s
Stikord til Malling sogns kirkebog, Ning herred, 1724 - 1813

1755-1784
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1754
1724-1754
1724-1754
1755-1784
1755-1784
1755-1784
1785-1813
1785-1813
1785-1813

På denne side:
1755-64
1765-74
1775-84


1755-64

1755
fol 230a
Poul Hansen af Vormstrup - 79 år
Laurs Pedersen af Pedholt - 32 år
Søren Olufsen Skrædder af Ajstrup - 65 år
Anne Jensdatter af Krekær - 84 år
Bendix Jacobsen af Snogdrup - 28 år
Maren Jensdatter af Malling - 89 år
Peder Jensens barn Maren af Skåbling - 1½ år
Bendix Mortensens barn Niels af Pedholt - 1 år
Bendix Mortensens barn Maren - 16 uger
Michel Christensens barn Christen af Fløjstrup - 6 år
Michel Christensens barn Sidsel - 3 år
Oluf Dues barn Morten af Synnedrup - 1½ år

1756
fol 230a
en fremmed, Kirstine Laursdatter som døde i Pedholt
Søren Sørensens barn Søren af Malling - 3 år
Rasmus Jensen af Neder Fløjstrup - 65 år
hyrden Jørgen Jensens navnløse barn
Søren Rasmussen af Storenor - 82 år
Bendix Rasmussens barn Niels af Bisgård
Karen Bachs uægte dødfødte barn
Bendix Jacobsens sønnesøn Jacob af Snogdrup - 3 år
Rasmus Michelsens barn Niels af Starup - 5 uger
Jacob Pedersens barn Maren - 1 år
Else Nielsdatter af Neder Fløjstrup - 33 år
Sejer Pedersens barn af Neder Fløjstrup - 4 uger
Niels Michelsens søn Peder af Ajstrup - 1 år
Søren Pedersen af Malling - 54 år

1757
fol 230b
Niels Nielsen af Neder Fløjstrup - 71 år
Peder Andersens barn Anders af Lillenor - 1? år
Anne Poulsdatter af Ajstrup - 89 år
Jacob Bendixens hustru Karen Jacobsdatter af Snogdrup - 61 år
Jacob Nielsen af Fløjstrup - 26 år
Laurs Hansens barn Christen af Fløjstrup - 15 uger
Rasmus Michelsens barn Michel af Starup - 2 år
Johanne Sørensdatter af Snogdrup - 41 år
Christen Rasmussen af Malling - 37 år
Laurs Sørensens barn Johanne af Malling - 10 uger
Rasmus Kjeldsen af Malling - 62 år
Christen Nielsen af Fløjstrup - 6?0 år
Peder Andersens dødfødte barn af Lillenor

1758
fol 231a
Rasmus Olufsens hjemmedøbte barn Søren af Malling - 7 dage
Søren Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Malling - 49 år
Niels Michelsen af Starup - 73 år
Maren Pedersdatter af Malling - 20 år
Johanne Rasmusdatter af Starup - 54 år
Peder Skibys barn Jens af Neder Fløjstrup - 9 uger
Terkild Olufsen Dues datter Johanne af Ajstrup - 1½ år
Rasmus Rasmussen af Synnedrup - 23 år
Maren Pedersdatter af Malling - 41 år
Peder Rasmussen Lykkes barn Rasmus af Ajstrup - 5? mdr
Mette Rasmusdatter af Malling - 26 år
Laurs Andersen af Ajstrup - 57 år
Michel Jensen Skrædder af Malling - 72 år
Søren Jensen Randlev af Storenor - 52 år
Hylleborg Christensdatter Qvist af Ajstrup - 51 år

1759
fol 231a
Kirsten Jensdatter af Storenor - 58 år
selvejerbonden Laurs Sørensen af Pøel - 59 år
Oluf Michelsen af Malling - 52 år
Laurs Jacobsen skoleholder af Pedholt - 38 år
(navn mangler) i Malling - 55 år
Niels Jensen Randlev af Lillenor - 56 år
Anne Jensdatter af Vormstrup - 70 år
Kirsten Michelsdatter af Storenor - 22 år
Niels Hansen af Elkjær - 35 år
Jacob Justsen af Skåbling - 84 år
Peder Frandsens søn Niels af Neder Fløjstrup - 9 uger
Kirsten Michelsdatter af Storenor - 22 år
Christen Stilling?s barn af Fulden som døde i Synnedrup, Anne - 12 uger
Niels Hansen af Elkjær - 35 år
Jacob Justsen af Skåbling - 84 år (præstens gentagelse)
Peder Frandsens søn Niels af Fløjstrup - 10 uger
Bendix Mortensens barn Morten af Pedholt - 4 uger
Jens Jensen i Wajet? i Neder Fløjstrup - 73 år
Maren Jensdatter - 78 år
Peder Laursen af Pedholt - 66 år
Ingeborg Jensdatter af Skåbling - 26 år
Kirsten Sørensdatter af Skåbling - 68 år
Søren Bendixsen af Bisgård - 64 år
Peder Jacobsen af Starup - 64 år
birkedommerens datter Mette Rasmusdatter - 33 år

1760
fol 232a
(navn mangler) af Neder Fløjstrup - 73 år
Søren Skibys hustru Anne Laursdatter af Malling - 61 år
husmand Jens Jensen af Pøel - 42 år
Kirsten Sørensdatter af Malling - 10 år
Maren Jacobsdatter af Lillenor - 67 år
Niels Jacobsen Smed af Lillenor - 62 år
husmand Peder Jensens søn Erich - 3 uger
hyrden Jens Christensens søn Peder af Neder Fløjstrup - 6 år
Eske Hansens barn Maren af Krekær - 8 uger
Jens Jensen Hjulmand af Storenor - 79 år
Jens Jensen Hjulmands hustru af Storenor

1761
fol 232a
Rasmus Nielsen Smeds datter af Lillenor - 14 dage
gamle Jens Jensen af Neder Fløjstrup - 80 år
Peder Olufsen Dues barn Johanne af Snogdrup - 14 dage
Maren Rasmusdatters uægte barn Karen af Malling - 4 dage
Mette Pedersdatter af Ajstrup - 60 år
Anders Olufsens barn Maren af Ajstrup - 14 dage
Peder Jensen Rytters barn Maren af Ajstrup - 1 år
corporal Hans Lothge i Malling - 77 år
Peder Andersens barn Anders i Lillenor - 7 dage
husmand Jens Jensens barn Jens af Malling - 6 uger
Søren Nielsen af Malling - 50 år
Hans Ottesens barn af Malling - 14 uger
Maren Nielsdatter af Malling - 38 år
Inger Christensdatter af Skåbling - 23 år
Rasmus Nielsen af Storenor - 24 år
Eske Øvlisens hustru Maren Nielsdatter af Malling - 69 år
Jacob Bendixsen af Snogdrup - 69 år
Jens Laursen af Skåbling - 68 år
Rasmus Michelsens hjemmedøbte barn Michel - 2 dage

1762
fol 232b
Kirsten Michelsdatter af Snogdrup - 79 år
Søren Jensen af Skåbling - 31 år
Robert Rasmussens barn Niels af Malling - 28 uger
landsoldat Søren Pedersen af Pedholt - 24 år
Anna Michelsdatter af Pedholt - 25 år
Anna Michelsdatters hjemmedøbte barn Peder - 4 dage
Michel Jensens barn Maren af Skåbling - 5 mdr
Rasmus Michelsens barn Johanne af Starup - 6 mdr
Jørgen Jørgensen navnløse og dødfødte barn af Vormstrup
Michel Sørensens navnløse barn af Ajstrup
Niels Christensen Skrædder af Ajstrup - 59 år
Bendix Mortensens barn Peder af Pedholt - 1 år
husmand Jens Sørensens barn Rasmus af Malling - 12 uger
Niels Thomasens barn Jørgen af Ajstrup - 9 mdr
Anne Pedersdatter af Neder Fløjstrup - 53 år

1763
fol 233a
Rasmus Christensen af Malling - 83 år
enke Birthe Michelsdatter af Synnedrup - 77 år
Niels Friderich Saaby - 2½ år
Jens Pedersen af Lillenor - 84 år
Rasmus Olufsens barn af Ajstrup - 11 dage
enke Maren Erichsdatter af Malling - 87 år
Peder Skibys hustru af Malling Gertrud Erichsdatter - 34 år
Christian Cortsen af Neder Fløjstrup - 28 år
Niels Rasmussen af Storenor - 68 år
Michel Jensens navnløse barn af Storenor
Thomas Jensens barn Jens af Malling - 2 år
Christen Sørensen af Malling - 42 år
Niels Michelsen af Ajstrup - 56 år
Søren Jensen af Malling - 87 år
Rasmus Michelsens barn Maren af Starup - 7 uger
Søren Jensens dødfødte barn af Skåbling

1764
fol 233b
Søren Nielsens barn Niels af Pøel - ? uger
Hans Laursen af Krekær - 71 år
Anne Jensdatter af Krekær - 76 år
Michel Pedersens barn af Synnedrup - 3 år
Søren Sørensens søn Søren af Malling - 2½ år
Hans Ottesens søn Jens af Fløjstrup - 15 år
Jørgen Jensens søn Jens af Malling - 3 år
Anders Jensens hustru Anne Jensdatter af Ajstrup - 70 år
Michel? Rasmussen af Ajstrup - 75 år
Jacob Pedersens datter Kirsten af Krekær - 3 år
Rasmus Jørgensens datter Birthe af Malling - 15 år
Søren Sørensens datter af Snogdrup - 1 år
Niels Jensens dødfødte søn af Malling
Inger Nielsdatter fra Århus
Mogens Pedersen af Pedholt - 81 år
Søren Jacobsens datter af Snogdrup - 3 dage
Peder Thomasens datter Kirsten - 2½ år

1765-74

Top


1765
fol 233b
Oluf Nielsen dødfødte barn af Vormstrup
Mette Sørensdatter af Malling - 78 år
Michel Rasmussens hustru Maren Jensdatter af Ajstrup - 65 år
Niels Nielsens datter Kirsten af Ajstrup - 3½ år
Niels Mortensen af Lillenor - 85 år
Peder Pedersen af Krekær - 26 år
Niels Rasmus?sens hustru Maren Michelsdatter af Neder Føjstrup - 40 år
Sidsel Rasmusdatter af Ajstrup - 80 år
Jens Michelsen af Snogdrup - 57 år
Jens Sørensen af Skåbling - 73 år
Peder Olufsen af Snogdrup - 52 år
Bendix Rasmussens datter Johanne af Bisgård - 3 uger
Søren Jensen af Neder Fløjstrup - 57 år
Jens Sørensen af Malling - 70 år
Søren Lauritsens søn Niels - 1½ år
Peder Olufsens enkes datter af Snogdrup - 3 uger
Peder Jensens søn Rasmus af Lillenor - 2 år
Niels Sørensen af Snogdrup - 36 år

1766
fol 234a
Jens Frandsens søn af Ajstrup - 22 uger
Niels Thomasens datter Kirsten af Lillenor - 8 år
Michel Nielsen af Starup - 42 år
Just Madsens søn Mads af Storenor - 10 mdr
Michel Eskesen af Neder Fløjstrup - 77 år
Niels Pedersen af Neder Fløjstrup - 82 år
Rasmus Michelsens søn af Neder Fløjstrup
Thomas Jensen af Malling - 31 år
Michel Madsen af Synnedrup - 68 år
Oluf Nielsens datter Birthe af Vormstrup - 1 dag
Bendix Rasmussens søn Søren - 9 uger
Christen Michelsen af Vormstrup - 49 år
Søren Peder?sens datter Maren af Malling - 2 og 4 år??
Peder Robertsens søn i Malling - 8 uger
Jens ?sen i Fløjstrup

1767
fol 234b
Laurits Jensens dødfødte barn
Laurs Jensens hustru af Skåbling - 30 år
Jens Sørensen Husmands søn af Malling - ½ år
Peder Andersens søn Anders af Lillenor - 9 mdr
Søren ?s søn af Malling - 14 dage
Rasmus Olufsens dødfødte barn af Malling
Rasmus Jensens datter af Bisgård - 3 uger
Laurs Jensens søn - 2 mdr
Øvli Eskesens dødfødte barn af Malling
Sejer Pedersens dødfødte barn af Neder Fløjstrup
Frands Pedersen af Ajstrup - 76 år

1768
fol 234b
Rasmus Sørensens søn Niels og datter Anne af Malling
Jens Jacobsen af Krekær - 18 år
Kirsten Michelsdatters uægte barn Michel af Malling
Morten Nielsen af Ajstrup - 57 år
Bendix Rasmussens søn Rasmus - 9 mdr
Peder Andersen af Lillenor - 55 år
Søren Nielsens liden søn af Ajstrup - 9 uger
Rasmus Olufsen af Malling - 47 år
Jens Rasmussen af Storenor - 75 år
Michel Pedersens hustru af Synnedrup - 51 år
Jacob Frandsens datter Anne - 14 dage
Søren Nielsens hustru af Elmose - 71 år
Christen Hansen?s hustru af Storenor - 65 år
Jacob Jensens hustru af Neder Fløjstrup - 75 år
Søren Nielsens søn Laurs af Pøel - 8 år
sl Peder Andersens søn Peder af Lillenor - 18 uger
Karen Michelsdatter af Malling
[husmand] Rasmus Jensens hustru [Johanne Nielsdatter] af Malling
Maren Jørgensdatter af Snogdrup

1769
fol 235a
Anders Degn af Ajstrup - 59 år
Rasmus Skibys søn Hans af Malling - 3 uger
Jacob Jensens datter Mette af Elkjær - 5 uger
Hans Nielsens hustru af Elkjær
Rasmus Jensens hustru af Malling - 54 år
Kroer Sørens datter Karen af Malling - ? år
Peder Pedersens datter Anne Cathrine af Fløjstrup - 4 år
Terkild Olufsens søn Hans af Ajstrup - ½ år
Michel Jensens søn Jens af Snogdrup - 30 uger
Søren Bisgårds søn Michel af Ajstrup - 1½ år
Kirsten Sørensdatters uægte barn - 2½ år
Jacob Randlevs søn Oluf af Storenor - ½ år
sl Søren Randlevs enke af Storenor - 59 år
Bendix Rasmussens datter Anne af Bisgård - ½ år
Jens Frandsens søn Peder af Ajstrup - 10 uger
Kirsten Sørensdatter af Malling - 74 år
Søren Jensen af Elmose - 68 år

1770
fol 235a
Rasmus Pedersen Smeds søn Peder - 3 uger
Maren Sørensdatter af Ajstrup - 80 år
Jens Nielses hustru af Neder Fløjstrup - 54 år
Peder Sørensens søn Søren af Malling - 11 dage
Eske Jacobsens hustru Anne Nielsdatter af Malling - 49 år
Jacob Pedersens dødfødte søn af Malling
corporalenkens søn Jørgen Hansen af Malling - 17 år
Niels Rasmussens søn Peder af Fløjstrup - 1½ år
Karen Bendixdatter af Bisgård - 68 år
Rasmus Jensen af Malling - 77 år
Søren Jacobsens datter Maren af Snogdrup - 2 år
Jens Nielsen af Krekær - 76 år
Peder Pedersens datter Anne af Pedholt - 9 mdr

1771
fol 235b
Eske Olufsens datter Maren af Ajstrup - 14 uger
Hans Jensens søn Jens af Storenor - 4 år
Hans Jensens søn Søren - 2 år
Hans Jensens søn Michel af Storenor - 9 mdr
Jacob Jensen af Neder Fløjstrup - 83 år
Jacob Frandsens søn Niels af Ajstrup - 1 år
Rasmus Nielsens datter Birthe af Lillenor - 3 år
Niels Nielsens hustru Johanne Jensdatter af Pøel - 46 år
Morten Nielsens datter Maren af Skåbling - 13 uger
Apelone Sørensdatter som døde i Malling - 97 år
Anders Mortensens hustru Bodil Olufsdatter af Ajstrup - 68 år
Hans Jensens hjemmedøbte barn Jacob af Lillenor - 2 dage
Birthe Jacobsdatter af Ajstrup - 72 år
Michel Nielsen af Elkjær - 68 år
Jens Nielsen Smed som kom fra Mårslet og døde i Lillenor - 24 år
Jens Sørensen af Malling - 71 år
Michel Cortsens søn Christian af Malling - 12 dage
Eske Jacobsens hjemmedøbte søn Jacob af Malling - 2 dage
Jens Sørensens søn Søren af Pedholt - 11 dage
Anne Simonsdatter af Malling - 48 år

1772
fol 236a
Bodil Eskesdatter af Neder Fløjstrup
birkedommer Rasmus Jensen Overgaard af Neder Fløjstrup - 88 år
overstreget post: Mathias Rasmussens hustru af Over Fløjstrup (henhører til Beder sogn)
Karen Pedersdatter hos Peder Frandsen i Ajstrup - 80 år
Jens Mortensens søn Niels - 8 år
Peder Hansen af Storenor - 54 år
Maren Hansdatter af Krekær - 49 år
Karen Laursdatter af Vormstrup - 78 år
Peder Nielsen af Fløjstrup - 70 år
Terkild Dues barn Johanne - 2 år
Søren Nielsen i Pøel - 45 år
Anders Mortensen af Ajstrup - 68 år
Birthe Jacobsdatter af Skåbling
Jens Mortensens datter Kirsten - 6 år
Laurits Pedersen af Storenor
Jacob Rytters dødfødte barn af Malling
Jens Sørensens barn Johanne af Pedholt - 6 uger
en fremmed kvinde Karen Madsdatter fra Kerteminde på Fyns barn Anne Marie Johansdatter - 12 uger
Jens Jensens barn Maren af Malling - 8 mdr
Rasmus Bendixsen af Bisgård - 76 år
Hans Jensen Dragons hjemmedøbte barn
Hans Michelsen af Malling - 39 år

1773
fol 236b
Søren Jensens hustru i Elmose - 32 år
Rasmus Jensens hjemmedøbte barn Rasmus - 3 dage
Robert Rasmussen af Malling - 67 år
Peder Smeds hustru af Malling - 63 år
Laurs Michelsens søn Jens af Malling - 7 år
Bendix Rasmussens dødfødte datter af Bisgård
Oluf Michelsens søn Søren - 2 år
Laurs Rasmussens søn Rasmus af Malling - 1 år
Niels Jensen Skrædders hustru af Malling - 75 år
Jens Jensens søn Øvli af Storenor - 8 uger
Jacob Rytters tvillinger Anne og Gertrud i Malling - 3 dage
Jens Mortensens ene tvilling Jørgen i Malling - 8 dage
Jens Mortensens anden tvilling Niels - 14 dage
Rasmus Skibys tvillinger Eske og Kirsten af Malling - 2 år
Rasmus Nielsens barn Birthe af Skåbling - 10 uger
Michel Bisgaards hustru Anne Nielsdatter af Bisgård - 28 år
Michel Bisgaards barn Johanne af Bisgård - 8 dage
Rasmus Lykkes hustru af Ajstrup - 66 år
Mette Hansdatter af Snogdrup - 70 år
Michel Pedersens dødfødte tvillingesøn
Søren Michelsens hustru af Neder Fløjstrup - 57 år
Kroer Sørens datter Maren Olufsdatter
Jacob Frandsens hustru af Ajstrup - 39 år
Michel Pedersens barn Mette af Synnedrup - 12 uger

1774
fol 237a
Michel Sørensen af Bisgård - 23 år
Peder Thomasens moder af Lillenor - 78 år
Søren Michelsens barn Karen af Elkjær - 4 uger
Oluf Sørensens barn Peder af Ajstrup - 11 uger
Jacob Jensen af Elkjær - 41 år
Michel Andersens dødfødte søn af Ajstrup
hr Oluf Winther forhen sognepræst for Mårslet, siden for Viby og Tiset - 74 år
sl Jacob Elkjærs moder Mette Rasmusdatter af Elkjær - 78 år
Peder Jensens hustru Mette Margrethe Stephansdatter af Pedholt - 66 år
Niels Thomasen af Ajstrup - 49 år
Laurs Jensens hustru Ingeborg i Skåbling - 32 år
Michel Smeds hustru af Fløjstrup - 60 år
Michel Jacobsens barn Jacob af Elkjær - 8 uger
Michel Skrædders hustru af Snogdrup - 34 år

1775-84

Top


1775
fol 237a
Anne Sørensdatters datter Johanne af Malling - 7 år
Mad. Selmers dødfødte datter af Pedholt
Mads Justsen af Storenor - 80 år
Niels Hansen af Malling - 74 år
Rasmus Robertsen af Malling - 25 år
Peder Jensen af Pedholt - 74 år
Poul Johansen af Bisgård - 27 år
Karen Olufsdatter enke af Ajstrup - 74 år
Jens Michelsen Væver af Storenor - 73 år
Christian Hansen Helt Dragons barn Kirstine Marie af Århus som døde i Pedholt - 9 uger
Søren Michelsens hustru Anne Bendixdatter af Neder Fløjstrup - 27 år
Jens Mortensens moder Maren Jørgensdatter af Malling - 75 år
Michel Vendelbos dødfødte datter

1776
fol 237b
Hans Jensen hustru Karen Jensdatter - 31 år
Niels Jacobsens hustru Kirsten Pedersdatter af Ajstrup - 81 år
Michel Jensen af Pedholt - 63 år
Morten Nielsens dødfødte datter af Skåbling
Peder Jensens søn Søren af Lillenor - 17 år
Frands Jacobsen af Ajstrup - 80 år
en aftakket rytter Søren Sørensen af Ajstrup - 28 år
Søren Nielsens barn Peder af Ajstrup - 2 år
Michel Jensen af Ajstrup - 50 år
Niels Rasmussen Skrædders barn Mette Marie af Ajstrup - 13 år
Jacob Rytters dødfødte søn
Søren Jensen af Bisgård - 59 år

1777
fol 237b
Laurs Michelsens barn Gertrud af Malling - 10 uger
Michel Jacobsens barn Anne af Elkjær - 9 mdr
Jacob Pedersen af Starup - 54 år
Laurs Rasmussens moder Johanne Nielsdatter af Malling - 88 år
Peder Pedersen af Pedholt - 43 år
Laurs Michelsen af Neder Fløjstrup - 57 år
Rasmus Fiskers hustru i Malling - 55 år
Rasmus Jensen Hieronimus af Pedholt - 67 år
Rasmus Hieronimus' enke - 72 år
Rasmus Rasmussen af Ajstrup - 80 år
Oluf Sørensens barn Maren af Ajstrup - 1½ år
Svend Rasmussens hustru af Malling - 82 år
Kirsten Christensdatters barn af Vormstrup - 2 år
en fattig mand som døde i Pøel hos Michel Pedersen - navn osv ukendt
Peder Rasmussens stedsøn Oluf Rasmussen af Malling - 18 år
Jørgen Jørgensen den yngres barn Karen af Vormstrup - 2 år
Jens Pedersen Skiby af Malling
Jens Mortensens barn Kirsten af Malling - 3 år
Peder Thomasens barn Niels af Lillenor - 9 mdr
Peder Pedersens søn Peder af Fløjstrup
Jacob Rytters dødfødte søn
Christen Nielsen af Synnedrup - 76 år
Karen Olufsdatter enke af Neder Fløjstrup - 62 år
Michel Rasmussens hjemmedøbte barn
Michel Jensen Vendelbos hustru af Neder Fløjstrup - 45 år
Rasmus Jørgensen af Malling - 59 år

1778
fol 238a
Søren Jensen af Fulden som døde i Pedholt - 66 år
Anne Kirstine Jensdatter fra Moesgård som døde i Neder Fløjstrup - 23 år
Eske Hansens datter Anne af Krekær - 14 år
Rasmus Nielsen Smeds barn Jens i Lillenor - 3 år
Jens Hansens barn Anne af Malling - 12 uger
Christen Olufsen af Ajstrup - 59 år
Peder Sørensens barn Søren af Malling - 4 uger
Jens Jørgensens kone i Malling - 64 år
Jens Jørgensen af Malling - 69 år
Oluf Terkildsens barn Bendix i Pedholt - 5 uger
Michel Rasmussens stedsøn Rasmus i Pedholt - 11 år
Rasmus Nielsens datter Anne Margrethe af Skåbling - 9 uger

1779
fol 238b
Søren Pedersen af Malling - 75 år
Søren Jensens barn Hans af Malling - 14 dage
Niels Nielsens barn Michel af Pøel - 11 mdr
Søren Jensen den ældres dødfødte datter i Malling
Rasmus Rasmussens kone af Synnedrup - 71 år
Eske Hansen af Krekær - 47 år
Jens Sørensen barn Karen i Pedholt - 10 uger
Søren Jensens barn Anne ved kirken i Malling - 3 år
Jacob Christensens dødfødte datter i Storenor
Eske Jacobsens barn Jacob i Malling - 3 år
Niels Rasmussens kone af Starup - 79 år
Jens Sørensens søn Oluf i Pedholt - 2 år
Jens Mortensens hjemmedøbte barn Niels - 3 dage
Jens Skrædders barn Jens af Pøel - 3 år
Michel Rasmussens barn Johanne af Pedholt - ½ år
Morten Andersens barn Mads i Ajstrup - 5 år
Eske Jacobsens datter Karen - 5 år
Niels Jacobsen af Ajstrup - 79 år
Jacob Nielsens barn Maren af Ajstrup - 3 år
Kirsten Nielsdatter enke af Synnedrup - 73 år
Michel Pedersens barn Øvli af Pøel - 10 uger
Hans Jensens barn Sidsel af Storenor - 5 år
Søren Jacobsens barn Mette af Snogdrup - 2 år
Rasmus Sørensens dødfødte datter af Malling
Niels Jensens barn Maren i Krekær - 1 år
Michel Pedersens steddatter Anne Sørensdatter af Pøel - 7 år
Peder Thomasens datter Mette i Lillenor - 5 år
Morten Nielsens hjemmedøbte barn Jens af Skåbling - 6 dage
Jørgen Jørgensens barn Karen - ½ år
Peder Thomasens barn Jens af Lillenor - 1 år
Michel Pedersens søn Peder - 5 år
Rasmus Smeds datter Birthe af Lillenor - 6 år
Oluf Michelsens datter Karen af Malling - 13 år
overstreget post: Johanne Laursdatter af Fløjstrup - 23 år (vid Beder sogn)
overstreget post: Jens Rytters søn Søren af Beder - 17 år (vid Beder sogn)
Rasmus Michelsens søn Søren af Fløjstrup - 1½ år
Peder Jørgensen af Vormstrup - 23 år
Mads Michelsens datter Kirsten af Synnedrup - 7 år
Hans Pedersens barn Maren af Storenor - 5 uger
Michel Vævers datter Anne af Storenor - 18 år
Jens Laursens steddatter Karen af Krekær - 2 år
Jacob Sørensens datter Anne af Storenor - 9 år
Michel Jensen Væver af Storenor - 44 år
Jacob Sørensens datter Karen af Storenor - 5 år
Rasmus Nielsens barn Jacob af Lillenor - 7 mdr
Rasmus Nielsens kone Karen Nielsdatter af Lillenor - 39 år
Peder Jensens søn Rasmus af Lillenor - 9 år
Oluf Andersens barn Johanne af Neder Fløjstrup - 9 mdr
Anne Rasmusdatter af Storenor - 74 år
Anne Rasmusdatter af Ajstrup - 48 år
Michel Jensens kone af Neder Fløjstrup - 58 år
Birthe Pedersdatter af Ajstrup - 70 år
Søren Nielsens søn Niels af Ajstrup - 8 år
Søren Nielsens søn Søren - 10 år
Lorentz Baltsersens datter Mette Kirstine af Ajstrup - 3 år
Jens Nielsens søn Niels af Ajstrup - 8 år
Anne Michelsdatter af Hørret som døde hos Jens Frandsen i Ajstrup - 71 år
Peder Jensen af Lillenor - 52 år
Søren Sørensens barn Anne Marie af Storenor - 1½ år
Karen Pedersdatter af Storenor, datter af sl Peder Fogh af Gunnestrup - 6 år
Øvli Madsens kone af Ajstrup - 56 år

1780
fol 239b
Eske Øvlisen i Malling - 76 år
enkebaronesse Friderica Hedvig Albertine Guldencrone - 75 år
Oluf Eskesens kone af Ajstrup - 70 år
Morten Andersens kone af Ajstrup - 34 år
Søren Michelsens barn Anne Marie af Fløjstrup - 3 år
Michel Sørensen af Malling - 91 år
Jacob Christensens dødfødte søn
Jacob Nielsens barn Niels af Ajstrup - 12 uger
Jens Sørensens barn Oluf af Pedholt - ½ år
Jens Laursens hustru Johanne Hansdatter af Krekær - 43 år
Johanne Hansdatters dødfødte søn af Krekær
Jens Laursens ældste søn Hans Eskesen af Krekær - 19 år
Rasmus Andersens hjemmedøbte barn Anders af Malling - 1 dag
Jacob Sørensen af Storenor - 46 år

1781
fol 240a
Oluf Sørensens søn Søren af Neder Fløjstrup - 6 år
Birthe Jensdatter af Ajstrup - 88 år
Hans Nielsen af Elkjær - 89 år
Peder Thomasens barn Jens af Lillenor - ½ år
Michel Jacobsens barn Birthe af Elkjær - 9 uger
Sejer Pedersens kone af Fløjstrup - 46 år
Jens Mortensens dødfødte søn af Malling
Tønnes Tønnesen af Malling - 64 år
Rasmus Nielsens datter Karen af Lillenor - 9 mdr
Jørgen Sejersen af Neder Fløjstrup - 20 år
Jacob Nielsens barn Maren af Ajstrup - 14 uger
Peder Rasmussens søn Søren af Starup - 3 år
den ældre Søren Jensens barn Jens af Malling - 2 år

1782
fol 240b
Morten Andersens barn Johannes af Ajstrup - 14 dage
Jørgen Jensens barn Jens af Malling - 3 mdr
Michel Jensen af Neder Fløjstrup - 70 år
Eske Jacobsens datter Maren i Malling - 7 år
Jens Sørensens dødfødte datter af Pedholt
Søren Jensens barn Rasmus af Elmose - ½ år
Rasmus Sørensen i Malling - 42 år
Peder Rasmussens barn Niels af Starup - 5 år
en matros ved navn Niels, som var optaget af havet på denne side Norsminde
Jens Sørensens kone i Malling - 80 år
Hans Ottesens hustru i Fløjstrup - 69 år
Maren Rasmusdatter af Starup - 90 år
Johanne Jensdatter af Malling - 70 år
Michel Michelsen af Pedholt - 41 år
Rasmus Nielsens barn Anne af Lillenor - 7 uger
Karen Jensdatter af Malling - 72 år
Peder Rasmussens barn Kirsten af Starup - 1½ år
Maren Rasmusdatter af Storenor - 70 år
Michel Jensens barn Maren i Snogdrup - 4 år
Jacob Rytters barn Gertrud i Malling - 1 år

1783
fol 241a
Maren Rasmusdatter af Ajstrup - 78 år
Søren Sørensens hustru af Storenor - 26 år
Christian Udesen af Fløjstrup - 54 år
Peder Rasmussens dødfødte søn af Malling
Peder Rasmussens hustru Mette Pedersdatter af Malling - 31 år
Rasmus Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Malling - 48 år
Jens Andersen af Lillenor - 72 år
Jens Rasmussens barn Jens af Neder Fløjstrup - 9 mdr
Søren Jensens kone Mette Svendsdatter af Malling - 36 år
Jens Hansen af Malling - 41 år
Maren Andersdatter af Ajstrup - 37 år
Søren Nielsens søn Peder i Ajstrup - 7 år
Søren Jensen den yngres barn Mette af Malling - 8 uger
Jens Pedersens kone Anne Bendixdatter af Pedholt - 36 år
Anne Bendixdatters dødfødte datter
Anne Sørensdatter af Bisgård - 60 år
Hans Pedersens dødfødte datter af Storenor
Mette Jensdatters uægte dødfødte søn født i Storenor. Hun var fra Kysing
Anne Michelsdatter af Malling - 72 år
Øvli Eskesen af Malling - 46 år
Sejer Pedersen af Neder Fløjstrup - 56 år
Christian Christiansen af Neder Fløjstrup - 61 år
Peder Nielsens kone af Storenor - 60 år
Rasmus Svendsens barn Hans af Malling - 21 uger
Just Madsens kone af Storenor - 59 år

1784
fol 241b
Jens Terkildsen Skoleholders kone af Ajstrup - 82 år
Rasmus Rasmussen af Synnedrup - 83 år
Søren Poulsens barn Sidsel af Malling - 2 år
Michel Rasmussens datter Maren af Pedholt - 3½ år
Laurs Rasmussens barn Søren af Malling - 4 år
Hans Jensens barn Ingeborg af Malling - 1 år
Jens Nielsens barn Kirsten af Ajstrup - 2 år
sl Jens Hansens enkes hjemmedøbte barn Jens af Malling - 3 dage
Jens Jensen af Malling - ca. 80 år
Jacob Pedersen af Malling - 53 år
Jens Laursens navnløse søn af Krekær
Jens Snedkers barn Mette i Malling - 6 uger
sl Peder Jensens enke Karen Sørensdatter af Lillenor - 51 år
Anders Olufsens hustru af Ajstrup - 47 år
Søren Jensen af Malling - 41 år
Niels Frandsen af Storenor - 56 år
Rasmus Nielsen Smed af Lillenor - 54 år
Laurs Rasmussen af Malling - 58 år
Søren Jacobsens navnløse barn af Snogdrup
Anne Frandsdatter som døde i Ajstrup - 70 år
husmand Frands Nielsens hustru af Lillenor - 36 år
Rasmus Sørensens enke Anne Jensdatter af Malling - 48 år
Oluf Eskesen af Ajstrup - 85 år
Søren Michelsen Bisgaards hustru af Ajstrup - 50 år
Kirsten Nielsdatter af Malling - 73 år
Søren Sørensens navnløse barn af Storenor
Mogens Nielsen af Ajstrup - 63 år
Frands Michelsens hustru Johanne Michelsdatter af Neder Fløjstrup - 24 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1724-1754
1724-1754
1724-1754
1755-1784
1755-1784
1755-1784
1785-1813
1785-1813
1785-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c