s
Stikord til Ørting sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1740-1773
Trolovede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1734
1694-1739
1740-1779
1740-1773
-
1740-1779

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-73


1740-49

1740
fol 80a
Rasmus Abrahamsen af Gosmer og Anne Rasmusdatter af Ørting

1741
fol 80a
Peder Bertelsen og Anne Jensdatter begge af Ørting

1742
fol 80a
Rasmus Michelsen og Mette Mortensdatter begge af Ørting
Bertel Pedersen og Else Pedersdatter begge af Ørting
Mads Eskesen og Cathrine Henningsdatter af Ørting

1743
fol 80a
Laurs Sørensen og Johanne Poulsdatter
Anders Nielsen og Anne Jensdatter

1744
fol 80a
Knud Bendixen af Ondrup og Margrethe Nielsdatter
Rasmus Knudsen og Johanne Jensdatter begge af Ørting

1745
fol 80b
Søren Olufsen af Dybvad og Maren Pedersdatter af Ørting
Niels Ovesen og Maren Poulsdatter af Ørting
Jacob Rasmussen og Anne Sørensdatter begge af Ørting

1746
fol 80b
Jens Pedersen af Alrø og Maren Michelsdatter af Lundhuset

1747
ingen

1748
fol 80b
Hans Sørensen og Anne Raphaelsdatter begge af Ørting
Jens Jensen Rendsborg og Sidsel Nielsdatter begge af Ørting

1749
fol 80b
Peder Christensen og Mette Sørensdatter begge af Ørting

1750-59

Top


1750
ingen

1751
fol 80b
Christen Mogensen af Åkær og Kirsten Jensdatter af Ørting
Rasmus Esbensen og Kirsten Nielsdatter begge af Ørting

1752
fol 80b
Jens Jensen af Amstrup og Maren Jensdatter af Ørting
Niels Andersen og Maren Rasmusdatter begge af Ørting

1753
fol 80b
Jens Christensen af Fillerup og Else Jensdatter af Lundhuset
Peder Laursen og Maren Pedersdatter begge af Ørting
Anders Rasmussen og Johanne Pedersdatter begge af Ørting
Niels Jørgensen af Ørting og Maren Andersdatter af Falling

1754
fol 80b
Jens Rasmussen af Ørting og Margrethe Jensdatter af Åkær
Rasmus Pedersen af Randlev og Margrethe Raphaelsdatter af Ørting

1755
fol 80b
Rasmus Rasmussen af Lerdrup og Apelone Jørgensdatter af Ørting
Jens Andersen og Margrethe Raphaelsdatter begge af Ørting

1756
fol 81a
Jens Nielsen og Anne Mortensdatter begge af Ørting
Niels Rasmussen og Margrethe Poulsdatter af Ørting
Jørgen Pedersen af Randlev og Elle Grethe Jensdatter af Ørting
Jacob Pedersen og Karen Michelsdatter begge af Ørting

1757
fol 81a
Peder Christensen og Anne Andersdatter begge af Ørting
Rasmus Rasmussen af Toftum og Karen Andersdatter af Ørting

1758
ingen

1759
fol 81a
Jens Nielsen Smed og Sidsel Andersdatter begge af Ørting
Johan Henrichsen af Ås og Johanne Nielsdatter af Ørting
Thomas Nielsen og Bodil Esbensdatter begge af Ørting
Dines Michelsen og Bodil Jensdatter begge af Ørting
Michel Christensen af Balle og Karen Laursdatter af Ålstrup

1760-69

Top


1760
fol 81a
Peder Andersen og Maren Mortensdatter begge af Ørting

1761
fol 81a
Niels Jensen af Brigsted og Anne Jensdatter af Ørting
Mads Jacobsen af Ålborg og Anne Margrethe Bendixdatter af Ørting

1762
fol 81b
Jørgen Jensen og Maren Rasmusdatter begge af Ørting
Friderich Rasmussen og Maren Jensdatter begge af Ørting
Anders Laursen og Kirsten Jensdatter af Ørting
Jens Sørensen og Sidsel Nielsdatter begge af Ørting

1763
fol 81b
Esben Rasmussen og Maren Mortensdatter begge af Ørting
Jørgen Nielsen af Ørting og Anne Jensdatter af Åkær
Rasmus Mortensen af Odder og Kirsten Jensdatter af Lundhuset
Hans Friderichsen af Bjerre og Anne Margrethe Bendixdatter af Ørting (hendes første trolovede død i Randers)

1764
fol 81b
? Nielsen af Spøttrup og Maren Jacobsdatter af Ørting

1765
fol 81b
Niels Jensen af Falling og Anne Grethe Nielsdatter af Ørting
Isak Hansen af Ørting og Kirsten Rasmusdatter af Lundhuset

1766
fol 82a
Michel Hansen og Else Andersdatter begge af Ørting
Jens Sørensen og Kirsten Gertsdatter begge af Ørting

1767
fol 82a
Morten Christensen og Anne Sørensdatter af Ørting
Peder Knudsen af Falling og Maren Raphaelsdatter af Ørting
Peder Nielsen og Maren Nielsdatter begge af Ørting

1768
fol 82a
Jens Jensen af Randlev og Maren Bertelsdatter af Ørting
Peder Nielsen og Karen Jensdatter begge af Ørting
Niels Berentsen og Anne Margrethe Jacobsdatter af Ørting
Jens Jensen og Karen Eliasdatter begge af Ørting
Jørgen Jensen af Amstrup og Maren Jensdatter af Ørting

1769
fol 82a
Niels Raphaelsen og Kirsten Rasmusdatter begge af Ørting
Peder Jørgensen og Sidsel Hansdatter af Ørting
Rasmus Christensen og Birthe Rasmusdatter af Ørting

1770-73

Top


1770
ingen

1771
fol 82a
Rasmus Pedersen og Bodil Jørgensdatter begge af Ørting
Anders Jacobsen og Johanne (resten overstreget)

1772
fol 82a
Rasmus Jensen og Anne Marie Jensdatter af Ørting
Niels Jensen Natmand og Anne Margrethe Bendixdatter
Niels Nielsen og Anne Rasmusdatter
Peder Nielsen af Gylling og Johanne Pedersdatter

1773
fol 82a
Thøger Andersen af Spøttrup og Karen Poulsdatter af Ørting præstegård

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1734
1694-1739
1740-1779
1740-1773
-
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c