s
Stikord til Ørting sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1694-1734
Copulerede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1734
1694-1739
1740-1779
1740-1773
-
1740-1779

På denne side:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-34


1694-99

1694
ingen

1695
fol 84b
Christen Nielsen Degn og Anne Pedersdatter

1696
fol 84b
Peder Jørgensen og Karen Nielsdatter
Bertel Jensen og Anne Erichsdatter

1697
fol 84b
Niels Pedersen og Birthe Poulsdatter
Jens Ingvardsen og Kirsten Jørgensdatter
Jens Jensen og Anne Simonsdatter

1698
fol 84b
Peder Danielsen og Inger Michelsdatter
Christen Thomasen og Mette Sørensdatter

1699
fol 84b
Rasmus Rasmussen og Maren Rasmusdatter
Søren Hansen og Inger Andersdatter
Mads Iversen og Maren Rasmusdatter

1700-09

Top


1700
fol 85a
Rasmus Rasmussen og Johanne Pedersdatter
Christen Jensen og Anne Jørgensdatter

1701
fol 85a
Søren Laursen og Maren Thomasdatter
Anders Bjørnsen og Anne Jensdatter

1702
fol 85a
Søren Rasmussen og Else Jensdatter
degnen Niels Mogensen og degneenken Anne Pedersdatter

1703
fol 85a
Henning Michelsen og Johanne Andersdatter
Rasmus Rasmussen og Karen Erichsdatter

1704
ingen

1705
ingen

1706
fol 85a
Niels Pedersen Toftmand? og Maren Sørensdatter
Frands Jensen og Anne Jensdatter af Ørting

1707
fol 85a
Jens Rasmussen af Pøel og Maren Andersdatter
Peder Sørensen og Anne Dorthe Rasmusdatter
Esben Jørgensen og Maren Rasmusdatter
Rasmus Olstrup og Mette Jensdatter
Peder Olufsen og Sidsel Jacobsdatter

1708
ingen

1709
ingen

1710-19

Top


1710
ingen

1711
ingen

1712
fol 85b
ung Rasmus Rasmussen og Anne Jacobsdatter

1713
fol 85b
Hans Jørgensen og Sidsel Sørensdatter
Niels Thomasen og Maren Nielsdatter
Jens Friderichsen og Maren Hansdatter

1714
fol 85b
Peder Sørensen og Maren Rasmusdatter
Poul Jensen og Karen Jensdatter
Rasmus Jepsen og Maren Sørensdatter
Jens Ingvardsen og Anne Jensdatter

1715
fol 85b
Søren Rasmussen og Kirsten Jørgensdatter
Anders Thomasen og Maren Nielsdatter
Hans Stephansen og Anne Jørgensdatter
Jens Jensen og Maren Rasmusdatter

1716
ingen

1717
fol 86a
Niels Christensen Degn og Maren Justdatter

1718
fol 86a
Anders Norre og Maren Nielsdatter
Anders Madsen og Karen Knudsdatter

1719
fol 86a
Jens Jensen Ondrup og Anne Rasmusdatter
Morten Andersen og Kirsten Rasmusdatter

1720-29

Top


1720
ingen

1721
fol 86a
Søren Nielsen af Halling og Anne Jørgensdatter af Ørting
Raphael Hansen og Anne Nielsdatter
Niels Foghsen? og Maren Rasmusdatter
Niels Pedersen af Hundslund og Mette Pedersdatter

1722
ingen

1723
fol 86b
Hans Abrahamsen af Randlev og Karen Jørgensdatter
Laurs Pedersen Brendbygge og Maren Nielsdatter
Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatter
Jens Rasmussen og Mette Sørensdatter
Søren Nielsen og Anne Rasmusdatter
Jørgen Hansen og Helle Pedersdatter
Jens Rasmussen Sjelle og Anne Hansdatter

1724
fol 86b
Hans Pedersen og Anne Hansdatter

1725
fol 86b
Rasmus Rasmussen og Anne Jørgensdatter
Rasmus Jensen og Maren Friderichsdatter
Søren Rasmussen af Dyngby og Else Jensdatter af Ålstrup

1726
fol 86b
hr Jens Bergenhammer og Maren Hiersing
Jens Jensen og Ellen Andersdatter
Niels Ibsen og Karen Poulsdatter
Michel Henningsen og Maren Jensdatter
Rasmus Jensen og Else Andersdatter

1727
fol 87a
Niels Jørgensen og Karen Nielsdatter

1728
fol 87a
Mads Rasmussen af Bjerager og Anne Rasmusdatter

1729
fol 87a
Michel Rasmussen af Kjærsgård og Kirsten Jensdatter
Niels Michelsen og Johanne Rasmusdatter
Rasmus Jørgensen og Maren Nielsdatter
Søren Rasmussen af Sondrup og Anne Michelsdatter

1730-34

Top


1730
fol 87a
Jens Pedersen og Margrethe Jacobsdatter
Mads Christensen og Maren Jørgensdatter
Jens Sørensen og Bodil Pedersdatter

1731
fol 87a
Christen Nielsen og Karen Erichsdatter
Jørgen Esbensen og Anne Pedersdatter

1732
fol 87a
Friderich Sørensen og Anne Dorthe Jørgensdatter

1733
fol 87a
Laurs Sørensen og Kirsten Nielsdatter
Peder Jensen Alrø og Ingeborg Pedersdatter
Rasmus Nielsen af Vedslet og Karen Sørensdatter
Niels Nielsen Bonde og Anne Jacobsdatter

1734
fol 87a
Hans Michelsen og Maren Mortensdatter

ikke mere..
fol 87b og fremad mangler

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1734
1694-1739
1740-1779
1740-1773
-
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c