s
Stikord til Feldballe sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1800-09


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809


1800

Trolovet
fol 57a
Hans Marcussen af Stabrand og Inger Rasmusdatter af Lykkegården
overstreget post: Claus Wilhelmsen af Bugtrup og Christiane Nielsdatter af Kejlstrup
Peder Michelsen og Maren Christensdatter
fol 57b
Jens Nielsen og Anne Marie Pedersdatter begge af Tåstrup
Niels Nielsen af Kejlstrup og Anne Kirstine Jensdatter af Torlykkehuset
Thomas Nielsen og Johanne Marie Janusdatter begge af Ulstrup

Begravet
fol 58a
husmand Søren Nielsen af Kejlstrup, fundet død på marken - 45 år
gårdmand Rasmus Jensens hustru Anne Jensdatter i Lykkegården - 63 år
Jens Bondes datter Maren i Kejlstrup - 17 år
Søren Ravns datter Mette - 1½ år
Mette Hanses i Tåstrup - 75 år
Svend Sørensens dødfødte datter i Feldballe
drengen Jeppe Sørensen fra Koed sogn død i Ulstrup - 8 år
Giøde Svendsens hustru i Tåstrup - 22 år
Svend Boesens hustru - 64 år
Jens Bødker af ?søgård - 81 år
Jens Poulsens søn Jens af Tåstrup - 19 år
Niels Baltzers søn Jens af Feldballe - 13 år
Søren Jørgensen Bolesens hustru Maren Sørensdatter af Feldballe - 70 år

Døbt
fol 59a
gårdmand Rasmus Jacobsens og Anne Nielsdatters barn af Skårup - Birthe
Thomas Dams og Karen Sørensdatters barn af Feldballe - Peder
Søren Hansens og Maren Jensdatters barn af Tåstrup - Mette
husmand Jens Nielsens og Anne Jensdatters barn- Mette Marie
Niels Jensens og Anne Jensdatters barn af Feldballe - Mette
Giøde Svendsens og Dorthe Marie Marie Mathiasdatters barn af Pederstrup - Marie Kirstine
gårdmand Niels Nielsens og Maren Jensdatters tvillinger af Bla?søgård - Maren og Mette
fol 59b
husmand Jens Sørensen Greves og Kirsten Nielsdatters barn af Kjelleruphuset - Søren
Anders Jensen Baltzers og Sophie Christensdatters barn - Rasmus
gårdmand Rasmus Laursen Ravns og Dorthe Jensdatters barn af Bolbrogård - Anne
pastor Fønns og Sara Maria Fabricius datter - Ottelia Lovise
Søren Michelsens og Kirstine Nielsdatters barn af Feldballe - Anne
fol 62b
Houge Madsens og Anne Nielsdatters barn af Kejlstrup - Karen
Peder Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Feldballe - Niels
Jens Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Tåstrup - Anne
Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn - Mariane
Niels Nielsens og Margrethe Christensdatters barn af Kejlstrup - Jens Christian
Claus Wilhelmsens og Christiane Nielsdatters barn af Kejlstrup - Niels

Introduceret
fol 61a
Thomas Sørensens hustru af Feldballe
Svend Sørensens hustru af Feldballe
Rasmus Jacobsens hustru af Skårup
Søren Hansens hustru af Tåstrup
husmand Niels Jensens hustru af Feldballe
Anders Jensen Baltzers hustru af Feldballe
Niels Nielsens hustru af Blasø?gård
Rasmus Laursen Ravns hustru af Bolbrogård
Jens Greves hustru af Kjelleruphuset
pastor Fønss hustru Sara Marie Fabrcius
Jens Sørensens hustru af Tåstrup
Peder Sørensens hustru af Ulstrup
Niels Nielsens hustru af Kejlstrup

Copuleret
fol 62a
Hans Marcussen og Inger Rasmusdatter af Lykkegården
Peder Nielsen og Maren Rasmusdatter af Feldballe
Jens Christensen og Anne Nielsdatter af Feldballe
Claus Wilhelmsen og Maren Nielsdatter begge af Kolind sogn
Mads Nielsen af Kejlstrup og Anne Kirstine Jensdatter af Torlykkehuset
Jens Nielsen og Anne Marie Pedersdatter begge af Tåstrup
Peder Michelsen og Maren Christensdatter begge af Kejlstrup

1801

Top


Blandede poster
fol 64b
husmand Anders Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Kejlstrup - Dorthe Marie
Claus Wilhelmsens hustru Christiane Nielsdatter af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Jacob Christiansens og Maren Jensdatters barn af Kejlstrup - Christian
fol 65a
Jens Bondes svigermoder Maren Rasmusdatter af Kejlstrup - 72 år
Jacob Christensens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Rasmus Bondes søn Niels af Kejlstrup - 17 år
Jens Skrædders hustru af Feldballe (introduceret)
Niels Jensen Agris datter Mette af Feldballe - 9 mdr
Anders Laursen i Torlykke - 85 år
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Feldballe - 83 år
Peder Michelsens og Maren Christiansdatters barn af Kejlstrup - Anne
Mads Holcks enke i Kejlstrup - 75 år
Mads Foged i Kejlstrup - 84 år
fol 65b
Peder Michelsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Jens Bondes og Karen Sørensdatters barn af Kejlstrup - Søren
Jens Bondes hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Peder Laursens og Anne Marie Sørensdatters barn af Feldballe - Laurs
husmand Søren Laursen Ravns og Kirsten Sørensdatters barn af Feldballe - Søren
gårdmand Giøde Svendsens og Maren Nielsdatters barn af Tåstrup - Edel Marie
fol 66a
Peder Laursens hustru af Feldballe (introduceret)
Søren Ravns hustru af Feldballe (introduceret)
Giøde Svendsens hustru af Tåstrup (introduceret)
Thomas Knudsen af Mårup og Karen Jensdatter af Tåstrup (trolovet)
sognedegnen Rasmus Storms og Mariane Buchtrups barn af Feldballe - Margrethe Caroline
mad Storm født Buchtrup (introduceret)
Jacob Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Feldballe - Mette Marie
Jacob Rasmussens hustru af Feldballe (introduceret)
fol 66b
Friderich Pedersens søn Jens af Feldballe (begravet)
Jens Laursen af Tåstrup og Dorthe Pedersdatter af Kejlstrup (trolovet)
Jens Hansens hustru Maren Jensdatter af Essig - 37 år
gårdmand Knud Kjeldsens og Karen Nielsdatters barn af Feldballe - Anne Kirstine
husmand Søren Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Tåstrup - Søren
Knud Kjeldsens hustru Karen Nielsdatter af Feldballe (introduceret)
fol 67a
Rasmus Jacobsen Kieris hustru Maren Andersdatter - 67 år
gårdmand Rasmus Jensen af Essig - 41 år
Jens Laursen af Tåstrup og Dorthe Pedersdatter af Kejlstrup (copuleret)
Laurs Sørensen af Essig og enke Birthe Jensdatter ibd (trolovet)
pastor Fønss og Sara Marie Fabricius' søn - Peter Severin
pastor Fønns hustru S M Fabricius (introduceret)
Thomas Knudsen af Mårup og Karen Jensdatter af Tåstrup (copuleret)

1802

Top


fol 67b
gårdmand Peder Østergaards moder Margrethe Pallesdatter af Tåstrup - 71 år
aftægtsmand Christen Sørensen af Lykkegård i Stabrand - 76 år
enkemand Niels Pedersen af Kejlstrup og Maren Jensdatter af Skårup (trolovet)
Søren Pedersen af Kejlstrup og Anne Jensdatter af Møllerup (trolovet)
indsidder Hans Krarups og Mette Kirstine Nielsdatters barn af Kejlstrup - Karen
Hans Krarups steddatter Anne af Kejlstrup - 8 år
fol 68a
Niels Bisps steddatter Anne af Feldballe - 21 år
ungkarl Jens Foged af Kejlstrup - 74 år
Hans Krarups hustru af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Rasmus Jacobsens og Anne Nielsdatters barn af Skårup - Jacob
Rasmus Jacobsens hustru af Skårup (introduceret)
Thomas Nielsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Laurs Sørensen og enke Birthe Jensdatter begge af Essig (copuleret)
gårdmand Rasmus Laursen Ravns og Dorthe Jensdatters barn af Bolbrogård - Anne Dorthe
Rasmus Laursen Ravns hustru (introduceret)
gårdmand Laurs Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Essig - Mariane
fol 68b
Laurs Sørensens hustru af Essig (introduceret)
gårdmand Niels Andersens hustru Maren Nielsdatter af Kejlstrup - 41 år
gårdmand Niels Møllers hustru af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Jens Iversens og Mariane Rasmusdatters barn af Lykkegården i Stabrand - Rasmus
Niels Bjerregaards datter Kirsten i Tåstrup - 24 år
gårdmand Jens Iversens hustru af Lykkegården (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Feldballe (introduceret)
gårdmand Niels Andersens datter Kirsten - 8 år
husmand Peder Ottesens og Mette Maries barn af Feldballe - Rasmus
Peder Ottesens hustru af Feldballe (introduceret)
almisselem Dorthe Agris af Feldballe - 74 år
gårdmand Rasmus Jacobsens datter Birthe af Skårup - 2 år
fol 69a
husmand Christen Jørgensens datter Mette Kirstine af Hedegård - 8 år
husmand Rasmus Bondes datter Mette Marie af Kejlstrup - 5 år
gårdmand Søren Hansens søn Jens af Kejlstrup - 3 år
gårdmand Rasmus Jacobsens søn Niels af Skårup - 4 år
gårdmand Jens Bondes søn Søren af Kejlstrup - 1 år
Peder Andersens og Karen Rasmusdatters barn af Gåsekjær - Mette Marie
Peder Andersens hustru af Gåsekjær (introduceret)
gårdmand Peder Nielsen Ebbesens og Maren Rasmusdatters barn af Feldballe - Rasmus
husmand Jens Christensen Skrædders og Anne Nielsdatters barn af Feldballe - Christen
fol 69b
Peder Nielsens hustru af Feldballe (introduceret)
Jens Skrædders hustru af Feldballe (introduceret)
husmand Jens Laursen Kochs og Dorthe Pedersdatters barn af Feldballe - Laurs
Jens Laursen Kochs hustru af Feldballe (introduceret)
Søren Poulsen Rasmussen halvgårdmand i Tåstrup - 72 år
husmand Claus Wilhelmsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
enkemand Niels Andersen af Kejlstrup og Maren Jensdatter af Skårup (copuleret)
enken madam Buckholtz på Møllerup - 62 år
Søren Pedersen af Kejlstrup og Anne Jensdatter af Møllerup (copuleret - i Houlberg kirke)
gårdmand Søren Pedersens og Anne Jensdatters barn af Kejlstrup - Peder
Søren Pedersens hustru af Kejlstrup (introduceret)
fol 70a
gårdmand Søren Hares og Kirsten Pedersdatters barn af Lykkegården i Stabrand - Søren
Søren Hares hustru af Stabrand (introduceret)
gårdmand Giøde Svendsens og Maren Nielsdatters barn af Tåstrup - Svend
Giøde Svendsens hustru af Tåstrup (introduceret)
kaptajn Erich Christian v: Müller til Møllerup og jomf Bendine Steenild fra Voergård i Vendsyssel (trolovet)

1803

Top


fol 70a
gårdmand Thomas Dams og Karen Sørensdatters barn af Feldballe - Jens Juel
fol 70b
Thomas Dams hustru i Feldballe (introduceret)
Laurs Pedersen Skovfoged ved Kalø og Anne Jensdatter af Essig (trolovet)
Laurs Kræmmer af Tåstrup - 69 år
Peder Clemensens hustru Mette Nielsdatter af Kejlstrup - 55 år
Laurs Pedersen og Anne Jensdatter (copuleret)
Jens Pedersen af Tåstrup og enke Kirsten Baltzersdatter ibd (trolovet)
enkemand Laurs Jacobsen og Dorthe Poulsdatter begge af Tåstrup (trolovet)
husmand Anders Baltzers og Anne Sophie Jensdatters barn af Feldballe - Jørgen
fol 71a
enkemand Rasmus Nielsen af Kejlstrup og Mette Jacobsdatter af Tåstrup (trolovet)
Anders Baltzers hustru af Feldballe (introduceret)
kudsk på Møllerup Peder Pedersen - 30 år
degnen Rasmus Storms og Mariane Buchtrups søn - Erich Christian
husmand Rasmus Nielsen Krakjærs hustru Kirsten Jacobsdatter af Kejlstrup - 46 år
husmand Laurs Jacobsens hustru Maren Sørensdatter af Tåstrup - 72 år
degnen Storms hustru (introduceret)
Niels Nielsen Houges hustru Maren Hougesdatter af Kejlstrup - 68 år
gårdmand Niels Bjerregaards steddatter Anne Jensdatter af Tåstrup - 28 år
gårdmand Knud Kjeldsens og Karen Nielsdatters barn af Feldballe - Karen
fol 71b
Søren Jensen af Kejlstrup og Anne Nielsdatter af Tåstrup (trolovet)
gårdmand Knud Kjeldsens hustru af Feldballe (introduceret)
Jens Pedersen og enke Kirsten Baltzersdatter af Tåstrup (copuleret)
Peder Smeds og Dorthe Jensdatters barn af Feldballe - Karen
Peder Smeds hustru af Feldballe (introduceret)
husmand Thomas Nielsens og Johanne Janusdatters barn af Kejlstrup - Niels
Thomas Nielsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Jacob Christiansens og Maren Jensdatters barn af Kejlstrup - Jens
fol 72a
gårdmand Jacob Christiansens hustru Maren Jensdatter af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Niels Andersens og Maren Jensdatters barn af Kejlstrup - Dorthe Marie
Niels Andersens hustru af Kejlstrup (introduceret)
smeden Christen Rasmussens og Dorthe Hansdatters barn af Kejlstrup - Mads
Christen Smeds hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Søren Hansen af Tåstrup - 50 år
indsidder Birthe Nielsdatter af Feldballe - 54 år
husmand Rasmus Sørensen Byrri af Feldballe - 60 år
enkemand Laurs Jacobsen og Dorthe Poulsdatter begge af Tåstrup (copuleret)
fol 72b
Søren Jensen af Kejlstrup og Anne Nielsdatter af Tåstrup (copuleret)
Søren Jensen Jeppe husmand af Grønfeld og Mette Jacobsdatter af Tåstrup (trolovet)
købmand Peter Føns og jomf Dorothea Kolding begge af Ebeltoft (copuleret - kongebrev)
hyrden Laurs Pedersens og Anne Poulsdatters barn af Tåstrup - Søren
Laurs Pedersens hustru (introduceret)
husindsidder Søren Michelsens og Anne Kirstine Nielsdatters barn - Niels
Søren Michelsens hustru Anne Kirstine Nielsdatter (introduceret)
fol 73a
enkemand Søren Jensen Jep af Grønfelt og Mette Jacobsdatter af Tåstrup (copuleret)
gårdmand Rasmus Jacobsens og Anne Nielsdatters barn af Skårup - Niels
Rasmus Jacobsens hustru af Skårup (introduceret)
skomager Johan Mørch af Nødager og enke Maren Jensdatter af Tåstrup (copuleret)
husmand Peder Andersens og Karen Rasmusdatters barn af Gåsekjær - Anders
Peder Andersens hustru Karen Rasmusdatter af Gåsekjær (introduceret)
Karen Sørensdatter af Tåstrup - 73 år
husmand Peder Ugelkjærs datter Karen af Feldballe - 22 år
husmand Anders Baltzers søn Rasmus - 3½ år

1804

Top


fol 73b
gårdmand Peder Nielsen af Tåstrup og Anne Jensdatter af Tåstrup (trolovet)
Jens Sørensen af Tåstrup og Birthe Poulsdatter ibd (trolovet)
enkemand Jens Rasmussen af Tirstrup og Karen Jensdatter af Stabrand (trolovet)
husmand Søren Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Tåstrup - Dorthe
Anders Baltzers søn Jørgen - 1 år
almisselem Bodil Søgaards - 70 år
gårdmand Thomas Dams søn Jens Juel - 1 år
fol 74a
husmand Peder Andersens søn Anders af Gåsekjær - 3 mdr
gårdmand Jens Rasmussen Skovsen af Tåstrup - 54 år
Søren Pedersens hustru af Tåstrup (introduceret)
gårdmand Peder Nielsen Ebbesens og Maren Rasmusdatters barn af Feldballe - Søren
Peder Ebbesens hustru af Feldballe (introduceret)
gårdmand Peder Nielsen Koch og Anne Jensdatter begge af Tåstrup (copuleret)
gårdmand Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Ulstrup - Kirsten
Peder Sørensens hustru (introduceret)
husmand Peder Kochs og Maren Christensdatters barn af Kejlstrup - Rasmus
fol 74b
husmand Peder Ottesens datter Anne af Feldballe - 3 år
husmand Søren Smecker af Feldballe - 66 år
husmand Peder Kochs hustru af Kejlstrup (introduceret)
aftægtsmand Niels Nielsen af Feldballe - 86 år
Peder Jensen Bachmand af Tåstrup og Mette Nielsdatter ibd (trolovet)
enkemand Søren Jensen og Mette Pedersdatter begge af Kejlstrup (trolovet)
gårdmand Jens Jensen Hansen af Essig - 63 år
fol 75a
indsidder Søren Kjær af Kejlstrup - 61 år
aftægtsmand Rasmus Kieri af Feldballe - 68 år
Jens Sørensen og Birthe Poulsdatter begge af Tåstrup (copuleret)
husmand Jacob Kieris og Anne Jensdatters barn af Feldballe - Rasmus
Søren Stephansen af Tåstrup og enke Mette Marie Jensdatter ibd (trolovet)
Jacob Rasmussen Kieris hustru af Tåstrup (introduceret)
boelsmand Niels Jensen Agris og Anne Jensdatters barn af Feldballe - Mette Kirstine
Niels Jensen Agris hustru (introduceret)
husmand Jens Kieris og Kirsten Baltzersdatters barn af Tåstrup - Johannes
fol 75b
gårdmand Jens Bondes og Karen Sørensdatters barn af Kejlstrup - Kirsten Marie
Jens Bondes hustru af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Giøde Svendsens og Maren Nielsdatters barn af Tåstrup - Dorthe Marie
husmand Søren Ravns og Kirsten Jacobsdatters barn af Feldballe - Jacob
Giøde Svendsens hustru af Tåstrup (introduceret)
Jens Kieris hustru af Tåstrup (introduceret)
Søren Ravns hustru af Feldballe (introduceret)
fol 76a
gårdmand Laurs Sørensens og Mette Rasmusdatters barn af Essig - Søren
Laurs Sørensens hustru af Essig (introduceret)
aftægtsmand Niels Nielsen af Kejlstrup - 95 år
gårdmand Søren Jensens hustru Mette Sørensdatter af Kejlstrup - 41 år
Søren Hansens datter af Kejlstrup - 17 år
gårdmand Søren Jensens og Anne Nielsdatters barn af Kejlstrup - Jens
Søren Jensens hustru af Kejlstrup (introduceret)
tømmermand Jens Greves og Kirsten Nielsdatters barn af Kjelleruphuset - Niels
fol 76b
tømmermand Jens Greves hustru af Kjelleruphuset (introduceret)
Jens Sørensen og Maren Jensdatter begge af Kejlstrup (copuleret)
Poul Christensen og enke Mette Marie Hansdatter begge af Feldballe (trolovet)
husmand Mads Nielsens og Anne Kirstines barn af Feldballe - Maren
Mads Nielsens hustru (introduceret)
Peder Jensen og Mette Nielsdatter begge af Tåstrup (copuleret)
fol 77a
gårdmand Søren Pedersens og Anne Jensdatters barn af Kejlstrup - Jens
husmand Jens Svendsens og Anne Mortensdatters barn - Jens
Søren Pedersens hustru (introduceret)
Jens Svendsens hustru (introduceret)
gartner ved Møllerup sr Pedersens hustru Birgitte Marie Fabricius - 45 år
Søren Stephansen Smed og enke Mette Marie Jensdatter begge af Tåstrup (copuleret)
jomf Marie Elisabeth Nybro husholderske ved Møllerup - 34 år
husmand Jens Christensens og Anne Nielsdatters barn af Feldballe - Anne Dorthe
fol 77b
gårdmand Jens Iversens og Mariane Rasmusdatters barn af Stabrand Lykkegård - Iver
Jens Christensens hustru Anne Nielsdatter af Feldballe (introduceret)
gårdmand Jens Sørensens og Christiane Rasmusdatters barn af Ulstrup - Mette Marie
Jens Sørensens hustru af Ulstrup (introduceret)
husmand Jens Laursen Kochs og Dorthe Pedersdatters barn af Feldballe - Bodil
fol 78a
Jens Laursen Kochs hustru af Feldballe (introduceret)
husmand Friderich Pedersen af Feldballe - 35 år
gårdmand Jens Iversens hustru af Stabrand Lykkegård (introduceret)
husmand Christen Jørgensens og Karen Taarbechs barn af Hedegård - Christen
Christen Jørgensens hustru (introduceret)

1805

Top


fol 78a
gårdmand Thomas Dams og Karen Sørensdatters barn af Feldballe - Jens
Thomas Dams hustru af Feldballe (introduceret)
Laurs Løystrups hustru Kirsten Lauritsdatter i Stampen ved Nymølle - 55 år
fol 78b
enke Mette Laursdatter af Troldhuset - 88 år
enke Kirsten Madsdatter af Feldballe - 76 år
Niels Fogeds enke af Kejlstrup - 58 år
husmand Søren Gaardsted af Tåstrup - 50 år
gårdmand Søren Hansens datter Dorthe af Kejlstrup - 10 år
husmand Thomas Nielsens og Johanne Janusdatters barn af Kejlstrup - Søren
Thomas Nielsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Jens Svendsens søn Jens af Kejlstrup - ½ år
husmand Peder Ugelkjærs datter Frideriche af Feldballe - 9 år
indsidder Peder Sørensens hustru Karen Høghs af Feldballe - 76 år
gårdmand Rasmus Jacobsens og Anne Nielsdatters barn af Skårup - Jens
fol 79a
Michel Hansen og Mette Cathrine Nielsdatter begge af Feldballe (trolovet)
gårdmand Rasmus Jacobsens hustru Anne Nielsdatter af Skårup (introduceret)
gårdmand og smed Søren Stephansens og Mette Marie Bachmands barn af Tåstrup - Anne Marie
husmand Anders Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Kejlstrup - Niels
Søren Stephansens hustru (introduceret)
Anders Sørensens hustru (introduceret)
gårdmand Jacob Christensens søn Niels af Kejlstrup - 13 år
husmand Peder Ottesens og Mette Marie Rasmusdatters barn af Feldballe - Jens
fol 79b
enkemand Oluf Rasmussen Tolstrup af Nødager og Anne Sophie Jensdatter af Essig (trolovet)
husmand Peder Ottesens hustru Mette Marie Rasmusdatter af Feldballe (introduceret)
enkemand Oluf Rasmussen Tolstrup af Nødager og Anne Sophie Jensdatter af Essig (copuleret)
indsidder Jens Sørensens og Birthe Poulsdatters barn af Tåstrup - Anne Margrethe
fol 80a
Anders Sørensen og Mette Poulsdatter begge af Tåstrup (trolovet)
Poul Christensen og enke Mette Marie Hansdatter begge af Feldballe (copuleret)
Michel Hansen og Mette Cathrine Nielsdatter begge af Feldballe (copuleret)
Anders Sørensen og Mette Poulsdatter begge af Tåstrup (copuleret)
husmand Jens Sørensens og Maren Jensdatters barn af Kejlstrup - Mette Marie
Jens Sørensens hustru af Kejlstrup (introduceret)
indsidder Hans Ballunds og Kirsten Jensdatters barn af Parcellen ved Møllerup - Anne
Hans Ballunds hustru ved Møllerup (introduceret)
fol 80b
husmand Peder Bachmands og Mette Nielsdatters barn af Feldballe - Jens
Peder Bachmands hustru af Feldballe (introduceret)
Adam Andersen fattig ? af Tåstrup - 67 år
husmand Peder Smeds og Dorthe Christensdatters barn af Feldballe - Niels
Peder Smeds hustru af Feldballe (introduceret)
røgter Jens Koch ved Møllerup - 60 år
fol 81a
indsidder Anders Gaardsteds og Mette Poulsdatters barn af Tåstrup - Søren
Anders Gaardsteds hustru (introduceret)

1806

Top


fol 81a
indsidder Christen Hansen Broch af Feldballe - 84 år
Peder Kochs hustru Anne Jensdatter i Hulken i Feldballe - 56 år
gårdmand Peder Nielsen Kochs og Anne Jensdatters barn af Tåstrup - Jens
Peder Nielsen Kochs hustru (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Feldballe (introduceret)
Inger Jacobsdatter af Tåstrup - 78 år
fol 81b
gårdmand Giøde Svendsens og Maren Nielsdatters barn af Tåstrup - Niels
Giøde Svendsens hustru af Tåstrup (introduceret)
Søren Dam aftægtsmand i Feldballe - 67 år
husmand Søren Kieris og Maren Sørensdatters barn af Tåstrup - Peder
gårdmand Peder Nielsen Ebbesens og Maren Rasmusdatters barn af Feldballe - Jens
fol 82a
Peder Ebbesens hustru af Feldballe (introduceret)
Søren Kieris hustru af Tåstrup (introduceret)
gårdmand Knud Høghs dødfødte søn af Feldballe (begravet)
gårdmand Knud Høghs hustru Karen Nielsdatter af Feldballe - 39 år
husmand Jens Nielsens og Anne Marie Pedersdatters barn af Tåstrup - Maren
indsidder Søren Michelsens datter Anne Marie - 5 år
gårdmand Søren Jensen Zackers og Anne Nielsdatters barn af Kejlstrup - Anne Marie
indsidder Jens Svendsens og Anne Jensdatters barn af Kejlstrup - Anne
fol 82b
gårdmand Søren Jensen Zackers hustru af Kejlstrup (introduceret)
tømmermand Peder Andersens og Karen Rasmusdatters barn af Gåsekjær - Dorthe
husmand Michel Hansen Bødkers og Mette Kirstine Nielsdatters barn af Feldballe - Karen Marie
tømmermand Peder Andersens hustru (introduceret)
Michel Hansen Bødkers hustru (introduceret)
aftægtsmand Niels Koch af Tåstrup - 76 år
fol 83a
gårdmand Jacob Christiansens hustru Maren Jensdatter af Kejlstrup - 30 år
gårdmand Jens Poulsens søn Rasmus - 22 år
Jens Svendsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Anders Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Kejlstrup - 34 år
gårdmand Jens Nielsen Madsens og Maren Jonasdatters barn af Kejlstrup - Niels
Jens Madsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Jens Nielsen Madsens søn Niels - 2 mdr
husmand Peder Kochs og Maren Christensdatters barn af Kejlstrup - Kirsten Marie
fol 83b
Peder Kochs hustru af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Søren Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Kejlstrup - Niels
Søren Pedersens hustru af Kejlstrup (introduceret)
gårdmand Peder Nielsen Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Ulstrup - Søren
Peder Nielsens hustru af Ulstrup (introduceret)
Søren Sørensen og Dorthe Rasmusdatter begge af Ulstrup (trolovet)
fol 84a
Christen Jacobsen af Skårup og Karen Pedersdatter af Kejlstrup (trolovet)
gårdmand Hans Jensens og Karen Jensdatters barn af Essig - Maren
Hans Jensens hustru af Essig (introduceret)
gårdmand Peder Nielsen Ebbesens søn Jens af Feldballe - 9 mdr
husmand Mads Bondes datter Maren af Feldballe - 2½ år
Søren Sørensen og Dorthe Rasmusdatter begge af Ulstrup (copuleret)
gårdmand Niels Andersens og Maren Jensdatters barn af Kejlstrup - Jens
fol 84b
gårdmand Niels Andersens hustru af Kejlstrup (introduceret)

1807

Top


fol 84b
husmand Poul Christensens og Mette Marie Hansdatters barn af Feldballe - Friderich Christian
Poul Christensens hustru (introduceret)
gårdmand Jens Iversens hustru Mariane Rasmusdatter af Stabrand - 37 år
gårdmand Rasmus Jacobsens og Anne Nielsdatters barn af Skårup - Mette Kirstine
fol 85a
Rasmus Jacobsens hustru af Skårup (introduceret)
Christen Jacobsen af Skårup og Karen Pedersdatter af Kejlstrup (copuleret)
husmand Søren Sørensens og Dorthe Rasmusdatters barn af Tåstrup - Søren
gårdmand Jens Sørensens og Christiane Rasmusdatters barn af Ulstrup - Søren
fol 85b
Jens Sørensens hustru af Ulstrup (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Tåstrup (introduceret)
Hans Ballunds og Kirsten Jensdatters barn af parcellen ved Møllerup - Bendine
Hans Ballunds hustru (introduceret)
Peder Nielsen Smeds søn Niels af Feldballe - 1½ år
husmand Peder Ottesens datter Trine af Feldballe - 10 år
gårdmand Thomas Dams og Karen Sørensdatters barn af Feldballe - Maren
fol 86a
gårdmand Thomas Dams hustru af Feldballe (introduceret)
gårdmand Rasmus Jacobsens datter Marie Kirstine af Skårup - 3 mdr
husmand Houge Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Kejlstrup - Pouline Kirstine
Houge Nielsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Claus Wilhelmsens og Christiane Nielsdatters barn af Kejlstrup - Knud
Claus Wilhelmsens hustru (introduceret)
indsidder Jens Svendsens datter Anne af Kejlstrup - 1 år
fol 86b
indsidder Søren Michelsens søn Niels af Feldballe - 3½ år
husmand Jens Christensens og Anne Nielsdatters barn af Feldballe - Niels
Jens Christensens hustru (introduceret)
gårdmand Knud Kjeldsens og Mariane Hansdatters barn af Feldballe - Kjeld
Knud Kjeldsens hustru af Feldballe (introduceret)
husmand Søren Michelsens og Kirstine Nielsdatters barn af Feldballe - Michel
fol 87a
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter af Tåstrup (trolovet)
husmand Søren Michelsens hustru Kirstine Nielsdatter af Feldballe (introduceret)
gårdmand Giøde Svendsens og Maren Nielsdatters barn af Tåstrup - Edel Marie
Giøde Svendsens hustru (introduceret)
gårdmand Niels Andersens hustru Maren Jensdatter af Kejlstrup - 32 år
indsidder, husmand Claus Wilhelmsens søn Knud af Kejlstrup - 3 mdr
husmand Thomas Nielsens og Johanne Janusdatters barn af Kejlstrup - Rasmus
fol 87b
Thomas Nielsens hustru (introduceret)
enkemand Jens Nielsen og Kirsten Jacobsdatter begge af Skårup (copuleret)
Niels Skovfogeds hustru Mette Pedersdatter af Torlykke - 61 år
husindsidder Jens Kochs og Dorthe Pedersdatters barn - Mariane
Jens Kochs hustru af Feldballe (introduceret)
pastor Fønss og Sara Marie Fabricius søn - Holger Lorentz Basse
fol 88a
Rasmus Jensen og Karen Jensdatter begge af Tåstrup (copuleret)
pastor Fønns hustru (introduceret)
gårdmand Peder Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Feldballe - Mette Marie
gårdmand Peder Nielsens hustru (introduceret)

1808

Top


fol 88a
husmand Mads Nielsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Feldballe - Mette Marie
husmand Mads Nielsen Bondes hustru af Feldballe (introduceret)
fol 88b
indsidder Rasmus Jensen Skovsens og Karen Jensdatters barn af Tåstrup - Jens
Rasmus Jensen Skovsens hustru (introduceret)
almisselem Laurs Knudsen af Feldballe - 78 år
fol 89a
Niels Bjerregaards hustru Anne Nielsdatter af Tåstrup - 78 år
mad Schønert i Feldballe degnebolig - 80 år
gårdmand Rasmus Jacobsens og Anne Nielsdatters barn af Skårup - Rasmus
Rasmus Jacobsens hustru (introduceret)
Hans Jensens og Karen Jensdatters barn af Essig - Jens
fol 89b
husmand Peder Ottesens og Mette Marie Rasmusdatters barn af Feldballe - Michel
gårdmand Hans Jensens hustru af Essig (introduceret)
Peder Ottesens hustru af Feldballe (introduceret)
gårdmand Jens Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Tåstrup - Søren
gårdmand Jens Sørensens hustru (introduceret)
Rasmus Byrris enke Birthe Michelsdatter af Feldballe - 65 år
fol 90a
husmand og smed Søren Stephansens og Mette Marie Jensdatters barn af Tåstrup - Stephan
Søren Stephansens hustru af Tåstrup (introduceret)
Søren Jensen af Essig og Karen Marie Enevoldsdatter af Feldballe (trolovet)
Jens Jensen af Skårup og Anne Sørensdatter af Kejlstrup (trolovet)
gårdmand Peder Sørensen af Ulstrup - 37 år
fol 90b
Peder Jensen Smeds og Dorthe Christensdatters barn - Mette Marie
Peder Jensen Smeds hustru (introduceret)
Søren Jensen af Essig og Karen Marie Enevoldsdatter af Feldballe præstegård (copuleret)
Mads Sørensen af Essig og enke Maren Sørensdatter af Ulstrup (trolovet)
gårdmand Niels Andersens søn Anders af Kejlstrup - 17 år
gårdmand Jens Iversens og Mette Poulsdatters barn af Stabrand Lykkegård - Hans
gårdmand Søren Jensen Zachers og Anne Nielsdatters barn af Kejlstrup - Niels
fol 91a
gårdmand Jens Iversens hustru af Stabrand (introduceret)
Søren Zachers hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Søren Pedersen Kieris og Maren Sørensdatters barn af Tåstrup - Birthe Marie
Søren Pedersen Kieris hustru (introduceret)
Mads Sørensen af Essig og enke Maren Sørensdatter af Ulstrup (copuleret)
enkemand Christian August Petersen gartner på Lyngsbækgård og Mette Marie Sørensdatter fra Møllerup (copuleret)
indsidder Houge Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Kejlstrup - Rasmus
fol 91b
indsidder Houge Nielsens hustru (introduceret)
almisselem Peder Kieris enke Mette af Hedegård - 70 år
gårdmand Søren Pedersens og Anne Jensdatters barn af Kejlstrup - Jens Vest
husmand Søren Laursen Ravns og Kirsten Jacobsdatters barn af Feldballe - Mette
Søren Pedersens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Søren Ravns hustru af Feldballe (introduceret)
Jens Jensen af Skårup og Anne Sørensdatter af Kejlstrup (copuleret)
fol 92a
enkemand Anders Sørensen af Kejlstrup og Maren Nielsdatter af Skårup (trolovet)
husmand Jens Sørensen Tovmøllers og Maren Jensdatters barn - Søren
Jens Sørensens hustru af Kejlstrup (introduceret)
skomager Johan Mørchs og Maren Sørensdatters barn af Tåstrup - Anne Marie
Johan Mørchs hustru af Tåstrup (introduceret)

1809

Top


fol 92a
Peder Rostveds hustru af Kejlstrup - 51 år
gl Niels Agris hustru Barbara af Feldballe - 80 år
fol 92b
husmand Peder Kochs og Maren Christiansdatters barn af Kejlstrup - Jens
Peder Kochs hustru af Kejlstrup (introduceret)
skoleholder Oluf Nielsen Trolds hustru Anne Jensdatter af Feldballe - 58 år
gårdmand Søren Hansens og Margrethe Rasmusdatters barn af Kejlstrup - Rasmus
husmand Christen Jørgensens og Karen Jensdatters barn af Hedegård - Jens
fol 93a
gårdmand Søren Hansens hustru af Kejlstrup (introduceret)
husmand Christen Jørgensens hustru af Hedegård (introduceret)
husmand Søren Sørensens og Dorthe Rasmusdatters barn af Ulstrup - Anders
indsidder Jens Sørensens og Birthe Poulsdatters barn af Tåstrup - Søren
Søren Sørensens hustru (introduceret)
Jens Sørensens hustru (introduceret)
husmand, indsidder Jens Kochs og Anne Pedersdatters barn af Tåstrup - Niels
fol 93b
husmand Anders Sørensens fæstemø af Kejlstrup - 46 år
Peder Sørensens moder eller Søren Nielsens enke af Ulstrup - 78 år
Laurs Knudsens enke Karen Bertels af Feldballe - 70 år
gårdmand Søren Pedersens søn Jens Vest af Kejlstrup - 8 mdr
gårdmand Søren Jensen Zachers søn Niels af Kejlstrup - 9 mdr
gårdmand Jacob Nielsens barn Mette af Kejlstrup - 1 år
husmand Thomas Madsens og Johanne Janusdatters barn af Kejlstrup - Kirsten
fol 94a
Thomas Madsens hustru af Kejlstrup (introduceret)
Jens Kochs hustru af Tåstrup (introduceret)
Peder Sørensen af Feldballe - 70 år
Søren Sørensens hustru i Skårup Bækhus - 47 år
indsidder Niels Pedersen Blanders og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Tåstrup - Peder
Niels Pedersen Blanders hustru af Tåstrup (introduceret)
gårdmand Giøde Svendsens og Maren Nielsdatters barn af Tåstrup - Kirsten
fol 94b
Giøde Svendsens hustru af Tåstrup (introduceret)
gårdmand Thomas Dams hustru af Feldballe (introduceret)
gårdmand Knud Kjeldsens og Mariane Hansdatters barn af Feldballe - Hans
husindsidder Søren Michelsens og Kirstine Nielsdatters barn af Feldballe - Mariane
gårdmand Knud Kjeldsens hustru af Feldballe (introduceret)
indsidder Søren Michelsens hustru af Feldballe (introduceret)
gårdmand Jacob Christiansens søn Jens - 6 år
fol 95a
gårdmand Mads Nielsens hustru Birthe Sørensdatter af Tåstrup (begravet)
indsidder Søren Skrædders steddatter Maren Nielsdatter i Skårup Bækhus - 18 år
gårdmand Hans Jensens og Karen Jensdatters barn af Essig - Rasmus
Hans Jensens hustru af Essig (introduceret)
gårdmand Mads Sørensen stedsøn Søren af Ulstrup - 3 år
husmand og tømmermand Peder Andersens og Karen Rasmusdatters barn af Gåsekjær ved Møllerup - Anders
fol 95b
Peder Andersens hustru af Gåsekjær (introduceret)
gårdmand Knud Kjeldsens datter Anne Kirstine af Feldballe - 8 år
husmand Christen Christensens og Kirsten Rasmusdatters barn af Feldballe - Christen
Christen Christensens hustru af Feldballe (introduceret)


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c