s
Stikord til Nim/Underup sognes kirkebog, Nim herred, 1748 - 1801

1748-1801
Nim - Trolovede og copulerede


På andre sider:
 
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Blandede
Nim sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1801-13
Underup sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1802-13

På denne side:
1748-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1801


1748-59

1748
fol 105
Anders Nielsen og Karen Sørensdatter af Nim (copuleret)
Marcus Lemmiche og Karen Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
studiosus Jørgen Taarup sognedegn til Hatting og Christina Bolund (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen af Grædstrup og Karen Nielsdatter af Nim Præstegård (trolovet og copuleret)

1749
fol 105
Christen Olufsen og Sidsel Andersdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)

1750
fol 105
Hans Lauritsen af Underup og Mette Kirstine Andersdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1751
fol 107
Jens Nielsen Brønde og Kirsten Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Bertel Andersen og Anne Pedersdatter af Nim (trolovet)

1752
fol 107
Bertel Andersen og Anne Pedersdatter af Nim (copuleret)
Christen Thomasen og Mette Andersdatter begge af Nim (trolovet)

1753
fol 107
Christen Thomasen og Mette Andersdatter af Nim (copuleret)
Søren Pedersen Due fra Molger? og Anne Pedersdatter sl Oluf Sørensens enke i Nim (trolovet og copuleret)
Christen Thomasen af Honum og Friderica Cathrine Wolfsdatter Lemmiche af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen Hyrde og Johanne Hansdatter af Brestenbro (trolovet)
mons Broder Friderichsen Glasou af Bjerre og mad Inger Kirstine sl Hans Vibys (copuleret - kongebrev)
Jens Nielsen Hyrde og Johanne Hansdatter af Brestenbro (copuleret)

1754
fol 109
Rasmus Pedersen af Lundum Skov og Karen Andersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Niels Andersen og Maren Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1755
fol 109
Jens Hansen Trane af Nim og Mette Jensdatter af Honum (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Anne Hansdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1756
fol 111
Stephan Jensen af Østbæk og Cathrine Helvig Friderichsdatter Friises (trolovet og copuleret)

1757
fol 111
Morten Pedersen Skovfoged og Birthe Jensdatter sl Niels Hansens enke (trolovet og copuleret)

1758
fol 111
Peder Knudsen af Ring og Sidsel Stephansdatter af kroen i Brestenbro (trolovet og copuleret)

1759
fol 111
Morten Lauritsen fra Restrup og Marie Charlotte Lemche af Nim (trolovet og copuleret)
Ude Andreas Jensen Juel Snedker og Elisabeth Jacobsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Anders Thomasen og Maren Andersdatter af Nim (trolovet)

1760-69

Top


1760
fol 113
Anders Thomasen og Maren Andersdatter (copuleret)
Søren Jørgensen af Føvling og Mette Hansdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1761
fol 113
Knud Nielsen Landsoldat tjenende kromanden i Brestenbro og Mette Andersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Jørgen Nielsen og Anne Andersdatter af Nim (trolovet)

1762
fol 113
Søren Hansen tjenende mad Amedsbøl i Hvirring og Maren Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen Landsoldat af Vinten og Maren Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Jørgen Nielsen og Anne Andersdatter af Nim (copuleret)
Wolf Nielsen af Enner og Anne Marie Hansdatter af Brestenbro (trolovet)

1763
fol 113
Wolf Nielsen af Enner og Anne Marie Hansdatter af Brestenbro (copuleret)

1764
fol 115
landsoldat Jørgen Christensen af Torp og Christiane Justsdatter af Brestenbro (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen af Hårup og Else Hansdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Niels Jacobsen af Hvirring og Anne Rasmusdatter af Nim (trolovet)
sr Chynde Schmidt i Clod Mølle og præstens søsterdatter Anne Marie Lucassen (copuleret)

1765
fol 115
Niels Jacobsen af Hvirring og Anne Rasmusdatter af Nim (copuleret)
Søren Jensen af Åstrup og Johanne Hansdatter af Brestenbro (trolovet og copuleret)
Friderich Ephraim og Sidsel Andersdatter to fremmede folk (trolovet og copuleret)
Christen Rasmussen fra Lundum Skov og Friderica Cathrine Wolfsdatter sl Christen Thomasens enke af Nim (trolovet og copuleret)

1766
fol 115
studiosus mons Jens Jørgen Hansen Serridslev skoleholder i Tønning og jomf Sara Frandsdatter Toxverd af Nim (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen Trille af Nim og Maren Jensdatter af Enner (trolovet og copuleret)
Peder Jensen Bødker af Enner og Anne Nielsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Christen Rasmussen Skaarup og Else Rasmusdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Peder Jensen Mahler af Horsens og Maren Lauritsdatter Kjær af Brestenbro (trolovet og copuleret)

1767
fol 117
Christen Andersen og Anne Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Enner og Birgitte Christensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Søren Olufsen Ibsen af Nørre Snede og Mariane Andreasdatter Møller af Brestenbro (trolovet og copuleret)

1768
fol 117
Anders Nielsen og Kirsten Jepsdatter (trolovet og copuleret)
hr Jørgen Carstensen sognepræst i Tønning og Træden og præstens søsterdatter jomf Bodil Marie Lucassen (copuleret)
Marcus Nielsen og sl Anders Thomasens enke Maren Andersdatter (trolovet og copuleret)

1769
fol 119
Laurits Enevoldsen af Østbirk og Johanne Olufsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Simon Jensen af Gedved og Maren Nielsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Stephan Jensen af Østbirk og Kirsten Jørgensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Christen Jørgensen og Kirsten Jensdatter sl Jens Brøndes enke i Nim (trolovet og copuleret)

1770-79

Top


1770
fol 119
sr Hans Jørgen Bolund og jomf Karen Rasmusdatter i Bolund (copuleret - kongebrev)
underofficer Johan Christop Weissenborn og jomf Cathrine Marie Bolund (copuleret - kongebrev)
Jens Christensen af Trebjerg og Anne Thomasdatter af Nim (trolovet og copuleret)
sergiant Peter Granschou af Båstrup og jomf Karen Hansdatter af Nim (trolovet og copuleret)
sr Christen Nielsen Kollerup af Horsens og Ulrica Francisca Hansdatter af Nim (copuleret - kongebrev)
Hans Nielsen af Hansted og Anne Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Knud Jensen af Lundum Mølle og unge Hans Mortensens enke Elisabeth Nielsdatter (trolovet og copuleret)

1771
fol 121
korporal Peder Billeskov Grimstrup og Marie Dorothea Toxverd af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Hansen og Karen Pedersdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Vissing præstegård og Maren Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
enkemand Knud Christensen af Kalhave og enke Anne Andersdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1772
fol 123
Niels Andersen Skrædder og Maren Jensdatter Søren Trilles enke (trolovet og copuleret)
Christen Jensen af Lund og Maren Stisdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1773
fol 123
Jens Thomasen af Underup og Birthe Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1774
fol 123
Hans Jensen Lind Murmester i Horsens og Karen Nielsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Søren Hansen Møller og Mette Thomasdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Underup og Anne Cathrine Nielsdatter af Skanderborg Ladegård (trolovet og copuleret)
Peder Hansen og Kirsten Jensdatter begge af Nim (trolovet)

1775
fol 123
Peder Hansen og Kirsten Jensdatter begge af Nim (copuleret)
Jørgen Jensen Smed af Hatting og enke Karen Sørensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen og Cathrine Dorthe Nielsdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og enke Maren Sørensdatter af Nim (trolovet)

1776
fol 125
Oluf Nielsen Beyer af Underup og Karen Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og enke Maren Sørensdatter (copuleret)
Jens Jensen Brønde og Karen Nielsdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1777
fol 125
Landsoldat Laurits Thøgersen og Anne Jensdatter (trolovet og copuleret)
skoleholder Daniel Been af Underup og degnen Andreas Fischers datter Johanne Fischer af Nim (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen og Bodil Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1778
fol 125
Julius Hansen og Karen Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Christensen af Molger og Johanne Marie Christensdatter af Nim (trolovet)
Enevold Christensen og Cathrine Marie Michelsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Peder Christensen af Molger og Johanne Marie Christensdatter af Nim (copuleret)

1779
fol 127
mons Jens Christopher Hansen Nim og jomf Dorothea Chyndesdatter Schmidt (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Underup og sl Christen Andersens enke Anne Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen Hollender på Barritskov og jomf Cathrine Sophie Glasou (trolovet og copuleret)
hr Christian Ehrenfried Carstensen residerende kapellan til Mariager og jomf Anne Marie Skytte af Nim præstegård (copuleret - kongebrev)

1780-89

Top


1780
fol 127
Niels Nielsen Skaarup og Maren Christensdatter (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Lundum og sl Jens Juliussens enke Mette Michelsdatter (trolovet og copuleret)

1781
fol 127
Julius Thomasen og Anne Sophie Dorthe Marcusdatter Lemche begge af Nim (trolovet og copuleret)
Wolf Marcussen Lemche og Anne Cathrine Jensdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Nim Kloster og Anne Sophie Dorthe Christensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Søren Hansen Møller og Kirsten Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1782
fol 129
Jens Hansen af Honum og enke Karen Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Iver Jacobsen og Maren Pedersdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Stine Hansdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1783
fol 129
Johan Berent Sørensen Hyld og Anne Christensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1784
fol 129
Rasmus Nielsen og Karen Jensdatter (trolovet og copuleret)
Christopher Nielsen af Davding og Maren Pedersdatter af Bolund (trolovet og copuleret)

1785
fol 131
Christen Jensen Ulf og Anne Pedersdatter Hvipschou (trolovet - siden ophævet)
Niels Christensen af Gedved og Karen Rasmusdatter af Nim (trolovet)

1786
fol 131
Erich Nielsen Smed og Birthe Kirstine Andreasdatter (trolovet og copuleret)
Niels Christensen af Gedved og Karen Rasmusdatter af Nim (copuleret)
Laurs Andersen Kræmmer og Gertrud Marie Frandsdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)
sr Anders Pallesen af Skørring Mølle og jomf Ellen Cathrine Lucasdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1787
fol 131
Peder Olufsen af Trebjerg og Maren Sørensdatter af Lundgård i Nim (trolovet og copuleret)
Laurits Mortensen og sl Wolf Marcussens enke Sidsel Sørensdatter begge af Nim (trolovet og copuleret)
mons Peder Enevoldsen Hvid af Brestenbro og mad Ellen Marie Toxen sl Henrich Helms (copuleret - kongebrev)
Simon Johan Bødker og Rasmus Lucassens enke Anneken Jørgensdatter (trolovet og copuleret)
Julius Hansen af Nim og Karen Nielsdatter af Brestenbro (trolovet)

1788
fol 133
sr Peder Pedersen Kommer af Heurup i Holsten og jomf Sara Cathrine Hansdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Julius Hansen og Karen Nielsdatter (copuleret)
Adam Andersen Soldat og Bodil Marie Pedersdatter af Bjerre herred (trolovet og copuleret)

1789
fol 135
musketer Lorentz Thomasen Rosenholm og Christence Andreasdatter af Nim (trolovet)
Frands Sørensen og sl Søren Vagtmesters enke Kristine Sophie Munk begge af Nim (trolovet og copuleret)
soldat Lorentz Thomasen Rosenholm og Christence Andersdatter (copuleret)
Peder Hansen af Træden og Marie Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Andreas Johansen ved Jægersborg husarregiment i Sjælland og Birgitte Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1790-1801

Top


1790
ingen

1791
fol 137
Niels Andersen og Karen Jensdatter af Nim (copuleret - trolovede i Sindberg sogn)
Anders Jensen af Enner og Anne Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Christen Lauritsen Smed i Lundum og Maria Cathrine Christensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1792
fol 137
købmand Frands Pedersen Kjærsgaard og jomf Kirstine Pedersdatter Møller (trolovet og copuleret)
Andreas Christ: Pedersen af Ølsted og Edel Nielsdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Anne Jørgensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen Møller og Sidsel Madsdatter (trolovet og copuleret)

1793
fol 139
Christen Møller og Margrethe Fransdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Niels Wolfsen og Karen Pedersdatter (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen og Anne Cathrine Mogensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Rasmussen og Anne Mette Johansdatter (trolovet og copuleret)

1794
fol 141
Peder Christensen og Karen Jensdatter (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen og Mette Jensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Madsen af Egebjerg og Marie Rasmusdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Johan Peter Parsch og Birgitte Madsdatter (trolovet og copuleret)
Erich Jensen Møller og Anne Dorthe Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
Hans Christian Hjort og Marie Johansdatter Zippel (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen Møller og enke Bodil Marie Madsdatter (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen af Horsens og Maren Rasmusdatter (trolovet og copuleret)

1795
fol 143
afskediget soldat Jens Friderichsen og Mette Hansdatter (trolovet og copuleret)
Eske Jensen og Maren Jensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Jørgen Pedersen og Margrethe Sørensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Jensen og Edel Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Hans Jensen Brønde og enke Anne Dorthe Pedersdatter i Nim (trolovet og copuleret)

1796
fol 145
Peder Jeppesen og Sidsel Jensdatter (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen og enke Kirsten Christensdatter (trolovet og copuleret)
Laurits Knudsen og Mette Hansdatter (trolovet og copuleret)

1797
fol 147
Rasmus Christensen og Sidsel Kirstine Jensdatter (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen og Inger Nielsdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1798
fol 147
Niels Brønde og Maren Christensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand sr Peder Enevoldsen Hvid i Lundgård og enke mad Kirstine Cathrine Vissing født Kruse (copuleret - kongebrev)
Niels Jensen og Anne Jensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Mads Olufsen og Anne Kirstine Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen Egeberg og enke Maren Sørensdatter (trolovet og copuleret)

1799
fol 147
Bendix Michelsen Bjerregaard skomagersvend og Karen Madsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Andersen af Honum og Maren Pedersdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Christensen af Løvet og Mette Kirstine Andersdatter af Va?gård (trolovet og copuleret)
Morten Sørensen og Anne Marie Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Karen Christensdatter (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen Serridslev og Karen Knudsdatter (trolovet og copuleret)

1800
fol 149
Anders Pedersen og Birthe Christensdatter Pug (trolovet og copuleret)

1801
fol 151
Peder Christensen Møller og enke Karen Sørensdatter i Brestenbro kro (trolovet og copuleret)

Top


På andre sider:
 
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Blandede
Nim sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1801-13
Underup sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1802-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c