s
Stikord til Falling sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1740-1779
Begravede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79


1740-49

1740
fol 70b
Christen Hansens barn Marie Dorothea af Lillero - 14 dage
Niels Sørensen af Ålstrup - 79 år
Voldborg Albretsdatter af Halkjær - 69 år
Peder Alrøs barn Anne Dorthe af Ålstrup - 2 dage
Willum Andersen af Amstrup - 66 år
Rasmus Michelsen af Falling - 81 år
mons Rinds datter Hedvig Benedicte af Vads mølle - 6 dage

1741
fol 70b
Mette Nielsdatter af Amstrup - 70 år
Anne Jørgensdatter af Amstrup - 75 år
Anne Mortensdatter af Ålstrup - 6 uger
Jens Fogh af Amstrup - 68 år
Jørgen Rasmussen af Amstrup - 103 år
Maren Hansdatter af Ålstrup - 89 år
Jens Hansen af Amstrup - 77 år
Søren Jørgensen af Ålstrup
Søren Voldborgs søn Peder af Ålstrup - nogle dage
Anne Andersdatter af Ålstrup - 80 år
Jens Skytte af Åkær - 49 år

1742
fol 71a
Helle Rasmusdatter af Falling - 81 år
Anders Pedersen af Ålstrup - 80 år
Apelone Jørgensdatter af Ålstrup - 54 år
Hans Madsens hustru Maren Rasmusdatter af Ålstrup - 42 år
Hans Madsens nyfødte barn Kirsten af Ålstrup
Niels Rasmussens barn Johanne af Amstrup - nogle uger
Maren Pedersdatter af Ålstrup - 66 år
Christen Pedersen af Amstrup - 36 år
Maren Ovesdatter af Falling - 63 år
Anders Nielsen af Ålstrup - 41 år

1743
fol 71a
Jesper Andersen af Brendbygge - 58 år
Maren Jespersdatter af Falling - 89 år
Anne Jensdatter af Amstrup - 23 år
Jørgen Jensen Alrø af Falling - 50 år
Anne Hansdatter af Halkjær - 72 år
Bodil Christensdatter af Ålstrup - 39 år
Anders Mortensens barn Ellen af Ålstrup - 2 mdr
Morten Erichsen af Amstrup - 66 år
Poul Jørgensens barn Jørgen af Halkjær - 8 uger

1744
fol 71b
Jacob Rinds hustru af Vads mølle - 40 år
Morten Andersen af Ålstrup - nogle dage
Rasmus Pedersen af Falling - 74 år
Anne pedersdatters uægte barn Peder af Ålstrup - nogle uger
Mads Ovesens navnløse barn af Amstrup
Anne Sørensdatter af Ålstrup - 25 år
Niels Jørgensen af Ålstrup - 80 år

1745
fol 71b
Rasmus Christensen Meldballe af Ålstrup - 70 år
Knud Glarmesters barn Laurs af Amstrup - nogle mdr
Hans Madsens navnløse barn af Ålstrup
Hans Nielsen af Amstrup - 46 år
Niels Andersen af Amstrup - 76 år

1746
fol 71b
Anders Jepsersen af Amstrup - 90 år
Jacob Andersens navnløse barn af Amstrup
Karen Mortensdatter af Amstrup - 18 år
Else Qvists af Amstrup - 34 år
Ingeborg Jensdatter af Amstrup - 79 år
Søren Alrø af Ålstrup - 36 år
Anne Marie Pedersdatter af Vads mølle - 78 år
Knud Glarmesters barn Ellen af Amstrup - nogle mdr
Søren Sørensen Vad af Vads mølle - 82 år
Niels Sander af Åkær - 86 år
Ove Ovesens barn Søren af Falling - 16 uger
Karen Sørensdatter af Ålstrup - 54 år
Jesper Christensens barn Søren af Amstrup - 1 år
Rasmus Michelsens barn Jørgen af Ålstrup - 1½ år

1747
fol 72a
Johanne Andersdatter af Falling - 62 år
Peder Mogensen af Falling - 21 år
Poul Jørgensens søn af Halkjær - 2 år
Rasmus Michelsens navnløse barn af Ålstrup
Maren Jensdatter af Amstrup - 76 år
Frands Michelsen af Amstrup - 38 år
Else Christensdatter af Amstrup - 60 år
Morten Rasmussens barn Helle af Brendbygge - 9 mdr
Søren Nielsens barn Anne af Amstrup - 3 år
Jens Pedersens barn Anne Sophie af Amstrup - 5 år
Jens Pedersens barn Birthe af Amstrup - 1 år
Mads Ovesens navnløse søn af Amstrup
Michel Poulsens navnløse datter af Amstrup
Ove Ovesens datter af Ålstrup - 5 uger
Hans Nielsen af Amstrup - 75 år
Else Sørensdatter af Uldrup - 6 år

1748
fol 72a
Rasmus Mogensen af Falling - 14 år
Søren Mogensen af Falling - 7 år
Maren Sørensdatter af Ålstrup - 9 år
Rasmus Jensen af Falling - 79 år
Søren Voldborgs barn Jens af Ålstrup - 9 år
Maren Rasmusdatter af Falling - 74 år
Rasmus Michelsens navnløse barn af Ålstrup
et fremmed stakkels barn Christopher Christensen død i Amstrup - 7 uger
Michel Sørensen af Amstrup - 18 år
Søren Pedersen af Ålstrup - 45 år
Søren Voldborgs søn Søren af Ålstrup - 14 år
Rasmus Vævers barn Else af Ålstrup - 1 år
Kirsten Hansdatter af Ålstrup - 64 år
Peder Christensens datter Mette af Amstrup - 3 år
Jens Mogensen af Falling - 9 år
Laurs Christensen af Amstrup - 21 år
Hans Mogensen af Falling - 11 år
Niels Rasmussens barn Johanne af Amstrup - 1 år
Niels Simonsen af Amstrup - 12 år
Mads Sørensen af Amstrup - 79 år
Jørgen Ovesens barn Jens af Falling - 5 år
Poul Juels hustru Kirsten Hansdatter af Halkjær - 24 år
Poul Juels mindste datter Kirsten af Halkjær - nogle uger

1749
fol 72b
Birthe Pedersdatter af Ålstrup - 80 år
Jørgen Poulsens navnløse barn af Amstrup
Jørgen Poulsens søn Jeppe af Amstrup - 9 dage
Poul Jørgensens søn Juel af Halkjær - 4 mdr
Jørgen Knudsens barn Peder af Ålstrup - 1½ år
Knud Glarmesters barn af Amstrup - 10 år
Maren Sørensdatter af Falling - 65 år
Anders Jensen af Ålstrup - 32 år
Jacob Skrædders søn af Amstrup - nogle uger
Bertel Michelsens søn af Halkjær - 2 dage
Rasmus Michelsens barn Kirsten af Ålstrup - 14 dage
fru oberstinde Rosenørn af Åkær
Jørgen Knudsens barn Niels af Ålstrup - 2 år

1750-59

Top


1750
fol 72b
Søren Rasmussens navnløse barn af Falling
Johanne Simonsdatter af Ålstrup - 90 år
Jørgen Poulsens datter Kirsten af Amstrup - 1 dag
Maren Ingvardsdatter af Ålstrup - 16 år
Anne Rasmusdatters uægte barn Anne af Falling - 14 dage
Rasmus Christensen Post af Amstrup - 68 år
Kirsten Ovesdatter af Halkjær - 81 år
Johanne Andersdatter af Falling - 38 år
Mads Jensens barn Anne af Amstrup - 3 uger
Maren Simonsdatter af Amstrup - 74 år
Bodil Madsdatter af Amstrup - 64 år
Rasmus Neegs datter Ide Margrethe af Ålstrup - 5 år

1751
fol 73a
Kirsten Mortensdatter af Ålstrup - 14 år
Søren Nielsens barn Kirsten af Amstrup - nogle dage
Inger Madsdatter af Ålstrup - 63 år
Karen Jacobsdatter af Ålstrup - 61 år
en gl mand fra Delmenhorst Anton Cassler - 82 år
Jens Pedersens navnløse søn af Amstrup
Morten Rasmussens barn Jesper af Brendbygge - nogle uger
Rasmus Christensens barn af Amstrup - 8 uger
Maren Sørensdatter af Amstrup - 51 år
Anne Andersdatter af Amstrup - 70 år

1752
fol 73a
Rasmus Rasmussen af Falling - 66 år
en gl stakkels kone Else Sørensdatter - alder ukendt
et stakkels barn Gertrud Pedersdatter - 11 uger
Knud Pedersen af Ålstrup - 60 år
Jens Jensen Buch af Falling - 58 år
Anne Pedersdatter af Falling - 56 år
Christen Poulsen af Amstrup - 72 år
Søren Ibsens navnløse søn af Ålstrup
Anne Michelsdatter af Ålstrup - 29 år
Christen Laursen af Falling - 33 år
Jens Pedersens navnløse datter af Amstrup
Maren laursdatter af Halkjær - 72 år
Maren Pedersdatter af Ålstrup - 94 år
Niels Sørensen af Amstrup - 46 år

1753
fol 73a
Maren Pedersdatter af Ålstrup - 56 år
Anne Cathrine Hansdatter af Ålstrup - 2 år
Fogh Jensens barn Jørgen af Ålstrup - 3 år
Fogh Jensens søn Niels af Ålstrup - 2 år
Søren Rasmussens barn Anne af Ålstrup - 7 år
Johanne Jørgensdatter af Falling - 17 år
Niels Jensens barn Johanne af Falling - 1½ år
Rasmus Sørensen af Amstrup - 89 år
Karen Andersdatter af Ålstrup - 52 år
Søren Rasmussens navnløse datter af Falling
Niels Michelsen af Halkjær - 39 år
Christen Jensens barn Michel af Halkjær - 13 uger
en musketers søn fra Fredericia - 22 uger
Karen Andersdatter af Amstrup - 33 år
Søren Ibsens barn Karen af Ålstrup - nogle uger
Mogens Pedersen af Falling - 56 år
Jens Poulsens barn Jørgen af Halkjær - nogle timer
Jens Sørensens barn Maren af Ålstrup - nogle uger
Mogens Simonsen af Amstrup - 73 år

1754
fol 73b
Maren Jørgensdatter af Amstrup - 71 år
Kirsten Hansdatter af Falling - 62 år
Jens Rasmussen af Falling - 41 år
David Nielsens barn Rasmus af Falling - 3 uger
Maren Jørgensdatter af Amstrup - 68 år
Christen Rasmussen af Amstrup - 35 år
Birthe pedersdatter af Ålstrup - 46 år
Jacob Thomasen af Amstrup - 76 år
Jens Erichsen af Amstrup - 80 år
Mogens Laursens barn Anne af Falling - 4 mdr
Jens Jørgensen Påske af Ålstrup - 70 år
Søren Christensen af Amstrup - 71 år
Anne Rasmusdatter af Ålstrup - 12 år
Mette Rasmusdatter af Ålstrup - 24 år
Frands Michelsen af Falling - alder ukendt
Anne Rasmusdatter af Falling - 30 år
mad Beschong Francoise af Åkær - 61 år
Jens Pedersens navnløse barn af Amstrup
Bertel Michelsen af Amstrup - 41 år
Niels Jensen sbarn Margrethe af Falling - 1½ år
Peder Laursens barn Niels af Halkjær - 14 dage

1755
fol 74a
Thyre Jensdatter af Falling - 46 år
Søren Sørensens barn Rasmus af Ålstrup - 9 mdr
Jens Jensens barn Jens af Amstrup - nogle uger
Jens Jespersens navnløse datter af Falling
Jens Andersens datter Bodil af Ålstrup - 2 år
Jens Berentsen af Amstrup - 26 år
Niels Jensens datter Margrethe af Falling - nogle timer
Mads Sørensens barn Poul af Amstrup - 1 år
Birthe Poulsdatters barn Anne af Amstrup - nogle mdr
Sidsel Rasmusdatters barn Anne af Amstrup - 1½ år
Poul Jørgensen af Amstrup - 79 år
Johanne Jacobsdatter af Amstrup - 69 år
Rasmus Jensen af Amstrup - 73 år
Jep Sørensens barn Anne af Ålstrup - 9 mdr
Peder Simonsens barn Mette af Amstrup - 1 år
David Nielsen sbarn Maren af Falling - 3 uger

1756
fol 74a
Karen Andersdatter af Ålstrup - 73 år
Knud Glarmesters datter Anne Lisbeth af Amstrup - 3 år
Jens Poulsens barn Jørgen af Halkjær - 21 uger
Niels Christophersens barn Maren af Amstrup - 4 år
Knud Glarmesters barn Jørgen af Amstrup - 22 uger
Morten Rasmussens datter Bodil af Ålstrup - 3 år
Jørgen Poulsen sbarn Poul af Amstrup - 1½ år
Karen Rasmusdatters barn Karen af Amstrup - nogle uger
Bodil Jensdatter af Falling - 80 år
Jørgen Rasmussens barn Maren af Falling - 4 år
Mads Ovesens søn Niels af Amstrup - 7 år
Christen Jensens barn Maren af Ålstrup - 3 år
Jørgen Ovesens barn Johanne af Falling - 3 år
Rasmus Jensens barn Anne af Amstrup - 4 år
Jørgen Rasmussens barn Anne Grethe af Falling - nogle mdr
Jens Jensen af Amstrup - 86 år
Christen Jensen sbarn af Ålstrup - Jens
Mads Ovesens barn Anne af Amstrup - nogle mdr
Thomas Laasbys barn Maren af Amstrup - 3 år
Søren Rasmussens barn Jens af Ålstrup - 1 år
Fogh Jensens søn Niels af Ålstrup - 2 år
Peder Knudsen af Ålstrup - 24 år
Johanne Andersdatter af Ålstrup - 73 år
Mads Sørensens barn Poul af Amstrup - 2 uger
Jens Sørensens barn Søren af Ålstrup - 22 uger
Niels Rasmussens barn Anne af Amstrup - 5 år
Peder Knudsens søn Jens af Falling - 7 år
Rasmus Christensens søn Hans af Amstrup - 12 år
Else Pedersdatter af Ålstrup - 75 år
Jesper Christensen af Amstrup - 70 år
Søren Rasmussens barn Jens af Falling - 14 dage
Jørgen Ovesens barn Peder af Falling - nogle dage

1757
fol 74b
Kirsten Pedersdatter af Falling - 65 år
Margrethe Hansdatter af Amstrup - 71 år
Jens Christensen af Amstrup - 79 år
Søren Sørensen af Amstrup - 70 år
Niels Sørensen af Amstrup - 82 år
Mads Ovesens dødfødte datter af Amstrup
Helle Sørensdatter af Falling - 91 år
Maren Eskesdatter af Amstrup - 65 år
Peder Sørensens søn af Falling - 2 år
Kirsten Sørensdatter af Amstrup - 74 år
Niels Jensen af Ålstrup - 74 år
Anne Andersdatter af Ålstrup - 54 år
Maren Jensdatter af Falling - 92 år

1758
fol 75a
Maren Erichsdatter af Amstrup - 82 år
Maren Rasmusdatter af Amstrup - 88 år
Anders Rasmussens navnløse datter af Falling
Karen Pedersdatter af Falling - 74 år
Karen Michelsdatter af Amstrup - 69 år
Søren Sørensens navnløse tvillinger af Ålstrup
Jørgen Nielsen af Amstrup - 76 år
Christen Bonde af Falling - 57 år
Knud Jørgensens datter Margrethe af Amstrup - nogle uger

1759
fol 75a
Jørgen Jensen af Amstrup - 94 år
Jens Pedersens navnløse søn af Amstrup
Karen Jensdatter af Ålstrup - 80 år
Knud Pedersen af Amstrup - 74 år
Peder Simonsens navnløse søn af Amstrup
Peder Simonsens datter Maren af Amstrup - 8 år

1760-69

Top


1760
fol 75a
Peder Junkers nyfødte tvillinger af Amstrup
Bertel Jacobsens barn Maren af Amstrup - nogle dage
Søren Nielsen af Amstrup - 51 år
Ingvard Jensen af Ålstrup - 62 år
Søren Neeg af Amstrup - 64 år
Margrethe Jørgensdatter af Amstrup - 48 år
Rasmus Sjelles barn Søren af Amstrup - nogle uger
Maren Pedersdatter af Falling - 73 år
Anne Simonsdatter af Amstrup - 44 år
Rasmus Michelsen af Ålstrup - 50 år
Søren Rasmussen af Amstrup - 43 år
Jens Mogensen af Ålstrup - 28 år
Else Andersdatter af Amstrup - 74 år
Kirsten Nielsdatter af Ålstrup - 60 år
Johanne Erichsdatter af Amstrup - 83 år
Johanne Nielsdatter af Amstrup - 37 år
Helle Sørensdatter af Falling - nogle uger
Maren Sørensdatter af Falling - nogle uger
Simon Mogensen af Amstrup - 40 år

1761
fol 75b
Søren Jeppesen af Ålstrup - 11 år
Peder Laursen af Halkjær - 48 år
Søren Hansen af Ålstrup - 76 år
Peder Junkers datter Else af Amstrup - 5 uger
Rasmus Neeg af Ålstrup - 54 år
Rasmus Smeds barn Mette af Ålstrup - 14 dage
Maren Olufsdatter af Ålstrup - 49 år
Jørgen Poulsens søn Anders af Amstrup - nogle dage
Søren Rasmussens søn Anders af Ålstrup - 14 dage

1762
fol 75b
Jørgen Ovesens søn Rasmus af Falling - 5 uger
Jens Jensens barn Karen af Amstrup - 4 uger
Henrich Forrider af Åkær - 26 år
Peder Simonsen af Amstrup - 42 år
Anne Sørensdatter af Ålstrup - 92 år
Morten Rasmussen af Brendbygge - 54 år
Poul Jørgensen af Falling - 2 år
Maren Andersdatter af Ålstrup - 76 år
Peder Mortensen af Brendbygge - 9 mdr
Anne Mogensdatter af Falling - 9 mdr
Niels Jensens barn Margrethe af Falling - 5½ år
Jep Sørensens barn Hans af Ålstrup - 2 år
Mads Hansens barn Rasmus af Ålstrup - 1½ år
David Nielsens barn Maren af Falling - 4 år
Jens Junkers datter Else af Ålstrup - 8 år
Karen Nielsdatter af Amstrup - 72 år
sl Peder Simonsens barn Simon af Amstrup - 1½ år
Niels Christophersens søn Jørgen af Amstrup - 6 uger
Jacob Rind af Vads mølle - 71 år
major Kaalunds datter Marie af Åkær - 2½ år
Jørgen Poulsens søn af Amstrup - 3 år

1763
fol 76a
Søren Poulsen af Falling - 80 år
Niels Christophersens barn Anne af Amstrup - 7 år
Peder Junkers datter Maren af Falling - 7 år
Thomas Laasbys datter Anne af Amstrup - 14 år
Anne Mortensdatter af Brendbygge - 3½ år
Jens Jensens barn Maren af Amstrup - 12 uger
Maren Simonsdatter af Amstrup - 42 år
Mads Ovesens barn Johanne af Amstrup - nogle dage
Jørgen Knudsen af Ålstrup - 64 år
Knud Glarmesters barn Anne af Amstrup - 5 uger
Simon Pedersen af Amstrup - 78 år
Jens Jespersens datter af Ålstrup - 14 dage
Karen Jeppesdatter af Ålstrup - 11 år
Voldborg Berentsdatters dødfødte søn af Amstrup
Kirsten Hansdatters søn af Amstrup - 14 dage

1764
fol 76a
Søren Rasmussens datter Kirsten af Falling - 10 år
Jens Jensens barn Søren af Amstrup - 1 år
Mads Sørensens barn Maren af Amstrup - 2½ år
Laurs Adamsen af Ålstrup - 92 år
Jens Sørensens barn Hans af Ålstrup - 2 år
Jørgen Ibsens datter Sidsel af Amstrup - 14 dage
Niels Ovesens søn Ove af Amstrup - 3 år
Maren Rasmusdatter af Falling - 64 år
Terkild Pedersen af Amstrup - 45 år
Jens Junkers barn af Ålstrup - ½ år
Søren Rasmussens barn Jørgen af Ålstrup - 1 år
Maren Pedersdatter af Falling - 70 år
Erich Mortensen af Amstrup - 44 år
Anne Madsdatter af Amstrup - 59 år
Anne Sophie Jensdatter af Amstrup - 16 år
Erich Mortensen sbarn Kirsten af Amstrup - 1 år

1765
fol 76b
Hans Henrichsen Vinstok af Halkjær - 64 år
Jens pedersen af Falling - 79 år
Niels Jensens datter af Falling - 9 mdr
Jørgen Hyllebusks hustru af Ålstrup - 41 år
Peder Nielsens barn Christen af Ålstrup - nogle uger
Voldborg Berentsdatter af Ålstrup - 28 år
Jens Junkers tvillingedøtre af Ålstrup - 8 dage
Rasmus Væver af Ålstrup - 50 år
Jørgen Skrædder af Amstrup - 76 år
Johanne Willumsdatter af Amstrup - 36 år

1766
fol 76b
Maren Poulsdatter af Halkjær - 64 år
Margrethe Rasmusdatter af Ålstrup - 78 år
Maren Jensdatter af Skyttehuset - 75 år
David Nielsens søn Rasmus af Falling - 3½ år
Maren Christensdatter af Ålstrup - 54 år
Maren Rasmusdatter af Amstrup - 57 år
Jens Mortensens datter Anne af Amstrup - 1½ år
Anders Frandsen af Amstrup - 22 år
Jens Snedkers barn Anne af Ålstrup - 6 år
Mogens Nielsens barn Kirsten af Halkjær - 5 uger
Maren Jensdatter af Halkjær - 66 år

1767
fol 77a
Jens Poulsens b arn Maren af Halkjær - 15 år
Jens Pedersen af Amstrup - 68 år
Kirsten Madsdatter af Amstrup - 74 år
Mette Christensdatters barn Anne af Amstrup - 4 uger
Niels Laursens barn Jens af Ålstrup - 1 år
Jep Sørensens navnløse søn af Ålstrup
Anne Marie Sørensdatter af Amstrup - 23 år
Birthe Jensdatter af Amstrup - 53 år
Jens Jørgensens søn Niels af Falling - 2 år
Anne Michelsdatter af Amstrup - 69 år
Rasmus Smeds barn Christen af Ålstrup - nogle dage
Rasmus Hansens barn Maren af Ålstrup - ½ år
Karen Jensdatter af Falling - 53 år
Morten Rasmussen af Ålstrup - 58 år
Jens Mortensens søn Willum af Amstrup - 4 år
Jørgen Jensens barn Jens af Amstrup - 4 uger

1768
fol 77a
Rasmus Jørgensens barn Jørgen af Falling - 14 dage
Peder Rasmussen Smed af Amstrup - 63 år
Peder Nielsens søn af Ålstrup - 2 år
Anders Pedersens datter af Ålstrup - 2 år
Jørgen Ibsens barn Kirsten af Amstrup - 1 år
Peder Jensens barn Jens af Falling - 2 år
Rasmus Iversens barn Maren af Falling - 9 mdr
Anne Andersdatter af Falling - 71 år
Rasmus Iversens barn Jens af Falling - 9 mdr
Niels Andersens barn Anders af Ålstrup - ½ år
Anders Rasmussen af Amstrup - 23 år
Rasmus Smeds navnløse søn af Ålstrup
Jen Snedkers barn Anne af Ålstrup - nogle dage
Mette Jespersdatter af Falling - 32 år
Maren Hansdatter af Amstrup - 28 år
Michel Knudsens hustru af Amstrup - 50 år
Kirsten Andersdatter af Amstrup - 70 år
Hans Buchs barn af Ålstrup - ½ år

1769
fol 77b
Apelone Christiansdatter af Ålstrup som blev fundet knivdræbt - 21 år
Christian Skomager af Ålstrup - 100 år
Jeppe Sørensens barn Søren af Ålstrup - 4 år
Christen Jensens barn Ingvard af Ålstrup - 2 år
Rasmus Nielsen af Halkjær - 17 år
Maren Poulsdatter af Halkjær - 23 år
Peder Mortensens barn Peder af Ålstrup - 2 år
Peder Mortensens barn Hans af Ålstrup - ½ år
Jep Sørensens dødfødte datter af Ålstrup
Hans Nicolaj af Lillero - 26 år
Peder Nielsens barn Else af Ålstrup - 2 år
Peder Rasmussens bar Kirsten af Ålstrup - 1 år
Søren Pedersen af Amstrup - 13 år
Jens Mortensen barn Maren af Amstrup - 14 dage
Peder Hovmands barn Anne af Falling - 2 dage
Hans Rasmussen af Ålstrup halshugget for knivdrab på Apelone Christiansdatter - 23 år

1770-79

Top


1770
fol 77b
Anne Nielsdatter af Ålstrup - 75 år
en soldat fra Kattrup Niels Rasmussen død i Falling - 31 år
Bodil Hansdatter af Amstrup - 30 år
Rasmus Smeds barn Ide Margrethe af Ålstrup - 14 dage
Anne Sørensdatter af Ålstrup - 41 år
Helle Mortensdatter af Vads mølle - 47 år
fol 135b
Peder Rasmussens barn Niels af Ålstrup - 2 dage
Niels Andersens datter Karen af Ålstrup - 1½ år
Jens Poulsen af Halkjær - 63 år
Jørgen Jensens barn Maren af Amstrup - 9 mdr
Niels Andersens barn Anne af Ålstrup - 1 år
Søren Ibsen af Ålstrup - 75 år

1771
fol 135b
Knippelgrethes søn Claus af Ålstrup - 8 år
Mads Ovesen af Amstrup - 57 år
Jesper Pedersen af Falling - 80 år
frk Mathilde Rosenørn sl konferensrådens datter af Åkær - 22 år
Niels Jørgensens barn Margrethe - ½ år (udredning)
Jeppe Sørensen af Ålstrup - 47 år

1772
fol 135b
Anders Jacobsens hjemmedøbte barn af Amstrup - 5 dage
Poul Sørensen af Falling - 49 år
Kirsten Hansdatters uægte søn Peder af Ålstrup - 1½ år
Jeppe Jørgensen af Halkjær - 78 år
Marie Sørensdatters søn af Ålstrup - 8 dage
Christen Jensen af Halkjær - 63 år
Karen Mogensdatter af Falling - 66 år
Niels Rasmussen af Ålstrup - 17 år
Hans Christensen af Åkær - 50 år
Kirsten Jensdatter af Amstrup - 71 år
sr Thøger Lassen af Åkær og Dybvad - 66 år
Hans Skovfogeds hustru Maren Jensdatter af Uldrup - 58 år
Peder Jespersens barn af Ålstrup - 2 mdr
junker Christian Ditlev Thøger von Luttichau af Åkær - 6 dage
Mads Hansen af Ålstrup - 48 år

1773
fol 136a
Hans Sørensens dødfødte tvillinger af ?
Rask Sørensens steddatter af Falling
Christen Jensens søn af Ålstrup - 14 år
Christen Jensens datter af Ålstrup - 10 år
Jens Jespersens barn R. af Falling - 4 år
Jens Jespersens barn Jens af Falling - 1 år
Rasmus Smeds barn Th. af Ålstrup - 1 år
Rask Mortensens barn Maren af Ålstrup - 8 dage
Peder Andersens barn Karen af Amstrup - 3½ år
sl Søren Bjeragers barn Rasmus af Amstrup
Rasmus Skovfogeds søn Rasmus - 3 mdr
Hans Sørensens hustru Else Lind - 37 år
Rask Christensens hustru Maren af Amstrup - 63 år
Peder Alrøs enke af Amstrup - 71 år
Hans Nielsen Skovfoged af Uldrup - 75 år
Søren Bjeragers datter af Amstrup - 9 år
Poul Nielsens søn af Amstrup - 1 år
Niels Borresens hustru af Amstrup - 25 år
Thomas Laasby af Amstrup - 60 år
Niels Jørgensen af Amstrup - 30 år
en gl stakkel Rasmus af Hvilsted sogn død i Amstrup
Johanne Jensdatter af Halkjær - 10 år
Poul Nielsen af Amstrup - 43 år
Peder Andersens hustru Maren Nielsdatter af Amstrup - 46 år
Rasmus Mortensens søn Jeppe af Ålstrup - nogle dage

1774
fol 136b
Søren Voldborgs hustru Maren af Ålstrup - 60 år
Jens Snedker af Ålstrup - 49 år
Peder Sørensens hustru Anne Ovesdatter af Falling - 25 år
Rasmus Smeds hjemmedøbte barn af Ålstrup - 3 dage
Laurs Andersen af Amstrup - 48 år
David Nielsens hustru af Falling - 47 år
Mads Christiansens søn Mads af Ålstrup - 8 uger
Rasmus Christensens hustru af Falling - 7?3 år
Hedvig Margrethe Jørgen Posts barn af Amstrup - 4 mdr
gl Maren Jørgensdatter af Ålstrup - 92 år
Rasmus Sørensens barn Kirsten af Falling - 2 år

1775
fol 136b
Anders Rasmussen af Falling - 74 år
Rasmus Neegs barn Else af Amstrup - 2½ år
Mette Jensdatter af Ålstrup
Knud Andersens dødfødte barn af Amstrup
Jeppe Jørgensen af Amstrup - 25 år
Rasmus Smed af Ålstrup - 42 år
Rasmus Nielsens barn Rasmus af Falling - 1½ år
Mogens Christensen af Ålstrup - 92 år
Maren Sørensdatter af Falling - 82 år

1776
fol 137a
Peder Christensens hustru af Amstrup - 46 år
Niels Christian, en betlers barn fra Vinding ved Vejle - 2 år
Hans Madsen opholdsmand i Ålstrup - 84 år
Poul Jacobsen af Amstrup - 19 år
Hans Erichsen af Vads mølle - 19 år
Mads Christiansens hustru Maren Madsdatter af Ålstrup - 30 år
postens barn Christen af Amstrup - 1 år
Apelone Ibsdatter Jens Poulsens enke af Amstrup - 52 år
Poul Pedersens søn Peder af Amstrup - 19 uger
Simon Pedersens enke Maren Rasmusdatter af Amstrup - 84 år
Jens Nielsens barn Niels af Amstrup - 3 mdr
Jens Mortensens barn Anne af Amstrup - 1 år
Poul Nielsens barn Anne af Ålstrup - 3 uger
Rasmus Neegs barn Else af Amstrup - 3 år
betlerkone Dorthe Johansdatters dødfødte barn fra Århus

1777
fol 137a
Rasmus Neegs hustru Anne Marie Jørgensdatter - 70 år
Maren Knudsdatter af Ålstrup - 65 år
Anne Christensdatter af Amstrup - 89 år
Peder Jespersens søn Søren af Ålstrup - 1 år
Jørgen Posts bar Christen af Amstrup - 1 mdr
Jens Jensens barn Jens af Falling - 10 uger
hyrdens barn Jens af Amstrup - 1½ år
Søren Skrædders datter Anne af Amstrup - 1 år
Christen Jensens hjemmedøbte søn af Amstrup - 14 dage
Rasmus Sørensens barn Anne af Amstrup - 12 uger
Anders Knudsen af Amstrup - 80 år
Peder Sørensens datter Anne Marie af Falling - 6 uger
Rasmus Christensen af Falling - 39 år

1778
fol 137b
Mads Christiansens barn Anne af Ålstrup - 8 dage
en betlerkone fra Århuskanten
Jens Nielsen af Falling - 59 år
Rasmus Iversen af Falling - 66 år
Karen Poulsdatter af Ålstrup - 76 år
Poul Hyrdes barn af Ålstrup - 6 uger
en fattig betlerkone Mette fundet død på marken

1779
fol 137b
Jens Nielsens barn Anne Marie - 12 uger
Jens Smeds barn Hans af Falling - 4 år
Niels Andersens datter Bodil af Ålstrup - 5 år
Niels Andersens datter Maren af Ålstrup - 1½ år
Simon Smeds søn Rasmus af Amstrup - 2½ år
Christen Rasks søn Hans af Amstrup - 1 år
Rasmus Mortensens barn Jeppe af Ålstrup - ½ år
Poul Jensens datter Maren af Halkjær - 6 år
Poul Jensens søn Niels af Halkjær - 4 år
Johanne Ovesdatters barn Anne Sørensdatter af Amstrup - 2½ år
Thøger Pedersens barn Søren af Ålstrup - 7 år
Jens Foghs barn Anne af Ålstrup - 7 år
Søren Nielsen af Ålstrup - 79 år
Peder Voldborgs søn Søren af Ålstrup - 3 mdr
Kirsten Amme af Ålstrup - 69 år
Rasmus Jørgensen af Amstrup - 53 år

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c