s
Stikord til Lundum sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1790-99
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799


1790

fol 27a
indsidder Hans Johansens dødfødte datter af Lundumskov (begravet)
husmand Niels Jensen Skifters hustru Anne Rasmusdatter af Lundum - 24 år
indsidder Hans Johansens hustru Anne Kirstine Nielsdatter af Lundumskov - 32 år
enkemand Hans Johansen og Inger Nielsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
stuepige på Urup Sophie Cathrine Kolds uægte barn - Else Marie (øxenhandler Jeppe Koch af Jels)
fol 27b
ungkarl Jens Nielsen Daugaard af Lundum - 29 år
husmand Jens Jochumsens søn Hans af Lundum - 1 år
husmand Rasmus Pedersens dødfødte søn af Lundum (begravet)
indsidder Eske Rasmussens søn Rasmus af Lundum - 11 uger
selvejer Jørgen Rasmussens barn af Lundumskov - Peder
gårdmand Christen Pedersens barn af Lundumskov - Maren
indsidder Rasmus Andersens barn af Lundum - Maren
fol 28a
indsidder Niels Dues barn af Lundumskov - Maren
indsidder og skrædder Christen Nielsen Hostrups barn af Lundumskov - Lorentz
gårdmand Oluf Beyers barn af Lundumskov - Karen
indsidder Niels Ladings barn af Lundum - Pederica
Willum Ditlevsen Skrædders barn af Lundumskov - Georgine Margrethe
husmand Søren Kjærs barn af Lundumskov - Marie Kirstine
fol 28b
indsidder Rasmus Andersens søn Anders af Lundum - 5 år

1791

Top


fol 28b
husmand Niels Jensen Skifters barn af Lundum - Jens
skoleholder Bangs dødfødte datter af Lundumskov (begravet)
Willum Ditlevsen Skrædders datter af Lundumskov - 1 mdr
gårdmand Niels Jensens stedsøn Niels af Lundumskov - 4 år
gårdmand Peder Nielsen Beyers datter af Lundumskov - 2 år
husmand Eske Rasmussens barn af Lundum - Maren
Christen Laursen Smeds barn af Lundum - Laurs
Christen Laursen Smeds hustru af Lundum - 39 år
gårdmand Peder Sørensens barn af Lundum - Kirsten
fol 29a
overstreget: Peder Jørgensens hustru af Hansted (begravet)
sognepræsten Dines Pontoppidan af Lundum - 58 år
husmand Rasmus Jensens hustru Karen Rasmusdatter af Lundum - 62 år
husmand Jens Kjærs barn af Lundumskov - Niels
gårdmand Peder Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Niels
husmand Jens Johansens barn af Lundumskov - Anne Kirstine
fol 29b
husmand Poul Christensen af Lundumskov som gik ned med et skib - 46 år (udredning)
husmand Hans Jochumsens barn af Lundumskov - 8 uger
indsidder Jørgen Hansens barn af Lundum - Anne Kirstine
Ib August Jensen Glasou og Birgitte Kirstine Pedersdatter Møller af Lundum mølle (trolovet og copuleret)
smeden Christen Laursens søn Laurs af Lundum - ½ år

1792

Top


fol 29b
Søren Laursens datter af Lundumskov - 1 år
Jørgen Hansens datter Anne Kirstine af Lundum - 20 uger
Peder Ib August af Lundum mølle - 9 dage
Christen Smed af Lundum - 50 år
Christen Johansen af Lundum - 20 år
Rasmus Andersens hjemmedøbte datter af Lundum - Anne
Søren Kjærs barn af Lundumskov - Anne Margrethe
fol 30a
Peder Sørensens hustru Mette Frandsdatter af Lundum - 36 år
gårdmand Peder Sørensens datter af Lundum - Mette
Christen Jensen Lucassen og Mette Hansdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Thomas Christensen Vrold og enke Marie Cathrine Christensdatter af Lundum (copuleret)
enkemand Rasmus Jensen og Anne Laursdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Albret Holgersens barn af Lundumskov - Maren
Niels Nielsens barn af Kringelberg i Lundumskov - Anne
præstens? barn af Lundum - Marie Tikøb

1793

Top


fol 30b
Karen Lorentzdatter Kierulf af Lundumskov - 73 år
Cathrine Sypige af Lundum - 70 år
Friderich Sørensen Murmester af Lundumskov - 77 år
skrædder Hostrups barn af Lundumskov - Marie Elisabeth
Mette Pedersdatter af Lundum - ½ år
husmand Eske Rasmussens søn af Lundum - Søren
Jørgen Rasmussens barn af Ødekirkehus i Lundumskov - Anne Kirstine
skovfoged Peder Sørensens barn af Lundum - Dorthe
Hans Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
husmand Jørgen Hansens barn af Lundum - Anne Kirstine
smed Søren Jørgensens barn af Lundumskov - Anne Kirstine
husmand Enevold Erichsens barn af Lundum - Hans
husmand Mads Michelsen af Lundumskov - 50 år
fol 31a
Hans Johansens barn af Lundumskov - Marie Cathrine
Niels Jacobsens barn af Lundum - Mette Sophie
gårdmand Peder Sørensens og Elisabeth Frandsdatters barn af Lundum - Frands
Karen Olufsdatter af Lundumskov - 3 år
Christen Hostrups søn Lorentz af Lundumskov - 3 år
Christen Pedersens og Karen Jensdatters barn af Lundumskov - Birthe
Anne Margrethe Johannesdatter af Lundum mølle - 6 år
Niels Andersens søn Anders Nielsen af Lundum - 2½ år
August Glassous og Birthe Kirstines barn af Lundum mølle - Anne Margrethe
Niels Jensens og Karen Rasmusdatters barn af Lundum - Rasmus
Niels Dues og Kirsten Nielsdatters barn af Lundum - Anne Marie
Maren Jacobsdatter af Lundumskov - 14 år
Peder Daugaards dreng Søren af Lundum - 16 år
Peder Sørensens datter Marie Cathrine af Lundum - 4 år
fol 31b
Willum Skrædders og Anne Sophies barn af Lundumskov - Jørgine Margrethe
Peder Sørensens datter Kirsten af Lundum - 2 år
Peder Sørensen Skovfogeds datter Dorthe af Lundum - 9 mdr
Rasmus Jensens og Anne Laursdatters barn af Lundum - Laurs
Jørgen Sørensen af Lundumskov men fra Bjerre herred - 60 år

1794

Top


fol 31b
Anne Hansdatter af Lundumskov - 81 år
Oluf Christensens og Bodil Marie Michelsdatters barn af Lundum - Anne Margrethe Cathrine
Axel Pedersen af Lundumskov - 70 år
Peder Sørensens barn af Lundumskov - Mogens
gl Peder Nielsen af Lundum - 80 år
fol 32a
Hans Pedersens og Kirsten Sørensdatters barn af Lundum - Peder
Søren Kjærs og Kirsten Nielsdatters barn af Lundumskov - Maren
Oluf Beyers dødfødte barn af Lundumskov (begravet)
Søren Laursen Kjær af Lundumskov - 40 år
Ellen Henrichsdatter af Lundum - 60 år
Christopher Tikøbs og Mette Sophie Olrogs barn af Lundum - Inger Marie
Mogens Pedersen og Kirsten Sørensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
skrædder Willums datter Jørgine Margrethe af Lundumskov - ½ år
Jens Kjærs hjemmedøbte søn af Lundumskov - Søren
Niels Ladings datter Mette Sophie af Lundum - 1 år
fol 32b
Erich Smed af Hansted og enke Kirsten Nelsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Hans Pedersens søn Peder af Lundum (begravet)
Christen Hansen Smed af Gedved og Johanne Christensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
husmand Jørgen Hansens og Kirsten Pedersdatters hjemmedøbte barn af Lundum - Hans (døde strax)
gl udensogns stodder fra Viby som døde i Lundum (begravet)
Ib August Glassous og Birthe Kirstines barn af Lundum mølle - Jens Peder
Niels Andersens og Karen Jensdatters barn af Lundum - Bodil Johanne
Peder Beyers og Karen Hansdatters barn af Lundumskov - Mette Cathrine
ungkarl Jørgen Hansen af Lundum - 49 år

1795

Top


fol 32b
Thomas Christian Pedersens og Kirsten Jørgensdatters barn af Lundumskov - Hans Peder Elias
fol 33a
Mogens Pedersens og Kirstine Sørensdatters barn af Lundum - Søren
Maren Christensdatter af Lundumskov - 80 år
Peder Skifter af Lundum - 85 år
Søren Pedersen og Maren Jensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Mogens Pedersens søn Peder af Lundum - 1 år
Nicolaj Gothard og enke Else Nielsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Albret Holgersens barn af Lundumskov - Else Cathrine
Eske Rasmussens og Johanne Nielsdatters barn af Lundum - Friderich
Enevold Jensen og Anne Sørensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
stodder Willum Ditlevsens og Anne Sophies barn af Lundumskov - Ditlev Severin
Jørgen Østrups og Karen Nielsdatters barn af Lundum - Niels
Christen Sørensens hustru Maren Christensdatter af Komind i Lundumskov - 58 år
barnet Hans Tikøb (døbt)
Peder Pedersen Møller af Lundum - 48 år
Hans Pedersens og Kirsten Sørensdatters barn af Lundum - Søren
fol 33b
Hans Pedersens søn Søren af Lundum - 1 mdr
Jens Jochumsens og Maren Pedersdatters barn af Lundum - Anders
Poul Friderichsens og Maren Steensdatters barn af Lundumskov - Friderich

1796

Top


fol 33b
husmand Søren Pedersens og Inger Nielsdatters barn af Lundumskov - Mette Sophie
Jørgen Rasmussens og Anne Maries barn af Lundumskov - Niels
snedker Enevold Jensens og Anne Sørensdatters barn af Lundumskov - Mette Cathrine
husmand Hans Hansen Dues og Anne Sophie Sørensdatters barn af Lundumskov - Anne Marie
gl Peder Nielsen af Lundumskov - 80 år
Jørgen Østrups barn Niels af Lundumskov - 9 mdr
Oluf Jensen Skrædder af Lundum - 56 år
skræddersvend Christian Martin Rictstrænger og Gertrud Marie Pedersdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
fol 34a
Anders Andersen af Lundum - 50 år
husmand Jørgen Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Lundum - Hans Peder
husmand Oluf Beyers og Anne Pedersdatters barn af Lundumskov - Anne Cathrine
husmand Nicolaj Gothards og Else Nielsdatters barn af Lundumskov - Anne Margrethe
tømmermand Søren Thomasens og Martha Olufsdatters barn af Lundumskov - Kirstine
Jens Rasmussen og Johanne Pedersdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Jørgen Østrups og Karen Nielsdatters barn af Lundumskov - Christian
Christen Hostrups og Ingeborg Margrethes barn af Lundumskov - Cathrine Helene
Niels Ladings og Anne Maries barn af Lundum - Jens

1797

Top


fol 34a
Rasmus Pedersens hustru Anne Christensdatter af Lundumskov - 52 år
fol 34b
Hans Pedersens og Kirsten Sørensdatters barn af Lundum - Anne Margrethe
ungkarl Rasmus Hansen af Lundum - 58 år
pige Ingeborg Jensdatter af Lundumskov - 60 år
Isak Mortensens hustru Maren Jørgensdatter af Lundum - 55 år
gårdmand Peder Hansen af Lundum - 64 år
Peder Beyers og Karen Hansdatters barn af Lundumskov - Jens Peder (døde strax)
Jens Jochumsens hustru Maren Tranes af Lundum - 40 år
Mette Rytters af Lundumskov - 70 år
sl Anders Andersens enke Johanne Laursdatter af Lundum - 60 år
Niels Andersen og Mariane Poulsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Peiter Christensen af Lundum - 67 år
fol 35a
Laurs Jørgensens hustru Anne Kirstine Christensdatter af Lundum - 53 år
Peder Leths og Anne Cathrines barn af Lundumskov - Christen
Knud Andersen af Lundum - 77 år
enkemand Søren Bentsen af Sebberup og Maren Pedersdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Christopher Tikøbs og Mette Sophie Olrogs barn af Lundum - Thomas Sejer
gårdmand Jacob Christian og Kirsten Pedersdatter? af Lundum (copuleret)
Christen Lyngaa? af Lundumskov - 52 år
Jens Jochumsen af Lundum - 50 år
Søren Thomasens og Martha Olufsdatters barn af Lundumskov - Birgitte
Kirsten Christensdatters uægte barn af Lundumskov - Jens Christian (Anders Jensen Møller af Røde mølle)
Mads Christensen af Hatting og enke Maren Jørgensdatter af Lundumskov (trolovet)
fol 35b
Mads Christensen af Hatting og enke Maren Jørgensdatter af Lundumskov (copuleret)
Johan Rictstrængers og Gertrud Maries barn af Lundum - Anne Cathrine
Kirsten Christensdatters uægte barn Jens Christian (begravet)

1798

Top


fol 35b
Mads Christensen af Såby og Kirsten Sørensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Johanne Skifters af Lundum - 66 år
Isak Mortensens og Anne Erichsdatters barn af Lundum - Erich
Albret Holgersens og Kirstens barn af Lundumskov - Mette
Bodil Christensdatter af Lundumskov - 15 år
Christen Sørensens og Bodil Pedersdatters barn af Lundumskov - Peder
Laurs Jensen og Kirsten Pedersdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Johan Rictstrængers barn Anne Cathrine af Lundum - ½ år
fol 36a
gårdmand Søren Hansens hustru Anne Cathrine af Lundum - 60 år
Hans Dues og Anne Sophie Sørensdatters barn af Lundumskov - Lise
ungkarl Peder Andersen af Lundum - 40 år
Hans Johansens og Inger Pedersdatters barn af Lundumskov - Mette Kirstine
Enevold Snedkers og Anne Sørensdatters barn af Lundumskov - Sidsel Marie
Jørgen Hansens og Kirsten Tranes barn af Lundum - Terkild
Laurs Jensens og Kirsten Pedersdatters barn af Lundum - Maren
Poul Friderichsens og Maren Steensdatters barn af Lundumskov - Anne Cathrine
gårdmand Mads Christensens og Kirsten Sørensdatters barn af Lundum - Søren
Niels Friderichsen og Maren Sørensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
gårdmand Mads Christensens barn Søren af Lundum - 3 uger
fol 36b
sl Peder Nielsens hustru Mette af Lundum - 90 år
indsidder Søren Pedersens og Inger Nielsdatters barn af Lundumskov - Niels

1799

Top


fol 36b
Søren Thomasens og Martha Olufsdatters barn af Lundumskov - Bodil
skrædder Mads Michelsens og Else Rasmusdatters barn af Lundum - Johanne
Hans Schaller af Lundum - 60 år
besovet kvinde Elisabeth Sørensdatter af Lundumskov - 24 år
Elisabeth Sørensdatters uægte dødfødte datter (begravet)
Niels Andersens og Mariane Poulsdatters dødfødte barn af Lundumskov (begravet)
skrædder Willums og Anne Sophies barn af Lundumskov - Friderica Cathrine
Jens Kjærs og Maren Axelsdatters barn af Lundumskov - Jacob
fol 37a
Jens Jensen Daugaards og Karen Andersdatters barn af Lundum - Anne Cathrine
Christian Rictstrængers og Gertrud Marie Pedersdatters barn af Lundum - Rasmus Peder
Jørgen Rasmussens og Anne Maries barn af Ødekirkehus i Lundumskov - Christian
Enevold Erichsens og Anne Hansdatters barn af Lundumskov - Ove Henrich
Niels Dues og Kirsten Nielsdatters barn af Lundum - Anne Cathrine
Isak Mortensens og Anne Erichsdatters barn af Lundum - Peder
Johannes Brixens og Ingeborg Rasmusdatters barn af Lundumskov - Anne Marie
Søren Pedersen af Lundum - 69 år


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c