s
Stikord til Nim/Underup sognes kirkebog, Nim herred, 1748 - 1801

1748-1801
Nim - Begravede


På andre sider:
 
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Blandede
Nim sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1801-13
Underup sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1802-13

På denne side:
1748-1759
1760-1769
1770-1779
1780-1789
1790-1801


1748-59

1748
fol 201
Jørgen Pedersens søn Peder af Nim - 8 mdr
Peder Nielsens yngste barn af Nim - 3 år
hyrdens søn Morten af Nim - 3 år
sognepræsten Frands Toxverd - 52 år
sl hr Toxverds yngste søn Friderich - 1½ år
Hans Pedersens søn Niels af Nim - 3 år
Hans Vibys søn Niels i Brestenbro - 25 uger
Margrethe Hansdatter af Nim - 60 år
Jørgen Pedersens søn Anders af Nim - 20 år
Peder Brøndes barn Peder af Nim - 14 dage
Rasmus Nielsens dødfødte barn af Nim
Hans Mortensens søn Julius af Nim - 3 uger
fol 203
Julius Jensen af Nim - 65 år
Niels Jensens søn Frands af Nim - 14 dage
Morten Hansen af Nim - 75 år
Jens Nortvig

1749
fol 203
mad Gertrud Marie Bang sl provst Jørgen Thorups enke af Ring - 72 år
Hans Møllers barn Peder af Hårup som døde i Nim
den gl fattige Jørgen Jensen
Kirsten Stisdatter - 51 år

1750
fol 203
Søren Jensens barn Mette af Nim - 3 uger
mad sl Sidsel Fasche sl Diderich ?æstings fordum byfoged i Viborgs enke - 80 år
Karen Sørensdatter - 75 år
gl Eske Hansen
Peder Christophersen afdanket rytter
fol 205
Christen Olufsens søn Oluf af Nim - 27 uger
degnen Christen Qvist - 48? år
Christen Qvists ældste datter Ellen Sophie - 10 år
Christen Olufsen af Nim - 27 år
Bodil Christensdatter af Nim - 86 år
Peder Christensens datter Mette af Nim - 7 uger

1751
fol 205
Rasmus Nielsens datter Karen - 13 dage
Jens Brøndes tvillinger Jens og Christen - 10 og 11 dage
mons Hans Viby kgl priviligeret kromand i Brestenbro - 48 år
degnen Andreas Fischers søn Johannes - 6 uger
fol 207
ung Hans Mortensens søn Michel - få timer
Niels Hansens tvilling Maren af Nim - 21 uger

1752
fol 207
sl Hans Vibys mindste søn Rasmus Jørgen af Brestenbro - 42 uger
sl Hans Vibys søn Gert af Brestenbro - 2 år
Peder Brøndes dødfødte søn
en stodderkones søster som kom syg til byen
Johanne Hansdatters uægte barn Mads - 8 dage
Margrethe Holms af Nim - 74 år
Christen Lauritsens søn Svend
Oluf Sørensen af Nim - 44 år

1753
fol 209
Kirsten Jensdatter - 57 år
Peder Sørensen af Nim - 37 år
degnen Andreas Fischers søn Laurs Jordhøy
ung Hans Mortensens dødfødte barn
Hans Møllers dødfødte barn af Brestenbro
Niels Sørensens datter Kirstine - 1 år
Jens Jørgensens datter Karen - ½ år
Christen Lauritsens søn Laurits - 2 år
Anders Birthelsen i Nim - 57 år
Stephan Wilholt af Nim - 68 år

1754
fol 209
Peder Christensens datter Mette - 5 uger
fol 211
Søren Jensen af Nim - 38 år
Hans Pedersens datter Margrethe Kirstine - 1 år
Thomas Juliussens datter Maren - 1 år
Niels Hansens søn Oluf - 5 mdr
Thomas Jensen - 84 år
Christen Nielsens dødfødte barn
Niels Sørensens søn Claus - 20 uger
Marcus Lemmiches datter Else Margrethe - få dage
Maren Pedersdatter - 75 år

1755
fol 211
Jens Nielsen Hyrdes søn Niels af Brestenbro - 14 dage
degnen Andreas Fischers søn Laurits Jordhøy - 2 år
fol 213
sl Søren Jensens søn Rasmus - 2 år
Jens Tranes hustru Anne Pedersdatter af Nim - 69 år
Niels Hansen - 48 år
Mads Pedersens hustru Maren Stisdatter af Brestenbro - 61 år
mons Broder Glasous navnløse søn af Brestenbro
Mads Pedersen af Brestenbro - 86 år
Jens Albretsen Landsoldat som tjente i Them sogn - 28 år
Maren Erichsdatter Møllers af Nim - 72 år
Gunild Enevoldsdatter en hestegilders kone af Underup - 61 år

1756
fol 213
Christen Lauritsens søn Jacob - 2 år
Søren Pedersens søn Peder - 2 år
fol 215
Niels Sørensens søn Niels - 10 år
Hans Pedersens datter Anne - 1½ år
Terkild Pedersens søn Christen - 2 år
Peder Brøndes søn Jens - 2½ år
ung Hans Mortensens søn Morten - 6 år
Oluf Christensen af Nim - 80 år
Bertel Andersens datter Mette - 4 år
Bertel Andersens søn Anders - 1½ år
Peder Brøndes søn Jens - 4 uger
Jens Nielsen af Nim - 64 år
Peder Nielsen en gl aftakket rytter af Nim
Mads Pedersen Wolf - 40 år
sl Julius Jensens enke Anne Christensdatter - 83 år
fol 217
Øllegaard Pedersdatter af Nim - 64 år
Jørgen Pedersen af Nim - 65 år

1757
fol 217
Niels Brøndes datter Sidsel Cathrine af Nim - 16 år
Therkild Pedersens barn Claus Jensen Lyder Daue? - 7 uger
vagtmester Hans Niim - 70 år
Anne Sophie Dorothea Marcus Hermansdatter sl Wolf Ernsts enke - 64 år
sl Peder Nielsens enke Anne Lauritsdatter
Anders Laursen Grovsmed af Nim - 69 år
Karen Andersdatter sl Søren Lauritsens enke - 73 år
Morten Pedersens hustru Sidsel Christensdatter - 55 år
ung Hans Mortensens steddatter Gertrud Cathrine - 24 år
en stakkels kone som kom syg til byen
Bertel Andersen - 34 år

1758
fol 219
ung Hans Mortensens dødfødte barn
Anders Pedersens tjenestepige Anne Andersdatter - 26 år
Niels Nortvigs søn Hans - 1 år
Hans Pedersens datter Mette - 3 uger
Jens Jørgensens datter Maren - 12 uger
Peder Brøndes søn Anders - 3 uger
Peder Christensens datter Maren - 18 år

1759
fol 219
Jens Juliussens hustru Anne Marie Laursdatter - 36 år
Hans Pedersens søn Niels - 9 mdr
Jens Jensens hustrus moder Birthe Madsdatter af Brestenbro - 7?6 år
Morten Lauritsens ene tvilling Laurits - 10 dage
Morten Lauritsens anden tvilling Wolf - 13 dage

1760-69

Top


1760
fol 219
Jens Tranes stedsøn Laurits Nielsen af Nim
Rasmus Lucassens dødfødte tvillingebarn
fol 221
Rasmus Lucassens tvilling Hans Peter - 7 uger
Marcus Lemches søn Anders - 4½ år
gl Christen Jørgensen af Brestenbro
markmanden Christen Jensen af Nim

1761
fol 221
sl vagtmester Hans Niims hustrus moder Sara Cathrine Ulrichsdatter Zidtscher sl Søren Christophersens enke af Egebjerg - 80 år
Niels Brøndes hustru Karen Christensdatter - 63 år
Therkild Pedersen af Brestenbro

1762
fol 221
ældgamle Jens Nielsen Hyrde af Brestenbro
en gl betler Jacob Jensen
Anders Lauritsen af Nim - 74 år
Niels Brønde af Nim - 82 år
Hans Pedersens datter Georgine - 1½ år
Maren Rasmusdatter af Brestenbro
den gl enke Anne Jensdatter - 68 år
Niels Knudsen
Jens Juliussens dødfødte barn
Rasmus Nielsen af Nim - 55 år
Birthe Davidsdatter sl Oluf Christensens enke - 78 år

1763
fol 223
Christen Lauritsens datter Anne Lisbeth af Nim - 1½ år
Søren Pedersens søn Peder - 2 år
Jørgen Nielsens søn af Nim - 10 dage
Kirsten Rasmusdatters uægte søn Rasmus af Brestenbro - 5 uger
Niels Sørensens hustrus moder Anne Lauritsdatter - 80 år
Niels Sørensens dødfødte barn
Jens Justsens datter Birthe - 6 uger
Mette Pedersdatter af Nim - 71 år
sl Christen Jensens datter Maren - 7 år
Marcus Lemches søn Jens - 2 år
Hans Pedersens søn Peder - 8 mdr
Niels Olufsens hustru Maren Pedersdatter af Nim - 76 år
Christen Thomasens søn Wolf Ernst - 7 år
Jens Juliussens søn Michel - 5 uger

1764
fol 223
Jørgen Nielsens ene tvilling Mette - 5 dage
Christiane Justsdatters uægte søn Hans Jørgen af Brestenbro - ½ år
Rasmus Lucassens datter Ellen Cathrine Lucassen af Nim - 3 år
fol 225
Christen Nielsens søn Niels - 3 år
Johanne Hansdatters uægte søn Hans af Brestenbro - 21 år
Niels Eskesens enke Else Rasmusdatter - 83 år
Peder Halds søn Niels - 2 år
Peder Halds datter Anne - 1 år
Christen Thomasen - 46 år
Jens Jørgensens svend Claus Jørgensen
den gl fattige Anne Pedersdatter - over 60 år
Anders Thomasens søn Thomas - 8 dage

1765
fol 225
landsoldat Jørgen Christensens dødfødte barn af Brestenbro
den gl fattige Niels Knudsens enke Anne Nielsdatter - 75 år
Frands Nielsens hustru Maren Frandses
gl Karen Tranes - 91 år
Karen Jacobsdatter sl Thomas Jensens enke - 71 år
sl Christen Jensens datter Kirsten - 5 år
Jens Brøndes søn Christen - 1½ år
Rasmus Knudsens navnløse søn

1766
fol 227
Torben Olufsen en gl fattig skrøbelig karl - 60 år
Rasmus Lucassens datter Bodil Marie - 5 uger
Knud Nielsen Landsoldats datter Anne - 2½ år
en fattig mand Anders Holgersen af Åstrup som døde i Nim
Jens Nielsen Brønde - 39 år
Frands Nielsen - 78 år
Søren Trilles hustru Margrethe Stephansdatter - 73 år
Jørgen Christensens dødfødte barn
Jørgen Nielsens dødfødte barn
Claus Jensen Bolund - 77 år

1767
fol 227
degneenken Anne Sophie Thorup
Jens Jørgen Bolund - 48 år
Knud Nielsens søn Anders - 5 år
Anders Frandsens datter Maren - 3 uger
Jens Jensen Væver - 29 år (vådeskudsulykke)
Rasmus Knudsens søn Knud - 11 uger
Peder Jensen Brønde - 74 år
fol 229
Morten Skovfogeds steddatter Anne Nielsdatter - 16 år
den ældgamle fattige Margrethe Brøes
den gl Kirsten Jørgensdatter Søren Øllegaard Hyrdes svigermoder
den gl fattige Jens Stisen
Rasmus Lucassens søn Hans Peter - 4 år
Anders Smeds hustru Karen Sørensdatter
ung Hans Mortensens hustru Anne Jensdatter - 46 år
Anders Thomasen - 36 år

1768
fol 229
Søren Pedersen af Nim - 52 år
sl Søren Pedersens datter Anne Marie - 12 år
Knud Nielsens søn Niels - 2½ år
Hans Pedersens søn Hans - 19 år
sl Anders Thomasens datter - 7 år
Christen Martinus Hansen Svenstrups datter Hedvig - 12 år
Broder Glasous dødfødte søn
Hans Stisens kone Mette Kirstine Christensdatter af Brestenbro - 70 år
Live Hansdatter sl Zacharias Wichmands enke - 60 år
fol 231
Jens Nielsen Morten Skovfogeds stedsøn - 24 år
Jørgen Laursen Hjulmands dødfødte barn

1769
fol 231
Thomas Juliussens søn Hans - 18 år
Andreas Grovsmeds søn Jens Christopher - 16 dage
sl Niels Stenhuggers datter Bodil Lise - 3 år
Niels Bertelsens datter Anne Marie - 2 år
Jens Juliussens datter Bodil Marie - 12 år
Christen Nielsens dødfødte barn
Jens Juliussens søn Michel - 5 mdr
sl Jens Brøndes søn Jens - 3 år
Rasmus Lucassens søn Hans Peter - 1 år
Rasmus Knudsens datter Anne - 3 år
Jørgen Nielsen Hjulmand - 37 år
Niels Jensen af Nim - 63 år

1770-79

Top


1770
fol 231
mons Broder Friderichsen Glasous datter Mette Marie af Brestenbro - 11 år
fol 233
Søren Pedersen Trille - over 70 år
Niels Sørensens datter Cathrine Marie af Nim - 28 år
sl Cathrine Marie Nielsdatters uægte barn Claus - 33 uger
Christen Rasmussens dødfødte barn
Wolf Nielsens datter Karen af Brestenbro - 1 år
Søren Nielsen Rytters datter Mette - 13 uger
Hans Mortensen den yngre - 55 år

1771
fol 233
sl Hans Vagtmesters hustru Stine Sørensdatter - 65 år
Hans Jensen - 51 år
Anders Nielsen af Nim - 70 år
Maren Kjærs uægte datter Karen - 13 uger
Niels Olufsen - 79 år
Peder Pedersens søn Peder af Vissing - 16 uger
Andreas Jæger Grovsmeds søn Hans - 6 år

1772
fol 235
Christen Martinus Hansen Svenstrups hustru Margrethe Sophie Zachariasdatter Wichman - 38 år
Christen Martinus Hansen Svenstrups datter Helvig - få dage
Jens Juliussens søn Michel - 3 år
Mathias Jensen Liebstrup af Brestenbro - 78 år
den fattige Lisbeth Sørensdatter - 60 år
Jens Juliussens datter Mette Jensdatter - 23 år
Knud Jensens stedsøn Niels Hansen - 2 år
Jens Juliussens datter Karen Jensdatter - 20 år
Rasmus Lucassens søn Jørgen Hundevad - 1½ år
Christen Rasmussens datter Karen - 9 mdr
Knud Nielsen Markmands søn Anders - ½ år
Christen Nielsens datter Cathrine - 14 år
Knud Nielsen Markmands datter Anne - 5 år
fol 237
Wolf Nielsens datter Stine Cathrine - 6 år
Rasmus Lucassens søn Chynde - 3 uger
Simon Hares barn - 6 dage

1773
fol 237
Christen Andersens søn Peder - 3 år
Jens Trane - 83 år
fattige tyske folk fra Landsbergs søn Peter - 2½ år
Broder Friderichsens tjenestekarl Mads Pallesen af Brestenbro - 23 år
Peder Mortensen Bondes søn Morten - 1 år
Claus Pedersen af Brestenbro - 57 år
Peder Nielsen - 33 år
Anders Pedersen Cornets hustru Anne Cathrine Jensdatter - 77 år
Jens Juliussens dødfødte barn
Rasmus Lucassens datter Georgine Cathrine - 8 dage

1774
fol 239
den fattige Simon Jensen - 52 år
Søren Jacobsens søn Jacob - 1½ år
Søren Sørensens søn Peder - 12 år
Jens Hansens dødfødte barn
Christen Jørgensen - 34 år
den usle fattige Søren Olufsen Danzmand - 53 år
Rasmus Nielsens enke Karen Thomasdatter - 63 år
Christen Andersens datter Karen - 3 uger

1775
fol 239
Jacob Sørensen - 54 år
Rasmus Nielsens dødfødte barn
Peder Brøndes enke Anne Stisdatter - 60 år
Johan Henrich Zippel Murmesters søn Johannes - 6 uger
Morten Skovfogeds stedsøn Christen Nielsen - 28 år
Anders Laursen Grovsmeds enke Karen Clausdatter - 80 år
Peder Hansens dødfødte datter
Rasmus Lucassens datter Marie Dorothea - 7 uger
fol 241
Karen Olufsdatter - 30 år

1776
fol 241
Christen Andersens datter Karen - 10 dage
Margrethe Kjærs - 63 år
Søren Møllers dødfødte datter
Christen Nielsens kone Karen Enevoldsdatter - 53 år
Niels Sørensen - 65 år
Anne Winthens uægte søn Jens - 10 uger
Jens Thomasens datter Kirsten - 10 uger

1777
fol 241
sl Søren Pedersens enke Anne Pedersdatter - 66 år
Anders Jensens datter Cathrine Elisabeth - 8 uger
Søren Møllers dødfødte søn
Rasmus Nielsens kone Anne Margrethe Christensdatter - 35 år
Thomas Juliussen - 63 år

1778
fol 241
den fattige Maren Svends - 81 år
Hans Møller - 65 år
Søren Tangaards barn Niels Christian - 1½ år
fol 243
Christen Martinus Hansen Svenstrup - 52 år
Jens Hansens datter Anne Kirstine - 10 dage
sl Anders Bertelsens enke Maren Berndtsdatter - 84 år
Jochum Toxverd - nogle og 40 år
Rasmus Lucassens søn Chynde - 7 uger
Peder Christensens hustru Maren Sørensdatter - 68 år
gl Hans Mortensens kone Marie Øllegaard Juliusdatter - 62 år
Christen Andersen - 50 år
sl Jochum Toxverds enke Anne Dorthe Toxverds - 38 år
sl Christen Andersens søn Christen - 4 uger
Maren Mahlers dødfødte uægte datter
Rasmus Nielsens datter Anne Margrethe - 14 dage

1779
fol 243
Julius Hansens tvillinger - 1 dag
fol 245
Jochum Svinehyrdes datter Bodil - 1½ år
Jochum Svinehyrdes datter Anne - 4 år
Laurits Enevoldsens søn Oluf - 4 år
sl Christen Andersens datter Anne Kirstine - 6½ år
Wolf Nielsens to børn Hans Christian 5 år og Stine Cathrine - 3 år
Søren Vagtmesters datter Anne Marie - 6 år
Maren Kjærs uægte søn Christian Friderich - 4 år
Rasmus Nielsens datter Edel Cathrine - 3½ år
Knud Nielsens søn Peder - 6 år
Stine Hares søn Oluf - 6 år
Peder Bondes søn Rasmus - 2½ år
Søren Møllers dødfødte søn
Laurits Enevoldsens kone Johanne Olufsdatter - 37 år
Jens Hansens datter Anne Marie - 5 uger
Margrethe Sørensdatters uægte søn
fol 247
Laurits Mesings Landsoldats dødfødte søn

1780-89

Top


1780
fol 247
Niels Mehl - 49 år
Jens Thomasens søn Thomas - 4 uger
Peder Pedersen Møllers søn Peder - 8 uger
den fattige Margrethe Nielsdatter - 56 år
Jens Juliussen - 71 år
den fattige Niels Andersen Skrædder - 76 år
Søren Hansen Møllers hustru Mette Thomasdatter - 34 år
Rasmus Lucassens søn Josias - 8 dage

1781
fol 247
Jens Hansen af Nim - 37 år
Christen Nielsen af Nim - 64 år
Jens Christopher Nims søn Hans Chynde - 4 uger
fol 249
Enevold Christensens søn Peder - 14 dage
Jens Nielsens søn Niels - 10 dage
Apelone Madsdatters uægte søn Niels af Brestenbro - 12 dage

1782
fol 249
Enevold Jørgensens søn Jens - 4 år
Sidsel Kudsks - 78 år
Rasmus Nielsens datter Anne Margrethe - ½ år
Laurits Enevoldsens søn Oluf - 1½ år
Thomas Juliussens enke Mette Hansdatter - 70 år
Peder Møllers søn Christen - 9 mdr
Søren Pedersens kone Karen Christensdatter - 38 år
hendes tvillingepiger - 5 uger
Jens Sørensen af Bolund - 31 år
fol 251
Just Hjulmands datter Edel Cathrine - 3 uger
den fremmede kvinde Øves datter Henriche Charlotte Elisabeth - 18 uger
Jens Ovesen - 64 år
Julius Thomasens søn Thomas - 1½ år
Morten Pedersen Skovfoged - 82 år
den fattige Simon Hare - 49 år

1783
fol 251
Peder Jensens søn Hans - 18 dage
kromanden sr Broder Friderichsen Glasou af Brestenbro - 60 år
Laurits Enevoldsens søn Mads - 12 uger

1784
fol 251
Morten Skovfogeds enke Birthe Jensdatter - 74 år
Rasmus Nielsens kone Bodil Pedersdatter - 39 år
fol 253
gl Hans Mortensen - 80 år
Johan Henrich Zippel Murmesters kone Elisabeth Mortensdatter - 34 år
Johan Henrich Zippel Murmesters søn Johannes - 8 år
Sidsel Christensdatters uægte søn Christen - 2½ år
den ældgamle Anders Pedersen Cornet - 95 år
Christen Wolfs kone Maren Stisdatter - 63 år

1785
fol 253
Jens Thomasens datter Kirsten - 1½ år
Julius Thomasens datter Mette Kirstine - 2 år
Rasmus Silleberg - 39 år
smeden Andreas Jæger - 56 år

1786
fol 253
sl Niels Sørensens enke - nogle og 60 år
Jens Thomasens datter Anne Katrine - 9 mdr

1787
fol 255
Wolf Marcussens kone Anne Cathrine Jensdatter - 28 år
gl Hans Pedersen - 80 år
sr Rasmus Toxén af Lundgård - 70 år
Niels Kjærs datter Karen - 3 uger
Birthe Jensdatters uægte hjemmedøbte tvillinger Jens og Karen
Marcus Lemche Smed - 71 år
Laurs Kræmmers datter Anne Cathrine - 3 uger
indsidder Niels Hansen - nogle og 60 år
Andreas Jæger Smeds enke Anne Marie - 54 år
fol 257
Søren Vagtmester - 45 år
Knud Nielsen Markmand - 44 år
Rasmus Lucassens datter Bodil Marie - 20 år
Wolf Marcussen Lemche - 35 år
Rasmus Lucassen - 65 år
Julius Hansens kone Karen Jensdatter - 32 år

1788
fol 257
den gl fattige Christen Ulf - 80 år
sr Peder Enevoldsen Hviids hustru Ellen Marie Toxén af Lundgård - 39 år

1789
fol 257
Jens Jørgensen - 68 år
fol 259
Søren Tangor - 53 år
Christen Lauritsen - 76 år
Fiken? Wolfsdatter - 76 år
præstens farbroder Hans Skytte tidl præst i Nim - 85 år

1790-1801

Top


1790
fol 261
Laurs Andersens søn - 9 mdr
Søren Pedersens datter - 4 uger
Jens Thomasens dødfødte datter
sognedegnen Andreas Fischer - 78 år

1791
fol 261
Peder Bonde - 63 år
Christen Rasmussens hustru Friderica Dorthe - 68 år
Julius Hansens datter Karen - 5 år
Snedker Erichs datter Maria - 1 år
Gertrud Hansdatter - 70 år
sl sognedegn Andreas Fischers hustru Mette Cathrine Zachariasdatter - 75 år
fol 263
Anne Pedersdatter en fattig enke - 60 år
Peder Jensens søn Jens - 12 uger
Jens Nielsens hustru Anne Sophie Dorthe - 34 år

1792
fol 263
kapellanen hr Skyttes navnløse søn
Rasmus Pedersens søn Hans Jørgen - 3 år

1793
fol 263
Jørgen Smeds hustru - 69 år
Anders Rasmussen - 62 år
Wolf Nielsen - 60 år
Wolf Nielsens enke Marie - 62 år

1794
fol 265
Rasmus Andersens søn Anders - 10 uger
Jørgen Pedersen af Nim - 26 år
Christen Rasmussens datter Birgitte Christensdatter af Nim - 7 år
Søren Nielsen Møllers datter Anne Kirstine - 6 år
Margrethe Sørensdatters søn Søren - 13 år
Berent Skrædders søn Christen - 7 år
Jens Laursens søn Søren - 3 år
gårdmand Laurs Enevoldsen - 60 år
Anders Pedersens hjemmedøbte tvillinger Peder og Jens
gl kone Maren Poulsdatter - 66 år
fol 267
Rasmus Nielsens søn Rasmus - 8 dage
Maren Nielsdatter - 60 år
Sidsel Christophersdatter enke efter Jens Sørensen - 80 år

1795
fol 267
Rasmus Pedersens hustru Bodil Marie Madsdatter - 39 år
gårdmand Enevold Christensen - 49 år
Søren Pedersen gårdmand i Nim - 64 år
Kirsten Jensdatter enke efter gl Jens Brønde - 69 år

1796
fol 267
Mads Christensens hustru Maren Andersdatter af Sletkjær - 66 år
Morten Hansens datter Elisabeth - 1 år
fol 269
Jens Simonsens hustru Mette Marie Rasmusdatter - 57 år
Berent Sørensen Hylds kone - 50 år
Anne Kirstine Jensdatter - 34 år
gårdmand Christen Rasmussen - 69 år

1797
fol 269
Peder Møller - 30 år
gårdmand Jens Nielsens mindste datter Mette - 1 år
Rasmus Pedersen af Måruplund - 63 år
Søren Borchs søn Hans Christian - 10 år
Anne Jensdatter Høgh af Brestenbro - 78 år
Peder Jensens datter Mette - 12 uger
Cathrine Enevoldsdatter - 6 år
fol 268
Mette Cathrine Christensdatter Søren Tangaards enke - 64 år
Jens Vævers dødfødte datter
Søren Nielsen Møller - 44 år
Rasmus Andersen - 30 år
degnens hustru Hedvig Nedergaards født Guldberg - 67 år
Bertel Michelsen - 60 år
Enevold Jørgensen - 58 år

1798
fol 268
Andreas Juels hustru Else Jacobsdatter - 73 år
Erich Smeds søn Anthoni - ½ år
Julius Hansens søn Stephan - 4 år
Rasmus Christensens datter Else - ½ år
Jens Hjulmands barn Maren - 12 uger
Mogens Skoleholder?s enke af Underup - 60 år
fol 155
gl Søren Frandsens hustru Anne Kirstine - 67 år
Erich Feldbereders dødfødte barn
Niels Jensens søn Jens - 1 md

1799
fol 155
Hans Sørensen Kromand af Brestenbro - 45 år
Hans Sørensen Kromands datter Marie - 4½ år
Jens Laursens barn Karen - 6 uger
enke Kirsten Pedersdatter - 68 år
Hans Jensen Brøndes steddatter Lene - 3½ år
Peder Maltesen - 74 år
Malte Pedersens dødfødte barn
fol 157
Jens Poulsen Drejers datter Karen - 2 dage
Niels Sørensen (Ålemanden kaldet) - 84 år
gl Søren Frandsen - 80 år
gl enke Karen Jensdatter fra Flensborg - 85 år
Jens Hansen Vagtmesters hustru Dorothea Smidt - 64 år

1800
fol 157
Knud Jensen af Nim - 82 år
Morten Tangaards dødfødte barn
Niels Jensens søn Jens - 6 år
mad Karen Bolund - 65 år
gl Søren Frandsen - 82 år
Jens Pedersen Hjulmands søn Anders - 1 år
fol 159
Malte Pedersens dødfødte barn

1801
fol 159
Peder Jeppesens datter Anne Kirstine - 4 år
Christen Christensen møllersvend ved Bjerre Mølle - 26 år
Lorentz Sattlers hustru Tora Krigere født i Skåne - 74 år
Eske Jensens datter Johanne - 4 mdr
Rasmus Knudsen - 80 år
Jens Hjulmands datter Maren - 4 dage
Gertrud Rasmusdatter enke efter Rasmus Knudsen - 74 år
Karen Enevoldsdatter - 12 år

Top


På andre sider:
 
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Blandede
Nim sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1801-13
Underup sogn
1748-1801
1748-1801
1748-1801
1802-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c