s
Stikord til Falling sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1740-1779
Copulerede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79


1740-49

1740
fol 127a
Rasmus Nielsen Væver af Ålstrup og Bodil Jensdatter af Åkær
Jørgen Nielsen og Maren Nielsdatter begge af Åkær
justitsråd Thøger Lassen af Dybvad og frk Benedicte Antonette Rosenørn af Åkær
Anders Mortensen og Anne Rasmusdatter af Ålstrup

1741
fol 127b
Niels Sørensen og Kirsten Jensdatter af Amstrup
Søren Laursen og Anne Andersdatter af Falling
Christen Jensen og Johanne Jørgensdatter af Halkjær
Niels Rasmussen af Ørting og Johanne Jensdatter? af Amstrup
Jørgen Jensen af Amstrup og Bodil Madsdatter af Ålstrup
Rasmus Ibsen af Vads mølle og Kirsten Andersdatter af Åkær

1742
fol 127b
Poul Jørgensen og Kirsten Hansdatter af Halkjær
Søren Rasmus Rasmussen af Ålstrup og Maren Rasmusdatter af Falling
Hans Madsen af Ålstrup og Anne Cathrine Jensdatter af Åkær
Christian Madsen og Maren Knudsdatter af Ålstrup
Niels Sørensen af Bjerager og Ingeborg Nielsdatter af Åkær
Jørgen Ovesen af Falling og Thyre Jensdatter af Åkær

1743
fol 127b
Rasmus Michelsen af Vads mølle og Else Jørgensdatter af Brendbygge
Rasmus Jensen og Mette Jensdatter begge af Amstrup
Jens Rasmussen af Lerdrup og Maren Sørensdatter af Falling
Jens Poulsen og Apelone Ibsdatter begge af Halkjær
Christen Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Ålstrup
Morten Rasmussen og Anne Jespersdatter begge af Brendbygge

1744
fol 127b
Rasmus Iversen og Anne Simonsdatter af Amstrup
Mads Ovesen og Maren Simonsdatter af Amstrup
Jens Nielsen og Kirsten Jørgensdatter af Ålstrup
Niels Sørensen af Halling og Maren Madsdatter af Halkjær
Søren Jensen og Kirsten Andersdatter af Ålstrup
Laurs Spandet og jomf Dorthe Sophie Stenstrup af Åkær

1745
fol 127b
Jacob Andersen og Anne Poulsdatter begge af Amstrup
Henrich Casper Degn af Gylling og Else Andersdatter Smidt af Åkær
Søren Rasmussen og Kirsten Jensdatter begge af Falling

1746
fol 128a
Ove Ovesen og Maren Sørensdatter begge af Falling
Jens Nielsen Smed af Lerdrup og Karen Jacobsdatter af Amstrup
Rasmus Pedersen af Gylling og Ingeborg Sørensdatter af Åkær
Jens Pedersen af Alrø og Maren Michelsdatter af Lundhuset
Niels Jensen og Johanne Andersdatter af Falling
Oluf Andersen af Sondrup og Mette Pedersdatter af Vads mølle

1747
fol 128a
Rasmus Laursen Yding og Lene Marie Lindskov begge af Åkær
Michel Poulsen og Birthe Jensdatter begge af Amstrup
Terkild Pedersen og Kirsten Jensdatter af Amstrup
Jørgen Poulsen og Maren Ibsdatter af Amstrup

1748
fol 128a
Jeppe Sørensen og Maren Nielsdatter begge af Ålstrup
Jacob Thomasen og Margrethe Jørgensdatter begge af Amstrup

1749
fol 128a
Michel Bertelsen af Gylling og Birthe Jensdatter af Ålstrup
Poul Jørgensen af Halkjær og Maren Poulsdatter af Falling
Søren Rasmussen og Anne Jensdatter af Amstrup
Juel Jørgensen af Lerdrup og Anne Simonsdatter af Amstrup
Mogens Laursen og Anne Rasmusdatter begge af Falling
Niels Christophersen og Maren Poulsdatter begge af Amstrup

1750-59

Top


1750
fol 128a
Iver Jensen af Spøttrup og Anne Sørensdatter af Ålstrup
oberstløjtnant Claus Jørgen Schnell og frk Møller af Åkær
Jacob Selmer sognedegn i Hundslund og Anne Dorthe af Åkær

1751
fol 128a
Mads Sørensen og Else Poulsdatter begge af Amstrup
Niels Jensen Buch og Dorthe Pedersdatter begge af Vads mølle
Peder Thomasen af Gylling og Birthe Nielsdatter af Falling
Peder Simonsen og Else Dorthe Sørensdatter af Amstrup
Søren Ibsen og Anne Michelsdatter begge af Ålstrup
Jens Sørensen og Else Hansdatter begge af Ålstrup
Søren Olufsen af Sondrup og Anne Christensdatter af Ålstrup
Mads Hansen og Birthe Knudsdatter af Ålstrup

1752
fol 128b
Hans Jørgensen Frørup og Marie Margrethe Lund af Åkær
Rasmus Hansen af Hadrup og Karen Mortensdatter af Ålstrup
Søren Sørensen af Ålstrup og Mette Rasmusdatter af Falling
Peder Nielsen og Anne Sørensdatter begge af Ålstrup
David Nielsen og Anne Rasmusdatter begge af Falling
Søren Ibsen af Ålstrup og Maren Jensdatter af Vads mølle

1753
fol 128b
Christen Jensen og Kirsten Ingvardsdatter begge af Ålstrup
Rasmus Jensen og Kirsten Jensdatter begge af Ålstrup
Peder Laursen af Dybvad og Anne Rasmusdatter af Halkjær

1754
fol 128b
Rasmus Nielsen og Margrethe Nielsdatter begge af Amstrup
Poul Sørensen af Falling og Birthe Kirstine Jespersdatter af Brendbygge
Jens Jespersen og Maren Mogensdatter begge af Falling
Niels Nielsen og Maren Rasmusdatter begge af Amstrup

1755
fol 128b
Jens Andersen og Johanne Rasmusdatter begge af Ålstrup
Mogens Laursen og Kirsten Mogensdatter begge af Falling
Jens Nielsen og Karen Rasmusdatter begge af Falling
Søren Sørensen og Else Jensdatter begge af Ålstrup
Christen Rasmussen og Maren Frandsdatter begge af Amstrup
Jørgen Ovesen af Falling og Anne Pedersdatter af Ålstrup
kaptajn Kaalund og frk Henriette Møller af Åkær
Peder Sørensen og Mette Jespersdatter af Falling

1756
fol 128b
Thomas Nielsen og Sophie Smidt af Åkær
Oluf Erichsen af Aggestrup og Anne Mortensdatter af Ålstrup
Rasmus Nielsen og Johanne Pedersdatter af Ålstrup
Michel Mortensen og Birthe Sørensdatter af Amstrup

1757
fol 129a
Peder Andersen og Margrethe Jørgensdatter af Amstrup
Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter begge af Falling
Simon Mogensen og Birthe Poulsdatter begge af Amstrup
Niels Pedersen og Kirsten Michelsdatter begge af Ålstrup

1758
fol 129a
Niels Christensen og Anne Sørensdatter af Vads mølle
Simon Jensen af Lerdrup og Anne Marie Poulsdatter af Amstrup

1759
fol 129a
Bertel Jacobsen og Anne Jespersdatter begge af Amstrup
Påske Nielsen af Ås og Maren Andersdatter af Amstrup
Peder Christensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Ålstrup
Erich Mortensen og Sidsel Rasmusdatter begge af Amstrup
Søren Sørensen og Karen Rasmusdatter begge af Amstrup

1760-69

Top


1760
fol 129a
Jens Pedersen af Fensten og Karen Sørensdatter af Halkjær
Thomas Nielsen Lihme og Christiane Brask af Åkær
Erich Andersen og Kirsten Sørensdatter begge af Amstrup
Peder Andersen og Maren Nielsdatter begge af Amstrup
Peder Jacobsen af Falling og Birthe Rasmusdatter af Ørting
Simon Michelsen skoleholder i Fillerup og Anne Rasmusdatter af Ålstrup

1761
fol 129a
Peder Mogensen af Svinballe og Bodil Frandsdatter af Falling
Rasmus Michelsen af Ålstrup og Anne Pedersdatter af Vads mølle
Rasmus Rasmussen af Svinballe og Anne Ingvardsdatter af Ålstrup
Anders Willumsen og Anne Rasmusdatter begge af Halkjær
Jens Pedersen Alexandrun og Anne Christensdatter Holmegaard begge af Ålstrup
Niels Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Amstrup

1762
fol 129b
Henrich Sørensen af Sondrup og Inger Jensdatter af Ålstrup
Michel Knudsen og Else Sørensdatter begge af Amstrup
Christen Andersen og Anne Jespersdatter begge af Brendbygge
Hans Knudsen af Ørting og Maren Laursdatter af Falling
Simon Sørensen af Aggestrup og Else Mortensdatter af Ålstrup
Niels Rasmussen Kjær af Kattrup og Anne Christensdatter af Åkær

1763
fol 129b
Peder Jensen og Else Jespersdatter begge af Falling
Jens Mortensen af vads mølle og Johanne Willumsdatter af Halkjær
Jens Jørgensen og Dorthe Nielsdatter begge af Amstrup
Jørgen Ibsen og Maren Hansdatter begge af Halkjær

1764
fol 129b
Jens Christophersen af Ørridslev og Maren Mortensdatter af Ålstrup
Peder Rasmussen af Ondrup og Anne Marie Jensdatter af Amstrup
Just Jensen af Ås og Maren Berentsdatter af Amstrup
Hans Sørensen af Ørting og Maren Jørgensdatter af Ålstrup
Niels Andersen og Anne Mortensdatter begge af Ålstrup

1765
fol 129b
Rasmus Hansen og Voldborg Berentsdatter begge af Ålstrup
Mads Laursen af Trustrup og Maren Foghsdatter af Ålstrup
Peder Mortensen af Ålstrup og Anne Pedersdatter af Åkær
Rasmus Hansen af Ålstrup og Anne Nielsdatter af Halkjær
Peder Michelsen og Anne Dorthe Jørgensdatter af Falling
Simon Pedersen og Johanne Jacobsdatter begge af Amstrup
Anders Pedersen og Bodil Hansdatter begge af Halkjær
Christen Hansen af Fensten og Anne Mortensdatter af Brendbygge

1766
fol 129b
Mogens Nielsen og Maren Poulsdatter begge af Halkjær
Hans Nielsen af Fensten og Karen Rasmusdatter af Ålstrup
Rasmus Rasmussen og Maren Hansdatter af Uldrup
Rasmus Rasmussen af Svinballe og Lisbeth Mortensdatter af Ålstrup
Rasmus Pedersen og Clara Jensdatter begge af Amstrup

1767
fol 130a
Mogens Jespersen af Lerdrup og Anne Jespersdatter af Åkær
Jørgen Jensen af Lerdrup og Anne Christensdatter af Amstrup
Rasmus Jørgensen og Johanne Nielsdatter begge af Amstrup
Hans Hansen af Ålstrup og Mette Knudsdatter af Vads mølle
Jens Foghsen og Anne Marie Sørensdatter af Ålstrup
Simon Rasmussen af Svinballe og Kirsten Sørensdatter af Amstrup
Poul Jensen og Mette Nielsdatter begge af Amstrup

1768
fol 130a
Jens Mortensen og Ingeborg Pedersdatter af Amstrup
Peder Rasmussen af Dybvad og Anne Foghsdatter af Ålstrup
Peder Rasmussen og Sidsel Nielsdatter af Amstrup
Søren Laursen og Maren Jørgensdatter begge af Falling
Holger Hammer og Anne Malene Bidsted af Åkær
Hans Jørgensen af Lerdrup og Karen Rasmusdatter af Vads mølle
Michel Knudsen og Anne Marie Andersdatter begge af Amstrup

1769
fol 130a
Hans Sørensen og Elle Frandsdatter begge af Falling
Johan Sørensen af Sondrup og Johanne Jørgensdatter af Ålstrup
sr Anders Woetmann og Karen Hasselman begge af Åkær
Peder Hansen af Åkær og Kirsten Frandsdatter af Falling
Rasmus Frandsen og Margrethe Sejersdatter begge af Åkær

1770-79

Top


1770
fol 130a
Jørgen Pedersen af Ørting og Karen Sørensdatter af Ålstrup
etatsråd Christian Friderich Tønne von Lüttichau og frk Anne de Lassen af Åkær
Peder Jespersen og Margrethe Sørensdatter af Ålstrup
Hans Pedersen af Ørting og Maren Nielsdatter af Falling
Anders Pedersen og Dorthe Christensdatter begge af Amstrup
Niels Jørgensen af Lerdrup og Karen Jacobsdatter af Amstrup

1771
fol 130b
Niels Andersen og Karen Rasmusdatter begge af Falling
Niels Rasmussen og Maren Jensdatter af Ålstrup
Knud Christiansen og Anne Christensdatter af Amstrup
Rasmus Mortensen og Anne Ibsdatter af Ålstrup
Jørgen Jørgensen og Anne Pedersdatter begge af Gylling
Poul Pedersen af ?drup og Birthe Michelsdatter af Amstrup

1772
fol 130b
Rasmus Nielsen og Maren Pedersdatter af Halkjær
Rasmus Sørensen og enke Birthe Jespersdatter begge af Falling
kammerherre Hans Henrich Bülow af København og frk Marie Henriette de Lassen af Åkær
Hans Knudsen af Ørting og Ellen Ibsdatter af Amstrup
Rasmus Jensen og Sidsel Rasmusdatter begge af Amstrup
Hans Sørensen af Åkær og Else Lind af Vads mølle

1773
fol 130b
Knud Andersen og Mette Jensdatter begge af Amstrup
enkemand Peder Sørensen og Anne Andersdatter begge af Falling
enkemand Niels Mortensen af Odder og Lene Marie Thomasdatter af Åkær
Rasmus Sørensen og Karen Jacobsdatter af Amstrup

1774
fol 131a
Jacob Mogensen af Hundslund og Maren Mortensdatter af Ålstrup
Peder Andersen og Kirsten Hansdatter begge af Amstrup
enkemand Niels Jensen af Ørting og Karen Pedersdatter af Ålstrup
David Nielsen af Falling og Helle Mortensdatter af Brendbygge

1775
fol 131a
Rasmus Ingvardsen af Falling og enke Maren Jensdatter
enkemand Peder Sørensen af Gylling og Johanne Friderichsdatter af Åkær
Christopher Sørensen og Johanne Pedersdatter begge af Ålstrup
Christen Foghsen og Birthe Knudsdatter begge af Ålstrup
mons Laurs Kielstrup Skytte og jomf Mette Weile af Åkær
Jens Nielsen og Anne Frandsdatter af Amstrup
Niels Sørensen af Gylling og Anne Marie Sørensdatter af Ålstrup

1776
fol 131a
kaptajn Jacob de Gryner af København og frk Benedicte Marie de Rosenørn af Åkær
enkemand Rasmus Nielsen af Ørting og Maren Madsdatter af Amstrup
murmester Jens Michelsen Tørslev af Århus og Anne Pedersdatter Møller af Åkær
Søren Jacobsen af Hadrup og Maren Pedersdatter af Halkjær
enkemand Rasmus Pedersen af Kjærsgård og Anne Jensdatter af Åkær (i Hundslund kirke)
Poul Christensen Skrædder af Dybvad og enke Anne Rasmusdatter af Ålstrup
Niels Jensen af Hadrup og Maren Pedersdatter af Ålstrup

1777
fol 131b
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter af Ålstrup (i Hundslund kirke)
Christen Jensen og Anne Nielsdatter begge af Amstrup
enkemand Peder Sørensen af Sondrup og Anne Sørensdatter af Åkær (i Hundslund kirke)
enkemand Peder Sørensen af Falling og Anne Kirstine Sørensdatter af Ålstrup
enkemand Mads Christiansen og Anne Jensdatter begge af Ålstrup
Søren Christensen Ebeltoft af Skanderborg og Anne Birgitte Damsgaard af Vads mølle
murmester Jens Michelsen ? af Århus og jomf Charlotte Sophie Minstrup af Åkær
Peder Sørensen og Karen Pedersdatter af Falling

1778
fol 131b
Niels Pedersen og Karen Rasmusdatter begge af Amstrup
Søren Nielsen af Ondrup og Anne Pedersdatter af Ålstrup
Niels Jensen af Åkær og Johanne Frandsdatter af Falling
Rasmus Andersen? og enke Anne Margrethe Frandsdatter af Falling
Christen Sørensen af Fillerup og Bodil? Madsdatter af Åkær (i Hundslund kirke)
Peder Sørensen og Sidsel Sørensdatter af Ålstrup

1779
fol 131b
Knud Pedersen af Ørting og Anne Juliusdatter Hillersfeldt af Falling (i ?erager kirke)
Jens Jørgensen og Karen Nielsdatter begge af Amstrup

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c