s
Stikord til Vinding Bryrup Vrads sognes kirkebog, Vrads og Tyrsting herred, 1693-1813

Vrads sogn 1730-1769


På andre sider:
Vinding sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Bryrup sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Vrads sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813

På denne side:
1730
1740
1750
1760


1730
fol 32a
Erich Knops barn - Mette
Knud Pedersens barn af Torup - Sidsel
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Søren
Thomas Jensens barn af Vrads - Anne
Peder Knudsen af Torup - 80 år
Christen Andersens dødfødte søn af Vrads (begravet)
Mads Jensen af Lille Bredlund - 19 år
fol 32b
Niels Nielsens barn af Store Hjøllund - Jørgen
Peder Jensens barn af Ansø mølle - Jens
Niels Madsens barn af Kærshoved - Mads
Jens Hjøllunds barn - Cathrine
fol 54b
Søren Henrichsen og Sidsel Andersdatter af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)
Niels Laursen af Godrum og Johanne Andersdatter af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)

1731
fol 32b
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Jens
Peder Andersens barn af Skærbæk mølle - Karen
en gl vanfør stakkel Laurs Christensen af Vrads - 61 år
gl Johanne Nielsdatter af Kærshoved - 76 år
fol 33a
Thomas Favrholts barn af Vrads - Dines
Niels Laursens barn af Godrum - Anders
Niels Nedergaards barn af Vrads - Rasmus
Sørens barn af Kolpensig - Mads
Knud Pedersens barn af Torup - Peder

1732
fol 33b
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Johanne
Jens Christensens barn af Torup - Maren
Niels Madsens barn af Kærshoved - Mads
Peder Jensens barn af Ansø mølle - Maren
Thomas Andersens barn Maren af Vrads - 3 år
Niels Nielsen af Vrads - 55 år
Jens Hjøllunds barn Cathrine - 1½ år
sl Peder Torups enke Maren Pedersdatter - 69 år
Niels Pedersens søn Peder af Lille Bredlund - 3 år
Søren Henrichsens dødfødte søn af Favrholt (begravet)
fol 54b
Jørgen Pedersen af ?lund og Stine Jensdatter af Lille Hjøllund (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen af Risager og Kirstine Henrichsdatter af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)

1733
fol 33b
Peder Christensens barn af Sillerup - Knud
fol 34a
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Henrich
Michel Nielsens barn af Lille Bredlund - Niels
Peder Andersens barn af Skærbæk mølle - Mette
fol 55a
Peder Jensen og Kirsten Hansdatter (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen af Vingum og Anne Laursdatter af Vipskov (trolovet og copuleret)

1734
fol 24a
Niels Laursens barn af Godrum - Laurs
Jens Pedersens barn af Vrads - Anne
Knud Pedersens dødfødte datter af Torup (begravet)
Christen Nielsen af Skærbæk mølle - 78 år
Christen Jensens hustru af Vrads - 82 år
Erich Knops datter Maren - 7 uger
fol 34b
Niels Jensens barn af Vrads - Jens
Søren Sørensens barn af Kolpensig - Jørgen
Niels Jensens barn af Ansøgård - Anne
Erich Knops barn - Karen
fol 47b
Knud Pedersens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Niels Laursens hustru af Godrum (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Niels Nedergaards hustru af Vrads (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Kolpensig (introduceret)
Erich Knops hustru (introduceret)
Niels Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
fol 55a
Søren Jensen af Ansøgård og Mette Olufsdatter af Tyklund (trolovet og copuleret)
Christen Christensen af Frølund og Maren Jensdatter af Lille Hjøllund (trolovet og copuleret)

1735
fol 35a
Søren Jensens barn af Ansøgård - Jens
Thomas Andersens barn af Store Bredlund - Maren
Peder Jensens barn af Ansø mølle - Mette Marie
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Peder
Knud Pedersens barn af Torup - Bodil
Oluf Tyklunds hustru - 65 år
? Christensens hustru? af Store Bredlund - 58 år
Christen Svendsen af Vipskov - 50 år
Thomas Jensen af Vrads - 36 år
Søren Jensens søn Jens af Ansøgård - 7 uger
Anders Christensens søn Peder af Store Bredlund - 13 år
hyrden Peder Gravesen af Vrads - 49 år
sl Niels Nielsens enke Maren Pedersdatter af Vrads - 55 år
Anne Troelsdatter af Store Bredlund - 91 år
fol 35b
?s barn af Kærshoved - Mette
Jens Christensens barn af Store Bredlund - Christen
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Kirsten
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Inger
fol 47b
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Thomas Andersens hustru af Bredlund (introduceret)
Ansø Møllers hustru (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Knud Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Niels Madsens hustru (introduceret)
Jens Østergaards hustru (introduceret)
Søren Favrholts hustru (introduceret)
Christen Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)
fol 55a
Jens Rasmussen af Trandholm og enke Kirsten Nielsdatter af Vrads (trolovet - hun døde før vielsen)

1736
fol 35b
Jens Pedersens barn af Vrads - Christen
Søren Jensens barn af Ansøgård - Jens
Peder Jensen af Ansø mølle - 31 år
Maren Nielsdatter af Vrads - 71 år
gl Anne Jensdatter af Kolpensig - 5_? år
fol 36a
Erich Knops barn - Maren
Niels Laursens barn af Godrum - Maren
Peder Andersens barn af Skærbæk mølle - Anne Cathrine
Rasmus Olufsens barn af Tyklund - Niels
Michel Bredlunds barn - Maren
fol 47b
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Erich Knops hustru (introduceret)
Niels Laursens hustru af Godrum (introduceret)
Peder Andersens hustru af Skærbæk mølle (introduceret)
Rasmus Olufsens hustru af Tyklund (introduceret)
Michel Bredlunds hustru (introduceret)
fol 55a
Anders Pedersen og Sidsel Nielsdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Oluf Christensen og Mette Jensdatter af Ansø mølle (trolovet og copuleret)
Niels Andersen af ?umskov og Bodil Christensdatter af Vipskov? (trolovet og copuleret)

1737
fol 36a
Oluf Christensens barn af Ansø mølle - Johanne Cathrine
Dorthe Poulsdatter af Skærbæk mølle - 74 år
fol 36b
Niels Jensens barn af Ansøgård - Else
Niels Jensens barn af Nedergaard i Vrads - Maren
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Anders
Niels Madsens barn af Kærshoved - Anne Marie
Jens Andersen af Lille Hjøllund - 63 år
Søren Sørensen af Kolpensig - 54 år
Michel Nielsens barn Kirsten af Lille Bredlund - 1 år
Niels Pedersens barn Anders af Lille Bredlund - 13 uger
Knud Hansen af Torup - 38 år
Niels Jensens datter Else af Ansøgård - ½ år
fol 48a
Oluf Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Niels Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Niels Nedergaards hustru af Vrads (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Niels Madsens hustru af Kærshoved (introduceret)
fol 55b
? ? af Store Bredlund og Anne Laursdatter af Godrum (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Guldforhoved? og Marie Jensdatter af Lille Hjøllund (trolovet og copuleret)

1738
fol 36b
Rasmus Olufsens barn af Tyklund - Oluf
Jens Pedersens barn af Vrads - Niels
Oluf Knudsen af Tyklund - 79 år
Anne Nielsdatter af Store Bredlund - 66 år
Peder? Andersens søn ? - 7 år
fol 37a
Knud Pedersens barn af Torup - Oluf
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Anders
Jens Andersens barn af Store Bredlund - Mette
Michels barn af Lille Bredlund - Kirsten
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Anders
Oluf Christensens barn af Ansø mølle - Stine
Rasmus Olufsens søn Oluf af Tyklund - 12 uger
Niels Jensen af Snabe - 75 år
Sidsel Nielsdatter af Lille Bredlund - 80 år
fol 37b
Jens Christensens barn af Store Bredlund - Anders
Thomas Andersens barn af Store Bredlund - Anne Cathrine
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Anne
fol 48a
Rasmus Tyklunds hustru (introduceret)
Knud Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Søren Henrichsens hustru af Favrholt (introduceret)
Jens Andersens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Michel Bredlunds hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Jens Østergaards hustru af Store Bredlund (introduceret)
fol 55b
Rasmus Jensen af Løve og Sidsel Sørensdatter af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)

1739
fol 37b
Hans Nielsens barn af Vrads - Anders
Christen Hansens barn af Torup - Hans
Søren Jensens barn af Ansøgård - Anne Cathrine
Peder Andersens barn Jens af Skærbæk mølle - 2 år
Niels Pedersens barn Anders af Lille Bredlund (begravet)
Søren Olufsens hustru af Tyklund - 47 år
fol 38a
Rasmus Olufsens barn af Tyklund - Karen
Niels Laursens barn af Godrum - Thomas
Jens Andersen Breils barn af Store Bredlund - Inger
Søren Jensens datter Anne Cathrine af Ansøgård - ½ år
fol 48a
Skærbæk møllers hustru (introduceret)
Hans Nielsen Hyrdes hustru af Vrads (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Christen Hansens hustru af Torup (introduceret)
Rasmus Olufsens hustru af Tyklund (introduceret)
Niels Laursens hustru af Godrum (introduceret)
Jens Breils hustru af Store Bredlund (introduceret)
fol 55b
Peder Thomasen af Mattrup mølle og Maren Jensdatter af Ansøgård (trolovet og copuleret)

1740

Top

fol 38a
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Lisbeth Kirsten
Oluf Christensens barn af Ansø mølle - Stine
Rasmus Olufsens barn Karen af Tyklund - ½ år
Rasmus Olufsen af Tyklund - 35 år
Jens Andersen af Ansø mølle - 70 år
Thomas Nielsen af Lille Bredlund - 72 år
fol 38b
Niels Jensens barn af Vrads - Jens
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Mette
Niels Madsens barn af Kærshoved - Søren
Peder Thomasens barn af Vrads - Thomas
Peder Jensens barn af Sillerup mølle - Hans Peiter
Rasmus Olufsens barn Niels af Tyklund - 4 år
Christen Hansens barn Hans af Torup - 1 år
Thomas Andersens barn Anne Cathrine af Store Bredlund - 2 år
Niels Pedersens barn Lisbeth af Lille Bredlund - 7 mdr
Niels Knudsens datter Maren Nielsdatter af Tyklund - 19 år
Peder Jensens søn Hans Peiter af Sillerup mølle - 11 uger
fol 39a
Peder Andersens barn af Skærbæk mølle - Jens
Knud Pedersens barn af Torup - Anders
Søren Jensens barn af Ansøgård - Oluf
fol 48a
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Søren Henrichsens hustru af Favrholt (introduceret)
Oluf Christensens hustru af Ansø mølle (introduceret)
fol 48b
Niels Jensens hustru af Vrads (introduceret)
Niels Madsens hustru af Kærshoved (introduceret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)
Peder Jensens hustru af Sillerup mølle (introduceret)
Knud Pedersens hustru af Torup (introduceret)
Peder Andersens hustru af Skærbæk mølle (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
fol 55b
Anders Pedersen af Sillerup og Anne Nielsdatter af Tyklund (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen Budfoged og Kirsten Nielsdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)

1741
fol 39a
Erich Knops barn - Mathias
Christen Hansens barn af Torup - Hans
Peder Christensen Drejer af Vrads - 74 år
Niels Laursens hustru af Godrum - 43 år
Peder Christensen af Sillerup - 68 år
fol 39b
Michel? Nielsens barn af Lille Bredlund - Jens
Anders Pedersens barn af Tyklund - Rasmus
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Jens
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Søren
Mads Nielsen af Kærshoved - 83 år
fol 48b
Erich Knops hustru (introduceret)
Christen Hansens hustru af Torup (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Tyklund (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Christen Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)

1742
fol 40a
Peder Jensen enkes barn af Sillerup mølle - Friderich
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Johanne
Hans Nielsens barn af Store Bredlund - Kirsten
Oluf Christensens barn af Ansø mølle - Helle
Jens Andersens barn af ? Bredlund - Kirsten
Thomas Pedersen af Lille Bredlund - 55 år
Peder Jensen af Sillerup mølle - 32 år
Laurs Christensen af Vipskov - 24 år
Svend Christensen af Vipskov - 22 år
Anne Christensdatter - 18 år
Niels Madsens hjemmedøbte søn Rasmus af Kærshoved - 8 dage
Anders Mortensens hustru af Lille Bredlund - 67 år
Michel Nielsens hustru af Lille Bredlund - 40 år
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund - 33 år
fol 40b
Peder Thomasens barn af Vrads - Anne
fol 48b
sl Peder Jensens hustru af Sillerup mølle (introduceret)
Søren Favrholts hustru (introduceret)
Niels Madsens hustru af Kærshoved (introduceret)
Hans Nielsens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Ansø møllers hustru (introduceret)
Jens Breils hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)
fol 55b
Jens Andersen fra Kragelund sogn og Anne Christensdatter af Store Bredlund (trolovet og copuleret)
fol 56a
? Nielsen og ? Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Anne Christensdatter af Bredlund (trolovet og copuleret)
Niels Andersen af Bjørn?skov og Maren Jensdatter af Ansø?gård (trolovet og copuleret)

1743
fol 40b
Søren Jensens barn af Ansøgård - Anne
husmand Niels Jensens barn af Vrads - Else
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Johanne
Christen Hansens barn af Torup - Kirsten
Søren Jensens hustru af Ansøgård - 32 år
Oluf Christensens datter Helle af Ansø mølle - 8 mdr
Søren Henrichsens barn Mette af Favrholt - 2 år
Søren Jensens barn Anne af Ansøgård - 15 dage
Jens Madsen af Store Bredlund - 69 år
Peder Thomasens barn Anne af Knop - ½ år
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund - 35 år
fol 41a
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Johanne
Niels Madsens barn af Kærshoved - Rasmus
Niels Pedersens datter Johanne af Lille Bredlund - 18 dage
fol 49a
Niels Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
Christen Hansens hustru af Torup (introduceret)
Niels Madsens hustru af Kærshoved (introduceret)
fol 56a
Peder Thomasen af Gludsted og Sidsel Christensdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af ? Bredlund og Maren Jensdatter af ? (trolovet og copuleret)
Niels Laursen af ? og Johanne Christensdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)

1744
fol 41a
Anders Christensens barn af Store Bredlund - Anders
Jens Laursens barn af Tyklund - Maren
Søren Jensens barn af Ansøgård - Mette
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Johanne
Jens Laursens barn Maren af Tyklund - 4 uger
Anders Christensens barn Anders af Store Bredlund - 14 uger
Jens Andersen af Store Bredlund - 29 år
Søren Jensens barn Mette af Ansøgård - 13 uger
Anne Pedersdatter af Snabe - 72 år
fol 41b
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Laurs
Peder Nielsens barn af Snabe - Inger
Oluf Christensens barn af Ansø mølle - Christiane
Peder Andersens barn af Skærbæk mølle - Dorothea
fol 42a
Niels Laursens barn af Godrum - Johanne
Jens Christensens barn af Store Bredlund - Peder
fol 49a
Anders Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Jens Laursens hustru af Tyklund (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Søren Favrholts hustru (introduceret)
Peder Snabes hustru (introduceret)
Peder Andersens hustru af Skærbæk mølle (introduceret)
Oluf Møllers hustru (introduceret)
fol 56a
Thomas ? og Ingeborg? Madsdatter ? (copuleret)

1745
fol 42a
Anders Pedersens barn af Vrads - Maren
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Inger
Christen Hansen af Torup - 32 år
Søren Favrholts barn Johanne - 3 år
Anders Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Lille Bredlund - 33 år
Jens Laursens barn Maren af Tyklund - 16 dage
gl Mette Pedersdatter af Store Bredlund - 76 år
fol 42b
Anders Christensens barn af Store Bredlund - Johanne
Jens Laursens barn af Tyklund - Maren
fol 49a
Niels Laursens hustru af Godrum (introduceret)
Jens Østergaards hustru af Store Bredlund (introduceret)
Christen Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Anders Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Jens Laursens hustru af Tyklund (introduceret)

1746
fol 42b
Peder Nielsens barn af Snabe - Niels
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Jens
Søren Jensens barn af Ansøgård - Mette
fol 43a
Oluf Christensens barn af Ansø mølle - Mette
Anders Christensens barn af Store Bredlund - Anne
Søren Henrichsens barn af Favrholt - Mette Christine
fol 49a
Laurs Jensens hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Snabe (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Oluf Møllers hustru (introduceret)


Kirkebog 2:

1748
fol 110b
Peder Thomasens barn af Vrads - Ellen
Jens Laursens barn af Tyklund - Kirsten
Niels Laursens barn af Godrum - Inger
Søren Jensen af Ansøgård - Hans
fol 111a
Christen Christensens barn af Lille Bredlund - Christen
Christen Sørensens barn af Kærshoved - Karen
fol 171b
Peder Laursen og Inger Christensdatter begge af Vrads (trolovet)
Søren Nielsen og Niels Madsens datter Else Nielsdatter af Kærshoved (trolovet og copuleret)
Anders Nielsen af Sepstrup i Them sogn og Ellen Pedersdatter af Skærbæk mølle (trolovet og copuleret)
Christen Nielsen af Londtfod? og Michel Nielsens datter Anne af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)
Jens Laursens hustru af Tyklund (introduceret)
Niels Laursens hustru af Godrum (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Christen Christensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Christen Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)

1749
fol 111a
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Elisabeth
Hans Nielsens datter Kirsten af Lille Bredlund - 7 år
Niels Jensen af Ansøgård - 29 år
fol 111b
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Jens
sl Søren Favrholts enke Sidsel Andersdatters tvillinger af Favrholt - Søren og Mette
Oluf Møllers barn af Ansø mølle - Peder
Peder Laursens barn af Vrads - Anne
Bodil Andersdatter af Torup - 85 år
sl Henrich Hjøllunds enke - 69 år
Peder Nielsens datter Inger af Snabe - 5 år
Christen Andersens søn Niels af Vrads - 4 år
Søren Favrholts søn (begravet)
Søren Favrholt - 43 år
Knud Torup - 56 år
fol 112a
Peder Nielsens barn af Snabe - Knud
fol 171b
Laurs Jensens hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
fol 172a
Peder Laursen og Inger Christensdatter begge af Vrads (trolovet og copuleret)
Christen Jensen og enke Sidsel Andersdatter af Favrholt (trolovet og copuleret)
sl Søren Favrholts enke Sidsel Christensdatter (introduceret)
Oluf Møllers hustru af Ansø mølle (introduceret)
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Snabe (introduceret)

1750

Top

fol 112a
Eske Laursens barn af Store Bredlund - Anne
Jacob Nielsens barn af Vipskov - Anne Marie
hyrden Christen Andersens barn af Vrads - Karen
Niels Nielsens søn Niels af Store Bredlund - 1½ år
Niels Demstrup som druknede i Torup sø - 23 år
Knud Pedersens søn af Torup som også druknede (begravet)
Christen Christensen af Lille Bredlund (begravet)
fol 112b
Jens Laursens barn af Tyklund - Laurs
Søren Jensens barn af Ansøgård - Niels
Anders Christensens barn af Store Bredlund - Christen
Christen Jensens barn af Favrholt - Søren
fol 172a
Anders Christensen den yngre af Store Bredlund og Kirsten Nielsdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Eske Laursens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Jacob Vipskovs hustru (introduceret)
hyrden Christen Andersens hustru af Vrads (introduceret)
Jens Laursens hustru af Tyklund (introduceret)
fol 172b
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
Anders Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)

1751
fol 113a
Peder Thomasens barn af Vrads - Johanne
Christen Christensens barn af Lille Bredlund - Kirsten
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Thomas
Niels Nielsen Risagers barn af Godrum - Søren
Christen Olufsens hustru af Store Bredlund (begravet)
Søren Jensens søn Niels af Ansøgård - 16 uger
enke Karen Christensdatter af Sillerup - 65 år
Christen Andersens hustru Anne Nielsdatter af Vrads - 62 år
Peder Nielsens søn Knud af Snabe - 1½ år
fol 113b
Jens Laursens barn af Tyklund - Johanne
Peder Laursens barn af Vrads - Christen
Peder Nielsens barn af Snabe - Inger
Søren Jensens barn af Ansøgård - Anne Cathrine
Christen Andersens hustru Anne Pedersdatter af Store Bredlund - 68 år
hyrden Christen Andersen af Vrads - 32 år
fol 172a
Christen Andersen af Ibsgård og Johanne Nielsdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Skærbæk mølle og Mette Marie Erichsdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
fol 172b
Christen Pedersen af ? og Anne Erichsdatter af Vrads (copuleret)
Hans Henrichsen og Maren Andersdatter begge af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)
Laurs Andersen og Ellen Henrichsdatter af Store Hjøllund (trolovet og copuleret)
Simon Simonsen og Ingeborg Sørensdatter af Kolpensig (trolovet og copuleret)
Christen Jensens hustru af Favrholt (introduceret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)
Christen Christensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Niels Nielsens hustru af Godrum (introduceret)
Jens Laursens hustru af Tyklund (introduceret)
fol 173a
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)

1752
fol 114a
hyrden sl Christen Andersens enkes barn af Vrads - Christen
Niels Laursens barn af Vrads - Anne
Laurs Andersens barn af Store Hjøllund - Mette Kirstine
Anne Eskesdatter af Vrads - 80 år
Laurs Andersens datter Mette Kirstine af Store Hjøllund - 11 dage
Simon Simonsens hustru Ingeborg Sørensdatter af Vrads - 28 år
gl Jens Dinesen af Ansøgård - 91 år
gl aftakket livgardist Christen Thomasen af Kolpensig - 60 år
fol 114b
Eske Laursens barn af Store Bredlund - Karen
Anders Christensen den ældres barn af Store Bredlund - Johanne
Simon Simonsens barn af Vrads - Anne Kirstine
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Johanne
fol 115a
enkens datter Sidsel Knudsdatters uægte barn af Torup - Anne Marie
Anders Pedersens barn af Vrads - Sidsel
fol 115b
Claus Sørensen og Sidsel Knudsdatter af Torup (public absolveret)
fol 172b
enkemand Christen Pedersen af Gludsted og Johanne Nielsdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
fol 173a
Peder Nielsens hustru af Snabe (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ansøgård (introduceret)
sl Christen Andersens enke af Vrads (introduceret)
Niels Godrums hustru af Vrads (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Eske Laursens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Vrads (introduceret)

1753
fol 115b
Laurs Andersens barn af Store Hjøllund - Henrich
Christen Favrholts barn - Jens
Jens Tyklunds datter Marie (begravet)
Anders Christensens barn af Store Bredlund (begravet)
fol 116a
Jens Laursens barn af Tyklund - Marie
Jacob Vipskovs barn - Maren
Eske Laursens barn af Store Bredlund - Rasmus
fol 116b
Simon Simonsens barn af Vrads - Ingeborg
Peder Thomasens barn af Vrads - Jens
Anne Sørensdatter af Ansø mølle for drukkenskab (public absolveret)
Hans Henrichsens barn af Store Hjøllund - Mette Kirstine
fol 117a
Peder Laursens barn af Vrads - Anne Kirstine
fol 172b
Christian Fisker og madam Johanne Cathrine Brasch af Skærbæk mølle (trolovet og copuleret)
fol 173b
Laurs Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Christen Favrholts hustru (introduceret)
Jens Tyklunds hustru (introduceret)
Jacob Nielsens hustru af Vipskov (introduceret)
Eske Laursens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)
Hans Henrichsens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1754
fol 117a
Niels Pedersens barn af Lille Bredlund - Rasmus
Anders Christensens barn af Store Bredlund - Anders
Kirsten Hansdatter af Torup (begravet)
Eske Hansens hustru Anne Rasmusdatter af Store Bredlund - 35 år
Jens Laursens barn Maren af Tyklund - 3 uger
fol 117b
Jens Laursens barn af Tyklund - Maren
Christen Christensens barn af Lille Bredlund - Anne
Simon Simonsens barn af Vrads - Maren
Egidie Kirstine Jensdatter som udlagde vejfarer Hans Jepsen uvist hvorfra (public absolveret)
Knud Jensens hustru Karen Nielsdatter af Ansøgård - 36 år
fol 118a
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Anne Marie
fol 173a
Knud Jensen af Ansøgård og Ingeborg Sørensdatter af Kolpensig (trolovet og copuleret)
fol 173b
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)
Niels Pedersens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Anders Christensens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Jens Tyklunds hustru (introduceret)
Christen Christensens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
fol 174a
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Lille Hjøllund (introduceret)

1755
fol 118a
Jens Laursens barn af Tyklund - Christiane Marie
Kirsten Hansdatter af Lille Bredlund - 40 år
Jens Laursens datter Christiane Marie af Tyklund - 17 dage
Jacob Vipskovs dødfødte barn (begravet)
fol 118b
Niels Laursen Godrums barn af Vrads - Hans Christian
Christen Jensens barn af Favrholt - Mette
Laurs Andersens barn af Store Hjøllund - Mette Kirstine
fol 174a
Jens Tyklunds hustru af Tyklund (introduceret)
Niels Godrums hustru af Vrads (introduceret)
Christen Favrholts hustru (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1756
fol 119a
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Niels
Hans Henrichsens barn af Store Hjøllund - Kirsten
Peder Laursens barn af Vrads - Inger Marie
Jens Sørensen af Kolpensig - 37 år
Anders Pedersen af Sillerup - 39 år
Hans Henrichsens hustru Maren Andersdatter af Store Hjøllund - 33 år
Erich Knops datter Anne Cathrine af Vrads (begravet)
Peder Kragelund af Lille Hjøllund - 56 år
fol 119b
Eske Laursens barn af Store Bredlund - Peder
skoleholderens barn af Ansøgård - Malene Sybille Marie
Christen Langballes hustru Maren Rasmusdatter af Lystruphave - 56 år
Marie Lundums af Lille Hjøllund - 63 år
fol 120a
Hans Madsens barn af Snabe - Peder
Simon Simonsens barn af Vrads - Ingeborg
fol 173a
Johan Høvinghof og Maren Pedersdatter af Ansø mølle (trolovet og copuleret)
Christen Pedersen af Iisen i Ikast sogn og Mette Nielsdatter af Kærshoved (trolovet og copuleret)
Andreas Slange og Kirsten Jensdatter begge af Vrads (trolovet og copuleret)
fol 174a
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Hans Henrichsens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)
Eske Laursens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Johan Høvinghofs hustru af Ansøgård (introduceret)
Hans Madsens hustru af Snabe (introduceret)
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)

1757
fol 120a
Jacob Vipskovs barn - Christiane
fol 120b
Peder Thomasens barn af Vrads - Inger
Andreas Slanges barn af Vrads - Jørgen
Christen Christensen Høghs barn af Lille Bredlund - Christen
fol 121a
Hans Henrichsens barn af Store Hjøllund - Henrich
løjtnant Buschs barn af Ansø mølle - Laurs
fol 174b
Jacob Vipskovs hustru (introduceret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)
Andreas Slanges hustru af Vrads (introduceret)
Christen Høghs hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Hans Henrichsens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1758
fol 121a
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Anne
gl Jens Tangaard hyrde i Vrads - 66 år
fol 121b
Niels Laursen Godrums barn af Vrads - Inger
Eske Laursens barn af Store Bredlund - Karen
Johan Høvinghofs barn af Snabe - Mette Cathrine
Christen Høghs datter Anne af Lille Bredlund - 4 år
Niels Risager af Godrum - 54 år
løjtnant Buschs søn Laurs af Ansø mølle - 9 mdr
fol 122a
Anders Christensen den ældres barn af Store Bredlund - Christen
Peder Laursens barn af Vrads - Laurs
Simon Simonsens barn af Vrads - Kirsten
fol 174b
løjtnant Buschs hustru af Ansø mølle (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Niels Laursens hustru af Vrads (introduceret)
Johan Høvinghofs hustru af Snabe (introduceret)
Anders Christensen den ældres hustru af Store Bredlund (introduceret)
fol 175a
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)

1759
fol 122b
Laurs Andersens barn af Store Hjøllund - Kirsten
Anders Pedersens barn af Vrads - Niels
Hans Henrichsens barn af Store Hjøllund - Just?
Marie Lundums af Lille Hjøllund (begravet)
Christen Høghs søn af Lille Bredlund (begravet)
Hans Henrichsen og hustru af Store Hjøllund (begravet)
fol 123a
Christen Jensen af Favrholt - Anders
Hans Madsens barn af Snabe - Johan
Andreas Slanges hustru Kirsten Rasmusdatter af Vrads - 36 år
fol 173b
Frands Mulvart og Kirsten Thomasdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
fol 175a
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Vrads (introduceret)
Hans Henrichsens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Christen Jensens hustru af Favrholt (introduceret)
Hans Madsens hustru af Snabe (introduceret)

1760

Top

fol 123a
Andreas Slanges barn af Vrads - Jens
Jens Tyklund - 36 år
Jens Nielsen af Knop - 23 år
fol 123b
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Jens
Christen Høghs barn af Lille Bredlund - Jens
Simon Simonsens barn af Vrads - Anne
Niels Risager af Godrum - 59 år
Niels Knops hustru af Knop - 64 år
Anders Overgaard af Vrads - 56 år
fol 173b
enkemand Andreas Slange og pige Kirsten Rasmusdatter af Vinding (trolovet og copuleret)
fol 175a
Andreas Slanges hustru af Vrads (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Christen Høghs hustru af Lille Bredlund (introduceret)
fol 175b
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)

1761
fol 124a
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Anders
Laurs Lille Hjøllunds barn - Christiane
Oluf Tyklunds barn - Mads
Christen Høghs barn af Lille Bredlund - ½ år
Jørgen Lundum af Lille Hjøllund - 64 år
fol 124b
Peder Laursens barn af Vrads - Anne
Søren Sørensens barn af Kærshoved - Maren
fol 174a
Jens Nielsen af Lille Bredlund og enke Sidsel Nielsdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
fol 175b
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Laurs Lille Hjøllunds hustru (introduceret)
Oluf Tyklunds hustru (introduceret)
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)

1762
fol 125a
Niels Sørensens barn af Kolpensig - Anne
Anders Jensens barn af Vipskov - Ellen
Peder Thomasens barn af Vrads - Niels
Søren Sørensens datter af Kærshoved - 2 år
Møl-Anne Sørensdatter - 73 år
Niels Knops søn Jens - 3 år
fol 125b
Inger Thomasdatters uægte barn fra Nørre mølle - Anne Marie (Michel Nielsen tjenende ibd)
fol 174a
Andreas Slange af Vrads og Anne Thomasdatter af Bøgeskov (trolovet og copuleret)
fol 175b
Søren Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Kolpensig (introduceret)
Anders Vipskovs hustru (introduceret)
Peder Thomasens hustru af Vrads (introduceret)

1763
fol 125b
Simon Simonsens barn af Vrads - Maren
Christen Høghs barn af Lille Bredlund - Anne
Anders Alle?s søn af Vrads Hjøllund - ½ år
fol 126a
Niels Sørensens barn af Kolpensig - Karen
Laurs Andersens barn af Store Hjøllund - Christen
Andreas Slanges barn af Vrads - Thomas
Niels Knops søn Rasmus som døde i Lystruphave - 28 år
fol 126b
Jens Laursens barn af Sillerup mølle - Niels Holst
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Anne
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Christen
fol 176a
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)
Christen Høghs hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Andreas Slanges hustru (introduceret)
Jens Laursen Urmagers hustru af Sillerup mølle (introduceret)
Laurs Lille Hjøllunds hustru (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)

1764
fol 127a
Henrich Nielsens barn af Godrum - Anne
Niels Sørensens barn af Kolpensig - Søren
Hans Madsens barn af Snabe - Niels
Niels Knobs søn Jens - 21 år
fol 127b
Laurs Jensens barn af Lille Hjøllund - Christine
Henrich Nielsens barn af Godrum - Niels
fol 176a
Henrich Nielsens hustru af Godrum (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Kolpensig (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Lille Hjøllund (introduceret)
fol 176b
Henrich Godrums hustru (introduceret)

1765
fol 127b
Peder Laursens barn af Vrads - Niels
Søren Sørensen af Kærshoved - 37 år
fol 128a
Henrich Godrums barn - Søren
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Anders
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Anders
Christen Andersens hustru af Lille Hjøllund - 71 år
fol 128b
Simon Simonsens barn af Vrads - Niels
løjtnant Buschs svigermor Cathrine Pedersdatter af Ansø mølle - 67 år
fol 174b
Oluf Jørgensen af Sillerup og enken i Skærbæk mølle (trolovet og copuleret)
Jørgen Christensen af Frisbech og enke Anne Marie Nielsdatter af Kærshoved (trolovet og copuleret)
fol 176b
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)
Henrich Godrums hustru (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Simon Simonsens hustru af Vrads (introduceret)

1766
fol 128b
Søren Sørensens barn af Kærshoved - Else Marie
Christen Andersen af Lille Hjøllund - 67 år
Johan Rasmussens hustru af Vrads - 56 år
fol 129a
Anders Jensens barn af Vipskov - Niels
Niels Sørensens hustru Bodil Madsdatter af Kolpensig - 27 år
fol 174b
enkemand Niels Christensen Skrædder af Grædstrup og Cathrine Pedersdatter af Sillerup (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Sørensen af Kolpensig og Anne Nielsdatter af Lille Bredlund (trolovet og copuleret)
fol 176b
Søren Sørensens hustru af Kærshoved (introduceret)
Anders Jensens hustru af Vipskov (introduceret)

1767
fol 129a
Jens Arevads barn af Ansø mølle - Marie Anne
Peder Laursens barn af Vrads - Inger Marie
Henrich Godrums søn Peder - 1 år
fol 129b
Søren Michelsens barn af Lille Bredlund - Erich
Henrich Nielsens barn af Godrum - Niels
Anders Vipskovs søn Jens (begravet)
fol 130a
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Poul
husmand Peder Andersens barn af Store Hjøllund - Maren
sr Anders Dørups barn af Ansø mølle - Maren
fol 175a
Niels Nielsen af Knop og Anne Pedersdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
Hans Christensen af Torup og Jens Overgaards steddatter Maren Andersdatter af Vrads (trolovet og copuleret)
fol 176b
Jens Arevads hustru af Ansø mølle (introduceret)
Peder Laursens hustru af Vrads (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
fol 177a
Henrich Nielsens hustru af Godrum (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
husmand Peder Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)
Anders Dørups hustru af Ansø mølle (introduceret)

1768
fol 130b
Anders Jensens barn af Vipskov - Jens
Niels Sørensens barn af Kolpensig - Bodil
Michel Nielsens hustru af Store Bredlund - 70 år
Michel Nielsen af Store Bredlund - 72 år
Niels Sørensens datter Bodil af Kolpensig (begravet)
fol 131a
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Peder
husmand Peder Christensens barn af Store Hjøllund - Maren
Eske hansens barn Peder (begravet)
fol 177a
Anders Jensens hustru af Vipskov (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Kolpensig (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
Peder Christensens hustru af Store Hjøllund (introduceret)

1769
fol 131b
Niels Nielsens barn af Knop - Niels
Anders Jensens barn af Vipskov - Jens
Rasmus Iversen Jellings barn af Ansø mølle - Iver
Rasmus Iversens barn Iver (begravet)
fol 132a
Eske Hansens barn af Store Bredlund - Hans
Søren Michelsens barn af Lille Bredlund - Anne
Anders Andersens barn af Store Hjøllund - Jens
fol 175a
enkemand sr Rasmus Iversen Jelling og Gertrud Marie Ditlevsdatter begge af Ansø mølle (trolovet og copuleret)
fol 177a
Niels Nielsens hustru af Knop (introduceret)
Anders Jensens hustru af Vipskov (introduceret)
Rasmus Iversens hustru af Ansø mølle (introduceret)
Eske Hansens hustru af Store Bredlund (introduceret)
fol 177b
Søren Michelsens hustru af Lille Bredlund (introduceret)
Anders Andersens hustru af Store Hjøllund (introduceret)


På andre sider:
Vinding sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Bryrup sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813
Vrads sogn:
1693-1729
1730-1769
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c