s
Stikord til Holme sogns kirkebog, Ning herred, 1738 - 1813

1780-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
Trolovede:
fol 69c2
Thor Christensen og Friderica Thorsen begge af Holme
David Pedersen og Lisbeth Sørensdatter begge af Skåde
Christen Poulsen og Anne Pedersdatter begge af Skåde
Eskild Juelsen og Maren Nielsdatter af Holme

Copulerede:
fol 74c2
David Pedersen og Lisbeth Sørensdatter begge af Skåde
Christen Poulsen og Anne Pedersdatter begge af Skåde
Eskild Juelsen og Maren Nielsdatter begge af Holme
Thor Christensen og Friderica Thorsen begge af Holme

1781
Trolovede:
fol 69c2
Rasmus Sørensen og Else Marie Jørgensdatter af Holme
Rasmus Christensen og Maren Jørgensdatter af Holme
enkemand Søren Pedersen af Mårslet og Kirsten Lauritsdatter af Holme

Copulerede:
fol 74d1
Rasmus Sørensen og Else Marie Jørgensdatter begge af Holme
Søren Pedersen af Mårslet og Kirsten Lauritsdatter af Holme
præstens karl Rasmus Christensen og Maren Jørgensdatter af Holme

1782
Trolovede:
fol 69d1
enkemand Rasmus Pedersen og Anne Jacobsdatter af Holme
Iver Michelsen af Viby og Karen Sørensdatter af Holme
Jens Davidsen af Ormslev og præstens stuepige Margrethe Johansdatter af Holme
enkemand Oluf Rasmussen af Skåde og Kirsten Laurits af Holme
Rasmus Mortensen af Holme og Maren Michelsdatter af Skåde
Jens Nielsen og Mette Hansdatter af Holme

Copulerede:
fol 74d1
Iver Michelsen af Viby og Karen Sørensdatter af Holme
Rasmus Pedersen og Anne Jacobsdatter af Holme
Jens Davidsen af Ormslev og Margrethe Johansdatter hr Bagges stuepige - viet i Tulstrup kirke
Jens Nielsen og Mette Hansdatter af Holme
Rasmus Mortensen af Holme og Maren Michelsdatter af Skåde

1783
Trolovede:
fol 69d1
enkemand Niels Lauritsen af Haslev og enke Anne Pedersdatter af Holme
Anders Hansen og Ingeborg Pedersdatter af Holme
Christian Jensen og Anne Marie Jensdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 74d2
Oluf Rasmussen og Kirsten Lauritsdatter af Skåde
Niels Lauritsen af Haslev og Anne Pedersdatter af Holme
Anders Hansen og Ingeborg Pedersdatter begge af Holme - viet i Kolt
Christian Jensen af Skåde og Anne Marie Jensdatter af Viby


slut på bog 1

1784
Trolovede:
fol 121b
Søren Michelsen og enke Birgitte Nielsdatter af Holme
enkemand Christen Hansen af Holme og Sidsel Marie Bertelsdatter af Mårslet
Christen Lauritsen og enke Karen Nielsdatter af Holme
Michel Jensen Bødkersvend af Tranbjerg Skolehus og Dorthe Jacobsdatter af Holme

Copulerede:
fol 131b
Søren Michelsen og Birgitte Nielsdatter af Holme

1785
Trolovede:
fol 121b
Niels Sørensen og enke Maren Madsdatter af Skåde
Jens Rasmussen Bech og Karen Poulsdatter af Holme
enkemand Jens Hansen i Skoven og Karen Nielsdatter af Skåde
enkemand Michel Hansen af Blegind og Mette Sørensdatter af Solbjerg i Tiset sogn

Copulerede:
fol 131b
Christen Hansen af Skåde og Sidsel Marie Bertelsdatter af Mårslet
Christen Lauritsen og Karen Nielsdatter af Holme
Niels Sørensen og Maren Madsdatter af Skåde
Jens Hansen af Skovhuset og Karen Nielsdatter af Skåde
Jens Rasmussen Bech og Karen Poulsdatter af Holme

1786
Trolovede:
fol 122a
enkemand Anders Hansen af Holme og enke Sidsel Marie Bertelsdatter af Skåde

Copulerede:
ingen

1787
Trolovede:
fol 122a
Rasmus Nielsen Møller af Hasle og enke Karen Jensdatter af Holme
enkemand Christen Lauritsen af Holme og Kirsten Knudsdatter af Ormslev
Niels Sørensen og Kirsten Nielsdatter af Holme

Copulerede:
fol 131b
Anders Hansen og Sidsel Marie Bertelsdatter af Skåde
Niels Sørensen og Kirsten Nielsdatter begge af Holme
Rasmus Nielsen Møller og Karen Jensdatter begge af Holme

1788
Trolovede:
fol 122a
Niels Christensen af Stilling og Else Jensdatter af Holme
Søren Nielsen af Viby og Anne Marie Sørensdatter af Skåde
Peder Andersen af Skåde og Karen Lauritsdatter af Holme
Jens Jensen og præstens stuepige Anneke Johanne Holmbo begge af Holme
enkemand Peder Jensen af Beder og Anne Rasmusdatter af Skåde
Niels Rasmussen af Lillenor og Mette Rasmusdatter af Skåde
Søren Sørensen af Ajstrup og Lisbeth Rasmusdatter af Hjortshøj

Copulerede:
fol 132a
Christen Lauritsen og Kirsten Knudsdatter af Holme
Niels Christensen og Else Jensdatter af Holme
Peder Andersen og Karen Lauritsdatter af Hasle - i Hasle kirke
Søren Nielsen og Anne Marie Sørensdatter af Skåde
Jens Jensen og Anneke Johanne Hansdatter af Holme
Søren Sørensen og Lisbeth Rasmusdatter af Holme
Peder Jensen af Beder og Anne Rasmusdatter af Skåde
Niels Rasmussen af Lillenor og Mette Rasmusdatter af Skåde

1789
Trolovede:
fol 122b
Knud Nielsen og Anne Jensdatter begge af Skåde
Jens Laursen af Brabrand og Johanne Nielsdatter af Holme
Thomas Rasmussen og Anne Nielsdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 132b
Knud Nielsen og Anna Jensdatter af Skåde
Friderich Christian Hjort sognepræst til Hyllested og Rosmus og jomf Karen Bagge af Holme
Jens Laursen af Brabrand og Johanne Nielsdatter af Holme
Thomas Rasmussen og Anne Nielsdatter af Holme
sognepræst Jørgen Seidelin Worsøe og jomf Øllegaard Juliane Brøndum af Holme præstegård

1790-99

Top


1790
Trolovede:
fol 122b
Jens Nielsen og Johanne Jensdatter begge af Holme
Peder Pedersen af Viby og enke Maren Olufsdatter af Holme

Copulerede:
fol 132b
Peder Pedersen af Viby og Maren Olufsdatter af Holme

1791
Trolovede:
fol 122b
Niels Pedersen og Maren Pedersdatter begge af Skåde
Jørgen Jensen og Anne Hansdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 133a
Jens Nielsen og Johanne Jensdatter
Niels Pedersen af Skåde og Maren Pedersdatter
Jørgen Jensen og Anna Hansdatter begge af Holme

1792
Trolovede:
fol 123a
Jacob Jensen af Borum og Karen Pedersdatter af Skåde
Peder Pedersen og Maren Sørensdatter af Skåde
Jens Hansen af Viby og Anne Kirstine Jørgensdatter af Skåde
Niels Jensen Smed og Kirsten Pedersdatter af Storenor
enkemand Jacob Jørgensen Handskemager i Århus og Ingeborg Poulsdatter af Holme
Niels Sørensen og Maren Jensdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 133a
Jacob Jensen af Borum og Karen Pedersdatter af Skåde
Peder Pedersen og Maren Sørensdatter af Skåde
Jens Hansen af Viby og Anne Kirstine Jørgensdatter af Skåde
Niels Jensen Smed af Skåde og Kirsten Pedersdatter af Storenor
Niels Sørensen og Maren Jensdatter begge af Holme
enkemand Jacob Jørgensen Handskemager og Ingeborg Poulsdatter begge af Århus

1793
Trolovede:
fol 123b
Anders Pedersen af Torrild og enke Anne Pedersdatter af Holme
Jens Jensen og Bodil Olufsdatter begge af Holme
Søren Nielsen og enke Mette Hansdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 133b
Anders Pedersen af Torrild og enke Anne Pedersdatter af Holme
Jens Jensen og Bodil Olufsdatter begge af Holme

1794
Trolovede:
fol 123b
Christen Nielsen af Viby og Karen Rasmusdatter af Holme

Copulerede:
fol 133b
Søren Nielsen og enke Mette Hansdatter begge af Holme
Christen Nielsen af Viby og Karen Rasmusdatter af Holme

1795
Trolovede:
fol 123b
Johan Peter og Karen Jensdatter af Skåde
bøssemager Niels Petersen og jomf Antonette Maarup
Rasmus Hansen Væver og enke Anne Jensdatter af Holme

Copulerede:
fol 133b
Johan Peter og Karen Jensdatter af Skåde
bøssemager Niels Pedersen af Århus og jomf Antonette Maarup hos Kjærulf

1796
Trolovede:
fol 124a
Laurs Jensen af Gunnestrup og Elisabeth Jensdatter
Oluf Sørensen af Langballe og Sidsel Sørensdatter af Skåde
Søren Ovesen og enke Maren Pedersdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 133b
Rasmus Hansen Væver af Vejlby og enke Anne Jensdatter af Holme
Laurs Jensen og Elisabeth Jensdatter begge af Holme
Oluf Sørensen af Langballe og Sidsel Sørensdatter af Skåde

1797
Trolovede:
fol 124a
Jens Christensen af Skejby og Karen Laursdatter af Stampemøllen
Frands Nielsen fra Viby og Karen Nielsdatter af Holme
Peder Pedersen af Østerby og Anne Nielsdatter af Skåde
Rasmus Sørensen fra Vejlby og Karen Poulsdatter af Holme
Iver Pedersen fra Marselisborg og Anne Johanne Pedersdatter af Holme
enkemand Wilhelm Kipp opholdende sig i Holme og Anne Marie Hansdatter af Holme

Copulerede:
fol 134a
Søren Ovesen og enke Maren Pedersdatter begge af Skåde
Rasmus Nielsen af Skanderborg og Maren Thomasdatter af Holme
Frands Nielsen af Viby og Karen Nielsdatter af Holme
Jens Christensen af Skejby og Karen Laursdatter af Stampemøllen
Peder Pedersen af Østerby og Anne Nielsdatter af Skåde
Rasmus Sørensen af Vejlby og enke Karen Poulsdatter af Holme
Iver Pedersen af Marselisborg og Anne Johanne Pedersdatter af Holme

1798
Trolovede:
fol 124b
Jens Knudsen af Viby og Anne Poulsdatter
Jens Nielsen af Brabrand og Kirsten Pedersdatter af Holme

Copulerede:
fol 134a
Wilhelm Kipp og Anne Marie Hansdatter begge opholdende sig i Holme
Jens Knudsen af Viby og Anne Poulsdatter af Holme
Jens Nielsen af Brabrand og Kirsten Pedersdatter af Holme

1799
Trolovede:
fol 124b
Niels Hansen af Skåde og Johanne Rasmusdatter af Holme
Jens Christensen af Vormstrup og Karen Jensdatter af Holme
Christen Pedersen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Anders Jensen af Langballe og Anne Jensdatter af Skåde

Copulerede:
fol 134a
Hans Nielsen og Maren Rasmusdatter begge af Skåde - kongebrev
Niels Hansen af Skåde og Johanne Rasmusdatter af Holme
Jens Christensen fra Vormstrup og Karen Jensdatter af Holme
Christen Pedersen og Anne Michelsdatter begge af Holme
Anders Jensen af Langballe og Anne Jensdatter af Skåde

1800-09

Top


1800
Trolovede:
fol 125a
Oluf Jacobsen af Saksild og Anne Jacobsdatter af Skåde
Jørgen Hansen af Blegind og Else Marie Pedersdatter
Niels Jensen Grovsmed af Skåde og Anne Cathrine Jacobsdatter hos Kjærulfs
enkemand Christen Sørensen og enke Kirsten Knudsdatter
Jens Rasmussen og Maren Poulsdatter begge af Holme
Christen Pedersen af Blegind og enke Maren Jørgensdatter af Holme

Copulerede:
fol 134b
Oluf Jacobsen af Saksild og Anne Jacobsdatter af Skåde
Niels Jensen smeden i Skåde og Anne Catrine Jacobsdatter af Holme
Jørgen Hansen af Blegind og Else Marie Pedersdatter af Holme
Christen Sørensen og Kirsten Knudsdatter begge af Holme
Jens Rasmussen og Maren Poulsdatter begge af Holme

1801
Trolovede:
fol 125b
Laurs Rasmussen af Holme og enke Karen Nielsdatter af Hørhaven

Copulerede:
fol 134b
Christen Pedersen af Blegind og enke Maren Jørgensdatter af Holme - i Blegind kirke

1802
Trolovede:
fol 125b
enkemand Christen Pedersen af Broholt og Kirsten Marie Nielsdatter af Saksild
Michel Jensen og Mette Cathrine Rasmusdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 134b
enkemand Christen Pedersen af Broholthus og Kirsten Marie Nielsdatter af Saksild
Michel Jensen og Mette Cathrine Rasmusdatter begge af Skåde

1803
Trolovede:
fol 125b
Anders Jørgensen og Sidsel Pedersdatter af Holme
Jens Nielsen af Holme og Dorthe Davidsdatter af Skåde
Michel Rasmussen og Sidsel Madsdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 135a
Anders Jørgensen af Holme præstegård og Sidsel Nielsdatter af Holme
Jens Nielsen af Holme og Dorthe Davidsdatter af Skåde

1804
Trolovede:
fol 126a
Søren Jensen og Maren Olufsdatter begge af Skåde
Christian Jensen og enke Anne Nielsdatter begge af Holme
Peder Pedersen og Anne Pedersdatter af Holme
Christopher Laursen og Sophie Hans?datter
enkemand Rasmus Nielsen Møller og Kirsten Jensdatter af Holme
Poul Laursen af Viby og Maren Laursdatter tjenende på Saralyst

Copulerede:
fol 135a
Michel Rasmussen og Sidsel Madsdatter af Viby - i Holme præstegård
Søren Jensen og Maren Olufsdatter
Christian Jensen og enke Anne Nielsdatter
Peder Pedersen og Anne Pedersdatter
Christopher Laursen Skrædder og Sophie Hansdatter
Poul Laursen af Viby og Maren Laursdatter

1805
Trolovede:
fol 126a
Hans Nielsen af Viby og Karen Sørensdatter af Skåde
Peder Jensen af Viby og Anne Jensdatter af Holme
enkemand Peder Mogensen af Viby Mark og Karen Pedersdatter af Holme

Copulerede:
fol 135a
enkemand Rasmus Nielsen Møller og Kirsten Jensdatter af Holme
Hans Nielsen af Viby og Anne Jensdatter af Holme
enkemand Peder Mogensen af Viby Mark og Karen Pedersdatter af Holme
Peder Jensen Væver af Viby og Anne Jensdatter af Holme
koffardikaptajn Peter Møller af Århus og jomf Inger Marie Welling af Saralyst
Laurs Liisberg murmester i Århus og jomf Anne Bering - kongebrev

1806
Trolovede:
fol 126b
Christen Skjørring og Maren Nielsdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 135a
Christen Skjørring og Maren Nielsdatter begge af Holme

1807
Trolovede:
fol 126b
Laurs Jensen og Karen Rasmusdatter begge af Holme
Jens Sørensen og Anne Elisabeth Sørensdatter begge af Stampemøllen

Copulerede:
fol 135b
Laurs Jensen og Karen Rasmusdatter begge af Holme
Jens Sørensen og Anne Elisabeth Sørensdatter begge af Stampemøllen
enkemand hr N. Peter Bjørn af Horsens og jomf Helene Liisberg - kongebrev

1808
Trolovede:
fol 126b
Rasmus Rasmussen og Anne Jørgensdatter begge af Skåde
enkemand Frands Nielsen og enke Mette Hansdatter begge af Holme
Knud Rasmussen Møllersvend og enke Kirsten Poulsdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 135b
Rasmus Rasmussen Bech af Holme og Anne Jørgensdatter af Skåde
enkemand Frands Nielsen og enke Mette Hansdatter begge af Holme

1809
Trolovede:
fol 127a
Anders Rasmussen af Århus og enke Anne Elisabeth Sørensdatter af Stampemøllen

Copulerede:
fol 135b
Knud Rasmussen og enke Kirsten Poulsdatter af Holme

1810-13

Top


1810
Trolovede:
fol 127a
enkemand Hans Nielsen af Skåde og Margrethe Sørensdatter af Holme
Thomas Nielsen og Gertrud Marie Jensdatter begge af Skåde
Peder Christensen af Århus og Maren Rasmusdatter af Holme
Poul Jensen og Maren Pedersdatter begge af Holme
enkemand Thomas Nielsen af Holme og Maren Rasmusdatter af Skåde
Jens Nielsen af Åby og Else Marie Rasmusdatter af Skåde

Copulerede:
fol 135b
mester snedker Anders Rasmussen af Århus og enke Anne Elisabeth Sørensdatter af Stampemøllen
Thomas Nielsen og Gertrud Marie Jensdatter begge af Skåde
Peder Christensen af Århus og Maren Rasmusdatter af Holme
enkemand Hans Nielsen af Skåde og Margrethe Sørensdatter af Holme
Poul Jensen og Maren Pedersdatter af Holme

1811
Trolovede:
fol 127b
Peder Madsen og Anne Margrethe Jensdatter begge af Holme
Rasmus Laursen af Viby og Bodil Pedersdatter af Skåde
enkemand Jens Jensen og Ingeborg Andersdatter begge af Skåde

Copulerede:
fol 136a
enkemand Thomas Nielsen af Holme og Maren Rasmusdatter af Skåde
Jens Nielsen af Åby og Else Marie Rasmusdatter tjenende i Fløjstrup
Peder Madsen og Anne Margrethe Jensdatter begge af Holme
Rasmus Laursen af Viby og Bodil Pedersdatter af Skåde
Jens Jensen og Ingeborg Andersdatter begge af Skåde

1812
Trolovede:
fol 127b
Niels Rasmussen Bech af Holme og enke Kirsten Christensdatter i Skåde Skov
Eskild Willumsen af Viby og enke Anne Jensdatter i Bjergene
Rasmus Nielsen af Åby og enke Ingeborg Andersdatter af Skåde
Enevold Sørensen og Dorthe Kirstine Pedersdatter begge af Holme

Copulerede:
fol 136a
Niels Rasmussen Bech af Holme og enke Kirsten Christensdatter af Skåde Skov
Eskild Willumsen af Viby og enke Anne Jensdatter af Bjergene
Rasmus Nielsen af Åby og enke Ingeborg Andersdatter af Skåde

1813
Trolovede:
fol 128a
gårdmand Peder Pedersen og Kirsten Jensdatter begge af Skåde
stadsbedemand i Århus Jacob Bech og jomf Conradine Kjeldsen af Holme præstegård
Søren Jensen Holm af Viby og enke Margrethe Sørensdatter af Skåde

Copulerede:
fol 136b
Enevold Sørensen og Dorothea Kirstine Pedersdatter begge af Holme
Peder Fogh og Kirsten Jensdatter begge af Skåde
stadsbedemand i Århus hr Jacob Bech og jomf Conradine Kjeldsen af præstegården
Søren Holm af Viby og enke Margrethe Sørensdatter af Skåde

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c