s
Stikord til Holme sogns kirkebog, Ning herred, 1738 - 1813

1780-1813
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 45a
Oluf Rasmussens søn af Skåde - Rasmus
Mads Pedersens søn af Holme - Jens
Jens Thomasens datter af Skåde - (navn mangler - døde strax)
Jens Christensens søn af Holme - Rasmus
David Pedersens datter af Skåde - Karen
Rasmus Bechs søn af Holme - Niels
Niels Nielsens datter af Skåde - Anne
sl Peder Thomasens datter af Holme - Karen
Christen Poulsens søn af Skåde - Poul
Michel Conrads søn af Skåde - Niels
Poul Bechs søn af Holme - Rasmus
Thor Christensens søn af Holme - Christen
Niels Amdis datter af Holme - Kirsten
Oluf Sørensens søn af Holme - Søren
Peder Michelsens søn af Holme - Michel

1781
fol 46b
Peder Snedkers søn af Holme - Rasmus
Niels Rasmussens datter af Skåde - Anne
David Pedersens datter af Skåde - Dorthe
Peder Stautrups søn - Niels (døde strax)
Jørgen Jacobsens søn af Skåde - Jacob (døde strax)
Skrædderens datter af Holme - Anne Kirstine (døde strax)
Christen Poulsens søn af Skåde - Poul
Jens Hansens søn i Skoven - Christian
Jens Sørensens søn af Holme - Mogens
Eskild Juelsens søn af Holme - Niels
Rasmus Thomasens datter af Holme - Bodil

1782
fol 47b
Mads Pedersens søn af Holme - Peder
Rasmus Christensens datter af Holme - Anne
Peder Stautrups datter af Holme - Maren
Oluf Rasmussens søn af Skåde - Rasmus
Michel Olufsens datter af Skåde - Anne
Niels Pedersens datter af Holme - Sidsel
Anders Vendelbos søn af Holme - Christen
David Pedersens søn af Skåde - Niels
skrædder Reinholts søn af Holme - Michel
Jens Jørgensens datter af Holme - Anne
Peder Christensens søn af Holme - Hans
Niels Nielsens søn af Skåde - Michel
hyrdens søn af Skåde - Niels
Jørgen Jacobsens datter af Skåde - Anne
Oluf Sørensens datter af Holme - Anne

1783
fol 49a
Hans Poulsens søn af Holme - Poul
sl Jens Orms søn af Holme - Jens
Niels Amdis søn af Holme - Oluf
Rasmus Pedersens søn af Holme - Niels
Rasmus Mortensens datter af Holme - Maren
Thor Christensens søn af Holme - Rasmus
Eskild Juelsens søn af Holme - Juel
Jens Pedersens datter - Maren
Peder Nielsens datter af Holme - Maren
Rasmus Poulsens søn af Holme - Poul
Jens Hansens datter i Skovhuset - Elin Cathrine
Oluf Rasmussens datter af Skåde - Lisbeth
Niels Rasmussens datter af Skåde - Kirsten


slut på bog 1

1784
fol 2b
Christen Poulsens datter af Skåde - Inger
Søren Enevoldsens søn af Holme - Enevold
Oluf Sørensens søn af Holme - Niels
Peder Michelsens datter af Holme - Anne
Michel Olufsens søn af Skåde - Oluf
Jens Lauritsens datter af Holme - Anne
Mads Pedersens tvillinger af Holme - Christopher og navnløs datter (døde strax)
Peder Nielsen Stautrups datter af Holme - Kirsten
Niels Lauritsens søn af Holme - Niels
sl Rasmus Bechs søn af Holme - Rasmus
en fremmed kvindes uægte barn - Jens Friderich (soldat Lundelius)
Jens Sørensens søn af Holme - Rasmus
Christian Jensens søn af Skåde - Jens
Anders Vendelbos datter af Holme - Kirsten
David Pedersens søn af Skåde - Søren
fremmed kvinde Karen Juelsdatters uægte barn - Mette (vognmanden)

1785
fol 4a
Hans Poulsens datter af Holme - Maren
Niels Rasmussens datter af Skåde - Kirsten
Rasmus Mortensens datter af Skåde - Else Marie
Niels Amdis søn af Holme - Thomas
Søren Enevoldsens søn af Holme - Enevold
Rasmus Pedersens søn af Holme - Søren
hyrdens søn af Holme - Rasmus
Jens Hansens søn i Skoven - Hans (døde strax)
Oluf Rasmussens datter af Skåde - Sidsel
Jens Jørgensens datter af Holme - Kirsten

1786
fol 5b
Eskild Juelsens datter af Holme - Anne Kirstine
fremmed kvinde Anne Sophie Nielsdatters uægte barn - Mette (Rasmus Nielsen)
Christen Poulsens søn af Skåde - Peder
Jens Bechs datter af Holme - Abel
Christian Jensens datter af Skåde - Dorthe
Rasmus Poulsens datter af Holme - Karen
Hans Poulsens datter af Holme - Kirsten
fremmed kvinde Kirsten Pedersdatters uægte barn - Johan Micaeli (soldat NN)
David Pedersens søn af Skåde - Peder

1787
fol 6b
Anders Vendelbos søn af Holme - Jens
Anders Hansens datter af Skåde - Ingeborg
Jens Michelsens søn af Skåde - Hans
Peder Christensens datter af Holme - Anne
Mads Pedersens søn af Holme - Rasmus
sl Niels Lauritsens datter af Holme - Anne
Thor Christensens datter af Stampemøllen - Mette Cathrine
forvalter Kjærulfs søn af Holme - Laurits Peter
Christen Poulsens søn af Skåde - (navn mangler - døde strax)
Oluf Rasmussens søn af Skåde - Rasmus
Søren Enevoldsens datter af Holme - Margrethe
Rasmus Mortensens datter af Skåde - Dorthe
Jens Hansens søn i Skoven - Hans

1788
fol 8a
Niels Sørensens datter af Holme - Anne
indsidder hos Rasmus Mortensen i Skåde Kirsten Pedersdatters uægte barn - Johan Michael
Jens Jørgensens datter af Holme - Kirsten
Jens Sørensens datter af Holme - Karen
Eskild Juelsens datter af Holme - Anne Kirstine
Anders Hansens søn af Skåde - Christen
Iver Michelsens søn af Holme - Michel
Peder Michelsens datter af Holme - Karen

1789
fol 9a
forvalter Mathias Christian Kjærulfs søn - Christian Rudolph Philip
Rasmus Poulsens datter af Holme - Anne
Christen Laursens og Kirsten Knudsdatters søn af Holme - Laurits
David Pedersens og Lisbeth Rasmusdatters barn af Skåde - Anne
Hans Poulsens og Helle Jensdatters barn af Holme - Niels
Christen Poulsens og Anne Pedersdatters barn af Skåde - Maren
Knud Nielsens og Anne Jensdatters barn af Skåde - Kirsten
Jens Jensens og Anneke Johanne Hansdatters barn af Holme - Jens
Jens Hansens og Karen Nielsdatters barn i Skovhuset - Anne
Jens Michelsens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Anne

1790-99

Top


1790
fol 10b
Peder Andersens og Karen Lauritsdatters barn af Holme - Anders
Thomas Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Holme - Kirsten
forvalter Mathias Kjærulfs og Sara Brunaus barn af Holme - Anne Rebecca
Johanne Jensdatters uægte barn af Holme - Anne Marie (landsoldat Jens Nielsen hos Soetmann)
Jens Rasmussen Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Sidsel Marie
sognepræst Jørgen Seidelin Worsøes og Øllegaard Juliane Brøndums barn af Holme - Laurits Christopher
Jens Lauritsens og Anne Pedersdatters barn af Holme - Peder
Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Mette Margrethe
Søren Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Maren
Søren Nielsens og Anne Marie Sørensdatters barn af Skåde - Søren
Rasmus Mortensens og Maren Michelsdatters barn af Skåde - Michel
Peder Christensens og Dorthe Pedersdatters barn af Holme - Bodil
Mads Pedersens og Maren Jensdatters barn af Holme - Mathias Christian
Anders Vendelbos barn af Holme - Christen
Oluf Rasmussens og Kirsten Lauritsdatters barn af Skåde - Anne
Anne Hansdatters uægte barn af Holme - Anne (døde strax)
Christiane Johansdatters uægte barn af Javngyde - Ove (mursvend Rasmus)

1791
fol 12b
Jens Bechs datter af Holme - Maren
forvalter Mathias Kjærulf og Sara Brunaus barn - Laurits Peter
Jens Farsøs datter Anne Jensdatters uægte barn af Holme - Jens (Christen Nielsen af København)
hr Jørgen Seidelin Worsøe og Øllegaard Brøndums barn af Holme - Hector Friderich Jansen
Karen Jensdatters uægte barn af Skåde - Christian (underofficer Peter af Müllers compagni)
Peder Jørgensen Smeds og Maren Jensdatters barn - Dorthe Kirstine
David Pedersens og Lisbeth Sørensdatters barn - Maren
Rasmus Møllers og Karen Jensdatters barn af Holme - Sidsel
Anders Hansens og Sidsel Marie Bertelsdatters barn af Skåde - Anne Cathrine
Jens Jensen og Anneke Hansdatters barn af Skåde - Maren
Jens Jørgensens og Karen Poulsdatters barn - Birgitte
Thomas Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Holme - Niels

1792
fol 14a
Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Niels
Rasmus Poulsens og Anne Rasmusdatters barn af Holme - Dorthe Marie
skovfoged Jens Hansens og Karen Nielsdatters barn - Christian Rudolph Philip
Christen Poulsens og Anne Pedersdatters barn af Skåde - Karen
Hans Poulsens og Helle Nielsdatters barn - Mette
Jens Nielsens og Johanne Jensdatters barn af Holme - Niels
Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Peder
Christen Lauritsens og Marie Kirstine Christensdatters barn af Stampemøllen - Laurits
Peder Andersens og Karen Lauritsdatters barn af Holme - Christen
Christen Lauritsens og Kirsten Knudsdatters tvillinger af Holme - Maren og Karen
Jørgen Jensens og Anne Hansdatters barn - Anne
Oluf Rasmussens og Kirsten Lauritsdatters barn af Skåde - Niels
Peder Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skåde - Anne
Søren Nielsens og Anne Marie Sørensdatters barn af Skåde - Anne
Rasmus Mortensens og Maren Michelsdatters barn af Skåde - Ingeborg
Søren Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Maren

1793
fol 15b
David Pedersens og Maren Elisabeth Sørensdatters barn af Skåde - Søren (døde strax)
forvalter Kjærulfs og Sara Brunaus barn - Dorothea Øllegaard
Christian Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skåde - Maren
Niels Jensens og Kirsten Pedersdatters barn af Skåde - Jens
Jens Hansens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Skåde - Jørgen
Rasmus Møllers og Karen Jensdatters barn af Holme - Niels
Thomas Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Holme - Maren

1794
fol 16a
Jens Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Poul
Christen Laursens og Marie Christensdatters barn af Stampemøllen - Laurs
skomager Mathias Hansens og Karen Laursdatters barn af Holme - Christen
Peder Pedersen (ovenover står Andersen)s og Karen Laursdatters barn af Holme - Maren
Jens Jensen Amdis og Bodil Olufsdatters barn af Holme - Jens
Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Christen
Kirsten Pedersdatters uægte barn fra Stautrup - Kirstine (Hans, Jens Lillerings søn fra Århus)
Jens Jørgensens og Karen Poulsdatters barn af Holme - Kirsten
Anders Hansens og Sidsel Marie Bertelsdatters barn af Skåde - Mette
Ekhild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Peder
Oluf Rasmussens og Kirsten Laursdatters barn af Skåde - Kirsten
skovfoged Jens Hansens og Karen Nielsdatters barn - Hans
Peder Jørgensens Smeds og Maren Jensdatters barn af Holme - Kirsten
Jens Michelsens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Niels
Søren Nielsens og Mette Degns dødfødte barn af Holme
Hans Poulsens og Helle Jensdatters barn af Holme - Jacob
forvalter Kjærulfs og Sara Brunaus barn af Holme - Laurence Birgitte
degnen En. Enevoldsens og Maren Pedersdatters søn af Holme - Rasmus
Laurs Rasmussens og Anne Maries datter - Anne
Rasmus Poulsens og Anne Rasmusdatters barn af Holme - Mads
Peder Jensens og Anne Marie Andersdatters barn af Jelsbakken - Karen
Jens Farsøs datter Annes uægte barn - Peder (Peder Pedersen Laudrup af Århus)

1795
fol 18a
Søren Nielsens og Anne Marie Sørensdatters barn af Skåde - Anne
Mathias Hansens og Maren Christensdatters barn af Holme - Birthe Marie
Johan Peters og Karen Jensdatters barn af Skåde - Christian
Peder Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skåde - Søren
Christen Laursens og Kirsten Knudsdatters barn af Holme - Anne
Jens Hansens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Skåde - Hans
Jens Smeds og Johanne Jensdatters barn af Holme - Maren
Hans Jørgensens og Kirsten Nielsdatters barn af Holme - Peder
Jens Jensen Amdis og Bodil Olufsdatters barn af Skåde - Anne Birgitte
gårdmand Søren Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Peder
gårdmand Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Rasmus
Christian Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skåde - Anne

1796
fol 19a
Søren Nielsens og Mette Hansdatters barn af Holme - Niels
Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Karen
sognefoged Jens Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Rasmus
sl Jens Jørgensens og Karen Poulsdatters barn af Holme - Jens
Peder Andersens og Karen Laursdatters barn af Holme - Anne
Christen Poulsens og Anne Pedersdatters barn af Skåde - Mette
degnen Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Niels
Jens Hansens og Karen Nielsdatters barn af Hørhaven - Anne
Rasmus Møllers og Karen Jensdatters barn af Holme - Jens
Christen Laursens og Marie Kirstine Christensdatters barn af Stampemøllen - Michel

1797
fol 19b
Rasmus Hansens og Anne Jensdatters barn af Holme - Karen
Rasmus Sørensens søn af Jelsbakken - Jens (se Tranbjerg KB)
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Mette Marie
Thomas Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Holme - Karen
Rasmus Nielsens og Maren Thomasdatters barn af Holme - Maren
Hans Jørgensens og Kirsten Nielsdatters barn af Holme - Karen
Peder Clausens og Karen Jensdatters barn af Jelsbakken - Jens
Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Kirsten
Peder Jørgensens og Maren Jensdatters barn af Holme - Maren
Rasmus Poulsens og Anne Rasmusdatters barn af Holme - Knud
Frands Nielsens og Karen Nielsdatters barn - Niels (døde strax)
Christian Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skåde - Peder

1798
fol 20b
Søren Ovesens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Jens
gårdmand Jens Hansens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Skåde - Sidsel
gårdmand Peder Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skåde - Rasmus
gårdmand Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Inger (døde strax)
grovsmed Niels Nielsens og Helvig Pedersdatters barn af Skåde - Mette Cathrine
gårdmand Søren Nielsens og Anne Marie Sørensdatters barn af Skåde - Maren
Jens Jensen Amdis og Bodil Olufsdatters barn af Skåde - Oluf
gårdmand Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Mette Marie
Oluf Rasmussens og Kirsten Laursdatters barn af Skåde - Laurs
Mathias Hansen Skomagers og Maren Christensdatters barn af Holme - Karen
Christen Laursens og Kirsten Knudsdatters barn af Holme - Jens
Laurs Jensens og Lisbeth Peders (ovenover står Jens)datters barn af Jelsbakken - Jens
Søren Nielsens og Mette Hansdatters barn af Holme - Johanne
Jens Rasmussen Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Sidsel Marie
Peder Andersens og Karen Laursdatters barn af Holme - Maren
Søren Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Karen
Laurs Rasmussens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Holme - Sara

1799
fol 22a
Frands Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Holme - Niels
Christen Laursen Snedkers og Anne Marie Christensdatters barn af Stampemøllen - Johanne
Jens Hansen Skovfogeds og Karen Nielsdatters barn i Hørhaven - Niels
degnen Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Niels
Rasmus Hansens og Anne Jensdatters barn af Holme - Anne Cathrine
Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Juliane
Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Christen
Christian Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skåde - Karen
Hans Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Skåde - Rasmus
Peder Sørensens og Karen Pedersdatters barn af Holme - Søren

1800-09

Top


1800
fol 23b
Jens Sørensens datter Maren Jensdatters uægte barn af Holme - Rasmus (gårdmand Jacob Rasmussen af Holme)
Rasmus Sørensens og Karen Poulsdatters barn - Søren (døde strax)
Laurs Jensens og Lisbeth Jensdatters barn af Jelsbakken - Peder
Maren Christensdatters uægte barn - Anders (Christen Clemensen afskediget soldat fra Holsten)
Thomas Jensens søn af Skåde - Jens
Christen Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Holme - Michel
Jens Hansens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Skåde - Jørgen
Rasmus Sørensens og Else Nielsdatters barn af Jelsbakken - Søren
Axel Pallesen og Maren Nielsdatters barn af Holme - Mariane

1801
fol 24b
Rasmus Poulsens og Anne Rasmusdatters barn af Holme - Maren
Jonas Elmsteds barn af Holme - Mette (døde strax)
Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Karen
Mathias Hansen Skomagers og Maren Christensdatters barn af Holme - Rasmus
Niels Hansens og Johanne Rasmusdatters barn af Skåde - Maren
degnen Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Marie Kirstine
Jens Madsens og Anne Jensdatters barn af Holme - Maren
Thomas Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Holme - Rasmus
Peder Sørensens og Karen Pedersdatters barn af Holme - Anne Margrethe
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn af Holme - Poul
Niels Jensen Grovsmeds og Anne Cathrine Jacobsdatters barn af Skåde - Anne Kirstine
Christen Laursen Snedkers og Anne Marie Christensdatters barn af Stampemøllen - Mariane
Søren Nielsens og Anne Marie Sørensdatters barn af Skåde - Niels
Frands Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Holme - Rasmus
Jens Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Abild
Peder Foghs og Anne Nielsdatters barn af Skåde - Maren
Peder Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skåde - Peder
Erich Rasmussen Sadelmagers og Mette Christensdatters barn af Holme - Nicoline Marie
Jacob Rasmussens og Maren Nielsdatters barn - Rasmus
Søren Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Michel
enke Karen Nielsdatters barn af Hørhaven - Jens
Niels Pedersens dødfødte datter af Stampemøllen
Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Inger
Jonas Elmsteds dødfødte tvillingesønner i Holme
Rasmus Sørensens og Else Nielsdatters barn af Jelsbak - Kirsten

1802
fol 27a
Peder Andersens og Karen Laursdatters barn af Holme - Niels
Hans Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Skåde - Maren
Rasmus Hansens og Anne Jensdatters barn af Holme - Johanne
Niels Hansens og Johanne Rasmusdatters barn af Skåde - Hans
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Anders
Jens Amdis datter af Skåde - Sidsel (døde strax)
Eskild Juelsens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Peder
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn af Holme - Anne
Hans Jørgensens og Kirsten Nielsdatters barn af Holme - Kirsten
sl Mette Pedersdatters uægte barn af Skåde - Anders (Anders Jørgensen, avlskarl i Holme præstegård)
Laurs Jensens og Lisbeth Jensdatters barn af Jelsbak - Mette
Jonas Elmsted og Christiane Andersdatters barn af Holme - Anne Cathrine

1803
fol 28a
landvæsens commisseur Kjærulfs og Sara Kjærulfs datter - Maren
Thomas Jensens datter af Skåde - Mette Marie (døde strax)
Christen Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Holme - Peder
Niels Jensen Grovsmeds og Anne Catrine Jacobsdatters barn af Skåde - Jens
Iver Pedersens og Anne Johanne Pedersdatters barn af Holme - Ellen Marie
Peder Andersens og Karen Laursdatters barn af Holme - Helle Marie
Christen Laursens dødfødte søn af Stampemøllen
Peder Sørensens og Karen Pedersdatters barn af Holme - Peder
Christian Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skåde - Hans
Rasmus Thomasens datter Marens uægte søn af Holme - Rasmus (Christopher Madsen hos Thomas Jensen i Skåde)
Michel Jensens og Mette Cathrine Rasmusdatters barn af Skåde - Dorthe
Søren Enevoldsens og Maren Pedersdatters barn af Holme - Niels
Niels Pedersens dødfødte datter af Stampemøllen
Mogens Jensens og Kirsten Poulsdatters barn af Holme - Mette
Peder Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skåde - Inger
Peder Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Skåde - Sidsel
Lars Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hørhaven - Maren
Rasmus Sørensens og Else Nielsdatters barn af Bjergene - Søren
Jens Bechs barn af Holme - Niels (døde strax)
Jens Hansens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn - Niels
Jens Nielsens og Dorthe Davidsdatters barn af Skåde - Niels
Axel Pallesens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Niels

1804
fol 30b
Oluf Rasmussens og Maren Mortensdatters barn - Friderica
Anders Jørgensens og Sidsel Pedersdatters barn af Holme - Dorthe
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Niels
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn af Holme - Rasmus
Niels Hansens og Johanne Rasmusdatters barn af Skåde - Maren
Frands Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Holme - Oluf
Søren Nielsens og Anne Marie Sørensdatters barn - Sidsel
Rasmus Hansens og Anne Jensdatters barn af Holme - Hans
Hans Nielsens og Maren Rasmusdatters barn - Niels
Laurs Jensens og Lisbeth Jensdatters barn af Jelsbak - Jens

1805
fol 31a
Grovsmeden og Anne Cathrine Jacobsdatters barn af Skåde - Rasmus
Søren Jensens og Maren Olufsdatters barn af Stampemøllen - Jens
Daniel Jørgensens barn af Jelsbak - Jørgen
Jens Bech og Karen Poulsdatters barn af Holme - Anne
Niels Gjessings dødfødte datter af Stampemøllen
Søren Rasmussens og Lisbeth Olufsdatters barn af Skåde - Rasmus
Anders Lykkes og Maren Andersdatters barn af Horsens, født i Holme - Anne Cathrine
Jonas Elmsted og Christiane Andersdatters barn - Anders
Peder Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Holme - Dorthe
Poul Laursens og Maren Laursdatters barn af Holme Mark - Michel
Oluf Rasmussens og Maren Mortensdatters barn af Skåde - Barbara
Jens Jensen Amdis og Bodil Olufsdatters barn af Skåde - Sidsel Marie
Laurs Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hørhaven - Johanne Cathrine

1806
fol 32a
Michel Jensens og Mette Cathrine Rasmusdatters barn - Maren
Niels Pedersens og Maren Pedersdatters barn af Skåde - Jens
smeden Peder Jørgensens og Maren Jensdatters barn af Holme - Jens
Christen Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Holme - Kirsten
Peder Jensens og Anne Jensdatters barn af Holme - Jens
Rasmus Sørensens og Else Nielsdatters barn af Bjergene - Anne
Anne Jensdatters uægte barn - Maren (Juel Eskildsen)
Jens Nielsens og Dorthe Davidsdatters barn af Holme - David
Jens Madsen og Anne Jensdatters barn af Holme - Jens
Anne Kirstine Jensdatters uægte barn af Skåde - Bodil (Peder Andersen tjenende i Bering)
Peder Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Skåde - Karen
Niels Hansens og Johanne Rasmusdatters barn af Skåde - Thomas
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn - Sidsel Marie
Jens Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Anne
Peder Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Skåde - Maren
Christen Poulsens datter Ingers uægte barn af Skåde - Christen (Erich Sadelmager af Århus)
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Maren

1807
fol 34a
Peder Jensen Vævers og Anne Jensdatters dødfødte tvillinger af Holme
Christen Skjørring og Maren Nielsens barn af Holme - Christian
Poul Laursens og Maren Laursdatters barn af Bjergene - Anne
Søren Jensens og Maren Olufsdatters barn af Stampemøllen - Jens
Rasmus Hansens og Anne Jensdatters barn af Bjergene - Knud
Niels Jensen Grovsmeds og Anne Cathrine Jacobsdatters barn af Skåde - Karen
Daniel Jørgensens og Dorthe Marie Rasmusdatters barn - Ingeborg
Peder Andersens og Karen Laursdatters barn af Bjergene - Anders
Laurs Jensens og Lisbteh Jensdatters barn af Jelsbak - Maren
Laurs Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hørhaven - Johanne Cathrine
Søren Rasmussens og Lisbeth Olufsdatters barn af Skåde - Anne
Frands Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Holme - Kirsten Marie
Jens Hansens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Skåde - Søren

1808
fol 35a
Christian Jensens og Anne Marie Jensdatters barn af Skåde Skov - Mariane
Oluf Rasmussens og Maren Mortensdatters barn af Skåde - Rasmus
Maren Rasmusdatters uægte barn af Skåde - Rasmine
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Hans
Hans Jørgensen Vævers og Kirsten Nielsdatters barn af Holme - Jens
Peder Jensen Vævers og Anne Jensdatters barn af Holme - Ellen Marie
Jens N. Amdis og Dorthe Davidsdatters barn af Holme - Maren
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn af Holme - Poul
Jonas Elmsteds og Christiane Andersdatters barn af Holme - Mette
Christen Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Holme - Dorthe

1809
fol 36a
Peder Sørensens og Kirsten Christensdatters barn af Skåde Skov - Anne
Rasmus Sørensens og Else Nielsdatters barn af Bjergene - Niels
Knud Rasmussens og Kirsten Poulsdatters barn af Holme - Anne
Poul Laursens og Maren Laursdatters barn af Bjergene - Laurs
Søren Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Skåde - Mette Kirstine
Peder Foghs og Anne Nielsdatters barn af Skåde - Niels
Rasmus Bechs og Anne Jørgensdatters barn af Skåde - Maren
Else Marie Skjørrings uægte barn hos Soetmann i Holme - Jacob (Mathias, Mads Pedersens søn af Holme)
Jens Bechs og Karen Poulsdatters barn af Holme - Maren

1810-13

Top


1810
fol 37a
Søren Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Skåde Skov - Christian
Friderich Webel Grovsmeds og Anne Kirstine Shultz barn af Skåde - Andrea Margrethe
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn af Skåde - Thomas
Knud Rasmussens og Kirsten Poulsdatters barn af Holme - Rasmus
Oluf Rasmussens og Maren Mortensdatters barn af Skåde - Anne
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn af Holme - Niels
forpagter Niels Jørgen Ingerslevs og Marie Stilaus barn - Marie Sophie
Laurs Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hørhaven - Sidsel Marie
Thomas Nielsens og Gertrud Marie Jensdatters barn af Skåde - Jens
Søren Rasmussens og Lisbeth Olufsdatters barn af Skåde - Oluf
Frands Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Holme - Dorthe

1811
fol 38a
Niels Hansens og Johanne Rasmusdatters barn af Skåde - Hans
Poul Laursens og Maren Laursdatters barn af Bjergene - Rasmus
Anne Cathrine Mortensdatters uægte barn af Skåde - Peder (Poul Pedersen i Snåstrup Mølle)
Jens Nielsen Amdis og Dorthe Davidsdatters barn af Holme - Anne
Poul Jensens dødfødte barn af Holme
Hans Nielsens og Margrethe Sørensdatters barn af Skåde - Sidsel Marie
Søren Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Skåde - Morten
Rasmus Sørensens og Else Nielsdatters barn af Bjergene - Sidsel
Christen Pedersens og Anne Michelsdatters barn af Holme - Rasmus
Peder Jensens søn af Holme - Rasmus (døde strax)

1812
fol 39a
Friderich Webel Grovsmeds og Anne Kirstine Schultz barn af Skåde - Nicolai
Thomas Jensens og Maren Andersdatters barn - Mette Marie
Jens Rasmussens søn af Holme - Niels (døde strax)
Peder Madsens datter af Bjergene - Maren (døde strax)
Rasmus Rasmussen Bechs og Anne Jørgensdatters barn af Skåde - Rasmus
Oluf Rasks og Maren Mortensdatters barn af Skåde - Maren
Thomas Nielsens og Maren Rasmusdatters barn - Gertrud Marie
Kirsten Jensdatters uægte barn - Jens (sjællandsk soldat Peder på gennemrejse)
Jens Andersens og Maren Nielsdatters barn af Holme - Karen
Peder Rasmussens og Karen Christensdatters barn af Skåde Skov - Rasmus

1813
fol 40a
Enevold Sørensens og Dorothea Kirstine Pedersdatters barn af Holme - Søren
Niels Rasmussen Bechs og Kirsten Christensdatters barn af Skåde - Rasmus
Jens Rasmussens og Maren Poulsdatters barn af Holme - Niels
Peder Madsens og Anne Margrethe Jensdatters barn af Bjergene - Rasmus
Jens Nielsen Amdis og Dorthe Davidsdatters barn - Karen
Rasmus Nielsens og Ingeborg Andersdatters barn af Skåde - Niels
Peder Jensens og Anne Jørgensdatters barn af Holme - Rasmus
Barbara Rasmusdatters barn hos Christen Skjørring i Holme - Rasmus (Daniel Sørensen i Slet)
Søren Rasmussens og Lisbeth Olufsdatters barn af Skåde - Sidsel
Søren Nielsen Snedkers og Maren Christiansdatters barn af Skåde Skov - Mette Kirstine
Poul Kjærulfs og Maren Pedersdatters dødfødte datter

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1738-1779
1738-1779
1738-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c