn af Bjødstrup - Kirsten
fol 49a
Peder Jensen Stærs barn af Bjødstrup - Anne
Rasmus Jensen Fogeds barn af Bjødstrup - Jens
Søren Jeppesens barn af Bjødstrup - Mette
Christian Balles barn af Bjødstrup - Søren
Rasmus Ovesens barn af Rønde - Maren
Hans Knudsens barn af Rønde - Maren

1767
fol 49a
Rasmus Pedersens barn af Korup - Maren
Rasmus Rytters barn af Rønde - Jens
Niels Svenningsens barn af Rønde - Svenning
Bertel Jensens barn af Rønde - Karen
fol 49b
Kirsten Nielsdatter Bødkers uægte barn af Rønde - Jens (Jens Jørgensen)
Rasmus Jeppesens barn af Rønde - Søren
Jørgen Loftmands barn af Følle - Margrethe
Mads Christensens barn af Rønde - Maren
Marie Kirstine Madsdatters uægte barn af Rønde - Marie (Hans Mortensen af Bogø)
Andreas Andreasens barn af Rønde - Bodil
Jens Rasmussens barn af Bjødstrup - Mette
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Christen
Jens Moesmands barn af Rønde - Mette
Busse Jørgen Rasmussens barn af Følle - Rasmus
Michel Laursens barn af Følle - Karen
fol 50a
Søren Bertelsens barn af Rønde - Mette Marie

1768
fol 50a
Anders Moesmands barn af Rønde - Kirsten
Rasmus Andersens barn af Korup - Karen
Johan Møllers barn af Følle Mølle - Jørgen
Jens Bondes barn af Korup - Jens
Peder Stærs barn af Bjødstrup - Rasmus
Jørgen Housens barn af Bjødstrup - Peder
Søren Hellesens barn af Rønde - Jens
Søren Gravers barn af Følle - Anne
Søren Jørgensens barn af Følle - Inger
fol 50b
Niels Vævers barn af Bjødstrup - Søren
Ludvig Ernsts barn af Ringelmose - Andreas Henrich
Jens Snedkers barn af Rønde - Anne Kirstine
Niels Rasmussens barn af Bjødstrup - Ingeborg
Arent Nielsens barn af Korup - Birthe
Rasmus Pedersens barn af Korup - Anne Marie

1769
fol 50b
Oluf Winthers barn af Rønde - Maren
Niels Sørensens barn af Bjødstrup - Kirsten
Niels Smæks barn af Korup - Knud
Jens Andersens barn af Følle - Birthe
fol 51a
Johan Møllers barn af Følle Mølle - Kirsten
Anders Moesmands barn af Rønde - Rasmus
Søren Knudsens barn af Rønde - Christen
Dorthe Jensdatters uægte barn af Rønde - Jens (Niels Boyer ved Kalø)
Mads Jørgensens barn af Følle - Karen
Peder Stærs tvillinger af Bjødstrup - Maren og Karen
Rasmus Ovesens barn af Rønde - Mette Marie
Niels Svenningsens tvillinger af Rønde - Niels og Inger
Jørgen Loftmands barn af Følle - Karen
Christen Jeppesens barn af Rønde - Anne Marie
Rasmus Hveeds barn af Følle - Anne Marie
fol 51b
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Anne
Karen Andersdatters uægte barn af Rønde - Anders (Rasmus Jacobsen)

1770

Top

fol 51b
Mads Christensens barn af Rønde - Christen
Bertel Jensens barn af Rønde - Jens
Søren Bertelsens barn af Rønde - Anne
Rasmus Pedersens barn af Korup - Peder
Johan Møllers barn af Følle Mølle - Kirsten
Rasmus Andersens barn af Korup - Anne
Andreas Andreasens barn af Rønde - Søren
Jens Skomagers barn af Bjødstrup - Mette

1771
fol 52a
Rasmus Fogeds barn af Bjødstrup - Anne
Søren Hellesens barn af Rønde - Niels
Jens Moesmands barn af Rønde - Søren
Jørgen Nielsens barn af Bjødstrup - Søren
Johan Christophersen Bødkers barn af Rønde - Anne Marie
Jens Bondes barn af Korup - Anders
Arent Nielsens barn af Korup - Birthe
Søren Knudsens barn af Rønde - Anne Dorthe
Peder Andersens barn af Følle - Maren
Mads Laursens barn af Bjødstrup - Maren
fol 52b
Bertel Jensens barn af Rønde - Peder
Johan Christian Røbers barn af Rønde - Kirstine Marie
Niels Smæks barn af Korup - Knud
Peder Stærs barn af Bjødstrup - Søren
Oluf Winthers barn af Rønde - Anne
Rasmus Andersens barn af Korup - Anne
Søren Jørgensens barn af Følle - Mette Marie
Søren Pedersens barn af Bjødstrup - Anders
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Birthe
fol 53a
Jørgen Loftmands barn af Følle - Kirsten
Jens Jeppesens barn af Rønde - Rasmus
Niels Vævers barn af Bjødstrup - Jens

1772
fol 53a
Jens Balles barn af Bjødstrup - Rasmus
Rasmus Ovesens barn af Rønde - Ove
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Christen
Anders Snedkers barn af Rønde - Anne
Niels Nielsens tvillinger af Følle - Søren og Anne
Søren Bertelsens barn af Rønde - Bertel
fol 53b
Johan Møllers barn af Følle Mølle - Karen
Niels Sørensens barn af Bjødstrup - Jacob
Jørgen Nielsens barn af Bjødstrup - Maren
Jens Pedersens barn af Bjødstrup - Thyge
Hans Sørensens barn af Korup - Rasmus
Jens Fogeds barn af Bjødstrup - Else

1773
fol 53b
Jens Rasmussens barn af Bjødstrup - Rasmus
Rasmus Hveeds barn af Følle - Anne
Terkild Jacobsens barn af Rønde - Karen Marie
fol 54a
Karen Stærs uægte barn af Følle - Anne (Niels Christensen af Astrup)
Jørgen Tykjærs barn af Følle - Peder
Mads Christensens barn af Rønde - Niels
Johan Bødkers barn af Rønde - Jørgen
Jens Pedersen Skomagers barn af Bjødstrup - Dorthe

1774
fol 54a
Søren Hellesens barn af Rønde - Jørgen
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Søren
Christiane Winthers uægte barn af Rønde - Anne Kirstine (Anders Laursen af Legerholm)
fol 54b
Rasmus Jensen Fogeds barn af Bjødstrup - Jens
Niels Vævers barn af Bjødstrup - Dorthe
Anders Moesmands barn af Rønde - Kirsten
Hans Sørensens barn af Korup - Søren
Jens Balles barn af Bjødstrup - Anne
Johan Møllers barn af Følle Mølle - Jørgen
Anne Knudsdatters uægte barn af Følle - Knud (Jens Bjørnsen)
Anders Bennesens barn af Følle - Karen
Mads Jacobsens barn af Følle - Dorthe Marie
Rasmus Andersens barn af Korup - Anders
fol 55a
Rasmus Jacobsens barn af Rønde - Jacob
Søren Knudsens barn af Rønde - Margrethe
Peder Stillings barn af Rønde - Jens

1775
fol 55a
Niels Nielsens barn af Følle - Kirsten
Søren Jørgensens barn af Følle - Anne Kirstine
Terkild Jacobsens barn af Rønde - Mette
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Jens
Rasmus Smæks barn af Korup - Jørgen
Peder Andersens barn af Følle - Anne
Mads Laursens barn af Bjødstrup - Birthe
fol 55b
Mette Marie Jeppes uægte barn af Bjødstrup - Anne (Peder Pedersen Rytter af Århus)
Dorthe Pedersdatter Sparres uægte barn af Rønde - Peder (korporal Oluf Svendsen af Århus)
forvalter Asks barn ved Kalø - Carl August
Jørgen Tykjærs barn af Følle - Karen
Søren Bertelsens barn af Rønde - Christian
Jens Rasmussen Skomagers barn af Bjødstrup - Kirsten
Niels Bendixens barn af Bjødstrup - Jørgen
Søren Rasmussen Tyrres barn af Følle - Maren
Niels Bødkers barn af Bjødstrup - Maren

1776
fol 56a
Johan Bødkers barn af Rønde - Cathrine Margrethe
Rasmus Jostsens barn af Følle - Anne Kirstine
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Ellen
Jacob Notlevs barn af Rønde - Anne
Niels Andersens barn af Følle - Maren
Søren Møllers barn af Bjødstrup - Karen
Niels Nielsens barn af Følle - Søren
Jens Pedersen Skomagers barn af Bjødstrup - Anne
Anne Laursdatters uægte barn af Rønde - Laurs (Jacob Jensen Rytter)
Anders Snedkers barn af Rønde - Mette
fol 56b
Jørgen Loftmands barn af Følle - Dorthe
Niels Sørensens barn af Skovgård i Bjødstrup - Søren
Anne Terkildsdatters uægte barn af Rønde - Anne (Adam Hansen Murmester af Termestrup)
Jørgen Bruuses barn af Følle - Karen

1777
fol 56b
Hans Sørensens barn af Korup - Rasmus
Rasmus Andersens barn af Korup - Jens
Jens Bondes barn af Korup - Anne
forvalter Friises barn ved Kalø - Sidsel Marie
? ?sens barn af Rønde - Rasmus
Rasmus Jensen Fogeds barn af Bjødstrup - Maren
fol 57a
Niels Vævers barn af Bjødstrup - Niels
Jacob Notlevs barn af Rønde - Jørgen
Jørgen Tykjærs barn af Følle - Anne
Jens Moesmands barn af Rønde - Karen
Anne Johansdatters uægte barn af Følle - Niels (Jørgen Bødker)
Søren Hellesens barn af Rønde - Anne
Mads Laursens barn af Bjødstrup - Laurs
Jørgen Bødkers barn af Følle - Dorthe
Niels Bendixens barn af Bjødstrup - Bendix
Johan Møllers barn af Følle Mølle - Mette Kirstine

1778
fol 57b
Kirsten Rasmusdatters uægte barn af Følle - Dorthe (Niels Jensen)
Søren Skrivers barn af Følle - Rasmus
Anders Jensens barn af Rønde - Maren
Søren Tyrresens barn af Følle - Anne
Jørgen Housens barn af Bjødstrup - Christen
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Rasmus
Anders Bennesens barn af Følle - Rasmus
Søren Møllers barn af Bjødstrup - Mette
Rasmus Jacobsens barn af Rønde - Anne Lisbeth
Jens Fogeds barn af Bjødstrup - Peder
fol 58a
Peder Andersens barn af Følle - Mette
Niels Rasmussens barn af Bjødstrup - Ingeborg
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Jørgen
Jørgen Loftmands barn af Følle - Dorthe
forvalter Friises barn ved Kalø - Christian Friderich

1779
fol 58a
Rasmus Andersens barn af Korup - Jens
Niels Andersens barn af Følle - Karen
Rasmus Nielsens barn af Rønde - Birthe
Søren Stærs barn af Følle - Niels
Anne Laursdatter Hjulmands uægte barn af Rønde - Kirsten (Jacob Jensen Rytter)
fol 58b
Jacob Notlevs barn af Rønde - Niels
Hans Jacobsen Demants barn af Ringelmose - Dorthe Sophie
Friderich Hansen Glarmesters barn fra Nebsager - Niels
Jens Pedersens barn af Bjødstrup - Mette
Peder Sparres barn af Rønde - Dorthe
Jørgen Bødkers barn af Følle - Jens
Jens Lykkes barn af Rønde - Jens
Jørgen Johansens barn af Følle - Maren
fol 59a
Søren Tyrresens barn af Følle - Jørgen

1780

Top

fol 59a
Anders Jensens barn af Rønde - Johanne
Søren Hellesens barn af Rønde - Anne Marie
Niels Kochs barn af Bjødstrup - Anders
Søren Knudsens barn af Rønde - Peder
Laurs Bertelsens barn af Rønde - Mette Marie
Jacob Notlevs barn af Rønde - Anne Margrethe
Rasmus Jensens barn af Bjødstrup - Else
Rasmus Jensen Boyers barn af Rønde - Jens
fol 59b
Rasmus Jacobsens barn af Rønde - Jørgen
Terkild Jacobsens barn af Rønde - Christian
Rasmus Andersens barn af Korup - Jens
Søren Skrivers barn af Følle - Karen
Hans Jaocbsen Demants barn af Ringelmose - Charlotte Marie
Poul Smeds barn af Rønde - Christian Lykke
Hans Sørensens barn af Korup - Laurs
Mads Laursens barn af Bjødstrup - Maren
Niels Jensens barn af Følle - Kirsten
Jens Røndes barn af Følle - Søren
fol 60a
Jørgen Clausens barn af Rønde - Birthe
Niels Nielsens barn af Følle - Karen
Søren Thomasens barn af Bjødstrup - Søren

1781
fol 60a
Jens Lykkes barn af Rønde - Anne Kirstine
Jens Skomagers barn af Bjødstrup - Niels
Rasmus Andersens barn af Rønde - Birthe
Rasmus Hemmesens barn af Bjødstrup - Søren
Oluf Bjerrings barn af Rønde - Mette Marie
Maren Winthers uægte barn af Bjødstrup - Jørgen (Jens Bruus)
Anders Smæks barn af Korup - Dorthe
fol 60b
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Jacob
Laurs Bertelsens barn af Rønde - Maren
Rasmus Laursens barn af Rønde - Mariane
forpagter Asks barn ved Kalø - Søren
Søren Stærs barn af Følle - Thomas
Peder Sparres barn af Rønde - Maren
Søren Tyrresens barn af Følle - Inger
Rasmus Andersens barn af Korup - Maren
Niels Sørensens barn af Bjødstrup - Anne
Jens Røndes barn af Følle - Søren
fol 61a
Rasmus Pedersens barn af Rønde - Niels

1782
fol 61a
Christen Jensens barn af Bjødstrup - Mette
Niels Thygesens barn af Bjødstrup - Dorthe
Jacob Notlevs barn af Rønde - Inger
sr Peder Schøtts barn af Rønde - Anne Cathrine Marie
Jørgen Tykjærs barn af Følle - Jørgen
Niels Bendixens barn af Bjødstrup - Maren
Jacob Rasmussens barn af Følle - Anne
Anders Jensens barn af Rønde - Ellen Kirstine
Søren Svenningsens barn af Rønde - Niels
fol 61b
Niels Vævers barn af Bjødstrup - Peder
Hans Sørensens barn af Korup - Kirsten
Jens Pedersens barn af Bjødstrup - Karen
Anders Bennesens barn af Følle - Maren
Rasmus Bruuses barn af Følle - Jørgen
Christen Hansens tvillinger af Rønde - Peder og Anne Lisbeth
Jens Skomagers barn af Bjødstrup - Karen
Niels Rasmussen Kochs barn af Bjødstrup - Anders
Hans Jacob Demants barn af Ringelmose - Jacob
Carl Pedersen Svinehyrdes barn af Bjødstrup - Else Cathrine
fol 62a
forpagter Asks barn ved Kalø - Laurs Bechtrup
Søren Thomasens barn af Bjødstrup - Anne
Maren Palsdatters uægte barn af Rønde - Anne (Rasmus Christensen i Kolind)
Jens Lykkes barn af Rønde - Peder

1783
fol 62a
Søren Palsens barn af Rønde - Bodil
Jens Bruuses barn af Rønde - Jørgen
Jørgen Clausens barn af Rønde - Anne Kirstine
Jørgen Johansens barn af Følle - Dorthe
fol 62b
Rasmus Bruuses barn af Følle - Jørgen
Jens Fogeds barn af Bjødstrup - Karen
Jacob Jostsens barn af Følle - Anne
Søren Knudsens barn af Rønde - Anders
Mads Fogeds barn af Bjødstrup - Kirsten
Jens Kudsks barn af Rønde - Inger
Anders Jensens barn af Holtet i Rønde - Niels
Niels Andersens barn af Følle - Anders
Bertel Madsens barn af Rønde - Maren
Rasmus Laursens barn af Rønde - Anders
fol 63a
forpagter Asks barn ved Kalø - Niels Behr
Peder Stillings barn af Rønde - Anne Margrethe
Niels Jostsens barn af Følle - Anne
Niels Jensens barn af Følle - Dorthe

1784
fol 63a
Jens Skrædders barn af Rønde - Kirsten
Søren Skrivers barn af Følle - Maren
Rasmus Nielsens barn af Rønde - Maren
Jørgen Bruuses barn af Følle - Rasmus
Søren Tyrresens barn af Følle - Jørgen
fol 63b
Niels Pedersens barn af Rønde - Maren
Christen Olufsens barn fra Randers født i Følle - Oluf
Peder Sparres barn af Rønde - Jørgen
Rasmus Pedersens barn af Rønde - Margrethe
Christen Hansens barn af Rønde - Peder
Søren Svenningsens barn af Rønde - Søren
Anders Smæks barn af Korup - Maren
Søren Palsens barn af Rønde - Maren
Jens Røndes barn af Følle - Rasmus
Jens Bruuses tvillinger af Rønde - Jørgen og Mette Kirstine
fol 64a
Søren Hemmesens barn af Bjødstrup - Mette
Christian Smeds barn af Følle - Bertel
sr Peder Schøtts barn af Rønde - Gotfred
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Jens
Søren Stærs barn af Følle - Anne Kirstine
Jacob Notlevs barn af Rønde - Maren
sr Demants barn af Ringelmose - Peder Herskind

1785
fol 64a
Jaocb Jostsens barn af Følle - Mette Marie
Christen Jensens barn af Bjødstrup - Dorthe
Oluf Bjerrings barn af Rønde - Lisbeth
fol 64b
Rasmus Bruuses barn af Følle - Anne Marie
Torsten Pedersens barn af Rønde - Peder
Niels Nielsens barn af Følle - Niels
Søren Tyrresens barn af Følle - Jørgen
Jørgen Bruuses barn af Følle - Maren
Christen Ladefogeds barn af Rønde - Rasmus
Jørgen Ovesens barn af Rønde - Bertel
Peder Andersen Sparres barn af Rønde - Karen
Svenning Nielsens barn af Rønde - Jens
Søren Thomasens barn af Bjødstrup - Thomas
fol 65a
Maren Gravers uægte barn af Følle - Søren (Peder Gregersen)
Niels Andersens barn af Følle - Mette Kirstine

1786
fol 65a
Jørgen Johansens barn af Følle - Knud
Christen Hansens barn af Rønde - Mette
Jens Lykke Hyrdes barn af Følle - Maren
Niels Jostsens barn af Følle - Karen
Jens Winthers tvilling af Rønde - Ellen
Christian Smeds barn af Følle - Clemen
Rasmus Andersens barn af Korup - Jens
Mette Kirstines uægte barn af Rønde - Jens (Hans Lundom?)
fol 65b
Søren Svenningsens barn af Rønde - Hans
Mette Marie Sparres uægte barn af Rønde - Thomas (Christian Thomasen gew. soldat)
Jens Røndes barn af Følle - Mette
Peder Henning Smæks barn af Korup - Niels
Jens Pedersens barn af Bjødstrup - Maren
Rasmus Pedersens barn af Rønde - Abel
Anders Jensens barn af Holtet i Rønde - Jens
Søren Skrivers barn af Følle - Maren
Mads Fogeds barn af Bjødstrup - Maren
Søren Palsens barn af Rønde - Niels
Rasmus Nielsens barn af Rønde - Niels
fol 66a [kort 3]
Johanne Sejersdatters uægte barn af Rønde - Laurentia (Laurs Kjær)

1787
fol 66a
Jørgen Ovesens barn af Rønde - Rasmus
Jacob Jostsens barn af Følle - Anne
Søren Hemmesens barn af Bjødstrup - Else
Peder Sparres barn af Rønde - Niels
Rasmus Bruuses barn af Følle - Maren
Emmert Friderichsens barn af Rønde - Anne
Simon Sørensens barn af Følle - Maren
sr Peder Schøtts barn af Rønde - Anders
fol 66b
Jens Bruuses barn af Rønde - Jørgen
Christen Ladefogeds barn af Rønde - Anne Marie
Niels Bendixens barn af Bjødstrup - Anne
Søren Svenningsens barn af Rønde - Hans
Søren Knudsens barn af Rønde - Peder
Jørgen Bruuses barn af Følle - Jørgen
Bertel Madsens barn af Rønde - Edel
Anders Smæks barn af Korup - Maren
Niels Jensens barn af Følle - Johan
Rasmus Laursens barn af Rønde - Laurs
fol 67a
Søren Thomasens tvillinger af Bjødstrup - Thomas og Ingeborg
Søren Stærs barn af Følle - Friderich
Niels Jensens barn af Bjødstrup - Mette Marie
Niels Sørensens tvillinger af Bjødstrup - Maren og Karen
Jørgen Ovesens barn af Rønde - Maren

1788
fol 67a
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Rasmus
Jens Røndes barn af Følle - Maren
Christian Smeds barn af Følle - Jacob
Peder Sparres barn af Rønde - Karen
fol 67b
Svenning Smeds barn af Rønde - Mads
Emmert Friderichsens barn af Rønde - Birthe
Mette Marie Nielsdatters uægte barn af Bjødstrup - Peder (Christen Carl Jessing af Århus)
Søren Kochs barn af Rønde - Maren
Peder Sparres barn af Rønde - Dorthe Marie
Svenning Nielsens barn af Rønde - Niels
Søren Tyrresens barn af Følle - Inger
Niels Erichsens barn af Bjødstrup - Anne
Jens Bruuses barn af Rønde - Niels
fol 68a
Jacob Jostsens barn af Følle - Karen
Hans Demants barn af Ringelmose - Christian Ludvig Bloch
Anders Bennesens barn af Følle - Mette
Jens Jensens barn af Følle - Jens
Laurs Kjærs barn af Rønde - Mads Schifter
Jens Lykkes barn af Følle - Karen

1789
fol 68a
Søren Palsens barn af Rønde - Maren
Bertel Madsens barn af Rønde - Mads
Søren Svenningsens barn af Rønde - Rasmus
fol 68b
Niels Josts barn af Følle - Karen
Niels Nielsens barn af Følle - Peder
Peder Smæks barn af Korup - Søren
Peder Stillings barn af Rønde - Jens
Christen Jensens barn af Bjødstrup - Dorthe
Niels Jensens barn af Bjødstrup - Anne
Christen Ladefogeds barn af Rønde - Kirsten (Karen overstreget)
Rasmus Laursens barn af Rønde - Laurs
Christen Hansens barn af Rønde - Mette
Jacob Jostsens barn af Følle - Karen
fol 69a
Rasmus Bruuses barn af Følle - Dorthe
Niels Jensens barn af Følle - Jens

1790

Top

fol 69a
Jens Røndes barn af Følle - Mette
Emmert Friderichsens barn af Rønde - Mette
Niels Jensens barn af Følle - Jens
Niels Bendixens barn af Bjødstrup - Anne
Jørgen Ovesens barn af Rønde - Niels
fol 69b
Rasmus Andersens barn af Korup - Søren
Søren Kochs barn af Rønde - Bodil
Rasmus Jacobsens barn af Rønde - Karen
Anders Jensens barn af Rønde - Rasmus
Peder Joens barn af Følle - Mette
Niels Josts barn af Følle - Jens
fol 70a
Søren Knudsens barn af Rønde - Anders
Søren Palsens barn af Rønde - Maren
Søren Bødkers barn af Bjødstrup - Maren
sr Schøttes barn af Rønde - Laurs
Peder Sparres barn af Kalø - Thyge
Anders Smæks barn af Korup - Rasmus
fol 70b
Mads Fogeds barn af Bjødstrup - Dorthe
Rasmus Winthers barn af Bjødstrup - Niels
Poul Hansens barn af Rønde - Anne

1791
fol 70b
Hans Demants barn af Rønde - Elisabeth
Peder Sparres barn af Rønde - Mette
Niels Jensens barn af Følle - Maren
fol 71a
Jens Bruuses barn af Rønde - Anne Kirstine
Svenning Nielsens barn af Rønde - Margrethe
Christen Ladefogeds barn af Rønde - Rasmus
fol 71b
Christen Hansens og Birthe Thomasdatters barn af Rønde - Thomas
Christen Smeds og Kirsten Clemensdatters barn af Følle - Niels
Søren Kochs og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Jens
Jens Rasmussens og Else Jensdatters barn af Følle - Rasmus
Knud Bruuses og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Jørgen
fol 72a
Niels Sørensens og Anne Jensdatters tvillinger af Bjødstrup - Jens og Anne Kirstine
Søren Hemmesens og Anne Jensdatters barn af Bjødstrup - Jens
Emmert Friderichsens og Mette Kirstine Mortensdatters barn af Rønde - Friderich
Peder Skaarups og Birthe Sørensdatters barn af Følle - Jens

1792
fol 72b
Poul Hansens og Karen Madsdatters barn af Rønde - Anne
Niels Svenningsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Rønde - Margrethe
Johan Christian Roberts og Maren Olufsdatters barn af Kalø - Søren
Niels Erichsens og Birthe Kjeldsdatters barn af Rønde - Kirsten
fol 73a
Bertel Madsens og Lisbeth Nielsdatters barn af Rønde - Edel
Mads Fogeds og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Søren
Peder Smæks og Maren Nielsdatters barn af Korup - Laurs
Rasmus Winthers og Dorthe Jørgensdatters barn af Bjødstrup - Maren
Jacob Josts og Maren Jørgensdatters barn af Følle - Anne Kirstine
fol 73b
Søren Thomasens og Dorthe Sørensdatters barn af Bjødstrup - Maren
Niels Stærs og Kirsten Sørensdatters barn af Følle - Anne
Karen Nielsdatters uægte barn af Følle - Maren (Espen Jensen Skaarup)
Svenning Smeds og Inger Jensdatters barn af Rønde - Mette
Peder Stillings og Maren Rasmusdatters barn af Rønde - Laurs
Niels Jensens og Kirsten Marie Rasmusdatters barn af Følle - Mette
Jørgen Rasmussen Josts og Maren Pedersdatters barn af Følle - Anne Dorthe
fol 74a
Søren Bødkers og Anne Marie Laursdatters barn af Bjødstrup - Niels
Rasmus Bruuses og Mette Sørensdatters barn af Følle - Søren
Poul Hansens og Karen Madsdatters barn af Rønde - Niels
Rasmus Jacobsens og Maren Hansdatters barn af Rønde - Jacob

1793
fol 74a
Niels Svenningsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Rønde - Margrethe
Niels Gravers og Birthe Pedersdatters barn af Følle - Edel Sophie
Peder Skraarups og Dorthe Sørensdatters barn af Følle - Kirsten
Jørgen Ovesens og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Maren
fol 74b
Emmert Friderichsens og Mette Kirstine Mortensdatters barn af Rønde - Birthe
Anne Sørensdatter Gravers uægte barn af Følle - Mette Kirstine (Jørgen Jensen af Fårup?)
Anders Smæks og Maren Jørgensdatters barn af Korup - Mette
Jens Rasmussen Hveeds og Else Jensdatters barn af Følle - Jens
Christen Nielsens og Karen Pedersdatters barn af Følle - Peder
birkedommer Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Sophie
Niels Josts og Anne Jensdatters barn af Følle - Anne
Mads Sørensens og Anne Olufsdatters barn af Rønde - Karen
fol 75a
Hans Demants og Axilia Bodes barn af Rønde - Søren Herskind

1794
fol 75a
Niels Gravers og Birthe Pedersdatters barn af Følle - Maren
Svenning Nielsens og Anne Margrethe Jensdatters barn af Rønde - Abel
Peder Joens og Anne Sørensdatters barn af Følle - Maren
Jens Jørgensens og Maren Jensdatters barn af Korup - Maren
Mads Poulsens og Maren Andersdatters barn af Følle - Jacob
fol 75b
Knud Bruuses og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Inger
Christen Ladefogeds og Anne Rasmusdatters barn af Rønde - Peder
Anders Smæks og Maren Jørgensdatters barn af Korup - Jørgen
Niels Stærs barn af Følle - Abel Marie
fol 76a
Emmert Friderichsens og Mette Kirstine Mortensdatters barn af Rønde - Friderich
Mads Fogeds og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Karen
Niels Svenningsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Rønde - Jens
Søren Jensens og Maren Jensdatters barn af Bjødstrup - Maren
fol 76b
Mads Kjeldsens og Mette Jørgensdatters barn af Bjødstrup - Anne
Anders Jensens og Kristen Nielsdatters barn af Rønde - Søren
Jens Bruuses og Birthe Jørgensdatters barn af Rønde - Jørgen
sr Peder Schøtts og Anne Tielkes barn af Rønde - Johannes
Søren Svenningsens og Anne Sørensdatters barn af Rønde - Jacob
fol 77a
birkedommer Lemeyers og Mette Brendstrups barn - Christian Henrich August
Niels Jensen Røndes og Mette Pedersdatters barn af Følle - Peder
Peder Skaarups og Birthe Sørensdatters barn af Følle - Karen (døde strax)
Jacob Rasmussen Josts og Maren Jørgensdatters barn af Følle - Bodil
Peder Jørgensen Sparres og Karen Nielsdatters barn af Rønde - Jørgen
fol 77b
Jørgen Rasmussen Justs og Maren Pedersdatters barn af Følle - Peder
Niels Erichsens og Birthe Kjeldsdatters barn af Rønde - Maren
Niels Simonsens og Lisbeth Sørensdatters barn af Korup - Simon

1795
fol 78a
Peder Smæks og Maren Nielsdatters barn af Korup - Søren
Søren Jensen Kochs og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Søren
Bertel Madsens og Lisbeth Nielsdatters barn af Rønde - Margrethe
Rasmus Sørensen Winthers og Dorthe Jørgensdatters barn af Bjødstrup - Niels
fol 78b
Niels Jensens og Kirsten Marie Rasmusdatters barn af Følle - Jens
Jens Rasmussens og Else Jensdatters barn af Følle - Maren
Jens Andersens og Anne Cathrine Olufsdatters barn af Følle - Jens
Jørgen Ovesens og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Margrethe
fol 79a
Svenning Madsen Smeds og Inger Jensdatters barn af Rønde - Niels
Rasmus Jacobsens og Maren Hansdatters barn af Rønde - Hans
Poul Hansens og Karen Madsdatters barn af Rønde - Mads
fol 79b
Peder Skaarups og Birthe Sørensdatters barn af Følle - Søren
Anders Rasmussen Smæks og Maren Jørgensdatters barn af Korup - Jørgen
Niels Bangs og Maren Sørensdatters barn af Følle - Peder
Michel Nielsens og Mette Hansdatters barn af Rostved - Anne

1796
fol 80a
forpagter Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Johan Ernst
Jens Jørgensens og Maren Jensdatters barn af Korup - Anne
Niels Gravers og Birthe Pedersdatters barn af Følle - Dorthe Marie
fol 80b
Søren Abels og Maren Jensdatters barn af Rønde - Anne
Emmert Friderichsens enke Mette Cathrine Mortensdatters barn af Rønde - Emmert
Niels Svenningsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Rønde - Niels
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Mads
fol 81a
Peder Sparres og Karen Nielsdatters barn af Rønde - Niels
Mads Fogeds og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Mette
Niels Røndes og Mette Pedersdatters barn af Følle - Anne Kirstine
Niels Pedersens og Kirsten Sørensdatters barn af Følle - Peder
fol 81b
Laurs Christiansens og Maren Jensdatters barn af Bjødstrup - Ingeborg
Rasmus Bruuses og Mette Sørensdatters barn af Følle - Jørgen
Svenning Nielsens og Anne Margrethe Jensdatters barn af Rønde - Maren
fol 82a
Niels Nielsens og Dorothea Maries barn af Følle - Maren
Knud Bruuses og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Karen
Peder Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Korup - Søren

1797
fol 82b
Jørgen Rasmussen Justs og Maren Pedersdatters barn af Følle - Karen
Thomas Pedersens og Ingeborg Clemensdatters barn af Følle - Inger
Jacob Rasmussens og Maren Jørgensdatters barn af Følle - Dorothea
fol 83a
Rasmus Jørgensens og Mette Kirstine Mortensdatters barn af Skovhuset ved Rønde - Inger
Søren Kochs og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Jens
Jens Rasmussens og Else Jensdatters barn af Følle - Mette Kirstine
fol 83b
Peder Pedersen Attrups og Anne Marie Rasmusdatters barn af Korup - Anne
Peder Jensens og Birthe Sørensdatters barn af Følle - Rasmus
Søren Bødkers og Anne Marie Laursdatters barn af Bjødstrup - Birthe
fol 84a
Mads Jacobsens og Maren Andersdatters barn af Følle - Lisbeth
Hans Demants og Axsine Jacobsdatters barn af Rønde - Elisabeth
Jens Bruuses og Birthe Jørgensdatters barn af Rønde - Mads
Jens Andersen Røndes og Anne Cathrine Olufsdatters barn af Følle - Anders
fol 84b
birkedommer og forpagter Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Friderich Wilhelm
Rasmus Jørgensens og Anne Sørensdatters barn af Rønde - Jens

1798
fol 85a
Poul Hansens og Karen Madsdatters barn af Rønde - Maren
skoleholder Niels Melchiorsens og Bodil Maries barn - Peder Christian
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Anders
Peder Jensens tvillinger af Korup - Jens og Rasmus
fol 85b
Niels Gravers og Birthe Pedersdatters barn af Følle - Maren
Bertel Madsens og Lisbeth Nielsdatters barn af Rønde - Niels
Christen Ladefogeds og Anne Rasmusdatters barn af Rønde - Karen
fol 86a
Laurs Jacobsens og Anne Kirstine Andersdatters barn af Rønde - Anne
Niels Pedersen Bangs og Maren Sørensdatters barn af Følle - Kirsten
indsidder Søren Jensens og Inger Pedersdatters barn af Rønde - Anne
Dorothea Sørensdatters uægte barn af Bjødstrup - Niels (Rasmus Sørensen fra Rodskov)
fol 86b
Svenning Madsens og Inger Jensdatters barn - Anne Marie
Rasmus Jacobsens og Maren Hansdatters barn af Rønde - Søren (døde strax)
forpagter Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Caroline Marie
fol 87a
Niels Svenningsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Rønde - Margrethe
Niels Erichsens og Maren Christensdatters tvillinger af Rønde - Karen og Birthe (døde strax)

1799
fol 87b
Niels Røndes og Mette Rasmusdatters barn af Følle - Kirsten (døde strax)
Søren Madsens og Maren Jensdatters barn af Rønde - Dorothea
Jørgen Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Følle - Niels
Rasmus Jørgensens og sl Anne Sørensdatters barn af Rønde - Anne Kirstine
fol 88a
Niels Stærs og Kirsten Sørensdatters barn af Følle - Anne Kirstine
Knud Bruuse og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Kirsten
Jacob Rasmussens og Maren Jørgensdatters barn af Følle - Mette Marie
fol 88b
Peder Skaarups og Birthe Sørensdatters barn af Følle - Karen
Mads Fogeds og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Mette Kirstine
Jens Jensens og Karen Sørensdatters barn af Rostved - Søren
fol 89a
Rasmus Jørgensens Skovfogeds og Mette Kirstine Mortensdatters barn af Skovhuset - Edel
Laurs Christiansens og Maren Jensdatters barn af Bjødstrup - Mette Marie
fol 89b
Mads Møllers og Anne Olufsdatters barn af Rønde - Maren
Peder Jensens og Anne Kirstine Pedersdatters barn af Rønde - Anne
birkedommer Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Rasmus Hansen
fol 90a
Jens Jørgensens og Bodil Sørensdatters barn af Følle - Mette
Svenning Nielsens og Anne Margrethe Jensdatters barn af Rønde - Inger
indsidder Søren Jensens og Inger Pedersdatters barn af Rønde - Anne

1800

Top

fol 90b
Peder Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Korup - Mette Marie
skoleholder Niels Melchiorsens og Bodil Marie Schiøtts barn af Rønde - Christen
Anne Kirstine Andersdatters uægte barn - Søren (Søren Andreasen af Torsager)
Jens Bruuses og Birthe Jørgensdatters barn af Rønde - Jens
fol 91a
Jens Andersen Røndes og Anne Cathrine Olufsdatters barn af Følle - Jens
Anders Smæks og Maren Jørgensdatters barn af Korup - Dorothea
Jens Rasmussens og Else Jensdatters barn af Følle - Anne
Niels Gravers og Birthes barn af Følle - Else
fol 91b
Christen Andersens og Anne Rasmusdatters barn af Rønde - Maren
Jens Rasmussens og sl Johanne Pedersdatters barn af Bjødstrup - Rasmus
Jacob Jacobsens og Karen Laursdatters barn af Følle - Maren
Jørgen Ovesens og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Søren
Søren Smeds og Inger Jensdatters barn af Bjødstrup - Mariane
(margin) Niels Laursens og Anne Gravers barn af Følle - Søren
fol 92a
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Dorthe Marie
Niels Erichsens og Maren Christiansdatters barn af Rønde - Birthe
Søren Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Anne
Jørgen Madsens og Bodil Clausdatters barn af Følle - Mads
fol 92b
Jens Jensens og Karen Sørensdatters barn af Rønde - Anne Lisbeth
Niels Pedersen Bangs og Maren Sørensdatters barn - Rasmus
Poul Hansens og Karen Andersdatters barn - Hans

1801
fol 93a
Niels Røndes og Mette Pedersdatters barn af Følle - Kirsten
Rasmus Jacobsens og Maren Hansdatters barn af Rønde - Mariane
Laurs Bjørnsens og Anne Laursdatters barn af Rønde - Anne Sophie
Peder Andersens og Karen Rasmusdatters barn af Korup - Kirsten
fol 93b
birkedommer Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Carl
Niels Svenningsens enke Anne Kirstine Jensdatters uægte barn af Rønde - Anne Marie (Svenning Madsen, smed ibd)
Søren Jensen Kochs og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Maren
fol 94a
Rasmus Skovfogeds og Mette Kirstine Mortensdatters tvillinger af Rønde - Jørgen og Anne
Niels Stærs og Kirsten Sørensdatters barn af Følle - Dorothea
Søren Andersens og Kirsten Pedersdatters barn af Rønde - Edel
fol 94b
Hans Hansen Bødkers og Kirstine Sørensdatters barn ved Kalø - Johanne Marie
skolelærer Jens Høghs og Kirsten Jensdatters tvillinger af Bjødstrup - Maren (den anden døde)
Jørgen Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Følle - Mette Kirstine
Bertel Madsens og Lisbeth Nielsdatters barn af Rønde - Niels
fol 95a
Svenning Madsens og Inger Jensdatters barn af Rønde - Søren

1802
fol 95a
Peder Jensens og Anne Kirstine Pedersdatters barn af Rønde - Gertrud
Jacob Christensens og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Christen
Jacob Rasmussens og Maren Jørgensdatters barn af Følle - Kirsten
fol 95b
Niels Møllers og Anne Olufsdatters barn af Rønde - Jens
sl Jens Rasmussens og Birthe Jørgensdatters barn af Bjødstrup - Mette
Peder Jørgensens og Dorthe Nielsdatters barn af Bjødstrup - Maren
Søren Jensens og Inger Pedersdatters barn af Rostved - Karen
Mads Jacobsens og Maren Andersdatters barn af Følle - Birthe
fol 96a [kort 3]
birkedommer Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Jes Fæster
Søren Hansens og Apelone Hansdatters barn af Korup - Karen
Jacob Jacobsens og Karen Laursdatters barn af Rønde - Birthe
Søren Madsens og Maren Jensdatters barn af Rønde - Maren
Karen Nielsdatters uægte barn af Følle - Karen (Niels Pedersen tjenestekarl ibd)
fol 96b
Peder Pedersen Attrups og Maren Rasmusdatters barn af Korup - Peder
Kirsten Bjørns uægte barn af Rønde - Karen (Christen Sørensen, præstens tjenestekarl i Skødstrup)
skolelærer Niels Melchiorsens og Bodil Marie Schiøtts barn af Rønde - Inger
skolelærer Jens Høghs og Kirsten Jensdatters barn af Bjødstrup - Jens
fol 97a
Niels Gravers og Birthe Nielsdatters barn af Følle - Edel
Christen Ladefogeds og Anne Rasmusdatters barn af Rønde - Niels
Niels Erichsens og Maren Christensdatters barn af Rønde - Karen
Søren Rasmussen Skrivers og Mette Sørensdatters barn af Følle - Rasmus
Rasmus Andersen Moesmands og Kirsten Pedersdatters barn af Rønde - Anders

1803
fol 97b
Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Mads
Laurs Christiansens og Maren Jensdatters barn af Bjødstrup - Christian
Hans Hansen Bødkers og Christine Sørensdatters barn af Rønde - Karen
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Anders
Jens Rasmussens og Else Jensdatters barn af Følle - Poul
fol 98a
Christen Olufsens og Mette Jørgensdatters barn af Rønde - Maren
Søren Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Niels
smeden Søren Jensens og Inger Jensdatters barn af Bjødstrup - Mette
Søren Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Rasmus
fol 98b
Rasmus Jacobsens og Maren Hansdatters barn af Rønde - Karen Marie
Niels Bangs og Maren Sørensdatters barn af Følle - Søren
Jørgen Ovesens og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Rasmus
Knud Bruuses og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Jørgen

1804
fol 99a
Anne Kirstines uægte barn af Følle - Peder (ungkarl Peder Pedersen af Eskerod)
Maren Jørgensdatters uægte barn af Rønde - Dorothea (gift mand Jens Andersen tjenestekarl hos Bertel Madsen ibd)
Inger Jensdatters uægte barn af Rønde - Jens (ungkarl Peder Jensen)
Søren Hansens og Apelones barn af Korup - Mariane
fol 99b
Peder Jørgensens og Dorthe Nielsdatters tvillinger af Bjødstrup - Niels og Mette
Jørgen Rasmussen Justs og Maren Pedersdatters barn af Følle - Niels
Svenning Nielsens og Inger Jensdatters barn af Rønde - Jens
100a
Rasmus Jørgensen Skovfogeds og Mette Kirstine Mortensdatters barn af Skovhuset - Christen
Niels Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Følle - Søren
Peder Jensens og Anne Kirstine Pedersdatters barn af Rønde - Maren
Jacob Jacobsens og Karen Laursdatters barn af Rønde - Jørgen Clausen (døde strax)
100b
Jacob Rasmussen Justs og Maren Jørgensens barn af Følle - Anne Johanne
skovfoged Laurs Pedersens og Anne Jensdatters barn af Ringelmose Skovhus - Peder
skolelærer Niels Melchiorsens og Bodil Marie Schiøtts barn af Rønde - Jens Peter

1805
fol 101a
Hans Hansen Bødkers og Christine Sørensdatters barn af Rønde - Søren
Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Rasmus
Peder Jensen Stillings og Mette Hansdatters barn af Rønde - Mariane
Laurs Madsens og Kirsten Hansdatters barn af Bjødstrup - Karen
fol 101b
Mads Møllers og Anne Olufsdatters barn af Rønde - Karen
sl Niels Gravers og Birthe Nielsdatters barn af Følle - Niels
Niels Pedersens og Karen Nielsdatters barn af Følle - Maren
Jens Jørgensen Bødkers og Bodil Sørensdatters barn af Følle - Søren
fol 102a
proprietær Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Marthinette Friderica
Peder Jensen Bondes og Mette Jensdatters barn af Korup - Dorothea
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Christen
Jacob Jacobsens og Karen Laursdatters barn af Rønde - Jørgen Clausen
fol 102b
Niels Svenningsens enke Anne Kirstines uægte barn af Rønde - Mette (murmestersvend Peter Jacobsen, gift mand i Århus)
Niels Erichsens og Maren Christensdatters barn af Rønde - Christiane

1806
fol 103a
Laurs Bjørnsens og Anne Kirstines barn af Rønde - Anne Marie
skolelærer Jens Høghs og Kirsten Jensdatters tvillinger af Bjødstrup - Rasmus og Anne
Søren Jensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Nicoline
udflyttere Bertel Madsens og Lisbeth Nielsdatters barn af Rønde - Christian
fol 103b
skovfoged Laurs Pedersens og Anne Jensdatters barn af Ringelmose - Jens Peter
Søren Skrivers og Mette Nielsdatters barn af Følle - Anne Kirstine
Søren Hansens og Apelone Hansdatters barn af Korup - Hans
Jørgen Rasmussen Justs og Maren Pedersdatters barn af Følle - Kirsten
fol 104a
Anne Sørensdatter Gravers uægte barn af Følle - Mette Kirstine (Søren Nielsen tjener i Århus)
Kirsten Bjørns uægte barn af Rønde - Søren (Christen Sønder af Skødstrup)
Peder Jørgensens Kochs og Anne Sørensdatters barn af Bjødstrup - Mette Marie
Michel Martinussens og Margrethe Jørgensdatters barn af Følle - Mette
fol 104b
Rasmus Jacobsens og Maren Andersdatters barn af Rønde - Maren
Rasmus Jørgensen Skovfogeds og Mette Kirstine Mortensdatters barn af ? Skovhus - Morten
Christen Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Bjødstrup - Anne Margrethe
Rasmus Andersen Moesmands og Kirsten Pedersdatters barn af Rønde - Anders

[bog 3]

1807
fol 2b
Sidsel Nielsdatters uægte barn ved Kalø - Else Marie (Erich Nielsen tjenestekarl i Hyllested præstegård)
Søren Nielsen Vævers og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Mette
skolelærer Niels Melchiorsens og Bodil Marie Schiøtts barn af Rønde - Rasmus Møller
Knud Jørgensen Bruuses og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Søren
Svenning Madsens og Inger Jensdatters barn af Rønde - Anne Marie
fol 3a
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Søren
Charlotte Hansdatter Demants uægte barn af Rønde - Friderica (Friderich Schade tidl forrider ved Kalø)
Jens Nielsen Fogeds og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Maren
Peder Jørgensens og Dorthe Nielsdatters barn af Bjødstrup - Anne
Laurs Christiansens og Maren Jensdatters barn af Bjødstrup - Jens
fol 3b
landvæsenskommisær og proprietær Morten Lemeyers og Mette Brendstrups barn af Kalø - Anne Marie
Mads Sørensen Møllers og Anne Olufsdatters barn af Rønde - Oluf
Jens Jørgensen Bødkers og Maren Rasmusdatters barn af Følle - Jørgen
indsidder Jørgen Jacobsens og Maren Christensdatters barn af Rønde - Christen Hansen

1808
fol 4a
gårdmand Laurs Madsens og Kirsten Hansdatters barn af Bjødstrup - Maren
gårdmand Niels Pedersen Bangs og Maren Sørensdatters barn af Følle - Maren
indsidder Jens Jørgensens og Bodil Sørensdatters barn af Følle - Maren
Hans Hansen Bødkers og Christine Sørensdatters barn af Rønde - Hans
gårdmand Peder Pedersen Attrups og Anne Marie Rasmusdatters barn af Korup - Peder
fol 4b
udflytter Jørgen Bruuses og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Søren
indsidder Christen Ladefogeds og Anne Rasmusdatters barn af Rønde - Oluf
indsidder Jens Ibsen Carlslunds og Else Marie Christensdatters barn af Bjødstrup - Ingeborg
indsidder Jacob Jacobsens og Karen Laursdatters barn af Rønde - Laurs

1809
fol 5a
gårdmand Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Mette Marie
sl Jørgen Madsens og Bodil Sørensdatters barn af Følle - Inger
skovfoged Laurs Pedersens og Anne Jensdatters barn af Ringelmose - Mariane
Niels Jensen Skrædders og Kirsten Jacobsdatters barn af Rønde - Jens
Søren Hansens og Apelone Hansdatters barn af Korup - Maren
fol 5b
Christen Sørensen Smæks og Karen Sørensdatters barn af Bjødstrup - Søren
Niels Stærs og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Følle - Dorthe Marie
skolelærer Jens Høghs og Kirsten Jensdatters tvillinger af Bjødstrup - Christine Pertrine og Mette Kirstine
Jens Jørgensen Bødkers og Maren Rasmusdatters barn af Følle - Rasmus
fol 6a
Peder Jørgensens og Dorthe Nielsdatters barn af Bjødstrup - Jørgen
Anders Rasmussens og Birthe Rasmusdatters barn af Rønde - Dorthe

1810

Top

fol 6a
Karen Jensdatters uægte barn af Bjødstrup - Mette (Søren Christensen af Rostved)
Søren Pedersen Skrivers og Sidsel Andersdatters barn af Følle - Poul Christian
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Maren
fol 6b
Niels Bangs og Maren Sørensdatters barn af Følle - Mogens
Søren Rasmussen Winthers og Else Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Mette
Rasmus Jensen Røndes og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Rønde - Birthe
Laurs Christian Fischers og Maren Jensdatters barn af Bjødstrup - Maren
indsidder Jacob Jacobsens og Karen Laursdatters barn af Rønde - Anne Sophie
Søren Jensen Balles og Mette Kirstine Hansdatters barn af Bjødstrup - Kirsten
fol 7a
skolelærer Jens Agris og Inger Jacobsdatters barn af Rønde - Jacob
Anne Kirstine Emmertsdatters uægte barn af Rønde - Rasmus (Peder Christensen af Rønde)

1811
fol 7a
Jørgen Bruuses og Maren Sørensdatters barn af Rønde - Jens
Jørgen Jacobsens og Maren Christensdatters barn af Rønde - Jørgen
fol 7b
udflytter Knud Bruuses og Inger Sørensdatters barn af Rønde - Rasmus Mogensen
Laurs Pedersen Skovfogeds og Anne Jensdatters tvillinger af Ringelmose - Friderica og Anne Sophie
Jørgen Bendixens og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Niels
Søren Hansens og Apelone Hansdatters barn af Korup - Laurs
fol 8a
Jens Jørgensen Bødkers og Maren Rasmusdatters barn af Følle - Niels
Rasmus Jensen Røndes og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Rønde - Jens
Jens Nielsen Fogeds og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Maren
Dorthe Jørgensdatters uægte barn af Følle - Karen (Rasmus Hellesen af Thorsager)
Jens Hansens og Karen Jensdatters barn af Bjødstrup - Peder
fol 8b
Laurs Madsens og Kirsten Hansdatters barn af Bjødstrup - Mads

1812
fol 8b
Christiane Rasmusdatters uægte barn - Karen (apotekersvend Niels Gustav Nystrøm)
Christen Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Bjødstrup - Rasmus
Peder Christensens og Birthe Sophie Rasmusdatters barn af Rønde - Erich Sandberg
fol 9a
Hans Laursens og Birthe Jensdatters barn af Følle - Maren
Søren Hansens og Apelone Hansdatters barn af Korup - Marie
smed Hans Christian Andersens og Anne Marie Nielsdatters barn af Følle - Anders
Hans Hansen Bødkers og Christine Sørensdatters barn af Rønde - Jens
Anders Rasmussens og Birthe Rasmusdatters barn af Rønde - Rasmus
fol 9b
sl Niels Jensen Skrædders og Kirsten Jacobsdatters barn af Rønde - Anne Marie
Peder Jørgensens og Dorthe Nielsdatters barn af Bjødstrup - Jørgen
skolelærer Niels Olufsens og Anne Marie Gaarsteds barn af Bjødstrup - Oluf
Søren Jensen Balles og Mette Kirstine Hansdatters barn af Bjødstrup - Karen
Niels Madsens og Mette Andersdatters barn af Rønde - Rasmus
fol 10a
indsidder Niels Pedersens og Karen Nielsdatters barn af Følle - Peder

1813
fol 10a
gårdmand Peder Tykjærs og Birthe Nielsdatters tvillinger af Følle - Jørgen og Karen
gårdmand Niels Nielsens og Mette Jensdatters barn af Følle - Maren
fol 10b
gårdmand Anders Jensens og Maren Sørensdatters barn af Korup - Søren
skolelærer Jens Agris og Inger Jacobsdatters barn af Rønde - Mette Marie
Søren Ebbesens og Mette Marie Cortsdatters barn af Bjødstrup - Mette Cathrine
Niels Sørensens og Anne Marie Sørensdatters barn af Rønde - Mette Cathrine
fol 11a
Jens Nielsen Josts og Karen Joensdatters barn af Følle - Joen
Jørgen Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Bjødstrup - Kirsten Marie
Jens Jørgensens og Maren Rasmusdatters barn af Følle - Søren


Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1748-1813
1748-1806
1748-1813
1748-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 26.9.2017
c