s
Stikord til Vinding Bryrup Vrads sognes kirkebog, Vrads og Tyrsting herred, 1693-1813

Vrads sogn 1770-1813


På andre sider:
Vinding sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Bryrup sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Vrads sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813

På denne side:
1770
1780
1790
1800
1810


1770
fol 132b
Henrich Nielsens barn af Godrum - Hans
Hans Pedersens barn af Sillerup - Karen
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Mette Kirstine
Jørgen Christensens barn - 17 dage
fol 133a
Jens Christensens barn af Ansø mølle - Christen
Peder Nielsens barn af Lille Bredlund - Johanne
Niels Sørensens datter Else af Kærshoved - 8 år
Oluf Christensen af Ansø mølle - 64 år
Laurs Andersens hustru Ellen Henrichsdatter af Store Hjøllund - 46 år
Christen Sørensen af Kærshoved - 76 år
fol 175b
Laurs Eskesen af Store Bredlund og enke Anne Nielsdatter af Vipskov (trolovet og copuleret)
fol 177b
Henrich Godrums hustru (introduceret)
Hans Pedersens hustru af Sillerup (introduceret)
Jørgen Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Jens Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)

1771
fol 133b
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Christiane
Hans Pedersens barn af Sillerup - Maren
Peder Andersens barn af Vrads - Niels
Niels Nielsens enke Anne Kirstine Henrichsdatter - 57 år
Niels Sørensens datter Bodil af Kolpensig - 2 år
Niels Jensens datter af Knop - 29 år
fol 134a
Rasmus Iversen Jellings barn af Snabegård - Mette Kirstine
Peder Nielsens barn af Lille Bredlund - Anne Marie
fol 175b
enkemand Laurs Andersen af Store Hjøllund og pige Kirsten Hansdatter (trolovet og copuleret)
fol 177b
Jørgen Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Hans Sillerups hustru (introduceret)
Peder Andersens hustru af Vrads (introduceret)
Rasmus Iversen Jellings hustru af Snabe (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)

1772
fol 134b
Niels Sørensens barn af Kolpensig - Else Marie
enke Anne Nielsdatters barn af Vipskov - Anders
Niels Nielsens barn af Knop - Mette
Johan Rasmussen Svensk af Vrads - 84 år
en pige fra Kærshoved - 21 år
Jørgen Christensens hustru Anne Marie Nielsdatter af Kærshoved - 34 år
enke Maren Olufsdatter af Torup - 77 år
fol 135a
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Peder
Thomas Pedersens barn af Vrads - Kirsten
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Christen
Niels Knop - 67 år
Peder Thomasen af Vrads - 61 år
fol 175b
Peder Knudsen af Torup og enke Maren Madsdatter af Tyklund (trolovet og copuleret)
Oluf Knudsen af Torup og Maren Olufsdatter af Tyklund (trolovet og copuleret)
fol 178a
Niels Sørensens hustru af Kolpensig (introduceret)
enke Anne Nielsdatter af Vipskov (introduceret)
Niels Nielsens hustru af Knop (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Thomas Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1773
fol 135a
Peder Thomasens enke Maren Dinesdatter af Vrads - 62 år
Jørgen Christensens barn Christiane af Kærshoved - 1 år
Eske Hansens barn Peder af Store Bredlund (begravet)
fol 135b
Hans Pedersens barn af Sillerup - Inger Cathrine
Rasmus Iversens barn af Snabe - Maren
Rasmus Nørskovs barn af Lille Hjøllund - Marie Kirstine
Rasmus Iversen Jelling af Snabe - 49 år
Niels Pedersen af Lille Bredlund - 73 år
Peder Laursens datter Anne af Vrads - 22 år
Peder Laursens datter Kirstine af Vrads - 17 år
Christen Sørensens enke af Kærshoved - 68 år
Christen Pedersen af Sillerup - 62 år
Hans Madsen (begravet)
fol 136a
Jens Jørgensens barn af Knop - Maren
Anne Cathrines uægte barn fra Palsgård i Snede sogn - Anne Kirstine (en ukendt bissekræmmer)
fol 176a
Rasmus Nørskov af Lille Hjøllund og Inger Johanne Pedersdatter af Skærbæk mølle (trolovet og copuleret)
enkemand Torben Nielsen af lille Thorlund? i Ejstrup sogn og pige Karen Pedersdatter af Kolpensig (trolovet og copuleret)
fol 178a
Hans Sillerups hustru (introduceret)
Rasmus Iversens enke af Snabe (introduceret)
Rasmus Nørskovs hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
Jens Knops hustru (introduceret)

1774
fol 136a
Søren Michelsens barn af Lille Bredlund - Michel Christian
Laurs Eskesens barn af Vipskov - Anne Kirstine
Oluf Jensens hustru Sidsel Olufsdatter af Torup - 65 år
fol 136b
Peder Nielsens barn af Lille Bredlund - Elisabeth
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Hans
Henrich Godrums barn - Sidsel
fol 176b
Erich Pedersen af Tolstrup i Them sogn og enke Maren Pedersdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Salten i Them sogn og enke (mlg) (trolovet og copuleret)
Mads Hansen og enke Gertrud Marie Ditlevsdatter af Snabegård (trolovet og copuleret)
fol 178a
Søren Michelsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
fol 178b
Laurs Vipskovs hustru (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Jørgen Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)

1775
fol 137a
Hans Christensens barn af Torup - Kirsten
Hans Pedersens barn af Sillerup - Peder
Eske Laursens hustru Sidsel Rasmusdatter af Store Bredlund - 62 år
Niels Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Kolpensig - 30 år
fol 137b
Thomas Pedersens barn af Vrads - Maren
Jens Jørgensens barn af Knop - Jørgen
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Jens
fol 138a
Anders Dørups barn af Ansøgård - Dilliane
Laurs Andersens barn af Store Hjøllund - Anders
Mads Hansens barn af Snabe - Rasmus
fol 178b
Henrich Godrums hustru (introduceret)

1776
fol 138b
Rasmus Nørskovs barn af Lille Hjøllund - Peder
Søren Christensens barn af Kærshoved - Christen
Eske Hansens søn Jens af Store Bredlund - 16 år
fol 139a
Laurs Eskesens barn af Vipskov - Niels
Rasmus Eskesens barn af Store Bredlund - Eske
Peder Nielsens tvillinger af Lille Bredlund - Niels og Kirsten
fol 139b
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Anne Marie
Jens Nielsens barn af Lille Bredlund - Anne
Peder Nielsens tvillinger - 4 uger
fol 140a
Niels Sørensens barn af Kolpensig - Anne
Niels Sørensens datter Anne af Kolpensig - 7 uger

1777
fol 140a
Hans Pedersens barn af Sillerup - Anne
Peder Laursens hustru Inger Christensdatter - 51 år
Christen Christensen af Lille Bredlund - 58 år
fol 140b
Simon Simonsens barn af Vrads - Jens
Rasmus Nørskovs barn af Lille Hjøllund (navn mangler)
Jens Jørgensens barn af Knop - Anne
Eske Hansen af Store Bredlund - 50 år
fol 141a
Henrich Godrums barn - Maren
Mads Hansens barn af Ansøgård - Hans

1778
fol 141a
enke Kirsten Hansdatters barn af Store Hjøllund - Laurs
fol 141b
Oluf Knudsens barn af Torup (navn mangler)
Anders Andersens barn af Store Hjøllund (navn mangler)
hyrden Søren Nielsens barn af Vrads - Anne

1779
fol 142a
Laurs Eskesens barn af Vipskov - Laurs
Søren Christensens barn af Kærshoved - Anne
Simon Simonsens barn af Vrads - Anne
fol 142b
Rasmus Eskesens barn af Store Bredlund - Anders
Hans Pedersens barn af Sillerup - Anne Marie
Thomas Nedergaards barn - Peder
Peder Nielsens hustru af Lille Bredlund - 43 år
Peder Nielsens datter af Lille Bredlund (begravet)
Eske Laursen af Store Bredlund - 66 år
Jens Jørgensens søn af Knop - 5 år

1780

Top

fol 142b
Hans Pedersens datter Inger Cathrine af Sillerup - 7 år
Jens Christensens dødfødte barn af Lille Bredlund (begravet)
fol 143a
Jens Nielsens barn af Lille Bredlund - Maren
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Laurs
Jens Sørensens barn af Knop - Sara Cathrine
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Mariane
Jens Christensens og Johanne Hansdatters barn af Lille Bredlund - Ellen Marie
fol 143b
Oluf Knudsens barn af Torup - Maren
fol 178b
Jens Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Anders Christensen af Ibsgård og Sidsel Andersdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Knop (introduceret)
Jens Christensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Jørgen Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)

1781
fol 143b
Anders Jensens barn af Store Hjøllund - Niels
Anders Christensens datter Anne af Store Bredlund - 35 år
fol 144a
Søren Christensens barn af Kærshoved - Erich
Rasmus Nørskovs barn af Lille Hjøllund - Jens
Laurs Eskesens barn af Vipskov - Eske
hyrden Søren Nielsens barn af Vrads - Niels
Rasmus Eskesens barn af Store Bredlund - Laurs
Søren Christensens barn Erich af Kærshoved - 19 uger
fol 179a
Oluf Knudsens hustru af Torup (introduceret)
Anders Jensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Søren Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Laurs Eskesens hustru af Vipskov (introduceret)
Rasmus Nørskovs hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
hyrdens hustru af Vrads (introduceret)
Rasmus Eskesens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Jens Høghs hustru af Lille Bredlund (introduceret)

1782
fol 144b
Hans Pedersens barn af Sillerup - Niels
Simon Simonsens barn af Vrads - Jens
husmand Christen Nielsens barn af Kærshoved - Cornelius
fol 145a
Laurs Olufsens barn af Tyklund - Oluf
annexbonden Niels Christensens barn af Vrads - Niels
overstreget: Oluf Sørensens barn af Velling - Niels
fol 145b
Oluf Knudsens barn af Torup - Oluf
fol 179a
Hans Pedersens hustru af Sillerup (introduceret)
Simons hustru af Vrads (introduceret)
Niels Laursens hustru af Kærshoved (introduceret)
annexbonden Niels Christensens hustru (introduceret)

1783
fol 145b
Jens Nielsens barn af Lille Bredlund - Ellen
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Anne Marie
Anne Marie Madsdatters uægte barn af Kolpensig - Christen (kræmmer Anders Joensen af Haderslev)
Jens Sørensen af Knopgård - 47 år
Jens Nielsens barn Ellen af Lille Bredlund - 12 uger
fol 146a
Karen Eskesdatters uægte barn af Vrads - Niels (Jens Simonsen kræmmer fra Haderslev)
Mads Olufsens barn af Tyklund - Anne Marie
Mads Olufsens navnløse tvillingedatter af Tyklund (begravet)
Christen Pedersens dødfødte søn af Knop (begravet)
fol 179b
Christen Pedersen af Vrads og enke Karen Sørensdatter af Knop (trolovet og copuleret)
Oluf Knudsens hustru af Torup (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Jørgen Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)

1784
fol 146b
Anders Jensens barn af Store Hjøllund - Maren
Hans Pedersens barn af Sillerup - Christen
Jens Nielsens barn af Lille Bredlund - Ellen
Hans Nielsen af Store Bredlund - 85 år
Hans Nielsens hustru af Store Bredlund - 85 år
fol 179b
enkemand Peder Christensen af Hundshoved og pige Anne Eskesdatter af Store Bredlund (trolovet og copuleret)
Mads Olufsens hustru af Tyklund (introduceret)
Christen Pedersens hustru af Knop (introduceret)
Hans Pedersens hustru af Sillerup (introduceret)
Anders Jensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)

1785
fol 147a
Christen Pedersens barn af Knop - Inger Marie
Jens Christensens barn af Lille Bredlund - Maren
Oluf Knudsens tvilling af Torup - Hans
Oluf Torups navnløse tvillingesøn (begravet)
Hans Sillerups søn Niels - 3 år
Hans Sillerups søn Christen - 1½ år
Anders Jensens barn Maren af Store Hjøllund - 1 år
Christian Fiskers hustru af Sillerup stampemølle - 68 år
Christen Favrholt - 69 år
Oluf Jensen af Torup - 69 år
fol 147b
Laurs Pedersens barn af Vrads - Jens
Niels Pedersen Smeds barn af Vrads - Peder
Niels Eskesens barn af Store Bredlund - Anne Cathrine
Søren Nielsens hustru af Store Bredlund - 52 år
Anders Christensen af Store Bredlund - 67 år
Niels Smeds barn Peder - 9 uger
Jens Jensens hjemmedøbte søn Jens af Store Hjøllund - 14 dage
fol 148a
Thomas Pedersens barn af Sillerup - Anne Marie
Gunder Thomasdatters uægte barn af Vrads - Johannes (Niels Jensen af Snede sogn)
Jørgen Christensens hjemmedøbte barn Anne Malene af Kærshoved (begravet)
fol 181a
Anders Christensen af Favrholt og Anne Marie Hansdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
Hans Christensen af Ansøgård og Inger Marie Pedersdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Christen Pedersens hustru af Knop (introduceret)
Jens Christensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Niels Eskesens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Niels Smeds hustru af Vrads (introduceret)
Thomas Pedersens hustru af Sillerup mølle (introduceret)
Anders Jensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1786
fol 148b
Mads Tyklunds barn - Karen
Anders Christensens barn af Favrholt - Christen
Hans Pedersens barn af Sillerup - Niels
Thomas Pedersens søn af Vrads - 6 år
Jørgen Christensens datter Anne Malene af Kærshoved - 3 mdr
hyrdens datters uægte søn Mogens af Vrads - 6 år
Gunder Thomasdatters uægte søn Johannes af Vrads - 1 år
Thomas Pedersens datter Anne Marie af Sillerup stampemølle - ½ år
fol 149a
Hans Christensens barn af Ansøgård - Christen
fol 181b
Knud Christensen af Store Bredlund og Karen Christensdatter af Ansøgård (trolovet og copuleret)
enkemand Jacob Pallesen af Ikast sogn og pige Mette Christensdatter af Favrholt (trolovet og copuleret)
Mads Tyklunds hustru (introduceret)
Anders Favrholts hustru (introduceret)

1787
fol 149a
Jørgen Christensens barn af Kærshoved - Jens
Hans Jensen af Lille Bredlund - 71 år
Oluf Knudsen af Torup - 49 år
fol 149b
Knud Christensens barn af Store Bredlund - Anders
Thomas Pedersens barn af Sillerup mølle - Anne Marie
fol 181b
Hans Christensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Jørgen Christensens hustru af Kærshoved (introduceret)
fol 182a
ungkarl Oluf Pedersen af Skærbæk mølle og pige Mette Marie Jørgensdatter af Kærshoved (trolovet og copuleret)
ungkarl Mads Christensen af Tyklund og enke Maren Olufsdatter af Torup (trolovet og copuleret)
Knud Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Thomas Pedersens hustru af Sillerup mølle (introduceret)

1788
fol 150a
ung Oluf Møllers barn af Skærbæk mølle - Peder
Laurs Pedersens barn af Vrads - Peder
Anders Favrholts barn af Favrholt - Hans
sl Anders Christensens hustru af Store Bredlund - 68 år
Peder Knudsens hustru af Tyklund - 59 år
Peder Laursens hustru af Vrads - 64 år
fol 150b
Hans Christensens barn af Ansøgård - Peder
fol 182a
Oluf Møllers hustru af Skærbæk mølle (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Anders Favrholts hustru (introduceret)
Hans Christensens hustru af Ansøgård (introduceret)

1789
fol 150b
Jens Christensens barn af Lille Bredlund - Christen
Mads Tyklunds barn af Tyklund - Maren
Anders Olufsens hustru Kirsten af Store Bredlund - 79 år
Laurs Pedersens søn Peder af Vrads - 9 mdr
fol 151a
ung Oluf Møllers barn af Kærshoved - Anne Marie
fol 182a
Jens Christensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Mads Tyklunds hustru (introduceret)
fol 182b
Anders Pedersen og Anne Laursdatter af Bryrup sogn (trolovet og copuleret)
ung Oluf Møllers hustru af Kærshoved (introduceret)

1790

Top

fol 151a
Knud Christensens barn af Store Bredlund - Christen
Laurs Pedersens barn af Vrads - Inger
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund - 55 år
Christen Pedersen af Knop - 39 år
fol 151b
sr Møllers barn af Ansø mølle - Mathias
sr Anders Møllers barn af Skærbæk mølle - Mariane Pederiche
Peder Laursen af Vrads - 76 år
fol 182b
ungkarl Christen Sørensen af Frisbech og pige Kirsten Thomasdatter af Vrads (trolovet)
deres søskende ungkarl Jens Sørensen af Frisbech og pige Maren Thomasdatter af Vrads (trolovet)
fol 183a
ungkarl Christen Sørensen af Frisbech og pige Kirsten Thomasdatter af Vrads (copuleret)
ungkarl Jens Sørensen af Frisbech og pige Maren Thomasdatter af Vrads (copuleret)
ungkarl Peder Rasmussen af Them sogn og pige Anne Henrichsdatter af Godrum (trolovet og copuleret)
Knud Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Ansø møllers hustru (introduceret)
Skærsø møllers hustru (introduceret)

1791
fol 153a
Hans Christensens barn af Ansøgård - Christen
Anders Favrholts barn - Søren
Niels Smeds barn af Vrads - Peder
Simons datter Johanne - 12 år
Mads Torups hustru af Torup - 36 år
Niels Smeds søn Peder af Vrads - 4 mdr
fol 153b
Hans Møllers barn af Skærbæk mølle - Christiane
ung Oluf Møllers barn af Kærshoved - Anne Marie
fol 183a
Hans Christensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Anders Favrholts hustru (introduceret)
Niels Smeds hustru af Vrads (introduceret)
ung Oluf Pedersens hustru af Kærshoved (introduceret)
fol 183b
enkemand Mads Christensen af Torup og pige Kirsten Andersdatter af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)

1792
fol 154a
Mads Tyklunds dødfødte søn (født)
Mads Thomasens barn af Store Bredlund - Thomas
Thomas Christensens datter af Sillerup mølle - 5 år
Mads Tyklunds dødfødte søn af Tyklund (begravet)
Hans Hyrde af Vrads - 65 år
Hans Christensens søn Christen af Ansøgård - 1 år
Hans Hyrdes hustru af Vrads som døde i Velling - 75 år
fol 154b
Thomas Christensens og Mette Christensdatters barn af Ansø mølle - Anne Marie
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Søren
ungkarl Niels Pedersen af Ansøgård - 27 år
Mads Torups søn Christen af Torup - 14 dage
fol 155a
Jens Nielsens og Kirsten Christensdatters barn af Lille Bredlund - Niels
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Christen
Knud Christensens barn af Store Bredlund - Christen
fol 155b
Anders Andersens dødfødte datter af Store Hjøllund (begravet)
Niels Sørensen af Kolpensig - 67 år
fol 183b
enkemand Christen Dinesen af Hampen Bjerre og pige Anne Sørensdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
Mads Tyklunds hustru (introduceret)
Mads Thomasens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Thomas Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)
fol 184a
ungkarl Clemen Michelsen af Bording sogn og Karen Eskesdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Jens Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Mads Torups hustru af Torup (introduceret)

1793
fol 155b
Mads Olufsens barn af Tyklund - Oluf
ung Anders Andersens hustru af Store Hjøllund - 29 år
Vipskovs vanføre søn Anders - 21 år
fol 156a
Niels Andersens og Anne Christensdatters barn af Vrads Ryttergård - Anders
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Christen
fol 184a
enkemand Anders Andersen af Store Hjøllund og pige Else Marie Nielsdatter af Kolpensig (trolovet og copuleret)
Knud Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
fol 184b
ungkarl Søren Nielsen af Kolpensig og Simons datter Anne Kirstine (trolovet og copuleret)
Mads Tyklunds hustru af Tyklund (introduceret)
Niels Ryttergaards hustru af Vrads (introduceret)
Mads Torups hustru af Torup (introduceret)

1794
fol 156a
Mads Torups søn Christen af Torup - 6 uger
fol 156b
Anders Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Maren
Søren Nielsens og Anne Kirstine Simonsdatters barn af Kolpensig - Bodil Johanne
ung Oluf Pedersens og Mette Marie Jørgensdatters barn af Kærshoved - Mette Kirstine
Christen Sillerup - 16 år
Knuds søn Christen af Store Bredlund - 3 år
Anders Andersens datter Maren af Store Hjøllund - 14 dage
pige Anne Andersdatter af Store Bredlund - 40 år
fol 157a
Laurs Jensens og Kirsten Christensdatters barn af Sillerup mølle - Christen
Laurs Pedersens og Inger Marie Pedersdatters barn af Vrads - Peder
fol 185a
ungkarl Niels Simonsen af Vrads og pige Maren Sørensdatter Frisbech tjenende i Vrads (trolovet og copuleret)
Søren Nielsens hustru af Kolpensig (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Kærshoved (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Sillerup mølle (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)


Kirkebog 3

1795
fol 201b
Niels Andersen Ryttergaards og Anne Christensdatters barn af Vrads - Christen
Niels Simonsens og Maren Sørensdatters barn af Vrads - Christen
ungkarl Terkild Rasmussen af Sillerup mølle - 32 år
Mads Tyklunds datter Anne Marie - 12 år
Simon Simonsen af Vrads - 74 år
fol 202a
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Maren
hyrden Clemen Michelsens og Karen Eskesdatters barn af Vrads - Sidsel Marie
Niels Eskesens og Mette Sørensdatters barn af Store Bredlund - Anne
fol 202b
Anders Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Niels
Thomas Christensens og Mette Marie Christensdatters barn af Ansø mølle - Anne
fol 203a
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Peder
husmand Anders Pedersens og Anne Laursdatters barn af Tyklund - Johanne Kirstine
Knud Christensens og Karen Christensdatters barn af Store Bredlund - Niels
Anders Andersen af Store Hjøllund - 67 år
pige Stine Jensdatter af Skærbæk mølle - 12 år
fol 265b
enkemand Laurs Jensen af Gludsted og pige Anne Jensdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Jensen af Vesterhåb i Bryrup sogn og pige Maren Nielsdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Niels Andersen Ryttergaards hustru af Vrads (introduceret)
Mads Christensens hustru af Torup (introduceret)
Niels Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Niels Eskesens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Clemen Michelsens hustru af Vrads (introduceret)
Thomas Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Tyklundhus (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)

1796
fol 203b
Anders Christensens og Anne Marie Hansdatters barn af Favrholt - Laurs
Oluf Pedersens og Mette Marie Jørgensdatters barn af Kærshoved - Christiane
enke Karen Nielsdatter af Store Bredlund - 68 år
Hans Christensen af Torup - 57 år
fol 204a
Søren Jensens og Anne Malene Jensdatters hjemmedøbte barn Karen af Knopgård (begravet)
fol 266a
Knud Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Favrholts hustru af Favrholt (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Kærshoved (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Knopgård (introduceret)

1797
fol 214a
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Johanne
Mads Olufsens og Anne Christensdatters barn af Tyklund - Anne Marie
Jens Nielsen af Lille Bredlund - 48 år
fol 204b
Niels Andersen Ryttergaards og Anne Christensdatters barn af Vrads - Jens
fol 205a
hyrden Clemen Michelsens og Karen Eskesdatters barn af Vrads - Michel Christian
advokat Peder Møller Buxlunds og Anne Marie Biering Gjørups barn af Snabegård - Peder Aaboe Møller
fol 205b
Søren Jensens og Anne Malene Jensdatters navnløse barn af Knopgård (begravet)
Thomas Jensens og Mette Marie Christensdatters barn af Ansø mølle - Maren
fol 266a
Mads Christensens hustru af Torup (introduceret)
fol 266b
ungkarl Anders Andersen af Store Bredlund og pige Sidsel Henrichsdatter af Godrum (trolovet og copuleret)
ungkarl Hans Eskesen af Torup og pige Kirsten Hansdatter af Torup (trolovet og copuleret)
Mads Olufsens hustru af Tyklund (introduceret)
Niels Ryttergaards hustru af Vrads (introduceret)
hyrden Clemen Michelsens hustru af Vrads (introduceret)
madam Buxlund af Snabegård (introduceret)
Søren Jensens hustru af Knop (introduceret)
Thomas Møllers hustru af Ansø mølle (introduceret)

1798
fol 206a
Hans Christensens og Inger Marie Pedersdatters barn af Ansøgård - Jens
Søren Nielsens hjemmedøbte datter Gertrud af Knopgård (født)
Oluf Jørgensen af Kærshoved - 76 år
Anders Andersens søn Niels af Store Hjøllund - 2½ år
Niels Andersen af Store Hjøllund - 17 år
Gotfred Pedersens moder af Skærbæk mølle - 81 år
fol 206b
Knud Christensens og Karen Christensdatters barn af Store Bredlund - Jens
Niels Simonsens og Maren Sørensdatters barn af Vrads - Johanne
enke Sidsel Andersdatter af Store Bredlund - 84 år
Søren Knops hjemmedøbte barn Gertrud af Knop - 8 dage
Anders Andersens dødfødte søn af Store Hjøllund (begravet)
fol 207a
Anders Christensen Favrholts og Anne Marie Hansdatters barn af Store Bredlund - Sidsel Marie
Hans Eskesens og Kirsten Hansdatters barn af Torup - Karen
fol 207b
Oluf Pedersens og Mette Marie Jørgensdatters barn af Kærshovedgård - Johanne Marie
Anders Andersens dødfødte søn af Store Hjøllund (født)
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Thomas
fol 208a
Anders Andersens og Sidsel Henrichsdatters barn af Store Bredlund - Anders
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Christen
fol 267a
ungkarl Peder Sørensen af Nørre Snede og enke Kirsten Christensdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
Hans Christensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Knud Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Niels Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Anders Favrholts hustru af Store Bredlund (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Knopgård (introduceret)
Hans Eskesens hustru af Torup (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Mads Christensens hustru af Torup (introduceret)

1799
fol 208b
Laurs Pedersens og Maren Jensdatters tvillinger af Vrads - Christen og Niels
Thomas Pedersen af Vrads Nedergård - 59 år
Jens Christensens moder Ellen Marie Jensdatter af Lille Bredlund - 81 år
fol 209a
husmand Søren Jørgensens og Anne Sørensdatters barn - Anne
sr Søbys og Henrica Christine Buxlunds barn af Snabegård - Hansine Caroline
fol 209b
Hans Eskesens og Kirsten Hansdatters barn af Torup - Hans
Søren Jensens og Anne Malene Jensdatters barn af Knopgård - Jensine
Mads Olufsens og Anne Christensdatters barn af Tyklund - Christen
fol 267b
Jens Laursen af Nørre Snede og pige Maren Jensdatter af Lille Bredlund (copuleret - kongebrev)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
husmand Søren Jørgensens hustru af Vrads (introduceret)
madam Søby af Snabegård (introduceret)
Hans Eskesens hustru af Torup (introduceret)
Søren Jensens hustru af Knopgård (introduceret)

1800

Top

fol 210a
Anders Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Niels
Anders Christensens søn Hans af Store Bredlund - 11 år
Mads Olufsens hustru Anne Christensdatter af Tyklund - 39 år
Mads Tyklunds søn Christen - 4 uger
Anders Christensen af Store Bredlund - 76 år
Søren Christensen Frisbechs hustru Anne Christensdatter af Favrholt - 61 år
fol 210b
Anders Andersens og Sidsel Henrichsdatters barn af Store Bredlund - Anne Kirstine
Mads Olufsens og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Anders
Laurs Pedersens tvillingesøn Niels af Vrads - 2 år
fol 211a
Niels Andersen Ryttergaards og Anne Christensdatters barn af Vrads - Peder
fol 268a
ungkarl Michel Christian Sørensen af Lille Bredlund og pige Ellen Thomasdatter af Ansø mølle (copuleret - kongebrev)
ungkarl Eske Rasmussen og pige Johanne Jensdatter begge af Store Bredlund (copuleret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Mads Olufsens hustru af Tyklund (introduceret)

1801
fol 211b
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Anders
Thomas Christensens og Mette Marie Christensdatters barn af Ansø mølle - Christen
fol 212a
Michel Christian Sørensens og Ellen Thomasdatters barn af Lille Bredlund - Anne Marie
Hans Christensens og Inger Marie Pedersdatters tvillinger af Ansøgård - Inger og Else Marie
enke Maren Jensdatter af Lille Bredlund - 97 år
fol 212b
Knud Christensens og Karen Christensdatters barn af Store Bredlund - Christen
Anders Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Anders
Henrich Godrums hustru af Godrum - 66 år
Christen Jensen af Ansøgård - 83 år
Anders Andersens søn af Store Hjøllund - 4 mdr
fol 213a
husmand Søren Jørgensens og Anne Sørensdatters barn af Favrholt - Jørgen
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Mariane
fol 213b
Oluf Pedersens og Mette Marie Jørgensdatters barn af Kærshoved - Anne Cathrine
fol 268b
ungkarl Niels Thomasen Røn? af Røn?gård og Rasmus Nørskovs datter Kirstine Marie af Lille Hjøllund (copuleret - kongebrev)
Anders Andersens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Niels Ryttergaards hustru af Vrads (introduceret)
Mads Christensens hustru af Torup (introduceret)
Thomas Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Michel Christian Sørensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Hans Christensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Knud Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
soldat Søren Jørgensens hustru af Favrholthus (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Kærshoved (introduceret)
fol 269a
ungkarl Anders Jensen af Sinding og pige Johanne Nielsdatter af Store Hjøllund (copuleret)

1802
fol 214b
Mads Olufsens og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Niels
husmand Eske Rasmussens og Johanne Jensdatters barn af Store Bredlund - Rasmus
skrædder Johan Madsen af Vrads - 54 år
almisselem og enkemand Peder Knudsen af Store Bredlund - 76 år
enke Maren Nielsdatter af Vrads - 66 år
fol 204a
ung Anders Jensens og Johanne Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Maren
Laurs Pedersens og Maren Jensdatters barn - Sidsel Marie
fol 215a
Niels Simonsens og Anne Sørensdatters barn af Vrads - Anne Kirstine
fol 215b
Anders Andersens og Else Marie Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Johanne
Søren Jensens og Anne Malene Jensdatters barn af Knopgård - Niels
fol 269b
ungkarl Laurs Laursen af Vipskov og pige Anne Cathrine Nielsdatter af Favrholt (copuleret)
Niels Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Mads Tyklunds hustru af Tyklund (introduceret)
Eske Rasmussens hustru af Store Bredlund mark (introduceret)
ung Anders Jensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Søren Jensens hustru af Knopgård (introduceret)

1803
fol 216a
Mads Christensens og Kirsten Andersdatters barn af Torup - Oluf
Michel Christian Sørensens og Ellen Thomasdatters barn af Lille Bredlund - Søren
enke Marie Joensdatter af Kærshovedgård - 78 år
Hans Christensens tvillingedatter Inger af Ansøgård - 2 år
Søren Jensens søn Niels af Knop - 13 uger
Laurs Pedersens datter Sidsel Marie af Vrads - 8 mdr
fol 216b
Laurs Laursens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Vipskov - Anne
Hans Eskesens og Kirsten Hansdatters barn af Torup - Christen
enke Anne Jensdatter af Vrads - 65 år
fol 217a
ung Anders Jensens og Johanne Nielsdatters barn af Store Hjøllund - Jens
Eske Rasmussens og Johanne Jensdatters barn af Volmershus i Vrads - Maren
fol 270a
skoleholder ungkarl Erich Madsen af Vrads og pige Ellen Marie Jensdatter af Lille Bredlund (copuleret)
ungkarl Anders Olufsen af Sepstrup og pige Maren Henrichsdatter af Godrum (copuleret)
ungkarl Peder Hansen af Sillerup og pige Anne Marie Hansdatter tjenende i Ansø mølle (copuleret)
Mads Christensens hustru af Torup (introduceret)
Michel Christian Sørensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Laurs Laursens hustru af Vipskov (introduceret)
Hans Eskesens hustru af Torup (introduceret)
Eske Rasmussens hustru af Volmershus (introduceret)
ung Anders Jensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1804
fol 217b
Mads Olufsen Tyklunds og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Anne
Oluf Pedersens og Mette Marie Jørgensdatters barn af Kærshoved - Mariane
Kolpensigs enke Johanne Cathrine - 67 år
fol 218a
Søren Jensens og Anne Malene Jensdatters barn af Knop - Jens
Peder Hansens og Anne Marie Pedersdatters barn af Sillerup - Hans
Laurs Laursen af Vipskov - 65 år
fol 218b
sr Søbys og Henrica Christine Buxlunds barn af Snabegård - Friderich Rask
Anders Andersens og Sidsel Henrichsdatters barn af Store Bredlund - Henrich
Anders Jensen af Store Hjøllund - 73 år
fol 219a
Anne Elisabeth Knudsdatters uægte barn af Favrholt - Mette (Laurs Andersen af Holstebro)
Anders Olufsens og Maren Henrichsdatters barn af Godrum - Oluf
fol 219b
Anders Andersens og Else Marie Nielsdatters tvillinger af Store Hjøllund - Else Marie og Anne Marie
Anders Andersens hustru Else Marie Nielsdatter af Store Hjøllund - 32 år
fol 270b
ungkarl Niels Nielsen af Vrads og pige Maren Madsdatter af Vrads (copuleret - kongebrev)
Mads Olufsens hustru af Tyklund (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Kærshoved (introduceret)
Søren Jensens hustru (introduceret)
Peder Hansens hustru af Sillerup (introduceret)
madam Søby af Snabegård (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Olufsens hustru af Godrum (introduceret)

1805
fol 220a
Laurs Pedersens og Maren Jensdatters barn af Vrads - Sidsel
Eske Rasmussens og Johanne Jensdatters barn af Volmers Hedehus - Jens
Anne Elisabeth Knudsdatters uægte datter af Favrholt - 2 mdr
fol 220b
Henrich Jensens og Sidsel Kirstine Jensdatters barn af Store Hjøllund - Christian
Mads Tyklunds datter Karen af Tyklund - 19 år
fol 221a
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Kirsten
Mads Olufsens og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Jens
husmand Eske Rasmussen af Volmershus - 28 år
fol 221b
Maren Hansdatters uægte barn af Sillerup - Rasmus (ungkarl Laurs Rasmussen af Store Bredlund)
Laurs Laursens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Vipskov - Laurs
fol 222a
Lorentz Pedersens og Maren Magdalenes barn af Ansø mølle - Peder August
ung Niels Smeds og Maren Madsdatters hjemmedøbte søn Niels af Vrads (født)
Laurs Pedersens datter Sidsel Marie af Vrads - 9 mdr
enkemand Søren Frisbech af Favrholt - 74 år
ung Niels Smeds barn Niels af Vrads - 7 uger
fol 271a
Eske Rasmussens hustru af Hedehuset (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Henrich Jensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)
Mads Tyklunds hustru (introduceret)
Laurs Laursens hustru af Vipskov (introduceret)
Lorentz Pedersens hustru af Ansø mølle (introduceret)
ung Niels Smeds hustru af Vrads (introduceret)

1806
fol 222b
Mads Torups og Kirsten Andersdatters hjemmedøbte barn af Torup - Karen
Anders Andersens og Ellen Pedersdatters hjemmedøbte barn af Store Hjøllund - Maren
Anders Olufsens og Maren Henrichsdatters barn af Godrum - Henrich
Lorentz Pedersens datter Dorthe af Ansø mølle - 11 år
Mads Torups datter Karen af Torup - 14 dage
husmand Christian Andersen af Favrholt - 65 år
Anders Andersens datter Maren af Store Hjøllund - 10 dage
Anders Andersens tvilling Else Marie af Store Hjøllund - 1 år
fol 223a
Johanne Nielsdatters uægte barn af Store Hjøllund - Karen Marie (Anders Jensen)
Peder Hansens og Anne Marie Pedersdatters barn af Sillerup - Marie Kirstine
fol 223b
Skærbæk møllers dødfødte datter (begravet)
Niels Nielsens og Maren Madsdatters barn af Vrads - Peder
gl pige Anne Poulsdatter af Store Hjøllund - 82 år
fol 271b
Mads Christensens hustru af Torup (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Anders Olufsens hustru af Godrum (introduceret)
Peder Hansens hustru af Sillerup (introduceret)
madam Møller af Skærbæk mølle (introduceret)
Niels Nielsens hustru af Vrads (introduceret)

1807
fol 224a
Mads Olufsens og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Hans
Laurs Laursens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Vipskov - Mette Kirstine
Laurs Olufsens søn Jens af Tyklundhus - 13 år
fol 224b
Søren Jensens og Anne Malene Jensdatters hjemmedøbte barn Christen af Knopgård (begravet)
Hans Eskesens og Kirsten Hansdatters barn af Torup - Jens
fol 225a
Anders Andersens og Ellen Pedersdatters barn af Store Hjøllund - Else Marie
Laurs Pedersens og Maren Jensdatters barn af Vrads - Anne Kirstine
fol 225b
Oluf Pedersens og Mette Marie Jørgensdatters barn af Kærshoved - Karen Johanne
Oluf Pedersens datter Christiane af Kærshoved - 11 år
Jens Nielsens hustru af Vrads - 89 år
fol 272a
ungkarl Søren Andersen af Hede i Ikast sogn og pige Ellen Jensdatter af Lille Bredlund (copuleret)
ungkarl Jens Nielsen af Ansø mølle og enke Dorthe Sørensdatter af Favrholt (copuleret)
Mads Tyklunds hustru (introduceret)
Laurs Laursens hustru af Vipskov (introduceret)
Hans Eskesens hustru af Torup (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Søren Jensens hustru af Knopgård (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Kærshovedgård (introduceret)
Laurs Pedersens hustru af Vrads (introduceret)

1808
fol 226a
Michel Christian Sørensens og Ellen Thomasdatters barn af Lille Bredlund - Thomas
fol 226b
husmand Jens Nielsens og Dorthe Sørensdatters barn af Favrholt - Niels Christian
husmand Jens Nielsens søn Niels Christian af Favrholt - 3 mdr
fol 227a
Anders Olufsens og Maren Henrichsdatters barn af Godrum - Thomas
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Christen
fol 227b
skoleholder Jens Andersens og Karen Pedersdatters barn af Voldmosehus - Johanne Marie
Peder Hansens og Anne Marie Pedersdatters barn af Store Bredlund - Peder
Anders Andersens dødfødte barn af Sillerup (begravet)
fol 228a
Hans Christensens søn Christen af Ansøgård - 22 år
annexbonden Niels Simonsens søn Christen - 13 år
Niels Simonsens datter Anne Kirstine - 6 år
Laurs Jensen af Tyklundhus - 51 år
Hans Christensens hustru Inger Marie Pedersdatter af Ansøgård - 42 år
fol 228b
Johanne Nielsdatters datter Karen Marie af Store Hjøllund - 2 år
skoleholder Jens Andersens datter Johanne Marie - 7 mdr
Niels Andersens søn Peder af Vrads - 8 år
Jens Sørensens søn Peder af Vrads - 13 år
Thomas Christensens datter Anne af Kolpensig - 13 år
Laurs Laursens datter Anne af Vipskov - 5 år
Laurs Pedersens datter Anne Kirstine af Vrads - 1 år
Niels Nielsens søn Peder af Vrads - 2 år
Jens Sørensens søn Søren af Vrads - 6 år
gårdmand Rasmus Eskesen af Store Bredlund - 56 år
Niels Eskesens hustru Mette Sørensdatter af Favrholt - 45 år
Henrich Jensens søn Christian af Store Hjøllund - 3 år
fol 229a
Anders Andersens og Ellens barn af Store Hjøllund - Anders
Laurs Vipskovs og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Vipskov - Anne
Michel Sørensens søn Søren af Lille Bredlund - 5 år
Peder Sørensens stedsøn Niels Jensen af Lille Bredlund - 16 år
Anders Christensens søn Laurs af Store Bredlund - 12 år
Michel Sørensens søn Thomas af Lille Bredlund - 1 år
Niels Møllers datter Birgitte Charlotte af Skærbæk mølle - 5 år
fol 272b
enkemand Ebert Hansen af Stat Ene og pige Anne Kirstine Laursdatter af Vipskov (copuleret)
Michel Christians hustru af Lille Bredlund (introduceret)
husmand Jens Nielsens hustru af Favrholt (introduceret)
Anders Olufsens hustru af Godrum (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)
skoleholder Jens Andersens hustru af Voldmosehus (introduceret)
Peder Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Andersens hustru af Sillerup (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1809
fol 229b
Mads Tyklunds og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Kirsten
Søren Knops hjemmedøbte barn Christen af Knop - 3 dage
fol 230a
Henrich Jensens og Sidsel Jensdatters barn af Store Hjøllund - Christian
Henrich Nielsen af Godrum - 75 år
fol 230b
Hans Eskesens og Kirsten Hansdatters hjemmedøbte barn Peder af Torup - 1 mdr
Anders Olufsens og Maren Henrichsdatters barn af Godrum - Niels
Laurs Vipskovs barn Anne - 8 mdr
fol 231a
Michel Sørensens og Elle Thomasdatters barn af Lille Bredlund - Søren
Jens Andersens og Karen Pedersdatters barn af Kolmershus - Peder
fol 231b
Niels Nielsens og Maren Madsdatters barn af Vrads - Peder
fol 273a
enkemand Hans Christensen af Ansøgård og pige Maren Sørensdatter ibd (copuleret)
ungkarl Poul Jensen af Boest og pige Kirsten Pedersdatter af Skærbæk mølle (copuleret)
Mads Tyklunds hustru (introduceret)
Laurs Vipskov s hustru (introduceret)
Henrich Jensens hustru Sidsel (introduceret)
Søren Jensens hustru af Knop (introduceret)
Hans Eskesens hustru af Torup (introduceret)
Anders Nielsens hustru Maren Henrichsdatter (introduceret)
Michel Sørensens hustru Ellen Thomasdatter (introduceret)
fol 273b
ungkarl Laurs Christensen af Boest og enke Kirsten Christensdatter af Tyklundhus (copuleret)
Jens Andersens hustru Karen Pedersdatter af Kolmershus (introduceret)
Niels Nielsens hustru Maren Madsdatter af Vrads (introduceret)

1810

Top

fol 232a
Anders Andersens barn af Sillerup - Søren
fol 232b
Anders Andersens og Ellen Pedersdatters barn af Store Hjøllund - Maren
fol 233a
Hans Eskesens og Kirsten Hansdatters barn af Torup - Mariane
Anders Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Kærshoved - Anne Kirstine
fol 233b
Mads Tyklunds og Anne Marie Andersdatters tvillinger af Tyklund - Søren og Mariane
Mads Tyklunds tvilling Søren - 2 dage
fol 234a
Niels Møllers og Birgitte Helene Sjelles barn af Skærsø mølle - Anders Møller
Laurs Laursens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Vipskov - Niels
fol 234b
Peder Hansens barn af Store Bredlund - Jens
Hans Pedersens hustru Else Nielsdatter af Sillerup - 68 år
fol 235a
Jep Sørensens og Johanne Sørensdatters barn fra Ejstrup født i Godrum - Anne Kirstine
fol 274a
Anders Andersens hustru af Sillerup (introduceret)
Anders Andersens hustru Ellen Pedersdatter af Store Hjøllund (introduceret)
Hans Eskesens hustru Kirsten Hansdatter af Torup (introduceret)
Anders Jensens hustru Kirsten Jensdatter af Kærshoved (introduceret)
Mads Olufsens hustru Anne Marie Andersdatter af Tyklund (introduceret)
fol 274b
Niels Møllers hustru Birgitte Helene Sjelle af Skærbæk mølle (introduceret)
Laurs Laursens hustru Anne Cathrine Nielsdatter af Vipskov (introduceret)
Peder Hansens hustru Anne Marie Pedersdatter af Store Bredlund (introduceret)
Jep Sørensens hustru Johanne Sørensdatter af Godrum (introduceret)

1811
fol 235b
Anders Rasmussens og Maren Jacobsdatters barn af Store Bredlund - Rasmus
Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Søren
enke Else Hansdatter af Ansøgård - 102 år
fol 236a
Hans Christensens og Anne Marie Pedersdatters barn af Kolmershus - Mette
fol 236b
Anders Andersens og Ellen Pedersdatters barn af Store Hjøllund - Peder
Anders Vissings og Charlotte Vissings barn af Lille Hjøllund - Edel Margrethe Kirstine Marie Elisabeth Sophie Caroline
fol 237a
Jens Andersens og Karen Pedersdatters barn af Skærbæk mølle - Johanne Marie
fol 275a
enkemand Laurs Andersen og pige Maren Madsdatter begge af Tyklund (copuleret)
Anders Rasmussens hustru Maren Jacobsdatter af Store Bredlund (introduceret)
Jens Sørensens hustru Maren Thomasdatter af Vrads (introduceret)
Hans Christensens hustru Anne Marie Pedersdatter af Kolmershus (introduceret)
Anders Andersens hustru Ellen Pedersdatter af Store Hjøllund (introduceret)
hr Anders Vissings hustru Charlotte Vissing af Lille Hjøllund (introduceret)
fol 275b
ungkarl Andreas Jensen af Løgager og pige Mariane Jørgensdatter af Sillerup (copuleret)
enkemand Thomas Nielsen af Christianshede og pige Anne Sørensdatter af Vrads (copuleret)
Jens Andersens hustru Karen Pedersdatter af Skærbæk mølle (introduceret)

1812
fol 237b
gårdmand Michel Sørensens og Ellen Thomasdatters barn af Lille Bredlund - Thomas
Mads Olufsens og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Marie Cathrine
Søren Michelsens hustru Sara Erichsdatter af Lille Bredlund - 67 år
Hans Christensens barn Mette af Kolmershus - 9 mdr
Søren Michelsen af Lille Bredlund - 80 år
fol 238a
gårdmand Niels Nielsens og Maren Madsdatters barn af Vrads - Mads
gårdmand Anders Olufsens og Maren Henrichsdatters barn af Godrum - Kirstine
fol 238b
gårdmand Laurs Laursens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Vipskov - Anders
gårdmand Henrich Jensens og Sidsel Jensdatters barn af Store Hjøllund - Jens
Hans Christensens barn af Kolmershus - 11 dage
fol 239a
husmand Poul Jensens og Kirsten Pedersdatters barn af Kærshoved - Birthe Marie
fol 276a
enkemand Knud Jensen af Christianshede og enke Johanne Jensdatter af Vrads (copuleret)
Michel Sørensens hustru Ellen Thomasdatter af Lille Bredlund (introduceret)
Mads Olufsens hustru Anne Marie Andersdatter af Tyklund (introduceret)
Niels Nielsens hustru Maren Madsdatter af Vrads (introduceret)
husmand Niels Sørensens hustru af Vrads (introduceret)
gårdmand Anders Olufsens hustru Maren Henrichsdatter af Godrum (introduceret)
gårdmand Laurs Laursens hustru Anne Cathrine Nielsdatter af Vipskov (introduceret)
gårdmand Henrich Jensens hustru Sidsel Jensdatter af Store Hjøllund (introduceret)

1813
fol 239b
Anders Andersens og Ellen Pedersdatters hjemmedøbte barn Christen af Store Hjøllund - 6 uger
gårdmand Peder Hansens og Anne Marie Pedersdatters barn af Store Bredlund - Else Marie
fol 240a
møller Jens Andersens og Karen Pedersdatters barn af Skærbæk mølle - Maren
gårdmand Anders Andersens og Sidsel Henrichsdatters barn af Sillerup - Marie Kirstine
fol 240b
Michel Rasmussens og Friderica Christensdatters barn af Lille Bredlund - Anne Johanne
Sidsel Christensdatters uægte barn fra Ansø mølle - Christen (Johan Toldorf snedker i Ry)
Jens Eskesen af Lille Bredlund - 72 år
fol 241a
gårdmand Mads Olufsens og Anne Marie Andersdatters barn af Tyklund - Søren
gårdmand Anders Rasmussens og Maren Jacobsdatters barn af Store Bredlund - Jacob
fol 241b
soldat Christen Andersens og hans fæstemø Anne Marie Thomasdatters barn af Kolpensig - Mette Marie
fol 276b
husmand Poul Nielsens hustru Kirsten Pedersdatter af Kærshoved (introduceret)
Hans Christensens hustru Anne Marie Pedersdatter af Kolmershus (introduceret)
Anders Andersens hustru Ellen Pedersdatter af Store Hjøllund (introduceret)
Peder Hansens hustru Anne Marie Pedersdatter af Store Bredlund (introduceret)
Jens Andersens hustru Karen Pedersdatter af Skærbæk mølle (introduceret)
gårdmand Anders Andersens hustru Sidsel Henrichsdatter af Sillerup (introduceret)
Michel Rasmussens hustru Friderica Christensdatter af Lille Bredlund (introduceret)
fol 277a
Mads Olufsens hustru Anne Marie Andersdatter af Tyklund (introduceret)
gårdmand Anders Rasmussens hustru Maren Jacobsdatter af Store Bredlund (introduceret)

1814
fol 241b
gårdmand Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Christiane
Laurs Laursens barn af Vipskov - Anne
husmand Oluf Jensen af Lille Bredlund - 70 år
husmand Peder Jensens hustru Kirstine Pedersdatter af Kærshoved - 39 år
Laurs Vipskovs hjemmedøbte barn Anne - 4 uger
fol 242a
gårdmand Michel Sørensens og Ellen Thomasdatters barn af Lille Bredlund - Christen
gårdmand Jens Sørensens og Maren Thomasdatters barn af Vrads - Christiane
fol 277a
ungkarl Christen Andersen af Store Bredlund 28 år og pige Anne Marie Thomasdatter af Kolpensig 22 år (copuleret)
ungkarl Anders Andersen Nørlund af Ikast sogn 32 år og pige Anne Marie Olufsdatter af Kærshoved 25 år (copuleret)
gårdmand Anders Andersens hustru Ellen Pedersdatter af Store Hjøllund (introduceret)
Laurs Laursens hustru af Vipskov (introduceret)
Michel Sørensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
fol 277b
ungkarl Rasmus Christensen søn af gårdmand Christen Pedersen og Johanne Sørensdatter i Bødskov i Them sogn 31 år og pige Johanne Nielsdatter af Vrads 16 år (copuleret)
gårdmand Jens Sørensens hustru af Vrads (introduceret)


På andre sider:
Vinding sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Bryrup sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Vrads sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c