s
Stikord til Lundum sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1780-89
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

fol 17a
gårdmand Peder Nielsen Beyers søn Peder af Lundumskov - 5 uger
fol 17b
gårdmand Jens Andersens barn af Lundum - Kirsten
gårdmand Søren Andersens barn af Lundum - Niels
indsidder Christopher Jensens barn af Lundum - Jens
husmand Oluf Beyers datter Elisabeth Kirstine af Lundumskov - 1 år
gårdmand Søren Andersens søn Niels af Lundum - 2 uger
indsidder Poul Jensens barn af Lundumskov - Johanne
husmand Poul Christensens hjemmedøbte barn af Lundumskov - Mette Cathrine
husmand Poul Christensens hjemmedøbte datter Mette Cathrine af Lundumskov - 3 timer
Rasmus Nielsen Daugaard og Maren Christensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand Willum Jensens datter Margrethe af Lundumskov - 5 år
Birthe Andersdatters uægte barn af Lundum - Maren (Anders Andersen Munk Knud Andersens stedsøn)
fol 18a
indsidder Poul Jensens barn af Lundum - Anne Johanne
gårdmand Peiter Pedersens barn af Lundum - Peder
omløbende kvinde Kirsten Henrichsdatters uægte barn fra Furland i Salling, født i sognet - Jens (Christen Jensen fra Salling)
gl Else Hjulmands Laurs Hjulmands enke af Lundum - 81 år
indsidder Peder Christensens barn af Lundumskov - Christen
aftakket matros Jacob Jensens barn af Lundumskov - Maren
husmand Christen Sørensen Brøggers dødfødte søn (begravet)
gårdmand Anders Andersens barn af Lundumskov - Anne Margrethe
husmand Anders Poulsens dødfødte datter af Lundumskov (begravet)
fol 18b
husmand Johan Andersens barn af Lundumskov - Peder
bortløben indsidder Morten Frandsens barn af Tamdrup - Marie
indsidder Niels Sørensens barn af Lundum - Birthe Kirstine
ungkarl Niels Pedersen af Lundum - 56 år
gårdmand Peder Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Hans
Peder Fugl sognedegn for Hansted-Lundum - 62 år

1781

Top


fol 18b
hr Hans Kruses barn af Lundum - Hans Wilhelm
indsidder Rasmus Nielsen Daugaards dødfødte datter af Lundum (begravet)
gårdmand Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Michel
fol 19a
husmand Oluf Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Ingeborg
husmand Poul Christensens barn af Lundumskov - Mette Cathrine
gårdmand Anders Pedersens steddatter Mette Sørensdatter af Lundum - 23 år
soldat Jørgen Nielsen af Hansted og Kirsten Pedersdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
enkemand og indsidder Henrich Clausen af Østbirk og Inger Laursdatter? af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand Søren Andersens barn af Lundum - Anne
Peiter Jensen Møllers barn af Lundum - Jørgen
husmand Anders Poulsens barn af Lundumskov - Mette Cathrine
husmand Niels Skrædders hustru Maren Hansdatter af Lundumskov - 61 år

1782

Top


fol 19a
gårdmand Jens Andersens barn af Lundum - Niels
fol 19b
gl indsidder Peder Nielsens hustru Anne Cathrine Andersdatter af Lundumskov - 71 år
indsidder og landsoldat Niels Hansen Ungermanns barn af Lundum - Simon
gårdmand i Ry Christen Pedersen og Karen Jensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
gårdmand Willum Jensens barn af Lundumskov - Margrethe
Anne Kirstine Jensdatters uægte barn af Lundumskov - Anne Cathrine (Jens Tiim)
Anne Kirstine Jensdatters uægte datter Anne Cathrine - 12 dage
Niels Skifters moder Anne Marie Sørensdatter af Lundum - 86 år
hyrden Christopher Jensens barn af Lundum - Hans
fol 20a
indsidder Peder Nielsens barn af Lundum - Karen
Peder Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Lundum - 36 år
Peder Nielsens barn Karen af Lundum - 14 dage
indsidder Niels Jensen Beyer af Lundumskov - 83 år
indsidder Niels Jensen Beyers hustru Elisabeth Nielsdatter af Lundumskov - 81 år
husmand Jens Jensen Væver?s barn af Lundum - Margrethe
gårdmand Laurs Jørgensens barn af Lundum - Jørgen
omgående ?mand Hans Johansens barn af Horndrup i Tåning sogn - Anne
selvejer og enkemand Søren Pedersen af Nim og Kirsten Christensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
selvejer Søren Pedersens tvillingedatter Karen i pleje i Lundum - 4 mdr
husmand Johan Andersens barn af Lundumskov - Maren
fol 20b
indsidder Jens Nielsens barn af Lundum - Mariane
sl Jens Olufsen Smeds enke Bodil Jensdatter af Lundum - 74 år
Karen Christensdatters uægte barn af Lundum - Christiane (Jens Sørensen i Vinten)
gårdmand og sognefoged Peiter Pedersens barn af Lundum - Jens

1783

Top


fol 20b
gårdmand Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Bodil
gårdmand Peder Beyers barn af Lundumskov - Elisabeth
gårdmand Christen Pedersens barn af Lundumskov - Peder
fol 21a
gårdmand og sognefoged Peiter Pedersens barn Jens af Lundum - 1 år
gårdmand Knud Andersens hustru Maren Andersdatter af Lundum - 72 år
gårdmand Søren Andersens barn af Lundum - Bodil
husmand Oluf Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Niels
Søren Jensen Smed og Sidsel Nielsdatter begge af Lundum (trolovet og copuleret)
husmand Poul Christensens barn af Lundumskov - Karen
gl Hans Simonsen Ungermanns hustru Anne af Lundum - 98 år

1784

Top


fol 21a
gårdmand Willum Jensens barn af Lundumskov - Mariane
fol 21b
almisselem Margrethe Samuelsdatter af Lundum - 75 år
almisselem Inger Henrichsdatter af Lundum - 56 år
Christiane Christensdatters uægte barn af Lundum - Poul (rytter Andreas Nielsen af Kiel)
indsidder Christen Jensen Due af Lundum - 50 år
husmand Peiter Jensens hjemmedøbte barn af Lundum - Laurs (døde strax)
husmand Peiter Jensens barn Laurs - 2 dage
Søren Jensen Smeds barn af Lundum - Bodil
husmand Anders Poulsens barn af Lundumskov - Karen
sognefoged og gårdmand Peiter Pedersens barn af Lundum - Erich
Maren Axelsdatters uægte barn af Lundumskov - Susanne
fol 22a
gårdmand Peder Beyers barn af Lundumskov - Karen
gårdmand Peder Sørensens barn af Lundum - Maren
Dines Bang og Magdalene Kierulf af Lundumskov (trolovet og copuleret)

1785

Top


fol 22a
Rasmus Andersens barn af Lundumskov - Anders
Christen Nielsen Hostrup og Ingeborg Margrethe Kierulf (copuleret)
gårdmand Jens Andersens barn af Lundumskov - Enevold
Christen Nielsen Hostrups barn af Lundumskov - Friderich
Bangs dødfødte søn af Lundumskov (begravet)
fol 22b
gårdmand Christen Pedersens barn af Lundumskov - Anne Cathrine
husmand Peder Christensens barn af Lundumskov - Laurs
Oluf Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Elisabeth Kirstine
Niels Ungermanns dødfødte søn af Lundumskov (begravet)

1786

Top


fol 22b
gl Karen Pouls af Lundum - 96 år
indsidder Jens Laursen af Lundum - 73 år
Hans Ungermann af Lundumskov - 86 år
Maren Axels af Lundumskov - 60 år
gårdmand Søren Andersens tvillinger af Lundum - Anne Marie og Johanne
gårdmand Jens Jochumsens barn af Lundum - Karen
gårdmand Peder Sørensens barn af Lundum - Søren
fol 23a
gårdmand Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Maren
Søren Jensen Smeds barn af Lundum - Jens
Peder Møllers datter Hedvig af Lundum mølle og Jens Møllers søn af Tolstrup mølle (trolovet og copuleret)
Friderica Sørensdatters uægte barn af Lundumskov - Wilhelmine
enkemand Axel Pedersen af Lundumskov og enke Mette Nielsdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
indsidder Jens Laursens hustru af Lundum - 71 år

1787

Top


fol 23a
gårdmand Jens Andersens barn af Lundumskov - Niels
fol 23b
indsidder Rasmus Christensens datters datter af Lundumskov - 10 ?
enkemand Hans Christensen af Gantrup og Jens Frandsens enke Kirsten Nielsdatter af Lundum (copuleret)
gårdmand Søren Andersens yngste tvillingedatter af Lundum - 1 år
Jens Laursen Kjær af Vinten og Maren Axelsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
skoleholder Bangs barn af Lundumskov - Dorothea Margrethe
almisselem Anne Lilstrup af Lundumskov - 92 år
gårdmand Peder Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Anne
Jørgen Rasmussens barn af Ødekirkehus i Lundumskov - Sidsel Elisabeth
skoleholder Bangs datter Dorothea Margrethe af Lundumskov - 9 uger
landsoldat Niels Jacobsen Ladings barn af Lundum - Birthe Cathrine
fol 24a
husmand Niels Rasmussen Rytter af Lundum - 71 år
Christen Nielsen Hostrups barn af Lundumskov - Hedvig
husmand Frands Henrichsens hustru af Lundumskov - 60 år
gårdmand Peder Sørensens barn af Lundum - Mette Kirstine
husmand Mads Michelsens datter Ellen af Lundumskov - 20 år
gl Maren Michelsdatter almisselem af Lundumskov - 81 år

1788

Top


fol 24a
Jens Henrichsen af Lundum - 21 år
gl Bodil Degns af Lundumskov - 75 år
indsidder Jens Laursen Kjærs barn af Lundumskov - Laurs
indsidder Rasmus Andersens barn af Lundum - Bodil Marie
fol 24b
gårdmand Christen Pedersens barn af Lundumskov - Karen
Niels Nielsen Dues barn af Lundumskov - Peder
Karen Jensdatters uægte barn af Lundumskov - Ellen (Jørgen Eskesen landsoldat af Hansted)
gl Anne Jørgensdatter almisselem af Lundumskov - 76 år
indsidder Niels Nielsen Dues søn Peder af Lundumskov - 9 uger
Hans Johansen af Stjær og Anne Kirstine Nielsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
enkemand sr Hans Peter Møller af Urup mølle og præstens datter jomf Abild Marie Pontoppidan af Lundum (trolovet og copuleret)
Søren Laursen Kjær af Kørup og Kirsten Nielsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
fol 25a
hyrden Søren Pedersens barn af Lundum - Anne Marie
gårdmand Jens Andersens hustru af Lundum - 47 år
indsidder Niels Hansen Ungermanns dødfødte datter af Lundumskov (begravet)
husmand Jens Laursen af Lundum - 48 år
sl Poul Bruses enkes datter af Lundumskov - 6 år
husmand Rasmus Pedersens barn af Lundum - Laurs
sognepræstens pige Karen Sørensdatter af Lundum - 20 år
husmand Niels Jensen Skifters hustru Karen Pedersdatter af Lundum - 60 år
smeden Christen Laursens barn af Lundum - Jens
fol 25b
Ellen Christensdatter almisselem af Lundumskov - 79 år
husmand Poul Rytters barn af Lundumskov - Karen
gårdmand Jens Andersen af Lundumskov - 47 år
husmand Oluf Beyers hjemmedøbte barn af Lundumskov - Jens
husmand Oluf Beyers hustru af Lundumskov - 37 år
husmand Oluf Beyers hjemmedøbte søn af Lundumskov - 1 dag

1789

Top


fol 25b
indsidder Hans Johansens hjemmedøbte barn af Lundumskov - Anne Marie
husmand og enkemand Oluf Nielsen Beyer og Anne Pedersdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Hans Johansens hjemmedøbte barn af Lundumskov - 15 dage
husmand Rasmus Pedersens søn Laurs af Lundum - 5 mdr
husmand og enkemand Niels Jensen Skifter og Anne Rasmusdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
fol 26a
Anne Margrethe Laursdatters uægte barn af Lundum - Karen Maren (Søren Kræmmer søndenfra)
gårdmand Niels Jensen Møller og enke Elisabeth Margrethe Jensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
husmand Peiter Jensens barn af Lundum - Erich
indsidder Peder Nielsen af Lundum - 47 år
gårdmand og enkemand Jens Andersen og enke Kirsten Laursdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
husmand Jens Jochumsens barn af Lundum - Hans
fol 26b
gårdmand og enkemand Terkild Jensen af Vissing Kloster og Cathrine Clemensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand Peder Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Anne Cathrine
husmand Søren Laursen Kjærs barn af Lundumskov - Laurs
soldat Jørgen Østrups barn af Lundumskov (navn mangler)
husmand Mads Andersens hustru af Lundumskov - 64 år
gårdmand Laurs Andersens barn af Lundumskov - Adam Andreas Jacobi
gårdmand Anders Pedersens hustru Maren Andersdatter af Lundum - 67 år
Peder Sørensen og Birthe Andersdatter af Lundum (trolovet)
fol 27a
gårdmand Peder Sørensens barn af Lundum - Anne Marie
husmand Niels Jensen Skifters dødfødte søn af Lundum (født)
skræddersvend Willum Ditlevsen af Horsens og Anne Sophie Friderichsdatter Kierulf af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Niels Jensen Skifters dødfødte søn af Lundum (begravet)
indsidder Hans Johansens dødfødte datter af Lundumskov (født)


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c