s
Stikord til Holme sogns kirkebog, Ning herred, 1738 - 1813

1738-1779
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1738-49
1750-59
1760-69
1770-79


1738-49

1738
Trolovede:
fol 65b
Jens Nielsen Vendelbo og Maren Christophersdatter af Skåde

Copulerede:
fol 70b
Laurits Jensen og Karen Lauritsdatter af Holme
Peder Christensen og Anne Pedersdatter af Skåde
Christen Thomasen og Anne Sørensdatter af Skåde
Jens Nielsen Vendelbo og Maren Christophersdatter af Holme

1739
Trolovede:
fol 65b
Martin Vies og Elisabeth Lorentzdatter af Skåde

Copulerede:
fol 70b
Martin Vies og Elisabeth Lorentzdatter af Skåde

1740
Trolovede:
fol 65b
Michel Hansen af Holme og Maren Pedersdatter af Skåde
Jens Christensen og Maren Sørensdatter af Holme
Niels Sørensen af Skåde og Anne Jensdatter af Holme

Copulerede:
fol 70b
Clemen Madsen af Års og Anne Pedersdatter af Holme
Michel Hansen og Maren Pedersdatter af Skåde

1741
Trolovede:
fol 65b
Niels Sørensen og Kirsten Rasmusdatter af Holme
Jørgen Jensen af Viby og Birgitte Olufsdatter af Skåde

Copulerede:
fol 70b
Niels Sørensen og Kirsten Rasmusdatter af Holme
Jens Christensen og Maren Sørensdatter begge af Holme
Niels Sørensen Worm af Skåde og Anne Jensdatter af Holme

1742
Trolovede:
fol 65b
Jochum Henrichsen og Karen Olufsdatter af Skåde
Christian Jensen og Kirsten Laursdatter af Stampemøllen
Niels Andersen og Karen Olufsdatter af Skåde
Michel Nielsen og Karen Sørensdatter af Holme

Copulerede:
fol 70b
Jørgen Jensen af Viby og Birgitte Olufsdatter af Skåde
Christian Jensen og Kirsten Laursdatter af Stampemøllen
Niels Andersen og Karen Olufsdatter af Skåde

1743
Trolovede:
fol 66a
Rasmus Pedersen af Nor og Karen Rasmusdatter af Holme
Gotloeb Michelsen og Johanne Thomasdatter af Holme

Copulerede:
fol 71a
Michel Nielsen af Viby og Karen Sørensdatter af Holme
herredsfoged mons Rasmus Gieding af Århus og jomf Charlotte Amalie Mørch af Holme
Rasmus Pedersen af Nor og Karen Rasmusdatter af Holme
Gotloeb Michelsen og Johanne Thomasdatter af Holme

1744
Trolovede:
ingen

Copulerede:
ingen

1745
Trolovede:
fol 66a
Mads Jensen og Anne Nielsdatter af Holme

Copulerede:
fol 71a
Mads Jensen og Anne Nielsdatter af Holme

1746
Trolovede:
fol 66a
Oluf Michelsen og Karen Jacobsdatter af Århus
Elias Christophersen og Anne Michelsdatter af Skåde

Copulerede:
fol 71a
Oluf Michelsen og Karen Jacobsdatter af Århus
Elias Christophersen og Anne Michelsdatter af Skåde
Christen Lauritsen og Kirsten Andersdatter af Holme

1747
Trolovede:
fol 66a
Hans Jensen af Viby og Abele Rasmusdatter af Holme
Christian Lauritsen og Inger Sørensdatter af Holme
Peder Madsen af Århus og Maren Christiansdatter af Stampemøllen

Copulerede:
fol 71a
Hans Jensen af Viby og Abele Rasmusdatter af Holme

1748
Trolovede:
fol 66a
Jens Jensen af Skåde og Anne Christiansdatter af Stampemøllen
Jens Willumsen af Viby og Maren Jensdatter af Holme
Niels Jensen af Viby og Maren Rasmusdatter af Holme
Laurits Sørensen af Århus og Maren Pedersdatter af Holme
Jacob Sørensen af Viby og Maren Rasmusdatter af Holme

Copulerede:
fol 71a
Peder Madsen af Århus og Maren Christiansdatter af Stampemøllen
Christian Lauritsen og Inger Sørensdatter begge af Holme
Jens Jensen af Skåde og Anne Christiansdatter af Stampemøllen
Jens Willumsen af Viby og Maren Jensdatter af Holme
Laurits Sørensen af Århus og Maren Pedersdatter af Holme
Jacob Sørensen af Viby og Maren Rasmusdatter af Holme

1749
Trolovede:
fol 66b
Enevold Pedersen af Hammel og Maren Olufsdatter af Holme

Copulerede:
fol 71b
Enevold Pedersen af Hammel og Maren Olufsdatter af Holme
Niels Jensen af Viby og Maren Rasmusdatter af Holme

1750-59

Top


1750
Trolovede:
fol 66b
Peder Nielsen af Langballe og Maren Andersdatter af Holme

Copulerede:
fol 71b
Peder Jensen af Langballe og Maren Andersdatter af Holme

1751
Trolovede:
fol 66b
Rasmus Michelsen af Brundt i Skjød sogn og Anne Pedersdatter af Holme
Jens Jensen af Viby og Anne Sørensdatter af Holme
Oluf Christiansen af Århus og Johanne Pedersdatter af Holme

Copulerede:
fol 71b
Rasmus Michelsen af Brundt i Skjød sogn og Anne Pedersdatter af Holme
Jens Jensen af Viby og Anne Sørensdatter af Holme
Oluf Christiansen af Århus og Johanne Pedersdatter af Holme

1752
Trolovede:
fol 66b
Søren Christensen og Anne Rasmusdatter begge af Skåde
Jens Nielsen og Anne Marie Thomasdatter begge af Holme
Michel Jensen og Maren Jensdatter af Holme

Copulerede:
fol 71b
Søren Christensen og Anne Rasmusdatter af Skåde
Jens Frandsen og Karen Jespersdatter begge af Skåde
Jens Nielsen og Anne Marie Thomasdatter begge af Holme
Michel Jensen og Maren Jensdatter begge af Holme

1753
Trolovede:
fol 67a
Oluf Sørensen af Viby og Anne Christensdatter af Holme
Jens Christensen af Holme og Anne Olufsdatter af Skåde
Rasmus Sørensen Loft af Viby og Anne Rasmusdatter af Holme
Niels Christiansen af Stampemøllen og Sidsel Pedersdatter af Holme
Jacob Jensen af Storenor og Maren Rasmusdatter af Holme

Copulerede:
fol 72a
Jens Christensen af Holme og Anne Olufsdatter af Skåde
Oluf Sørensen af Viby og Anne Christensdatter af Holme
Rasmus Sørensen Loft af Viby og Anne Rasmusdatter af Holme
Niels Christiansen af Stampemøllen og Sidsel Pedersdatter af Holme
Jacob Jensen af Storenor og Maren Rasmusdatter af Holme

1754
Trolovede:
fol 67a
Rasmus Pedersen af Århus og Mette Pedersdatter af Holme
Niels Pedersen af Skåde og Anne Sørensdatter af Holme
Jørgen Hansen og Dorthe Jensdatter begge af Holme
Jens Thomasen af Holme og Kirsten Pedersdatter af Skåde

Copulerede:
fol 72a
Niels Pedersen af Skåde og Anne Sørensdatter af Holme
Rasmus Pedersen Todberg af Århus og Mette Pedersdatter af Holme
Jørgen Hansen og Dorthe Jensdatter begge af Holme
Jens Thomasen af Holme og Kirsten Pedersdatter af Skåde

1755
Trolovede:
fol 67a
Peder Madsen og Inger Pedersdatter begge af Skåde
Michel Loft af Solbjerg og Karen Christiansdatter af Stampemøllen
Jens Sørensen af Østerby og Maren Thomasdatter af Holme

Copulerede:
fol 72a
Peder Madsen og Inger Pedersdatter begge af Skåde
Michel Christensen af Solbjerg og Karen Christiansdatter af Stampemøllen
Jens Sørensen af Østerby og Maren Thomasdatter af Holme

1756
Trolovede:
fol 67b
Søren Pedersen af Mårslet og Maren Christensdatter af Holme
Søren Bech og Anne Nielsdatter begge af Holme
Jacob Olufsen af Skåde og Anne Simonsdatter af Holme
Jacob Mortensen af Bjødstrup og Maren Thomasdatter af Holme
Hans Christensen og Anne Marie Madsdatter af Holme
Jens Davidsen af Mårslet og Mette Rasmusdatter af Holme

Copulerede:
fol 72b
Jacob Mortensen af Bjødstrup og Maren Thomasdatter af Holme
Søren Rasmussen Bech og Anne Nielsdatter begge af Holme
Søren Pedersen af Mårslet og Maren Christensdatter af Holme
Jacob Olufsen af Skåde og Anne Simonsdatter af Holme
Jens Davidsen af Mårslet og Mette Rasmusdatter af Holme

1757
Trolovede:
fol 67b
Niels Madsen af Holme og Kirsten Madsdatter af Skåde
Jens Nielsen og Maren Hansdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 72b
Hans Christensen og Anne Marie Madsdatter af Holme
velærværdige etc Christian Friderich Brandt sognepræst i Mårslet og jomf Ingeborg Fester af Holme
Niels Madsen af Holme og Kirsten Madsdatter af Skåde
Jens Nielsen og Maren Hansdatter begge af Holme

1758
Trolovede:
fol 67b
Jens Thomasen og Maren Nielsdatter begge af Skåde
Rasmus Rasmussen Bech af Holme og Abele Jensdatter af Skåde

Copulerede:
fol 73a
Jens Thomasen og Maren Nielsdatter begge af Skåde
Rasmus Rasmussen af Holme og Abele Jensdatter af Skåde

1759
Trolovede:
fol 68a
Rasmus Thomasen og Maren Pedersdatter begge af Holme
Anders Sørensen af Skåde og Anne Kirstine Nielsdatter af Stampemøllen
Jens Sørensen af Holme og Else Cathrine Mathiasdatter af Års

Copulerede:
fol 73a
Anders Sørensen af Skåde og Anne Kirstine Nielsdatter af Stampemøllen
Rasmus Thomasen og Maren Pedersdatter begge af Holme
Jens Sørensen af Holme og Else Cathrine Mathiasdatter af Års
Niels Michelsen af Bjødstrup og Anne Rasmusdatter af Holme

1760-69

Top


1760
Trolovede:
fol 68a
Eskild Jørgensen fra Marselisborg og Maren Jørgensdatter af Holme
Jens Nielsen og Karen Madsdatter begge af Skåde
Michel Jensen af Viby og Maren Jensdatter af Stampemøllen
Michel Nielsen og Else Marie Hansdatter begge af Holme
Frands Johansen og Justine Helvig Hansdatter begge af Holme
Frands Sørensen og Johanne Thomasdatter begge af Holme
Søren Sørensen Vesten og Kirsten Christiansdatter af Stampemøllen

Copulerede:
fol 73a
Eskild Jørgensen fra Marselisborg og Maren Jørgensdatter af Holme
Jens Nielsen og Karen Madsdatter begge af Skåde
Michel Nielsen og Else Marie Hansdatter begge af Holme
Christian Bruun af Århus og jomf Dorothea Mechtmerhausen af Marselisborg Jægergård
Michel Jensen Sparre af Viby og Maren Jensdatter af Stampemøllen
Frands Sørensen og Johanne Thomasdatter begge af Holme
Frans Johansen og Justine Helvig Hansdatter begge af Holme

1761
Trolovede:
fol 68b
Poul Rasmussen og Sidsel Marie Nielsdatter begge af Holme
Niels Nielsen af Skåde og Sidsel Rasmusdatter af Holme
Jacob Sørensen af Storenor og Karen Olufsdatter af Skåde
Jens Hansen af Hørret og Margrethe Olufsdatter af Holme
Michel Olufsen og Anne Jensdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 73b
Søren Sørensen Vesten og Kirsten Christiansdatter af Stampemøllen
Poul Rasmussen og Sidsel Marie Nielsdatter begge af Holme
Jacob Sørensen fra Storenor og Karen Olufsdatter af Skåde
Niels Nielsen af Skåde og Sidsel Rasmusdatter af Holme
Jens Hansen af Hørret og Margrethe Olufsdatter af Holme

1762
Trolovede:
fol 68b
Rasmus Olufsen af Skåde og Anne Sørensdatter af Holme
Søren Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Holme
Anders Jensen af Viby og Maren Nielsdatter af Holme

Copulerede:
fol 74a1
Michel Olufsen og Anne Jensdatter begge af Skåde
Rasmus Olufsen af Skåde og Anne Sørensdatter af Holme
Søren Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Holme

1763
Trolovede:
fol 68b
Rasmus Jensen og Kirsten Olufsdatter begge af Holme
Rasmus Simonsen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Hans Michelsen og Maren Madsdatter begge af Skåde
Niels Pedersen af Holme og Anne Pedersdatter af Skåde
Jens Christensen og Mette Rasmusdatter begge af Holme
Michel Nielsen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Peder Nielsen af Vejlby og Kirsten Olufsdatter af Holme

Copulerede:
fol 74a1
Hans Michelsen og Maren Madsdatter begge af Skåde
Anders Jensen af Viby og Maren Nielsdatter af Holme
Niels Pedersen af Holme og Anne Pedersdatter af Skåde
Peder Nielsen af Vejlby og Kirsten Olufsdatter af Holme
Michel Nielsen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Jens Christensen og Mette Rasmusdatter af Holme

1764
Trolovede:
fol 69a1
Jens Nielsen af Skåde og Anne Sørensdatter af Holme
Jens Sørensen og Maren Pedersdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74a1
Jens Nielsen af Skåde og Anne Sørensdatter af Holme

1765
Trolovede:
fol 69a1
Rasmus Jensen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Jens Nielsen af Slet og Ellen Nielsdatter af Holme
Jens Nielsen af Skåde og Johanne Rasmusdatter af Holme
Jacob Olufsen og Anne Nielsdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 74a2
Rasmus Jensen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Jens Sørensen og Maren Pedersdatter af Holme
Jens Nielsen af Slet og Ellen Nielsdatter af Holme
Jacob Olufsen og Anne Nielsdatter begge af Skåde
Jens Nielsen af Skåde og Johanne Rasmusdatter af Holme

1766
Trolovede:
fol 69a2
Christian Clausen og Anne Pedersdatter af Holme

Copulerede:
fol 74a2
Christian Clausen og Anne Pedersdatter af Holme

1767
Trolovede:
fol 69a2
Niels Rasmussen af Holme og Karen Pedersdatter af Skåde
Jens Lauritsen og Maren Jørgensdatter af Holme
Peder Christensen og Dorthe Pedersdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74a2
Niels Rasmussen af Holme og Karen Pedersdatter af Skåde
Peder Christensen af Viby og Dorthe Pedersdatter af Holme
Jens Lauritsen og Maren Jørgensdatter begge af Holme
sr Jes Fester og jomf Cathrine Magdalene Stabel af præstegården

1768
Trolovede:
fol 69a2
Morten Andersen fra Fløjstrup og Maren Christensdatter af Skåde
Jens Michelsen af Viby og Maren Jensdatter af Holme
Niels Jensen Amdi og Maren Olufsdatter begge af Holme
Henrich Sørensen og Anne Clausdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74b1
Jens Michelsen og Maren Jensdatter af Holme
Niels Amdi og Maren Olufsdatter begge af Holme
Henrich Sørensen og Anne Clausdatter begge af Holme
Morten Andersen af Ajstrup og Maren Christensdatter af Skåde

1769
Trolovede:
ingen

Copulerede:
ingen

1770-79

Top


1770
Trolovede:
fol 69a2
Søren Sørensen og Barbara Michelsdatter begge af Holme
Thomas Thomasen og Anne Andersdatter begge af Holme
Oluf Rasmussen af Holme og Lisbeth Madsdatter af Skåde

Copulerede:
fol 74b1
Søren Sørensen og Barbara Michelsdatter begge af Holme
Thomas Thomasen og Anne Andersdatter begge af Holme

1771
Trolovede:
fol 69b1
Niels Pedersen af Viby og Maren Olufsdatter af Holme
Frands Nielsen og Maren Lauritsdatter begge af Holme
Søren Sørensen Vesten af Holme og Karen Sørensdatter af Skåde
Rasmus Rasmussen Bech og Dorthe Sørensdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74b1
Oluf Rasmussen af Holme og Lisbeth Madsdatter af Skåde
Niels Pedersen af Viby og Maren Olufsdatter af Holme
Frands Nielsen og Maren Lauritsdatter begge af Holme
Søren Vesten og Karen Sørensdatter af Holme

1772
Trolovede:
fol 69b1
Mathias Rasmussen af Fløjstrup og Inger Nielsdatter af Skåde
Jens Sørensen af Holme og Anne Mogensdatter af Skåde
Rasmus Sørensen og Mette Nielsdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74b2
Rasmus Bech og Dorthe Sørensdatter begge af Holme
Jens Sørensen af Holme og Anne Mogensdatter af Skåde
Mathias Rasmussen af Fløjstrup og Inger Nielsdatter af Skåde
Rasmus Sørensen og Mette Nielsdatter begge af Holme

1773
Trolovede:
fol 69b2
Jens Michelsen og Dorthe Madsdatter af Skåde
Niels Nielsen og Maren Michelsdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 74b2
Jens Michelsen og Dorthe Madsdatter begge af Skåde
Niels Nielsen og Maren Michelsdatter begge af Skåde

1774
Trolovede:
fol 69b2
Oluf Sørensen af Holme og Birgitte Nielsdatter af Skåde
Peder Thomasen og Maren Christensdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74b2
Oluf Sørensen af Holme og Birgitte Nielsdatter af Skåde
Peder Thomasen og Maren Christensdatter begge af Holme

1775
Trolovede:
fol 69b2
Peder Pedersen og Kirsten Christiansdatter begge af Holme
Rasmus Sørensen af Viby og Maren Hansdatter af Holme
Rasmus Pedersen af Viby og Karen Poulsdatter af Holme

Copulerede:
fol 74b2
Peder Pedersen og Kirsten Christiansdatter begge af Holme

1776
Trolovede:
fol 69b2
Jørgen Hansen af Århus og Helle Nielsdatter af Skåde
Christen Hansen og Maren Mortensdatter af Holme

Copulerede:
fol 74c1
Rasmus Pedersen af Viby og Karen Poulsdatter af Holme
Rasmus Sørensen af Viby og Maren Hansdatter af Holme

1777
Trolovede:
fol 69c1
Jacob Poulsen af Bjødstrup og Johanne Andersdatter sl Michel Kaaes enke af Holme
enkemand Peder Nielsen af Viby og Karen Nielsdatter af Holme
enkemand Peder Sørensen i Ingerslev og Malene Lauritsdatter af Skåde

Copulerede:
fol 74c1
Christen Hansen og Maren Mortensdatter af Holme
Jørgen Hansen af Århus og Helle Nielsdatter af Skåde
Jacob Poulsen af Bjødstrup og Johanne Andersdatter af Holme
Peder Nielsen af Viby og Karen Nielsdatter af Holme
Peder Sørensen af Ingerslev og Malene Lauritsdatter af Skåde

1778
Trolovede:
fol 69c1
Christian Nielsen af Stampemøllen og Sidsel Pedersdatter af Skåde
enkemand Simon Hansen og sl Michel Skovfogeds enke Dorthe Frandsdatter af Skåde
Peder Michelsen og Anne Jørgensdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74c1
Christian Nielsen af Stampemøllen og Sidsel Pedersdatter af Skåde
Simon Hansen og Dorthe Frandsdatter af Skåde

1779
Trolovede:
fol 69c1
Friderich Pedersen af Holme og enke Anne Lauritsdatter af Skåde
Niels Nielsen smedesvend og Mette Cathrine Olufsdatter begge af Holme
Michel Nielsen af Skåde og Mette Michelsdatter af Holme
Herman Cortsen og Inger Christensdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 74c2
Peder Michelsen og Anne Jørgensdatter begge af Holme
Friderich Pedersen af Holme og Anne Lauritsdatter af Skåde
Niels Nielsen Smed og Mette Cathrine Olufsdatter begge af Holme
Herman Cortsen og Inger Christensdatter begge af Holme
Michel Nielsen og Mette Michelsdatter af Skåde

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c