s
Stikord til Malling sogns kirkebog, Ning herred, 1724 - 1813

1785-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1754
1724-1754
1724-1754
1755-1784
1755-1784
1755-1784
1785-1813
1785-1813
1785-1813

På denne side:
1785-1794
1795-1804
1805-1813


1785-94

1785
fol 259a
Hans Pedersen af Rude og Karen Michelsdatter af Malling (copuleret)
enkemand Frands Nielsen husmand i Lillenor og Maren Nielsdatter af Ajstrup (trolovet - pigen døde)
enkemand Frands Nielsen og Anne Mogensdatter i Synnedrup (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen af Starup og Øvli Madsens enke Anne Jensdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Andersen og enke Anne Nielsdatter begge af Malling (trolovet og copuleret)
Frands Pedersen af Solbjerg og Birthe Jacobsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Peder Frandsen Heygaard, skoleholder i Ajstrup, og Birthe Jacobsdatter af Krekær (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Laursen af Holme og Anne Pedersdatter født i Lillenor (trolovet og copuleret - i Holme kirke)
Terkild Pedersen af Mårslet og enke Maren Jacobsdatter af Vormstrup (trolovet og copuleret)

1786
fol 259b
Peder Jacobsen af Krekær og Maren Rasmusdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Bendix Rasmussen af Bisgård og Sidsel Jensdatter af Snogdrup (trolovet og copuleret)

1787
fol 259b
enkemand Jens Pedersen af Malling og Johanne Sørensdatter af Bisgård (trolovet og copuleret)
Søren Jacobsen af Bregenballe og Anne Marie Poulsdatter af Tulstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Frands Pedersen af Storenor og Anne Rasmusdatter af Starup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Nielsen af Ajstrup og Maren Jacobsdatter af Starup (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen og enke Karen Jensdatter begge af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Mårslet og Birthe Jensdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1788
fol 260a
Poul Jørgensen og Maren Sørensdatter begge af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Anders Jensen af Malling og enke Anne Olufsdatter ibd (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Sørensen af Henriettegård og Karen Jacobsdatter af Skåde (trolovet og copuleret)
skoleholder Laurs Hansen af Seldrup og enke Maren Jacobsdatter af Lillenor (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen af Storenor og Mette Jensdatter af Kysing (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Thomasen af Lillenor og enke Karen Nielsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)

1789
fol 260a
Peder Nielsen af Storenor og Karen Sørensdatter [fra Gunnestrup] på Augustenborg (trolovet og copuleret)
Otte Hansen og Birthe Sørensdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Jensen af Storenor og Apelone Olufsdatter af Henriettegård (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen af Mårslet og enke Anne Margrethe Jensdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)

1790
fol 260b
Jens Sørensen af Ravnholt og Anne Olufsdatter af Malling (trolovet og copuleret - kongebrev)
Peder Christensen af Fløjstrup og Anne Michelsdatter af Snogdrup (trolovet og copuleret)
Christen Nielsen af Krekær og enke Karen Jensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Christen Rasmussen af Synnedrup skoleholder i Pedholt og enke Johanne Sørensdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen Skrædder af Malling og enke Anne Michelsdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Rasmus Terkildsen af Ajstrup og enken Anne Olufsdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Frands Jensen af Ajstrup og Maren Nielsdatter af Fløjstrup (trolovet)

1791
fol 260b
Frands Jensen af Ajstrup og Maren Nielsdatter af Fløjstrup (copuleret)
enkemand Peder Pedersen og Birthe Sørensdatter begge af Bisgård (trolovet og copuleret)
Rasmus Jacobsen af Starup og enke Anne Jensdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Otte Olufsen af Vormstrup og Anne Rasmusdatter af Svorbæk (trolovet - cop i Tvenstrup kirke)
Hans Olufsen af Malling og Maren Eskesdatter af Krekær (trolovet og copuleret)
Rasmus Jacobsen Bødker på Moesgård og Margrethe Nielsdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)

1792
fol 261a
Michel Pedersen og Bodil Marie Clausdatter begge af Malling (trolovet og copuleret)
Jens Jacobsen og enke Maren Jensdatter begge af Starup (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen af Skåbling og Maren Michelsdatter af Synnedrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jacobsen og Margrethe Nielsdatter af Fløjstrup (copuleret)
Niels Hansen af Balle og Karen Terkildsdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Terkildsen af Malling og Anne Christophersdatter ibd (trolovet og copuleret)
Søren Andersen af Ajstrup og Maren Pedersdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen skovfoged ved Moesgård og Bodil Olufsdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Rasmussen og Maren Øvlisdatter begge af Malling (trolovet og copuleret)

1793
fol 261b
Søren Andersen af Mårslet og Maren Laursdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Rasmus Jacobsen af Hørret og enke Maren Jacobsdatter af Vormstrup (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Ajstrup og Else Thomasdatter af Gjesing (trolovet og copuleret)
Hans Jacobsen af Neder Fløjstrup og Maren Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Laurs Sørensen af Ajstrup og Johanne Nielsdatter af Pøel (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen fra Ørting og Kirsten Rasmusdatter af Svorbæk som tjente i Krekær (copuleret - trol i Svorbæk)
Morten Jensen af Malling og Johanne Nielsdatter fra Drammelstrup (trolovet og copuleret)

1794
fol 262a
Jens Rasmussen af Malling og enke Karen Jacobsdatter på Henriettegård (trolovet og copuleret)
enkemand Poul Jørgensen af Ajstrup og Maren Nielsdatter af Pøel (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Pedersen af Bisgård og Anne Rasmusdatter af Storenor (trolovet og copuleret)
Laurs Andersen og enke Margrethe Laursdatter af Neder Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Storenor og Maren Sørensdatter af Snogdrup (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Fløjstrup og Kirsten Øvlisdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Niels Jacobsen af Starup og Anne Øvlisdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Peder Øvlisen af Malling og Anne Sørensdatter af Elkjær (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Isaksen fra Odder sogn og Maren Rasmusdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Pedersen i Storenor og Anne Margrethe Pedersdatter af Bisgård (trolovet)

1795-1804

Top


1795
fol 262b
Hans Pedersen af Storenor og Anne Margrethe Pedersdatter af Bisgård (copuleret)
Rasmus Hansen af Lillenor og Karen Jensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
sr Søren Stilling forhen møller i København, nu i Storenor, og Anne Sørensdatter af Snogdrup (trolovet og copuleret - kongebrev)
Niels Pedersen af Lillenor og Mette Jacobsdatter af Elkjær (trolovet og copuleret)

1797
fol 262b
enkemand Wilhelm Kipp af Fulden og enke Kirsten Andersdatter af Neder Fløjstrup (trolovet)
Jens Pedersen af Pederstrup og Mette Laursdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Wilhelm Kipp af Fulden og enke Kirsten Andersdatters trolovelse ophævet (længere udredning)

1798
fol 263a
Niels Sørensen af Bisgård og Ingeborg Laursdatter af Skåbling (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Andersen og Kirsten Terkildsdatter (trolovet og copuleret)
Jacob Andersen af Mårslet og Johanne Laursdatter af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Morten Jensen af Malling og Anne Pedersdatter af Pedholt (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Ask og enke Maren Andersdatter af Udsigt (trolovet og copuleret)
Jørgen Olufsen af Over Fløjstrup og Maren Jensdatter af Marienlyst (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Starup og Karen Jensdatter af Pøel (trolovet og copuleret)
Jens Jørgensen og Kirsten Laursdatter begge af Malling (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Michelsen af Neder Fløjstrup og Kirsten Mogensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Hørret og enke Johanne Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)
Oluf Rasmussen af Beder og enke Maren Pedersdatter af Snogdrup (copuleret)

1799
fol 263b
Christen Sørensen af Storenor og Kirsten Jensdatter af Kysing (copuleret)
enkemand Niels Sørensen og Maren Michelsdatter begge af Ajstrup (copuleret)
enkemand Søren Jensen af Malling og Mette Laursdatter af Elmose (copuleret)
Niels Michelsen af Synnedrup og Kirsten Jørgensdatter af Vormstrup (copuleret)
smed Oluf Nielsen fra Lisbjerg og enke Maren Sørensdatter af Synnedrup (copuleret)
Søren Nielsen fra Testrup og enke Maren Jacobsdatter af Ajstrup (copuleret)
Rasmus Jensen af Over Fløjstrup og enke Kirsten Øvlisdatter af Neder Fløjstrup (copuleret)
enkemand Jens Laursen på Christiansgård og Christiane Nielsdatter af Fløjstrup (copuleret)
Jens Bendixsen af Bisgård og Kirsten Erichsdatter af Malling (copuleret)
Niels Pedersen af Pederstrup og Maren Sørensdatter af Malling (copuleret)
enkemand Peder Øvlisen og Mette Rasmusdatter begge af Malling (copuleret)

1800
fol 264a
enkemand Hans Nielsen af Seldrup og Karen Sørensdatter af Snogdrup
Søren Pedersen af Lillenor og Karen Laursdatter af Elmose
Oluf Eskesen fra Hvilsted og Anne Pedersdatter af Hav-huset
Niels Jacobsen af Ajstrup og Maren Jensdatter af Pøel
Niels Rasmussen af Malling og Mette Jacobsdatter af Storenor

1801
fol 264a
Laurs Sejersen af Fløjstrup og enke Johanne Sørensdatter af Malling
Christen Sørensen af Vormstrup og Maren Sørensdatter af Tulstrup (i Tulstrup kirke)
Frands Thomasen af Østerby og enke Maren Robertsdatter af Bisgård

1802
fol 264b
Laurs Laursen af Over Fløjstrup og Maren Laursdatter af Elmose
Jens Andersen og Else Kirstine Sørensdatter af Snogdrup
enkemand Øvli Jensen af Seldrup og Else Andersdatter af Mårslet
Jens Christiansen fra Ask og Anne Jensdatter af Pøel
Peder Rasmussen af Fulden og Maren Sørensdatter af Malling
Michel Jensen af Over Fløjstrup og enke Karen Rasmusdatter af Malling

1803
fol 264b
Peder Hansen Smed i Assendrup og Kirsten Hansdatter fra Mårslet
Jens Eskesen af Malling og Kirsten Pedersdatter af Mårslet
Jacob Jørgensen af Vormstrup og Maren Rasmusdatter af Malling
Søren Michelsen af Pøel og enke Maren Nielsdatter af Ajstrup
enkemand Rasmus Nielsen fra Augustenborg og Anne Eskesdatter af Malling
Jens Jørgensen og Karen Eskesdatter begge af Malling
Jens Olufsen af Løjenkær og Johanne Bendixdatter af Bisgård
Jacob Sørensen af Snogdrup og Mette Sørensdatter af Ajstrup

1804
fol 265a
Søren Rasmussen af Starup og Lisbeth Olufsdatter af Skåde
Peder Hansen af Fulden og Anne Rasmusdatter af Malling
enkemand Michel Sejersen af Beder og Ingeborg Sørensdatter af Malling
Peder Rasmussen af Mårslet og Anne Marie Pedersdatter af Malling
Søren Jørgensen og Friderica Mortensdatter af Malling
Michel Laursen af Skåbling og Maren Pedersdatter af Starup
Rasmus Pedersen af Fløjstrup og Karen Jensdatter af Mårslet
Niels Rasmussen af Lillenor og Anne Olufsdatter af Fløjstrup
Eske Øvlisen og Kirsten Rasmusdatter begge af Malling
Peder Christensen af Fløjstrup og Anne Nielsdatter af Krekær
enkemand Jens Pedersen af Pedholt og Maren Michelsdatter af Synnedrup
Peder Jensen af Ajstrup og enke Karen Olufsdatter af Krekær
--- her slutter kirkebog 1 ---

1805-13

Top


1805
fol 299a
Niels Mortensen og enke Anne Nielsdatter begge af Skåbling
Christen Michelsen af Snogdrup og Anne Marie Christensdatter af Fulden
enkemand Søren Pedersen af Neder Fløjstrup og Anne Madsdatter af Synnedrup
Niels Simonsen af Saksild og Ingeborg Jensdatter af Pøel
enkemand Rasmus Pedersen af Eslev og Maren Michelsdatter af Storenor
Jørgen Andersen af Mårslet og enke Anne Christophersdatter af Malling
Niels Øvlisen af Starup og Karen Øvlisdatter af Ajstrup
enkemand Michel Laursen af Skåbling og Birthe Sørensdatter fra Rude
enkemand Niels Pedersen af Lillenor og Anne Christensdatter af Beder

1806
fol 299a
Jens Sørensen af Malling og Kirsten Michelsdatter af Ravnholt
Søren Jensen af Ajstrup og Maren Hansdatter af Lillenor
enkemand Niels Michelsen og Maren Pedersdatter begge af Synnedrup
Hans Sejersen og Mette Madsdatter af Synnedrup
Jørgen Andersen og enke Anne Christophersdatter af Malling
Søren Jacobsen af Malling og Anne Marie Poulsdatter af Ingerslev

1807
fol 299a
Niels August Christensen og Maren Michelsdatter begge af Pøel
Anders Sørensen af Ajstrup og Birthe Frandsdatter af Storenor
enkemand Jens Nielsen af Lillenor og Christiane Michelsdatter af Blegind
Jens Christensen og Johanne Jensdatter af Krekær
Laurs Jensen og Maren Pedersdatter begge af Krekær

1808
fol 299b
enkemand Hans Jensen af Slet og Karen Rasmusdatter af Malling
Poul Jacobsen af Hørret og Ingeborg Terkildsdatter af Vormstrup

1809
fol 299b
Niels Jensen og Johanne Rasmusdatter begge af Malling
Poul Jacobsen af Hørret og Ingeborg Terkildsdatter af Vormstrup (præstens gentagelse)
Jacob Andersen og Birthe Andersdatter begge af Fløjstrup
Michel Sørensen af Elkjær og Maren Michelsdatter af Ajstrup
Søren Christensen af Pederstrup og Birthe Rasmusdatter af Ajstrup
enkemand Michel Hansen af Blegind og Anne Rasmusdatter af Malling
enkemand Jens Nielsen af Lillenor og Maren Sørensdatter af Ajstrup
Friderich Wassermann tjener på Moesgård og Christine Sivested? i Storenor (kgl bevilling)
enkemand Søren Jørgensen og Maren Mortensdatter begge af Malling

1810
fol 300a
Michel Sejersen af Ingerslev og Mette Marie Hansdatter af Wilhelmsdal
Michel Jacobsen af Snogdrup og Kirsten Christophersdatter af Fulden
enkemand Hans Rasmussen af Virring mark og Mette Pedersdatter af Lillenor
Michel Sørensen af Ajstrup og enke Margrethe Sørensdatter af Malling
Søren Øvlisen og Kirsten Rasmusdatter af Malling
Oluf Nielsen og Karen Pedersdatter begge af Synnedrup
Raphael Hansen af Nølev og Maren Jensdatter af Pøel
Johannes Hansen af Beder og enke Anne Rasmusdatter af Bisgård
enkemand Søren Jensen af Malling og enke Maren Pedersdatter af Udsigt
Søren Rasmussen fra Tørslev og Anne Michelsdatter af Friderichsodde

1811
fol 300a
Søren Nielsen fra Fulden under-constabel af 10de artilleri compagni, og Karen Hansdatter af Lillenor
Jens Pedersen og enke Maren Pedersdatter af Synnedrup
Jens Hansen Fulden og Johanne Jensdatter af Pøel
Jens Laursen Handest og Kirsten Rasmusdatter af Lillenor
Søren Frandsen af Lillenor og enke Kirsten Erichsdatter af Malling
Christen Jensen fra Løjenkær og Karen Nielsdatter af Bjødstrup (cop i Holme kirke)
Peder Andersen af Ajstrup og Anne Sørensdatter af Bregenballe

1812
fol 300b
Hans Sørensen af Ajstrup og enke Maren Øvlisdatter af Malling
enkemand Bendix Olufsen af Ravnholt og Kirsten Meinert? af Astrup opholdende sig i Malling
enkemand Søren Jørgensen af Malling og Anne Andersdatter af Ask
Anders Hansen af Lillenor og Margrethe Lorentzdatter af Malling
over- og underrets prokurator hr Anders Jensen af Århus og jomf Anne Marie Friis af Malling

1813
fol 300b1
Jørgen Olufsen jæger ved jægercompagniets 4de batallion og Dorthe Cathrine Christiansdatter i Lillenor
Jacob Hansen og Ingeborg Sørensdatter af Malling
Jens Rasmussen af Mårslet og Karen Sejersdatter af Malling
Rasmus Sørensen af Mathisen-Lyst og Maren Sørensdatter af Bregenballe
Peder Madsen af Ask og enke Maren Michelsdatter af Elkjær
artillerist Peder Jensen Ugelbølle og Karen Christensdatter i Storenor
enkemand Christen Erichsen Røgter på Wilhelmsborg og Helle Jensdatter af Malling

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1754
1724-1754
1724-1754
1755-1784
1755-1784
1755-1784
1785-1813
1785-1813
1785-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c