s
Stikord til Nim/Underup sognes kirkebog, Nim herred, 1748 - 1801

1748-1801
Underup - Trolovede og copulerede


På andre sider:
 
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Blandede
Nim sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1801-13
Underup sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1802-13

På denne side:
1748-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1801


1748-59

1748
fol 106
Peder Nielsen og Mette Pedersdatter af Underup (copuleret)
Rasmus Christensen og Margrethe Elisabeth Nielsdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1749
fol 106
Rasmus Andersen af Sattrup og Maren Thomasdatter af Torp (trolovet og copuleret)

1750
fol 106
Oluf Michelsen og Birgitte Christensdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)

1751
fol 106
Mads Pedersen af Nim og Kirsten Pedersdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1752
ingen

1753
fol 106
Rasmus Jørgensen fra Hjarnø og Anne Jensdatter sl Christen Nielsens enke af Underup (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen af Torp og Mette Thomasdatter af Rådved (trolovet og copuleret)

1754
fol 108
Jørgen Knudsen af Lundum Skov og Apelone Rasmusdatter af Torp (trolovet)
Laurs Nielsen af Vorbjerg og Maren Jensdatter af Underup (trolovet)

1755
fol 108
Niels Marcussen af Egebjerg og Maren Christensdatter af Torp (trolovet)
Laurs Nielsen af Vorbjerg og Maren Jensdatter af Underup (copuleret)
Jørgen Knudsen af Lundum Skov og Apelone Rasmusdatter (copuleret)
Michel Johansen og Maren Pedersdatter af Underup (trolovet)
Niels Marcussen af Egebjerg og Maren Christensdatter af Torp (copuleret)
Michel Johansen af Torp og Maren Pedersdatter af Underup (copuleret)
Mads Hansen af Lundum Skov og Anne Jensdatter sl Niels Terkildsen Hyrdes enke af Underup (trolovet og copuleret)

1756
fol 110
Knud Nielsen Landsoldat af Yding og Maren Thomasdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Hans Jacobsen af Gedved og Johanne Pedersdatter sl Jens Nielsen Træskomands enke af Underup (trolovet og copuleret)
Oluf Rasmussen og Margrethe Christensdatter sl Jens Henrichsen Skrædders enke af Underup (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen Rustrup af Enner og Mathias Liebstrups datter Wilhelmina Augusta Mathiasdatter Liebstrup af Underup (trolovet)
Anders Pedersen og Mette Marie Andersdatter af Underup (trolovet)

1757
fol 112
Joen Pedersen af Horsens og Karen Nielsdatter af Torp (trolovet)
Niels Michelsen Rustrup og Wilhelmina Augusta Mathiasdatter Liebstrup af Underup (copuleret)
Anders Pedersen og Mette Marie Andersdatter af Underup (copuleret)
Joen Pedersen af Horsens og Karen Nielsdatter af Torp (copuleret)
Niels Lauritsen Overgaard og Anne Jensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Henrich Henrichsen af Vrønding og Karen Pedersdatter sl Jørgen Foghs enke af Torp (trolovet og copuleret)
rytter Jens Johnsen Flindt af Horsens og Maren Pedersdatter af Underup (trolovet og copuleret - kgl bevilling, søskendebørn)

1758
fol 112
Holger Albretsen af Kallehave og Maren Jørgensdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Vrønding og Johanne Christensdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Knud Pedersen Vesterbo og Helvig Margrethe Elisabeth Lauritsdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen Landsoldat af Egebjerg og Margrethe Mortensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Horsens og Karen Mortensdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1759
fol 114
Jens Sørensen af Underup og Maren Pedersdatter sl Michel Johansens enke i Torp (trolovet og copuleret)
Morten Laursen af Vestbirk og Elisabeth Christensdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Åle og Johanne Nielsdatter af Torp (trolovet og copuleret)

1760-69

Top


1760
fol 114
Niels Jensen af Vrønding og Birgitte Pedersdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Mogens Nielsen Torning skoleholder i Gantrup og Barbara Marie Nielsdatter Dahl af Underup (trolovet og copuleret)
Jesper Nielsen af Gedved og Karen Jørgensdatter af Torp (trolovet og copuleret)

1761
fol 116
Anders Hansen af Møldrup og Anne Marie Nielsdatter af Vorbjerg (trolovet)

1762
fol 116
Anders Hansen af Møldrup og Anne Marie Nielsdatter af Vorbjerg (copuleret)
Niels Christensen og Anne Andersdatter begge af Vorbjerg (trolovet)

1763
fol 116
Niels Christensen og Anne Andersdatter begge af Vorbjerg (copuleret)
Erich Jensen og Maren Michelsdatter af Torp (trolovet og copuleret)

1764
fol 116
Hans Pedersen og Margrethe Michelsdatter begge af Underup (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen af Urup og Karen Pedersdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)

1765
fol 118
Niels Lyderichsen af Østbirk og Margrethe Christensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Eske Simonsen af Ørum Skovhus, Sindbjerg sogn og Francisca Iversdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Underup og Anne Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1766
fol 118
Søren Christensen Smed af Honum og Mette Marie Andersdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Christopher Nielsen af Østbirk og Gertrud Marie Mortensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Rasmus Simonsen af Egebjerg og Maren Rasmusdatter sl Niels Skovfogeds enke i Torp (trolovet og copuleret)

1767
fol 118
Hans Michelsen og sl Laurs Nielsens enke Maren Jensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Vindelev og Kirsten Pedersdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Michel Hansen Serridslev og Christine Marie Nielsdatter Dahl i Underup (trolovet og copuleret)

1768
fol 120
Peder Møller af Bredvads Mølle og Sidsel Andersdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1769
fol 120
Jens Sørensen Schmidt Møller i Bredvads Mølle og Anne Hansdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Jeppe Rasmussen af Østbirk og sl Peder Jensens enke Anne Pedersdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Hans Michelsen af Underup og Maren Lauritsdatter af Hvirring (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Maren Christensdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Søren Simonsen af Kannerup og Kirsten Pedersdatter af Vorbjerg (trolovet)

1770-79

Top


1770
fol 120
Søren Simonsen af Kannerup og Kirsten Pedersdatter af Vorbjerg (copuleret)
Anders Nielsen og Barbara Mortensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Stephan Jensen af Underup og Kirsten Pedersdatter af Nim (trolovet og copuleret)
enkemand Iver Thomasen af Monbjerg og enke Anne Sørensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen af Gedved og Kirsten Pedersdatter af Torp (trolovet)

1771
fol 122
Hans Nielsen og Karen Michelsdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen af Gedved og Kirsten Pedersdatter af Torp (copuleret)
Jens Thomasen af Gedved og Karen Mortensdatter af Underup (trolovet)

1772
fol 122
Christen Nielsen og Maren Andersdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)
Jens Andersen af Hornborg og Anne Nielsdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Jens Thomasen af Gedved og Karen Mortensdatter af Underup (copuleret)

1773
fol 124
John Johansen Nup Skomager af Ry og Else Michelsdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)
Laurits Pedersen og Christence Nielsdatter Morten Sillebergs enke begge af Underup (trolovet og copuleret)

1774
fol 124
Anders Justsen og Johanne Andersdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Enevold Jørgensen af Torp og Stine Pedersdatter Møller af Underup (trolovet og copuleret)
Jens Olufsen af Vrønding og Kirsten Christensdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)

1775
fol 124
Christen Nielsen og Kirsten Michelsdatter begge af Vorbjerg (trolovet og copuleret)

1776
fol 124
Knud Michelsen af Vorbjerg og Anne Marie Frandsdatter af Torp (trolovet og copuleret)

1777
fol 124
Peder Simonsen Kanderup af Vorbjerg og Inger Kirstine Nielsdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1778
fol 126
Knud Pedersen og sl Laurits Nielsens enke Karen Hansdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret - han forlod hende og løb bort)

1779
ingen

1780-89

Top


1780
fol 126
Laurits Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1781
fol 126
Christopher Nielsen Beyer og Dorthe Jensdatter af Underup (trolovet og copuleret)
enkemand Erich Jensen af Torp og enke Gertrud Jensdatter af Nim (trolovet og copuleret)

1782
fol 126
enkemand Jeppe Rasmussen og Stine Michelsdatter begge af Underup (trolovet og copuleret)

1783
ingen

1784
fol 126
Peder Sørensen af Lundum og Mette Frandsdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Niels Mortensen og Christiane Hansdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1785
fol 128
Niels Lauritsen Husmand og Sidsel Jensdatter begge af Underup (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Tønning og Hans Michelsens enke Maren Lauritsdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1786
ingen

1787
fol 128
Laurs Sørensen Soldat og Anne Pedersdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1788
ingen

1789
ingen

1790-1801

Top


1790
fol 128
enkemand Jesper Nielsen af Torp og Maren Terkildsdatter af Underup (trolovet og copuleret)
gårdmand Morten Hansen af Nim og Elisabeth Thomasdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Jacob Rasmussen og enke Christiane Ulrikke Hansdatter (trolovet og copuleret)

1791
fol 130
Hans Andersen af Korning og enke Gertrud Jensdatter af Torp (trolovet og copuleret)
1792
fol 130
Morten Pedersen Væver i Vorbjerg og Anne Marie Nielsdatter sammesteds (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)

1793
fol 130
enkemand Peder Sørensen af Lundum og Elisabeth Frandsdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Jens Hansen og Margrethe Jørgensdatter (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen og Anne Johnsdatter (trolovet og copuleret)
Morten Andersen og Anne Hansdatter (trolovet og copuleret)

1794
fol 132
sr Friderich Christian Kragelund og Anne Marie Laursdatter (trolovet og copuleret)

1795
fol 132
Jens Pedersen og Karen Olufsdatter (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen og enke Maren Rasmusdatter af Underup (trolovet og copuleret)

1796
ingen

1797
fol 134
Anders Jørgensen og Johanne Marie Jensdatter af Torp (trolovet og copuleret)
Hans Jensen og Margrethe Jensdatter Kjærsgaard af Underup (trolovet og copuleret)
Christen Jensen og enke Dorthe Marie Jensdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Hansen og Johanne Andersdatter (trolovet og copuleret)

1798
fol 136
Laurs Rasmussen og Anne Marie Nielsdatter begge af Torp (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Underup og enke Inger Kirstine Nielsdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Lund og enke Karen Andersdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)

1799
fol 136
Hans Knudsen og Anne Hansdatter (trolovet og copuleret)
skræddersvend Mathias Clarius Schroder og Anne Pedersdatter Salten (trolovet og copuleret)

1800
fol 136
Christen Sørensen og Mette Nielsdatter begge af Torp (trolovet og copuleret)
Niels Jacobsen af Vrønding og enke Karen Berentsdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og enke Marie Johanne Jørgensdatter af Underup Kjærsgaard (trolovet og copuleret)

1801
fol 138
enkemand Laurs Sørensen og Maren Mahlers af Underup (trolovet og copuleret)
Rasmus Berentsen af Enner og Anne Christensdatter af Vorbjerg (trolovet og copuleret)
enkemand Oluf Nielsen og enke Mette Sibylle Hansdatter af Underup (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen og Mette Kirstine Nielsdatter af Underup (trolovet og copuleret)

Top


På andre sider:
 
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Blandede
Nim sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1801-13
Underup sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1802-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c