s
Stikord til Lundum sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1750-63
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
 


1750

fol 10b
mons Hans Bakke af Lundum (begravet)
Frands Andersen af Lundumskov (begravet)
Maren Dues af Lundumskov (begravet)
Søren Madsen af Lundumskov (begravet)
fol 11a
Peder Sørensens barn af Lundum - Anders
Christen Dues hustru af Lundumskov (begravet)
Christen Rasmussens barn af Lundum - Birgitte
Laurs Kjærs barn af Lundumskov (begravet)
Maren Sørensdatter af Lundumskov (begravet)
Niels S?s barn af Lundumskov - Niels Nielsen
Niels Thomasen af Gedved og Karen Rasmusdatter af Lundumskov (copuleret)
Christen Nielsen og Birgitte Davidsdatter af Lundumskov (copuleret)
Søren Nielsens barn af Lundumskov - Birgitte
Knud Andersen og Maren Andersdatter af Lundum (copuleret)
fol 11b
Peder Møllers barn af Lundum mølle - Erich
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Maren

1751

Top


fol 11b
bødkerens barn af Lundum (begravet)
Mads Andersen og ? af Lundum (copuleret)
Christen Sørensen og Anne Sørensdatter af Lundumskov (copuleret)
Hans Snedkers barn af Lundum - Jens
Søren Hedegaards hustru af Lundumskov (begravet)
Søren Hedegaards moder og barn (begravet)
Laurs Madsens barn af Lundumskov - Rasmus
Mads Andersens barn af Lundum - Anders
Anne Dams af Lundum (begravet)
degnen Morten Mathiasen af Lundum (begravet)
Søren Møllers barn af Lundum - Hans Christian
Jens Enevoldsens barn af Lundumskov - Birgitte Kirstine
Maren Friderichsdatters uægte barn af Lundum - Anne (rytter Anders Madsen)
Søren Møllers barn af Lundum (begravet)
fol 12a
Knud Michelsens barn af Lundumskov - Mette Marie
Sidsel Sørensdatters uægte barn af Lundumskov - Karen (Laurs som tjener i Lykken i Tamdrup sogn)
Anders Madsen af Lundum (begravet)
Peder Andersen og Kirsten Hansdatter af Lundum (copuleret)
matros Aage Nielsens barn af København født i Lundumskov - Rasmus
Rasmus Pedersens hustru af Lundumskov (begravet)
præstens barn af Lundum - Hedvig Sophie
Knud Andersens barn af Lundum - Anders
Jens Pedersens hjemmedøbte barn af Lundum - 2 dage
fol 12b
bødkerens barn af Lundum - Gertrud
Knippel Kirsten af Lundumskov (begravet)
Peder Nielsens barn af Lundum - Elisabeth
Peder Hansens barn af Lundum - Inger
Friderich Clausen af Horsens og Maren Sørensdatter af Lundum (copuleret)
Christen Hjulmands barn af Lundum - Mette
smedens barn af Lundum - Christen
Søren Hedegaards barn af Lundumskov - Karen

1752

Top


fol 12b
Søren Hedegaards barn af Lundumskov (begravet)
Jørgen Soldats hustru af Lundumskov (begravet)
Jørgen Soldat af Lundumskov (begravet)
Peder Nielsen af Lundum (begravet)
Karen Torstensdatter af Lundumskov (begravet)
fol 13a
Peder Møllers barn af Lundum mølle - Erich
Mads Andersens barn af Lundumskov - Christen
hyrdens hustru af Lundumskov (begravet)
Knud Michelsens barn af Lundumskov (begravet)
degnens barn af Lundumskov - Maren
Friderich Murmesters barn af Lundum - Inger Margrethe
fol 13b
Jørgen Nielsen af Lundum (begravet)
Niels Rasmussens barn af Lundumskov - Rasmus
Christen Brøggers hjemmedøbte barn af Lundumskov (begravet)
Ingeborg Friderichsdatters uægte barn - Karen Marie (glarmester Christian Hansen fra Falster ved Fyn)
Jens Skaarups hustru af Lundumskov (begravet)
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Rasmus
Niels Rasmussens barn af Lundumskov (begravet)
Søren Pedersen og Maren Frandsdatter af Lundumskov (copuleret)

1753

Top


fol 13b
Hans Christensens barn af Lundum (navn mangler)
Søren Møllers barn af Lundum (navn mangler)
et af ovennævnte to børn (begravet)
fol 14a
Jens Pedersens hjemmedøbte barn af Lundum (begravet)
Peder Nielsens hustrus moder af Lundum (begravet)
Peder Andersens hustru af Lundum (begravet)
det uægte barn af Falster (begravet)
Peder Michelsen og Karen Andersdatter af Lundumskov (copuleret)
Løv? snedkeren af Lundum (begravet)
Hans Pedersen og Kirsten Knudsdatter af Lundum (copuleret)
Jens Pedersens datter af Lundum (begravet)
en omløbende betler som døde på gaden (begravet)
en anden omløbende betler (begravet)
Jens Pedersens hustru af Lundum (begravet)
Søren Pedersens søster af Lundum (begravet)
fol 14b
Christen Bødkers konemoder af Lundum (begravet)
Peder Tranes barn af Lundumskov - Maren
en fattig mands barn af Ormslev - Enevold
Michel Madsens barn af Lundumskov - Anne
bødkerens barn af Lundum - Mette Cathrine
Søren Pedersens barn af Lundum - Peder
Peder Andersens barn af Lundum - Jens
Peder Andersens barn af Lundum (begravet)
Niels Rasmussens barn af Lundumskov - Else
Peder Nielsens barn af Lundum - Niels

1754

Top


fol 15a
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Peder
Peder Møllers barn af Lundum mølle - Birgitte Kirstine
Niels Thomasens barn af Lundum - Else Cathrine
Jens Skaarups barn af Lundumskov (begravet)
Knud Andersens barn af Lundum - Peder
Peder Sørensens hustru af Lundum (begravet)
Torben af Lundumskov (begravet)
Anders Valdmands barn af Lundumskov - Laurs
fol 15b
Laurs Madsens barn af Lundumskov - Peder
Jens Pedersens barn af Lundum - Birgitte
Jens Enevoldsens barn af Lundumskov - Niels
Friderich Sørensens barn af Lundum - Lene
Christen Hjulmands barn af Lundum - Jens
Peder Andersens barn af Lundum - Anders
Mads Andersens barn af Lundumskov - Anders

1755

Top


fol 16a
Christen Hjulmands barn af Lundum (begravet)
Niels Nielsens barn af Lundumskov - Kirsten
betler Morten Jørgensen fra Bjerre herred (begravet)
Peder Hansens barn af Lundum - Bodil
Peder Møllers barn af Lundum mølle - Niels
Jens Nielsen af Enner og Karen Andersdatter af Lundum (copuleret)
Anders Mortensen af Vrønding og Dorthe Frandsdatter af Lundumskov (copuleret)
fol 16b
skyttens barn af Lundum - Niels
Hans Snedkers barn af Lundumskov - Jørgen
Niels Skaarups barn af Lundumskov - Maren
Søren Pedersens barn af Lundum - Karen
Peder Tranes barn af Lundumskov - Michel

1756

Top


fol 16b
Peder Tranes barn af Lundumskov (begravet)
Christen Hjulmands barn af Lundum - Jens
Jens Pedersens barn af Lundum (begravet)
Hermans? hustru af Lundum (begravet)
fol 17a
Friderich Murmesters to børn af Lundum (begravet)
bødkerens to børn af Lundum (begravet)
Knud Andersens barn af Lundum (begravet)
hjulmandens barn af Lundum (begravet)
Knud Andersens barn af Lundum (begravet)
Peder Andersens barn af Lundum (begravet)
Maren Jørgensdatter af Lundum (begravet)
Hans Snedkers barn af Lundumskov (begravet)
Jens Andersens barn af Lundumskov (begravet)
Peder? Nielsens barn af Lundum - Anders
Niels Nielsens barn af Lundum (begravet)
fol 17b
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Hans
præstens barn Hedvig Sophie af Lundum (begravet)
Laurs Madsens barn af Lundumskov (begravet)
bødkerens barn af Lundum - Inger Marie
smedens barn af Lundum - Anne
Niels Rytters barn af Lundumskov (begravet)
Thomas Daniels barn af Lundum (begravet)
degnen af Stensballe og degnens søster af Lundum (copuleret)
Jens Skaarups barn af Lundumskov (begravet)
fol 18a
Jens Skaarups hustru af Lundumskov (begravet)
Jens Pedersens barn af Lundum - Birgitte
Christen Jørgensen og Anne Nielsdatter af Lundum (copuleret)

1757

Top


fol 18a
Peder Tranes barn af Lundum - Birgitte
Peder Møllers barn af Lundum mølle - Hedvig Sophie
Jens Rasmussens hustru af Lundum (begravet)
Hans Rasmussen af Lundum (begravet)
Christen? Husmands? barn af Lundum - Christian
fol 18b
Niels Rasmussens barn af Lundumskov - Maren
Peder Hansen af Lund og Anne Pedersdatter af Lundum (copuleret)
Mads Andersens barn af Lundumskov - Hans
Thomas Daniels barn af Lundum - Mette
Christen Laursen af Lundumskov (begravet)
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Jørgen
fol 19a
Peder Nielsen af Horsens og Karen Mathiasdatter af Lundumskov (copuleret)
Friderich Murmesters barn af Lundum - Ingeborg Margrethe

1758

Top


fol 19a
Niels Nielsens barn af Lundumskov - Anne Kirstine
Søren Pedersens barn af Lundum - Mette
Jens Møller af Urup mølle og Helvig Guldborg af Lundum (copuleret)
Jens Pedersens hustru af Lundum (begravet)
Rasmus Pedersen af Lundumskov (begravet)
Peder Andersens barn af Lundum - Kirsten
fol 19b
den fattige Jacob af Lundum (begravet)
Anders Andersen og Johanne Laursdatter af Lundum (copuleret)
Anders Valdmands barn af Lundumskov - Karen
Hans Pedersens søn af Lundum (begravet)

1759

Top


fol 19b
Peder Nielsens hjemmedøbte barn af Lundum (begravet)
Christen Due af Lundumskov (begravet)
Peder ?s barn af Lundum (navn mangler)
Mads Andersens barn af Lundumskov - Karen
fol 20a
Jens Pedersens barn af Lundum - Peder

1760

Top


fol 20a
Anders Knudsens hustru af Lundum (begravet)
hyrdens barn af Lundumskov - Niels
Peder Tranes barn af Lundum - Michel
Jens Pedersens barn Peder af Lundum - 6 uger
Anders Andersens barn af Lundumskov - Anders
Søren Skrædders barn af Lundumskov (begravet)
Niels Rytters barn Maren af Lundumskov - 2½ år
Anders Valdmands barn Karen af Lundumskov - 1 år
fol 20b
Laurs Madsens hustru af Lundumskov (begravet)
Anders Soldats barn af Lundum - Niels
Peder Andersens barn af Lundum - Anders
Jens Rodved af Lundum (begravet)
Knud Michelsens barn af Lundumskov (begravet)
degnens datter af Lundumskov (begravet)
Christian Bødkers barn af Lundumskov - Gertrud
Hans Pedersen af Lundum (begravet)
Niels Rasmussens barn af Lundumskov - Rasmus
Peder Skræders datters uægte barn af Lundumskov - Kirsten
fol 21a
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Anne Kirstine
Peder Skrædders datters uægte barn af Lundumskov (begravet)
Niels Rytters barn af Lundumskov (begravet)
Christen Pouls af Lundumskov (begravet)
Peder Hansen af Lund og Anne Hansdatter af Rådved (copuleret)
Søren Andersen og Karen Andersdatter af Lundum (copuleret)
Peder Nielsens barn af Lundum - Birgitte
?s datter - Dorthe?
? Jørgensens barn af Lundumskov - Niels

1761

Top


fol 21b
Søren Pedersens barn af Lundum - Kirsten
Thomas Daniels barn Daniel af Lundum (begravet)
Jens Pedersens barn af Lundum - Maren
Michel Jensens barn af Lundumskov - Johanne
Christen Rasmussens barn Gertrud af Lundumskov (begravet)
væveren af Lundum - 46 år
Christen Rasmussens hustru af Lundumskov (begravet)
Anders Andersens barn af Lundumskov - Laurs
Søren Andersens barn af Lundum - Anders
fol 22a
Peder Kjær af Lundum (begravet)
sl Jens Rodveds datter af Lundum (begravet)
Hans Snedkers barn af Lundum - Hans
Anders Valdmands barn af Lundumskov - Johan
Niels Nielsens barn af Lundumskov - Niels
Friderich Murmesters barn af Lundum - Anne Sophie
Hans Nielsen og Karen Hansdatter af Lundum (copuleret)
fol 22b
Christen Sørensen og Mette Mogensdatter af Lundum (copuleret)
Jens Pedersens barn Birgitte af Lundum - 5 år
Christen Rasmussen og Karen Andersdatter af Lundumskov (copuleret)
Thomas Daniel af Lundum (begravet)
Jens Sørensen og Mette Enevoldsdatter af Lundum (copuleret)

1762

Top


fol 22b
Niels Rytters barn af Lundumskov - Laurs
fol 23a
Maren Andersdatter af Lundumskov (begravet)
Mads Andersens barn af Lundumskov - Anne
Hans Dues barn af Lundum - Anne Kirstine
Frands Henrichsens barn af Lundum - Niels
Peder Andersens barn af Lundum - Hedvig Sophie
hyrden Peder Nielsens barn af Lundumskov - Jens
fol 23b
Oluf Jensen og Karen Christensdatter af Lundumskov (copuleret)
hyrdens barn af Lundumskov - 1 mdr
Christen Sørensens barn af Lundum - Niels
Frands Henrichsens barn Niels af Lundum - 3 mdr
Michel Madsen af Lundumskov (begravet)

1763

Top


fol 23b
Knud Andersen og Anne Helvigs datter af Lundum (copuleret)
Marie Claudi af Lundumskov (begravet)
fol 24a
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Jens
Peder Tranes barn af Lundum - Anders
Anders Soldats barn af Lundum - Christian
Anne Andersdatter af Lundumskov (begravet)
Søren Andersens barn af Lundum - Anders
Peder Nielsens datter Birgitte af Lundum - 2½ år
Anders Andersens barn af Lundumskov - Anders
fol 24b
Peder Tranes barn Anders af Lundum - 3 mdr
Michel Jensens barn Johan af Lundumskov - 2½ år
bødkerens barn af Lundumskov - Peder
soldaterkone Anne Dorthe af Fridericia som døde i Lundum (begravet)
fol 25a
Jens Snedkers barn af Lundumskov - Søren
Knud Bødkers barn af Lundum - Thomas
Christian Bødkers søn Peder af Lundumskov - 2 mdr
Oluf Jensens barn af Lundumskov - Bodil
Andreas Soldats søn af Lundum (begravet)
Jens Thomasens dødfødte barn af Lundum (begravet)
Søren Pedersens barn af Lundum - Anders


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c