s
Stikord til Helgenæs sogns kirkebog, Mols herred, 1642-1794

1751-94


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

Begyndt 1. januar 1751 af sognepræsten Melchior Sommerfeld

1751
fol 2b
Peder Søndergårds hustru Anne Sørensdatter af Esby - 71 år
Jens Andersen Basse og Maren Pedersdatter af Borup (trolovet)
Karen Sørensdatter af Ørby - 61 år
Mette Laursdatter af Fejrup - 71 år
fol 3a
Jens Sørensen Samsings søn af Esby - Peder
Kirsten Nielsdatter af Ørby - 59 år
Anne Jensdatter af Borup - 85 år
Jørgen Nielsen af Borup - 82 år
Jens Jensen af Borup - 68 år
Anne Jensdatter af Esby - 68 år
Niels Nielsens datter af Borup - Dorthe
fol 3b
Søren Pedersen Lykke og Anne Jensdatter af Stødov (trolovet)
Niels Pedersens søn af Stødov - Niels
Christen Andersen Kræmmers barn af Esby - Jens
Simon Nielsen af Borup - 78 år
Søren Willumsens datter af Borup - Dorthe
Konfirmation:
Rasmus Pedersen af Fejrup
Rasmus Jensen Skipper af Esby
Søren Nielsen Høgh af Stødov
Maren Andersdatter af Ørby
Anne Marie Sørensdatter
Karen Madsdatter
Karen Pedersdatter alle af Esby
Kirsten Jensdatter af Borup
Marie Magdalene Hansdatter af Borup
Birthe Pedersdatter af Ørby
fol 4a
Søren Pedersen Lykke og Anne Jensdatter af Stødov (copuleret)
Jens Andersen Basse og Maren Pedersdatter af Borup (copuleret)
Christen Pedersen Søndergårds barn af Fejrup - Peder
Jens Christian Nielsens barn af Kongsgård - Laurs
fol 4b
Jens Rasmussen Tyrri af Ørby og Kirsten Sørensdatter af Fejrup (trolovet)
Anne Marie Albretsdatters uægte barn af Borup - Anne Marie (Anders Sørensen Glad)
Karen Jensdatter af Borup - 62 år
Søren Andersen Glad og Anne Marie Albretsdatter af Borup for lejermål (public absolveret)
Rasmus Pedersen i den nedre gård i Ørby hans datter - Dorthe
Jørgen Andersen Gravmand af Stødov - 52 år
Michel Jensen af Borup og Karen Michelsdatter af Ørby (trolovet)
fol 5a
Michel Simonsens søn af Esby - Simon
Jens Andersen Basses barn af Borup - Jens
Michel Simonsens hustru Maren Rasmusdatter af Esby - 38 år
Jens Pedersen Duuns barn af Esby - Poul
fol 5b
Jens Rasmussen Tyrri og Kirsten Sørensdatter af Borup (copuleret)
Michel Rasmussens hustru Maren Rasmusdatter af Esby - 39 år
Christen Michelsen Sømands barn af Borup - Dorthe
Rasmus Andreas Nielsen Hejgårds barn af Ørby - Maren
Michel Simonsens liden søn Simon (begravet)
fol 6a
Michel Simonsen af Esby og Mette Marie Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Laurs Rasmussen og Karen Jensdatter Juels af Ørby (trolovet)
Peder Madsens barn af Stødov - Thomas
Niels Rasmussen Hejgård af Kongsgård - 73 år

1752
fol 6b
Rasmus Pedersen Høghs barn af Esby - Karen
Michel Troelsens barn af Borup - Troels
Michel Jensen Kruses barn af Esby - Mette
fol 7a
Christen Svendsens barn af Esby - Peder
Michel Jensen og Karen Michelsdatter af Borup (copuleret)
Søren Andersen Smeds barn af Borup - Anders
Niels Andersen Wærns barn af Borup - Anne Marie
fol 7b
Søren Willumsens barn af Borup - Rasmus
Laurs Pedersen Duuns barn af Fejrup - Anne
Peder Rasmussen Provst af Esby - 64 år
Michel Jensens barn af Mousings gård i Ørby - Jens
fol 8a
Jens Andersen Basses barn Jens af Borup (begravet)
Peder Nielsens barn af Ørby - Birthe
Konfirmation:
Laurs Michelsen Lassen af Kongsgård
Jens Pedersen af Fejrup
Søren Sørensen af Esby
Thomas Hansen
Anders Andersen
Peder Jørgensen
Anders Laursen af Stødov
Jens Pedersen af Borup
Mette Marie Jensdatter af Stødov
Laurs Pedersen Duuns datter Anne af Fejrup (begravet)
Jens Rasmussen Tyrris barn af Ørby - Mette Marie
fol 8b
Michel Simonsen af Esby og Mette Marie Rasmusdatter af Fejrup (copuleret)
Mads Sørensen og Else Birgitte Rasmusdatter af Kongsgård (trolovet)
Maren Sørensdatter Niels Simonsens hustru af Borup - 39 år
Laurs Rasmussen og Karen Jensdatter Juels af Ørby (copuleret)
Niels Simonsen af Borup og Maren Pedersdatter af Stødov (trolovet)
Jens Pedersen Gravs barn af Esby - Maren
fol 9a
Mads Sørensen og Else Birgitte Rasmusdatter af Kongsgård (copuleret)
Rasmus Pedersen Hvisbergs barn af Fejrup - Anne
Niels Simonsen af Borup og Maren Pedersdatter af Stødov (copuleret)
Søren Pedersens barn af Brokjær i Ørby - Birthe
Anders Sørensens barn af Svendsens gård i Ørby - Søren
fol 9b
Joen Pedersens hustru Apelone Madsdatter af Stødov - 39 år
Søren Pedersen Lykkes barn af Tammes gård i Ørby - Peder
Rasmus Søren Konges barn af Stødov - Søren
Christen Nielsen af Normands gård i Esby - 66 år
Rasmus Pedersen Høghs datter Anne af Esby - 4 år
Sidsel Christensdatter Hutfeldt af Esby - 63 år
fol 10a
Michel Simonsens barn af Esby - Simon
Rasmus Sørensens barn af Esby - Maren
Niels Nielsens barn af Borup - Anne
Jens Smeds hustru Kirsten Madsdatter af Esby - 37 år
Jens Smed og Mette Nielsdatter af Esby (trolovet)

1753
fol 10b
Christen Svendsens hustru Mette af Esby (begravet)
Christen Svendsens barn af Esby - Mette
Maren Nielsdatter Søren Andersen Glads hustru af Borup som i 1749 bortrømte fra mand, hus og hjem og nu efter 4 års forløb kom igen og havde et pigebarn med sig i 4 år, som hun foregav at hun var frugtsommelig med, da hun bortløb. Barnet født i Gottorp amt og døbt Mette Marie (public absolveret)
fol 11a
Niels Jacobsens barn af Borup - Jens
Anders Jørgensen Gravmand i Stødov - 28 år
Rasmus Nielsens søn ved Højen i Ørby - Niels
Rasmus Laursen og Anne Marie Rasmusdatter i Gravmands gård i Stødov (trolovet)
Anders Andersen Kræmmer af Stødov - 66 år
fol 11b
Christen Svendsen og Maren Jensdatter af Esby (trolovet)
Laurs Pedersen Duuns barn af Fejrup - Anne
Jens Sørensen Røgter af Fejrupgård - 67 år
Jens Troelsens hustru Mette Jensdatter af Borup - 87 år
Anders Svendsens hustru Kirsten Jørgensdatter af Ørby - 43 år
Jens Pedersen Smed og Mette Nielsdatter Høghs af Esby (copuleret)
Rasmus Pedersen af Fejrup - 90 år
Jens Troelsen af Borup og Karen Mortensdatter af Stødov (trolovet)
fol 12a
Rasmus Hvisbergs datter Anne af Fejrup - 1 år
Mads Sørensens barn af Kongsgård - Peder
Søren Pedersens barn af Esby - Anne
Michel Nielsen som var til Neder Rasses i Ørby - 8 år
fol 12b
Maren Winthers af Fejrup - 68 år
Christen Svendesen og Maren Jensdatter af Esby (copuleret)
Rasmus Pedersen i den nedre gård hans hustru Anne Jensdatter af Ørby - 35 år
Søren Pedersens datter i Fejrup - Mette Kirstine
Rasmus Pedersen af Ørby og Karen Sørensdatter af Stødov (trolovet)
Mathias Jensen og Karen Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Jens Pedersen Smeds datter af Esby - Mette Kirstine (døde strax)
fol 13a
Rasmus Laursen og Anne Marie Rasmusdatter i Gravmands gård i Stødov (copuleret)
Rasmus Pedersen af den nedre gård i Ørby og Karen Sørensdatter af Stødov (copuleret)
Mathias Jensen og Karen Rasmusdatter af Fejrup (copuleret)
Jens Troelsen og Karen Mortensdatter af Borup (copuleret)
Christen Simonsen af Esby - 29 år
Søren Andersen Glads datter af Borup - Anne
fol 13b
Laurs Rasmussens barn af Ørby - Rasmus
Rasmus Hejgårds barn af Ørby - Lene

1754
fol 14a
Niels Hansen af Stødov - 57 år
Maren Jørgensdatter af Esby - 81 år
Simon Nielsen af Borup - 18 år
Niels Hansen Knippel af Stødov og Karen Pedersdatter af Borup (trolovet)
Rasmus Pedersen Skipper af Esby og Anne Marie Nielsdatter af Stødov (trolovet)
Jens Jensen Kirkegård og Karen Christensdatter af Stødov (trolovet)
fol 14b
Niels Andersen Wærns barn af Borup - Anders
Michel Jensen Kruses barn af Esby - Jens
Michel Olufsen af Kongsgård som tjente Jens Christian ibd - 24 år
fol 15a
Anders Mortensen af Borup - 60 år
Jens Joensen og Kirsten Jensdatter af Borup (trolovet)
Maren Greve af Stødov - 90 år
Konfirmation:
Anders Michelsen
Jens Laursen
Peder Andersen
Niels Jensen
Christen Sørensen
Hans Christensen
Jens Jensen
Michel Rasmussen
Rasmus Jørgensen
Mads Madsen
Søren Rasmussen
Søren Sørensen
Peder Joensen
Anne Pedersdatter
Anne Jensdatter
Elisabeth Nielsdatter
Kirsten Tuesen
Anne Laursdatter
Karen Rasmusdatter
Elisabeth Sørensdatter
Anne Nielsdatter
Birthe Marie Sørensdatter
Dorthe Marie Rasmusdatter
fol 15b
Rasmus Tuesens hustru Kirsten Andersdatter af Borup - 48 år
Jens Basses barn af Borup - Jens
Anne Pedersdatter Tuesens af Fejrup - 48 år
Christen Pedersen Søndergårds barn af Fejrup - Anne
fol 16a
Søren Sørensen Glad og Maren Jørgensdatter af Borup (trolovet)
Christen Svendsens barn af Esby - Mette Kirstine
Anne Nielsdatter af Ørby - 41 år
Peder Nielsens barn af Ørby - Niels
fol 16b
Niels Hansen og Karen Pedersdatter af Stødov (copuleret)
Søren Andersen Glad og Anne Marie Albretsdatter for lejermål anden gang (public absolveret)
Rasmus Nielsen af Ørby og Kirsten Nielsdatter af Esby (trolovet)
Laurs Duuns hustru Dorthe Pedersdatter af Fejrup - 34 år
Jens Christensens barn af Borup - Anne
fol 17a
Laurs Pedersen Duun af Fejrup og Anne Cathrine Juels af Ørby (trolovet)
Jens Troelsens barn af Borup - Jens
Birthe Sørensdatter af Fejrup - 27 år
Niels Pedersens barn af Stødov - Peder
fol 17b
Jens Pedersen Duuns tvillinger af Esby - Kirsten og Anne
Maren Michelsdatter sl Simon Nielsens enke af Borup - 77 år
Rasmus Jensen Greve af Borup - 52 år
Jens Pedersen Berings barn af Esby - Anders
fol 18a
Anders Svendsen af Ørby - 39 år
Anders Rasmussen Rytter af Stødov - 62 år
Rasmus Pedersens datter af den nedre gård i Ørby - Anne
Jens Pedersen Smeds barn af Esby - Mette Kirstine
fol 18b
Michel Simonsens barn af Esby - Maren
Rasmus Pedersen Tuesen af Borup og Karen Madsdatter af Fejrup (trolovet)
Marie Albretsdatters uægte datter af Borup - Maren (Søren Glad i Borup)
sl Anders Sørensens datter af Svendsens gård i Ørby - Anne
fol 19a
Rasmus Pedersen Skipper og Anne Marie Nielsdatter af Stødov (copuleret)
Søren Sørensen Glad og Maren Jørgensdatter af Borup (copuleret)
Laurs Laursen Fiskers barn af Borup - Dorthe
Jens Pedersen Gravs barn af Esby - Jens

1755
fol 19b
Michel Troelsens barn af Borup - Jens
Rasmus Sørensens barn af Esby - Søren
fol 20a
Niels Jensen Høgh af Esby - 74 år
Rasmus Nielsen af Esby - 24 år
Jens Christian Hejgårds barn af Kongsgård - Christen
Kirsten Madsdatter af Esby - 74 år
Rasmus Hvisbergs barn af Fejrup - Søren
fol 20b
Rasmus Jensen af Esby - 56 år
Michel Jensen Kruses barn af Esby - Anne
Søren Andersen Smeds barn af Borup - Anne Marie
sr Christen Rasmussen Svane og Nille Marie Michelsdatter Lassen af Kongsgård (copuleret)
Laurs Rasmussen af Ørby - 25 år
fol 21a
Rasmus Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Ørby (copuleret)
Maren Jensdatter Mølmands af Ørby - 73 år
Rasmus Tuesen og Karen Madsdatter af Borup (copuleret)
Jens Laursen af Stengården og Karen Jensdatter af Ørby (trolovet)
Niels Nielsens barn af Borup - Anders
Søren Rasmussen og Anne Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
skoleholder Christen Rasmussen Svanes barn af Esby - Micheline Wilhadine
fol 21b
Christen Michelsen Sømands barn af Borup - Mette
Søren Willumsens barn af Borup - Marie Christiane
fol 22a
Michel Troelsens hustru Mette Jensdatter af Borup - 34 år
Jens Rasmussen Tyrris barn af Ørby - Birthe
Jens Joensens barn af Borup - Joen
Niels Hansen Knippels barn af Stødov - Peder
fol 22b
Rasmus Pedersen Skippers barn af Stødov - Niels
Michel Troelsen af Borup og Anne Sørensdatter som tjente i præstegården (trolovet)
Hans Jørgen Christensen og Dorthe Jørgensdatter af Esby (trolovet)
Anders Sørensen Greve og Maren Jensdatter af Borup (trolovet)
Rasmus Nielsens barn af Ørby - Karen
fol 23a
Jens Simonsens barn af Ørby - Christen
Søren Sørensen Glads barn af Borup - Maren (døde strax)
Søren Pedersen Stoumand i Fejrup - 46 år
Anders Sørensen Greve og Maren Jensdatter af Borup (copuleret)
Laurs Pedersen Duuns barn af Fejrup - Peder

1756
fol 23b
Christen Svendsens barn af Esby - Jens Christian
Hans Jørgen Christensens barn af Esby - Jørgen Winther
fol 24a
Peder Hansen af Esby - 57 år
Rasmus Andreas Nielsen Hejgårds barn af Ørby - Anne Marie
Jens Tranes datter af Ørby - 7 år
Anders Sørensen Greves søn af Borup - Søren (døde strax)
fol 24b
Rasmus Christensen af Stødov og Mette Kirstine Hansdatter af Ørby (trolovet)
Søren Pedersen Lykkes barn af Ørby - Kirsten
Karen Nielsdatters uægte barn af Esby - Mette Marie (Michel Sørensen tjenende Peder Søndergård i Esby)
Michel Troelsen og Anne Sørensdatter af Borup (copuleret)
fol 25a
Jens Laursens barn af Ørby - Mette Marie
Michel Kruses liden datter af Esby (begravet)
Niels Andersens datter Anne af Borup - 8 år
Mette Jensdatters uægte barn af Stødov - Maren (Peder Pedersen Tommel af Stødov)
fol 25b
Anne Marie Sørensdatter af Borup - 55 år
Rasmus Christensen og Mette Kirstine Hansdatter af Stødov (copuleret)
Jens Basses søn af Borup (begravet)
Rasmus Pedersens datter i den nedre gård - 6 år
Michel Jensen Poskærs barn af Borup - Jens
fol 26a
Rasmus Pedersens barn i den nedre gård i Ørby - Søren
Rasmus Pedersens barn af Esby - Michel
Dines Nielsen af Ørby - 34 år
[ingen poster mellem september og nytår]

1757
fol 26b
Michel Troelsens datter af Borup - Mette Cathrine
Christen Svendsens barn af Esby - Jens Christian
fol 27a
Niels Jensen af Stødov - 60 år
Jens Joensens barn af Fejrup - Joen
Rasmus Nielsens barn af Ørby - Rasmus
Jens Pedersen Duuns barn af Esby - Dorthe
Rasmus Pedersen Tuesens barn af Borup - Kirsten
fol 27b
Anders Sørensen Greves barn af Borup - Maren
Jens Christensen Hjulmands barn af Borup - Jens
Konfirmation:
Jørgen Jørgensen
Rasmus Jensen af Stødov
Michel Christensen af Borup
Hans Sørensen af Ørby
Søren Tyrresen
Peder Sørensen og
Jens Pedersen Høgh af Esby
Maren Sørensdatter af Stødov
Karen Andersdatter
Anne Marie Nielsdatter
Maren Jensdatter af Borup
Maren Jensdatter af Esby
fol 28a
Søren Jensens datter Birthe Kirstine af Fejrup - 16 år
Jens Tranes dødfødte søn af Ørby (begravet)
Jens Berings barn af Esby - Michel
Jens Sørensens barn af Esby - Christen
fol 28b
Peder Joensen og Anne Kirstine Jensdatter af Stødov (copuleret)
Jens Pedersen Smeds barn af Esby - Niels
degnen sr Christen Svanes barn - Niels
fol 29a
Jens Andersen Basses barn af Borup - Anders
Niels Nielsens barn af Borup - Anne
Hans Jørgen Christensens barn af Esby - Mette Cathrine
fol 29b
Niels Hansen Knippels barn af Stødov - Hans
Jens Pedersen Gravs barn af Esby - Christen
Peder Joensens barn af Stødov - Dorthe Marie
fol 30a
Søren Johansen af Fejrup - 16 år
Rasmus Christensens barn af Stødov - Dines
Søren Rasmussen Tyrris barn af Ørby - Maren
Rasmus Nielsens barn af kræmmerens gård i Esby - Niels
fol 30b
Rasmus Andreas Nielsen Hejgårds barn af Ørby - Anne
Jens Michelsen Juels hustru Anne Marie Rasmusdatter af Ørby - 60 år
Niels Jacobsens dødfødte barn af Borup (begravet)
Rasmus Jensen Juel af Ørby og Anne Pedersdatter Skippers af Esby (trolovet)
Jens Sørensen Samsing af Esby - 50 år
degnen sr Christen Svanes søn Niels - 1 år
Michel Simonsens datter Maren af Esby - 3 år
fol 31a
degnen sr Christen Svanes datter Micheline Wilhadine - 2½ år
Jens Simonsens barn af Ørby - Maren

1758
fol 31b
Peder Madsens barn af Stødov - Thomas
sl Jens Sørensens søn Christen (begravet)
Søren Pedersens søn Peder Søndergård af Esby - 12 år
Rasmus Skrædders liden datter af Esby (begravet)
Jens Pedersen Smeds datter af Esby (begravet)
sl Troels Michelsens enke af Borup - 73 år
fol 32a
Jens Jensen Attrup af Borup - 21 år
Jens Laursens barn af Ørby - Laurs
Christen Kræmmers søn af Esby - 9 år
Dorthe Stoumands af Borup - 83 år
Christen Pedersen Søndergårds barn af Fejrup - Kirsten
fol 32b
Rasmus Jensen Juel af Ørby og Anne Pedersdatter af Esby (copuleret)
Jens Rasmussen Tyrris mindste datter (begravet)
Jens Rasmussen Tyrris ældste datter (begravet)
Jens Tranes barn af Ørby - Niels
Michel Jensen Kruses barn af Esby - Søren
fol 33a
Michel Sørensens barn af Borup - Gertrud
Søren Rasmussens barn af Stødov - Anne
Søren Willumsens barn af Borup - Anne
fol 33b
Michel Troelsens søn Troels af Borup - 7 år
Hans Andersen af Ørby - 75 år
Rasmus Pedersens søn Peder af Tyrrisgård i Ørby - 9 år
Søren Tyrresen af Ørby - 38 år
Anders Greves dødfødte barn af Borup (begravet)
Rasmus Pedersen af Hyllested og Søren Tyrresens enke af Ørby (trolovet)
Peder Rasmussen Søndergård af Esby - 78 år
Laurs Pedersen Duuns barn af Fejrup - Jens
fol 34a
Peder Nielsens barn af Ørby - Niels
Rasmus Sørensens barn af Esby - Kirsten
degnen sr Christen Svanes pige Maren Jensdatter, som af våde druknede i en tørvegrav udenfor ledet ved degneboligen (begravet)
fol 34b
7 druknede fra en båd, der forulykkede på hjemrejsen fra Århus i hårdt vejr:
Jørgen Sørensen Cort af Fejrup
Peder Hejgårds hustru Karen Jensdatter af Fejrup
Skipper-Jenses datter Anne Jensdatter af Esby
Mads ?ens datter Dorthe Madsdatter af Esby
Joseph Frands Runge, galanterikræmmersvend fra Århus, født i Bøhmen
2 handskemagersvende Jacob Hansen og Jens Hansen af Århus
Peder Nielsen af Ørby - 40 år
Søren Rasmussen af Stødov - 27 år
fol 35a
Birthe Joensdatter af Stødov - 27 år
Rasmus Nielsen Skrædders barn af Esby - Anne
Rasmus Høghs datter af Esby - 8 år
Rasmus Jensen Skipper af Esby og Karen Andersdatter af Ørby (trolovet)
Michel Jørgensen af Stødov og Anne Laursdatter af Stengården (trolovet)
degnen sr Christen Svanes barn af Esby - Micheline Wilhadine
fol 35b
Rasmus Jensen Juels barn af Ørby - Anne Marie
Rasmus Skippers dødfødte søn af Stødov (begravet)
Maren Søndergårds af Stødov - 54 år
fol 36a
Bent Rudolphsen af Esby og Karen Sørensdatter ibd som han i sit ægteskab havde besvangret (public absolveret)
Jens Troelsens barn af Borup - Mette Marie
Rasmus Sørensen og Anne Jørgensdatter af Stødov (trolovet)
Anne Rasmusdatter Søndergårds af Stødov - 84 år

1759
fol 36b
Niels Jensen Søndergård og Mette Marie Jensdatter af Stødov (trolovet)
Søren Jensen Provsts barn af Esby - Anne Marie
Søren Pedersen og Anne Marie Sørensdatter af Esby (trolovet)
og samme tid Christen Sørensen og Karen Pedersdatter af Esby (trolovet)
Jens Laursen af Ørby - 20 år
Anne Marie Sørensdatter som tjente Skov-Ras i Esby og der blev besvangret, udlagde Peder Borgmester tjenende ibd (public absolveret)
fol 37a
Maren Attrups af Borup (begravet)
Rasmus Andersen Rytter af Stødov og Maren Pedersdatter af Esby (trolovet)
Anders Laursen Greve og Karen Nielsdatter af Esby (trolovet)
Niels Gustavsen og Anne Marie Pedersdatter af Esby (trolovet)
Søren Pedersen Lykkes dødfødte søn af Ørby (begravet)
Rasmus Pedersen og Karen Jensdatter af Ørby (trolovet)
Michel Jørgensen og Anne Laursdatter af Stødov (copuleret)
Kirsten Pedersdatter af Esby - 64 år
Hans Jørgen Christensens barn af Esby - Jørgen
fol 37b
Niels Frandsens søn af Ørby - 8 år
Johan Jensens søn Jens af Fejrup - 14 år
Rasmus Pedersen og Kirsten Gundersdatter af Ørby (copuleret)
Niels Jensen Søndergård og Mette Marie Jensdatter (copuleret)
Karen Sørensdatters uægte barn af Esby - Peder
Rasmus Sørensen Konges hjemmedøbte barn Kirsten (begravet)
Birthe Pedersdatter Kong-Rasses hustru - 42 år
Jens Pedersen Berings barn af Esby - Hans
fol 38a
Peder Jensen Borgmester af Esby for lejermål (public absolveret)
Kirsten Joensdatter af Stødov - 76 år
Søren Christensen Holst af Ørby - 75 år
Søren Pedersen og Anne Marie Sørensdatter af Esby (copuleret)
og samme dag Christen Sørensen Maj og Karen Pedersdatter af Esby (copuleret)
Anders Laursen Greve og Karen Nielsdatter af Esby (copuleret)
fol 38b
Rasmus Andersen Rytter af Stødov og Maren Pedersdatter af Esby (copuleret)
Rasmus Pedersen og Karen Jensdatter af Ørby (copuleret)
Konfirmation:
Christen Rasmussen af Esby
Rasmus Jørgensen Gravmand af Stødov
Rasmus Michelsen tjenende i Ørby
Christen Michelsen af Ørby
Peder Laursen af Fejrup
Peder Rasmussen Tuesen
Anders Rasmussen Tuesen begge brødre af Borup
Anders Christensen Kræmmer
Rasmus Rasmussen begge tjenende i Stødov
Hedvig Mathiasdatter Sommerfeldt
Kirsten Michelsdatter af Ørby
Maren Nielsdatter af Borup
Maren Laursdatter af Stødov
Anne Jensdatter af Borup
Mette Jensdatter af Borup
Anne Jensdatter af Ørby
Anne Marie Pedersdatter - 37 år
Anne Rasmusdatter af Fejrup - 77 år
Niels Jacobsens barn af Borup - Rasmus
Rasmus Nielsens søn af Ørby - 3 år
Niels Hansen Knippels barn - Jens
fol 39b
Rasmus Pedersen Tuesen af Borup - 51 år
Jens Rasmussen Tyrris barn af Ørby - Søren Glud
Michel Troelsens barn af Borup - Anne Marie
Jens Madsen og Karen Madsdatter af Borup (trolovet)
Søren Andersen Smeds barn af Borup - Kirsten
fol 40a
Peder Jensens barn af Stødov - Anne
Niels Nielsen Bondes barn af Borup - Rasmus
fol 40b
Jens Pedersen Smeds barn af Esby - Mette Kirstine
Rasmus Pedersens barn i den nedre gård i Ørby - Anne Marie
Rasmus Hejgårds hjemmedøbte barn af Ørby - Niels (døde strax)
fol 41a
Rasmus Jensen Skippers barn af Esby - Anders
Niels Simonsen i Borup - 52 år
Michel Rasmussen og Karen Sørensdatter af Stødov (trolovet)
Peder Jensen og Inger Marie Rasmusdatter af Esby (trolovet)
Hans Laursen af Strands og sl Niels Simonsens enke Maren Pedersdatter af Borup (trolovet)
fol 41b
Niels Jensen Søndergårds barn af Stødov - Jens
Christen Svendsens barn af Esby - Michel
Rasmus Nielsens barn ved højen i Ørby - Anne

1760
fol 42a
Michel Jørgensens barn af Stødov - Mette Marie
Anders Rasmussen Rytters barn af Stødov - Anders
fol 42b
Søren Pedersen Hansens barn af Esby - Peder
Christen Sørensen Majs barn af Esby - Søren
fol 43a
Sophie Rudolphsdatters uægte barn - Marie Elisabeth
Anne Christensdatter Pave af Esby - 66 år
Christen Majs hustru Karen Pedersdatter af Esby - 27 år
Birgitte Nielsdatter af Stødov - 62 år
Christen Sørensen Maj af Esby og Elisabeth Sørensdatter af Stengården (trolovet)
Maren Nielsdatter af Stødov som i sin enkestand var besvangret af soldat Rasmus Rasmussen Bonde (public absolveret)
fol 43b
Peder Joensens datter af Stødov som blev ligget ihjel hos forældrene - 10 uger
Jens Simonsen af Ørby - 30 år
Niels Nielsen af Esby - 68 år
Sophie Rudolphsdatter af Esby som udlagde Søren Bohr tjenende på Skærsø (public absolveret)
Rasmus Pedersen Skippers barn af Stødov - Maren
fol 44a
Peder Jensen og hustru for barnet som blev ligget ihjel (public absolveret)
Jens Jensens barn af Fejrup - Jens
Maren Nielsdatters uægte barn - Jens
fol 44b
Mette Jensdatter Klokkers af Borup - 83 år
Joen Pedersen af Stødov - 64 år
Peder Jensen og Inger Marie Rasmusdatter af Esby (copuleret)
Michel Rasmussen og Karen Sørensdatter af Stødov (copuleret)
Jens Madsen og Karen Madsdatter af Borup (copuleret)
Rasmus Sørensens barn af Stødov - Niels
fol 45a
Søren Pedersen Lykkes barn af Ørby - Maren
Christen Sørensen af Esby og Elisabeth Sørensdatter af Fejrup (copuleret)
Niels Gustavsen og Kirsten Rasmusdatter af Esby (copuleret)
Michel Jensen Kruses barn af Esby - Jens
fol 45b
Michel Rasmussens barn af Stødov - Rasmus
Rasmus Hansens barn af Ørby - Karen
fol 46a
Søren Malers barn af Esby - Birthe (døde strax)
Søren Andersen Wærn og Anne Cathrine Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
Niels Laursen af Stødov og Karen Jensdatter af Borup (copuleret)
Michel Rasmussens søn Rasmus - 2 mdr
Rasmus Andreas Hejgårds barn af Ørby - Niels
fol 46b
Peder Jensen Løjborgs barn af Esby - Rasmus
Jens Rasmussen Tyrris barn af Ørby - Mette Marie

1761
fol 47a
Peder Clausen Smed af Esby - 64 år
Rasmus Skrædders barn af Esby - Niels (døde strax)
Niels Nielsen Møller af Kjerris mølle og Marianne Andersdatter af Kongsgård (trolovet)
Laurs Pedersen Duuns tvillinger - Rasmus og Michel
fol 47b
Jens Berings barn af Fejrup - Hans
Niels Laursens barn af Smummen i Stødov - Laurs
fol 48a
Niels Gustavsens barn af Esby - Anne Marie
Niels Gustavsens Anne Marie, ligget ihjel hos moderen, hvorfor hun stod skrifte (public absolveret)
Hans Jørgen Christensens barn af Esby - Karen
fol 48b
Konfirmation:
præstens søn Oluf Sommerfeld
Søren Jensen
Jens Rasmussen
Jens Michelsen af Esby
Jens Laursen Hejgård af Stødov
Søren Pedersen og
Søren Jensen af Ørby
Jens Nielsen af Stødov
Søren Nielsen af Borup
Anne Marie Michelsdatter af Ørby
Maren Andersdatter af præstegården
Maren Nielsdatter af Fejrup
Anne Nielsdatter af Ørby
Elisabeth Andersdatter af Esby
degnen mons Christen Svanes barn - Rasmus
fol 49a
Søren Andersen Wærns barn af Stødov - Jørgen
Michel Troelsens søn Jens - 11 år
Rasmus Jensen Skippers barn af Esby - Jens
fol 49b
Michel Sørensens barn af Ørby - Anne Margrethe
Anders Laursen Greves barn af Esby - Maren
Maren Andersdatter af Borup for lejermål. Udlagde soldat Søren Christensen Knudsen af Esby (public absolveret)
Jens Pedersen Gravs barn af Esby - Anne
fol 50a
Christen Sørensen Majs barn af Esby - Karen
Rasmus Sørensen Mellers barn af Stødov - Karen
fol 50b
Maren Andersdatters uægte barn af Borup - Karen
Rasmus Sørensen Krejs barn af Esby - Rasmus
Søren Andersen Wærns søn Jørgen af Stødov - ½ år
Jens Madsens barn af Borup - Dorthe Cathrine
fol 51a
Jens Madsens dødfødte tvillingedatter af Borup (begravet)
Jens Madsens hustru Karen Madsdatter af Borup - 28 år
Jens Pedersen Smed af Esby - 34 år
Christen Pedersen Søndergårds barn af Fejrup - Jens
fol 51b
Rasmus Jensen Skippers søn Jens - ½ år
Jens Madsen og Apelone Jørgensdatter af Borup (trolovet)
Niels Hansen Knippels barn af Stødov - Anne Marie (døde strax)
sl Jens Pedersen Smeds datter af Esby - 3 år
Michel Jørgensens barn af Stødov - Anne
fol 52a
Niels Jensen Søndergårds barn af Stødov - Marie Anne
Christen Degns barn af Ørby - Peder
Michel Jørgensens liden datter Anne (begravet)
Niels Jørgensen Knøvl af Borup - 45 år
fol 52b
Kirsten Nielsdatter af Stødov - 76 år
Peder Joensens barn af Stødov - Anne
Michel Rasmussens barn af Stødov - Søren
Søren Sørensen Feld og Maren Nielsdatter af Borup (trolovet)
fol 53a
Søren Nielsen af Agri og Anne Marie Sørensdatter af Ørby (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Stødov - 17 år
Peder Christiansen Smed og Mette Nielsdatter af Esby (trolovet)
Mads Sørensen af Kongsgård - 32 år

1762
fol 53b
Rasmus Dams barn af Ørby - Gunder
Jørgen Jacobsen af Hyllested og Mette Nielsdatter af Stødov (trolovet)
Peder Christensen Holst af Kongsgård - 74 år
Rasmus Christensens barn af Stødov - Christen
fol 54a
Jens Troelsen af Borup - 73 år
Dorthe Sørensdatter Stoumands uægte barn af Fejrup - Maren (Hun var besvangret i Agri præstegården og public absolveret i Agri, udlagde Søren Nielsen Høgh som tjente ibd)
Michel Sørensen af Agri og Elisabeth Nielsdatter af Fejrup (trolovet)
Hans Olufsens søn Oluf - 10 år
Michel Simonsens hustru af Esby - 32 år
Jens Madsen og Apelone Jørgensdatter af Borup (copuleret)
Laurs Jensens sl søns datter Mette Marie i Stengården - 5 år
fol 54b
Jens Laursen Bødker af Dejret og Karen Mortensdatter Jens Troelsens enke af Borup (trolovet/copuleret?)
Rasmus Nielsen Skrædders barn af Esby - Jens
Peder Andersen og Else Birthe Rasmusdatter af Kongsgård (trolovet)
Anders Michelsen af Esby og Maren Andersdatter af Borup (trolovet)
Søren Sørensen Feld og Maren Nielsdatter af Borup (copuleret)
Jens Madsens barn af Borup - Karen
fol 55a
Michel Sørensen af Agri og Elisabeth Nielsdatter af Stengården (copuleret)
Michel Troelsens barn af Borup - Anne
Peder Christiansen Smed og Mette Nielsdatter af Esby (copuleret)
Jens Christiansen af Boeslum og Elisabeth Nielsdatter af Esby (trolovet)
Jens Laursen Bødker og Karen Mortensdatter af Borup (copuleret)
fol 55b
Anders Michelsen og Maren Andersdatter af Borup (copuleret)
Jørgen Jacobsen og Mette Nielsdatter af Stødov (copuleret)
Peder Andersen og Else Birthe Rasmusdatter af Kongsgård (copuleret)
Rasmus Pedersens barn i den nedre gård i Ørby - Dorthe
Søren Lykkes dødfødte datter af Ørby (begravet)
fol 56a
Rasmus Pedersen Skipper af Stødov - 32 år
Peder Jensen Løjborgs barn af Esby - Kirsten
Rasmus Nielsens barn af Ørby - Michel
Jens Sørensen Smed og sl Rasmus Skippers enke Anne Marie Nielsdatter af Stødov (trolovet)
fol 56b
Niels Gustavsens barn af Esby - Søren
Michel Sørensens barn af Ørby - Jens (døde strax)
Rasmus Jensen Skippers barn af Esby - Jens
Rasmus Laursens hustru af Stødov - 61 år
fol 57a
Laurs Laursen Fisker af Borup - 45 år
Jens Christiansen af Boeslum og Elisabeth Nielsdatter af Esby (copuleret - i Dråby kirke)
Michel Jørgensens barn af Stødov - Jens
Jens Laursen Bødkers barn af Borup - Søren
fol 57b
Peder Christiansen Smeds barn af Esby - Marianne
Michel Sørensen af Ørby og hans hustru Anne Kirstine Sørensdatter hvis lidet drengebarn døde hos dem i sengen (public absolveret)

1763
fol 58a
Rasmus Andreas Nielsen Hejgårds barn af Ørby - Jens
Christen Andersen Kræmmer af Esby - 67 år
Jens Rasmussen Skippers hustru Anne Sørensdatter af Esby - 60 år
Meller-Rasmusses hustru Karen Jensdatter af Stødov - 60 år
fol 58b
Rasmus Jensen Juels barn af Ørby - Jens
Maren Rasmusdatter Cort af Borup - 77 år
Karen Sørensdatter Krej af Esby - 60 år
sl Rasmus Pedersen Skippers barn af Stødov, som hans enke Anne Marie Nielsdatter efter hans død befandt sig frugtsommelig med - Anne Marie
Søren Sørensen Krej af Esby - 62 år
fol 59a
Niels Hansen Knippels barn af Stødov - Anne Marie
Christen Svendsens barn af Esby - Anne Cathrine
Christen Sørensen af Esby og Anne Marie Jensdatter af Fejrup for lejermål (public absolveret)
fol 59b
Hans Knippels enke Anne Rasmusdatter af Stødov - 70 år
degnen sr Christen Svanes barn af Esby - Niels Poulsen
Konfirmation:
Rasmus Rasmussen Holst af Kongsgård
Peder Pedersen Skipper af Esby
Peder Rasmussen Høgh tjenende i Fejrup
Peder Jensen Duun af Esby
Niels Nielsen og
Christen Laursen Fisker begge af Borup
Karen Pedersdatter af den nordre gård i Esby
Kirsten Laursdatter Hejgård af Stødov
Kirsten Jensdatter
Maren Jensdatter Kruse
Anne Nielsdatter alle af Borup
fol 60a
Rasmus Andersen Rytters barn af Stødov - Anne Cathrine
Søren Christensen Pave af Esby - 59 år
Søren Andersen Wærns barn af Stødov - Anne Marie
Niels Rasmussen Greve og Anne Jensdatter af Esby (trolovet)
fol 60b
Anders Michelsens barn af Esby - Michel
Søren Hansens barn af Esby - Søren
Peder Jensen Løjborgs datter - 1 år
Jørgen Jacobsens barn af Stødov - Birthe Cathrine
fol 61a
Anne Marie Jensdatters uægte barn af Fejrup - Jens
Jens Christensen Hjulmand af Borup - 50 år
Niels Nielsen af Borup - 44 år
Jens Sørensen og Anne Marie Nielsdatter af Stødov (copuleret)
Hans Olufsens barn af Fejrup - Dorthe Marie
fol 61b
Jens Rasmussen Tyrris barn af Ørby - Birthe
Christen Svendsens søn af Esby - 2 år
Anders Laursen Greves datter af Esby - 3 år
Rasmus Sørensen Meller af Stødov - 60 år
Jørgen Jacobsens datter af Stødov - 1 år
Jens Jensen Kirkegård - 50 år
Hans Jørgen Christensens datter af Esby - 2 år
Rasmus Hansens og hustru Karen Jensdatters barn af Ørby - Mette Marie
fol 62a
Michel Sørensens barn af Ørby - Jens
Christen Sørensen Majs datter - 2 år
Jens Gravs datter af Esby - 2 år
Jens Tyrris datter - 3 år
Søren Hansens søn Søren af Esby - ½ år
Peder Løjborgs søn af Esby - 1 år
fol 62b
Søren Pedersen Lykkes barn af Ørby - Mette Marie
Rasmus Laursen Skov og Dorthe Jensdatter af Stødov (copuleret)
Peder Bentsen af Esby - 5 år
Rasmus Hansens datter af Ørby - 4 år
Rasmus Hejgårds søn af Ørby - 3 år
Rasmus Hejgårds datter af Ørby - 6 år
fol 63a
Peder Sørensen Winther af Esby - 71 år
Søren Pedersen Lykkes barn af Ørby - 2 uger

1764
fol 63a
min sl formand pastor Sommerfeld, som havde været sognepræst her i sognet i 24 år - 48 år
sl Hans Olufsen som tjente i præstegården - 38 år
Peder Smed af Borup - 73 år
Jens Joensens barn af Fejrup - Rasmus
fol 63b
Rasmus Dams steddatter af Ørby - 3 år
Karen Sørensdatters uægte barn af Esby - Karen
Rasmus Jørgensen og Dorthe Sørensdatter begge af Borup (trolovet)
Søren Maler af Esby forseelse imod det 6 bud (public absolveret)
Jens Michelsen Torup og Kirsten Rasmusdatter af Borup (trolovet)
Jens Tyrris gl moder af Ørby - 70 år
Karen Sørensdatter liden datter (begravet)
indsat den nye sognepræst Christian Redlich Boserup
Jens Michelsens hustru af Stødov - 63 år
fol 64a
Christen Sørensen Majs barn af Esby - Karen
Niels Jensen Søndergårds barn af Stødov - Anne
Niels Laursen af Esby og Karen Sørensdatter ibd for deres horeris synd (public absolveret)
Peder Jensen Løjborgs barn af Esby - Rasmus
Elisabeth Sørensdatter Christen Sørensens hustru af Esby (introduceret)
fol 64b
Mette Jensdatter Niels Jensen Søndergårds hustru af Stødov (introduceret)
Niels Laursens barn af Stødov - Jens
Anders Michelsens barn af Esby - Maren
Rasmus Jørgensen og Dorthe Sørensdatter begge af Borup (copuleret)
Peder Jensen Løjborgs hustru af Esby (introduceret)
Niels Laursens hustru af Stødov (introduceret)
Jens Michelsen Torup og Kirsten Rasmusdatter af Borup (copuleret)
Anders Michelsens hustru af Esby (introduceret)
Jens Andersen og Mette Marie Erichsdatter af Borup (trolovet)
Søren Hansens barn af Esby - Karen
fol 65a
Niels Rasmussen Greves barn af Esby - Rasmus
Søren Hansens hustru af Esby (introduceret)
Niels Rasmussens hustru af Esby (introduceret)
Søren Andersens tvillinger af Stødov - Anders og Rasmus
fol 65b
Michel Rasmussens barn af Stødov - Anne Kirstine
Søren Tyrresens ældste datter Marie Sørensdatter af Ørby - 17 år
Hans Sørensen og Kirsten Sørensdatter af Esby (trolovet)
Rasmus Hejgårds barn af Ørby - Anne
Jens Andersen og Mette Marie Erichsdatter af Borup (copuleret)
sognepræsten og hans kæreste jomf. Hedvig Sommerfeld (copuleret)
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Juels barn af Ørby - Anne
fol 66a
Niels Nielsens ældste datter Kirsten Nielsdatter - 28 år
Michel Rasmussens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Hejgårds hustru af Ørby (introduceret)
Rasmus Juels hustru af Ørby (introduceret)
den ene af Søren Andersens tvillinger, Anders (begravet)

1765
fol 66b
Jens Bødkers barn af Borup - Laurs
Jens Sørensen Løjborg af Esby - 82 år
Anders Juel og Anne Marie Pedersdatter i Hejgård (trolovet)
Jens Bødkers hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Jensen Skippers barn - Anne
Rasmus Nielsens barn af Ørby - Kirsten
fol 67a
Rasmus Nielsens barn af Esby - Kirsten
Laurs Laursen Hejgård af Stødov - 27 år
degnen sr Svanes tvillinger - Anne og Anne Kirstine
Niels Hansens barn af Stødov - Thomas
fol 67b
Jens Christian i Hejgård og Maren Jensdatter af Borup (trolovet)
Rasmus Nielsens hustru af Ørby (introduceret)
Christen Søndergårds tvillinger af Fejrup - Michel og Christen
Jens Madsens barn af Borup - Mads
Rasmus Nielsens hustru af Esby (introduceret)
degnes ene tvilling, Anne (begravet)
Anders Juel og Anne Marie Hejgård af Fejrup (copuleret)
Hans Sørensen og Kirsten Sørensdatter af Esby (copuleret)
Mette Nielsdatter af Stødov - 71 år
fol 68a
Niels Hansens hustru af Stødov (introduceret)
Christen Søndergårds hustru af Fejrup (introduceret)
Jens Madsens hustru af Borup (introduceret)
degnes anden tvilling, Anne Kirstine (begravet)
sr Svanes hustru (introduceret)
Jens Andersens barn af Borup - Anders
Peder Smeds enke af Fejrup - 60 år
Michel Jørgensens barn af Stødov - Jørgen
Jens Christian Hejgård og Maren Jensdatter af Fejrup (copuleret)
Jens Andersens hustru af Borup (introduceret)
Søren Smeds hustru af Stødov - 55 år
Michel Jørgensens hustru af Stødov (introduceret)
fol 68b
Rasmus Jensens barn af Stødov - Jens
Kirsten Sørensdatter af Esby - 85 år
Jens Tranes barn af Ørby - Thomas Bering
Jørgen Jacobsens barn af Stødov - Mette Kirstine
Maren Sørensdatter af Borup - 70 år
Rasmus Jensens hustru af Stødov (introduceret)
Michel Jørgensens liden søn af Stødov (begravet)
Jørgen Jacobsens hustru af Stødov (introduceret)
Jens Tranes hustru af Ørby (introduceret)
fol 69a
Rasmus Pedersens barn af Ørby - Cathrine Marie
Karen Sørensdatters uægte barn af Esby - Rasmus (Niels Christensen af Esby)
Jens Tyrris barn af Ørby - Mette Cathrine
Christen Pedersens barn af Ørby - Kirsten
Peder Laursen af Fejrup og Anne Marie Michelsdatter af Ørby (trolovet)
Rasmus Pedersen Søndergårds hustru af Ørby (introduceret)
fol 69b
Søren Malers barn af Esby - Birgitte
Anders Greves barn af Esby - Laurs
Christen Pedersens hustru af Ørby (introduceret)
Rasmus Rasmussen Bonde og Karen Jensdatter af Fejrup (trolovet)
Niels Nielsens hustru af Stødov - 66 år
Jens Tyrris hustru af Ørby (introduceret)
Anders Juels barn af Fejrup - Rasmus
Søren Andersens barn af Stødov - Karen
fol 70a
Anders Greves hustru af Esby (introduceret)
Søren Michelsen Smed af Stødov og Karen Olufsdatter af Kongsgård (trolovet)
præstens søn - Melchior Sommerfeld
Anders Juels hustru Anne Marie Hejgård af Fejrup (introduceret)
Søren Malers hustru af Esby (introduceret)
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Rytters barn af Stødov - Peder
Søren Pedersen Lykkes barn af Ørby - Jens
fol 70b
Søren Michelsen Smed af Stødov og Karen Olufsdatter af Kongsgård (copuleret)

1766
fol 70b
præstens hustru (introduceret)
Rasmus Rytters hustru af Stødov (introduceret)
Peiter Simonsen af Borup - 80 år
Rasmus Madsens hustru af Fejrup - 63 år
Søren P. Lykkes hustru af Ørby (introduceret)
Peder Laursen af Fejrup og Anne Marie Michelsdatter af Ørby (copuleret)
Niels Rasmussens barn af Esby - Jens
Niels Jensen tjenende i præstegården og Kirsten Sørensdatter af Esby (trolovet)
Rasmus Rasmussen Bonde og Karen Jensdatter af Fejrup (copuleret)
fol 71a
Rasmus Juels barn af Ørby - Peder
Oluf Jacobsen tjenende Rasmus Skrædder i Esby og Karen Sørensdatter ibd (trolovet)
Hans Sørensens barn af Esby - Mette Marie
Niels Rasmussens hustru af Esby (introduceret)
Michel Troelsens barn af Borup - Maren
Konfirmation:
Christen Jensen af Borup
Niels Joensen af Fejrup
Peder Rasmussen af Ørby
Maren Laursdatter af Fejrup
Rasmus Jensen Juels hustru af Ørby (introduceret)
Søren Glads barn af Esby - Anne
fol 71b
Michel Troelsens hustru af Borup (introduceret)
Christen Pedersens søn Peder af Fejrup - 15 år
Hans Sørensens hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Rytters datter af Stødov - 3 år
Søren Glads hustru af Esby (introduceret)
Jens Rasmussen og Anne Nielsdatter begge af Stødov (trolovet)
Peder Joensens barn af Stødov - Jens
Rasmus Sørensens barn af Stødov - Marianne
fol 72a
Niels Nielsen af Stødov og Sidsel Pedersdatter af Fejrup (trolovet)
Jens Rasmussen og Anne Nielsdatter af Stødov (copuleret)
Peder Laursens barn af Fejrup - Laurs
Rasmus Sørensens hustru af Stødov (introduceret)
Peder Jensens hustru af Stødov (introduceret)
Peder Laursens hustru af Fejrup (introduceret)
Niels Jensen Løjborg og Kirsten Sørensdatter af Esby (copuleret)
Søren Andersens datter Karen af Stødov (begravet)
Rasmus Christensens barn af Stødov - Marie Kirstine
Oluf Jacobsen og Karen Sørensdatter af Esby (copuleret)
Rasmus Christensens hustru af Stødov (introduceret)
Christen Majs barn af Esby - Jens
fol 72b
sl Thomas Hansen Bering - 34 år
Christen Majs hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Stødov - Maren
Rasmus Nielsens liden søn af Esby (begravet)
en fattig udlænding hvis navn ikke kendes (begravet)

1767
fol 72b
Søren Thomasens liden datter af Ørby - 10 år
Søren Willumsen af Borup - 76 år
Michel Rasmussens barn af Stødov - Niels
Rasmus Jensens hustru af Stødov (introduceret)
Niels Jensen Løjborgs barn af Esby - Kirsten
fol 73a
Rasmus Hansens barn af Ørby - Jens
Michel Jørgensens barn af Stødov - Marianne
Morten Ruses barn af Borup - Søren
Michel Rasmussens hustru af Stødov (introduceret)
Niels Løjborgs hustru af Esby (introduceret)
Michel Jørgensens hustru af Stødov (introduceret)
Niels Nielsen og Sidsel Pedersdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Hansens hustru af Ørby (introduceret)
Morten Ruses hustru af Borup (introduceret)
Jens Joensens barn af Fejrup - Anne
Konfirmation:
Søren Andersen og
Søren Joensen af Stødov
Maren Rasmusdatter af Esby
Anne Pedersdatter af Fejrup
Mette Rasmusdatter
fol 73b
sl Søren Willumsens enke af Borup Kirsten Christensdatter - 48 år
Søren Hansens barn af Esby - Søren
Jens Joensens hustru af Fejrup (introduceret)
Anders R. Juels barn af Fejrup - Peder
Anders Michelsens barn af Esby - Anne
præstens barn - Elisabeth Cathrine Redlich
Kirsten Pedersdatter af Kongsgård - 81 år
fol 74a
Niels Søndergårds barn af Stødov - Jørgen
sl Anders Rytters enke Karen Madsdatter af Stødov - 60 år
Anders Michelsens hustru af Esby (introduceret)
sl Jens Michelsen Juel af Ørby - 71 år
Anders Juels hustru af Fejrup (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
Niels Jensens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Pedersen Nedergårds datter af Ørby - 5 år
Anne Marie Jensdatters søn af Fejrup - 2 år
Anne Jensdatter af Esby - 76 år
Hans Sørensens hustru af Esby Kirsten Svendsdatter - 34 år
degnen sr Svanes barn - Anne
Rasmus Hejgårds barn af Ørby - Karen
fol 74b
Niels Gustavsens barn af Esby - David
sr Svanes sl hustru - 39 år
Peder Laursens barn af Fejrup - Mette Kirstine
Niels Hansens barn af Stødov - Niels
sr Svanes spæde datter Anne - 4 uger
Niels Laursens barn af Stødov - Rasmus
Peder Laursens hustru af Fejrup (introduceret)
Hans Sørensen af Esby og Maren Pedersdatter fra Agri som tjente i Esby (trolovet)
fol 75a
Rasmus Hejgårds hustru af Ørby (introduceret)
Michel Mousings moder sl Kirsten Svendsdatter af Ørby - 85 år
Søren Andersen Rytters barn af Stødov - Marianne
Søren Andersens Marianne (begravet)
degnen sr Christen Svane og Birthe Jensdatter Elmands som tjente i præstegården (trolovet)
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
Laurs Nielsen af Agri og Maren Jensdatter af Esby (copuleret)
Niels Laursens hustru af Stødov (introduceret)
Michel Sørensens barn af Esby - Anders
Jens Christensen og Mette Marie Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Oluf Jacobsens barn af Esby - Anne
Jens Andersens barn af Borup - Erich
fol 75b
Jens Christian Hejgårds dødfødte datter af Fejrup (begravet)
Jens Rasmussens dødfødte datter af Fejrup (begravet)

1768
fol 75b
Oluf Jacobsens liden nydøbte datter af Esby (begravet)
Jens Rasmussens hustru af Fejrup - 34 år
Oluf Jacobsens hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Ørby - Marie Kirstine
Jørgen Rasmussens hustru af Stødov - 78 år
Michel Sørensens hustru af Esby (introduceret)
Jens Christian Hejgårds hustru af Fejrup (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Stødov - Michel
sl Michel Andersen Rytter af Stødov - 36 år
Jens Andersens hustru af Borup (introduceret)
fol 76a
degnen sr Svane og Birthe Elmands (copuleret)
Jens Christensen og Mette Marie Rasmusdatter af Fejrup (copuleret)
Rasmus Høghs gl moder af Esby - 70 år
Rasmus Nielsens hustru af Ørby (introduceret)
Mads Staunings hustru af Esby - 60 år
Rasmus Jensens hustru af Stødov (introduceret)
Søren Glads barn af Esby - Anders
Rasmus Nielsens barn af Esby - Dorthe
Konfirmation:
Laurs Jensen Hejgård af Kongsgård
Jacob Nielsen
Christen Sørensen og
Søren Andersens søn og
Peder Jensen Berings søn af Borup
Mads Pedersen af Stødov
Karen og Maren Nielsdatter og
Anne Laursdatter af Borup
Dorthe Joensdatter af Stødov
Elisabeth Jacobsdatter hjemmehørende i Viderup i Vistoft sogn i tjeneste hos Rasmus Sørensen i Stødov
Anne Margrethe Rasmusdatter af Ørby
Hans Sørensen og Maren Pedersdatter af Esby (copuleret)
Søren Glads hustru af Esby (introduceret)
Niels Rasmussens barn af Esby - Laurs
fol 76b
Anne Cathrine Sørensdatter af Esby - 65 år
Jens Tranes søn Anders af Ørby - 17 år
Niels Rasmussens hustru af Esby (introduceret)
Jens Sørensens barn af Stødov - Anne
Jens Sørensens hustru af Stødov (introduceret)
Jens Andersens søn af Borup - 2 år
Søren Andersens barn af Stødov - Anne
præstens barn - Mette Pouline
fol 77a
Peder Løjborgs dødfødte barn af Esby (begravet)
Søren Andersens datter Anne af Stødov (begravet)
Jens Christensens barn af Fejrup - Christen
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
Jens Madsens barn af Borup - Anne
Peder Løjborgs hustru af Esby (introduceret)
Søren Rasmussen Rungborg og Maren Jensdatter af Borup (trolovet)
Jens Madsens nyfødte datter af Borup (begravet)
degnen sr Svanes barn - Melchior Sommerfeld
Peder Joensens barn af Stødov - Kirsten
fol 77b
Jens Madsens hustru af Borup (introduceret)

1769
fol 77b
degnen sr Svanes hustru (introduceret)
Oluf Jacobsen Voldborgs dødfødte datter (begravet)
Laurs Pedersen Lykke og Maren Laursdatter af Fejrup (trolovet)
Peder Joensens hustru af Stødov (introduceret)
Michel Troelsens barn af Borup - Søren
ungkarl af Viderup Michel Jacobsen og Mette Joensdatter af Stødov (trolovet)
Michel Troelsens liden søn (begravet)
Anders Juels barn af Fejrup - Michel
Oluf Jacobsens hustru af Esby (introduceret)
Laurs Pedersen Lykke og Maren Laursdatter af Fejrup (copuleret)
Jørgen Jacobsens barn af Stødov - Jacob
fol 78a
Konfirmation:
Søren Pedersen og
Peder Jensen Grav begge af Esby
Rasmus Christensen Skrædder af Stødov
Jørgen Andersen af Fejrup
Jens Michelsen og
Michel Sørensen Provst af Ørby
Niels Nielsen Nord-Marens søn af Stødov
Karen Nielsdatter og
Maren Jensdatter begge af Borup
Michel Jacobsen og Mette Joensdatter af Viderup (copuleret - i Vistoft kirke)
Michel Troelsens hustru af Borup (introduceret)
Jørgen Jacobsens hustru af Stødov (introduceret)
Anders Juels hustru af Fejrup (introduceret)
Jens Christian Pedersen Hejgårds barn af Fejrup - Karen
Hans Sørensens barn af Esby - Kirsten
Christen Majs barn af Esby - Maren
fol 78b
Niels Høghs enke af Esby Maren Sørensdatter - 80 år
Karen Sørensdatter af Stødov - 58 år
Jens Christian Pedersen Hejgårds hustru af Fejrup (introduceret)
Søren Rasmussen Rungborg og Maren Jensdatter af Borup (copuleret)
Hans Sørensens hustru af Esby (introduceret)
Christen Sørensen Majs hustru af Esby (introduceret)
Laurs Pedersen Lykkes barn af Fejrup - Dorthe
Jens Simonsen af Borup - 60 år
ungkarl Søren Jensen Degn af Esby og Anne Jensdatter af Borup (trolovet)
ungkarl Christen Laursen Fisker og pige Anne Marie Nielsdatter begge af Borup (trolovet)
Rasmus Juels barn af Ørby - Maren
Laurs Pedersen Lykkes hustru af Fejrup (introduceret)
fol 79a
Niels Jensen Løjborgs barn af Esby - Karen
Niels Hansens barn af Stødov - Anne
Niels Løjborgs datter Karen (begravet)
Rasmus Hejgårds barn af Ørby - Mette
Michel Jørgensens barn af Stødov - Laurs
Niels Jensen Løjborgs hustru af Esby (introduceret)
Niels Hansen Knippels hustru af Stødov (introduceret)
fol 79b
Bent Rudolphsens hustru af Esby - 60 år
Michel Jørgensens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Hejgårds hustru af Ørby (introduceret)
Jens Andersens barn af Borup - Anders
ungkarl Søren Jensen Degn af Esby pige Anne Jensdatter af Borup (copuleret)
præstens hjemmedøbte datter - Ellen Marie
sl Niels Hansens enke af Stødov - 80 år
Søren Andersens barn af Stødov - Karen
fol 80a
præstens datter Ellen Marie - 4 uger

1770
fol 80a
Jens Andersens hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Nielsen Hejgårds liden datter Mette af Ørby - 13 uger
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
Søren Rugårds hustru af Fejrup - 64 år
ungkarl Christen Laursen Fisker og pige Anne Marie Nielsdatter begge af Borup (copuleret)
Rasmus Jensens barn af Stødov - Peder
fol 80b
ungkarl Peder Pedersen Skipper og pige Karen Pedersdatter begge af Esby (trolovet)
enkemand Bent Rudolphsen og pige Kirsten Jensdatter tjenende Peder Holst i Kongsgård i Esby (trolovet)
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)
en fattig enke Maren Sørensdatter fra Rosmus by i Sønder herred som blev syg og døde hos Anders Juel i Fejrup (begravet)
ungkarl Søren Sørensen og pige Karen Jensdatter begge tjenende fru Sommerfeld i Skovsgård (trolovet)
Niels Jensen Søndergårds og Mette Jensdatters barn af Stødov - Niels
ungkarl Peder Pedersen Skipper og pige Karen Pedersdatter begge af Esby (copuleret)
Jens Berings søn Hans af Borup som druknede - 9 år
Michel Troelsens barn af Borup - Søren
Niels Jensen Søndergårds hustru Mette Jensdatter af Stødov (introduceret)
fol 81a
Søren Sørensen Svendsen af Kongsgård og Karen Jensdatter af Strands (copuleret)
Peder Jensen Løjborgs og Inger Marie Rasmusdatters tvillinger af Esby - Jens og Anders
Rasmus Olufsen Koch af Egsmark og Anne Marie Jørgensdatter af Stødov (trolovet)
Peder Rasmussen Høgh af Esby og Mette Jensdatter af Borup (trolovet)
Michel Troelsens hustru Anne Sørensdatter af Borup (introduceret)
Søren Jensen af Ørby og Dorthe Andersdatter Rytter af Stødov (trolovet)
enkemand Jens Rasmussen af Fejrup og pige Maren Laursdatter af Stødov (trolovet)
Søren Sørensen Svendsens og Karen Jensdatters barn af Stødov - Søren
fol 81b
Peder Jensen Løjborgs hustru Inger Marie Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Søren Sørensen Svendsens hustru Karen Jensdatter af Stødov (introduceret)
Jens Rasmussen Tyrris og Kirsten Sørensdatter Gluds barn af Ørby - Rasmus
Søren Jensen Degns og Anne Jensdatters barn af Ørby - Anne
enkemand Jens Rasmussen og pige Maren Laursdatter begge af Stødov (copuleret)
Hans Christophersen af Ørby - 48 år
ungkarl Søren Pedersen Cort af Ørby og pige Karen Andersdatter af Stødov (trolovet)
Søren Jensen Degns hustru Anne Jensdatter af Ørby (introduceret)
Jens Rasmussen Tyrris hustru Kirsten Sørensdatter Glud af Ørby (introduceret)
fol 82a
Michel Sørensen Attrups og Kirstine Sørensdatters barn af Esby - Maren
degnen sr Svanes og Birthe Jensdatters barn - Jens
enkemand Bent Rudolphsens og fæstemø Kirsten Jensdatters hjemmedøbte barn - Jens (døde strax)
ungkarl Søren Jensen af Ørby og pige Dorthe Andersdatter af Stødov (copuleret)
Michel Sørensen Attrups og Kirstine Sørensdatters datter Maren af Esby - 3 uger
Michel Kruse af Borup - 56 år
fol 82b
ungkarl Peder Rasmussen Høgh af Esby og pige Mette Jensdatter af Borup (copuleret)
enkemand Bent Rudolphsen af Esby og Kirsten Jensdatter af Begtrup tjenende i Kongsgård (copuleret)
ungkarl Søren Pedersen Cort af Ørby og pige Karen Andersdatter af Stødov (copuleret)
Michel Sørensen Attrups hustru Kirstine Sørensdatter af Esby (introduceret)
Bent Rudolphsens hustru Kirsten Jensdatter af Esby (introduceret)
Peder Laursens og Anne Marie Michelsdatters barn af Fejrup - Anne
Oluf Jacobsen Voldborgs og Karen Sørensdatters barn af Esby - Jacob
Rasmus Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Esby - Jens
fol 83a
degnen sr Svanes hustru Birthe Jensdatter (introduceret)
ungkarl Rasmus Olufsen og pige Anne Marie Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Andersen Rytters og Maren Pedersdatters dødfødte datter af Stødov (begravet)

1771
fol 83a
Peder Laursens hustru Anne Marie Michelsdatter af Fejrup (introduceret)
Oluf Jacobsens hustru Karen Sørensdatter af Esby (introduceret)
præstens og Hedvig Sommerfelds barn - Christine Marie
fol 83b
Søren Rasmussen Rungborgs og Maren Jensdatters barn af Borup - Anne
Rasmus Andersen Rytters hustru Maren Pedersdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru Dorthe Nielsdatter af Esby (introduceret)
Niels Hansen Knippels datter Anne af Stødov - 1 år
Søren Andersen Glads og Inger Jensdatters barn af Esby - Jens
ungkarl Christen Jensen af Borup og pige Mette Mortensdatter tjenende Jens Jensen i Stengården (trolovet)
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Rasmus Nielsen Hejgårds og Mette Marie Jensdatters barn af Ørby - Marianne
fol 84a
Søren Rasmussen Rungborgs hustru Maren Jensdatter af Borup (introduceret)
Niels Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Esby - Dorthe
Anders Rasmussen Juels og Anne Marie Pedersdatters tvilling af Fejrup - Karen
Anders Rasmussen Juels anden tvilling (begravet)
Søren Andersen Glads hustru Inger Jensdatter af Esby (introduceret)
den gl krigsmand Mads Andersen Stauning af Esby - 86 år
fol 84b
Peder Sørensen Hejgård af Fejrup - 60 år
Søren Sørensen Smed af Borup og Kirsten Jensdatter ibd (trolovet)
Christen Jensen Smed og Mette Mortensdatter af Borup (copuleret)
Jens Joensens og Kirsten Jensdatters barn af Fejrup - Maren
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Peder
Anders Juels datter Karen - 6 uger
Niels Rasmussens hustru Anne Jensdatter af Esby (introduceret)
Anders Rasmussen Juels hustru Anne Marie Pedersdatter af Fejrup (introduceret)
Michel Jørgensens og Anne Laursdatters barn af Stødov - Jørgen
Konfirmation:
Christen Jensen Hejgård og
Peder Madsen Holst af Kongsgård
Jens Nielsen
Anders Sørensen
Rasmus Michelsen af Borup
Rasmus Laursen og
Lene Rasmusdatter af Ørby
Anne Christensdatter
Anne Laursdatter og
Birthe Pedersdatter af Fejrup
Maren Rasmusdatter
Anne Sørensdatter
Mette Kirstine Sørensdatter ?mand og
Maren Jensdatter Grav af Esby
fol 85a
Jens Joensens hustru Kirsten Jensdatter af Fejrup (introduceret)
Rasmus Nielsen Hejgårds hustru Mette Marie af Ørby (introduceret)
Laurs Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Michel Jørgensens hustru Anne Laursdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Jens Laursen Hejgård af Stødov og pige Karen Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Peder Pedersen Skippers og Karen Pedersdatters barn af Esby - Rasmus
Rasmus Olufsens og Anne Marie Jørgensdatters barn af Stødov - Jørgen
fol 85b
ungkarl Peder Rasmussen Tuesen og Michel Kruses enke Maren Jensdatter af Borup (trolovet)
Michel Jørgensens søn Jørgen - 8 uger
Peder Pedersen Skippers hustru Karen Pedersdatter af Esby (introduceret)
Jens Rasmussens hustru Maren Laursdatter af Fejrup - 30 år
Jens Rasmussens søn - Laurs
Søren Strands af Stødov (begravet)
Jens Christian Hejgårds og Maren Jensdatters barn af Fejrup - Jens
fol 86a
Rasmus Olufsens hustru Anne Marie Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Jensen Juels og Anne Pedersdatters barn af Ørby - Karen
Rasmus Jensens og Karen Andersdatters barn af Esby - Anne Cathrine
Søren Jensen Samsings og Dorthe Andersdatters barn af Ørby - Anne Marie
fol 86b
Joen Jensen Rytter af Esby - 54 år
Jens Christian Hejgårds hustru Maren Jensdatter af Fejrup (introduceret)
Rasmus Sørensen Meller - 44 år
enkemand Jens Rasmussen af Fejrup og pige Marie Elisabeth Sørensdatter som tjener Jens Pedersen i Stengården (trolovet)
Rasmus Jensens hustru Karen Andersdatter af Esby (introduceret)
Rasmus Jensen Juels hustru Anne Pedersdatter af Ørby (introduceret)
Søren Jensen Samsings hustru Dorthe Andersdatter af Ørby (introduceret)
Søren Pedersen Lykkes og Anne Jensdatters barn af Ørby - Søren
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters barn af Esby - Anne
fol 87a
ungkarl Søren Sørensen Smed og pige Kirsten Jensdatter begge af Borup (copuleret)
Jens Sørensen Smeds hustru Anne Marie Nielsdatter af Stødov - 39 år
ungkarl Rasmus Thomasen tjenende sr Tørslev i Ebeltoft og enke Anne Jørgensdatter af Stødov (trolovet)
Søren Sørensen Rugårds og Anne Madsdatters barn af Fejrup - Mette Marie
enkemand Jens Sørensen af Stødov og pige Dorthe Pedersdatter tjenende i præstegården (trolovet)
ungkarl Jens Laursen Hejgård af Stødov og pige Karen Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Rasmus Pedersen Tyrris hustru Maren Michelsdatter af Ørby - 64 år
Christen Sørensen Majs og Elisabeth Sørensdatters barn af Esby - Anne Marie
fol 87b
Søren Strands' enke Anne Marie af Stødov - 60 år
Christen Jensen Smeds og Mette Mortensdatters barn af Borup - Jens
Søren Rugårds hustru Anne Madsdatter af Fejrup (introduceret)
ungkarl Peder Rasmussen Tuesen og Michel Kruses enke Maren Jensdatter af Borup (copuleret)
enkemand Jens Rasmussen og pige Marie Elisabeth Sørensdatter af Fejrup (trolovet)
Rasmus Andersen Rytters og Maren Pedersdatters barn af Stødov - Anne Cathrine

1772
fol 88a
Christen Laursen Fiskers og Anne Marie Nielsdatters barn af Borup - Anne
Christen Majs hustru Elisabeth Sørensdatter af Esby (introduceret)
Rasmus Hejgårds datter af Ørby - 4 år
Niels Jensen Søndergård af Stødov - 50 år
Rasmus Andersen Rytters hustru Maren Pedersdatter af Stødov (introduceret)
Christen Jensen Smeds hustru Mette Mortensdatter af Borup (introduceret)
Anne Margrethe Rasmusdatters uægte barn. Hun tjente Jens Christian Hejgård i Kongsgård - Anne Kirstine (en ukendt hun mødte i Lyngsbækgårds skov)
fol 88b
ungkarl Jens Pedersen Rassen af Borup - 34 år
Anders Michelsens og Maren Andersdatters barn af Esby - Anders
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Stødov - Anne Kirstine
Jens Andersen Hjulmands og Mette Marie Erichsdatters barn af Borup - Niels Hejgård
Christen Laursens hustru Anne Marie Nielsdatter af Borup (introduceret)
Jørgen Andersen Soldat som tjente i Kongsgård (begravet)
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)
Jens Andersens hustru Mette Marie Erichsdatter af Borup (introduceret)
fol 89a
Anders Michelsens hustru Maren Andersdatter af Esby (introduceret)
Michel Sørensens og Anne Kirstines barn af Esby - Peder
Anders Rasmussen Juels datter af Fejrup - 1 år
Rasmus Nielsens hustru Kirsten Nielsdatter af Ørby - 40 år
Konfirmation:
Johan Christopher Hansen tjenende i præstegården
degnens datter Micheline Wilhadine Christensdatter af Esby
Anne Marie Rasmusdatter Hejgård af Ørby
Karen Rasmusdatter af Højen ibd
Søren Sørensen Smeds og Kirsten Jensdatters barn af Borup - Anne Cathrine
Peder Kruse af Esby - 80 år
Jens Michelsen af Stødov - 63 år
fol 89b
bibel uddelt til fattig husmand Rasmus Nielsen af Ørby
enkemand Rasmus Nielsen ved Højen og enke Maren Jensdatter begge af Ørby (trolovet)
Michel Sørensen Attrups hustru Anne Kirstine Jensdatter af Esby (introduceret)
Søren Sørensen Smeds hustru Kirsten Jensdatter af Borup (introduceret)
fol 90a
ungkarl Rasmus Thomasen og enke Anne Jørgensdatter sl Rasmus Sørensens enke af Stødov (trolovet)
Bent Rudolphsens og Kirsten Jensdatters barn af Esby - Karen
Søren Rasmussen Rungborgs og Maren Jensdatters barn af Borup - Marie
Michel Rasmussen Tyrri ungkarl af Ørby og pige Kirsten Laursdatter af Fejrup (copuleret)
Dorthe Pedersdatter Knuds af Esby - 64 år
Niels Hansen Knippels og Karen Jensdatters barn af Stødov - Anne
fol 90b
Søren Rasmussen Rungborgs hustru Maren Jensdatter af Borup (introduceret)
Bent Rudolphsens hustru Kirsten Jensdatter af Esby (introduceret)
gl pige Dorthe Madsdatter af Stødov - 61 år
Michel Sørensen Attrups yngste søn som fandtes død hos moderen i sengen - 22 uger
Michel Jørgensens hustru Anne Laursdatter af Stødov - 36 år
Jens Rasmussens og Marie Elisabeth Sørensdatters barn af Fejrup - Anne
fol 91a
ungkarl Anders Christensen Kræmmer og Niels Søndergårds enke Mette Jensdatter af Stødov (trolovet)
ungkarl Simon Peitersen af Borup og pige Kirsten Christensdatter af Stødov (trolovet)
enkemand Michel Jørgensen af Stødov og pige Maren Sørensdatter af Stødov (trolovet)
Niels Hansen Knippels hustru Karen Jensdatter af Stødov (introduceret)
Jens Rasmussens hustru Marie Elisabeth Sørensdatter af Fejrup (introduceret)
Rasmus Thomasen af Stødov - 34 år
ungkarl Anders Christensen Kræmmer og enke Mette Marie Jensdatter af Stødov (copuleret)
enkemand Michel Jørgensen og pige Maren Sørensdatter af Stødov (copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen ved Højen i Ørby og enke Maren Jensdatter ibd (copuleret)

1773
fol 91b
Jens Kirkegårds enke Rytter-Karen af Ørby - 74 år
Søren Paves enke af Esby - 77 år
Jens Andersen Smeds hustru Karen Jensdatter af Borup - 64 år
Jens Rasmussens hustru Marie Elisabeth Sørensdatter af Fejrup - 26 år
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Jens
Søren Jensen Degns og Anne Jensdatters barn af Ørby - Jens
ungkarl Rasmus Christensen Skrædder og enke Anne Jørgensdatter sl Rasmus Thomasens enke af Stødov (trolovet)
fol 92a
præstens og Hedvig Sommerfelds barn - Thomine Birgitte
Peder Høghs og Mette Jensdatters datter Anne af Esby - 1½ år
Søren Jensen Samsings og Dorthe Andersdatters barn af Ørby - Anders
Anders Rasmussen Juels og Anne Marie Pedersdatters barn af Fejrup - Karen
fol 92b
gl ungkarl Niels Pedersen af Fejrup - ca 80 år
Søren Jensen Løjborgs hustru Maren Jensdatter af Esby - 57 år
enkemand Jens Rasmussen af Fejrup og pige Lene Laursdatter tjenende i Kongsgård (trolovet)
Søren Jensen Degns hustru Anne Jensdatter af Ørby (introduceret)
Laurs Pedersen Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup (introduceret)
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Rasmus Jensen Juels og Anne Pedersdatters barn af Ørby - Michel
fol 93a
Rasmus Christensens og Mette Kirstine Hansdatters barn af Stødov - Kirsten
enkemand Søren Jensen Løjborg af Esby og pige Maren Andersdatter af Esby (trolovet)
Anders Rasmussen Juels hustru Anne Marie Pedersdatter af Fejrup (introduceret)
Søren Jensen Samsings hustru Dorthe Andersdatter af Ørby (introduceret)
gl pige Dorthe Jensdatter Bondes af Borup - 77 år
ungkarl Jens Laursen Færgemand af Bjødstrup i Tved sogn og pige Maren Nielsdatter af Borup (trolovet)
fol 93b
degnen sr Christen Svanes og Birgitte Jensdatters barn - Ebbe
ungkarl Simon Peitersen og pige Kirsten Christensdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Sørensens søn Rasmus af Esby - 12 år
Rasmus Christensens hustru Mette Kirstine Hansdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Jensen Juels hustru Anne Pedersdatter af Ørby (introduceret)
degnen sr Christen Svanes hustru Birgitte Jensdatter (introduceret)
ungkarl Rasmus Christensen og enke Anne Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Juels søn Michel - 8 uger
Konfirmation:
Anders Nielsen Wærn
Anders Nielsen Bonde
Jens Jensen i Borup
Peder Laursen Duun af Fejrup
Jacob Hansen af Kongsgård
Niels Rasmussen af Stødov
Søren Nielsen Høgh af Ørby
Margrethe Malene Boserup af præstegården
Anne Marie Sørensdatter af Borup
Mette Marie Michelsdatter af Esby
Maren Pedersdatter af Stødov
Marie Christiane Sørensdatter af Borup
fol 94a
enkemand Søren Jensen Løjborg og pige Maren Andersdatter af Esby (copuleret)
Søren Michelsen Smeds hustru Karen Olufsdatter - 39 år
Jens Laursen Hejgårds og Karen Rasmusdatters barn af Fejrup - Marie Kirstine
Michel Rasmussen Tyrris hjemmedøbte barn - Marie Kirstine
fol 94b
Michel Tyrris hustru Kirsten Laursdatter - 25 år
Jens Laursen Hejgårds hustru Karen Rasmusdatter af Fejrup (introduceret)
enkemand Jens Rasmussen af Fejrup og pige Lene Laursdatter af Kongsgård (copuleret)
enkemand Michel Rasmussen Tyrri og pige Lene Rasmusdatter Hejgård af Ørby (trolovet)
enkemand Søren Michelsen Smed af Stødov og pige Dorthe Marie Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Michel Jensen Mousing af Ørby - 57 år
fol 95a
gl enke Maren Andersdatter som opholdt sig hos Søren Andersen i Stødov - 80 år
Søren Andersens og Cathrine Jørgensdatters barn af Stødov - Dorthe
Anders Juels datter Karen af Fejrup - 7 mdr
Søren Andersens hustru Cathrine Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Anders Christensens og Mette Jensdatters tvillinger af Stødov - Christen og Anne Kirstine
fol 95b
enkemand Søren Michelsen Smed af Stødov og pige Dorthe Marie Rasmusdatter af Fejrup (copuleret)
Anders Christensens hustru Mette Jensdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Jens Laursen af Bjødstrup i Tved sogn og pige Maren Nielsdatter af Borup (copuleret)
enkemand Michel Rasmussen Tyrri af Ørby og pige Lene Rasmusdatter tjenende Peder Holst i Kongsgård (copuleret)
ungkarl Mads Pedersen Abel af Stødov og pige Anne Pedersdatter af Ørby (trolovet)

1774
fol 96a
Jens Michelsen Kruses hustru Anne Nielsdatter af Borup - 64 år
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Stødov - Søren
Rasmus Andersen Rytters og Maren Pedersdatters barn af Stødov - Anne Dorthe
Jens Rasmussens og Lene Laursdatters barn af Fejrup - Marie Cathrine
fol 96b
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters barn af Esby - Anne
Michel Sørensen Attrups og Anne Kirstine Jensdatters barn af Esby - Maren
ungkarl Mads Pedersen og pige Anne Pedersdatter af Ørby (copuleret)
Rasmus Rytters hustru Maren Pedersdatter af Stødov (introduceret)
Bent Rudolphsens og Kirsten Jensdatters barn af Esby - Maren
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)
fol 97a
Peder Rasmussen Høghs hustru Mette Jensdatter af Esby (introduceret)
Jens Rasmussens hustru Lene Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Niels Nielsen af Stødov - 78 år
Konfirmation:
Jens Jensen Grav og
Søren Rasmussen af Esby
Anders Jensen Lovmand fra Strands som tjener Anders Juel i Fejrup
Anne Michelsdatter
Anne Jensdatter og
Mette Christensdatter af Borup
Anne Rasmusdatter af Ørby
Maren Rasmusdatter af Esby
Søren Pedersen Corts og Karen Andersdatters barn af Ørby - Peder
Bent Rudolphsens hustru Kirsten Jensdatter af Esby (introduceret)
Søren Jensen Provsts hustru Maren af Esby - 64 år
Søren Rasmussen Rungborgs og Maren Jensdatters barn af Borup - Mette
Søren Corts hustru Karen Andersdatter af Ørby - 35 år
fol 97b
Michel Sørensen Attrups hustru Anne Kirstine af Esby (introduceret)
præstens og Hedvig Sommerfelds barn - Thomas Christian
Søren Pedersen Corts spæde søn Peder (begravet)
enke Anne Marie Sørensdatter fra Kærende i Sdr Hald herred - ca 50 år
Søren Glads og Inger Jensdatters barn af Esby - Kirsten
fol 98a
Søren Rungborgs hustru Maren Jensdatter af Borup (introduceret)
enkemand Søren Pedersen Cort af Ørby og pige Karen Sørensdatter af Fejrup (trolovet)
Søren Andersen Glads hustru Inger Jensdatter af Esby (introduceret)
præstens søn Thomas Christian fremstillet i kirken
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Simon Peitersens og Kirsten Christensdatters barn af Stødov - Anne Dorthe
Michel Rasmussen Tyrris og Lene Rasmusdatter Hejgårds hjemmedøbte barn af Ørby - Maren
fol 98b
Michel Tyrris Maren (begravet)
Simon Peitersens hustru Kirsten Christensdatter af Stødov (introduceret)
Christen Jensens og Mette Mortensdatters barn af Borup - Mette Cathrine
Jens Rasmussen Skipper af Esby - 61 år
ungkarl Jens Michelsen Mousing og pige Birthe Sørensdatter af Ørby (trolovet)
Hans Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Esby - Søren
Mathias Jensens hustru Karen Rasmusdatter af Fejrup - 70 år
ungkarl Peder Jørgensen Cort og pige Dorthe Joensdatter af Stødov (trolovet)
Christen Jensens hustru Mette Mortensdatter af Borup (introduceret)
fol 99a
Oluf Jacobsens og Karen Sørensdatters barn af Esby - Søren
Hans Sørensens hustru Maren Pedersdatter af Esby (introduceret)
Michel Rasmussen Tyrris hustru Lene Rasmusdatter Hejgård (introduceret)
Oluf Jacobsens hustru Karen Sørensdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Jens Kjeldsen og pige Anne Margrethe Rasmusdatter af Ørby (trolovet)
Jens Andersen Hjulmands og Mette Marie Erichsdatters barn - Rasmus
Søren Michelsen Smeds og Dorthe Marie Rasmusdatters barn af Stødov - Michel
fol 99b
enkemand Søren Pedersen Cort af Ørby og pige Karen Sørensdatter af Fejrup (copuleret)
Jens Caspersen af Fejrup - 76 år
Jens Michelsen Mousing og Birthe Sørensdatter af Ørby (copuleret)
ungkarl Peder Jørgensen Cort og pige Dorthe Joensdatter af Stødov (copuleret)
ungkarl Jens Kjeldsen af Ørby og den forhen besovede Anne Margrethe Rasmusdatter ibd (copuleret)
Søren Michelsen Smeds hustru Dorthe Marie Rasmusdatter af Stødov (introduceret)
Jens Andersen Hjulmands hustru Mette Marie Erichsdatter af Borup (introduceret)
Søren Michelsens søn - 2 mdr

1775
fol 100a
Jens Laursen Bødkers hustru Karen Mortensdatter af Borup - 45 år
Mads Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Ørby - Peder
enkemand Søren Jensen Provst og pige Maren Laursdatter begge af Esby (trolovet)
Rasmus Olufsens dødfødte søn af Stødov (begravet)
ungkarl Jens Jensen Greve af Esby og pige Anne Marie Sørensdatter af Borup (trolovet)
ungkarl Mads Pedersen af Stødov og pige Anne Laursdatter Duuns af Fejrup (trolovet)
Rasmus Olufsens hustru Anne Marie Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Peder Pedersen Skippers og Karen Pedersdatters barn af Esby - Marie Kirstine
fol 100b
Jens Christian Hejgårds og Maren Jensdatters barn af Fejrup - Marie Cathrine
Christen Sørensen Majs og Elisabeth Sørensdatters barn af Esby - Anne Cathrine
Mads Pedersens hustru Anne Nielsdatter af Ørby (introduceret)
enkemand Mathias Jensen af Fejrup og pige Kirsten Andersdatter af Stødov (trolovet)
Peder Normands moder Dorthe Duuns af Esby - 82 år
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Laurs
fol 101a
ungkarl Anders Andersen Kræmmer og pige Anne Jensdatter begge tjenende i præstegården (trolovet)
Peder Pedersens hustru Karen Pedersdatter af Esby (introduceret)
Søren Pedersen Corts og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Peder
ungkarl Søren Nielsen af Borup og pige Maren Nielsdatter af Stødov (trolovet)
Christen Sørensen Majs hustru Elisabeth Sørensdatter af Esby (introduceret)
Jens Christian Hejgårds hustru Maren Jensdatter af Fejrup (introduceret)
Jens Michelsens og Birthe Sørensdatters barn af Ørby - Anne Kirstine
Søren Jensen Degns og Anne Jensdatters barn af Ørby - Karen
fol 101b
ungkarl Mads Pedersen af Stødov og pige Anne Laursdatter af Fejrup (copuleret)
Peder Jørgensen Corts og Dorthe Joensdatters barn af Fejrup - Jørgen
Laurs Pedersen Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Konfirmation:
Niels J. Trane
Søren Jensen Glud
Laurs Jensen og
Søren Rasmussen af Ørby
Anne Marie Rasmusdatter og
Mette Marie Michelsdatter af Ørby
Anne Rasmusdatter og
Dorthe Hansdatter af Esby
Søren Glads søn Anders af Esby - 7 år
Søren Pedersen Lykkes og Anne Jensdatters dødfødte datter af Ørby (begravet)
Hans Laursens hustru Maren Pedersdatter af Borup - 58 år
Søren Pedersen Corts hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
enkemand Mathias Jensen af Fejrup og pige Kirsten Christensdatter af Stødov (copuleret)
Jens Michelsens hustru Birthe Sørensdatter af Ørby (introduceret)
fol 102a
ungkarl Laurs Sørensen Brokjær og pige Anne Marie Rasmusdatter begge af Ørby (trolovet)
Søren Jensen Degns hustru Anne Jensdatter af Ørby (introduceret)
Peder Jørgensen Corts hustru Dorthe Joensdatter af Fejrup (introduceret)
enkemand Jens Laursen Bødker af Borup og pige Marie Rasmusdatter af Dejret i Tved sogn (copuleret)
enkemand Hans Laursen af Borup og pige Dorthe Christensdatter ibd (trolovet)
ungkarl Jens Rasmussen af Esby og pige Karen Nielsdatter af Borup (trolovet)
Michel Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Stødov - Søren
Søren Pedersen Lykkes hustru Anne Jensdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Laurs Sørensen Brokjær og pige Anne Marie Rasmusdatter begge af Ørby (copuleret)
Mette Marie Jørgensdatters uægte barn - Jørgen (Hun kom fra Samsø og havde tjent en gift mand Jørgen Fries, som og blev udlagt til barnefader)
Michel Jørgensens hustru Maren Sørensdatter af Stødov (introduceret)
Michel Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Stødov - Karen
Michel Rasmussens hustru Karen Sørensdatter af Stødov (introduceret)
den gl mand Søren Rugård af Fejrup - 70 år
Søren Jensen Provst af Esby - 54 år
Mette Marie Sørensdatters uægte barn - 8 uger
Anders Rasmussen Juels og Anne Marie Pedersdatter Hejgårds barn af Fejrup - Kirsten
fol 103a
degnen Christen Svanes og Birthe Jensdatters hjemmedøbte tvilling - Rasmus
degnens dødfødte tvillingesøn (begravet)
ungkarl Michel Sørensen Provst og pige Elisabeth Andersdatter begge af Esby (trolovet)
ungkarl Jens Jensen Greve og pige Anne Marie Sørensdatter begge af Esby (copuleret)
Michel Rasmussen Tyrris og Lene Rasmusdatters barn af Ørby - Rasmus
Anders Juels hustru Anne Marie Pedersdatter Hejgård af Fejrup (introduceret)
degnens tvilling Rasmus fremstillet i kirken
fol 103b
Christen Laursen Fiskers og Marie Nielsdatters barn af Borup - Mette Marie
ungkarl Anders Andersen Kræmmer og pige Anne Jensdatter som begge forhen tjente i præstegården (copuleret)
Jens Rasmussen Normand ungkarl af Esby og pige Karen Nielsdatter af Borup (trolovet)
degnen Christen Svanes hustru Birthe Jensdatter (introduceret)
Søren Andersen Wærns og Anne Cathrine Jørgensdatters barn af Stødov - Anne
enkemand Hans Laursen og pige Dorthe Christensdatter begge af Borup (copuleret)
Jens Michelsen Torups steddatter Maren Nielsdatter - 28 år
ungkarl Søren Nielsen af Borup og pige Maren Nielsdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Jensen Juels og Anne Pedersdatters barn af Ørby - Michel
fol 104a
Michel Rasmussen Tyrris hustru Lene Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Rasmus Jensens enke Skipper-Anne af Esby - 89 år
Søren Andersen Wærns nyfødte datter af Stødov (begravet)
ungkarl Michel Sørensen Provst og pige Elisabeth Andersdatter begge af Esby (copuleret)
et midaldrende kvindemenneske ved navn Ellen, som døde i sognet (begravet)
Niels Laursens og Karen Jensdatters barn af Stødov - Anders
Søren Andersen Wærns hustru Anne Cathrine Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
fol 104b
Christen Laursen Fiskers hustru Maren Nielsdatter af Borup (introduceret)
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Stødov - Mette Marie
uddelt bibel til fattig mand Jens Bering af Borup

1776
fol 105a
Anders Christensen Kræmmers og Mette Marie Jensdatters barn af Stødov - Rasmus
Rasmus J. Juels hustru Anne Pedersdatter af Ørby (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers nyfødte søn - 3 uger
Michel Sørensen Provsts og Elisabeth Andersdatters barn af Esby - Dorthe
Jens Jensen Greves og Anne Marie Sørensdatters barn af Esby - Maren
præstens og hustru Hedvig Sommerfelds hjemmedøbte søn - Jørgen Severin
fol 105b
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)
Søren Rasmussen Rungborgs og Maren Jensdatters barn af Borup - Rasmus
Jens Laursen Bødkers og Marie Rasmusdatters barn af Borup - Niels
Niels Laursens hustru Karen Jensdatter af Stødov (introduceret)
Jens Rasmussen Mellers og Lene Laursdatters barn af Fejrup - Rasmus
fol 106a
Anders Andersen Kræmmers og Anne Jensdatters barn af Borup - Jens
Anders Christensen Kræmmers hustru Mette Jensdatter af Stødov (introduceret)
Michel Sørensen Provsts hustru Elisabeth Andersdatter af Esby (introduceret)
Jens Jensen Greves hustru Anne Marie Sørensdatter af Esby (introduceret)
Søren Rasmussen Rungborgs hustru Mette Jensdatter af Borup (introduceret)
Laurs Sørensen Brokjærs og Anne Marie Rasmusdatters barn af Ørby - Søren
præstens liden søn Jørgen Severin i kirke
fol 106b
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Jens Rasmussens hustru Lene Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Jens Laursens hustru Marie Rasmusdatter af Borup (introduceret)
Konfirmation:
Dines Rasmussen og
Thomas Pedersen af Stødov
Michel Jensen Bering af Borup
Jens Laursen Duun af Fejrup
Peder Nielsen kaldet Nor-Peder af Stødov
Joen Jensen af Fejrup
Henrich Hansen tjenende i præstegården
Anders Jensen Basse og
Laurs Jensen af Borup sidstnævnte født i Strands
Michel Rasmussen Høgh og
Niels Jensen Smed af Esby
Anne Sørensdatter af Borup
Mette Marie Jens Troelsens datter ibd
Anne Sørensdatter Meller og
Mette Michelsdatter af Stødov
Kirsten Christensdatter Søndergård af Fejrup
ungkarl Michel Christensen og pige Anne Marie Nielsdatter Wærn begge af Borup (trolovet)
Laurs Sørensen Brokjærs hustru Anne Marie Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Michel Christensens og fæstemø Anne Marie Nielsdatters barn af Borup - Anne
Søren Jensen Løjborg af Esby - 50 år
fol 107a
Søren Rasmussen Rungborgs yngste søn Rasmus (begravet)
Niels Jensen Løjborgs hustru Kirsten Sørensdatter af Esby - 29 år
Rasmus Olufsens og Anne Marie Jørgensdatters barn af Stødov - Niels
Jens Hjulmands enke af Borup - 70 år
Mads Pedersens og Anne Laursdatter Duuns barn af Stødov - Cyrene
Jens Kjeldsens og Anne Margrethe Rasmusdatters barn af Ørby - Anne
ungkarl Michel Christensen og pige Anne Marie Nielsdatter begge af Borup (copuleret)
fol 107b
Michel Christensens hustru Anne Marie Nielsdatter af Borup (introduceret)
Rasmus Olufsens hustru Anne Marie Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Søren Pedersen Søndergårds hustru Karen Rasmusdatter af Esby - 64 år
ungkarl Jens Michelsen og enke Maren Andersdatter af Esby (trolovet)
Jens Kjeldsens hustru Anne Margrethe Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Mads Pedersen Skrædders hustru Anne Laursdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru Anne Christensdatter af Esby - 58 år
Niels Jensen Løjborg af Esby - 38 år
Rasmus Nielsen af Esby - 48 år
ungkarl Christen Sørensen Ladefoged fra Søholt og pige Maren Rasmusdatter af Esby (trolovet)
Rasmus Nielsen Skrædders datter Maren af Esby - 20 år
Bent Rudolphsens og Kirsten Jensdatters barn af Esby - Gertrud
Anders Michelsens datter Maren af Esby - 12 år
Jens Laursen Bødkers hustru Marie Rasmusdatter af Borup - 36 år
fol 108a
Bent Rudolphsens hustru Kirsten Jensdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Christen Laursen og enke Dorthe Nielsdatter af Esby (trolovet)
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Borup - Niels
Hans Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Borup - Laurs
Jens Michelsen Mousings og Birthe Sørensdatters barn af Ørby - Maren
enkemand Jens Laursen Bødker og pige Maren Pedersdatter Cort af Ørby (trolovet)
Søren Nielsens hustru Maren Nielsdatter af Borup (introduceret)
Anders Michelsen af Esby - 41 år
fol 108b
Hans Laursens hustru Dorthe Christensdatter af Borup (introduceret)
Jens Michelsen Mousings hustru Birthe Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters barn af Esby - Karen
Niels Skovsen af Borup - 90 år
Søren Jensen Samsings og Dorthe Andersdatters barn af Ørby - Jens
ungkarl Jens Michelsen og enke Maren Andersdatter af Esby (copuleret)
Anders Christensen Kræmmers og Mette Jensdatters barn af Stødov - Mette Marie
Peder R. Høghs hustru Mette Jensdatter af Esby (introduceret)
fol 109a
Christen Sørensen Ladefoged ungkarl og pige Maren Rasmusdatter af Esby (copuleret)
Jens Tyrris svoger, københavner Svend Nielsens liden datter som var hos Jens Tyrri i Ørby - 3 år

1777
fol 109b
ungkarl Niels Troelsen af Basballe og Anders Michelsens enke Maren Andersdatter af Esby (trolovet)
Anders Christensen Kræmmers datter af Stødov - 5 uger
Søren Jensen Samsings hustru Dorthe Andersdatter af Ørby (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers hustru Mette Marie Jensdatter af Stødov (introduceret)
Michel Sørensen Provsts datter af Esby - ½ år
Michel Jørgensens søn af Stødov - 1½ år
Peder Rasmussen Høghs datter af Esby - 10 uger
Michel Sørensens hustru Elisabeth Andersdatter af Esby - 32 år
Michel Rasmussen Tyrris søn af Ørby - 1 år
Peder Christensens enke Kirsten Jensdatter af Fejrup - 78 år
Rasmus Pedersen Nedergård af Ørby - 70 år
enkemand Michel Sørensen Provst af Esby og besovet kvinde Mette Marie Sørensdatter Knippel af Stødov (trolovet)
Søren Rugårds svigermoder Kirsten Madses fra Vistoft som døde i Fejrup - 70 år
ungkarl Christen Laursen tjenende i Kongsgård og Rasmus Nielsens enke Dorthe Nielsdatter af Esby (trolovet)
fol 110a
ungkarl Niels Troelsen af Basballe og enke Maren Andersdatter af Esby (copuleret)
enkemand Jens Laursen Bødker af Borup og pige Maren Pedersdatter Cort af Ørby (copuleret)
Konfirmation:
Anders Rasmussen Rytter af Stødov
Niels Rasmussen Hejgård af Ørby
Peder Sørensen af Esby
Anders Rasmussen Skipper af Esby
Rasmus Nielsen Juel af Borup
Kirsten Sørensdatter Smed af Borup
Maren Rasmusdatter Skipper af Stødov
Dorthe Jensdatter Duun af Esby
Søren Michelsen Smed af Stødov - 80 år
enke Maren Dines af Ørby - 77 år
Jens Michelsens og Maren Andersdatters barn af Esby - Søren
Søren Rugårds og Anne Madsdatters barn af Fejrup - Søren
fol 110b
Jens Sørensen Smeds hustru Dorthe Pedersdatter af Stødov - 36 år
Jens Andersens og Mette Marie Erichsdatters barn af Borup - Bodil Anne Cathrine
Peder Rasmussen Tuesen af Borup - 37 år
enkemand Jens Sørensen Smed af Stødov og Karen Jørgensdatter tjenende i præstegården (trolovet)
ungkarl Johan Christopher Hansen af Ørby og pige Karen Tygesdatter tjenende i præstegården (trolovet)
Jens Michelsens hustru Maren Andersdatter af Esby (introduceret)
Søren Rugårds hustru Anne Madsdatter af Fejrup (introduceret)
ungkarl Anders Rasmussen Tuesen og Rasmus Pedersen Nedergårds enke Karen Sørensdatter begge af Ørby (copuleret)
Christen Laursen af Esby - 37 år
Jens Andersens hustru Mette Marie Erichsdatter af Borup (introduceret)
Johan Christopher Hansen ungkarl og pige Karen Tygesdatter af præstegården (copuleret)
ungkarl Peder Rasmussen Duun af Fejrup og Søren Michelsens enke Dorthe Marie Rasmusdatter af Stødov (trolovet)
fol 111a
enkemand Jens Sørensen af Stødov og pige Karen Jørgensdatter tjenende i præstegården (copuleret)
ungkarl Rasmus Michelsen og pige Anne Rasmusdatter begge af Esby (trolovet)
ungkarl Peder Rasmussen Duun og enke Dorthe Marie Rasmusdatter af Stødov (copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen Phillip og pige Else Kirstine Abildgård Jensdatter som begge tjente ved Ørnberg mølle men har fæstet hus i Esby (trolovet)
fol 111b
Rasmus Jensen Skippers og Karen Andersdatters barn af Esby - Marianne
Rasmus Jensens hustru Karen Andersdatter af Esby (introduceret)
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Karen
Søren Jensen Degns og Anne Jensdatters barn af Ørby - Anders
Niels Laursen kaldet Ko?-Niels af Esby - 80 år
Oluf Rasmussen Koch af Stødov - 79 år
præstens hjemmedøbte søn - Niels Langballe
fol 112a
Søren Jensen Degns hustru Anne Jensdatter af Ørby (introduceret)
Laurs Pedersen Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup (introduceret)
præstens søn Niels Langballe i kirke
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Jørgen Rasmussen af Stødov - 78 år
ungkarl Anders Rasmussen Tuesen og Neder-Rasmus' enke Karen Sørensdatter af Ørby (copuleret)
ungkarl Rasmus Michelsen og pige Anne Rasmusdatter af Esby (copuleret)
enkemand Michel Sørensen Provst og besovet kvinde Mette Marie Sørensdatter Knippel af Esby (copuleret)
Rasmus Sørensen Tyrris og Ellen Jørgensdatters barn af Ørby - Søren
fol 112b
Anne Sørensdatter Søren Pedersen Søndergårds datter af Esby hendes uægte barn - Peder (Joen Jensen soldat, Jens Joensens søn i Fejrup)
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Ellen Jørgensdatter (begravet)

1778
fol 112b
Christen Sørensen Ladefogeds og Maren Rasmusdatters barn af Esby - Anne
Peder Jensen Skippers søn Søren af Esby - 26 år
enkemand Rasmus Sørensen Tyrri og pige Anne Nielsdatter begge af Ørby (trolovet)
Niels Frandsens hustru af Esby - 80 år
fol 113a
Søren Sørensen Smeds og Kirsten Jensdatters barn af Borup - Søren
Anders Andersen Kræmmers og Anne Jensdatters barn af Borup - Karen
Søren Andersens og Anne Cathrine Jørgensdatters barn af Stødov - Niels
Rasmus Jensen Juels og Anne Pedersdatters barn af Ørby - Søren
fol 113b
Rasmus Jensen Juels søn Søren - 2 uger
Rasmus Pedersen Phillips fæstemø Else Kirstine Abildgård Jensdatter af Esby - 27 år
ungkarl Jacob Nielsen af Borup og pige Anne Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Christen Sørensen Ladefogeds hustru Maren Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Søren Sørensen Smeds hustru Kirsten Jensdatter af Borup (introduceret)
Anders Andersen Kræmmers hustru Anne Jensdatter af Borup (introduceret)
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Stødov - Kirsten
Søren Glads hustru Maren Jørgensdatter af Borup - 64 år
Søren Andersen Wærns hustru Anne Cathrine Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Jensen Juels hustru Anne Pedersdatter af Ørby (introduceret)
Søren Glad af Borup - 79 år
Jens Smeds dødfødte søn af Borup
Konfirmation:
Christen Jensen Greve af Esby
Michel og Rasmus Laursen Duun af Fejrup
Jens Nielsen Søndergård af Stødov
Niels Pedersen af Ørby
Marianne Nielsdatter Søndergård af Stødov
Maren Sørensdatter Lykke
Anne Marie Rasmusdatter Nedergård
Mette Marie Rasmusdatter Greve af Ørby
Karen Sørensdatter af Esby
fol 114a
ungkarl Laurs Jørgensen af Stødov og pige Anne Nielsdatter af Borup (trolovet)
enkemand Rasmus Pedersen Phillip og pige Elisabeth Rasmusdatter af Begtrup (trolovet)
Søren Rasmussen Rungborgs og Anne Jensdatters barn af Borup - Rasmus
Michel Rasmussen Tyrris og Lene Rasmusdatters barn af Ørby - Maren
Christen Jensen Smeds hustru Mette Mortensdatter (introduceret)
Jens Christian Pedersen Hejgårds og Maren Jensdatters barn af Fejrup - Marianne
Søren Rasmussen Rungborgs hustru Anne Jensdatter af Borup (introduceret)
fol 114b
Michel Rasmussen Tyrris hustru Lene Rasmusdatter Hejgård af Ørby (introduceret)
Jens Christian Pedersen Hejgårds hustru Maren Jensdatter af Fejrup (introduceret)
Jens Rasmussens og Lene Laursdatters dødfødte datter (begravet)
Michel Sørensen Provsts og Mette Marie Sørensdatters barn af Esby - Marie Elisabeth
Johan Christopher Hansens og Karen Tygesdatters barn af Ørby - Christine
Michel Sørensen Provsts hustru Mette Marie Sørensdatter af Esby (introduceret)
enkemand Rasmus Pedersen Phillip af Esby og pige Elisabeth Rasmusdatter af Begtrup (copuleret)
Søren Andersens og Cathrine Jørgensdatters søn af Stødov - ½ år
Johan Christopher Hansens og Karen Tygesdatters datter af Ørby - 5 uger
fol 115a
Peder Jørgensens og Dorthe Joensdatters barn af Fejrup - Mads
Rasmus Michelsens og Anne Rasmusdatters barn af Esby - Maren
ungkarl Rasmus Rasmussen Holst af Borup og pige Anne Marie ?gård af Ørby (trolovet)
Johan Christopher Hansens hustru Karen Tygesdatter af Ørby (introduceret)
Peder Jørgensen Corts hustru Dorthe Sørensdatter af Fejrup (introduceret)
enkemand Rasmus Sørensen Tyrri og pige Anne Nielsdatter begge af Ørby (trolovet)
Michel Rasmussen Tyrris og Lene Hejgårds datter Maren - 5 mdr
Jens Michelsens og Birthe Sørensdatters barn af Ørby - Michel
fol 115b
Jens Laursen Hejgårds og Karen Rasmusdatters barn af Stødov - Kirsten
Anders Laursen Greve af Esby - 60 år
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Laurs Jørgensen af Stødov og pige Anne Nielsdatter af Borup (copuleret)
ungkarl Jacob Nielsen Hvol af Borup og pige Anne Rasmusdatter af Fejrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Holst af Borup og pige Anne Marie Rasmusdatter Hejgård af Ørby (copuleret)
Jens Michelsens hustru Birthe Sørensdatter af Ørby (introduceret)

1779
fol 115b
Jens Laursen Hejgårds hustru Karen Rasmusdatter af Stødov (introduceret)
Jørgen Jacobsens og Mettes barn af Stødov - Rasmus
fol 116a
ungkarl Niels Nielsen Rungborg og pige Mette Christensdatter begge af Borup (trolovet)
Jens Michelsens dødfødte søn af Esby (begravet)
ungkarl Laurs Jensen Hejgård af Kongsgård og pige Karen Rasmusdatter Tyrri af Ørby (trolovet)
Jørgen Jacobsens hustru Mette af Stødov (introduceret)
ungkarl Christen Michelsen af Ørby og pige Kirsten Laursdatter Hejgård af Stødov (trolovet)
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters barn af Ørby - Karen
Jens Bering af Borup - 60 år
Peder Jensen Skippers og Karen Pedersdatters barn af Esby - Søren
Jens Michelsens hustru Maren Andersdatter af Esby (introduceret)
Søren Jensen Samsings og Dorthe Andersdatters barn - Michel
fol 116b
Jacob Nielsen Hvols og Anne Rasmusdatters barn af Borup - Kirsten
Konfirmation:
Laurs Nielsen
Christen Rasmussen og
Jens Michelsen af Stødov
Jens Christensen af Fejrup
Jens R. Juel af Ørby
Dorthe Marie Hansdatter
Anne Marie Rasmusdatter
Anne Marie Sørensdatter af Stødov
Birthe Sørensdatter af Ørby
Peder Rasmussen Høghs hustru Mette Jensdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Peder Laursen Duun og pige Mette Marie Michelsdatter begge af Fejrup (trolovet)
Peder Pedersen Skippers hustru Karen Pedersdatter af Esby (introduceret)
Rasmus Pedersen Phillips og Marie Elisabeth Rasmusdatters barn af Esby - Else Kirstine
præstens og Hedvig Sommerfelds barn - Christiane Margrethe
fol 117a
præstens hustru (introduceret)
Jens Andersen Smeds søn af Esby - 2 år
Søren Pedersen Corts og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Søren
ungkarl Laurs Jensen Hejgård af Kongsgård og pige Karen Rasmusdatter Tyrri af Ørby (copuleret)
Jacob Nielsens hustru Anne Rasmusdatter af Borup (introduceret)
Johan Rasmussen Vævers og Dorthe Rasmusdatters barn af Esby - Anne Marie
Rasmus Pedersen Phillips og Marie Elisabeth Rasmusdatters datter Else Kirstine af Esby - 3 uger
fol 117b
Søren Andersen Glad af Esby - 46 år
Søren Corts hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Søren Jensen Samsings hustru Dorthe Andersdatter af Ørby (introduceret)
Rasmus Pedersen Phillips hustru Marie Elisabeth Rasmusdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Peder Laursen Duun og pige Mette Marie Michelsdatter begge af Fejrup (copuleret)
Johan Rasmussen Vævers hustru Dorthe Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Rasmus Olufsens og Anne Marie Jørgensdatters søn Jørgen - 9 år
Søren Rugårds og Anne Madsdatters søn - 2 år
Simon Peitersens og Kirsten Christensdatters barn af Stødov - Christen
Jens Rasmussen Mellers og forrige hustru Maren Laursdatters søn Laurs af Fejrup - 8 år
Rasmus Michelsens og Anne Rasmusdatters datter Maren af Esby - 1 år
ungkarl Christen Michelsen og pige Kirsten Laursdatter af Stødov (copuleret)
fol 118a
Søren Andersens og Anne Cathrine Jørgensdatters datter Anne Marie af Stødov - 16 år
Jens Andersen Smeds og Mette Pedersdatters barn af Esby - Niels
Simon Peitersens hustru Kirsten Christensdatter af Stødov (introduceret)
Søren Hansens søn Søren af Esby - 13 år
Jens Laursen Hejgårds barn Kirsten - ½ år
Michel Rasmussen Tyrris dødfødte søn af Ørby (begravet)
præstens søn Thomas Christian - 6 år
Jens Andersen Smeds hustru Mette Pedersdatter af Esby (introduceret)
Rasmus Holsts og Anne Marie Rasmusdatter Hejgårds barn af Borup - Else Birgitte
Søren Rugårds barn Mette Marie af Fejrup - 6 år
Peder Laursen Duuns og Mette Marie Michelsdatters barn af Fejrup - Laurs
fol 118b
Michel Jørgensens søn Laurs af Stødov - 10 år
Rasmus Holsts hustru Anne Marie Rasmusdatter af Borup (introduceret)
Hans Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Borup - Christen
Anders Andersen Kræmmers datter Karen af Borup - 1 år
Christen Laursen Fiskers datter - 6 år
Christen Laursen Fiskers datter - 3 år
Hans Laursens hustru Dorthe Christensdatter af Borup (introduceret)
Peder Laursens hustru Mette Marie Michelsdatter af Duuns gård i Fejrup (introduceret)
Søren Poulsen af Borup - 72 år
Søren Rytter af Fejrup - 67 år
Rasmus Jensens søn Peder af Stødov - 10 år
Johan Christopher Hansens og Karen Tygesdatters barn af Ørby - Hans
Michel Rasmussen Tyrris hustru Lene Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Johan Christopher Hansens søn Hans af Ørby - 10 dage
Christen Sørensen Majs og Elisabeth Sørensdatters barn af Esby - Kirstine
fol 119a
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters datter - ½ år
Christen Sørensen Ladefogeds barn af Esby - Søren
Rasmus Michelsens og Anne Rasmusdatters barn af Esby - Maren
Søren Jensen Samsings søn Anders af Ørby - 6 år
Søren Jensen Degns søn Anders af Ørby - 2 år
Jens Kjeldsens datter Anne af Ørby - 3 år
Johan Christopher Hansens hustru Karen Tygesdatter af Ørby (introduceret)
Jens Michelsens ældste datter af Ørby - 7 år
Rasmus Olufsens søn af Stødov - 3 år
Jens Rasmussen Tyrris søn Rasmus af Ørby - 7 år
fol 119b
Rasmus Jensen Juels søn Michel af Ørby - 3 år
Jens Jensen Greves og Marie Sørensdatters barn af Esby - Kirsten
Christen Majs hustru Elisabeth Sørensdatter af Esby (introduceret)
Christen Sørensen Ladefogeds hustru Maren Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Rasmus
Jens Jensen Greves hustru Marie Sørensdatter af Esby (introduceret)
Søren Rasmussen Rungborgs datter Anne Marie - 7 år
præstens mindste datter Christine Margrethe - 9 mdr
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Stødov - Peder
fol 120a
Søren Rasmussen Rungborgs og Maren Jensdatters barn af Borup - Niels
ungkarl Niels Nielsen Bonde og pige Mette Christensdatter begge af Borup (copuleret)
ungkarl Christen Rasmussen Normand og enke Inger Jensdatter Glad af Esby (trolovet)
Laurs Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers og Mette Jensdatters barn af Stødov - Mette Marie
Jens Rasmussen Mellers og Lene Laursdatters barn - Laurs
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)

1780
fol 120b
Laurs Jørgensens og Maren Nielsdatters hjemmedøbte barn af Stødov - Kirsten
Bent Rudolphsens og Kirsten Andersdatters barn af Esby - Anne Marie
Anders Christensen Kræmmers hustru Mette Jensdatter af Stødov (introduceret)
gl pige Maren Attrups af Borup - 50 år
Laurs Jørgensens datter - 10 dage
Jens Rasmussen Mellers hustru Lene Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Bent Rudolphsens hustru Kirsten Andersdatter af Esby (introduceret)
Laurs Pedersen Duun af Fejrup - 65 år
Laurs Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Stødov (introduceret)
fol 121a
ungkarl Christen Rasmussen Meller og pige Dorthe Marie Hansdatter begge af Stødov (trolovet)
Søren Rungborgs hustru Maren Jensdatter af Borup (introduceret)
Peder Jensen Skippers hustru Maren Rasmusdatter af Esby (begravet)
Konfirmation:
Jens Rasmussen Skipper og
Søren Nielsen af Esby
Søren Jensen Bødker og
Jens Michelsen Kruse af Borup
Anne Nielsdatter Søndergård
Karen Rasmusdatter Meller og
Anne Nielsdatter Knippel af Stødov
Marianne Pedersdatter og
Kirsten Rasmusdatter af Esby
Jens Kjeldsen af Ørby (begravet)
Jens ?s dødfødte søn (begravet)
ungkarl Christen Rasmussen Normand og Søren Glads enke Inger Jensdatter af Esby (copuleret)
Michel Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Stødov - Søren
Jens Kjeldsens enke Margrethe Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Jens Michelsen Kruse af Borup (begravet)
Rasmus Pedersen Phillips og Elisabeth Rasmusdatters barn af Esby - Rasmus
fol 121b
degnen sr Christen Svanes og Birthe Elmands barn - Niels Lambreth
Michel Jørgensens hustru Maren Sørensdatter af Stødov (introduceret)
Søren Pedersen Søndergård af Esby (begravet)
Rasmus Phillips hustru Elisabeth Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Jens Andersens og Mette Marie Erichsdatters barn af Borup - Søren
ungkarl Christen Rasmussen Meller og pige Dorthe Marie Hansdatter af Borup (copuleret)
Christen Mousings og Kirsten Laursdatters barn af Stødov - Michel
degnens hjemmedøbte barn Niels Lambreth i kirke
fol 122a
degnens kone Birthe Svane (introduceret)
Jens Andersens hustru Mette Marie Erichsdatter af Borup (introduceret)
Jens Kjeldsens enke Margrethe Rasmusdatter af Ørby (begravet)
Christen Mousings hustru Kirsten Laursdatter af Stødov (introduceret)
Søren Rugårds og Anne Madsdatters barn af Fejrup - Søren
Christen Rasmussen Normands og Inger Jensdatters barn af Esby - Marie Kirstine
Søren Rugårds hustru Anne Madsdatter af Fejrup (introduceret)
Christen Normands hustru Inger Jensdatter af Esby (introduceret)
præstens og Hedvig Sommerfelds hjemmedøbte barn - Peder
fol 122b
præstens søn Peder i kirke
præstens hustru (introduceret)
Johan Christopher Hansens og Karen Tygesdatters hjemmedøbte barn af Ørby - Hans
uddelt en bibel til Laurs Christensens enke Mette og til sl Peder Peiter Simonsens enke begge i Borup

1781
fol 123a
Peiter-Dorthe af Borup - 89 år
Michel Christensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Borup - Christen
Christen Jensen Smeds og Mette Mortensdatters barn af Borup - Dorthe Cathrine
Jens Michelsen Torups hustru Kirsten Rasmusdatter af Borup - 60 år
Johan Christopher Hansens hustru Karen Tygesdatter af Ørby (introduceret)
Rasmus Sørensen Tyrris og Anne Nielsdatters dødfødte datter af Ørby (begravet)
Mads Pedersen Skrædders og Anne Laursdatters barn af Stødov - Laurs
fol 123b
Søren Andersens og Anne Cathrine Jørgensdatters barn af Stødov - Anne Marie
Søren Andersens Anne Marie (begravet)
enkemand Jens Michelsen Torup af Borup og pige Maren Pedersdatter Søndergård af Stødov (trolovet)
Michel Christensens hustru Anne Marie Nielsdatter af Borup (introduceret)
Laurs Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Stødov - Jørgen (Laurs overstreget)
Christen Jensen Smeds hustru Mette Mortensdatter af Borup (introduceret)
Christen Laursen Fiskers og Anne Marie Nielsdatters barn af Borup - Niels
fol 124a
Søren Andersens hustru Anne Cathrine Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Mads Pedersen Skrædders hustru Anne Laursdatter af Stødov (introduceret)
Peder Laursen Duuns og Mette Marie Michelsdatters barn af Fejrup - Michel
Laurs Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Anne Nielsdatter af Ørby (introduceret)
Jens Berings enke Anne - 64 år
Konfirmation:
Thomas Jensen Trane af Ørby
Laurs Jensen Bødker af Borup
Rasmus Pedersen Løjborg af Esby
Michel Rasmussen af Ørby
Dorthe Cathrine Jensdatter af Borup
Mette Kirstine Jørgensdatter af Stødov
Anne Rasmusdatter
Karen? Christensdatter
Kirsten Rasmusdatter og
Karen Sørensdatter alle af Esby
Christen Laursen Fiskers hustru Anne Marie Nielsdatter af Borup (introduceret)
enkemand Jens Michelsen Torup af Borup og pige Maren Pedersdatter Søndergård af Stødov (copuleret)
Laurs Jensen Hejgårds og Karen Rasmusdatter Tyrris barn af Kongsgård - Anne
fol 124b
sl Anders Michelsens søn Anders af Esby - 9 år
Laurs Jensen Hejgårds hustru Karen Rasmusdatter Tyrri af Kongsgård (introduceret)
Søren Jensen Samsings og Dorthe Andersdatter Rytters barn af Ørby - Anders
ungkarl Niels Jensen Trane af Ørby og pige Else Cathrine Hansdatter som tjente fru Sommerfeld i Kongsgård (trolovet)
Jacob Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Borup - Jens
Jacob Nielsens hustru Anne Rasmusdatter af Borup (introduceret)
Søren Jensen Samsings hustru Dorthe Andersdatter Rytter af Ørby (introduceret)
Søren Jensen Degns og Anne Jensdatters barn af Ørby - Anders
Niels Nielsen Bondes og Mette Christensdatters barn af Borup - Kirsten
fol 125a
Søren Jensen Degns hustru Anne Jensdatter af Ørby (introduceret)
Niels Nielsen Bondes hustru Mette Christensdatter af Borup (introduceret)
Jacob Hansen Skovriders og Dorthe Jensdatters barn af Borup - Marianne
Jens Christensens og Mette Rasmusdatters barn af Fejrup - Kirsten
Zacharias Engelhartsen af Ørby - 80 år
ungkarl Niels Jensen Trane af Ørby og pige Else Cathrine Hansdatter hos fru Sommerfeld i Kongsgård (copuleret)
Jacob Hansen Skovriders hustru Dorthe Jensdatter af Borup (introduceret)
fol 125b
Rasmus Rasmussen Holsts og Anne Marie Rasmusdatter Hejgårds barn af Borup - Rasmus
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Borup - Mette Marie
Peder J. Løjborgs søn Anders af Esby - 11 år
Laurs Sørensen Brokjærs og Marie Rasmusdatters barn af Ørby - Maren
Jens Christensens hustru Mette Rasmusdatter af Fejrup (introduceret)
Niels Laursens og Karen Jensdatters barn af Stødov - Mette Cathrine
Jens Andersen Smeds og Mette Nielsdatter Høghs barn af Esby - Mette
fol 126a
Michel Sørensen Provsts og Marie Sørensdatters barn af Esby - Anne Dorthe
Søren Nielsens hustru Maren Nielsdatter af Borup (introduceret)
Jens Pedersen Grav af Esby - 71 år
Rasmus Holsts hustru Anne Marie Rasmusdatter Hejgård af Borup (introduceret)
Laurs Sørensen Brokjærs hustru Marie Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Christen Jensen Smed af Borup - 45 år
Skad?-Karen af Esby - 67 år
ungkarl Søren Erichsen af Tved og pige Maren Jensdatter af Strands? (copuleret)
Søren Sørensen Feld af Borup - 70 år
Niels Laursens hustru Karen Jensdatter af Stødov (introduceret)
Peder Jensen Skipper af Esby - 63 år
Michel Sørensen Provsts hustru Mette Sørensdatter af Esby (introduceret)
fol 126b
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Niels
Jens Andersen Smeds hustru Mette Nielsdatter af Esby (introduceret)

1782
fol 126b
Jens Michelsen Torups og Maren Pedersdatters barn af Borup - Michel
Laurs Lykkes mindste søn Niels - 3 uger
ungkarl Peder Jensen Bering og pige Mette Marie Michelsdatter af Borup (trolovet)
Jens Jensen Pave af Esby - 60 år
Rasmus Jørgensen af Borup - 64 år
ungkarl Christen Nielsen og pige Anne Nielsdatter Knøvl af Borup (trolovet)
Laurs Lykkes hustru Maren Laursdatter af Stengården (introduceret)
fol 127a
ungkarl Christen Sørensen Hutfeld og enke Mette Mortensdatter af Borup (trolovet - kongebrev, søskendebarn til afdøde mand)
Jens Torups hustru Maren Pedersdatter af Borup (introduceret)
Zacharias Engelhartsens enke Sidsel Pedersdatter af Ørby - 62 år
Michel Troelsen af Borup - 65 år
Jens Gravs datter Maren af Esby - 28 år
Anders Sørensen Greves hustru Maren Jensdatter af Borup - 53 år
Rasmus Christensen af Stødov - 56 år
Konfirmation:
Melcior Sommerfeld Boserup af præstegården
Peder Rasmussen Rytter
Jens Rasmussen
Jens Nielsen og
Rasmus Nielsen af Stødov
Jens Rasmussen
Mads Jensen og
Rasmus Nielsen Voldborg af Ørby
Laurs Andersen Skade? af Kongsgård
Elisabeth Cathrine Redlich Boserup af præstegården
Anne Rasmusdatter Hejgård
Anne Rasmusdatter
Cathrine Marie Rasmusdatter Nedergård og
Mette Cathrine Jensdatter? Tyrri alle af Ørby
ungkarl Peder Grav af Esby og pige Anne Marie Sørensdatter af Borup (trolovet)
enkemand Anders Sørensen Greve af Borup og pige Anne Michelsdatter Kruse ibd (trolovet)
Michel Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Stødov - Anne
fol 127b
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Graven - Anne
Mathias Jensens druknede hustru Kirsten Christensdatter af Fejrup - 32 år
Jens Andersen Smed af Borup - 82 år
Michel Jørgensens hustru Maren Sørensdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Christen Nielsen og pige Anne Nielsdatter Knøvls af Borup (copuleret)
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Michelsens og Anne Rasmusdatters barn af Esby - Anne Dorthe
Jens Michelsens og Birthe Sørensdatters barn af Ørby - Anne Kirstine
fol 128a
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Jens Michelsens hustru Birthe Sørensdatter af Ørby (introduceret)
enke Maren Nielsdatter ?ander af Stødov - 89 år
Niels Andersen Wærn af Borup - 63 år
ungkarl Rasmus Rasmussen af Mårup og Rasmus Christensens enke Mette Kirstine Hansdatter af Stødov (trolovet)
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters barn af Ørby - Rasmus
præstens og Hedvig Sommerfelds hjemmedøbte barn - Vitte Elisabeth
Peder R. Høghs hustru Mette Jensdatter af Ørby (introduceret)
Rasmus Høghs søn Rasmus - 2 uger
ungkarl Peder Rasmussen Bering og pige Mette Michelsdatter af Borup (copuleret)
ungkarl Peder Jensen Grav og pige Anne Marie Sørensdatter af Esby (copuleret)
ungkarl Christen Sørensen Smed og enke Mette Mortensdatter af Borup (copuleret)
fol 128b
præstens datter Vitte Elisabeth i kirke
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Mårup og enke Mette Kirstine Hansdatter af Stødov (copuleret)
enkemand Anders Sørensen Greve og pige Anne Michelsdatter Kruse af Borup (copuleret)
Hans Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Borup - Maren
Christen Rasmussen Winthers og Dorthe Marie Hansdatters barn af Borup - Karen
Hans Laursens hustru Dorthe Christensdatter af Borup

1783
fol 129a
Niels Frandsen af Ørby for drukkenskab den dag han havde været ved herrens bord (public absolveret)
Rasmus Sørensen Tyrris og Anne Nielsdatters barn af Ørby - Søren
Hans Christophersens datter Anne Cathrine Hansdatter af Ørby - 31 år
Christen Winthers hustru Dorthe Marie Hansdatter af Borup (introduceret)
Peder Jensen Berings og Mette Michelsdatters barn af Borup - Jens
Anders Sørensen Greves og Anne Michelsdatters barn af Borup - Maren
Jens Michelsen Torups og Maren Pedersdatters barn af Borup - Niels
fol 129b
Peder Laursen Duuns og Mette Michelsdatters barn af Fejrup - Anne
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Anne Nielsdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Christen Christensen af Stødov - 63 år
Peder Berings hustru Mette Michelsdatter af Borup (introduceret)
Peder Laursen Duuns hustru Mette Michelsdatter af Fejrup (introduceret)
Anders Greves hustru Anne Michelsdatter af Borup (introduceret)
Christen Ladefogeds moder Mette Christensdatter af Ørby - 73 år
Jens Torups hustru Maren Pedersdatter af Borup (introduceret)
Michel Rasmussen Tyrris hustru Lene Rasmusdatter Hejgård af Ørby - 29 år
Konfirmation:
Rasmus og Peder Andersen Juel
Christen og Michel Christensen Søndergård og
Laurs Pedersen af Stengården, disse af Fejrup
Jens Christensen Maj af Esby
Erich Jensen af Borup
David Nielsen af Esby
Jens Sørensen ? af Ørby
Mette Kirstine Pedersdatter af Stengården
Anne Andersdatter af Esby
Maren Rasmusdatter af Graven i Stødov
Anne Jensdatter af Fejrup
Kirsten Nielsdatter Løjborg af Esby
fol 130a
Jens Laursen Hejgård af Stødov - 40 år
Peder Andersens datter Maren af Hyllested som var hos Niels Hansen Knippel i Stødov - 7 år
bibel uddelt til Jens Andersen Basse i Borup
enkemand Michel Rasmussen Tyrri af Ørby og pige Mette Marie Rasmusdatter Greve af Ørby (trolovet - kongebrev, pigen er søskendebarn med mandens afdøde hustru Lene Hejgård)
Niels Hansen Knippels datter Anne Marie Nielsdatter af Stødov - 20 år
enkemand Michel Rasmussen Tyrri og pige Mette Marie Rasmusdatter Greve begge af Ørby (copuleret)
Laurs Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Stødov - Niels
fol 130b
Laurs Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Stødov (introduceret)
Niels Hansen Knippels søn Jens af Stødov - 22 år
Christen Michelsens og Kirsten Laursdatters navnløse søn af Stødov - 4 dage
Jacob Nielsen Hvols og Anne Rasmusdatters barn af Borup - Niels

1784
fol 130b
ungkarl Rasmus Laursen af Holme i Dråby sogn som tjente Peder Duun smed i Stødov - 49 år
Peder Laursens og Marie Michelsdatters barn af Stengården i Fejrup - Kirsten
fol 131a
Jacob Nielsen Hvols hustru Anne Rasmusdatter af Borup (introduceret)
Michel Sørensen Provst af Esby som døde på vej hjem fra Ebeltoft - 38 år
Søren Thomasen Lykkes søn Jens af Ørby - 18 år
Rasmus Jensens datter Anne i Graven i Stødov - 1½ år
præstens og Hedvig Sommerfelds hjemmedøbte barn - Thomas Utrecht
Kirsten Pedersdatter som var til huse hos Peder Laursen Duun i Fejrup - 69 år
den blinde mand Søren Nielsens hustru Marie Sørensdatter af Fejrup - 62 år
Laurs Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Niels
fol 131b
Michel Rasmussen Tyrris og Mette Marie Rasmusdatters barn af Ørby - Rasmus
Peder Laursens hustru Marie Michelsdatter af Stengården (introduceret)
Michel Rasmussen Tyrris søn Rasmus - 14 dage
præstens liden søn Thomas Utrecht i kirke
præstens hustru Hedvig Sommerfeld (introduceret)
Konfirmation:
Michel Rasmussen af Graven
Jørgen Nielsen Søndergård
Niels Nielsen Knippel og

Jacob Jørgensen Palli? alle af Stødov
Peder Rasmussen Juel af Ørby
præstens datter Mette Pouline Boserup af præstegården
ungkarl Anders Rasmussen Skipper af Esby og pige Anne Christensdatter Søndergård af Fejrup (trolovet)
fol 132a
Michel Rasmussen Tyrris hustru Mette Marie Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Laurs Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers og Mette Marie Jensdatters barn af Stødov - Rasmus
den blinde mand Søren Nielsen af Fejrup - 80 år
ungkarl Anders Rasmussen Skipper og pige Anne Christensdatter Søndergård (copuleret)
Anders Christensen Kræmmers hustru Mette Marie Jensdatter af Stødov - 48 år
Søren Pedersen Lykkes datter Maren af Ørby - 24 år
Laurs Jensen af Stengården i Fejrup - 76 år
Anders Christensen Kræmmers barn Rasmus af Stødov - 11 uger
Jens Joensen af Fejrup - 76 år
ungkarl Henrich Hansen af Ørby - 26 år
Jens Michelsen Torups og Maren Pedersdatters barn af Borup - Mette Marie
fol 132b
Anne Sørensdatters andet uægte barn af Esby - Anders (Anders Rasmussen Skipper af Esby da ungkarl nu gift og gårdmand i Stødov)
Johan Christopher Hansen og Karen Tygesdatters barn af Ørby - Henrich
pige Mette Madsdatter af Borup - 54 år
Johan Christopher Hansens spæde søn Henrich (begravet)
Jens Torups hustru Maren Pedersdatter af Borup (introduceret)
Rasmus Jensens og Kirsten Michelsdatters barn af Stødov - Christen
fol 133a
Johan Christopher Hansens hustru Karen Tygesdatter af Ørby (introduceret)
Rasmus Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Søren Andersen Svendsen af Esby og Jens Hejgårds enke Karen Rasmusdatter af Stødov (trolovet)
Søren Jensen Samsings datter Anne Marie af Ørby - 13 år
Rasmus Corts hustru Anne Jørgensdatter af Stødov - 58 år

1785
fol 133a
Jens Andersens og Mette Pedersdatters barn af Esby - Peder
enkemand Rasmus Christensen Cort af Stødov og pige Karen Rasmusdatter af Fejrup (trolovet)
Jens Andersens hustru Mette Pedersdatter af Esby (introduceret)
Anders Jensen Bering af Borup - 30 år
Peder Corts hustru Karen Madsdatter af Ørby - 76 år
fol 133b
Anders Rasmussen Skippers og Anne Christensdatters barn af Stødov - Rasmus
ungkarl Søren Andersen Svendsen og Jens L. Hejgårds enke Karen Rasmusdatter af Esby (copuleret)
Peder Jensen Tysk af Kongsgård - 66 år
enkemand Rasmus Christensen Cort og pige Karen Rasmusdatter af Stødov (copuleret)
Konfirmation:
Michel Andersen Juel og
Christen Jensen af Fejrup
Christine Marie Boserup af præstegården
Anne Jensdatter af Stødov
Karen Jensdatter af Hejgård i Fejrup
enke Mette Christensdatter Fisker af Borup - 74 år
ungkarl Peder Sørensen af Esby og pige Marianne Nielsdatter Søndergård af Stødov (trolovet)
Christen Michelsens hustru Maren Jensdatter af Borup - 66 år
Anders Rasmussen Skippers hustru Anne Christensdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Hansens hustru Karen Jensdatter Juel af Ørby - 54 år
Niels Gustavsens hustru Kirsten af Esby - 58 år
Jens Michelsen Mousings og Birthe Sørensdatter Brokjærs barn af Ørby - Kirsten
fol 134a
Anne Madses uægte barn Anders - 35 uger
Jens Michelsen Mousings hustru Birthe Sørensdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Peder Sørensen af Esby og pige Marianne Nielsdatter Søndergård af Stødov (copuleret)
ungkarl Peder Sørensen Lykkes og Mette Rasmusdatters uægte og utidige foster (begravet)
enkemand Anders Christensen af Stødov og pige Dorthe Nielsdatter af Borup (trolovet)
ungkarl Rasmus Laursen Greve af Ørby og pige Karen Sørensdatter af Esby (trolovet)
Peder Sørensen Hansens og Marianne Nielsdatters barn af Esby - Søren
Christen Michelsen Mousings og Kirsten Laursdatters barn af Stødov - Jens
Søren J. Degns datter Anne af Ørby - 15 år
ungkarl Michel Rasmussen Høgh og pige Anne Laursdatter af Borup (trolovet)
Peder Sørensen Hansens hustru Marianne Nielsdatter af Esby (introduceret)
Christen Michelsen Mousings hustru Kirsten Laursdatter af Stødov (introduceret)
fol 134b
ungkarl Jens Michelsen Juel og hans næstsøskendebarn pige Kirsten Christensdatter Søndergård af Ørby (trolovet - kongebrev)
ungkarl Peder Sørensen Lykke og hans søskendebarn pige Anne Nielsdatter Søndergård af Stødov (trolovet - kongebrev)
ungkarl Rasmus Laursen Greve af Ørby og pige Karen Sørensdatter af Esby (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen Juel af Ørby og pige Kirsten Christensdatter af Fejrup (copuleret - kongebrev)
Laurs Jensen Hejgårds og Karen Rasmusdatters barn af Kongsgård - Jens Christian
enkemand Anders Christensen Kræmmer og pige Dorthe Nielsdatter Bonde af Stødov (copuleret)
ungkarl Peder Sørensen Lykke og pige Anne Nielsdatter Søndergård af Ørby (copuleret -kongebrev)
fol 135a
ungkarl Michel Rasmussen Høgh og pige Anne Laursdatter af Borup (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen og pige Anne Sørensdatter af Nedergård i Ørby (trolovet)

1786
fol 135a
ungkarl Anders Jensen Basse og pige Birthe Pedersdatter af Borup (trolovet)
Laurs Jensen Hejgårds hustru Karen Rasmusdatter af Kongsgård (introduceret)
Rasmus Sørensen Tyrris og Anne Nielsdatters barn af Ørby - Ingeborg Kirstine
Niels Andersen Wærns datter Karen af Borup - 36 år
Rasmus Jensens datter Anne Kirstine af Stødov - 15 år
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Anne Nielsdatter af Ørby (introduceret)
fol 135b
Christen Rasmussen Winthers og Dorthe Marie Hansdatters barn af Borup - Sidsel Marie
Jens Rasmussen Tyrris hustru Kirsten Glad af Ørby - 65 år
to personer som var gået over havet på isen fra Århus og druknede:
Søren Sørensen Smed af Borup - 49 år
Dorthe Cathrine Rasmusdatter Rasmus Tuesens datter af Borup - 25 år
Christen Michelsen Sømand af Borup - 85 år
Niels Jacobsens hustru Kirsten Hvol af Borup - 65 år
Christen Winthers hustru Dorthe Marie Hansdatter af Borup (introduceret)
Niels Jacobsen af Borup - 66 år
fol 136a
Rasmus Michelsens datter af Esby - Kirsten
ungkarl Anders Jensen Basse af Borup og pige Dorthe Pedersdatter af Ørby (copuleret)
den forrige sognepræst - 46 år
Niels Jensen Smeds dødfødte søn af Esby (begravet)
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Søren Rasmussen i Nedergård og pige Anne Sørensdatter Greve (copuleret)
fol 136b
Rasmus Jensen Greves datter Kirsten - 8 år
Niels Jensen Smeds hustru af Esby (introduceret)
Christen Winthers datter Sidsel Marie - 16 uger
ungkarl Niels Rasmussen Hejgård af Ørby og pige Karen Sørensdatter af Esby (trolovet)
Peder Madsen Holst af Kongsgård og pige Maren Rasmusdatter Hejgård af Ørby (trolovet - kongebrev)
Friedrich Christian Kjærulf indsat som sognepræst i stedet for afdøde Christian Redlich Boserup
ungkarl Jens Laursen af Kongsgård og Mette Marie Jensdatter af Borup (trolovet)
Anders Sørensen Greve af Borup - 54 år
fol 137a
Peder Pedersen Skippers barn af Esby - Peder
Michel Rasmussen Tyrris og Mette Rasmusdatters barn af Ørby - Laurs
Anders Christensen Kræmmers og Dorthe Nielsdatter Bondes barn af Stødov - Niels
ungkarl Peder Madsen Holst af Kongsgård og pige Maren Rasmusdatter Hejgård af Ørby (copuleret)
fol 137b
Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatter Greves barn af Ørby - Rasmus
ungkarl Jens Laursen Duun af Fejrup og pige Mette Marie Jensdatter af Borup (copuleret - i Vistoft kirke)
ungkarl Niels Rasmussen Hejgård af Ørby og pige Karen Sørensdatter af Esby (copuleret)
Michel Rasmussen Tyrris hustru Mette Marie Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
Peder Skippers hustru Karen Pedersdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Søren Jensen Glud af ?by og pige Dorthe Marie Hans Jørgensdatter af Esby (trolovet)
Peder Sørensens og Marianne Nielsdatters barn af Esby - Niels
fol 138a
ungkarl Jens Troelsen af Esby og Anne Michelsdatter Kruses sl Anders Sørensen Greves enke af Borup (trolovet)
Peder Sørensen Lykkes og Anne Nielsdatters barn af Ørby - Jens
Anders Rasmussens og Anne Christensdatter Søndergårds barn af Stødov - Maren
Anders Christensen Kræmmers hustru Dorthe Nielsdatter Bonde af Stødov (introduceret)
Jens Andersen Smeds og Mette Pedersdatters søn Anders af Esby - 2 år
Peder Laursen Duuns og Mette Michelsdatters barn af Fejrup - Rasmus
fol 138b
ungkarl Søren Jensen Guld og pige Dorthe Marie Hansdatter begge af Ørby (copuleret)
Anders Rasmussens hustru Anne Christensdatter Søndergård af Stødov (introduceret)

1787
fol 138b
Peder Laursen Duuns hustru Mette Michelsdatter af Fejrup (introduceret)
Peder Sørensens hustru Marianne Nielsdatter af Esby (introduceret)
Peder Sørensen Lykkes hustru Anne Nielsdatter Søndergård af Ørby (introduceret)
Anders Jensen Basses og Birthe Pedersdatters barn af Borup - Jens
fol 139a
sl Søren Jensen Samsing af Ørby - 43 år
Jacob Nielsen Hvols hustru Anne Rasmusdatter af Borup - 43 år
Jacob Nielsen Hvols nyfødte hjemmedøbte datter Maren (begravet)
Anders Jensen Basses søn Jens af Borup - 14 dage
Rasmus Laursen Greves og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Karen
fol 139b
Peder Jørgensen Corts og Dorthe Joensdatters barn af Fejrup - Maren
ungkarl Jens Jensen Troels og enke Anne Michelsdatter af Borup sl Anders Sørensen Greves enke (copuleret)
Michel Rasmussen Tyrris søn Laurs af Ørby - 22 uger
Peder Jørgensen Corts hustru Dorthe Joensdatter af Fejrup (introduceret)
fol 140a
Anders Jensen Basses hustru Birthe Pedersdatter af Borup (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers hustru Dorthe Nielsdatter Bonde af Stødov - 36 år
sl Jens Simonsens enke Karen Christensdatter af Fejrup - 84 år
Peder Madsen Holsts og Maren Rasmusdatter Hejgårds barn af Kongsgård - Mads
fol 140b
Konfirmation:
Jens Jensen Hejgård og
Peder Laursen Lykke af Fejrup
Rasmus Pedersen Skipper og
Jens Pedersen Løjborg af Esby
Søren Sørensen Svendsen af Stødov
jomf Thomine Boserup af præstegården
Anne Pedersdatter af Fejrup
Anne Cathrine Rasmusdatter Rytter af Stødov
Maren Jensdatter af Fejrup
Karen Sørensdatter af Stødov
Maren Christensdatter af Esby
Marie Kirstine Rasmusdatter af Ørby
Kirsten Hansdatter af Fejrup
Dorthe Laursdatter af Fejrup
Maren Rasmusdatter Juel af Ørby
Karen Michelsdatter Bering af Fejrup
Laurs Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Stødov - Søren
fol 141a
Rasmus Laursen Greves hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Jens Michelsen Torups og Maren Pedersdatters barn af Borup - Jens
fol 141b
Peder Madsen Holsts hustru Maren Rasmusdatter Hejgård af Kongsgård (introduceret)
sl Søren Pedersen af Esby - 58 år
Laurs Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Stødov (introduceret)
Jens Michelsen Torups hustru Maren Pedersdatter af Borup (introduceret)
Christen Degn af Ørby en fattig mand som var til huse hos Rasmus Sørensen Tyrri - 64 år
fol 142a
Niels Jensen Smeds og Kirsten Christensdatters barn af Esby - Jens
Michel Rasmussen Konges datter Anne Kirstine Michelsdatter af Stødov - 22 år
Søren Jensen Gluds og Dorthe Marie Hansdatters barn af Ørby - Kirsten
fol 142b
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Anne Nielsdatter af Ørby - 40 år
Peder Sørensens søn Søren af Esby - 2 år
Jens Rasmussen Juels og Kirsten Christensdatter Søndergårds barn af Ørby - Rasmus
fol 143a
Peder Jensen Berings og Mette Marie Michelsdatters barn af Borup - Hans
Søren Jensen Gluds hustru Dorthe Marie Hansdatter af Ørby (introduceret)
Niels Rasmussen Hejgårds og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Rasmus
fol 143b
Jens Rasmussen Juels hustru Kirsten Christensdatter Søndergård af Ørby (introduceret)
Peder Jensen Berings hustru Mette Marie Michelsdatter af Borup (introduceret)
sl Rasmus Pedersen Tyrri af Ørby - 70 år
Niels Rasmussen Hejgårds hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
fol 144a
Michel Christensens og Anne Marie Nielsdatter Wærns barn af Borup - Niels
Laurs Jensen Hejgårds hustru Kirsten Andersdatter af Stødov - 80 år
Michel Christensens søn Niels af Borup - 3 uger
Michel Christensens hustru Anne Marie Nielsdatter af Borup (introduceret)
fol 144b
sl Peder Andersen Rytter af Kongsgård - 51 år
Laurs Jørgensens søn Søren af Stødov - ½ år
Rasmus Holsts søn af Borup - 6 år
ungkarl Jens Jensen Greve og Dorthe Andersdatter sl Søren Jensen Samsings enke af Ørby (copuleret)
Niels Rasmussen Greves hustru Anne Jensdatter af Stødov - 50 år
fol 145a
ungkarl Anders Sørensen Smed og pige Anne Sørensdatter Rungborg af Borup (copuleret)
Jens Jensen Greves og Dorthe Andersdatters barn af Ørby - Maren
enkemand Jacob Nielsen Hvol og pige Kirsten Sørensdatter af Borup (copuleret)
fol 145b
enkemand Anders Christensen Kræmmer og pige Maren Rasmusdatter af Stødov (copuleret)
sl Søren Pedersen Cort af Ørby - 44 år

1788
fol 145b
Christen Rasmussen Winthers og Dorthe Marie Hansdatters barn af Borup - Hans
fol 146a
Jens Jensen Greves hustru Dorthe Andersdatter af Ørby (introduceret)
sl Jens Christian Hejgård af Kongsgård - 76 år
Jens Jensen Troels og Anne Michelsdatters barn af Borup - Jens
fol 146b
Christen Rasmussen Winthers hustru Dorthe Marie Hansdatter af Borup (introduceret)
fol 147a
Rasmus Sørensen Tyrri og pige Karen Sørensdatter af Ørby (copuleret)
Jens Troelsens hustru Anne Michelsdatter af Borup (introduceret)
Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatter Greves barn af Ørby - Kirsten
Jens Troelsens søn Jens af Borup - 2 mdr
Søren Rasmussen Nedergårds datter Kirsten - 10 dage
fol 147b
Konfirmation:
Jens Christensen Svane
Ebbe Christensen Svane begge af Esby
Søren Sørensen Lykke af Ørby
Anne Cathrine Sørensdatter Smed af Borup
Jens Michelsens og Birthe Sørensdatters barn af Ørby - Anne
sl Rasmus Madsen af Fejrup - 79 år
Jens Jensen Greves og Dorthe Andersdatters datter - 17 uger
fol 148a
Jacob Nielsen Hvols og Kirsten Sørensdatters barn af Borup - Søren
Søren Rasmussen Nedergårds hustru Anne Sørensdatter Greve af Ørby (introduceret)
Laurs Jensen Hejgård af Stødov - 76 år
Jacob Nielsen Hvols hustru Kirsten Sørensdatter af Borup (introduceret)
fol 148b
Jens Michelsens hustru Birthe Sørensdatter af Ørby (introduceret)
sl Niels Frandsen Drejer af Ørby - 85 år
Jens Laursen Bødkers hustru Maren Pedersdatter Corts af Borup - 41 år
Anders Jensen Basses og Birthe Pedersdatters barn af Borup - Peder
fol 149a
Anders Jensen Basses søn Peder af Borup - 12 dage
Anders Jensen Basses hustru Birthe Pedersdatter af Borup (introduceret)
enkemand Jens Laursen Bødker af Borup og pige Maren Rasmusdatter Skippers af Stødov (trolovet)
Michel Rasmussen Høghs og Anne Laursdatter Fiskers barn af Borup - Laurs
fol 149b
Anders Christensen Kræmmers og Maren Rasmusdatters barn af Stødov - Rasmus
Rasmus Sørensen Tyrris og Karen Sørensdatters hjemmedøbte søn Søren - 4 dage
Anders Christensen Kræmmers søn Rasmus af Stødov - 14 dage
fol 150a
Anne Marie Sørensdatter Kruses uægte barn af Esby - Jens (Niels Gustavsen enkemand af Esby)
Michel Høghs hustru Anne Laursdatter Fiskers af Borup (introduceret)
Anders Rasmussen Skippers og Anne Christensdatter Søndergårds barn - Karen
fol 150b
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers hustru Maren Rasmusdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Thomas Pedersen af Kongsgård og pige Mette Marie Pedersdatter af Fejrup (trolovet)
fol 151a
Anders Sørensen Smeds og Anne Sørensdatter Rungborgs tvillinger af Borup - Maren og Anne
enkemand Jens Laursen Bødker af Borup og pige Maren Rasmusdatter Skippers af Stødov (copuleret)
fol 151b
ungkarl Søren Jensen Bødker og pige Anne Marie Michelsdatter Troels begge af Borup (trolovet)
Anders Rasmussen Skippers hustru Anne Christensdatter Søndergård af Stødov (introduceret)
Peder Madsens hustru Maren Rasmusdatter Hejgård af Kongsgård - 37 år
Peder Rasmussen Høghs og Mette Jensdatters barn af Ørby - Anne Cathrine
fol 152a
Anders Sørensen Smeds datter Maren af Borup - 3 uger
ungkarl Thomas Pedersen af Kongsgård og pige Mette Marie Pedersdatter af Fejrup (copuleret)
Anders Sørensen Smeds tvilling Anne - 5 uger
Anders Sørensen Smeds hustru Anne Sørensdatter Rungborg af Borup (introduceret)
ungkarl Søren Jensen Bødker og pige Anne Marie Michelsdatter Troels af Borup (copuleret)
fol 152b
Peder Høghs hustru Mette Jensdatter af Ørby (introduceret)
sl Niels Hansen Knippel af Stødov - 60 år
Rasmus Rasmussen Holsts og Anne Marie Rasmusdatter Hejgårds barn af Borup - Rasmus

1789
fol 153a
sl Niels Hansen Knippels hustru Karen Pedersdatter af Stødov - 59 år
Christen Sørensen Majs datter Maren Christensdatter af Esby - 17 år
Jens Rasmussen Mellers datter Marie Cathrine Jensdatter af Fejrup - 15 år
Thomas Pedersens og Mette Kirstine Pedersdatters barn af Fejrup - Peder
fol 153b
Rasmus Michelsens og Anne Rasmusdatters barn af Esby - Anders
sl Christen Pedersen Søndergård af Fejrup - 60 år
Rasmus Nielsens hustru Maren af Højen i Ørby - 70 år
Jens Rasmussen Mellers og Lene Laursdatter Færgemands barn af Fejrup - Søren
fol 154a
Rasmus Holsts hustru Anne Marie Rasmusdatter Hejgård af Borup (introduceret)
enke Mette Laursdatter af Stødov som sidst boede i Borup - 60 år
Niels Laursen af Smummen i Stødov - 59 år
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
Thomas Pedersens hustru Mette Kirstine Pedersdatter af Stødov (introduceret)
fol 154b
Jens Rasmussen Juels og Kirsten Christensdatter Søndergårds barn af Ørby - Marie Kirstine
Jens Rasmussen Mellers søn Laurs af Fejrup - 10 år
enkemand Peder Madsen Holst af Kongsgård og pige Anne Rasmusdatter Hejgård af Ørby (trolovet)
Søren Jensen Gluds og Dorthe Marie Hans Jørgensdatters barn af Ørby - Dorthe Cathrine
fol 155a
Michel Rasmussen Høghs datter af Borup - 9 mdr
Jens Jensen Troelsens og Anne Michelsdatter Kruses barn af Borup - Michel
ungkarl Mads Jensen og enke Kirsten Jensdatter Smed sl Søren Sørensen Smeds enke af Borup (trolovet)
Jens Rasmussen Mellers hustru Lene Laursdatter Færgemand af Fejrup (introduceret)
Jens Rasmussen Juels hustru Kirsten Christensdatter Søndergård af Ørby (introduceret)
fol 155b
Jens Jensen Troels hustru Anne Michelsdatter Kruse af Borup (introduceret)
Søren Jensen Gluds hustru Dorthe Marie Hans Jørgensdatter af Ørby (introduceret)
enkemand Peder Madsen Holst af Kongsgård og pige Anne Rasmusdatter Hejgård af Ørby (copuleret)
Laurs Pedersen Lykkes og Maren Laursdatters barn af Fejrup - Kirsten
Laurs Pedersen Lykkes hustru (introduceret)
fol 156a
hr Kjærulfs og madam Cathrine Kjærulf de Stallknægts barn - Petrine Marie
madam Kjærulf (introduceret)
fol 156b
Niels Jensen Smeds og Kirsten Christensdatters barn af Esby - Christen
Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatters barn af Ørby - Marie Kirstine
ungkarl Mads Jensen og enke Kirsten Jensdatter sl Søren Sørensen Smeds af Borup (copuleret)
fol 157a
Niels Jensen Smeds hustru Kirsten Christensdatter af Esby (introduceret)
Søren Rasmussen Nedergårds hustru Anne Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Laurs Jørgensens og Anne Nielsdatters barn af Stødov - Søren
Laurs Pedersen Lykkes hustru Maren Laursdatter af Fejrup - 39 år
Michel Christensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Borup - Niels
fol 157b
Laurs Jørgensens hustru Anne Nielsdatter af Stødov (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers og Maren Rasmusdatters barn af Stødov - Michel
Jacob Nielsen Hvols og Kirsten Sørensdatters barn af Borup - Anne Kirstine
fol 158a
Michel Christensens hustru Anne Marie Nielsdatter af Borup (introduceret)
sl Michel Jørgensen af Stødov - 56 år
Søren Nielsens gl faster Mette Simonsdatter af Borup - 78 år
Jacob Nielsens hustru Kirsten Sørensdatter Smed af Borup (introduceret)
Rasmus Laursen Greves og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Marie Cathrine
fol 158b
Anders Christensen Kræmmers hustru Maren Rasmusdatter af Stødov (introduceret)
Anders Jensen Basses og Birthe Pedersdatters barn af Borup - Peder
Simon Peitersens enke Kirsten Christensdatters barn af Stødov - Marie Kirstine
fol 159a
Anders Jensen Basses søn af Borup - 3 dage
ungkarl Jens Christensen og pige Karen Rasmusdatter begge af Fejrup (trolovet)
Niels Rasmus Andreasen Hejgårds og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Søren

1790
fol 159b
Rasmus Laursen Greves hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Simon Peitersens hustru Kirsten Christensdatter af Stødov (introduceret)
Anders Jensen Basses hustru Birthe Pedersdatter af Borup (introduceret)
Niels Rasmus Andreasen Hejgårds hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Michel Rasmussen Tyrris og Mette Marie Rasmusdatters barn af Ørby - Rasmus
fol 160a
sl Jens Michelsen af Ørby - 38 år
ungkarl Jens Andersen Svensk af Agri og Maren Sørensdatter af Stødov sl Michel Jørgensens enke (trolovet)
ungkarl Jens Christensen Søndergård og pige Karen Rasmusdatter af Fejrup (copuleret)
Rasmus Andreasen Nielsen Hejgårds hustru Mette Marie Jensdatter Juels af Ørby - 60 år
Rasmus Sørensen Tyrris og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Anne Kirstine
fol 160b
sl Kirsten Jensdatter Attrups sl Jens Joensens enke af Fejrup - 60 år
Michel Rasmussen Tyrris hustru Mette Marie Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Michel Jensen Bering af præstegården og pige Karen Laursdatter Færgemands af Stødov (trolovet)
ungkarl Michel Laursen Duun af Fejrup og enke Birgitte Sørensdatter sl Jens Michelsens enke af Ørby (trolovet)
fol 161a
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Rasmus Sørensen Tyrris datter Ingeborg Kirstine af Ørby - 4 år
ungkarl Rasmus Nielsen Voldborg soldat og pige Marie Kirstine Jensdatter Hejgård af Esby (trolovet)
ungkarl Michel Laursen Duun af Fejrup og enke Birthe Sørensdatter af Ørby (copuleret)
ungkarl Michel Jensen Bering, præstens avlskarl af Helgenæs præstegård, og pige Karen Laursdatter Færgemand af Stødov (copuleret)
ungkarl Jens Andersen Svensk, soldat af Agri, og enke Maren Sørensdatter af Stødov (copuleret)
fol 161b
sl Niels Andersens enke Dorthe Tygesdatter af Borup - 67 år
ungkarl Jens Andersen Maler soldat og pige Anne Dorthe Simonsdatter af Stødov (trolovet)
Anders Sørensen Smeds dødfødte barn af Borup (begravet)
Peder Sørensen Hansens og Marianne Nielsdatters barn af Esby - Søren
Anders Sørensen Smeds hustru Anne Sørensdatter af Borup (introduceret)
Christen Jensen Hjulmand som var kommet fra København med sin kone og lidet barn for at skulle bo i Århus og blev syg her - 52 år
fol 162a
sr Jens Tranes hustru Anne Marie Andersdatter Wærn af Ørby - 65 år
sl Michel Simonsen af Esby - 80 år
Rasmus Pedersen Høgh af Ørby - 70 år
Peder Sørensen Hansens hustru Marianne Nielsdatter af Esby (introduceret)
Peder Madsen Holsts og Anne Rasmusdatter Hejgårds dødfødte datter af Kongsgård (begravet)
sl Rasmus Jensen i Graven i Stødov - 51 år
ungkarl Peder Jensen Samsing og pige Mette Kirstine Sørensdatter Stoumands af Fejrup (trolovet)
sl Rasmus Jensen Juel af Ørby - 52 år
Søren Jensen Gluds og Dorthe Marie Hans Jørgensdatters barn af Ørby - Mette Marie
fol 162b
Friderich Christian Kjærulfs og madam Kjærulf de Stallknægts barn - Lorentz
Peder Sørensen Lykkes og Anne Nielsdatter Søndergårds barn af Ørby - Anne
fol 163a
Søren Jensen Gluds datter Mette Marie - 12 dage
Peder Madsen Holsts hustru Anne Rasmusdatter Hejgård af Kongsgård (introduceret)
Mads Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Ørby - Søren
ungkarl Jens Andersen Maler og pige Anne Dorthe Simonsdatter af Stødov (copuleret)
Jens Christensen Søndergårds og Karen Rasmusdatters dødfødte tvillingedøtre af Fejrup (begravet)
enkemand Rasmus Pedersen Dam og enke Anne Marie Sørensdatter Kruse sl Jens Jensen Greves enke af Esby (trolovet)
Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatters dødfødte søn (begravet)
fol 163b
Peder Sørensen Lykkes hustru Anne Nielsdatter Søndergård af Ørby (introduceret)
ungkarl Rasmus Nielsen Voldborg og pige Marie Kirstine Jensdatter Hejgård af Esby (copuleret)
ungkarl Søren Michelsen Konge tjenende i Kongsgård og pige Mette Marie Christensdatter tjenende Niels Hejgård (trolovet)
ungkarl Peder Jensen Samsing og pige Mette Kirstine Sørensdatter Stoumand af Fejrup (copuleret)
Rasmus Sørensen Krej af Esby - 68 år
Friderich Christian Kjærulfs barn Lorentz i kirke
fol 164a
madam Kjærulf (introduceret)
sl Søren Andersen Smed af Borup - 72 år
Anders Rasmussen Skippers og Anne Christensdatter Søndergårds barn af Stødov - Christen
Søren Jensen Gluds hustru Dorthe Marie Hans Jørgensdatter af Ørby (introduceret)

1791
fol 164b
Jens Jensen Hjulmands barn af Borup - Niels
Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatters datter Mette Kirstine af Ørby - 1½ år
ungkarl Dines Rasmussen fra Samsø og enke Karen Sørensdatter sl Søren Corts enke af Ørby (trolovet)
Jens Christensen Søndergårds hustru Karen Rasmusdatter af Fejrup (introduceret)
fol 165a
Mads Pedersens hustru Anne Pedersdatter af Ørby (introduceret)
enke Apelone Jørgensdatter af Borup - 61 år
Søren Rasmussen Nedergårds hustru Anne Sørensdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Søren Michelsen og pige Mette Marie Christensdatter af Stødov (copuleret)
Michel Rasmussen Høghs og Anne Laursdatter Fiskers dødfødte søn (begravet)
Bent Rudolphsens hustru Kirsten Jensdatter af Stødov - 59 år
Jens Jensen Hjulmands hustru af Borup (introduceret)
fol 165b
Anders Rasmussens hustru Anne Christensdatter af Stødov (introduceret)
gl pige Anne Marie Jensdatter Rytter af Ørby - 67 år
ungkarl Dines Rasmussen og enke Karen Sørensdatter Cort af Ørby (copuleret)
Thomas Pedersens og Mette Pedersdatters datter af Stødov - Cyrene
Anders Jensen Basses og Birgitte Pedersdatters barn af Borup - Søren
fol 166a
Rasmus Pedersen Dam og enke Anne Marie Sørensdatter Kruse af Esby (copuleret)
Anders Rasmussen Skippers søn Christen - 3 mdr
sl Rasmus Pedersen ?llup af Esby - 60 år
Thomas Pedersens hustru Mette Pedersdatter af Stødov (introduceret)
Michel Rasmussen Høghs hustru Anne Laursdatter af Borup (introduceret)
sl Peder Pedersen Normand af Esby - 67 år
ungkarl Jens Michelsen af Fejrup - 29 år
Rasmus Laursens og Karen Jensdatters barn af Borup - Bodil Cathrine
fol 166b
Konfirmation:
Rasmus Svane af Esby
Jens Rasmussen af Smummen
Søren Rasmussen af Graven, begge i Stødov
Jørgen Pedersen Koch af Fejrup
Peder Sørensen Cort af Ørby
Peder Madsen af Ørby
Mette Marie Rasmusdatter af Graven og
Cyrene Madsdatter begge af Stødov
Mette Cathrine Christensdatter af Borup
Kirsten Andersdatter Juel og
Marie Cathrine Jensdatter Hejgård begge af Fejrup
Anne Cathrine Christensdatter Maj af Esby
Mette Sørensdatter Rungborg af Borup
Karen Sørensdatter Degn af Ørby
Anne Nielsdatter Knippels af Stødov
Karen Michelsdatter Konge af Stødov
Marie Kirstine Pedersdatter Skipper og
Kirsten Sørensdatter Glads begge af Ørby
Anne Pedersdatter Høgh af Ørby
fol 167a
Anders Jensen Basses hustru Birthe Pedersdatter af Borup (introduceret)
Rasmus Pedersen Dams og Anne Marie Sørensdatters barn af Esby - Peder
Anders Christensen Kræmmers hustru af Stødov - 24 år
Anders Basses søn Søren af Borup - 2 mdr
Rasmus Laursens hustru Karen Jensdatter af Borup (introduceret)
fol 167b
enkemand Anders Christensen Kræmmer og pige Anne Cathrine Rasmusdatter Rytter af Stødov (trolovet)
Søren Pedersen Brokjærs hustru Maren Hansdatter af Ørby - 67 år
Michel Laursen Duuns dødfødte datter af Ørby (begravet)
Rasmus Dams hustru Anne Marie Sørensdatter Kruse af Esby (introduceret)
Søren Michelsen Konges og Mette Marie Christensdatters barn af Stødov - Michel
Peder Jensen Berings og Mette Marie Michelsdatters barn af Borup - Laurs
fol 168a
Peder Laursen Duuns søn Rasmus af Fejrup - 5 år
Michel Laursen Dams hustru Birgitte Sørensdatter Brokjær af Ørby (introduceret)
Søren Michelsen Konges hustru Mette Marie Christensdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Christen Jensen Greve af Esby og pige Gertrud Marie Michelsdatter af Borup (trolovet)
Peder Jensen Berings Mette Marie Michelsdatter af Borup (introduceret)
fol 168b
Anders Christensen Kræmmer af Stødov og pige Cathrine Rasmusdatter Rytter af Stødov (copuleret)
Rasmus Nielsen Voldborgs og Marie Kirstine Jensdatter Hejgårds dødfødte søn af Esby (begravet)
Rasmus Nielsen Voldborgs hustru (introduceret)
Rasmus Michelsens og Anne Rasmusdatters barn af Esby - Cathrine
fol 169a
Peder Madsen Holsts og Anne Rasmusdatter Hejgårds barn af Kongsgård - Maren
Niels Jensen Smeds og Kirsten Christensdatters barn af Esby - Anders
fol 169b
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
ungkarl Christen Jensen Greve og Marie Michelsdatter af Esby (copuleret)
Peder Madsen Holsts hustru Anne Rasmusdatter Hejgård af Kongsgård (introduceret)
Jens Michelsens og Karen Andersdatter Tambors dødfødte søn og hjemmedøbte tvillingedatter af Borup - Maren (døde strax)
ungkarl Søren Nielsen Høgh og enke Elisabeth Rasmusdatter af Esby (copuleret)
Rasmus Michelsens hustru Anne Rasmusdatter af Esby (introduceret)
fol 170a
Niels Jensen Smeds hustru Kirsten Christensdatter af Esby (introduceret)
Jens Anderens gl moder Anne Nielsdatter Hejgård af Borup - 83 år

1792
fol 170a
Rasmus Laursen Greves og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Mette Marie
fol 170b
Jens Michelsen Kruses hustru Karen Andersdatter Tambor af Borup (introduceret)
Christen Jensen Greves og Gertrud Marie Michelsdatters hjemmedøbte barn af Ørby - Jens
gl pige Maren Greve af Ørby - 60 år
fol 171a
Peder Rasmussen Rytters barn af Stødov - Peder
Rasmus Laursen Greves hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Christen Jensen Greves hustru Gertrud Marie Michelsdatter af Ørby (introduceret)
fol 171b
Jacob Nielsen Hvols og Kirsten Sørensdatters barn af Borup - Anne
Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatter Greves barn af Ørby - Søren
fol 172a
Peder Rasmussen Rytters hustru af Stødov (introduceret)
sl Rasmus Olufsen Koch af Stødov - 58 år
Rasmus Sørensen Tyrris og Karen Sørensdatters barn af Ørby - Søren
ungkarl David Nielsen R? af Esby og pige Dorthe Laursdatter Fiskers af Borup (trolovet)
fol 172b
Søren Sørensen Svendsens hustru Karen Jensdatter af Stødov - 51 år
Jacob Nielsen Hvols hustru Kirsten Sørensdatter af Borup (introduceret)
Anders Sørensen Smeds og Anne Sørensdatter Rungborgs barn af Borup - Søren
Søren Rasmussen Nedergårds hustru Anne Sørensdatter Greve af Ørby (introduceret)
fol 173a
Anders Rasmussen Mårups og Anne Christensdatter Søndergårds barn af Fejrup - Christen
Rasmus Sørensen Tyrris hustru Karen Sørensdatter af Ørby (introduceret)
Søren Jensen Gluds og sl Dorthe Marie Hans Jørgensdatters hjemmedøbte barn af Ørby - Jens
fol 173b
Søren Jensen Gluds hustru Dorthe Marie Hans Jørgensdatter af Ørby - 35 år
fol 174a
enke Anne Marie Jørgensdatter af Stødov og ungkarl Michel Rasmussen af Stødov som tjente obersten på Skærsø (trolovet)
Anders Jensen Basses og Birthe Pedersdatters barn af Borup - Peder
Anders Sørensen Smeds hustru Anne Sørensdatter af Borup (introduceret)
fol 174b
Anders Jensen Basses søn af Borup - 16 dage
enkemand Søren Jensen Glud af Ørby og pige Elisabeth Andersdatter som tjente Jens Andersen Svensk i Stødov (trolovet)
Anders Jensen Basses hustru Birthe Pedersdatter af Borup - 36 år
Anders Rasmussen Mårups hustru Anne Christensdatter Søndergårds (introduceret)
Søren Rasmussen Krejs og Marianne Pedersdatters dødfødte søn af Esby (begravet)
Rasmus Nielsen Voldborgs og Marie Kirstine Jensdatter Hejgårds barn af Esby - Jens
fol 175a
ungkarl Michel Rasmussen og enke Anne Marie Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
Michel Rasmussen Høghs og Anne Laursdatter Fiskers barn af Borup - Laurs
Jens Rasmussen ?s barn af Fejrup - Rasmus
fol 175b
Søren Rasmussen Krejs hustru Marianne Pedersdatter af Esby (introduceret)
Michel Rasmussen Høghs hustru Anne Laursdatter Fisker af Borup (introduceret)
Rasmus Nielsen Voldborgs hustru Marie Kirstine Jensdatter Hejgård af Esby (introduceret)
ungkarl Jørgen Hansen af Esby og pige Birthe Jensdatter Tyrri af Ørby (trolovet)
fol 176a
enkemand Anders Jensen Basse af Borup og enke Maren Jacobsdatter af Dejret (trolovet)
Jens Rasmussen Greves hustru af Fejrup (introduceret)
Anders Christensen Kræmmers og Cathrine Rasmusdatter Rytters barn af Stødov - Rasmus
fol 176b
Rasmus Jensen Skippers datter Anne Rasmusdatters uægte barn af Esby - Karen (ungkarl Jens Laursen Lykke, tjener Peder Sørensen Hansen i Esby)
fol 177a
ungkarl Jens Rasmussen Skipper og pige Marie Kirstine Pedersdatter Skipper begge af Esby (trolovet)
Jens Jensen Hjulmands hustru Anne Margrethe Nielsdatter af Borup - 36 år
ungkarl Niels Rasmussen Skipper og pige Dorthe Laursdatter Lykke af Fejrup (trolovet)
sl Christen Madsen Skrædder af Stødov - 73 år
Anders Christensen Kræmmers hustru Cathrine Rasmusdatter af Stødov (introduceret)
enkemand Søren Glud og pige Anne Elisabeth Andersdatter begge af Ørby (copuleret)
fol 177b
ungkarl Jørgen Hansen af Esby og pige Birthe Jensdatter Tyrris af Ørby (copuleret)
enkemand Jens Jensen af Borup og Anne Rasmusdatter af Esby (trolovet)
Anne Laursdatter i Kongsgård - 73 år
ungkarl David Nielsen af Esby og pige Dorthe Laursdatter (copuleret)
Jens Troelsens og Anne Michelsdatters barn af Borup - Karen
fol 178a
ungkarl Jens Rasmussen Skipper og pige Marie Kirstine Pedersdatter begge af Esby (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen Skipper og pige Dorthe Laursdatter begge af Stødov (copuleret)
Jens Troelsens hustru (introduceret)

1793
fol 178a
Jørgen Hansens barn - Niels
fol 178b
mons Niels Nielsen Eg og fru Sommerfelds stuepige Anne Andreasdatter (trolovet)
Niels Rasmussen Skippers og Dorthe Laursdatters barn af Stødov - Anne Marie
Jens Michelsen Kruses og Karen Andersdatter Tambors barn - Maren
fol 179a
enkemand Jens Jensen af Borup og Anne Rasmusdatter af Esby (copuleret)
ungkarl Christen Jensen af Fejrup og pige Anne Marie Rasmusdatter af Borup (trolovet)
husmand Jens Andersen Malers og Anne Dorthe Simonsdatters barn af Stødov - Simon
fol 179b
husmand Jørgen Hansen Winthers hustru Birthe Jensdatter af Esby (introduceret)
Skipper-Nielses hustru Dorthe Laursdatter af Stødov (introduceret)
mons Niels Nielsen Eg og pige Anne Andreasdatter af Kongsgård (copuleret)
ungkarl Søren Laursen Lynge af Esby og pige Anne Kirstine Andersdatter af Stødov (trolovet)
Jens Kruses hustru af Borup (introduceret)
gårdmand Jens Rasmussen Skippers og Marie Kirstine Pedersdatters barn af Esby - Marie Cathrine
fol 180a
Skipper-Nielses datter - 10 uger
Jens Andersen Malers hustru Anne Dorthe Simonsdatter af Stødov (introduceret)
ungkarl Christen Mousing af Fejrup og pige Anne Marie Rasmusdatter af Stødov (trolovet)
gårdmand Christen Winthers og Dorthe Marie Hansdatters barn af Borup - Søren
fol 180b
gårdmand Jens Rasmussen Skippers hustru Marie Kirstine Pedersdatter af Esby (introduceret)
Peder Holsts moder af Kongsgård - 80 år
ungkarl Søren Laursen Lynge af Esby og pige Anne Kirstine Andersdatter af Stødov (copuleret)
Jens Duun af Esby (begravet)
Søren Michelsen Konges og Mette Marie Christensdatters barn - Anne Kirstine
fol 181a
husmand Søren Michelsen Konges hustru Mette Marie Christensdatter (introduceret)
gårdmand Jens Christensen Søndergårds og Karen Rasmusdatters barn af Fejrup - Marianne
Jens Søndergårds hustru Karen Rasmusdatter af Fejrup (introduceret)
Jacob Hvols datter Anne af Borup - 1½ år
fol 181b
Rasmus Sørensen Th?s søn Søren af Ørby - 1 år
Peder Kjeldsen af Ørby - 79 år
husmand Christen Mousings og Anne Marie Rasmusdatters dødfødte datter af Fejrup (begravet)
gårdmand Søren Rasmussen Krejs og Marianne Pedersdatters barn af Esby - Anne Kirstine
fol 182a
Rasmus Laursen Greves og Karen Sørensdatters datter af Ørby - Anne Dorthe
gårdmand Søren Rasmussen Nedergårds og Anne Sørensdatters barn af Ørby - Peder
fol 182b
Christen Jensen Mousings hustru Anne Marie Rasmusdatter Skipper af Fejrup (introduceret)
Søren Rasmussen Krejs hustru af Esby Marianne Pedersdatter (introduceret)
husmand Anders Jensen Basses og Maren Jacobsdatters barn af Borup - Mette Kirstine
fol 183a
gårdmand Rasmus Laursen Greves hustru Karen Rasmusdatter af Ørby (introduceret)
gårdmand Søren Nedergårds hustru Anne Sørensdatter af Ørby (introduceret)
ungkarl Laurs Rasmussen og pige Anne Marie Nedergård af Ørby (trolovet)
fol 183b
Anders Jensen Basses hustru Maren Jacobsdatter af Borup (introduceret)
ungkarl Laurs Rasmussen af Holme ved Århus og pige Anne Marie Nedergård af Ørby (copuleret)
gårdmand Michel Duuns Anne Kirstine af Ørby - 11 år

1794
fol 183b
husmand Rasmus Dams og Anne Maries barn af Stødov - Søren
fol 184a
Søren Gluds dødfødte datter (begravet)
husmand Søren Andersen af Stødov - 71 år
Christen Majs datter Kirstine af Esby - 14 år
husmand Jens Jensen og Anne Rasmusdatters barn - Anne Margrethe
fol 184b
Mads Abels søn Søren af Ørby - 32 år
Anders Jensen Basses og Maren Jacobsdatters datter af Borup - 5 år
husmand Rasmus Dams hustru (introduceret)
gårdmand Søren Gluds hustru (introduceret)
husmand Jens Jensens hustru af Borup (introduceret)
ungkarl Thomas Bering Trane af Ørby og pige Karen Christensdatter af Esby (trolovet)
ungkarl Søren Jensen og pige Dorthe Sørensdatter af Stødov (trolovet)
fol 185a
gårdmand Anders Christensens søn Søren af Stødov - 1½ år
gårdmand Michel Sømands og Marie Nielsdatters barn - Dorthe Marie


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 30.4.2011
c