s
Stikord til Falling sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1694-1739
Copulerede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

På denne side:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39


1694-99

1694
fol 121b
Juel Jørgensen og Kirsten Ovesdatter af Halkjær
Rasmus Sørensen og Birthe Sørensdatter af Ålstrup
Niels Andersen og Maren Hansdatter af Amstrup

1695
fol 121b
Mads Rasmussen og Maren Jørgensdatter af Falling
Søren Pedersen og Karen Sørensdatter af Ålstrup
Jens Jørgensen og Apelone Andersdatter af Halkjær
Søren Olufsen og Anne Jensdatter af Åkær
Frands Christensen og Ingeborg Jonasdatter

1696
ingen

1697
fol 121b
Søren Andersen og Anne Pedersdatter af Vads mølle
Michel Rasmussen og Maren Pedersdatter af Falling
Søren Laursen og Kirsten Jensdatter af Falling
Niels Sørensen og Karen Sørensdatter af Ålstrup

1698
fol 121b
Peder Laursen og Margrethe Jensdatter af Vads mølle
Peder Thøgersen Lassen og Anne Jensdatter af Åkær
Rasmus Hansen og Maren Ovesdatter af Halkjær
Michel Nielsen og Anne Hansdatter af Falling

1699
fol 122a
Niels Jensen og Anne Jensdatter af Brendbygge
Laurs Mogensen og Margrethe Jensdatter af Falling
Jens Hansen og Kirsten Michelsdatter af Vads mølle
Christen Madsen og Karen Pedersdatter af Ålstrup
Jørgen Michelsen og Kirsten Rasmusdatter af Amstrup
Mogens Nielsen og Maren Jensdatter af Vads mølle
Anders Pedersen og Anne Rasmusdatter af Ålstrup

1700-09

Top


1700
fol 122a
Mads Rasmussen og Anne Jørgensdatter af Halkjær
Jens Jørgensen og Anne Thøgersdatter af Amstrup
Hans Pedersen og Maren Jensdatter af Falling
Hans Nielsen og Kirsten Rasmusdatter af Brendbygge
Friderich Hansen og Maren Pedersdatter af Falling

1701
fol 122a
Poul Jensen og Maren Sørensdatter af Amstrup
Hans Laursen og Maren Jensdatter
Christen Rasmussen [af Ustrup] og Maren Jørgensdatter af Ålstrup

1702
fol 122b
Rasmus Sørensen og Voldborg Sørensdatter af Amstrup
Jørgen Jensen og Anne Jørgensdatter af Amstrup
sognepræst Jens Hierzing og mads Anne Dinesdatter af Åkær

1703
fol 122b
Eske Sørensen og Johanne Rasmusdatter af Amstrup
Søren Christensen og Anne Rasmusdatter af Ålstrup

1704
fol 122b
Hans Ungermand og Maren Jensdatter af Ålstrup
Michel Sørensen af Rath og Maren Jensdatter af Ålstrup
Søren Hansen og Bodil Pedersdatter af Ålstrup
Niels Jørgensen og Maren Pedersdatter af Ålstrup

1705
fol 122b
Rasmus Rasmussen og Bodil Jensdatter af Amstrup
Christen Hansen af Sondrup og Maren Michelsdatter af Ålstrup
Christen Ungermand og Birgitte Pedersdatter af Ålstrup

1706
fol 123a
Laurs Guldsmed af Århus og Johanne Mortensdatter af Åkær
Poul Jørgensen og Maren Michelsdatter af Ålstrup

1707
fol 123a
Peder Laursen og Kirsten Pedersdatter
Jens Christensen og Kirsten Jespersdatter
Rasmus Sørensen Ladefoged og Kirsten Hansdatter

1708
fol 123a
Laurs Mogensen og Maren Sørensdatter af Falling
Ove Ovesen af Søby og Bodil Madsdatter af Ålstrup
Oluf Poulsen og Anne Andersdatter af Ålstrup
Mads Andersen Bruun? og Anne Christensdatter af Falling

1709
fol 123a
Rasmus Christensen Meldballe og Maren Hansdatter af Ålstrup
Jens Foghsen og Maren Jørgensdatter af Amstrup
Anders Nielsen af Skåbling og Maren Ovesdatter af Vads mølle
Michel Rasmussen og Bodil Jørgensdatter af Amstrup

1710-19

Top


1710
fol 123b
Esben Jørgensen af Hundslund og Anne Mogensdatter af Åkær
Hans Jørgensen af Torrild og Anne Simonsdatter af Krogstrup (trolovelse i Torrild)

1711
fol 123b
Morten Andersen og Anne Jensdatter af Falling
Rasmus Hansen og Maren Laursdatter af Halkjær (trolovelse i Dover sogn)
Jens Erichsen og Birthe Nielsdatter af Falling
Jens Påske og Karen Andersdatter af Ålstrup
Mads Sørensen og Maren Andersdatter af Amstrup

1712
fol 123b
Jens Nielsen og Anne Andersdatter af Halkjær

1713
fol 124a
Søren Pedersen og Maren Rasmusdatter af Amstrup
Mogens Simonsen og Maren Sørensdatter af Amstrup
Laurs Laursen og Birgitte Adamsdatter af Ålstrup

1714
fol 124a
Niels Sørensen af Kysing og Kirsten Pedersdatter af Brendbygge
Jacob Pedersen af Stensballe og Maren Andersdatter af Amstrup
Willum Andersen og Johanne Rasmusdatter af Amstrup

1715
ingen

1716
ingen

1717
fol 124a
Peder Jørgensen og Anne Mosgaard af Vads mølle
Søren Simonsen og Anne Rasmusdatter af Halkjær
Jørgen Christensen og Kirsten Andersdatter af Amstrup
Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Falling

1718
fol 124b
Rasmus Christensen og Anne Sørensdatter af Amstrup
Niels Michelsen af Stensballe og Birgitte Andersdatter af Amstrup
hr oberst Mathias Rosenørn og jomf Hedvig Margrethe Borneman af Åkær
Søren Sørensen og Maren Erichsdatter af Amstrup

1719
fol 124b
Morten Erichsen og Anne Michelsdatter af Ålstrup
Christen Simonsen og Anne Hansdatter af Uldrup Skovhus
Rasmus Rasmussen og Maren Pedersdatter af Falling
Niels Jensen og Maren Nielsdatter

1720-29

Top


1720
fol 124b
Henrich Casper Pontoppidan og Cathrine Sørensdatter Hetting
Rasmus Jensen og Anne Pedersdatter af Falling

1721
fol 124b
Knud Pedersen og Anne Andersdatter af Amstrup
Søren Poulsen og Karen Pedersdatter af Falling
Rasmus Sørensen af Sondrup og Karen Sørensdatter af Amstrup
Søren Jensen Buch af Falling og Anne Pedersdatter af Brendbygge
Hans Pedersen af Hadrup og Sidsel Rasmusdatter af Halkjær

1722
fol 125a
Hans Jørgensen af Gylling og Elle Nielsdatter af Amstrup
Jesper Andersen og Anne Pedersdatter af Brendbygge
Michael Bille og frk Karen Lassen af Åkær
Jeppe Christensen og Kirsten Andersdatter af Amstrup

1723
fol 125b
Peder Andersen af Fensten og Sidsel Rasmusdatter af Ålstrup
Søren Hansen og Karen Jensdatter af Ålstrup
Jeppe Jørgensen og Maren Jensdatter af Amstrup

1724
fol 125b
Mogens Christensen og Maren Christensdatter af Ålstrup
Jens Laursen Skytte og Maren Jensdatter af Åkær
Hans Madsen og Maren Rasmusdatter af Ålstrup

1725
fol 125b
Mogens Pedersen og Maren Rasmusdatter af Falling

1726
fol 125b
Søren Rasmussen af Tårup og Sidsel Sørensdatter af Falling
Christen Ibsen og Else Andersdatter af Uldrup
Johan Jensen Skytte af Bjørnholm og Gertrud Jørgensdatter af Åkær (trolovede i Ormslev)
Jens Rasmussen af Skåbling og Lisbeth Nielsdatter af Ålstrup
Ingvard Jensen og Karen Andersdatter af Ålstrup

1727
fol 126a
Jørgen Alrø og Kirsten Sørensdatter af Amstrup
Hans Pedersen af Tendrup og Maren Nielsdatter af Ålstrup
Knud Pedersen og Maren Eskesdatter af Ålstrup
Friderich Pedersen og Maren Andersdatter af Ålstrup

1728
fol 126a
Christen Laursen Mors og Anne Christensdatter af Åkær
Morten Pedersen af Tendrup og Anne Nielsdatter af Ålstrup
Willum Andersen og Kirsten Jensdatter af Amstrup

1729
fol 126a
Jørgen Jacobsen Svanholm og Mette Bruun af Åkær
Søren Nielsen og Margrethe Rasmusdatter af Ålstrup
Jens Jensen og Maren Sørensdatter af Falling

1730-39

Top


1730
fol 126a
Rasmus Olufsen og Birgitte Andersdatter af Amstrup
Berent Rolfsen og Mette Nielsdatter af Amstrup
Rasmus Jepsen af Gylling og Maren Laursdatter af Åkær
Jørgen Andersen af Alrø og Kirsten Nielsdatter af Ålstrup

1731
fol 126b
Søren Jensen og Maren Christensdatter af Amstrup
Peder Nielsen og Maren Ibsdatter af Amstrup

1732
fol 126b
Frands Michelsen og Karen Rasmusdatter af Brendbygge
Christen Poulsen og Anne Andersdatter af Amstrup
Rasmus Pedersen og Margrethe Rasmusdatter af Ålstrup
Anders Knudsen og Margrethe Laursdatter af Falling
Rasmus Nielsen Aal og Johanne Andersdatter af Ålstrup
Jørgen Knudsen og Karen Nielsdatter af Ålstrup
Peder Rasmussen og Anne Nielsdatter af Ålstrup

1733
fol 126b
Søren Andersen og Sidsel Jensdatter af Amstrup
Christen Nielsen og Mette Jensdatter af Falling
Hans Sørensen og Anne Rasmusdatter af Halkjær

1734
fol 126b
Jens Rasmussen Sjelle af Ørting og Apelone Nielsdatter af Åkær

1735
fol 126b
Peder Jensen Alrø og Maren Jørgensdatter af Amstrup
Niels Pedersen af Gylling og Dorthe Christensdatter af Halkjær?
Hans Henrichsen Vinstok af Åkær og Maren Laursdatter af Halkjær

1736
fol 126b
Jens Nielsen og Sidsel Nielsdatter af Falling
Hans Pedersen af Falling og Kirsten Gertsdatter af Åkær
Søren Sørensen Alrø og Birgitte Jensdatter af Amstrup
Rasmus Christensen og Anne Nielsdatter af Amstrup
Anders Rasmussen og Anne Pedersdatter af ?

1737
fol 127a
Niels Michelsen af Oldrup og Anne Rasmusdatter af Halkjær
Søren Nielsen af Gylling og Kirsten Sørensdatter af Amstrup
Peder Laursen og Karen Bertelsdatter af Amstrup
Jacob Sørensen af Gylling og Maren Ibsdatter af Ålstrup
Rasmus Jensen af Falling og Maren Poulsdatter af Halkjær

1738
fol 127a
Morten Rasmussen og Karen Pedersdatter af Ålstrup
Hans Jensen og Helvig Dorthe Skov begge af Åkær
Jesper Christensen af Amstrup og Birthe Sørensdatter af Gangsted

1739
fol 127a
Frands Michelsen og Kirsten Andersdatter af Amstrup
Jens Knudsen af Dyngby og Anne Nielsdatter af Ålstrup
Julius Wilhelm Hillersfeld og Anne Laursdatter begge af Åkær

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1694-1739
1740-1779
1740-1774
1740-1779
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c