s
Stikord til Malling sogns kirkebog, Ning herred, 1724 - 1813

1755-1784
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1754
1724-1754
1724-1754
1755-1784
1755-1784
1755-1784
1785-1813
1785-1813
1785-1813

På denne side:
1755-64
1765-74
1775-84


1755-64

1755
fol 251b
Jens? Poulsen Holm af Ravnholt og Anne Jensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen af Dyngby og Anne Michelsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Jens Laursen og Anne Jensdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Mette Michelsdatter som udlagde soldat Eske Olufsen (public absolveret)

1756
fol 252a
Peder Rasmussen Hyrde af Fløjstrup og Karen Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
Laurs Sørensen Hjulmand og Mette Rasmusdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Niels Frandsen og Mette Jacobsdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
Eske Olufsen af Ajstrup for lejermål med Mette Michelsdatter (public absolveret)
Karen Nielsdatter af Malling som udlagde Peder Jensen af Malling (public absolveret)
Peder Jensen af Malling for lejermål (public absolveret)

1757
fol 252a
Søren Pedersen af Starup og enke Maren Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Maren Jørgensdatter som udlagde soldat Rasmus Christensen af Fulden (public absolveret)
soldat Rasmus Olufsen for lejermål (public absolveret)

1758
fol 252a
enkemand Søren Pedersen af Malling og Gertrud Sørensdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen af Synnedrup og Anne Rasmusdatter sst (trolovet og copuleret)
Mogens Nielsen og enke Maren Rasmusdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Oluf Nielsen og Anne Ottesdatter af Vormstrup (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Over Fløjstrup og Birthe Rasmusdatter af Malling (trolovet)

1759
fol 252a
Michel Jensen Væver af Storenor og enke Karen Pedersdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Over Fløjstrup og Birthe Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Christen Pedersen af Fulden og Johanne Michelsdatter af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Michel Jensen Væver af Storenor og enke Karen Pedersdatter af Malling (trolovet og copuleret - præstens gentagelse)
Jens Rasmussen af Over Fløjstrup og Birthe Rasmusdatter af Malling (copuleret - præstens gentagelse)
husmand Jens Sørensen af Malling og Else Rasmusdatter ibd (copuleret - trol i Beder)
Thomas Jensen af Langballe og enke Maren Andersdatter af Malling (trolovet)
Eske Hansen af Krekær og Johanne Hansdatter af Elkjær (trolovet og copuleret)
skoleholder Rasmus Jensen og enke Inger Erichsdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen af Pøel og Maren Andersdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen Smed af Lillenor og Maren Jacobsdatter af Snogdrup (trolovet og copuleret)
Søren Jacobsen af Snogdrup og Birthe Nielsdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen Smed af Malling og Maren Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Løjenkær og Anne Eskesdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1760
fol 252b
Jens Jensen af Malling og Anne Nielsdatter sst (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Skåbling og Inger Christensdatter af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Jens Mortensen af Malling og Birthe Nielsdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Obstrup og Maren Jensdatter af Elkjær (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen og Maren Michelsdatter begge af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen af Ajstrup og Maren Nielsdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
Michel Jensen af Snogdrup og Anne Rasmusdatter af Ajstrup (trolovet)
Søren Laursen af Ajstrup og Anne Nielsdatter af Lillenor (trolovet)
Kirsten Rasmusdatter af Pøel som udlagde Rasmus Nielsen af Storenor (public absolveret)

1761
fol 253a
Michel Jensen af Skåbling og Anne Marie Rasmusdatter af Ajstrup (copuleret)
Søren Laursen af Ajstrup og Anne Nielsdatter af Lillenor (copuleret)
Rasmus Michelsen af Storenor og Karen Rasmusdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen af Randlev og Anne Cathrine Rasmusdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)
Rasmus Olufsen af Skåde og Mette Sørensdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Pedholt og Anne Michelsdatter af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen af Skåde og Maren Nielsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Peder Thomasen af Lillenor og Maren Sørensdatter af Elmose (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Malling og Anne Jensdatter af Krekær (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen af Randlev og birkedommer Rasmus Jensens datter Anne Cathrine af Neder Fløjstrup (copuleret)
Laurs Rasmussen og Dorthe Robertsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Maren Rasmusdatter af Malling som udlagde soldat Anders Sørensen af Over Fløjstrup (public absolveret)

1762
fol 253b
Laurs Jensen af Skåbling og Johanne Christensdatter af Synnedrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Sørensen af Snogdrup og Kirsten Nielsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Pedersen Skiby af Neder Fløjstrup og Inger Sørensdatter af Elmose (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Madsen af Kysing og Anne Mathiasdatter af Storenor (trolovet)
Niels Rasmussen af Neder Fløjstrup og Maren Michelsdatter af Synnedrup (trolovet)
Rasmus Nielsen enkemand af Kysing og Anne Mathiasdatter af Storenor (copuleret)
Niels Michelsen af Haderup og Maren Jensdatter af Malling (trolovet)
Just Mathiasen af Storenor og Karen Michelsdatter af Ajstrup (trolovet)
Niels Michelsen af Haderup og Maren Jensdatter af Malling (copuleret)
Just Mathiasen af Storenor og Karen Michelsdatter af Ajstrup (copuleret)

1763
fol 253b
Niels Rasmussen af Neder Fløjstrup og Maren Michelsdatter af Synnedrup (copuleret)
Anders Andersen af Beder og Mette Michelsdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1764
fol 254a
Niels Jensen og Kirsten Erichsdatter af Malling (copuleret)
Jens Michelsen og enke Mette Simonsdatter af Malling (trolovet)
Bendix Rasmussen og Karen Jensdatter af Bisgård (trolovet)
Søren Jensen og Kirsten Jensdatter af Storenor (trolovet)
Jens Michelsen af Starup og enke Mette Simonsdatter af Malling (copuleret)
Søren Michelsen af Starup og Kirsten Hansdatter af Elkjær (trolovet)
Bendix Rasmussen af Bisgård og Karen Jensdatter af Elmose (copuleret)
Søren Michelsen og Kirsten Hansdatter (copuleret)
Søren Jensen og Kirsten Jensdatter (copuleret)
Karen Laursdatter af Fulden som udlagde deserteret landsoldat Søren Jensen af Malling (public absolveret)
? ? af Storenor og Kirsten Michelsdatter af Snogdrup (trolovet og copuleret)
Niels Eskesen og Karen Nielsdatter (trolovet)
Øvli Eskesen og Maren Nielsdatter (trolovet)
Øvli Eskesen af Malling og Maren Nielsdatter af Starup (copuleret)
Niels Eskesen af Malling og Karen Nielsdatter af Starup (copuleret)

1765-74

Top


1765
fol 254a
enkemand Niels Rasmussen af Neder Fløjstrup og Maren Pedersdatter af Pedholt (trolovet)
Niels Rasmussen og Maren Pedersdatter af Pedholt (copuleret)
Niels Nielsen af Malling og Johanne Nielsdatter af Pøel (trolovet)
Søren Pedersen fra Marselisborg og Anne Madsdatter af Storenor (trolovet)
enkemand Peder Pedersen af Pedholt og Karen Rasmusdatter af Malling (trolovet)
Niels Nielsen af Malling og Johanne Jensdatter af Pøel (copuleret)
enkemand Peder Pedersen af Pedholt og Karen Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Søren Pedersen af Marselisborg og Anne Madsdatter af Storenor (copuleret)
Niels Sørensen af Malling og enke Ellen Michelsdatter af Snogdrup (trolovet)
Poul Erichsen af Bøgeskov og Maren Nielsdatter af Malling (trolovet)

1766
fol 254b
Rasmus Nielsen af Starup og Anne Sørensdatter af Elmose (trolovet)
Laurits Sørensen af Elmose og Johanne Nielsdatter af Starup (trolovet)
Poul Erichsen af Bøgeskov og Maren Nielsdatter af Malling (copuleret)
Peder Jørgensen af Beder og enke Ellen Michelsdatter af Snogdrup (trolovet)
Søren Michelsen og enke Anne Nielsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)
Rasmus Nielsen af Starup og Anne Sørensdatter af Elmose (copuleret)
Laurits Sørensen af Elmose og Johanne Nielsdatter af Starup (copuleret)
Peder Jørgensen af Beder og enke Ellen Michelsdatter af Snogdrup (copuleret)
Søren Sørensen fra Wilhelmsborg og enke Maren Andersdatter af Malling (trolovet)
Laurits Jørgensen og Karen Pedersdatter begge af Fulden (trolovet)
Søren Sørensen af Wilhelmsborg og enke Maren Andersdatter af Malling (copuleret)
Peder Robertsen af Malling og Karen Jensdatter af Fløjstrup (trolovet)
Peder Robertsen og Karen Jensdatter (copuleret)
Søren Nielsen af Ajstrup og Mette Sørensdatter af Storenor (trolovet)
Jens Nielsen af Ajstrup og Johanne Sørensdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)
Søren Nielsen af Ajstrup og Mette Sørensdatter af Storenor (copuleret)
Jens Nielsen af Ajstrup og Johanne Sørensdatter af Neder Fløjstrup (copuleret)

1767
fol 255a
Kirsten Andersdatter af Ajstrup som udlagde skibskarl Rasmus Nielsen fra København (public absolveret)
Niels Nielsen af Mårslet og enke Anne Jensdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Jacob Rasmussen af Mårslet og enke Maren Michelsdatter af Ajstrup (trolovet)
Niels Nielsen af Mårslet og enke Anne Jensdatter af Neder Fløjstrup (copuleret)
Laurs Jensen af Skåbling og Ingeborg Jacobsdatter af Krekær (copuleret)
Jacob Rasmussen og enke Maren Michelsdatter af Ajstrup (copuleret)
Søren Rasmussen af Mårslet og Karen Olufsdatter af Fulden (trolovet)
Jacob Pedersen og Karen Michelsdatter af Malling (trolovet)
Christian Udesen og Kirsten Andersdatter af Ajstrup (trolovet)

1768
fol 255a
Christian Udesen og Kirsten Andersdatter af Ajstrup (copuleret)
Michel Jensen af Snogdrup og Birthe Rasmusdatter af Starup (trolovet)
Jacob Pedersen og Karen Michelsdatter af Malling (copuleret)
Michel Jensen af Snogdrup og Birthe Rasmusdatter af Starup (copuleret)
enkemand Michel Pedersen af Synnedrup og Kirsten Nielsdatter af Malling (trolovet)
Peder Olufsen af Ajstrup og enke Anne Michelsdatter af Lillenor (trolovet)
enkemand Michel Pedersen af Synnedrup og Kirsten Nielsdatter af Malling (copuleret)
Peder Sørensen af Elmose og Maren Rasmusdatter af Malling (trolovet)
Peder Olufsen af Ajstrup og enke Anne Michelsdatter af Lillenor (copuleret)
Peder Rasmussen af Mårslet og enke Anne Sørensdatter af Malling (trolovet)
Peder Sørensen af Elmose og Maren Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Peder Jensen af Beder og Kirsten Jensdatter af Ajstrup (trolovet)
Mads Andersen af Hørret og Kirsten Knudsdatter af Seldrup (trolovet)

1769
fol 255b
Peder Jensen og Kirsten Jensdatter (copuleret)
ulæselig post
Peder? Rasmussen? og Anne Sørensdatter af Malling (copuleret)
enkemand Rasmus Jensen og Anne Rasmudsdatter af Malling (copuleret)
Peder Rasmussen af Starup og Maren Jensdatter af Pøel (trolovet og copuleret)
Anders Poulsen af Vormstrup og Johanne Frandsdatter af Fillerup (trolovet)
Anders Poulsen og Johanne Frandsdatter (copuleret)

1770
fol 255b
Morten Nielsen af Malling og Maren Sørensdatter af Skåbling (trolovet)
Rasmus Nielsen og Karen Rasmusdatter af Starup (trolovet)
Søren Jensen og Karen Nielsdatter af Malling (trolovet)
Christen Jensen af Over Fløjstrup og Kirsten Pedersdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)
Søren Jensen af Over Fløjstrup og Karen Nielsdatter af Malling (copuleret)
Morten Nielsen af Malling og Maren Sørensdatter af Skåbling (copuleret)
Rasmus Nielsen af Neder Fløjstrup og Karen Rasmusdatter af Starup (copuleret)
Christen Jensen af Over Fløjstrup og Kirsten Pedersdatter af Neder Fløjstrup (copuleret)
Hans Jensen af Lillenor og Mette Rasmusdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Pedholt og Anne Olufsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Eske Olufsen og Anne Rasmusdatter begge af Ajstrup (trolovet og copuleret)

1771
fol 256a
Søren Michelsen af Ajstrup og Anne Pedersdatter af Storenor (copuleret - kgl bevilling)
Laurits Michelsen og Kirsten Erichdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Nielsen af Pøel og Kirsten Michelsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Kysing og Maren Rasmusdatter af Bisgård (trolovet og copuleret)
Oluf Rasmussen af Over Fløjstrup og Gertrud Michelsdatter af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Michel Cortsen og Anne Rasmusdatter af Malling (trolovet)
Niels Væver af Kolt og Anne Sørensdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen af Bisgård og Anne Nielsdatter af Fløjstrup (trolovet)
Michel Andersen af Ajstrup og Birthe Jensdatter af Elkjær (trolovet)

1772
fol 256a
Michel Cortsen og Anne Rasmusdatter af Malling (copuleret)
Michel Rasmussen af Bisgård og Anne Nielsdatter af Fløjstrup (copuleret - i Mårslet)
Michel Andersen af Ajstrup og Birthe Jensdatter af Elkjær (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Fulden og Maren Jacobsdatter af Krekær (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen og Karen Nielsdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
enkemand Morten Nielsen af Langballe og enke Kirsten Rasmusdatter af Starup (trolovet og copuleret)
Michel Pedersen af Hinnedrup og enke Maren Andersdatter af Pøel (trolovet og copuleret)

1773
fol 256b
Oluf Sørensen af Ajstrup og Karen Nielsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Jensen af Elmose og Johanne Michelsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Pedersen af Testrup og Anne Kirstine Jochumsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Hansen af Tander og Johanne Nielsdatter af Pøel (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Michelsen af Neder Fløjstrup og Anne Bendixdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)

1774
fol 256b
Søren Jensen af Malling og Mette Svendsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Rasmus Svendsen og Karen Jensdatter begge af Malling (trolovet og copuleret)
Øvli Madsen af Storenor og enke Karen Jensdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Rasmussen af Bisgård og Maren Robertsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Michel Jacobsen af Starup og enke Maren Jensdatter af Elkjær (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen enkemand af Fløjstrup og Anne Rasmusdatter af Starup (trolovet)
Michel Jensen af Kysing og Johanne Andersdatter af Ajstrup (trolovet)

1775-84

Top


1775
fol 256b
Jacob Christensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Fløjstrup [og Anne Rasmusdatter af Starup] (copuleret)
Niels Rasmussen og Ingeborg Christensdatter begge af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Michel Jensen af Kysing og Johanne Andersdatter af Ajstrup (copuleret)
Søren Christensen af Vormstrup og Mette Jensdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Over Fløjstrup og Karen Robertsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen af Lillenor og Karen Michelsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Michelsen af Neder Fløjstrup og Maren Rasmusdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen af Bisgård og Anne Jensdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
enkemand Laurs Jensen af Skåbling og Lisbeth Jensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af (Løjenkær overstreget) Snerild og Karen Poulsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)
Lorentz Baltsersen af Hornslet og Margrethe Rasmusdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)

1776
fol 257a
Søren Nielsen af Mårslet og Anne Pedersdatter af Skåbling (trolovet og copuleret)
Lorentz Baltsersen og Margrethe Rasmusdatter (copuleret)
Jens Pedersen af Bjerager og Anne Margrethe Jørgensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Snerild og Karen Poulsdatter af Neder Fløjstrup (copuleret)
Michel Michelsen af Løjenkær og Anne Michelsdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Rasmus Poulsen af Hasselager og Maren Jensdatter af Krekær (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Jensen af Storenor og Maren Jensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen af Saksild og Kirsten Nielsdatter af Pøel (copuleret - kongebrev)
Frands Nielsen af Lillenor og Anne Johanne Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Krekær og Maren Olufsdatter af Vormstrup (trolovet og copuleret)

1777
fol 257b
Oluf Terkildsen af Ajstrup og Ingeborg Bendixdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen af Gunnestrup og enke Karen Rasmusdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Rasmus Andersen og Ingeborg Rasmusdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1778
fol 257b
enkemand Michel Jensen af Fløjstrup og Anne Sørensdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Jensen af Snogdrup og Kirsten Christensdatter af Vormstrup (trolovet og copuleret)
Anders Michelsen af Testrup og Kirsten Pedersdatter af Skåbling (trolovet og copuleret)

1779
fol 257b
Laurs Christiansen af F?elling i Tyrrild herred, Viborg stift og Kirsten Sørensdatter af Bisgård (trolovet og copuleret)
Jens Laursen af Over Fløjstrup og enke Johanne Hansdatter af Krekær (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen skoleholder i Pedholt og Johanne Sørensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Lillenor og Kirsten Andersdatter af Tulstrup (trolovet og copuleret)
sr Rasmus Simonsen af Rokballe Mølle og Anne Jacobsdatter af Krekær (trolovet og copuleret)

1780
fol 258a
Søren Poulsen af Seldrup og Margrethe Olufsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Jacob Laursen af Seldrup og Sara Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Laursen af Krekær og Maren Olufsdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1781
fol 258a
enkemand Michel Olufsen af Skåde og Kirsten Nielsdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
Anders Andersen af Ajstrup og Karen Jensdatter af Pøel (trolovet og copuleret)
enkemand Sejer Pedersen af Neder Fløjstrup og Johanne Michelsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Søren Laursen skoleholder i Mårslet og Kirsten Olufsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Jacob Mortensen af Bjødstrup og Maren Pedersdatter af Lillenor (trolovet)

1782
fol 258a
enkemand Jacob Mortensen af Bjødstrup og Maren Pedersdatter af Lillenor (copuleret)
Rasmus Pedersen af Neder Fløjstrup og Johanne Rasmusdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen af Synnedrup og Maren Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Ask og Mette Pedersdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)

1783
fol 258b
enkemand Jens Jensen af Løjenkær og Birthe Madsdatter sst (trolovet og copuleret)
enkemand Sørensen af Storenor og Maren Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Frands Michelsen af Testrup og enke Johanne Michelsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1784
fol 258b
Søren Madsen af Langballe og Kirsten Hansdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Niels Laursen af Over Fløjstrup og enke Karen Robersdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Lillenor og Anne Nielsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Malling og Kirsten Rasmusdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen af Rude og enke Karen Michelsdatter af Malling (trolovet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1754
1724-1754
1724-1754
1755-1784
1755-1784
1755-1784
1785-1813
1785-1813
1785-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 16-5-04
c