s
Stikord til Falling sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1740-1774
Trolovede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-74


1740-49

1740
fol 119a
Rasmus Nielsen Væver af Ålstrup og Bodil Jensdatter af Åkær
Anders Mortensen og Anne Rasmusdatter begge af Ålstrup
Niels Sørensen og Kirsten Jensdatter begge af Amstrup

1741
fol 119a
Søren Laursen og Anne Andersdatter af Falling
Christen Jensen og Johanne Jørgensdatter af Halkjær
Jørgen Jensen af Amstrup og Bodil Madsdatter af Ålstrup
Niels Rasmussen af Ørting og Johanne Jensdatter af Amstrup
Rasmus Ibsen af Vads mølle og Kirsten Andersdatter af Åkær
Christian Madsen af Hylke og Maren Knudsdatter (udredning)

1742
fol 119b
Søren Rasmussen af Ålstrup og Maren Rasmusdatter af Falling
Hans Madsen af Ålstrup og Anne Cathrine Jensdatter af Åkær
Jørgen Ovesen af Falling og Thyre Jensdatter af Åkær
Poul Jørgensen og Kirsten Hansdatter begge af Halkjær
Niels Sørensen af Bjerager og Ingeborg Nielsdatter af Åkær
Rasmus Michelsen af Vads mølle og Else Jørgensdatter af Amstrup

1743
fol 119b
Rasmus Jensen og Mette Jensdatter begge af Amstrup
Jens Rasmussen af Lerdrup og Maren Sørensdatter af Falling
Jens Poulsen og Apelone Ibsdatter af Halkjær
Christen Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Amstrup
Morten Rasmussen og Anne Jespersdatter af Brendbygge
Jens Nielsen og Kirsten Jørgensdatter af Ålstrup
Rasmus Iversen og Anne Simonsdatter af Amstrup
Mads Ovesen og Maren Simonsdatter af Amstrup

1744
fol 120a
Niels Sørensen af Halling og Maren Madsdatter af Halkjær
Søren Jensen af Fensten og Kirsten Andersdatter af Ålstrup

1745
fol 120a
Søren Rasmussen og Kirsten Jensdatter af Falling
Jacob Andersen og Anne Poulsdatter af Amstrup
Henrich Casper sognedegn i Gylling og Else Andersdatter fadeburspige på Åkær (udredning)
Ove Ovesen og Maren Sørensdatter begge af Falling

1746
fol 120a
Rasmus Pedersen af Gylling og Ingeborg Sørensdatter af ?
Niels Jensen af Falling og Johanne Andersdatter af Åkær
Jens Nielsen Smed af Lerdrup og Karen Jacobsdatter af Amstrup
Oluf Andersen af Sondrup og Mette Pedersdatter af Vads mølle

1747
fol 120a
Michel Poulsen og Birthe Jensdatter af Amstrup
Terkild Pedersen og Kirsten Jensdatter af Amstrup
Jørgen Poulsen og Maren Ibsdatter af Amstrup
Jacob Thomasen og Margrethe Jørgensdatter af Amstrup
Jeppe Sørensen og Maren Nielsdatter af Ålstrup

1748
fol 120b
Bertel Michelsen af Gylling og Birthe Jensdatter af Ålstrup

1749
fol 120b
Poul Jørgensen af Halkjær og Maren Poulsdatter af Falling
Søren Rasmussen af Amstrup og Anne Jensdatter af Falling
Mogens Laursen og Anne Rasmusdatter begge af Falling
Juel Jørgensen af Lerdrup og Anne Simonsdatter af Amstrup
Esben Rasmussen af Ørting og Maren Jensdatter af Vads mølle
Niels Christophersen og Maren Poulsdatter begge af Amstrup
Isak Jensen af Spøttrup og Anne Sørensdatter af Ålstrup (udredning)

1750-59

Top


1750
fol 120b
Jacob Selmer sognedegn i Hundslund og Anne Dorthe af Åkær

1751
fol 120b
Mads Sørensen og Else Poulsdatter begge af Amstrup
Peder Thomasen af Gylling og Birthe Nielsdatter af Falling
Niels Jensen Buch og Dorthe Pedersdatter begge af Vads mølle
Peder Simonsen og Else Dorthe Sørensdatter begge af Amstrup
Esben Rasmussen af Ørting og Margrethe Poulsdatter af Åkær
Søren Ibsen og Anne Michelsdatter begge af Ålstrup
Jens Sørensen og Else Hansdatter begge af Ålstrup
Søren Olufsen af Sondrup og Anne Christensdatter af Ålstrup
Mads Hansen og Birthe Knudsdatter begge af Ålstrup
Rasmus Hansen af Hadrup og Karen Mortensdatter af Ålstrup

1752
fol 121a
Søren Sørensen af Ålstrup og Mette Rasmusdatter af Falling
Peder Nielsen og Anne Sørensdatter begge af Ålstrup
David Nielsen og Anne Rasmusdatter begge af Falling
Søren Ibsen af Ålstrup og Maren Jensdatter af Vads mølle
Christen Jensen og Kirsten Ingvardsdatter begge af Ålstrup

1753
fol 121a
Rasmus Jensen og Kirsten Jensdatter begge af Amstrup
Peder Laursen af Dybvad og Anne Rasmusdatter af Halkjær
Rasmus Nielsen og Margrethe Nielsdatter begge af Amstrup

1754
fol 121a
Poul Sørensen af Falling og Birthe Jespersdatter af Brendbygge
Jens Jespersen og Maren Mogensdatter begge af Falling
Jens Andersen og Johanne Rasmusdatter begge af Ålstrup
Mogens Laursen og Kirsten Mogensdatter begge af Falling
Jens Nielsen og Karen Rasmusdatter begge af Falling
Christen Rasmussen af Amstrup og Mette Frandsdatter af Falling
Søren Sørensen og Else Jensdatter begge af Ålstrup

1755
fol 121a
Jørgen Ovesen af Falling og Anne Pedersdatter af Ålstrup
Peder Sørensen og Mette Jespersdatter begge af Falling
Jens Ottesen af Stilling og Maren Pedersdatter af Åkær

1756
fol 121a
Thomas Nielsen Lihme og Sophie Smidt af Åkær
Rasmus Nielsen og Johanne Pedersdatter af Åkær
Oluf Erichsen af Aggestrup og Anne Mortensdatter af Ålstrup
Michel Mortensen og Birthe Sørensdatter begge af Amstrup
Peder Andersen og Margrethe Jørgensdatter begge af Amstrup

1757
fol 121a
Simon Mogensen af Lerdrup og Birthe Poulsdatter af Amstrup
Rasmus Pedersen af Ørting og Anne Sørensdatter af Amstrup
Jens Rasmussen af Falling og Anne Rasmusdatter af Amstrup
Niels Pedersen og Kirsten Michelsdatter begge af Ålstrup

1758
fol 121a
Niels Christensen og Anne Sørensdatter af Vads mølle
Simon Jensen af Lerdrup og Anne Marie Poulsdatter af Amstrup
Bertel Jacobsen og Anne Jespersdatter begge af Amstrup

1759
fol 133a
Påske Nielsen af Ås og Maren Andersdatter af Amstrup
Peder Christensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Ålstrup
Erich Mortensen og Sidsel Rasmusdatter begge af Amstrup
Jens Pedersen af Fensten og Karen Sørensdatter af Halkjær
Søren Bjerager og Karen Rasmusdatter begge af Amstrup

1760-69

Top


1760
fol 133a
Erich Andersen og Kirsten Sørensdatter begge af Amstrup
Peder Andersen og Maren Nielsdatter begge af Amstrup
degnen Thomas Lihme og Christiane Brask af Åkær
Simon Michelsen Skoleholder i Fillerup og Anne Rasmusdatter af Ålstrup
Peder Jacobsen af Falling og Birthe Rasmusdatter af Ørting

1761
fol 133a
Peder Mogensen og Kirsten Frandsdatter begge af Ålstrup
Rasmus Rasmussen af Svinballe og Anne Ingvardsdatter af Ålstrup
Rasmus Michelsen af Ålstrup og Anne Pedersdatter af Vads mølle
Anders Willumsen og Anne Rasmusdatter af Halkjær
Niels Rasmussen af Svinballe og Anne Jensdatter af Amstrup
Jens Pedersen og Anne Christensdatter Holmsgaard (udredning)
Henrich Sørensen af Sondrup og Inger Jensdatter af Ålstrup

1762
fol 133b
Michel Knudsen og Else Sørensdatter af Amstrup
Christen Andersen og Anne Jespersdatter begge af Brendbygge
Hans Knudsen af Ørting og Maren Laursdatter af Falling
Simon Sørensen af Aggestrup og Else Mortensdatter af Ålstrup
Niels Kjær af Kattrup og Anne Christensdatter af Åkær

1763
fol 133b
Peder Jensen af Falling og Else Jespersdatter af Brendbygge
Jens Mortensen af Vads mølle og Johanne Willumsdatter af Halkjær
Jens Jørgensen og Dorthe Nielsdatter begge af Amstrup
Jens Christophersen af Ørridslev og Maren Mortensdatter af Ålstrup
Jørgen Ibsen og Maren Hansdatter begge af Halkjær
Peder Rasmussen af Ondrup og Anne Marie Jensdatter af Amstrup

1764
fol 133b
Hans Sørensen af Ørting og Maren Jørgensdatter af Ålstrup
Just Jensen af Ås og Maren Berentsdatter af Amstrup
Niels Andersen og Anne Mortensdatter begge af Ålstrup
Rasmus Hansen og Voldborg Berentsdatter begge af Ålstrup

1765
fol 133b
Mads Laursen af Trustrup og Maren Foghsdatter af Ålstrup
Peder Mortensen af Ålstrup og Anne Pedersdatter af Åkær
Simon Pedersen og Johanne Jacobsdatter begge af Amstrup
Peder Michelsen og Anne Marie Jørgensdatter begge af Falling
Rasmus Hansen af Ålstrup og Maren Nielsdatter af Halkjær
Christen Hansen af Fensten og Anne Mortensdatter af Brendbygge
Anders Pedersen og Bodil Hansdatter begge af Halkjær

1766
fol 134a
Hans Nielsen af Fensten og Karen Rasmusdatter af Ålstrup
Rasmus Rasmussen af Svinballe og Lisbeth Mortensdatter af Ålstrup
Rasmus Pedersen og Clara Jensdatter begge af Amstrup
Jørgen Jensen af Lerdrup og Anne Christensdatter af Amstrup

1767
fol 134a
Rasmus Jørgensen og Johanne Nielsdatter begge af Amstrup
Hans Hansen af Ålstrup og Mette Knudsdatter af Vads mølle
Poul Jensen og Mette Nielsdatter begge af Amstrup
Jens Foghsen og Anne Marie Sørensdatter begge af Ålstrup
Peder Rasmussen og Sidsel Nielsdatter af Amstrup
Simon Rasmussen af Svinballe og Kirsten Sørensdatter af Amstrup
Peder Rasmussen af ? og Maren Foghsdatter af Ålstrup
Jens Mortensen og ? Pedersdatter begge af Amstrup

1768
fol 134a
Hans Jørgensen af Lerdrup og Karen Rasmusdatter af Vads mølle
Søren Laursen og Maren Jørgensdatter begge af Falling
Michel Knudsen og Anne Marie Andersdatter begge af Amstrup

1769
fol 134a
Johan Sørensen af Sondrup og Johanne Jørgensdatter af Ålstrup
Hans Sørensen og Elle Frandsdatter begge af Falling
Peder Hansen af Åkær og Kirsten Frandsdatter af Falling
Rasmus Frandsen og Margrethe Sejersdatter begge af Åkær

1770-74

Top


1770
fol 134a
Jørgen Pedersen af Ørting og Karen Sørensdatter af Ålstrup
Hans Pedersen af Ørting og Maren Nielsdatter af Falling
Anders Pedersen og Dorthe Christensdatter begge af Amstrup
Niels Jørgensen af Lerdrup og Karen Jacobsdatter af Amstrup
Niels Andersen og Karen N.N. begge af Falling
Niels Rasmussen og Maren Jensdatter af Ålstrup

1771
fol 134b
Knud Christiansen og Anne Christensdatter af Amstrup
Jørgen Jørgensen og Anne Pedersdatter af Gylling
Poul Pedersen af Lerdrup og Birthe Michelsdatter af Amstrup

1772
fol 134b
Rasmus Sørensen og Birthe Jespersdatter begge af Falling
Rasmus Nielsen af Ørting og Maren Pedersdatter af Halkjær
Hans Knudsen af Ørting og Ellen Ibsdatter af Amstrup
enkemand Rasmus Jensen og enke Sidsel Rasmusdatter begge af Amstrup
Knud Andersen og Mette Jensdatter begge af Amstrup
Anders Laursen af Ørting og Anne Marie Mogensdatter af Falling

1773
fol 134b
enkemand Peder Sørensen og Anne Ovesdatter begge af Falling
enkemand Niels Mortensen af Odder og Lene Thomasdatter af Åkær
Rasmus Sørensen af Gylling og enke Karen Jacobsdatter af Amstrup

1774
fol 134b
enkemand Peder Andersen og Kirsten Hansdatter af Amstrup
Jacob Mogensen af Hundslund og Maren Mortensdatter af Ålstrup
enkemand David Nielsen af Falling og Helle Mortensdatter af Brendbygge
Rasmus Ingvardsen og Maren Jensdatter begge af Falling

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c