s
Stikord til Helgenæs sogns kirkebog, Mols herred, 1642-1794

1690-99


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

På denne side:
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699


1690

fol 24b
Niels Pedersens barn af Kongsgårde - Iver
Nielses hustru ved Leddet i Ørby (introduceret)
den gl Rasmus Jensen Prins af Borup (begravet)
den gl Maren Michelsdatter Stoumands af Ørby - 77 år
Laurits Olufsen Mølmand af Stødov og Karen Nielsdatter Stengården sl Christen Provsts hustru (trolovet)
Rasmus Jensen Glad af Esby - 78 år
Christen Pedersen Søndergård og Anne Christensdatter Skippers af Stødov (trolovet)
Smed Sørens hustru Anne Rasmusdatter af Hejgård (introduceret)
Mads Christensen Juel af Stødov - 63 år
Anne Jensdatter Niels Pedersens hustru af Kongsgårde (introduceret)
fol 25a
Rasmus Rasmussen Provst af Stødov - 43 år
Christen Bondes barn af Stødov - Oluf
Christen Pedersen Søndergaard og Anne Christensdatter Skippers af Stødov (copuleret)
Laurs Andersen af Borup og Kirsten Michelsdatter sl Anders Pedersens enke ibd (copuleret)
Laurits Olufsen Mølmand af Stødov og Karen Nielsdatter sl Christen Provsts enke i Stengården (copuleret)
Søren Pedersen Strands af Esby - 74 år
Niels Pedersen Værns barn af Borup - Anders
Mads Grønfelds barn af Esby - Anne
Christen Hvols hustru af Stødov Dorthe Hvol (introduceret)
Niels Værns hustru af Borup (introduceret)
Anders Rasmussen Kræmmers barn af Stødov - Anders
fol 25b
Søren Sørensen Grønfeld af Stødov (begravet)
Mads Grønfelds hustru af Esby (introduceret)
Smed-Sørens barn Christen af Hejgård (begravet)
Anders Kræmmers hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Sørensen Tyrris barn af Ørby - Birgitte
Christen Sørensen Grafmands barn af Ørby - Peder
Christen Søndergaards hjemmedøbte barn af Fejrup - Maren
fol 26a
Rasmus Sørensen Tyrris hustru af Ørby (introduceret)
Jens Hvols mindste barn af Ørby (begravet)
Jens Knudsens mindste barn af Esby (begravet)
Anders Provsts navnløse barn af Stødov (begravet)
Christen Grafmands hustru af Ørby (introduceret)
Christen Søndergårds hustru af Fejrup (introduceret)
Sønder-Rasses barn af Ørby - Kirsten
Sønder-Rasses hustru (introduceret)
Rasmus Winthers mindste barn af Ørby (begravet)
Anders Rasmussen Provsts hustru af Stødov sl Maren Andersdatter Rytter (begravet)
Anders Nielsen barnefødt i Vistoft sogn og Kirsten Lauritsdatter sl Mads Juels enke af Stødov (trolovet)
Laurits Olufsen Mølmands barn af Stødov - Anne
fol 26b
sl Oluf Mølmands hustru af Stødov sl Nør-Maren eller Maren Jensdatter - 59 år
sl Maren Andersdatter Rytters af Stødov - 52 år
Thore Jepsdatter sl Jens Grafmands hustru af Stødov - 67 år
Anders Rasmussen Provst og Mette Lauritsdatter af Vrinners (trolovet)

1691

Top


fol 26b
sl Anders Sørensen Rytter af Stødov - 60 år
sl Søren Kjeldsen af Borup - 84 år
sl Jørgen Molbos hustru sl Anne Andersdatter af Stødov - 70 år
Mads Grønfelds mindste barn af Esby (begravet)
Smed-Sørens barn af Hejgård - Anne Marie
sl Christen Sørensen Grafmand af Ørby - 44 år
Niels Mortensen, Morten Smeds søn af Begtrup og Maren Jørgensdatter sl Rasmus Provsts enke ibd (trolovet)
Michel Christensen Svendsen af Ørby - 50 år
Laurits Mølmands hustru Karen Nielsdatter af Stødov (introduceret)
Anne Christensdatter Bondes af Ørby som udlagde gift mand Jens Stoumand (public absolveret)
gl Jens Jensen Knudsen og Mette Pedersdatter Skomagers af Esby (trolovet)
fol 27a
Niels Lyse af Esby (begravet)
Smed-Sørens hustru af Hejgård (introduceret)
Anne Christensdatter Bondes uægte barn af Ørby - Rasmus
Anders Nielsen Bødker og Kirsten Lauritsdatter Kemmeners sl Mads Juels enke af Stødov (copuleret)
Jens Nielsens dødfødte barn af Ørby (begravet)
Rasmus Andersen Rytter af Stødov og Anne Christensdatter Gravlev født i Agri (trolovet)
Niels Mortensen af Begtrup og Maren Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
Jørgen Michelsen Molbo af Borup - 56 år
Jens Nielsens hustru af Ørby (introduceret)
sl Søren Andersen af Rugård i Fejrup - 59 år
Anders Rasmussen Provst af Stødov og Mette Lauritsdatter af Vrinners (copuleret)
Jens Sørensen Stengaard af Esby og Gertrud Andersdatter Stubs af Fejrup (trolovet)
Mads Samsing af Esby (begravet)
gift mand Jens Sørensen Stoumand af Ørby for lejermål (public absolveret)
gl Kirsten Knuds af Esby (begravet)
gl Jens Jensen Knudsen af Esby og Mette Pedersdatter Skomagers ibd (copuleret)
Rasmus Madsens barn af Esby - Søren
fol 27b
Rasmus Jørgensens barn af Borup - Bodil
Rasmus Andersen Rytter af Stødov og Anne Christensdatter af Agri (copuleret)
Søren Pedersens mindste barn af Ørby (begravet)
Peder Rasmussen Duun præstens andenkarl født i Dråby og Kræmmer Maren af Fejrup Søren Duuns steddatter ibd (trolovet)
Rasmus Jørgensens hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Madsens hustru af Esby (introduceret)
Jens Knudsens barn af Esby - Christen
Jens Knudsens hustru af Esby (introduceret)

1692

Top


fol 27b
Niels Mortensens barn af Stødov - Morten
fol 28a
Niels Christensens barn ved Leddet i Ørby - Michel
Peder Rasmussen Duun af Dråby og Maren Lauritsdatter Kræmmers af Fejrup (copuleret)
Niels Mortensens hustru Maren Jørgensdatter af Stødov (introduceret)
Anders Winthers barn af Fejrup - Rasmus
Søren Pedersens barn af Ørby - Christen
Nielses hustru ved Leddet i Ørby (introduceret)
sl Karen Jensdatter Christen Laursens hustru af Esby - 58 år
Mads Grønfelds barn af Esby - Anne
Mads Grønfelds Anne (begravet)
fol 28b
Anders Rasmussen Provsts barn af Stødov - Maren
Anders Winthers hustru af Stolkjær (introduceret)
Jens Jørgensen af Borup og Karen Lauritsdatter af Agri (trolovet)
Jens Bondes barn af Borup - Anne
Christen Laursen Nørgaard i Esby og Maren Sørensdatter Brokjærs af Ørby (trolovet)
Jens Sørensen Storgaard af Esby og Gertrud Andersdatter Stubs af Fejrup (copuleret)
Søren Pedersen Smeds barn af Hejgård - Christen
Søren Pedersens hustru af Ørby (introduceret)
Mads Grønfelds hustru af Esby (introduceret)
Store Niels Christensen af Ørby - 84 år
fol 29a
Jens Bondes hustru af Borup (introduceret)
Anders Provsts hustru af Stødov (introduceret)
Smed-Sørens hustru af Hejgård (introduceret)
sl Anne Christensdatter Rasmus Rytters hustru af Stødov - 32 år
Peder Rasmussen Duuns barn af Fejrup - Karen
Niels Pedersens barn af Kongsgårde - Anne
Anne Jensdatter Lyngby af Kongsgårde - 40 år
Rasmus Andersen Rytter af Stødov og Mette Pedersdatter af Fejrup smedens datter (trolovet)
Niels Pedersens mindste barn af Kongsgårde (begravet)
Niels Værns barn af Borup - Kirsten
Rasmus Attrups hustru af Borup sl Karen Jensdatter - 92 år
Peder Rasmussen Duuns hustru af Fejrup (introduceret)
fol 29b
Jens Jørgensen af Borup og Karen Lauritsdatter barnefødt i Agri (copuleret)
Laurits Olufsen Mølmands barn af Stødov - Christen
Rasmus Michelsen Attrup af Borup og Kirsten Olufsdatter Mølmands af Stødov (trolovet)
Karen Christensdatter Taalunds? af Stødov (begravet)
Niels Værns hustru af Borup (introduceret)
Anders Grafmands barn af Stødov - Maren
Laurits Mølmands hustru af Stødov Karen Nielsdatter (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Borup sl Dorthe Rasmusdatter - 78 år
Rasmus Andersen Rytter af Stødov og Mette Pedersdatter smedens datter af Fejrup (copuleret)
Christen Søndergaards barn af Fejrup - Peder
fol 30a
Tobias Tobiassen Bechmand af Fejrup barnefødt i det kgl grevskab Oldenburg - 64 år

1693

Top


fol 30a
Kirsten Jensdatter Duuns uægte barn af Fejrup - Dorthe
Christen Laursen Hejgaard af Esby og Maren Sørensdatter Brokjærs af Ørby (copuleret)
Anders Grafmands hustru af Stødov (introduceret)
gift mand Rasmus Christensen Bonde i den søndre gård i Ørby udlagt af Kirsten Jensdatter Duuns (public absolveret)
Christen Søndergaards hustru af Fejrup (introduceret)
Niels Pedersens datter Anne Marie af Kongsgårde (begravet)
Rasmus Mortensens barn af Stødov - Anne
Rasmus Tyrri af Esby (begravet)
Sønder-Rasses barn Kirsten af Ørby (begravet)
Michel Tyrri af Stolkjær (begravet)
Mads Grønfelds barn af Esby - Maren
fol 30b
Kirsten Jensdatter Duuns af Fejrup for lejermål (public absolveret)
Rasmus Michelsen Attrup af Borup og Kirsten Olufsdatter Mølmands af Stødov (copuleret)
Jens Mortensens dødfødte barn af Stengården (begravet)
Rasmus Winthers barn af Ørby - Anders
Mads Grønfelds hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Jørgensens barn af Borup - Maren
Jens Rasmussen Duuns barn af Esby - Jens
Rasmus Mortensens hustru af Stødov (introduceret)
fol 31a
Jens Jørgensens barn af Borup - Anne
Rasmus Winthers hustru af Ørby (introduceret)
Jens Mortensens hustru af Stengården Kirsten Andersdatter (introduceret)
Rasmus Jørgensens hustru af Borup (introduceret)
Jens Duuns hustru af Esby (introduceret)
Jens Jørgensens hustru af Borup (introduceret)
Jens Stengaards barn af Esby - Søren
Rasmus Pedersen Provsts barn af Esby - Jens
Rasmus Rytters barn af Stødov - Anders
fol 31b
Jens Stengaards hustru Gertrud Stubs af Esby (introduceret)
Bodil Ovesdatters uægte barn født hos Kirsten sl Michel Svendsens hustru i Ørby - Jens (en vintappersøn af Viborg ved navn Rasmus)
Rasmus Provsts hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Rytters hustru af Stødov (introduceret)
skøgen Bodil Ovesdatter der udlagde vintappersøn Rasmus som kom rejsende fra Samsø (public absolveret)

1694

Top


fol 31b
Nør-Christens dødfødte barn af Esby (begravet)
Jens Jensen Grafmands barn af Borup - Jens
sl Laurits Jensen af Kongsgårde - 68 år
Niels Værns barn af Borup - Mette
fol 32a
Christen Laursens hustru af Esby (introduceret)
Anders Rasmussen Værn af Stengården - 80 år
Peder Pave af Borup - 99 år
Anne Andersdatter sl Rasmus Jensen Prinsens hustru af Borup - 93 år
Jens Hjulmands hustru af Borup (introduceret)
Sønder-Rasses barn af Ørby - Peder
sl Michel Sørensen Grønfeld af Esby - 60 år
Niels Værns hustru af Borup (introduceret)
Sønder-Rasses hustru af Ørby (introduceret)
Rasmus Christensen af Mølhalden i Esby - 61 år
Kirsten Laurses af Fejrup - 76 år
Jens Jensen Grafmands barn af Borup - nogle mdr
Søren Michelsens Jenses barn af Borup - Dorthe
fol 32b
Rasmus Attrups barn af Borup - Anne
Søren Michelsens Jenses hustru Maren Rasmus Tyrrisens datter af Borup (introduceret)
Rasmus Attrups hustru af Borup (introduceret)
Nielses barn ved Leddet i Ørby - Anders
Søren Christensen Hvol af Stødov og Anne Pedersdatter Holsts af Ørby sl Christen Grafmands enke (trolovet)
Niels Sørensen Grønfeld og Maren Sørensdatter Peder Paves enke af Borup (trolovet)
Nielses hustru ved Leddet i Ørby (introduceret)
Maren Lykkes af Borup (begravet)
Christen Simonsen Lyse og Søren Paves datter Anne Sørensdatter af Esby (trolovet)

1695

Top


fol 32b
Jens Rasmussen Pave af Esby og Maren Laursdatter af Kongsgårde (trolovet)
Hans Pedersen af Esby og Maren Olufsdatter i Smummen? i Stødov (trolovet)
fol 33a
Rasmus Rytters barn af Stødov - Søren
Christen Simonsen Lyse af Esby og Anne Sørensdatter Paves ibd (copuleret)
Helle Jensdatter af Borup sl Søren Kjeldsens enke - 81 år
Laurits Mølmands barn af Stødov (begravet)
lille Jens Hvols barn af Borup (begravet)
Jens Hvols andet barn af Borup (begravet)
lille Jens Hvols tredie barn af Borup (begravet)
Rasmus Attrups barn af Borup (begravet)
Niels Sørensen Grønfeld af Borup og Maren Sørensdatter Peder Paves enke ibd (copuleret)
Rasmus Rytters hustru af Stødov (introduceret)
Søren Christensen Hvol af Stødov og Anne Pedersdatter sl Christen Grafmands enke af Ørby (copuleret)
Mads Laursen af Stødov - 80 år
Jens Rasmussen Pave og Maren Laursdatter af Kongsgårde (copuleret)
Anders Provsts barn af Stødov - Laurits
Jens Jørgensens barn af Borup - Jørgen
fol 33b
Laurs Andersen af Borup - 33 år
Jens Jensen Grafmands barn af Borup - Jens
Anders Provsts hustru af Stødov (introduceret)
Jens Jørgensens hustru af Borup (introduceret)
Niels Pedersens tjenestepige i Kongsgårde som udlagde sl Laurs Jensens søn Jens Laursen ibd (public absolveret)
Jens Hjulmands hustru af Borup (introduceret)
Anders Laursens datter Maren af Borup (begravet)
sl Kirsten Hanses af Esby - 57 år
Rasmus Jørgensens barn af Stødov - Karen
fol 34a
Anders Laursens hustru af Borup (begravet)
Søren Jørgensens barn af Stødov - Anne
Troels Michelsens barn af Borup - Maren
Hans Pedersen af Esby og Maren Olufsdatter af Smummen? i Stødov (copuleret)
Christen Lyses barn af Esby - Anne
Anders Hansen og Kirsten Hvidkjærs (trolovet)
Søren Pedersens dødfødte barn af Ørby (begravet)
gift mand Anders Nielsen Bødker af Stødov og Anne Joensdatter ibd for lejermål (public absolveret)
Laurits Christensen Bonde af Ørby og Kirsten Michelsdatter af Borup sl Laurs Andersens enke (trolovet)
Søren Jørgensens hustru af Stødov (introduceret)
Troels Michelsens hustru af Borup (introduceret)
Jens Rasmussen Paves barn af Kongsgårde - Apelone
fol 34b
Pave-Anne Christen Lyses hustru af Esby (introduceret)
Dorthe Pedersdatter Søren Pedersens hustru af Ørby (introduceret)
Dorthe Jensdatter Tyrris af Esby som udlagde Bach-Jens af Landborup i Tved sogn (public absolveret)
Dorthe Tyrris uægte barn - Anne
Rasmus Mortensen af Stødov - 64 år

1696

Top


fol 34b
Niels Skomagers barn af Borup (begravet)
Maren Laursdatter af Kongsgårde (introduceret)
Anne Joensdatters uægte barn af Stødov - Kirsten (Anders Nielsen Bødker ibd)
Jens Bondes barn af Borup - Dorthe
fol 35a
Rasmus Sørensen Strands af Esby og Maren Lauritsdatter sl Mads Laursens enke af Stødov (trolovet)
Anne Joensdatters uægte barn Kirsten (begravet)
Nør-Christens dødfødte barn af Esby (begravet)
Anders Hansen og Kirsten Hvidkjærs af Fejrup (copuleret)
Jens Bondes hustru af Borup (introduceret)
Christen Rasmussen Rytters barn af Esby - Laurits
Rasmus Attrups barn af Borup - Anne
Christen Nørgaards hustru af Esby (introduceret)
Dines Jensen og Kirsten Jensdatter [Dineses] af Ørby (trolovet)
Laurits Christensen Bonde af Ørby og Kirsten Michelsdatter sl Laurs Andersens enke af Borup (copuleret)
fol 35b
Niels Pedersen af Kongsgårde og Karen Lauritsdatter Skippers af Vrinners (trolovet)
Rasmus Attrups hustru af Borup (introduceret)
Søren Duun af Fejrup (begravet)
Rasmus Sørensen Strands af Esby og Maren Lauritsdatter af Stødov sl Mads Laursens enke (copuleret)
Karen Michelsdatter Brokjær af Borup (begravet)
Christen Jensen af Borup Birgittes søn på Bakken udlagt af Jenses datter Anne Jensdatter på Bakken (public absolveret)
Niels Ibsen Skomager af Borup - 63 år
Christen Sørensen Stoumand tjenende i Esby og Maren Sørensdatter sl Rasmuses enke i Mølhalden (trolovet)
Jenses datter på Bakken i Borup Anne Jensdatter for lejermål (public absolveret)
Niels Nielsen Tistrup af Thorsager og Karen Olufsdatter i Smummen? i Stødov (trolovet)
Nielses barn ved Leddet i Ørby - 2 år
Dines Jensen og Kirsten Jensdatter Dineses af Ørby (copuleret)
Christen Sørensen Stoumand og Maren Sørensdatter sl Rasmusses enke i Mølhalden (copuleret)
Anne Jensdatters uægte barn på Bakken i Borup - Anne
Niels Nielsen Tistrup af Thorsager og Karen Olufsdatter i Smummen i Stødov (copuleret)
Søren Michelsens Jenses hjemmedøbte barn af Borup - Peder
fol 36a
Christen Jensen Fisker og Dorthe Nielsdatter Skomagers af Borup (trolovet)
Michel Juels barn af Ørby - Jens
Jens Sørensens barn Peder af Borup (i kirke)

1697

Top


fol 36a
Rasmus Rytters barn af Stødov - Anne Marie
fol 36b
den gl Dorthe Greve af Borup (begravet)
Sønder Rasses barn af Ørby - Michel
Birgitte Sørensdatter af Rugård i Fejrup - 63 år
Anne Jensdatter sl Christen Knudsens enke af Esby - 87 år
Søren Michelsens Jenses hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Rytters hustru af Stødov (introduceret)
Michel Juels hustru af Ørby (introduceret)
Anders Provsts barn Maren af Stødov - 5 år
Laurits Olufsens barn af Stødov - Birgitte
Sønder Rasses hustru af Ørby (introduceret)
Mads Grønfelds barn af Esby - Anne
fol 37a
Lang Søren Stoumand af Ørby - 79 år
Christen Jensen Fisker af Borup og Dorthe Nielsdatter Skomagers ibd (copuleret)
Anne Sørensdatter af Esby ung Jens Knudsens hustru ibd - 63 år
Mads Grønfelds barn Anne af Esby - få uger
Mads Grønfelds hustru af Esby (introduceret)
Laurits Mølmands hustru af Stødov (introduceret)
Jens Rasmussen Duuns barn af Esby - Kirsten
Niels Christensen ved Leddet i Ørby (begravet)
Anne Jensdatter sl Peder Provsts enke af Esby - 79 år
sl Niels ved Leddets barn af Ørby - Niels
fol 37b
Jens Duuns hustru af Esby (introduceret)
Karen Christensdatter Hvol af Stødov - 25 år
Dorthe Lauritsdatter Hvol af Stødov - 52 år
Nielses enke ved Leddet (introduceret)
Christen Hvols barn Maren af Stødov - 12 år
Laurits Olufsen Mølmands mindste barn af Stødov - få mdr
Jens Rasmussen Paves barn af Kongsgårde - Anne
Niels Nielsens barn af Smummen - Niels
Søren Christensen Hvol af Ørby - 31 år
Søren Christensen Hvols lillebror Oluf Christensen Hvol af Stødov (begravet)
Jens Pedersen Snedker af Tved og Anne Michelsdatter af Borup sl Rasmus Provsts enke (trolovet)
Oluf Sørensen Stoumand og Anne ved Leddet i Ørby (trolovet)
fol 38a
Søren Pedersens barn af Ørby - Rasmus
Maren Laursdatter af Kongsgårde (introduceret)
sl Søren Jensen Stoumand af Ørby - 68 år
Smum Karen af Stødov (introduceret)
Søren Pedersens hustru af Ørby (introduceret)
Dines Jensens barn af Ørby - Maren
fol 38b
sl Rasmus Provsts mindste barn Rasmus af Borup - 4 år
Christen Søndergaards barn af Fejrup - Karen
Jens Pedersen Snedker af Tved og Anne Michelsdatter sl Rasmus Provsts enke af Borup (copuleret)
sl Mette Christensdatter Joen Kirkegaards hustru af Ørby - 68 år
Oluf Sørensen Stoumand og Anne Andersdatter ?mands af Ørby sl Niels Christensens enke ved Leddet (copuleret)
Jens Knudsens barn af Esby - Anne
Christen Søndergaards mindste barn af Fejrup - få uger
fol 39a
Nør-Karen af Ørby - 81 år

1698

Top


fol 39a
Dines Jensens hustru af Ørby (introduceret)
Thomas Nielsen af Esby og Anne Holsts af Ørby sl Søren Hvols enke (trolovet)
ung Jens Jensen Knudsen af Esby og Inger Rasmusdatter Svends ibd (trolovet)
Joen Jensen Kirkegaard og Karen Sørensdatter Værn af Ørby (trolovet)
Christen Søndergaards hustru af Fejrup (introduceret)
Niels Værns barn af Borup - Birgitte
Jens Knudsens hustru af Esby (introduceret)
ung Jens Jensen Knudsen og Inger Rasmusdatter Svends af Esby (copuleret)
Jens Jensen Kirkegaard af Ørby - 72 år
Simon Nielsen af Thorsager og Maren Jensdatter Moers af Ørby (introduceret)
Niels Værns hustru af Borup (introduceret)
fol 39b
Niels Nielsens barn af Smummen - ½ år
Rasmus Madsens hustru af Esby sl Mette Pedersdatter (begravet)
Jens Nielsen Degn da tjenende Anders Grafmand i Stødov og Birgitte Hvol ibd (trolovet)
Christen Fiskers navnløse barn af Borup (begravet)
Simon Nielsen af Thorsager og Maren Jensdatter Moers af Ørby (copuleret)
Thomas Nielsen af Ørby og Anne Pedersdatter Holsts ibd (copuleret)
Jens Nielsen Degn tjenende Anders Grafmand i Stødov og Birgitte Jensdatter Hvol ibd (copuleret)
Christen Simonsen Lyses barn af Esby - Simon
Christen Fiskers hustru af Borup (introduceret)
den unge Jens Nielsen Degns barn af Stødov - Niels
Maren Værns af Fejrup - 73 år
fol 40a
Christen Lyses hustru af Esby (introduceret)
Anders Kræmmers barn af Stødov - Christen
Jens Degns hustru Birgitte Hvol (introduceret)
Anders Kræmmers hustru af Stødov (introduceret)
Karen Olufsdatter af Smummen i Stødov Niels Taastrups hustru - 20 år
Smum Niels af Stødov og Karen Rasmusdatter af Mølhalden i Esby (trolovet)
Rasmus Værns barn af Kongsgårde - Anders
Gertrud Sørensdatter Svends af Esby - 64 år
fol 40b
Jens Pedersen Snedkers barn af Borup - Kirsten
Christen Rytters barn af Esby - Karen
Rasmus Værns hustru af Kongsgårde (introduceret)
Christen Rytters hustru af Esby (introduceret)
Anne Michelsdatter Niels Lyses enke af Esby (begravet)
Jens Pedersen Provst af Esby - 50 år
Joen Jensen Kirkegaard af Ørby og Karen Sørensdatter Værns ibd (copuleret)
Jens Pedersen Snedkers hustru af Borup (introduceret)
Nør-ras af Ørby (begravet)
Michel Rasmussen Juels dødfødte barn af Ørby (begravet)
Jep Grafmands tjenestedreng fra Knebel, død i Stødov - 17 år

1699

Top


fol 41a
Niels Nielsen i Smummen og Maren Rasmusdatter af Mølhalden i Esby (copuleret)
Birgitte på Bakken i Borup - 76 år
Michel Juels hustru af Ørby (introduceret)
Niels Mortensens barn af Stødov - Anne Marie
Søren Jensen Pave af Borup og Mette Madsdatter Skomagerenke ibd (trolovet)
Dines Jensens barn af Ørby - Jens
Niels Mortensens hustru af Stødov (introduceret)
Dines Jensens hustru af Ørby (introduceret)
Kirsten Lauritsdatter Kemmeners Anders Bødkers hustru af Stødov - 80 år
Anders Grafmands barn af Stødov - Jørgen
Maren Mortensdatter Nør-Rasses enke af Ørby - 88 år
fol 41b
Anders Grafmands hustru af Stødov (introduceret)
Mads Jensen af Strands og Maren Rasmusdatter Laurses af Fejrup (trolovet)
Smum Nielses barn af Stødov - Karen
Smum Nielses hustru af Stødov (introduceret)
Christen Simonsen Lyse af Esby - 29 år
Sønder Rasses barn Michel af Ørby - 2 år


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 30.4.2011
c