s
Stikord til Vinding Bryrup Vrads sognes kirkebog, Vrads og Tyrsting herred, 1693-1813

Vinding sogn 1730-1769


På andre sider:
Vinding sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Bryrup sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Vrads sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813

På denne side:
1730
1740
1750
1760


1730
fol 39a
Jens Christensens hustru af Vinding (introduceret)
Niels Kæmpes? hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vinding (introduceret)
degnens hustru (introduceret)
Jørgen Froms hustru (introduceret)

1731
fol 23
Jens ?dersen den yngres barn - Anders
fol 39a
Jens Soldats hustru af Ulstrup (introduceret)
Christen Skrædders hustru af Vinding (introduceret)
Peder Sørensens hustru af Langballe (introduceret)
Oluf ?dsens hustru af Vinding (introduceret)
? Paarups hustru (introduceret)
? Skomagers hustru af Vinding (introduceret)
Niels Knudsens hustru af Vinding (introduceret)
Peder Vævers hustru af Vinding (introduceret)
Søren Kroghs hustru (introduceret)
Søren Rytters hustru (introduceret)
Jens Pedersen den ældres hustru af Vinding (introduceret)
Niels Mortensens hustru af Vinding (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vinding (introduceret)

1732
fol 23
Hans Jensens barn af Vinding - Mette
Jens? Jensens barn af Vinding - Margrethe
(mlg halv side)
Claus From af Vinding - 36 år
Christian Skomagers datter Anne Dorthe - 5 år
Søren Nielsens barn Anne af Vinding - 4 år
fol 24
Jørgen Froms barn af Vinding - Claus
Peder Fogeds enkes barn af Vinding - ?er
fol 39a
Hans Jensens hustru af Vinding (introduceret)
Jens Jensens hustru af Langballe? (introduceret)
Hans Vævers hustru af Vinding (introduceret)
degnens hustru (introduceret)

1733
fol 24
Niels Mortensens barn af Vinding - Anne Kirstine
Christen Ørtings barn af Vinding - Anne Marie
Oluf Svendsens barn af Vinding - ?
? Hansen af Vinding (begravet)
? Jensens hustru - 30? år
? Nielsen af Vinding - 61 år
? Nielsens barn Anne af Langballe - 6 ?
ulæselig post
fol 25
?s barn - Stephan
husmand? Niels Pedersens barn af Vinding - ?
fol 39b
herredsskriverens hustru af Vinding (introduceret)
Oluf Svendsens hustru af Vinding (introduceret)
Christen Skrædders hustru af Vinding (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Vinding (introduceret)

1734
fol 25
Hans ?s barn - ?
?sens barn af Vinding - Birthe
degnen ? Jensens barn - ?ans
Søren Rasmussens? søn Jens (begravet)
Peder Hansen af Vinding - 35? år
soldaterkone Mette Sørensdatters barn Johan af Vinding - 14 dage
fol 39b
Hans ?s hustru af Vinding (introduceret)
Peder Olufsens hustru (introduceret)
degnens hustru (introduceret)
Søren? hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vinding (introduceret)
Jens Nielsens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Søren ?s hustru (introduceret)
Søren Thomasen Kroghs hustru (introduceret)
Jens Pedersen den yngres hustru (introduceret)
Jørgen Ene?s hustru (introduceret)

1735
fol 39b
Jens Jensens hustru af Vinding (introduceret)
? Jørgensens hustru (introduceret)
?s hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru af Vinding (introduceret)
Jørgen Andersens hustru af Vinding (introduceret)
?s hustru (introduceret)
Christen Ørtings hustru (introduceret)
Søren Ulstrups? hustru (introduceret)

1736
fol 26
husmand Jacob Mortensens barn af Vinding - Anne Margrethe
fol 40a
Peder Olufsens hustru af Vinding (introduceret)
Hans Vævers hustru af Vinding (introduceret)
Jens ?ses hustru af Vinding (introduceret)
Christen Skrædders hustru (introduceret)
Niels Knudsen Hyrdes hustru af Vinding (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Vinding (introduceret)
Jens Pedersen den ældres hustru af Vinding (introduceret)
? Sørensens? hustru af Langballe (introduceret)
degnens hustru (introduceret)
Jacob Mortensens hustru af Vinding (introduceret)

1737
fol 26
husmand Jørgen Pedersens barn af Vinding - Peder
Søren Rasmussens barn af Vinding - Rasmus
Jens Pedersen den yngres barn af Vinding - Maren
Peder Olufsens barn af Vinding - Frands
Knud Rasmussen af Vinding - ? år
Jørgen Pedersens søn Peder af Vinding - 3 mdr
Oluf Svendsens liden søn af Vinding (begravet)
Laurs Jensens barn af Vinding - 12 dage
husmand Jens Jacobsen af Vinding - 85 år
fol 27a
Jørgen? ?s barn af Vinding - Morten
Peder Sørensens barn af Langballe - Maren
Jens Jensens barn af Vinding - Apelone
Oluf Svendsens barn af Vinding - Anne Cathrine
fol 40a
Jørgen ?s hustru af Vinding (introduceret)
Søren Rasmussens hustru (introduceret)
Laurs Felds? hustru (introduceret)
lille Jens Pedersens hustru af Vinding (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Vinding (introduceret)
Jørgen Froms hustru af Vinding (introduceret)
Peder Sørensens hustru af Langballe (introduceret)
Oluf Svendsens hustru af Vinding (introduceret)
Jens ?s hustru af Vinding (introduceret)

1738
fol 27a
Hans Stephansen Vævers barn af Vinding - Peder
sl Søren Skrædders enke af Vinding - 73 år
Jep Nielsens enke - 77 år
Rasmus Jensen? ___ af Vinding (begravet)
fol 27b
Jens Pedersen den ældres barn af Vinding - Niels
Jacob Mortensens barn af Vinding - Morten
Niels Mortensens barn af Vinding - Johanne
Philip Stephansens barn af Vinding - Sophie
Søren Hansen?s barn af Vinding - Søren
Anders Christensens søn Christen af Vinding - 17 år
Rasmus Knudsens hustru af Vinding - 62 år
korporal Ovesens hustru - 54 år
Rasmus Knudsen af Vinding - 52 år
Niels Pedersens hustru af Vinding i barnsnød - 34 år
Niels Pedersens datter af Vinding - 11 dage
Peder Olufsen af Vinding - 70 år
sl Christen Skrædders søn af Vinding - 7 år
Christian ?s barn (begravet)
fol 28a
degnen Niels Jensens barn - Helvig Elisabeth
provsten Mourits Mejer - 71 år
fol 40a
Hans Vævers hustru af Vinding (introduceret)
Jens Pedersen den ældres hustru af Vinding (introduceret)
Niels? Mortensens hustru af Vinding (introduceret)
Jacob? Mortensens hustru (introduceret)
ulæselig post
fol 40b
Søren Thomasens hustru af Vinding (introduceret)
degnens hustru (introduceret)

1739
fol 28a
Rasmus Sørensens barn af Vinding - Knud
Laurs Jensen Feldbereders barn af Vinding - Karen
Peder Sørensens barn af Langballe - Else Cathrine
Jørgen Froms barn af Vinding - Anne Margrethe
Jens Ørtings barn af Vinding - Marie
Christen Nedergaards hustru af Vinding - 68 år
Niels Nielsens dødfødte søn af Vinding (begravet)
degnens datter Else Cathrine - 2 år
Peder Sørensens barn Else Cathrine af Langballe - 4 uger
Rasmus Paarups søn Knud af Vinding - 9 uger
Erich Sørensens barn Margrethe af Vinding - ½ år
fol 28b
Poul Jensens barn af Vinding - Kirsten
fol 40b
Laurs Feldbereders hustru af Vinding (introduceret)
Rasmus Paarups hustru af Vinding (introduceret)
? Sørensens? hustru af Langballe (introduceret)
Jørgen Froms hustru af Vinding (introduceret)
Niels Nielsens hustru af Vinding efter dødfødt barn (introduceret)
Peder Ørtings hustru af Vinding (introduceret)
Poul Jensens hustru (introduceret)

1740

Top

fol 28b
Knud Nielsens barn af Vinding - Niels
Peder Sørensens barn af Langballe - Else Cathrine
Rasmus Madsens barn af Vinding - Mette
Jacob Mortensens barn af Vinding - Karen
Niels ?s hustru af Vinding i barnsnød - 36 år
Niels ?s dødfødte datter af Vinding (begravet)
Niels Sørensen Feldbereders datter Anne af Vinding - 7 ?
Anne Jacobsdatter? af Vinding - 70 år
Jørgen Enners søn Johan af Vinding - 8 år
ulæselig post
fol 29a
?s barn af Vinding - Kirsten
mag Gjesings barn - Christen Witrup
Søren Rasmussen Rytters barn af Vinding - Karen
Jens Murmands hustru Mette Pedersdatter af Vinding - 76 år
Ti? Anne af Vinding - 72 år
mag Gjesings søn Christen Witrup - 17 uger
fol 40b
Niels Pedersens hustru af Vinding efter dødfødt barn (introduceret)
Laurs? Madsens hustru (introduceret)
Jens Mortensens? hustru (introduceret)
2 ulæselige poster
Rasmus ?s hustru (introduceret)

1741
fol 29b
Knud Rasmussen Smeds barn af Vinding - Rasmus
degnen Niels Jensens barn - Anne Mette
Jens Olufsens barn af Vinding - Christen
Hans Vævers barn af Vinding - Kirstine
Peder Jensen Bødker af Vinding - 65 år
Jens ?s hustru af Vinding i barnsnød - ? år
Torben Jørgensen af Vinding - 52 år
Christen Pedersen af Vinding - 72 år
Knud Nielsens søn Christen af Nedergård - 5 uger
Søren Nielsen af Vinding - 75 år
provst mag Gjesings hustru - 36 år
Peder Sørensens datter Else Cathrine af Langballe - 1 år
ulæselig post
fol 30
Knud Nielsens barn af Nedergaard i Vinding - Christen
Niels Pedersens barn af Vinding - Christen
Jørgen Enners barn af Vinding - Ide Panette
Peder Sørensens barn af Langballe - Stephan
Jens Jensens barn - ?
fol 40b
?s hustru af Vinding (introduceret)
Hans? Smeds hustru (introduceret)
degnens hustru (introduceret)
Jens Jensens? hustru (introduceret)
Hans Vævers hustru (introduceret)
Knud Nedergaards hustru (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Vinding (introduceret)
? Jensens hustru (introduceret)

1742
fol 40b
ulæselig post
fol 41a
Jens Jensens hustru af Vinding (introduceret)
Peder Sejets hustru af Vinding (introduceret)
Jens ?s hustru af Vinding (introduceret)
Søren ?s hustru af Vinding (introduceret)
2 ulæselige poster

1743
fol 41a
Rasmus ?s hustru af Vinding (introduceret)
? Stephansens hustru af Vinding (introduceret)
?s Paarups hustru (introduceret)
Jacob Mortensens hustru (introduceret)

1744
fol 31
Jens? Poulsens barn - Birgitte
Jens Jensens barn af Vinding - Karen
degnens barn - 6 uger
fol 41a
Erich ?s hustru af Ulstrup (introduceret)
ulæselig post
Jens Sørensens hustru af Langballe (introduceret)
Søren Rytters hustru af Vinding (introduceret)
Christen Skrædders hustru (introduceret)
Jens Vradses hustru (introduceret)
Jens Jensens hustru af Vinding (introduceret)

1745
fol 31
rytter Ebbe Jensens barn - Jens
Jens Pedersen Bødkers barn af Vinding - Jens
gl pige Kirsten af Vinding - 79 år
Johan ?s barn Ide Panette (begravet)
fol 32a
Søren? Rasmussen Paarups barn af Vinding - Rasmus
Peder Nielsens barn af Vinding - Søren
Morten Knudsens barn af Vinding - Engel
Jens Paarups barn af Vinding - Christen
Niels Knudsens barn af Vinding - Peder
fol 41a
degnens hustru (introduceret)
Erich Sørensens hustru af Ulstrup (introduceret)
Søren Paarups hustru (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Vinding (introduceret)
Morten Knudsens hustru Vinding (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Vinding (introduceret)
Jens Paarups hustru af Vinding (introduceret)
Niels Knudsens hustru af Vinding (introduceret)

1746
fol 32b
Peder Sørensens barn af Langballe - Else
Jacob Mortensens barn af Vinding - Anne
husmand? Niels Pedersens barn - Jens
Søren Rasmussens barn af Vinding - Jens
Jacob Mortensens barn Anne Marie af Vinding - 2 år
sr Jessen af Vinding - 66 år
Jens Paarups barn Christen af Vinding - 3 ?
Søren ?s søn Thomas af Vinding - 13 år
Peder Sørensens barn af Langballe - ½ år
fol 33
Erich Ulstrups barn - Else
Jens Jensens barn af Vinding - 2 år
fol 41a
Peder Sørensens hustru af Langballe (introduceret)
ulæselig post

1747
fol 33
Jens Paarups barn - Kirsten
lille Jens Pedersens barn - Johanne
Maren Paarups uægte barn M? - 10 uger
Knud Rasmussens barn - Mourits


Kirkebog 2

1748
fol 3b
Rasmus Laursens barn af Vinding - Laurs
Jens Vrads' barn - Maren
Jens Jensens barn af Vinding - Anne
Jens Soldats svoger Hans Mortensens barn - Morten
Oluf Svendsen af Vinding - 61 år
Søren Thomasens hustrus søster Johanne Nielsdatter (begravet)
Jacob Bødkers datter Karen - 9 år
Jacob Bødkers datter Anne - 4 år
Anne Christensdatter Klares moder - 69 år
Peder Nielsens moder Johanne Jensdatter - 64 år
Christen Knudsens hustru Dorthe - 68 år
Niels Feldbereder - 54 år
drengen Johan Jørgensen fra Ulstrup - 13 år
Peder Nielsens hustru Karen Sørensdatter - 28 år
Peder Nielsens pige Anne - 24 år
sl Søren Andersens enke Kirsten Nielsdatter af Langballe (begravet)
fol 4a
Søren Rasmussen Paarups barn af Vinding - Christen
Anders Christensens hustru Maren Madsdatter (begravet)
Peder Nielsen kæreste Maren Andersdatter (begravet)
lille Jens Pedersen - 54 år
Clare Johansdatter - 48 år
lille Niels Pedersen - 43 år
murstensskærer Friderich Bay (begravet)
Niels Knudsens datter af Vinding (begravet)
fol 46b
Christen Knudsen og Dorthe Christensdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
Juel Pedersen og Karen Olufsdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Laursens hustru af Vinding (introduceret)
Jens Vrads' hustru (introduceret)
Jens Murmands hustru (introduceret)

1749
fol 4a
Niels Knudsens barn af Vinding - Anne
Rasmus Ulstrups barn - Christen
degnen Palle Fiskers barn af Vinding - Henrich
Rasmus Ulstrups søster Margrethe Christensdatter af Ulstrup som udlagde soldat Peder Sørensen (public absolveret)
Søren Paarup - 32 år
sl lille Jens Pedersens enkes søn (begravet)
sl Søren Rasmussens enkes søn Christen - 14 uger
Oluf Rasmussens søn Rasmus - 4 år
Philip Stephansen som i raseri hængte sig - 38 år
fol 4b
Christen Knudsens barn af Vinding - Dorthe
Jørgen Clausen Froms barn - Rasmus
Rasmus Laursens barn - Niels
Margrethe Christensdatters uægte barn af Ulstrup - Søren
sognepræsten Andreas Kleins barn - Dorothea Johanne
Rasmus Ulstrups barn Christen - 4 uger
degnen Palle Fiskers barn Henrich - 5 uger
degnen Palle Fiskers hustru Anne Clausdatter - 21 år
Karen Andersdatter - 64 år
Jens Jensens datter (begravet)
Jørgen Skrædder som døde mellem Store Bredlund og Thorup - 64 år
fol 46b
Anders Madsen den yngre og Karen Jensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Oluf Rasmussen og enke Karen Christensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen og Maren Andersdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Hans Mortensens hustru, Jens Soldats datter (introduceret)
Søren Paarups hustru (introduceret)
Niels Knudsens hustru (introduceret)
Rasmus Christensens hustru af Ulstrup (introduceret)
Christen Knudsens hustru af Vinding (introduceret)
Jørgen Froms hustru (introduceret)
Rasmus Laursens hustru (introduceret)

1750

Top

fol 4b
Rasmus Ulstrups fader Christen (begravet)
Jørgen Clausen Froms barn Rasmus - 18 uger
Michel Hyrdes datter Mette Kirstine - 23 år
Jens Vrads datter (begravet)
fol 5a
ung Anders Madsens barn af Vinding - Mads
Christen Pedersens barn af Vinding - Sidsel
Erich Sørensens barn af Ulstrup - Thomas
Jacob Mortensen og hustru af Vinding for tyveri (public absolveret)
Juel Pedersens hustru Maren Olufsdatter - 31 år
fol 5b
Oluf Rasmussens barn af Vinding - Anne
Peder Langballes barn - Karen
Niels Andersens barn af Vinding - Anne Marie
Søren Pedersen Skomagers barn - Karen
fol 6a
Rasmus Christensens barn af Ulstrup - Maren
fol 47a
Anders Madsen den ældre og Johanne Sørensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
ung Anders Madsens hustru af Vinding (introduceret)
Christen Pedersens hustru af Vinding (introduceret)
Erich Ulstrups hustru af Vinding (introduceret)
Oluf Rasmussens hustru (introduceret)
Peder Langballes hustru (introduceret)
Niels Andersens hustru (introduceret)
Søren Skomagers hustru (introduceret)
Rasmus Christensens hustru af Ulstrup (introduceret)

1751
fol 5a
Christen Skygge (begravet)
en betlers datter (begravet)
gl Peder Christensen af Vinding (begravet)
Hans Rasmussens barn Friderich af Vinding - 4 år
Anders Madsen den ældres dødfødte datter (begravet)
Anders Madsen den ældres hustru Johanne Sørensdatter - 24 år
Niels Andersens datter Anne Marie - 10 mdr
fol 5b
sl Peder Sørensen af Langballe - 54 år
degnens broder sl Ernst Fisker af degneboligen - 27 år
fol 6a
Jens Soldats svoger Hans Mortensens barn af Vinding - Maren
Jørgen Clausen Froms barn - Amalie
Jacob Mortensens barn af Vinding - Peder
fol 6b
Jens Vrads' barn af Vinding - Maren
degnen Palle Fiskers barn af Vinding - Anne
Anders Madsens barn af Vinding - Jens
Peder Nielsens barn af Vinding - Karen
fol 7a
Christen Knudsens barn af Vinding - Karen
Jens Paarups barn af Vinding - Rasmus
fol 47a
enkemand Hans Jensen og enke Maren Nielsdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Hans Mortensens hustru af Vinding (introduceret)
Jørgen Froms hustru af Vinding (introduceret)
fol 47b
Jacob Mortensens hustru (introduceret)
Jens Vrads' hustru (introduceret)
degnens hustru (introduceret)
ung Anders Madsens hustru (introduceret)
Peder Nielsens hustru (introduceret)
Christen Knudsens hustru (introduceret)
Jens Paarups hustru (introduceret)

1752
fol 7a
Christen Pedersens barn af Vinding - Mette Kirstine
Anders Madsen den ældres barn - Johanne
Christen Knudsens datter Anne af Vinding (begravet)
Jørgen Froms datter Anne - 11 mdr
gl Jens Murmand af Vinding (begravet)
fol 7b
Knud Nielsens barn af Vinding - Jens
Niels Andersens barn af Vinding - Maren
Knud Rasmussen Smeds barn af Vinding - Birthe Marie
Hans Rasmussen Hyrdes barn - Kirstine
Niels Jensen af Vinding - 69 år
Anders Madsen den ældres hustru Else Jensdatter - 42 år
Anders Madsen den ældres datter Johanne - 17 dage
fol 8a
Peder Simonsens steddatter Karen Pedersdatters uægte barn af Vinding - Anne Cathrine (en sønderbokarl ved navn Jens)
Juel Pedersens barn af Vinding - Peder
Søren Jensen Skomagers barn af Vinding - Cathrine Marie
Poul Pedersen af Vinding (begravet - 1753)
fol 47a
Christen Poulsen Leegaard af Skanderborg og Anne Marie Christensdatter Ørting af Vinding (trolovet og copuleret)
Søren Knudsen af Mattrup og enke Dorthe Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen af Møllersdahl og Sophie Sørensdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 47b
Søren Nielsen Boring og Anne Andersdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Rasmus Madsen og Ellen Jørgensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Frandsen af Addit og Anne Knudsdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
Christen Pedersens hustru (introduceret)
Anders Madsen den ældres hustru (introduceret)
Niels Andersens hustru (introduceret)
Knud Nielsens hustru (introduceret)
Knud Smeds hustru (introduceret)
fol 48a
Hans Hyrdes hustru (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
Søren Skomagers hustru (introduceret)

1753
fol 8b
Oluf Rasmussens barn af Vinding - Karen
Peder Simonsens steddatter Karen Pedersdatter (public absolveret)
Niels Knudsens barn af Vinding - Karen
degnen Palle Fiskers dødfødte datter (begravet)
Poul Pedersen (se ovenfor)
Jens Nielsen Nymands hustru Ingeborg Hansdatter - 71 år
herredsskriver Christen Ørting af Vinding - 47 år
Anders Madsen den ældres barn Else - 4 dage
Maren Jensdatters søn Jens Nielsen - 18 år
Hans Jensens datter Anne Kirstine - 8 dage
fol 9a
Rasmus Laursens barn af Vinding - Laurs
Anders Madsen den yngres barn - Maren
Anders Madsen den ældres barn - Anne
Hans Jensens barn af Vinding - Anne Kirstine
Juel Pedersens barn Karen af Vinding - 3 uger
fol 9b
Jørgen Clausen Froms barn af Vinding - Maren
Rasmus Christensens barn af Ulstrup - Christen
Juel Pedersens barn af Vinding - Karen
Christian Sørensen og hustru som kom for sent til alters (public absolveret)
fol 47b
Anders Hansen af Nimdrup og Karen Pedersdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen Nymand og enke Maren Pedersdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 48a
Oluf Rasmussens hustru (introduceret)
Niels Knudsens hustru (introduceret)
Rasmus Laursens hustru (introduceret)
ung Anders Madsens hustru (introduceret)
Anders Madsen den ældres hustru (introduceret)
Hans Jensens hustru af Vinding (introduceret)
Rasmus Christensens hustru af Ulstrup (introduceret)

1754
fol 9b
Knud Rasmussen Smeds hustru - 48 år
Thomas Andersen Ulstrups enke Birthe (begravet)
fol 10a
degnen Palle Fiskers barn af Vinding - Mette Palene
Christen Pedersens barn af Vinding - Rasmus
Peder Nielsens barn af Vinding - Johanne
degnen Palle Fiskers datter Mette Palene - 10 dage
sognepræst Andreas Klein (begravet)
Anne Nielsdatter af Ulstrup - 46 år
fol 10b
Peder Jensen Snedkers barn - Mette
Egidie Christine Jensdatters uægte barn af Vinding - Maren (vejfarende person Hans Jepsen uvist hvorfra)
Jens Olufsens barn - Oluf
Anders Jensen Sliber af Vinding - 62 år
fol 48a
Knud Rasmussen Smed af Vinding og Anne Christine Mortensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Olufsen og enke Kirsten Andersdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Jørgen Froms hustru af Vinding (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
fol 48b
degnen Palle Fiskers hustru (introduceret)
Christen Pedersens hustru (introduceret)
Peder Nielsens hustru (introduceret)
Peder Jensen Snedkers hustru (introduceret)
Jens Olufsens hustru (introduceret)

1755
fol 11a
Hans Jensens barn af Vinding - Anne Marie
Anders Madsen den ældres barn - Mads
Laurs? Jensen Ladefoged af Vinding - 71 år
Jørgen Stephansen af Vinding - 63 år
Søren Rytters faster Karen Knudsdatter af Vinding - 96 år
Niels Andersens dødfødte datter af Vinding (begravet)
fol 11b
Oluf Rasmussens barn af Vinding - Maren
Jens Soldats datter Karens uægte barn af Vinding - Nicolaj
Jens Nielsen Nymands hustru Maren Pedersdatter - 58 år
Knud Jensen Feldbereders hustru Helvig Johansdatter - 66 år
Johanne Jørgensdatter fra Davding som døde i Vinding - 70 år
fol 12a
Knud Rasmussen Smeds barn af Vinding - Morten
Hans Rasmussen Soldats barn - Sidsel Marie
Anders Madsen den yngres barn - Niels
fol 12b
Juel Pedersens barn af Vinding - Jens
Jørgen Froms barn af Vinding - Rasmus
fol 48a
Anders Jørgensen Dyer af Ry og Johanne Christensdatter Ørting af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 48b
madam Ørting Maren Pedersdatter og Henrich Bremer af Mattrup mølle (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen Nymand og Gertrud Marie begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Stephan Jørgensen og Karen Jensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Hans Jensens hustru (introduceret)
Anders Madsen den ældres hustru (introduceret)
Oluf Rasmussens hustru (introduceret)
fol 49a
Knud Smeds hustru (introduceret)
Hans Rasmussen Soldats hustru (introduceret)
Anders Madsens hustru (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
Jørgen Feldbereders hustru (introduceret)

1756
fol 12b
degnen Palle Fiskers barn af Vinding - Sidsel Kirstine
Søren Olufsens barn Peder af Ulstrup - 3 år
fol 13a
Peder Snedkers barn af Vinding - Anne Cathrine
Otte Christensens barn af Ulstrup - Karen
Niels Andersens barn af Vinding - Anne
Niels Knudsen af Vinding - 48 år
hyrden Jens Pedersens søn Mathias af Vinding - 1½ år
fol 48b
Knud Jensen og Gertrud Christensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen Krogh af Slagballe og Johanne Jensdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 49a
Laurs Jensen af Them og Karen Christensdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
degnens hustru (introduceret)
Peder Snedkers hustru (introduceret)
Otte Christensens hustru af Ulstrup (introduceret)
Niels Andersens hustru (introduceret)

1757
fol 13a
Morten Knudsens hustru Birthe Didrichsdatter af Langballe (begravet)
Knud Rasmussen Smeds hustru Anne Kirstine Mortensdatter af Vinding - 26 år
fol 13b
Anders Madsen den ældres barn - Christen
Christen Jensens barn af Vinding - Jens
Sidsel Nielsdatters uægte barn af Vinding - Anne Cathrine (Stephan Jørgensen)
fol 14a
skrædder Mads Nørlunds barn - Engel Marie
Peder Nielsens barn af Vinding - Niels
s? Jens Pedersens barn af Vinding - Anne Kirstine
fol 14b
Niels Hansens barn af Ulstrup - Karen
Anders Madsen den yngres barn af Vinding - Morten
fol 49a
Knud Rasmussen Smed og Maren Sørensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Anders Madsen den ældres hustru (introduceret)
fol 49b
Christen Jensens hustru (introduceret)
Mads Nørlunds hustru (introduceret)
Peder Nielsens hustru (introduceret)
hyrden Jens Pedersens hustru (introduceret)
Niels Hansens hustru af Ulstrup (introduceret)
Anders Madsen den yngres hustru (introduceret)

1758
fol 14b
Søren Knudsens barn af Langballe - Maren
fol 15a
Hans Jensens barn af Vinding - Christen
Juel Pedersens barn af Vinding - Niels
Oluf Rasmussens barn af Vinding - Karen
Jens Nielsen Soldats hustru Maren Didrichsdatter - 60 år
degnen Palle Fiskers barn - Jens Henrich
fol 15b
husmand Jens Olufsens barn - Maren
Knud Rasmussen Smeds barn af Vinding - Søren
fol 49a
Morten Knudsen af Langballe og Ingeborg Nielsdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 49b
Anders Madsen af Hedegård i Them sogn og enke Maren Christensdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
Peder Andersen og Apelone Jensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Claus Jensen og Karen Jensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Søren Knudsens hustru af Langballe (introduceret)
Hans Jensens hustru (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
Oluf Rasmussens hustru (introduceret)
Jens Olufsens hustru (introduceret)
fol 50a
Knud Rasmussen Smeds hustru (introduceret)

1759
fol 15b
Peder Andersens barn af Vinding - Niels
Peder Andersens søn Niels - 14 dage
Christen Knudsen af Vinding - 63 år
fol 16a
Jørgen Froms barn af Vinding - Niels
skrædder Mads Nørlunds barn - Søren
Morten Knudsens barn af Langballe - Knud
Claus Jensens barn Anne af Vinding - 5 uger
Rasmus Drejer af Vinding - 64 år
Niels Andersens dødfødte barn (begravet)
fol 16b
Claus Jensens barn af Vinding - Anne
Christen Jensens barn af Vinding - Søren
fol 49b
Erich Christensen af Fogstrup og Anne Nielsdatter af Vinding præstegård (trolovet)
Jens Jensen af Velling og Johanne Nielsdatter af Vinding (copuleret)
Peder Jørgensen af Sejt og Maren Hansdatter af Velling (trolovet og copuleret)
fol 50a
Jens Sørensen og Mette Cathrine Knudsdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Peder Andersens hustru (introduceret)
Jørgen Froms hustru (introduceret)
Mads Nørlunds hustru (introduceret)
Morten Knudsens hustru af Langballe (introduceret)
Claus Jensens hustru (introduceret)
Christen Grumsgaards hustru (introduceret)

1760

Top

fol 16a
gl Anne Knuds - 100 år
Jens Pedersens hustru Johanne Mortensdatter af Vinding - 65 år
Jens Vrads' datter Maren - 9 år
fol 16b
Knud Rasmussen Smeds barn af Vinding - Jens
Knud Smeds søn Morten - 4 år
Malene Hansdatter - 72 år
Jørgen Froms søn Niels - 10 mdr
Anders Madsen den ældres søn Mads - 5 år
Christen Grummesgaards søn Jens - 3 år
Jens Olufsens datter Maren - 1½ år
fol 17a
Niels Hansens barn af Ulstrup - Maren
Claus Jensens barn af Vinding - Jens
Claus Jensens barn Anne af Vinding - 3 år
Claus Jensens barn Jens af Vinding (begravet)
Christen Pedersen - 56 år
fol 50a
Christen Rasmussen og enke Mette Laursdatter (trolovet og copuleret)
Knud Smeds hustru (introduceret)
Niels Hansens hustru af Ulstrup (introduceret)
Claus Jensens hustru af Vinding (introduceret)

1761
fol 17a
Peder Andersens barn af Vinding - Inger
Søren Rytter af Vinding - 63 år
fol 17b
lille Niels Andersens barn af Vinding - Anne Marie
Juel Pedersens barn af Vinding - Stephan
hyrden Jens Bødkers barn af Vinding - Søren
lille Anders Madsens barn - Johanne
Jens Olufsens datter Sophie - 23 år
Hans Jensens barn Christen - 1 år
hyrden Jens Bødkers barn - 13 uger
Oluf Rasmussens datter Karen - ½ år
fol 50a
Peder Andersens hustru (introduceret)
fol 50b
lille Niels Andersens hustru (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
hyrden Jens Bødkers hustru (introduceret)
lille Anders Madsens hustru (introduceret)

1762
fol 18a
Niels Hansens barn af Ulstrup - Anne Kirstine
Peder Andersens barn af Vinding - Jens
Anders Madsen den ældres barn af Vinding - Johanne
Christen Jensens barn af Vinding - Jens
Niels Hansens barn Anne Kirstine (begravet)
Lene Hansdatter - 76 år
Peder Nielsens barn Niels - 6 år
fol 50a
Niels Andersen Dragon og Sophie Hansdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
Ernestus Johansen og Marie Cathrine Nielsdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 50b
Niels Hansens hustru af Ulstrup (introduceret)
Peder Andersens hustru af Vinding (introduceret)
Anders Madsen den ældres hustru (introduceret)
Christen Grumsgaards hustru (introduceret)

1763
fol 18b
lille Anders Madsens barn af Vinding - Anders
Frands Pedersens barn af Vinding - Maren
Jørgen Froms barn af Vinding - Ide Kirstine Amalie
madam Klein - 48 år
Jørgen Froms Ide Kirstine Amalie (begravet)
fol 19a
Knud Smeds barn af Vinding - Niels
Claus Jensens barn af Vinding - Anne Marie
Niels Andersen Dragons barn af Vinding - Inger
Jens Rytters barn af Vinding - Karen
fol 19b
Juel Pedersens barn af Vinding - Niels
Ernestus Concens barn - Niels
Juel Pedersens Niels - 15 uger
fol 50b
Gert Christian Skrædder og Maren Nielsdatter af Vinding præstegård (trolovet og copuleret)
lille Anders Madsens hustru af Vinding (introduceret)
Frands Pedersens hustru (introduceret)
Jørgen Froms hustru (introduceret)
fol 51a
Knud Smeds hustru (introduceret)
Claus Jensens hustru (introduceret)
Niels Dragons hustru (introduceret)
Jens Rytters hustru (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
Ernestus Consens hustru (introduceret)

1764
fol 19b
lille Anders Madsens barn - Anne Marie
Stephan Jørgensens barn - Anne Cathrine
Niels Andersen Dragons barn Inger (begravet)
Ernestus Concens barn Niels (begravet)
fol 50b
enkemand Stephan Jørgensen og Anne Sørensdatter (trolovet og copuleret)
fol 51a
lille Anders Madsens hustru (introduceret)
Stephan Jørgensens hustru (introduceret)

1765
fol 20a
smeden Knud Rasmussens barn af Vinding - Hans
Jens Sørensen Rytters barn af Vinding - Anne Kirstine
Morten Jensens barn af Vinding - Jens
degnen Palle Fiskers barn af Vinding - Anne
dragon Niels Andersens datter Inger - 2 år
Henrich Uch - 62 år
Ulrich Bremer - 88 år
fol 20b
husholderske Sophie Kræftings uægte barn af præstegården - Ernst Friderich Ebel (løjtnant Ernst Friderich Ebel)
Frands Pedersens barn af Vinding - Anne
Juel Pedersens barn af Vinding - Oluf
Sophie Kræfting (public absolveret)
fol 21a
Christen Jensens barn af Vinding - Laurs
dragon Niels Andersens barn af Vinding - Hans
Ernestus Johansens barn af Vinding - Niels
fol 50b
Stephan Hansen og enke Maren Frandsdatter (trolovet og copuleret)
fol 51a
Knud Smeds hustru (introduceret)
Jens Rytters hustru (introduceret)
Morten Jensens hustru (introduceret)
fol 51b
Frands Pedersens hustru (introduceret)
Juel Pedersens hustru (introduceret)
Christen Jensens hustru (introduceret)
Niels Dragons hustru (introduceret)
Ernestus Johansens hustru (introduceret)

1766
fol 21b
Anders Madsen den ældres barn af Vinding - Laurs
Søren Møllers barn af Vinding - Anne Kirstine
Niels Hansens barn af Ulstrup - Hans Christian
Jens Nielsen af Vinding - 86 år
Jens Bødker - 46 år
Niels Andersens hustru af Vinding - 35 år
Jens Olufsens hustru Kirsten Andersdatter af Vinding - 47 år
fol 22a
Søren Sørensens barn af Vinding - Sidsel
fol 51a
Johan Henrichsen Uch og Marie Philipsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Knud Sørensen af Salten i Them sogn og Anne Rasmusdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 51b
Anders Madsen den ældres hustru (introduceret)
Søren Møllers hustru (introduceret)
Niels Hansens hustru af Ulstrup (introduceret)
Søren Sørensens hustru (introduceret)

1767
fol 22a
konsistorialråd Holsts barn - Christian Marcus Christopher Gerhart
degnen Palle Fiskers barn af Vinding - Ernst Christian
Jens Murmands enke Maren Nielsdatter - 62 år
Claus Jensens søn Jens (begravet)
et uægte barn af Langballe kaldet Hansine (begravet)
fol 22b
Peder Andersens barn af Vinding - Anne Marie
Jens Sørensens barn - Johanne Marie
Frands Pedersens barn af Vinding - Peder
Henrich Bremers hustru Maren Pedersdatter Gabel af Vinding - 75 år
fol 23a
Claus Jensens barn af Vinding - Jens
Søren Sørensens barn af Vinding - Rasmus
Claus Jensens barn Jens af Vinding - 7 uger
fol 51a
Jens Thomasen af Løvet og Margrethe Jensdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Olufsen og enke Maren Christensdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)

1768
fol 23a
Jørgen Jensens barn af Vinding - Jens Hans
smedens hustru Maren Nielsdatter af Vinding - 43 år
fol 23b
Niels Andersens barn - Rasmus
Johan Henrichsens barn af Vinding - Kirsten
Stephan Jørgensens barn af Vinding - Jørgen
Niels Andersens Rasmus (begravet)
Johan Henrichsens Kirsten - 15 dage
fol 24a
Niels Hansens barn af Ulstrup - Kirsten
husmand Morten Jensens barn af Vinding - Rudolf
Christen Jensen Grumsgaards barn - Peder
Niels Hansens Kirsten (begravet)
Niels Mortensens hustru af Vinding - 20 år
Juel Pedersens navnløse barn (begravet)
fol 24b
skrædder Gert Christian Windings barn - Peder
Rasmus Leths barn af Vinding - Claudine
fol 51b
Rasmus Knudsen Smed og Mette Andersdatter begge af Vinding (trolovet og copuleret)
enkemand sr Henrich Bremer af Vinding og Else Cathrine Pedersdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
degnen sr Peder Ring af Hylke sogn og Karen Pedersdatter af Langballe (copuleret - kongebrev)

1769
fol 24b
Henrich Bremers barn af Vinding - Maren
fol 25a
lille Niels Andersens barn af Vinding - Kirsten
Johan Henrichsens barn af Vinding - Else
rytter Søren Pedersens barn af Vinding - Johan
Søren Sørensens tjenestepige Karen som omkom af våde i marken - 10 år
lille Anders Madsens hustru Karen Jensdatter - 48 år
fol 25b
Anders Madsen den ældres barn - Karen
hyrden Jens Kjærs tvillinger af Vinding - Mette og Anne
Jens Kjærs tvillinger - 14 og 18 dage
fol 51b
enkemand Knud Smed og Bodil Knudsdatter af Vinding (trolovet og copuleret)


På andre sider:
Vinding sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Bryrup sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Vrads sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c