s
Stikord til Feldballe sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1720-29


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729


1720

Døbt
fol 78b
Peder Housens søn af Kejlstrup - Peder
Hans Ravns barn af Feldballe - Mette
Jens Kochs søn af Tåstrup - Jens
Søren Bødkers barn af Tåstrup - Jens
Jørgen Wolfs datter - Mette
Søren Juels datter - Karen
Jacob Willadsens barn - Niels
Peder Hansens barn af Feldballe - Kirsten
Jens Bruuns barn af Skårup (navn mangler)
væverens datters uægte barn - Michel
Jens Lykkes barn af Stabrand - Søren
Peder Møllers barn af Kejlstrup - Niels
Søren Smeds barn af Kejlstrup - Mette
Rasmus Pallesens datter af Tåstrup - Anne
Søren Smeds barn af Gåsekjær - Maren
Anders Kieris barn - Niels
Rasmus Bondes barn af Kejlstrup - Niels
Michel Joensens barn af Tåstrup - Sophie
Enevold Jensens datter - Maren (døde strax)
Rasmus Dams søn - Peder
Peder Ugelkjærs datter af Ulstrup - Anne

Begravet
fol 79a
Sejer Michelsens hustru Ingeborg Jensdatter
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup
Rasmus Vævers barn af Feldballe
Simon Lauritsen som døde i Kejlstrup
Søren Skrædder af Tåstrup
Lob Christen af Tåstrup
Casper Podemands datter
Jens Røgter af Feldballe
Rasmus Jensens moder af Troldhuset
Niels Hvols søn af Essig
gl Karen Michelsdatter af Feldballe
Anders ?s hustru
Bodil Feldbereders
gl Anne Holcks af Feldballe
Jens Hare af Stabrand
Rasmus Vævers datters uægte barn
Rasmus Michelsen af Hedegård
Peder Møllers barn af Kejlstrup
Søren Skrædder af Feldballe
Enevold Jensens barn
Rasmus Dams nyfødte barn

Introduceret
fol 79b
Peder Møllers hustru af Ulstrup
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Hans Ravns hustru af Feldballe
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Søren Bødkers hustru af Tåstrup
Jørgen Wulfs hustru
Søren Juels hustru af Feldballe
Peder Hansens hustru af Feldballe
Jens Bruuns hustru af Skårup
Peder Møllers hustru af Kejlstrup
Søren Smeds hustru af Kejlstrup
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup
Søren Smeds hustru af Gåsekjær
Michel Joensens hustru af Tåstrup
Anders Kieris hustru af Feldballe
Rasmus Bondes hustru af Kejlstrup
Enevold Jensens hustru af Feldballe

Trolovet
fol 80a
Thomas Jensen af Bjødstrup og Birgitte Nielsdatter af Tåstrup
Enevold Jensen og Maren Pedersdatter
Anders Rasmussen og Maren [mangler]

Copuleret
fol 80a
Anders Kieri og Karen Michelsdatter
Thomas Jensen af Bjødstrup og Birgitte Nielsdatter af Tåstrup
Enevold Jensen og Maren Pedersdatter

1721

Top


Døbt
fol 81a
Friderich Christians datter af Feldballe - Anne
Jens Munks søn af Feldballe - Mads
Rasmus Vævers søn af Feldballe - Rasmus
en omløbende holstensk kvindes barn - Christen
Søren Sørensens barn af Essig (navn mangler)
Peder Greves barn af Skårup - Anne
Søren Møllers søn af Kejlstrup - Søren
Peder Ebbesens barn af Feldballe - Søren
Kirsten Pedersdatters uægte barn af Tåstrup - Christen (Peder Sørensen Nørgaard?)
Peder Møllers søn af Kejlstrup - Niels
Rasmus Ravns barn af Feldballe (navn mangler)
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup (navn mangler)
Niels Hvols barn af Essig - Jens

Begravet
fol 81b
Niels Snedkers hustru af Nymølle
Søren Stæhr af Feldballe
Maren Marcusdatter
Niels Hvols barn af Essig
Peder Jespersen af Hedegård
Thomas Madsens navnløse barn af Essig
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup

Introduceret
fol 82a
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Peder Ugelkjærs hustru af Ulstrup
Jens Munks hustru af Feldballe
Friderich Christens hustru af Feldballe
Rasmus Vævers hustru af Feldballe
Peder Greves hustru af Skårup
Søren Møllers hustru af Kejlstrup
Peder Ebbesens hustru af Feldballe
Peder Møllers hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 82b
Niels Erichsen og Mette Marie Jensdatter
Rasmus Rasmussen af ?rup og Karen Zachersdatter
Søren Stæhr og Mette Rasmusdatter
Laurs Nielsen af Rodskov og Dorthe Pedersdatter på Møllerup
Niels Bonde af Korup og Karen Jensdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 82b
Anders Rasmussen og Maren Pedersdatter
Niels Erichsen af Nymølle og Mette Marie Jensdatter
Rasmus Rasmussen af Få?rup og Karen Zachers af Kejlstrup
Søren Stæhr og Mette Rasmusdatter

Public absolveret
fol 83a
Kirsten Pedersdatter af Tåstrup som udlagde Søren Nørbeck
Søren Nørbeck

1722

Top


Døbt
fol 83b
Peder Lykkes barn af Stabrand - Peder
Søren Knaps barn af Feldballe - Else
Niels Nielsens datter af Kejlstrup - Kirsten
Rasmus Dams datter af Feldballe - Maren
Enevold Jensens barn af Feldballe - Peder
Michel Joensens barn af Tåstrup - Joen
Rasmus Jensens datter af Troldhuset - Birgitte
Rasmus Pedersens barn af Feldballe - Maren
Søren Stæhrs barn af Feldballe - Søren
Peder Housens barn af Kejlstrup - Jens
Søren Jensens barn af Feldballe - Mette
Søren Bødkers barn af Tåstrup - Anne
Jens Munks barn - Elisabeth Hylleborg

Begravet
fol 84a
Johanne Jespersdatter sl Hans Dikens
velb frue Elisabeth Rosenkrans sl generalmajor Joachim Schaks af Møllerup
Jens Nielsens søn af Kejlstrup
Søren Esbensens hustru af Hedegård, død på marken
Peder Jensen af Ulstrup
Rasmus Dams mindste barn af Feldballe
Jens Thuesens datter Bodil af Tåstrup
Rasmus Vævers søn Laurs af Kejlstrup
Rasmus Pedersens barn af Feldballe
Justs barn
Skov-Peders nyfødte datterbarn
Skov-Peders datter Anne, trolovet en soldat i København
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Jens Erichsens hustru af Essig

Introduceret
fol 84b
Rasmus Ravns hustru af Feldballe
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Thomas Madsens hustru af Essig efter dødfødt barn
Peder Lykkes hustru af Stabrand
Niels Hvols hustru af Essig
Søren Knaps hustru af Feldballe
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Michel Joensens hustru af Tåstrup
Rasmus Jensens hustru af Troldhuset
Rasmus Pedersens hustru af Feldballe
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Peder Hansens hustru af Kejlstrup
Thomas Madsens hustru af Kejlstrup efter abort
Just Rasmussens hustru efter abort
Søren Juels hustru af Feldballe

Trolovet
fol 85a
Søren Michelsen af Boeslum og Mads Pedersens datter af Ulstrup
Niels Nielsen og Anne Sørensdatter af Kejlstrup
Rasmus Madsen af Kejlstrup og Karen Nielsdatter af Essig
Søren Nørbeck og Kirsten Pedersdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 85a
Laurs Nielsen og Dorthe Pedersdatter af Møllerup
Niels Sørensen af Korup og Karen Jensdatter af Tåstrup
Søren Michelsen af Boeslum og Madses datter af Ulstrup
Niels Nielsen og Anne Sørensdatter af Kejlstrup
Rasmus Madsen og Karen Nielsdatter af Essig
Søren Nørbeck og Kirsten Pedersdatter

1723

Top


Døbt
fol 86a
Niels Snedkers barn af Nymølle - Maren
Peder Clemensens barn af Kejlstrup - Niels
Jens Kochs barn af Tåstrup - Laurs
Peder Lykkes barn af Stabrand - Niels
Jens Lykkes barn af Stabrand (navn mangler)
Rasmus Pallesens barn af Tåstrup - Maren
Peder Ebbesens barn af Feldballe - Niels
Rasmus Dams barn - Søren
Rasmus Jensens barn af Tolstrup - Rasmus
Niels Hvols barn af Essig - Michel
Søren Smeds barn af Kejlstrup - Maren
Jacob Willadsens barn af Feldballe - Maren
Mads Jacobsens barn af Feldballe - Jacob
Johan Pedersens barn af Tåstrup - Anne Helene?
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Niels
Peder Greves barn af Skårup - Rasmus
Poul Jensens barn af Tåstrup - Maren
Peder Møllers barn af Kejlstrup - Karen
Just Rasmussens barn af Kejlstrup - Maren
Søren Knaps barn - Elisabeth

Begravet
fol 86b
Rasmus Vævers søn af Feldballe
Peder Madsen af Tåstrup
Hans Ravns moder af Feldballe
Peder Smed af Feldballe
Peder Smeds enke Karen Kieris
Rasmus Dams sidste barn
Rasmus Lykkes hustru af Gåsekjær
Mads Majkrog af Tåstrup

Introduceret
fol 87a
Søren Bødkers hustru af Tåstrup
Jens Munks hustru af Torlykke
Niels Snedkers hustru af Nymølle
Peder Clemensens hustru af Kejlstrup
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Peder Lykkes hustru af Stabrand
Jens Lykkes hustru af Stabrand
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup
Peder Ebbesens hustru af Feldballe
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Rasmus Jensens hustru af Toltrup
Niels Hvols hustru af Essig
Søren Smeds hustru af Kejlstrup
Jacob Willadsens hustru af Feldballe
Johan Peders hustru af Tåstrup
Mads Jacobsens hustru af Feldballe
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Peder Greves hustru
Poul Jensens hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 87b
Søren Poulsen og Anne Jensdatter af Tåstrup
Søren Koch og Maren Jensdatter af Hedegård
Rasmus Nielsen af Grønfeld og Dorthe Michelsdatter af Kejlstrup
Jens Molbo af Rostved og Bodil Ovesdatter
Rasmus Lykke og Karen Ibsdatter af Møllerup

Copuleret
fol 87b
Søren Poulsen og Anne Jensdatter af Tåstrup
Jens Erichsen af Essig og Anne Broe af Stabrand
Christen Madsen Rytter og Kirsten Rasmusdatter af Feldballe
Søren Koch og Maren Jensdatter af Hedegård
Rasmus Nielsen af Grønfeld og Dorthe Michelsdatter

Public absolveret
fol 88a
Maren Michelsdatter af Møllerup som udlagde Johan Kudsk
Johan Kudsk på Møllerup

1724

Top


Døbt
fol 88b
Rasmus Vævers barn af Feldballe - Mette
Enevold Jensens barn af Feldballe - Kirsten
Søren Smeds barn af Gåsekjær - Christian
Michel Jonsens barn af Tåstrup - Jens
Jens Munks barn - Christian
Jens Lykkes barn af Stabrand (navn mangler)
Søren Sørensens barn af Essig - Søren
Søren Nørbecks barn af Feldballe - Peder
Rasmus Dams barn af Feldballe - Niels
Rasmus Ravns barn af Feldballe - Laurs
Søren Kochs barn af Feldballe - Mette
Anders Pedersens barn af Feldballe - Karen
Karen Søgaards uægte barn - Hans
Maren Jensdatters uægte barn af Tåstrup - Mette
Peder Housens barn af Kejlstrup - Anne

Begravet
fol 89a
Just Rasmussens søn af Kejlstrup
Niels Erichsens dødfødt barn af Nymølle
Søren Møllers barn af Tåstrup
Thomas Madsen af Essig
Anne sl Søren Sørensens af Kejlstrup
sl Michel Jensens enke af Kejlstrup
Jens Prindses yngste barn
Søren Nørbecks barn af Feldballe
Peder Housens barn af Kejlstrup
Søren Esbensens dødfødt barn af Hedegård
Else sl Joen Majkrogs af Tåstrup
Karen Søgaards uægte barn
Anne Casper Klagenbergs
Søren Kochs barn af Feldballe

Introduceret
fol 89b
Peder Møllers hustru af Kejlstrup
Søren Knaps hustru af Feldballe
Justs hustru af Kejlstrup
Rasmus Vævers hustru af Feldballe
Enevold Jensens hustru af Feldballe
Søren Smeds hustru af Gåsekjær
Niels Erichsens hustru af Nymølle efter dødfødt barn
Michel Joensens hustru af Tåstrup
Jens Munks hustru
Jens Lykkes hustru af Stabrand
Søren Sørensens hustru af Essig
Søren Nørbecks hustru af Feldballe
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Rasmus Ravns hustru af Feldballe
Søren Esbensens hustru af Hedegård efter dødfødt barn
Anders Pedersens hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Feldballe
Jens Knudsens trolovede af Tåstrup

Trolovet
fol 90a
Anders Rasmussen af Egens og Kirsten Jensdatter af Feldballe
Peder Madsen af Bjødstrup og Mette Nielsdatter
korporal Søren Bertelsen og Ingeborg Hansdatter
Zacharias Jensen og Karen Sørensdatter af Kejlstrup
Niels Daustrup og fæstemø af Gåsekjær
Jens Knudsen og Maren Jensdatter af Tåstrup
Søren Nielsen og Maren Madsdatter af Essig

Copuleret
fol 90a
Jens Molbo af Rostved og Bodil Ovesdatter
Rasmus Lykke og Karen Ibsdatter af Gåsekjær
Anders Rasmussen af Egens og Kirsten Jensdatter
Peder Madsen og Mette Nielsdatter
Rasmus Ravn? og Karen Sørensdatter af Pederstrup
Henning Arm? ? sognepræst til ? og Lyngby i Hellum herred, Viborg stift og mads Mette Cathrine Pedersdatter Bering
Niels Daustrup og [mangler]
Christian Sigfred von Plessen til Næsbyholm og frk Elisabeth Trolle, viet på Møllerup

Public absolveret
fol 90b
Karen Ugelkjærs som udlagde Søren Nielsen
Søren Nielsen af Essig
Karen Søgaards af Tåstrup som udlagde foureer Laurs Madsen?

1725

Top


Døbt
fol 91a
Peder Lykkes barn af Stabrand - Søren
Niels Nielsens barn af Kejlstrup - Anne
Søren Kieris barn - Peder
Rasmus Boels barn af Troldhuset - Mette
Søren Stæhrs barn af Feldballe - Rasmus
Niels Snedkers barn af Nymølle - Mette
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Karen
Rasmus Pedersen Dams barn af Feldballe - Maren?
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup - Anne
Enevold Jensens barn af Feldballe - Jens
Kjeld Sørensens barn af Tåstrup - Peder
Niels Bondes barn af Kejlstrup - Anne
Søren Juels barn af Feldballe - Søren
Rasmus Dams barn af Feldballe - Bodil
Jens Munks barn af Kejlstrup - Christian
Rasmus Pallesens barn af Tåstrup - Palle
Zacher Jensens barn af Kejlstrup - Kirsten

Begravet
fol 91b
Christen Pedersen af Feldballe
Rasmus Bolesen af Feldballe
Søren Bødkers barn af Tåstrup
Søren Stæhrs moder af Feldballe
Peder Kræmmer af Hedegård
Rasmus Stæhrs moder af Kejlstrup
Jens Kochs barn af Tåstrup
Laurs Tolstrups søn
Søren Michelsens moder af Kejlstrup
Oluf Skaarups tvillinger
Søren Stæhrs barn af Feldballe
Søren Koch af Tåstrup
Jens Smeds søn Rasmus af Feldballe
Casper Klingenbergs søn
Søren Knaps barn
Niels Jensens hustru af Essig
Jørgen Jørgensen af Feldballe
Kjeld Sørensens barn af Tåstrup
Jens Smeds søn Laurs af Feldballe
Rasmus Dams barn
Søren Knaps barn
Niels Madsen af Kejlstrup
Søren Nielsens hustru af Essig
Maren Kræns? af Feldballe
Jørgen Høghs barn af Tåstrup

Introduceret
fol 92a
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Søren Bødkers hustru af Tåstrup
Peder Lykkes hustru
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup
Rasmus Jensens hustru af Skovhuset
Søren Knaps [hustru]
Niels Snedkers hustru af Nymølle
Kjeld Sørensens hustru af Tåstrup
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Enevolds hustru af Feldballe
Rasmus Pedersens hustru af Feldballe
Rasmus Stæhrs hustru af Kejlstrup
Niels Bondes hustru af Kejlstrup
Søren Jensens hustru af Kejlstrup
Søren Juels hustru af Feldballe

Trolovet
fol 92a
Søren Nielsen og Maren Madsdatter
Zacharias Jensen og Mette Sørensdatter af Kejlstrup
Peder Sørensen af Ugelbølle og Barbara Pedersdatter
Niels Zacher og Maren Kochs
Niels Hvol og Maren Jensdatter
fourer Michelsen og Anne M
Christen Væver og Maren Rasmusdatter

Copuleret
fol 92a
Jens Knudsen og Marcusses datter
Poul Poulsen af Følle Mølle og Anne Michelsdatter af Møllerup
Søren Nielsen og Maren Madsdatter af Essig
Zacharias Jensen og Mette Sørensdatter af Kejlstrup
Niels Hvol og Maren Jensdatter af Essig
Niels Laursen og Maren? Pedersdatter af Tåstrup
Peder Sørensen og Barbara Pedersdatter
Christen Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Kejlstrup
foureer Laurs Michelsen og Anne Marie Sørensdatter

Public absolveret
fol 92b
Kjeld Sørensen af Tåstrup og hustru hvis barn døde hos dem i sengen

Introduceret
fol 92b
Rasmus Dams hustru
Jens Munks hustru
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup

1726

Top


Døbt
fol 93a
Rasmus Knudsens barn af Kejlstrup - Anne
Søren Kochs barn af Feldballe - Jens
Søren Knaps barn - Jens
Peder Housens barn af Kejlstrup - Anne
Peder Ugelkjærs barn af Ulstrup - Maren
Søren Bødkers barn af Tåstrup - Maren
Søren Stæhrs barn af Feldballe - Rasmus
Jens Kochs barn af Tåstrup - Laurs
Søren Kochs barn af Tåstrup - Mette
Mads Michelsens barn af Feldballe - Niels
Knud Holcks barn af Feldballe - Birgitte
foureer L. Michelsens barn af Feldballe - Mette
Jens Skomagers barn af Tolstrup - Jens
Michel Jensens barn af Tåstrup - Bodil
Christen Rasmussens barn af Kejlstrup - Dorthe
Rasmus Vævers barn af Feldballe - Dorthe
Jens Knudsens barn af Feldballe - Birgitte
Niels Holcks barn af Essig - Maren

Begravet
fol 93b
Niels Fogeds hustru af Feldballe
Jens Poulsen af Tåstrup
Rasmus Stæhrs barn af Kejlstrup
Niels Møller af Kejlstrup
Anders Skovsens datter af Feldballe
Søren Christensen af Kejlstrup
Michel Christensen af Feldballe
Birgitte Johansdatters barn af Feldballe
Mads Møller af Ulstrup mølle
Peder Greves barn af Skårup
Peder Pedersen af Tåstrup

Introduceret
fol 94a
Zacharias Jensens hustru af Kejlstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Søren Kochs hustru af Feldballe
Søren Knaps hustru
Peder Ugelkjærs hustru af Ulstrup
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Jens Zackers hustru af Tåstrup
Søren Kochs hustru af Tåstrup
Mads Michelsens hustru af Feldballe
Knud Holcks hustru af Feldballe
fourer Laurs Michelsens hustru
Jens Skomagers hustru af Tolstrup
Michel Jensens hustru af Tåstrup
Christen Vævers hustru af Feldballe

Trolovet
fol 94b
Jens Jørgensen af Grønfeld og Karen Pedersdatter
Peder Sørensen af Ugelbølle og Dorthe Jensdatter
Søren Sørensen Koch og Maren Laursdatter af Tåstrup
Jens Christensen og Birgitte Michelsdatter i Tåstrup
Niels Madsen Soldat og Karen Søgaards af Tåstrup
Niels Sørensen og Mette Nielsdatter begge af Kejlstrup

Copuleret
fol 94b
Jens Jørgensen og Karen Pedersdatter begge af Grønfeld
Søren Koch og Maren Laursdatter af Tåstrup
Peder Sørensen af Ugelbølle og Dorthe Jensdatter af Tåstrup
Jens Christensen og Birgitte Michelsdatter af Tåstrup
soldat Niels Madsen og Karen Søgaards af Tåstrup
Niels Sørensen og Mette Nielsdatter af Kejlstrup

Public absolveret
fol 95a
Rasmus ? af Kejlstrup

1727

Top


Døbt
fol 95b
Rasmus Dams barn af Feldballe - Søren
Peder Møllers barn af Kejlstrup - Anne
Jens Lykkes barn af Stabrand - Karen
Søren Kochs barn af Feldballe - Anne
Jens Christensens barn af Tåstrup - Michel
Niels Snedkers barn af Nymølle - Birgitte
soldat Niels Madsens tvillinger af Tåstrup - Elisabeth og Bodil
Jens Fogeds barn af Kejlstrup - Søren
Rasmus Bondes barn af Kejlstrup - Søren
Jacob Kudsks barn af Feldballe - Christian
Søren Smeds barn af Kejlstrup - Jens
Kirsten Madsdatters uægte barn af Tåstrup - Mads
Peder Housens barn af Kejlstrup - Søren
Niels Bondes barn af Kejlstrup - Søren?
Jørgen Høghs barn af Tåstrup - Maren
Rasmus Ravns barn af Feldballe - Rasmus
Søren Nielsens barn af Essig - Maren
Rasmus Stæhrs barn af Tåstrup - Karen
Zacher Jensens barn af Kejlstrup - Anne
Søren Balles barn af Kejlstrup - Anne

Begravet
fol 96a
Mette Michelsdatter af Hedegård
Anders Skovsens barn af Feldballe
Søren Knaps barn
Peder Ebbesens datter af Feldballe
sl Thomas Madsens datter af Essig
Søren Stæhrs barn af Feldballe
Mads Pedersens hustru af Ulstrup
Niels Snedkers barn af Nymølle
Enevold Jensens barn af Feldballe
Enevold Jensens søn af Feldballe
Jens Bruuns dødfødte barn af Skårup
Rasmus ?s hustru af Feldballe
Mette Madsdatter af Feldballe
en fremmed mand Oluf Hansens barn af Gjesing
Peder Nielsen af Essig
Søren Caspersen af Tåstrup
Peder Housens barn af Kejlstrup
Søren Kochs barn af Feldballe
Kirsten Madsdatters barn af Tåstrup
Søren Sørensens broder Rasmus Sørensen af Essig
fourer Laurs Michelsens dødfødte barn af Feldballe
Peder Møllers hustrus moder i Ulstrup mølle
Anne Zachers af Feldballe
Jens Nielsens datter af Kejlstrup

Introduceret
fol 96b
Rasmus Vævers hustru af Feldballe
Jens Knudsens hustru af Feldballe
Niels Jensens hustru af Essig
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Peder Møllers hustru af Kejlstrup
Søren Kochs hustru af Feldballe
Jens Christensens hustru af Tåstrup
Niels Snedkers hustru af Nymølle
soldat Niels Madsens hustru af Tåstrup
Jens Fogeds hustru af Kejlstrup
Jacob Kudsks hustru af Feldballe
Jens Bruuns hustru af Skårup
Rasmus Bondes hustru af Kejlstrup
Søren Smeds hustru af Kejlstrup
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Niels ?s hustru af Kejlstrup
Jørgen Høghs hustru af Tåstrup
Rasmus Ravns hustru af Feldballe
Søren Nielsens hustru af Essig
Rasmus Stæhrs hustru af Tåstrup
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
fourererens hustru af Feldballe

Trolovet
fol 97a
Søren Madsen af Stabrand og Maren Rasmusdatter af Ulstrup
Michel Pedersen og Anne Jensdatter af Feldballe
Mads Pedersen af Ulstrup og Karen Pedersdatter
Michel Knudsen af Vrinners og Anne Jensdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 97a
Søren Madsen af Stabrand og Maren Sørensdatter af Ulstrup
Michel Pedersen og Anne Jensdatter af Feldballe
Mads Pedersen og Karen Pedersdatter af Ulstrup

Public absolveret
fol 97b
Kirsten Majkrogs som udlagde Michel Jensen
Michel Jensen af Tåstrup

1728

Top


Døbt
fol 98a
Peder Ebbesens barn af Feldballe - Søren
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Søren
Niels Sørensens barn af Kejlstrup - Anne
Søren Andersens? barn - Anders
Søren Sørensens barn af Essig - Inger
Rasmus Jacobsens barn af Hedegård - Jacob
Enevold Jensens barn af Feldballe - Kirsten
Rasmus Dams barn af Feldballe - Laurs
Jens Madsens barn af Kejlstrup - Mads
Rasmus Pedersens barn af Tåstrup (navn mangler)
Rasmus Jensens barn af Skovhuset - Søren
Søren Stæhrs barn af Feldballe - Maren
Søren Kochs barn af Feldballe - Maren
en fattig fremmed mand Peder Jensens barn født i sognet - Jens
Jens Munks barn af Kejlstrup - Niels

Begravet
fol 98b
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup
Peder Ebbesens datter af Feldballe
Søren Poulsen af Tåstrup
Elisabeth Sørensdatters barn af Tåstrup
Christen Housens hustru af Tåstrup
Rasmus Holck af Feldballe
Søren Nielsen af Ulstrup
Rasmus Dams barn af Feldballe
Jens Nielsens moder af Kejlstrup

Introduceret
fol 99a
Søren Balles hustru af Kejlstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Peder Ebbesens hustru af Feldballe
Niels Sørensens hustru af Kejlstrup
Søren Knaps hustru af Feldballe
Søren Sørensens hustru af Essig
Enevold Jensens hustru af Feldballe
Rasmus Jacobsens hustru af Hedegård
Jens Marcussens hustru af Kejlstrup
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Rasmus Pallesens hustru af Tåstrup
Jens Madsens hustru af Kejlstrup
Rasmus Jensens hustru af Troldhuset
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Feldballe
den fattige mand Peder Jensens hustru i Feldballe

Trolovet
fol 99b
Niels Jensen af Egens og Anne Rasmusdatter af Kejlstrup
Mads Hansen af Egens og Mette Sørensdatter af Tåstrup
Rasmus Smed og Maren Sørensdatter på Møllerup
Christen Joensen af Tåstrup og Mette Jensdatter

Copuleret
fol 99b
Michel Knudsen af Vrinners og Anne Jensdatter af Tåstrup
Niels Jensen af Egens og Anne Rasmusdatter af Kejlstrup
velb. osv Georg Baltzer von Samitz ved kavalleriet og frk Ingeborg Ritz
Mads Hansen af Egens og Mette Sørensdatter af Tåstrup

Public absolveret
fol 100a
Rasmus Jensen af Tåstrup for udeblivelse fra altergang

1729

Top


Døbt
fol 100b
Jens Kochs barn af Tåstrup - Karen
Niels Nielsens barn af Kejlstrup - Peder
Jens Christensens barn af Tåstrup - Maren
Peder Clemensens barn af Kejlstrup - Søren
Søren Kochs barn af Tåstrup - Maren
Søren Smeds barn af Gåsekjær - Karen
Christen Jensens barn af Tåstrup - Jens
Peder Housens barn af Kejlstrup - Laurs
Rasmus Dams barn af Feldballe - Anne
Jens Rasmussens barn af Tolstrup - Maren
Zacher Jensens barn af Kejlstrup - Birgitte
Jens Knudsens barn af Feldballe - Knud
Adam Hansens barn af Tåstrup - Anne
sergeant Laurs Madsens barn af Feldballe - Maren
Niels Bondes barn af Kejlstrup - Mette
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Mads

Begravet
fol 101a
en gl fremmed soldat død i Essig
Søren Esbensen af Ulstrup
Jens Fogeds barn af Kejlstrup
mad Margrethe Bering mag. Galthens
Peder Møllers datter af Ulstrup mølle
en gl kone Anne Nielsdatter af Skårup
sl ? Rasmusses enke af Tåstrup
Michel Jensens barn hjemmedøbte barn af Tåstrup
Mads Rasmussens hustru af Kejlstrup
Birthe Johansdatters søn af Tåstrup
sl mag. Niels Galthen
sl Niels Sørensen af Møllerup
Søren Nørbecks dødfødte barn af Feldballe
Enevold Jensens dødfødte barn af Feldballe
Anders Nymand af Tåstrup
Rasmus Dams barn af Feldballe
Christen Rytters hustru af Feldballe
Karen Fogeds
Karen Feldbereders en fattig fremmed kone død i Tåstrup
Søren Nielsens dødfødte barn af Essig
Søren Bødkers dødfødte barn af Tåstrup
Adam Hansens barn af Tåstrup

Introduceret
fol 101b
Jens Munks hustru af Kejlstrup
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup
Jens Christensens hustru af Tåstrup
Michel Jensens hustru af Tåstrup
Peder Clemensens hustru af Kejlstrup
Søren Kochs hustru af Tåstrup
Søren Smeds hustru af Gåsekjær
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Enevolds hustru af Feldballe
Søren Nørbecks hustru af Feldballe
Rasmus Dams hustru af Feldballe
Jens Skomagers hustru af Tolstrup
Adam Hansens hustru
Jens Knudsens hustru af Feldballe
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
Søren Bødkers hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 102a
Peder Pedersen af Grønfeld og Gertrud Marie Rasmusdatter af Kejlstrup
Hans Jensen og Karen Jensdatter begge af Møllerup
Anders Jensen og Anne Laursdatter af Tolstrup
Niels Molbo af Bjødstrup og Mette Nielsdatter af Essig
Rasmus Baltzersen og Kirsten Madsdatter
Christen Rytter og Maren Jensdatter

Copuleret
fol 102a
Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatter af Møllerup
Christen Jensen og Mette Jensdatter af Tåstrup
Anders Jensen og Anne Laursdatter af Tolstrup
Peder Pedersen af Grønfeld og Gertrud Marie Rasmusdatter af Kejlstrup
forpagter Peder Willumsen og mad Dorthe Jensdatter Bering

Public absolveret
fol 102b
Christen Jensens hustru af Tåstrup som udlagde soldat Rasmus Pedersen Greve


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c