s
Stikord til Feldballe sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1694-1813

1740-49


På andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749


1740

Døbt
fol 128a
Jens Pedersens barn af Tåstrup - Knud
Anne Maries uægte barn af Feldballe - Kirsten
corporal Carls barn af Hedegård - Gustav
Peder Christensens barn af Tåstrup - Birgitte
Rasmus Snedkers barn af Nymølle - Just
Rasmus Poulsens barn af Tåstrup - Kirsten?
Jens Ravns barn af Feldballe - Anne
Jens Kochs barn af Tåstrup - Mette
Søren Balles barn af Kejlstrup - Karen
Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Birgitte
Iver Rasmussens barn af Hedegård - Johanne
Peder Agris barn af Feldballe - Niels

Begravet
fol 128b
sl hr Jens Friis Galthen
Christen Pedersen af Tåstrup
Jens Christensen af Tåstrup
Anders Laursen af Tåstrup
Rasmus Bachs moder af Hedegård
Søren Kochs moder af Feldballe
Poul Jensens datter af Tåstrup
Stephan Nielsen af Feldballe
Søren Bachs hustru af Feldballe
Dorthe Jensdatter af Møllerup
Laurs Zachers hustru af Feldballe
Rasmus Snedkers barn af Nymølle
Michel Gåsekjær af Feldballe
sl Søren Smeds søn af Kejlstrup
sl Mads Majkrogs enke af Tåstrup
Peder Møller af Kejlstrup
Friderich Christiansens hustru af Essig
Christen Joensen af Tåstrup
sl Peder Møllers søn Niels af Kejlstrup
Birgitte Laursdatter af Tolstrup
Rasmus Ravns barn af Feldballe
Hans Ladefoged af Torlykke
Søren Sørensen af Essig
Søren Pedersen af Feldballe
Rasmus Madsen af Kejlstrup

Introduceret
fol 129a
sl Søren Nielsens enke af Essig
Rasmus Jensens hustru
Peder Christensens hustru af Tåstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Rasmus Poulsens hustru af Tåstrup
Jens Kochs hustru af Tåstrup
Jens Høghs hustru af Feldballe
Niels Bachs hustru af Kejlstrup
Jens Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Rasmus Madsens hustru af Kejlstrup
Houge Sørensens hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 129b
Rasmus Pedersen og Inger Sørensdatter af Essig
Jens Tygesen af Grønfeld og Mette Rasmusdatter af Feldballe
Søren Joensen af Egens og Maren? Madsdatter
Søren Koch og Kirsten Pedersdatter af Feldballe
Peder Pedersen og Dorthe Madsdatter begge af Tåstrup
Hans Munk og Mette Poulsdatter af Kejlstrup
Anders Sørensen og Birgitte Michelsdatter af Tåstrup
Jens Hansen ? og Anne Rasmusdatter af Tåstrup
Niels Rasmussen af Troldhuset og Mette Sørensdatter
Søren Pedersen og Mette Poulsdatter af Tåstrup
Laurs Madsen af Grønfeld og Anne Pedersdatter af Essig

Copuleret
fol 129b
Anders Jensen og Anne Jensdatter af Kejlstrup
Niels Thomasen og Maren Henrichsdatter af Hedegård
Søren Koch og Kirsten Pedersdatter af Feldballe
Søren Joensen af Egens og Maren Madsdatter
Peder Pedersen og Dorthe Madsdatter af Tåstrup
Jens Hvidkjær og Maren Sørensdatter af Kejlstrup
Rasmus Pedersen og Inger Sørensdatter af Essig
Jens Hansen og Anne Rasmusdatter af Tåstrup
Jens Tygesen af Grønfeld og Mette Rasmusdatter
Hans Jensen og Mette Poulsdatter af Kejlstrup
Anders Sørensen og Birgitte Michelsdatter af Tåstrup
Niels Nielsen og Anne Terkildsdatter af Kejlstrup

1741

Top


Døbt
fol 130b
Søren Pedersens barn af Skårup (navn mangler)
Hans Pedersens barn af Ulstrup - Dorthe
Peder Malers barn - Laurs
Jens Jensens barn af Feldballe (navn mangler)
Christen Svendsens barn af Tåstrup (navn mangler)
Michel Bondes barn af Feldballe - Mads
Zacharias Jensens barn af Kejlstrup - Niels
Peder Bødkers barn af Tåstrup - Maren
Anders Tolstrups barn af Tåstrup (navn mangler)
Søren Kochs barn af Feldballe - Joen
Rasmus Skovsens barn af Feldballe - Niels
Jørgen Bolesens barn af Feldballe (navn mangler)
sl Jacob Andersens barn af Skårup - Mette
Rasmus Bachs barn af Tåstrup - Jens
Søren Pedersens barn af Tåstrup (navn mangler)
Niels Rasmussens barn af Feldballe (navn mangler)
Christopher Sørensens barn (navn mangler)

Begravet
fol 131a
Mads Madsen af Gåsekjær
Houge Sørensens hustru af Kejlstrup
Jens Smeds hustru af Feldballe
Kirsten Høghs af Tåstrup
Peder Michelsens hustru af Feldballe
Peder Lykkes søn Peder af Stabrand
Mads Rasmussen af Kejlstrup
sl Søren Smeds datter af Kejlstrup
Jacob Andersen af Skårup
Anne Maries barn af Feldballe
Rasmus Pedersen af Essig
Karen Kochs af Tåstrup
Just Rasmussen af Kejlstrup
Anders Jensens hustru af Kejlstrup
Michel Pedersens hustru af Feldballe
Niels Thomasen af Hedegård

Introduceret
fol 131b
Iver Rasmussens hustru af Hedegård
Peder Agris hustru af Feldballe
Søren Gregersens hustru af Kejlstrup
Søren Greves hustru af Skårup
Peder Koch?s hustru af Tåstrup
Zacharias hustru af Kejlstrup
Jens Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Søren Kochs hustru af Tåstrup
Anders Jensens hustru af Tåstrup
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Jørgen Bolesens hustru af Feldballe
sl Jacob Andersens hustru af Skårup
sl Rasmus Smeds hustru af Essig
Rasmus Kochs hustru af Tåstrup
Søren Pedersens hustru af Tåstrup
Niels Rasmussens hustru af Feldballe
Rasmus Jensens hustru af Mårup
Jens Hansens hustru af Essig
Rasmus Laursens hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 132a
Anders Baltzersen og Dorthe Laursdatter
Peder Thomasen og Inger Sørensdatter af Essig
Søren Dam og Maren Pedersdatter af Feldballe
Søren Sørensen af Skarresø og Karen Rasmusdatter
Niels Christensen af Grønfeld og Bodil Jensdatter
overstreget: Hans Pedersen af Feldballe og Maren Hansdatter Bastrup af Møllerup

Copuleret
fol 132a
Søren Pedersen og Mette Poulsdatter af Tåstrup
Laurs Madsen? og Anne Pedersdatter af Essig
Niels Rasmussen af Troldhuset og Mette Sørensdatter
Peder Madsen og Kirsten Michelsdatter af Feldballe
overstreget: Anders Jensen af Kejlstrup og Anne Sørensdatter

Public absolveret
fol 132a
Jens Pedersen Grønfeld

1742

Top


Døbt
fol 133a
Houge Sørensens tvillinger af Kejlstrup (navne mangler)
Anders Rasmussens barn af Torlykke - Jens
Peder Møllers barn af Feldballe - Michel
Jacob Søgaards barn af Tåstrup - Laurs
Knud Sørensens barn af Kejlstrup - Mads
Niels Rasmussens barn af Troldhuset (navn mangler)
Christen Svendsens barn af Kejlstrup - Inger
Niels Bondes barn af Kejlstrup (navn mangler)
Jens Tambours barn af Feldballe - Jens
Anders Høghs barn af Tåstrup - Søren
Jesper Friises barn - Jens
Anders Baltzersens barn af Feldballe - Baltzer
Jens Pedersens barn af Nymølle - Peder
Niels Nymands barn af Tåstrup - Anne
Anders Sørensens barn af Tåstrup - Maren
sl Rasmus Madsens barn af Kejlstrup - Rasmus

Begravet
fol 133b
Hans Sørensens barn af Kejlstrup
Søren Christensen? af Feldballe
Jesper Pedersens hustru af Hedegård
Houge Sørensens barn af Kejlstrup
Rasmus Poulsens barn af Tåstrup
sl Michel Rasmussens enke af Hedegård
Jens Fogeds enke af Kejlstrup
Peder Jespersens enke af Hedegård
Jørgen Bolesens hustru af Feldballe
Søren Kochs barn af Feldballe
sl Jens Madsens enke af Feldballe
Hans Rasmussens hustru af Tåstrup
Knud Sørensen barn af Kejlstrup
Rasmus Madsen af Kejlstrup
Kirsten Jensdatter af Kejlstrup
Christen Svendsens barn af Kejlstrup
sl Karen Jeppes af Essig

Introduceret
fol 134a
Houge Sørensens hustru af Kejlstrup
Knud Sørensens hustru af Kejlstrup
Peder Maler?s hustru af Feldballe
Jacob Sørensens hustru
Niels Rasmussens hustru af Troldhuset
Jesper Friises hustru
Niels Nymands hustru af Tåstrup
Jens Pedersens hustru af Nymølle
Jens Hvidkjærs hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 134b
Søren Sørensen Skarresø og Birgitte Rasmusdatter
Anders Jensen og Anne Sørensdatter
Jens Pedersen og Mette Justsdatter
Michel Pedersen og Birgitte Andersdatter af Feldballe
Jesper Pedersen af Hedegård og [mangler]
Laurs Jensen og Kirsten Pedersdatter af Feldballe
Niels Jørgensen af Nødager og Karen Michelsdatter af Krarup
Hans Pedersen Tornfeldt og Maren Hansdatter Bostrup af Møllerup
Michel Jørgensen af Vrinners og Maren Rasmusdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 134b
Peder Thomasen og Inger Sørensdatter af Essig
Anders Baltzersen og Dorthe Laursdatter af Feldballe
Søren Sørensen af Skarresø og Karen Rasmusdatter
Søren Sørensen ibd og Birgitte Rasmusdatter af Troldhuset
Jens Pedersen og Mette Justsdatter
Niels Christensen og Bodil Jensdatter af Skårup
Jesper Pedersen og Anne Sørensdatter
Søren Dam og Maren Pedersdatter
Hans Pedersen og Maren Bostrup
Laurs Michelsen af Krarup og Anne Jensdatter
Michel Holck og fæstemø af Feldballe
Laurs Jensen og Kirsten Pedersdatter af Feldballe
Anders Jensen og Anne Sørensdatter

1743

Top


Døbt
fol 135b
Jesper Pedersens barn af Hedegård - Maren
Rasmus Bachs barn af Hedegård - Rasmus
Houge Sørensens barn af Kejlstrup - Kirsten
Anders Jensens barn af Kejlstrup - Anne
Peder Thomasens barn af Essig (navn mangler)
Søren Pedersens barn af Ulstrup - Anders
Carl Henrichs barn af Tåstrup - Ingeborg
Michel Bondes barn af Feldballe - Anne
Søren Pedersens barn af Tåstrup - Peder
Peder Pedersens barn af Tåstrup (navn mangler)
Jens Baltzersens barn af Tåstrup - Anne
[præstens barn?] - Knud Bech
Jens Rasmussen Ravns barn af Feldballe - Karen
Niels Christensens barn af Skårup - Jacob
Rasmus Snedkers barn af Nymølle - Just
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Morten
Søren Pedersens barn af Skårup - Maren
Christen Svendsens barn af Kejlstrup - Niels

Begravet
fol 136a
en fattig fremmed mand som døde i Feldballe
Rasmus Bachs barn af Hedegård
Peder Nielsen af Nødager
Hans Ladefogeds enke af Feldballe
Anders Jensens barn af Kejlstrup
Søren Dams barn af Feldballe
Mads Michelsen af Feldballe
Carl Tambours barn
Niels Rasmussens barn af Feldballe
Jens Baltzersens barn af Tåstrup
Jens Hansens barn af Essig

Introduceret
fol 136b
Jens Rasmussens hustru af Tolstrup
Peder Pedersens hustru af Kejlstrup
Jesper Pedersens hustru af Hedegård
Peder Thomasens hustru af Essig
Rasmus Bachs hustru af Hedegård
Søren Dams hustru af Feldballe
Søren Pedersens hustru af Tåstrup
Søren ?s hustru af Ulstrup
Michel Bødkers hustru af Feldballe
Peder ?sens hustru af Tåstrup
Jens Baltzersens hustru af Tåstrup
Jens Ravns hustru af Feldballe
Anders Høghs hustru af Tåstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Jens Hansens hustru af Essig
Niels Rasmussens hustru af Feldballe
Christen Svendsens hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 137a
Thomas Jensen af Grønfeld og Anne Pedersdatter af ?
Jens Jensen af Egens og Maren Pedersdatter af Skårup
Søren Nielsen og Maren Sørensdatter af Gåsekjær
Niels Justsen og Sophie Michelsdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 137a
Thomas Jensen og Anne Pedersdatter af Kejlstrup
Michel Jørgensen af Vrinners og Maren Rasmusdatter
Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Skårup

1744

Top


Døbt
Søren Dams barn i Feldballe - Maren
Peder Malers barn i Feldballe - Lene Sophie
Rasmus Bachs barn i Hedegård - Kirsten
Jesper Pedersens barn i Hedegård - (navn mangler)
Søren Ugelkjærs barn af Ulstrup - Anne
Michel Bondes barn af Feldballe - (navn mangler)
Niels Molbos barn i Tåstrup - Anne
Laurs Madsens barn i Essig - Anne
Anders Sørensens barn af Tåstrup - (navn mangler)
Gudde Sørensens barn af Tåstrup - (navn mangler)
Anders Jensens barn af Kejlstrup - Maren
hyrdens barn af Tåstrup - (navn mangler)
Niels Rasmussens barn af Troldhuset - (navn mangler)
Jens Rasmussens barn af Tolstrup - Karen
Anne Laursdatters uægte barn - Laurs
Niels Tygesens barn af Kejlstrup - Søren
Niels Kjærs barn af Tåstrup - Karen

Begravet
Jens Erichsen af Essig
Rasmus Jensen af Tolstrup
Jesper Pedersens barn
Niels Bondes hustru af Kejlstrup

Introduceret
Peder Madsens hustru af Feldballe
Søren Dams hustru af Feldballe
Rasmus Bachs hustru af Hedegård
Niels Ibsens hustru af Pederstrup
Søren Ugelkjærs hustru af Ulstrup
Michel Bondes hustru af Feldballe
Anders Høghs hustru af Tåstrup
Anders Jensens hustru af Kejlstrup
Laurs Madsens hustru af Essig
Niels Rasmussens hustru af Troldhuset
Niels Tygesens hustru af Kejlstrup

Trolovet
Niels Andersen og Margrethe Michelsdatter

Copuleret
Niels Andersen af Feldballe og Margrethe Michelsdatter
Niels Justsen og Sophie Michelsdatter
Bertel Hermansen og Mette Jørgensdatter af Nødager

1745

Top


Døbt
fol 140a
Anders Baltzersens barn af Feldballe (navn mangler)
Hans Pedersen Sadelmagers barn af Kejlstrup - Salomon
Niels Justsens barn af Kejlstrup - Rasmus
Thomas Jensens barn - Kirsten
Jens Baltzersens barn af Feldballe - Søren
Peder Skrædders barn af Feldballe - Søren
Jesper Pedersens barn af Hedegård (navn mangler)
Houge Sørensens barn af Kejlstrup - Kirsten
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Kirsten
Peder Skrædders barn af Feldballe (navn mangler)
Rasmus Poulsens barn af Tåstrup - Jens
Niels Nymands barn af Tåstrup - Anders
Carl Tambours søn - Emmert
Rasmus Snedkers barn af Nye Mølle - Mads?
Peder Bødkers barn af Tåstrup - Dorthe
Iver Rasmussens barn af Hedegård - Rasmus
Jacob Søgaards barn af Tåstrup - Hans
Niels Laursens barn af Tåstrup - Mette

Begravet
fol 140b
Peder Ebbesens hustru af Feldballe
Niels Laursen af Tåstrup
Søren Knaps hustru
Rasmus Snedkers barn af Nymølle

Introduceret
fol 141a
Peder Molbos hustru af Tåstrup
Anders Baltzersens hustru af Feldballe
Søren Kochs hustru af Feldballe
Hans Pedersen Sadelmagers hustru af Feldballe
Niels Justsens hustru af Kejlstrup
Thomas Jensens hustru af Skårup
Houge Sørensens hustru af Kejlstrup
Niels Rasmussens hustru af Feldballe
Niels Nymands hustru af Tåstrup
Rasmus Poulsens hustru af Tåstrup
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Peder Pedersens hustru af Tåstrup

Trolovet
fol 141b
Andreas Bentsen og Mette Margrethe Vinter
Niels Laursen af ? og Mette Sørensdatter af Tåstrup
Peder Jensen Hadsten og Maren Lucasdatter Kolind
Christen Svendsen og Gertrud Marie Rasmusdatter
Jens Lauritsen af Vistoft og Maren Sørensdatter

Copuleret
fol 141b
Andreas Bentsen og Mette Margrethe Vinter på Møllerup
Niels Ebbesen og Kirsten Pedersdatter
Niels Laursen og Mette Sørensdatter af Tåstrup

Public absolveret
fol 141b
Rasmus Bondes datter Kirsten? Rasmusdatter som udlagde Mads

1746

Top


Døbt
fol 142b
Søren Dams barn af Feldballe - Christen?
Jens Jacobsens barn af Feldballe - Karen
Zacher Jensens barn af Kejlstrup (navn mangler)
Jens Hansens barn af Essig - Maren
Peder Molbos barn af Tåstrup - Morten
Jens Tambours barn af Feldballe (navn mangler)
Maren Rasmusdatters uægte barn - Rasmus
Niels Tygesens barn af Kejlstrup - Niels
Michel Bonde?s barn af Feldballe - Jørgen
Rasmus Bachs barn af Hedegård (navn mangler)
Rasmus Skovsens barn af Feldballe - Sidsel
Søren Pedersens barn af Skårup - Kirsten
Niels Ebbesens barn af Feldballe - Niels
Hans Skrædders tvillinger af Pederstrup - Ide Marie og Dorthe Marie
soldat Christen Svendsens barn af Kejlstrup - Peder
Niels Rasmussens barn af Feldballe - Marie Kirstine
Niels Justsens barn af Kejlstrup - Kirsten
Niels Rasmussens barn af Troldhuset - Søren

Begravet
fol 143a
Niels Kochs hustru af Tåstrup
Rasmus ?sens ? af Feldballe
Jens Smeds hustru af Feldballe
sl Jens Ammes enke af Essig
Jens Zachers enke af Kejlstrup
Zacharias Jensens hustru af Kejlstrup
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Niels Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Søren Kochs søn af Feldballe
Thomas Jensens hustru af Kejlstrup
Anders Skovsen af Feldballe
Jens Lykkes hustru af Stabrand

Introduceret
fol 143b
Jacob Søgaards hustru af Tåstrup
Søren Dams hustru af Feldballe
Jens ?s hustru? af Feldballe
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
Jens Hansens hustru af Essig
Peder Molbos hustru af Tåstrup
Jens Tambours hustru af Feldballe
Niels Tygesens hustru af Kejlstrup
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Søren Pedersens hustru af Skårup
Niels Ebbesens hustru af Feldballe
Hans Pedersen Sadelmagers hustru af Feldballe
Niels Rasmussens hustru af Feldballe

Trolovet
fol 144a
Jens Olufsen Smed og Birgitte Christensdatter
Hans Pedersen af Kejlstrup og Karen Sørensdatter af Tå?strup
Søren Stæhr og Maren Jensdatter
Niels Hvidkjær og Karen Laursdatter af Kejlstrup

Copuleret
fol 144a
Jørgen Bolesen og Maren Sørensdatter
Jens Andersen af Vistoft og Maren Sørensdatter
Christen Svendsen og Gertrud M. Rasmusdatter
Søren Rasmussen Knap og Gertrud Justsdatter
Jens Olufsen Smed og Birgitte Christensdatter
Hans Pedersen og Karen Sørensdatter af Kejlstrup
Søren Stæhr og Maren Jensdatter

Public absolveret
fol 144b
Søren Knaps datter af Feldballe som udlagde skræddersvend Friderich Christian, angiveligt nu i Odder sogn, Hads herred

1747

Top


Døbt
fol 145a
Søren Olufsens barn af Pederstrup - Anne
Jens Nielsens barn af Hedegård - Søren
Peiter? ?sens barn af Tolstrup - Helene
Jens Olufsen Smeds barn af Feldballe - Birgitte
Rasmus Smeds barn i Nymølle - Kirstine Birgitte
Hans Mortensen Skyttes barn - Margrethe ?
Jens Svittrichs tvillinger i Feldballe - Jens og Niels
Niels Nymands barn af Tåstrup - Peder
Niels Sørensens barn af Tåstrup - Jens
Søren Stæhrs barn af Feldballe - Mette
Anders Jensens barn af Kejlstrup - Jens
Skomagerens datter af Feldballe - Marie Anne
Thomas Jensens datter af Kejlstrup - Anne
Hans Clemensens barn af Kejlstrup - Peder
Jens Hvidkjærs barn af Kejlstrup - Søren

Begravet
fol 145b
Rasmus? Lykkes datter i Stabrand
Peder Agris hustrus moder i Feldballe
Maren Jens Smeds hustru af Feldballe
Peder Maler af Feldballe
Jens Madsens hustru af Tåstrup
Jens Hvidkjærs ene tvillingesøn af Feldballe
Flad Hanses hustru af Feldballe
sl præstekone Maren Sørensdatter Behr af Feldballe
gl Jens Thuesen af Tåstrup
Hans Hansen af Feldballe

Introduceret
fol 146a
Niels Rasmussens hustru af Troldhuset
Rasmus Snedkers hustru af Nymølle
Hans Mortensens Skyttes hustru
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Anders Jensens hustru af Kejlstrup
Niels Sørensens hustru af Tåstrup
Niels Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Thomas Jensens hustru af Kejlstrup
Hans Clemensens hustru af Kejlstrup
skomagerens hustru af Feldballe
Jens Hvidkjærs hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 146b
Jens Munk og Anne Nielsdatter af Kejlstrup
Anders Jensen af Stabrand og Anne Rasmusdatter
Niels Rasmussen og Kirsten Zachersdatter begge af Kejlstrup
Jens Smed af Feldballe og Anne Rasmusdatter
Jens Madsen og Karen Jensdatter Lykke begge af Stabrand
Hans Pedersen af Feldballe og Mette Sørensdatter af Tåstrup

Copuleret
fol 146b
Anders Jensen og Anne Rasmusdatter
Jens Sørensen og Anne Nielsdatter
Niels Rasmussen og Kirsten Zachersdatter
højædle osv Jørgen Fogh Wilster og jomf Anne Margrethe Galthen
Jens Olufsen Smed af Feldballe og Anne Rasmusdatter
Jens Madsen og Karen Jensdatter af Stabrand

1748

Top


Døbt
fol 147b
Anders Baltzersens søn af Feldballe - Poul
Jens Smeds svage barn af Feldballe - ?
sadelmagerens datter af Feldballe - Margrethe Elisabeth
Niels Justs søn af Kejlstrup - Just
Rasmus Skovsens barn af Feldballe - Jens
Laurs Hansens barn af Hedegård - Birthe
Søren Stæhrs kones søster Anne Jensdatters uægte barn - Jens (en mand af Nimtofte)
Peder Molbos datter af Tåstrup - Mette?

Begravet
fol 148a
sl Jens Thuesens hustru af Tåstrup
Søren Lykkes dødfødte barn af Stabrand
Peder Møllers hustru af Ulstrup
Jørgen Bolesens moder af Feldballe
Friderich Christiansen af Kejlstrup
Rasmus? Laursen?s søn Jens af Feldballe
Laurs Hansens barn af Hedegård
Christen Svendsens barn af Kejlstrup
Niels Ebbesens datter af Feldballe
Anne Agris af Feldballe
Jacob Willadsen af Feldballe
Niels Nymands barn af Tåstrup
Anders Housens barn af Tåstrup
Niels Molbos barn af Tåstrup
Rasmus Snedkers datter af Nymølle
Sophie Jensdatters uægte barn af Tåstrup
Jørgen Bolesens dødfødte tvillingersønner af Feldballe

Introduceret
fol 148b
Gudde Guddesens hustru af Tåstrup
Anders Baltzers hustru af Feldballe
Søren Lykkes hustru af Stabrand
Smedens hustru af Feldballe
sadelmagerens hustru af Feldballe
Niels Justs hustru af Kejlstrup
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Laurs Hansens hustru af Hedegård
Peder Molbos hustru af Tåstrup
Niels Ebbesens hustru af Feldballe
Jens Ravns hustru af Kejlstrup
Rasmus Bachs hustru af Hedegård
Michel Bondes hustru af Feldballe
Niels Kieris hustru af Feldballe
unge Niels Bondes hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 149a
Søren Rasmussen af Handrup og Anne Pedersdatter af Ulstrup
Zacharias Jensen af Kejlstrup og Maren Sørensdatter af Essig

Copuleret
fol 149a
Hans Pedersen af Feldballe og Mette Sørensdatter af Tåstrup
Søren Rasmussen af Handrup og Anne Pedersdatter af Ulstrup
jomf Kirstine Birgitte Pedersdatter af Møllerup og forvalter Poul Nielsen Kolstrup af Rosenholm (kongebrev)

Public absolveret
Anders Housen af Tåstrup
Sophie Jensdatter af Tåstrup

Døbt
fol 150a
Niels Ebbesens datter af Feldballe - Maren
Rasmus Bachs datter af Hedegård - Anne
Jens Ravns barn af Kejlstrup - Jens
Michel Bondes datter af Feldballe - Anne
Niels Kieris datter af Feldballe - Maren
ung Niels Bondes søn af Kejlstrup - Jens
Peder Agris datter af Feldballe - Anne
Jens Baltzers datter af Tåstrup - Anne
Søren Stæhrs datter af Feldballe - Mette
Jens Hansens søn af Essig - Hans
Peder Nielsens datter af Feldballe - Grethe
Jørgen Bolesens tvillinger af Feldballe - Søren og Niels (døde strax)
Søren Greves barn af Skårup - Rasmus

Begravet
fol 150a
Zacher Jensens hustru af Kejlstrup
Jens Hvidkjærs barn af Kejlstrup
Rasmus Poulsens datter af Tåstrup
Jens Hvidkjærs barn af Kejlstrup
Laurs Hansens barn af Hedegård

Introduceret
fol 150a
Peder Agris hustru af Feldballe
Jens Baltzers hustru af Tåstrup
Søren Stæhrs hustru af Feldballe
Jens Hansens hustru af Essig
Peder Nielsens hustru af Feldballe
Jørgen Bolesens hustru af Feldballe
Søren Greves hustru af Skårup

1749

Top


Døbt
fol 151a
Hans Pedersens datter af Feldballe - Birthe
Jens Tambours datter af Feldballe - Anne Marie
Niels Rasmussens søn af Skovhuset - Hans
Rasmus Bachs søn af Tåstrup - Jens
Søren Pedersens søn af Kejlstrup - Peder
Laurs Kochs søn af Tåstrup - Peder
Søren Ugelkjærs søn af Ulstrup - Peder
Rasmus Møllers søn af Ulstrup - Mads
Jespers datter af Hedegård - Kirsten
Michel Holcks datter af Feldballe - Anne Dorthe
Houges søn af Kejlstrup - Christen
Rasmus Skovsens søn af Feldballe - Jens
Hans Skyttes datter af Gåsekjær - Ingeborg Helene Pallene
Søren Lykkes søn af Stabrand - Oluf
Niels Ebbesens søn af Feldballe - Peder
Jens Hvidkjærs datter af Kejlstrup - Dorthe
Laurs Hansens søn af Hedegård - Niels
Søren Laursens søn af Tåstrup - Jens
Rasmus Poulsens søn af Tåstrup - Jens
Zachers søn af Kejlstrup - Jens
Guddes søn af Tåstrup - Søren
Niels Hvidkjærs søn af Kejlstrup - Jens
Niels Bondes søn af Kejlstrup - Rasmus

Begravet
fol 151b
Jens Ravns to børn af Kejlstrup
Palle Jensen af Tåstrup
Niels Bisps moder af Feldballe
Anders Baltzers barn af Feldballe
Peder Housens hustru af Kejlstrup
Laurs Stodderfoged af Feldballe
Niels Ebbesens søn Peder af Feldballe
Peder Housens søn Søren af Kejlstrup
Hans Clemensens dødfødte barn af Kejlstrup
Søren Pallesen af Tåstrup
Laurs Kochs søn af Tåstrup
Jens Hvidkjærs datter af Kejlstrup
Guddes søn af Tåstrup
Christen Svendsens dødfødte barn af Kejlstrup

Introduceret
fol 153a
Hans Pedersens hustru af Feldballe
Jens Tambours hustru af Feldballe
Niels Rasmussens hustru af Skovhuset
Rasmus Bachs hustru af Tåstrup
Thomas Jensens hustru af Kejlstrup
Laurs Kochs hustru af Tåstrup
Søren Ugelkjærs hustru af Ulstrup
Søren Pedersens hustru af Kejlstrup
Rasmus Møllers hustru af Ulstrup Mølle
Jespers hustru af Hedegård
Houges hustru af Kejlstrup
Michel Holcks hustru af Feldballe
Rasmus Skovsens hustru af Feldballe
Søren Lykkes hustru af Stabrand
Niels Ebbesens hustru af Feldballe
skyttens hustru af Gåsekjær
Hans Clemensens hustru af Kejlstrup
Jens Hvidkjærs hustru af Kejlstrup
Søren Laursens hustru af Tåstrup
Laurs Hansens hustru af Hedegård
Rasmus Poulsens hustru af Tåstrup
Guddes hustru af Tåstrup
Zachers hustru af Kejlstrup

Trolovet
fol 153b
Jens Jensen Lykke af Stabrand og Inger Sørensdatter af Stabrand
Søren Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Kejlstrup
Laurs Jensen Koch af Tåstrup og Anne Zachersdatter af Kejlstrup
enke Maren Jensdatter og Joen Michelsen begge af Tåstrup
soldat Søren Laursen og Bodil Nielsdatter begge af Tåstrup
Peder Jensen af Tåstrup og Anne Michelsdatter af Feldballe
Michel Clemensen og Dorthe Tovmøllers af Kejlstrup

Copuleret
fol 153b
Søren Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Kejlstrup
Laurs Jensen Koch og Anne Zachersdatter af Tåstrup
Søren Laursen og Bodil Nielsdatter af Tåstrup
Zacher Jensen af Kejlstrup og Maren Sørensdatter af Essig
Jens Jensen af Stabrand og Inger Sørensdatter af Stabrand
Maren Jensdatter og Joen Michelsen af Tåstrup
Peder Jensen og Anne Michelsdatter af Tåstrup


Samme kirkebog, andre sider:
1694-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 6-8-03
c