s
Stikord til Ørting sogns kirkebog, Hads herred, 1694 - 1779

1694-1739
Begravede


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1734
1694-1739
1740-1779
1740-1773
-
1740-1779

På denne side:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39


1694-99

1694
fol 58b
Margrethe af Østergård
degnen Daniel Ottesen
Anders Hyrdes søn Laurs
Niels Skomagers hustru Inger
hyrden Anders Madsen
Anders Jørgensens datter Karen
Anders Hyrdes datter Maren
Rasmus Madsens hustrus søster Else Hansdatter
Niels Skomagers barn Erich
Hans Peiters barn Mathias

1695
fol 58b
Hans Vestergaards barn Maren
Rasmus Madsens hustru Anne Hansdatter
Friderich Hansens datter Anne
Anders Rasmussen
Peder Jensens hustru Maren Pedersdatter

1696
fol 59a
Peder Jensen af Østergård

1697
fol 59a
Niels Thomasen
Maren Sørensdatter
Niels Skomagers barn Peder
Jørgen Lundmands barn Esben
Kirsten Sørensdatter
Karen Pedersdatter
Maren Jensdatter

1698
fol 59a
Søren Fisker
Rasmus Jensen
Rasmus Madsen
Else Esbensdatter
Rasmus Nielsen
sl hr Hanses enke Anne Sørensdatter Glud
en fremmed stakkels kone
Jens Laursen
Thomas Christensen
Friderich Hansens hustru Kirsten Mortensdatter
Anne Rasmusdatter hos Jens Justesen
Christen Degns barn Birgitte

1699
fol 59b
Jens Justesens barn Maren
Johan Soldats dødfødte barn
Jens Norres datter Inger
Jens Norres søn Anders
Rasmus Kirkegaards hustru Anne
Peder Sørensen af Lundhuset
Hans Bødkers barn Maren
Niels Jensens barn Jens
Jørgen Simonsens barn Rasmus
Karen Rasmusdatters barn Maren
sl Rasmus Jensens hustru Anne
Mads Rasmussens hustru Maren
Casten Kalkslagers dødfødte barn

1700-09

Top


1700
fol 59b
sl Jens Laursens hustru Kirsten Pedersdatter
sl Laurs Friderichsens enke Karen Sørensdatter
Johan Soldats dødfødte barn
Jens Sørensen
Hans Nielsens hustru Maren Sørensdatter af Lundhuset
hyrden Niels Gregersen
Mads Rasmussen
Jens Norre af Østergård
Jørgen Esbensens barn Jens
Christen Degns barn Peder
Søren Olufsens barn Jens

1701
fol 60a
Michels barn Karen
hæderlige osv hr. Peder Trojel
degnen Christen Nielsen Fanø?
sl Christen Degns barn Johannes

1702
fol 60a
Margrethe Rinds uægte barn Maren
Esben Esbensens barn Anne
Søren Rasmussens barn Kirsten
Rasmus Sørensens hustru? af Østergård

1703
fol 60b
gl Hans Vestergaard af Ørting
Jens Justesen af Ørting
Friderich Hansens barn Kirsten
Søren Rasmussens barn Jens

1704
fol 60b
Anders Michelsen af Vestergård

1705
fol 60b
gl Hans Bødker
Mette Pedersdatter
Niels Laursens tvillinger Laurs og Mette
Poul Jensens barn
Peder Jensen Lundmand
Christen Hyrde

1706
fol 60b
gl Søren Skrædder
Søren Laursens barn Laurs
Peder Rasks barn Anders
Søren Jensens datter Maren
Esben Esbensen
Jens Justesens barn Oluf
Poul Jensens barn Anne

1707
fol 61a
Niels Toftums hustru Maren Sørensdatter
mad Maren Jensdatter Lassen
Peder Sørensens dødfødte barn

1708
fol 61a
Thomas Jensen
degnens datter Maren
Poul Jensens barn Anne
Peder Sørensens navnløse barn
Anne Dorthe Rasmusdatter
Margrethe Jensdatters uægte navnløse barn

1709
fol 61a
Niels Hyrdes barn Hans

1710-19

Top


1710
fol 61a
Jørgen Simonsens barn Kirsten
Søren Laursens datter Mette
Esben Hansens barn Christen
Christen Ungermands barn Kirsten
Michel Nielsens barn Rasmus
Friderich Hansens barn Peder
gl Rasmus Rasmussen af Ørting
gl Niels Jensen af Ørting
Rasmus Olstrups barn Rasmus af Ørting

1711
fol 61b
Anne Rasmusdatter af Ørting
Niels Laursens barn Mette af Ørting
Poul Jensens barn Anne af Ørting
Søren Rasmussens barn Kirsten af Ørting
Anne Jensdatter af Ørting
præstens hustru Anne Dinesdatter

1712
fol 61b
Maren Christensdatters uægte barn Kirsten
Kirsten Jørgensdatter

1713
fol 61b
Niels Michelsens hustru Anne Hansdatter af Ørting
Thomas Nielsens hustru Anne Andersdatter
Hans Bødker
Frands Jensens barn Jens
Poul Jensens hustru Maren Sørensdatter
Thomas Nielsen af Ørting

1714
fol 62a
Christen Ungermands barn Jens
Jens Ingvardsens hustru Kirsten Jørgensdatter
ung Rasmus' barn Jacob

1715
fol 62a
Else Jensdatter
gl Rasmus Sørensen af Østergård
Poul Jensens barn Jens
Else Sørensdatter

1716
fol 62a
degnen Niels Mogensen Mårslet
Søren Rasmussens hustru Kirsten Jørgensdatter

1717
fol 62a
Niels Thomasens søn Thomas
Rasmus Rasmussens barn Jørgen
Anders Bjørnsens barn Jens
Jens Jensens barn Jens

1718
fol 62a
Henning Michelsens barn Bodil
Esben Hansens datter Else af Lundhuset
Søren Pedersens barn Maren
Jens Jensens barn Mette

1719
fol 62b
Maren Jensdatter
Niels Michelsen
Søren Rasmussen
Anders Bjørnsen

1720-29

Top


1720
fol 62b
Søren Olufsens hustru Anne Jensdatter
Kirsten Jørgensdatter
Hans Stephansen
præsten mag Hiersings datter Anne
Anne Olufsdatter
Esben Jørgensen
Anne Laursdatter
Morten Andersens barn Anne

1721
fol 62b
Birgitte Jensdatter
Birgitte Poulsdatter
Bodil Rasmusdatter
Søren Pedersens datter Anne
Birgitte Andersdatter

1722
fol 63a
Niels Thomasens navnløse tvillinger
Michel Nielsen
Anders Thomasen
Jørgen Simonsens datter Mette
Søren Olufsens datter Karen
Rasmus Kirkegaard
Søren Jensen
mag Jens Nielsen Hiersing forrige sognepræst
Niels Hyrdes hustru og dødfødte barn

1723
fol 63a
Niels Pedersen Skomager - 60 år
Rasmus Smed - 67 år
Niels Laursen - 82 år
Niels Thomasens hustru Maren Nielsdatter - 30 år
Niels Thomasens datter Mette

1724
fol 63a
Anne Andersdatter - 85 år
Niels Thomasens dødfødte barn
Anders Norres datter Anne - 5 år
Niels Foghs navnløse barn

1725
fol 63b
Peder Bødkers dødfødte barn
Niels Thomasens dødfødte barn
Christen Thomasens hustru Mette Sørensdatter - 91 år

1726
fol 63b
Jens Sørensens dødfødte barn
Søren Bertelsens hustru
Laurs Brendbygges barn
Maren Christensdatter
Apelone Pedersdatter - 14 år

1727
fol 63b
Morten Andersens barn Anne
Niels ? - 78 år
Peder Bødkers søn Søren Pedersen - 16 år
Peder Bødkers navnløse barn
Peder Rasmussens hustru Maren Andersdatter - 67 år

1728
fol 63b
Hans Jørgensen - 42 år
Jens Sørensens navnløse barn

1729
fol 63b
Laurs Pedersen Brendbygge - 43 år
Anne Pedersdatter - 40 år
Rasmus Smeds enke Anne Pedersdatter - 77 år
Johanne Jensdatter - 76 år
Christen Hansen - 26 år
Søren Laursen - 78 år
Christen Jensen - 66 år
Anne Rasmusdatter et fattigt barn fra Rårup
Morten Andersens søn Rasmus

1730-39

Top


1730
fol 64a
Niels Thomasen - 43 år
Christen Ungermands hustru Birgitte Pedersdatter - 65 år
Søren Jensens enke Anne Sørensdatter - 66 år
Anne Hansdatter - 35 år
Rasmus Pedersens søn Peder - 3 år
Jens Jensen Skrædders enke Anne Rasmusdatter af Randlev - 84 år
Rasmus Rasmussen - 30 år
Rasmus Rasmussens hustru Anne Jørgensdatter - 31 år

1731
fol 64a
Rasmus Norre - 61 år
Jørgen Simonsen - 76 år
Jens Sørensens navnløse barn
Anders Norres datter Sidsel

1732
fol 64a
Jacob Rinds navnløse barn
Kirsten Jensdatter af Østergård - 94 år
Rasmus Jensens datter Maren - 5 år
Mads Rasmussens barn Rasmus
Anders Jensen - 63 år
Jens Sørensens navnløse barn
Anne Norres af Østergård
Rasmus Hansen af Lundhuset - 64 år

1733
fol 64a
Christen Nielsens hustru Karen? Erichsdatter - 66 år
Rasmus Rasmussen - 76 år
Jens Neegs søn Rasmus - 1 år
Rasmus Jensens datter Maren - 1 år
Peder Alrøs datter Inger

1734
fol 64b
Jens Sjelles hustru Anne Hansdatter - 59 år
Jens Sørensens navnløse barn

1735
fol 64b
Poul Jensen - 65 år
Frands Jensens hustru Anne Jensdatter - 68 år
Niels Borre?s hustru Anne Jacobsdatter - 48 år
Jørgen Hansens søn Henrich Jørgensen - 9 år
Anne Pedersdatter - 17 år

1736
fol 64b
Søren Pedersens hustru Maren Pedersdatter - 47 år
Rasmus Olstrups hustru Mette Jensdatter - 78 år
Christen Ungermands navnløse barn
Knud Hansen - 46 år
Peder Olufsen - 54 år
Mads Rasmussens datter Karen - 3 år
Hans Michelsens søn Morten

1737
fol 64b
Søren Buchs datter Maren - 10 mdr
Christen Thomasen af Østergård - 39 år
Rasmus Rasmussens? svigermoder - 75 år
Clemen Pedersen - 43 år
Søren ?s dødfødte barn

1738
fol 65a
Morten Ibsens barn - 14 dage
Raphael Hansens moder - 79 år
Hans Michelsens navnløse barn
Hans Michelsens hustru af Lundhuset - 24 år
Friderich Sørensens hustru Anne Dorthe - 37 år
Raphael Hansens fader Hans Peiter Mathiasen - 81 år
Hans Michelsens søn Michel af Lundhuset - 5 uger

1739
fol 65a
Jens Skrædders navnløse barn
Morten Hansen - 2½ år
Knud Bendixen - 3 år
Rasmus Jensens barn Anders af Norre - 7½ år
lille Rasmus Jensens barn Anne - 9 mdr
Raphael Hansens søn Mathias - 14 dage
Niels Michelsens datter Anne - 7 år

Top


Døbte
Trolovede
Copulerede
Begravede
1694-1739
1694-1739
1694-1734
1694-1739
1740-1779
1740-1773
-
1740-1779

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c