s
Stikord til Helgenæs sogns kirkebog, Mols herred, 1642-1794

1650-59


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

På denne side:
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659


1650

fol 24b
Jep Madsen af Thorsager og Anne Rasmusdatter Hjulmands af Borup (copuleret)
Søren Sørensen Kjeldsens barn af Borup - Jens
præstens hustru Agnethe Iversdatter (introduceret)
Peder Provsts moder af Esby (berettet)
Søren Christensen Grafmands hustru af Esby (introduceret)
sl Jens Provsts hustru Maren af Esby (begravet)
Anne Lauritsdatter af Kongsgårde (berettet)
Peder Rasmussen Molbos hustru af Stødov (introduceret)
Laurits Grafmands barn af Stødov - Maren
fol 25a
Laurits Stubs hustru af Ørby (berettet)
Jens Kirkegaards moder af Ørby (berettet)
Jens Lauritsens barn af Ørby - Oluf
Rasmus Olufsen og Karen Sørensdatter Pold af Esby (trolovet)
Søren Kjeldsens hustru af Borup (introduceret)
Anders Sørensen Bentsen af Strands og Anne Jensdatter Krogsgaard af Esby (trolovet)
Laurits Christensen Grafmands hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Olufsen og Karen Sørensdatter Pold af Esby (copuleret)
Jens Lauritsens hustru af Ørby (introduceret)
Christen Duun af Fejrup (berettet)
Christen Duun af Fejrup (begravet)
fol 25b
sl Jens Provsts datter Maren af Esby (berettet)
Anders Sørensen Bentsen af Strands og Anne Jensdatter Krogsgaard af Esby (copuleret)
Peder Degns hustru af Esby (berettet)
Jens Kirkegaards moder Kirsten Jensdatter af Ørby - 96 år
Søren Winther af Stødov (berettet)
Christen Provsts barn af Stengården - Jacob
Christen Knudsens barn af Esby - Jens
Morten Rasmussen af Stødov (berettet)
Jens Andersen Hvols af Stødov (begravet)
fol 26a
Rasmus Michelsens barn af Esby - Jens
Peder Pedersen af Stødov (berettet)
Christen Borgmesters barn af Esby - Rasmus
Peder Smeds hustru af Esby (berettet)
Christen Provsts hustru af Stengården (introduceret)
Laurits Rasmussen Bonde af Tved sogn og Maren Lauritsdatter Kemmeners af Fejrup (trolovet)
Christen Knudsens hustru af Esby (introduceret)
Søren Michelsen Møllers barn af Stødov - Karen
fol 26b
Rasmus Michelsens hustru af Esby (introduceret)
Christen Borgmesters hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Christen Andersens søns barn af Borup - Anne
Anders Christen Andersens søns Anne af Borup (begravet)
Søren Hvols barn af Stødov - Karen
Søren Møllers hustru af Stødov (introduceret)
Christen Rasmussen af Ørby (berettet)
Laurits Mølmands hustru af Stødov (berettet)
Søren Pedersen Stoumands moder af Ørby (berettet)
sl Peder Stoumands hustru Maren Sørensdatter af Ørby (begravet)
Laurits Grafmands barn Maren af Stødov (begravet)
fol 27a
Rasmus Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Lille Anne af Ørby (berettet)
Laurits Mølmands søn Rasmus af Stødov (begravet)
Søren Hvols hustru af Stødov (introduceret)
Laurses barn af Borup - Maren
Søren Pedersen Stoumand af Ørby (berettet)
Niels Andersen af Kongsgårde (berettet)
Laurits Rasmussen Bonde af Fejrup og Maren Lauritsdatter ibd (copuleret)
Jens Michelsen af Strands og Karen Ibsdatter af Stødov (trolovet)
Laurs Andersens hustru af Borup (introduceret)
Jep Hjulmands barn af Borup - Anne
Søren Madsen Springer? af Stødov udlagt af Anne Jensdatter Grønfeld af Stødov (public absolveret)
fol 27b
Søren Michel Andersens søns barn af Borup - Kirsten
Rasmus Provsts barn af Fejrupgård - Anders
Niels Thuesens barn af Stødov - Anne
Jens Paves stedsøn Søren af Borup (berettet)
Karen Christensdatter Greve af Ørby (berettet)

1651

Top


fol 28a
Jens Michelsen af Strands og Karen Ibsdatter af Stødov (copuleret)
Jep Hjulmands hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Jensen Madsens barn af Borup - Christen
Rasmus Svendsens hustru af Esby (berettet)
Søren Andersen af Borup (berettet)
Søren Michelsen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Christen Jensen ved Leddet i Ørby (berettet)
Anders Værns stedsøn af Ørby (begravet)
Rasmus Provsts hustru af Fejrupgård (introduceret)
Niels Thuesens hustru af Stødov (introduceret)
Peder Jensen Kirkegaard af Ørby og Karen Lauritsdatter Jens Nørgaards steddatter af Esby (trolovet)
Rasmus Jensen Madsens hustru af Borup (introduceret)
fårehyrde Peder Christensen Kue for forsømmelse (public absolveret)
Morten Rasmussens barn af Stødov - Rasmus
fol 28b
Søren Stoumand af Ørby (berettet)
Søren Pedersens barn Maren af Esby (begravet)
Peder Skomagers barn af Esby - Mette
Søren Snedkers hustru af Ørby (berettet)
Peder Jensen Basse af Ebeltoft og Anne Joensdatter af Kongsgårde (trolovet)
Anders Hjulmands barn Kirsten af Borup (begravet)
Peder Jensen Kirkegard af Ørby og Karen Lauritsdatter Jens Nørgaards steddatter af Esby (copuleret)
Jens Christensen Andersens søn Oluf af Borup (begravet)
Rasmus Hjulmand af Borup (berettet)
fol 29a
Christen Jensens barn ved Leddet i Ørby - Niels
sl Mads Springers hustru af Stødov (berettet)
Jens Vendelbos hustru af Stødov (berettet)
Morten Rasmussens hustru af Stødov (introduceret)
Christen Jensen Juels hustru af Ørby (berettet)
Christen Jensen Juels hustru Kirsten Michelsdatter af Ørby (begravet)
Peder Skomagers hustru af Esby (introduceret)
Jens Jensen Knudsens hustru af Ørby (berettet)
Christen Jensens hustru ved Leddet i Ørby (introduceret)
Niels Vævers barn af Stødov - Simon
fol 29b
Jens Michelsens barn Anne af Borup (begravet)
Laurits Stubs hustru af Ørby (berettet)
Søren Rasmussen Værn af Århus (begravet)
Kirsten Birgitte Mørchsdatter af Ørby (berettet)
Karen på Højen i Ørby (begravet)
Laurits Grafmands hustru Karen af Stødov (berettet)
Laurits Grafmands hustru Karen Rasmusdatter af Stødov (begravet)
Niels Vævers hustru af Stødov (introduceret)
Peder Pedersen Joensens barn af Stødov - Elisabeth
Søren Andersen af Borup (berettet)
Søren Andersen af Borup (begravet)
Rasmus Laursen og Kirsten Christensdatter Thuesdatter af Stødov (trolovet)
Peder Skomagers hustru af Esby (berettet)
Mortens barn Rasmus af Stødov (begravet)
Peder Pedersens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Laursen af Fejrup og Kirsten Christensdatter af Stødov (copuleret)
Anders Værns barn af Stengården - Niels
fol 30a
Jens Jensen Knudsens barn af Esby - Rasmus
Jens Jensen Knudsens andet barn af Esby - Christen
Jens Jensen Knudsens tvillinger (i kirke)
Anne Grønfelds (berettet)
Lille Niels Rasmussens barn af Ørby - Anne
fol 30b
Søren Jensen Krogsgaard af Esby (begravet)
Jens Vendelbos hustru af Stødov (berettet)
Store Søren Jensen Pedersens barn af Esby - Christen
Jens Vendelbos hustru af Stødov - 78 år
Anders Værns hustru af Stengården (introduceret)
Jens Jensen Knudsens hustru Mette Laursdatter af Esby (introduceret)
Lille Niels Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Ørby (introduceret)
Christen Lyses barn af Stødov - Michel
Peder Thuesens datter Maren (berettet)
Store Søren Pedersens hustru af Esby (introduceret)
Jens Vævers barn af Stødov - Christen
fol 31a
Søren Pedersen Strands af Esby og Johanne Jacobsdatter ibd (trolovet)
Jens Christensen Kemmener af Borup (berettet)
Rasmus Jensen af Boeslum og Maren Jensdatter Søren Paves steddatter af Esby (trolovet)
Jens Vævers hustru af Stødov (introduceret)

1652

Top


fol 31a
Christen Andersens Anderses barn af Borup - Oluf
Mette Peder Smeds hustru af Esby (begravet)
Peder Degns hustru (berettet)
Rasmus Sørensens hustru af Esby (berettet)
Christen Rasmussen Provsts barn af Stengården - Gunder
fol 31b
Anne Andersdatter af Ørby (berettet)
Christen Lyses hustru af Stødov (introduceret)
Søren Pedersen Strands og Johanne Jacob Samsings datter af Esby (copuleret)
Anne Sørensdatter Grønfeld som udlagde Søren Madsen Springer af Stødov (public absolveret)
Rasmus Jensen af Boeslum og Maren Søren Paves steddatter af Esby (copuleret)
Christen Andersens Anderses hustru af Borup (introduceret)
Michel Andersens søn Niels af Esby (begravet)
Rasmus Hjulmand af Borup (berettet)
Rasmus Michelsens hustru af Esby (berettet)
Christen Provsts hustru af Stengården (introduceret)
Rasmus Hjulmand af Borup (begravet)
Michel Jensen Hvols tvillinger af Stødov - Jens og Kirsten
fol 32a
Søren Christensen Skippers barn af Stødov - Simon
Anders Michelsens datter Karen (berettet)
præstens datter - Anne
Peder Degns hustru af Esby (berettet)
Peder Nielsen Kongsted Degn af Esby (begravet)
Anders Michelsen af Fejrup (berettet)
Laurits Stubs hustru af Ørby (berettet)
Dorthe Jensdatter af Agri som udlagde sl Peder Nielsen Kongsted degn her i sognet (public absolveret)
fol 32b
Søren Skippers hustru af Stødov (introduceret)
Jens Vendelbo af Stødov og Kirsten Skippers af Kongsgårde (trolovet)
sl Peder Degns hustru Maren Sørensdatter af Esby (begravet)
præstens hustru Agnethe (introduceret)
Søren Tyrrisens hustru af Ørby (berettet)
Jens Vævers søn Christen af Stødov (begravet)
Peder Provsts barn af Esby - Rasmus
Niels Vævers barn Simon af Stødov (begravet)
Michel Jensens hustru Bodil af Stødov (introduceret)
Christen Lyses barn Barbara af Stødov (begravet)
Rasmus Laursens barn af Stødov - Maren
fol 33a
Michel Jensen af Stødov (berettet)
Michel Jensens barn Jens af Stødov (begravet)
Jens Jensen Vendelbo af Stødov og Kirsten Skippers af Kongsgårde (copuleret)
Søren Paves hustru af Esby (berettet)
Michel Provst af Esby (berettet)
Jørgen Molbos barn af Stødov - Rasmus
Peder Provsts hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Laursens hustru af Fejrup (introduceret)
Christen sl Søren Andersens søn af Borup (berettet)
Rasmus Christensen Andersens barn af Borup - Søren
fol 33b
Søren Kjeldsens barn Jens af Borup (begravet)
Jens Stubs barn Søren af Fejrupgård (begravet)
Laurs Bondes barn af Fejrup - Anne
Jørgen Molbos hustru af Stødov (introduceret)
Søren Andersen af Kongsgårde (berettet)
Laurits Stubs hustru af Ørby (berettet)
Michel Jensens barn Kirsten af Stødov (begravet)
Jens Christensen Andersens barn af Borup - Oluf
Christen Andersens Rasmusses hustru af Borup (introduceret)
Christen Rasmussen af Borup (berettet)
Anders Rasmussen Provsts hustru af Esby (berettet)
fol 34a
Christen Juels barn af Ørby - Karen
Niels Bonde af Kongsgårde (berettet)
Laurits Bondes hustru af Fejrup (introduceret)
Laurits Stubs hustru af Ørby (berettet)
Jens Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Niels Michelsen Dinesen af Ørby for manglende altergang gennem år og dag (public absolveret)
Jens Christensen Tyrrisen af Stolkjær i Fejrup (berettet)
Jens Christensen Tyrrisen (begravet)
Christen Jensen Juels hustru af Ørby (introduceret)
Lille Peder Jensens barn af Esby - Rasmus
fol 34b
Søren Stengaards barn af Esby - Michel
Laurits Dinesens hustru Maren Christensdatter Greve af Ørby (begravet)
Anders Hjulmands navnløse barn af Borup (begravet)
Anders Provst af Esby (berettet)
Laurits Christensen Grafmand af Stødov og hans tjenestepige Kirsten Madsdatter (trolovet)
Laurits Dinesens barn af Ørby - Christen
Søren Pedersen Strands barn af Esby - Peder
fol 35a
Laurits Dinesens barn Christen af Esby (begravet)
Anders Jepsen af Bjødstrup i Tved sogn og Anne Pedersdatter af Rugård (trolovet)
Niels Væver af Stødov (begravet)
Niels Vævers hustru Lisbeth (berettet)
Anne Lauritsdatter af Kongsgårde (berettet)
Jens Andersens søn Anders af Borup (berettet)
Jens Andersens søn Anders af Borup (begravet)
Søren Stengaards hustru af Esby (introduceret)
Lille Peders hustru af Esby (introduceret)
Anders Hjulmands hustru af Borup (introduceret)
Peder Rasmussen Molbos barn af Stødov - Dorthe
Morten Rasmussens barn af Stødov - Kirsten
Søren Kjeldsens barn af Borup - Mette
fol 35b
Laurits Christensen Grafmand af Stødov og Kirsten Michelsdatter ibd (copuleret)
Søren Strands hustru af Esby (introduceret)
sl Niels Vævers hustru Lisbeth af Stødov (begravet)
Anders Provst af Esby (berettet)
Søren Skippers hustru af Stødov (begravet)
Søren Winther af Stødov (berettet)

1653

Top


fol 35b
Anders Jepsen af Bjødstrup og Anne Pedersdatter af Kongsgårde (copuleret)
Søren Møllers vanføre barn Kirsten af Stødov (begravet)
Anders Rasmussen Provst af Esby (begravet)
Jens Christensen Skipper af Stødov (berettet)
Jens Christensen Skipper af Stødov (begravet)
Morten Rasmussens hustru af Stødov (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Stødov (introduceret)
Anne Lauritsdatter af Kongsgårde (berettet)
Søren Kjeldsens hustru af Borup (introduceret)
Christen Lyses barn Michel af Stødov (begravet)
Jens Vævers datter Maren (berettet)
Rasmus Juel af Stødov (begravet)
Niels Thuesens barn af Ørby - Else
fol 36a
Rasmus Michelsen af Esby (berettet)
Michel Andersen Lauritsen af Esby (berettet)
Søren Greves barn Anders af Borup (begravet)
Maren Tyrris uægte barn - Søren (Jens Sørensen Koch af Stødov)
Christen Pedersen af Esby (berettet)
Rasmus Christen Andersens søns hustru af Borup (berettet)
Jørgen Jacobsen og Maren Christensdatter sl Anders Rasmussen Provsts hustru af Esby (trolovet)
Rasmus Christensen Andersens barn Anne af Borup (begravet)
Niels Thuesens hustru af Stødov (introduceret)
Jens Sørensen Koch af Stødov (public absolveret)
Christen Jensen Madsen af Esby (begravet)
Christen Pedersen af Esby (begravet)
Maren Tyrris af Stødov som udlagde Jens Sørensen Koch (public absolveret - for anden gang)
Rasmus Christensen Svendsens hustru Inger af Esby - 85 år
Peder Pedersens barn Ellis af Stødov (begravet)
Anne Lauritsdatter af Kongsgårde (berettet)
fol 36b
Søren Jensen Bonde af Borup og Maren Pedersdatter Birgitte Majs datter af Ørby (trolovet)
Rasmus Rasmussen Molbo og Karen Sørensdatter af Graven i Stødov (trolovet)
Søren Jensen Greves barn af Borup - Maren
Mads Rasmussen Samsing og Anne Henrichsdatter sl Peder Christensens hustru af Esby (trolovet)
Jens Michelsen af Strands og Magdalene Michelsdatter af Ørby (trolovet)
Bodil? Andersdatter af Ørby (berettet)
Mads Rasmussen Samsing af Esby og Anne Henrichsdatter sl Peder Christensens hustru ibd (copuleret)
Søren Jensen Greves hustru af Borup (introduceret)
Jens Sørensen Lykke af Esby og Gertrud Hansdatter Rasmus Svendsens steddatter ibd (trolovet)
Jens Sørensen Lykke og Gertrud Hansdatter af Esby for lejermål (public absolveret)
Laurits Christensen Grafmands hustru Kirsten Madsdatter (berettet)
Rasmus Michelsens barn af Esby - Maren
fol 37a
Laurits Grafmands hustru Kirsten Madsdatter af Stødov (begravet)
Jens Vævers hustru af Stødov (berettet)
Anders Laursen af Borup (berettet)
Jørgen Jacobsen Samsing og sl Anders Provsts enke Maren Christensdatter af Esby (copuleret)
Laurits Mølmands hustru af Stødov (berettet)
Jens Michelsen af Strands og Magdalene Michelsdatter af Ørby (copuleret)
Søren Jensen Bonde af Borup og Maren Andersdatter af Ørby (copuleret)
Jens Væver af Stødov (berettet)
Laurses Dorthe af Borup (berettet)
Lille Laurits Niels Vævers søn af Stødov (begravet)
Søren Christen Andersens søn (berettet)
Dorthe Stoumands af Kongsgårde (berettet)
Jens Grafmands barn af Stødov - Jep
Niels Sørensen Degns barn af Esby - Bodil
fol 37b
Laurits Mølmands hustru af Stødov (begravet)
Maren Jens Andersens datter af Borup (berettet)
Jens Lykkes uægte barn med Gertrud Hansdatter af Esby - Inger
Anne Nielsdatter Søren Andersens hustru af Kongsgårde (berettet)
Laurs Andersen af Borup (berettet)
Jens Lykkes barn (i kirke)
Rasmus Jensen Madsens barn Christen af Borup (begravet)
Morten Rasmussen af Stødov (berettet)
Peder Egsmarks hustru af Stødov (berettet)
Jens Grafmands hustru af Stødov (introduceret)
sl Søren Rasmussen Stoumands barn af Ørby - Jens
Store Niels Christensen Greves hustru af Ørby (berettet)
Morten Rasmussens hustru af Stødov (berettet)
Jens Christensen Stub af Fejrupgård (berettet)
Lille Maren Thues af Stødov (berettet)
Niels Degns hustru af Esby (introduceret)
fol 38a
Niels Thuesens hustru af Stødov (berettet)
Laurits Christensen Grafmand af Stødov og Maren Andersdatter Grønfelds af Rugård (trolovet)
Rasmus Rasmussen Molbo og Karen Sørensdatter af Stødov (copuleret)
Mads Rasmussen Samsings barn af Esby - Maren
Jens Sørensen Lykke og Gertrud Hansdatter af Esby (copuleret)
Christen Borgmesters søn Rasmus (begravet)
Anne Lauritsdatter af Kongsgårde hos Mads Juel i Stødov (berettet)
Niels Christensen Thuesen af Stødov (berettet)
Rasmus Samsings datter Maren (berettet)
Laurits Christensen Grafmand af Stødov og Maren Andersdatter Grønfelds af Rugård i Fejrup (copuleret)
Søren Michelsen Andersens barn af Borup - Karen
Søren Andersen Hvol af Stødov (berettet)
Peder Jensen Smeds datter Anne af Esby (begravet)
fol 38b
Store Søren Rasmussen Stoumands hustru af Ørby (introduceret)
gl Jens Knudsen af Esby (berettet)
gl Jens Knudsen af Esby (begravet)
Mads Rasmussen Samsing og Anne Henrichsdatter for lejermål (public absolveret)
Rasmus Rasmussen Provst af Fejrupgård (berettet)
Niels Høgh af Fejrupgård (berettet)
Store Maren af Borup (begravet)
Søren Michelsen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Michel Lauritsen af Borup (begravet)
Christens hustru af Stengården i Fejrup (berettet)
Christen Rasmussen Provsts barn af Stengården - Maren
Peder Thuesen af Esby (berettet)
Laurits Jensen Tyrrisen af Fejrup (berettet)

1654

Top


fol 38b
Maren sl Mads Springers hustru af Stødov (berettet)
Kirsten Birgitte Majs datter af Ørby (berettet)
Michel Jensen af Stolkjær i Fejrup (berettet)
Kirsten Andersdatter Birgitte Majs datter af Ørby (begravet)
Michel Jensen af Stolkjær i Fejrup (begravet)
Birgitte Michelsdatter Jens Christensen Andersens hustru af Borup (berettet)
Hjord Michels dødfødte barn af Fejrup (begravet)
fol 39a
Anne Søren Provsts uægte datter af Esby (begravet)
Søren Grønfelds hustru Kirsten af Stødov (berettet)
Peder Provst af Esby (berettet)
Søren Skipper af Stødov og Karen Andersdatter af Basballe (trolovet)
Christen Rasmussen Provsts hustru af Fejrup Stengård (introduceret)
Søren Rasmussen Birgittes søn af Ørby og Anne Michelsdatter Laurits Stubs steddatter af Ørby (trolovet)
Jens Jensen i Brokjær i Ørby (berettet)
Store Michel Jensens hustru Bodil Hvols af Stolkjær i Fejrup (introduceret)
Peder Skomagers barn af Esby - Gunder
Jens Jensen af Brokjær i Ørby (begravet)
Søren Christensen Skipper af Stødov og Karen Andersdatter af Basballe (copuleret)
Rasmus Rasmussen Provsts barn af Fejrup - Maren
fol 39b
Anne Lauritsdatter af Stødov (berettet)
Mads Rasmussen Juel af Stødov (berettet)
Peder Nielsen Smeds hustru af Stødov (berettet)
Christen Madsen af Esby (berettet)
Michel Jensen Provst af Esby (berettet)
Anne Jensdatters uægte barn af Graven - Jens (Rasmus Rasmussen Molbo af Stødov)
Bodil? Andersdatter af Ørby (berettet)
Store Søren Jensen Provsts søn Jens af Esby (berettet)
Søren Jensen Værn og Anne Christen Rasmussens steddatter af Ørby (trolovet)
Søren Rasmussen Dinesen og Anne Michelsdatter Laurs Stubs steddatter af Ørby (copuleret)
Anne Jensdatters barn Jens af Graven i Stødov (i kirke)
Anders Pedersen af Esby (berettet)
Niels Jensen Bonde og Maren Pedersdatter sl Søren Andersens enke af Borup (trolovet)
Peder Skomagers hustru af Esby (introduceret)
Laurits Rasmussen Bondes barn af Fejrup - Kirsten
Rasmus Provsts hustru af Fejrupgård (introduceret)
min medhjælper Anders Pedersen af Esby (begravet)
fol 40a
Søren Jensens søn Jens af Esby (begravet)
Peder Egs hustru af Stødov (berettet)
Rasmus Christensen Sørensen og Kirsten Jensdatter Søren Paves steddatter af Esby (trolovet)
Niels Christensen Greves hustru af Ørby (berettet)
Peder Jensen Kirkegaards barn af Ørby - Søren
Anne Jensdatter i Graven i Stødov for blodskam med sin stedfar Rasmus Rasmussen Molbo (public absolveret)
Jens Jensen af Graven i Stødov og min tjenestepige Kirsten Rasmusdatter (trolovet)
Peder Egs hustru af Stødov (begravet)
Laurits Rasmussen Bondes hustru af Fejrup (introduceret)
Christen Pedersen Lyses søn - Michel
Christen Pedersen Lyses datter - Maren
fol 40b
Jens Lauritsen Mogensens barn af Ørby - Maren
Rasmus Christensen Andersens barn af Borup - Jens
Peder Jensen Kirkegaards hustru af Ørby (introduceret)
Jens Jensen i Graven i Stødov og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)
Christen Lyses datter Maren af Stødov (begravet)
Niels Jensen Bonde og Maren Pedersdatter sl Søren Andersens enke af Borup (copuleret)
Rasmus Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Jens Lauritsens hustru af Ørby (introduceret)
Christen Borgmesters barn af Esby - Rasmus
Jens Madsen Fulling af Stødov (berettet)
Christen Lyses hustru af Stødov (introduceret)
Christen Madsen af Esby (berettet)
Michel Rossers hustru (berettet)
Søren Erichsen og hans hustru af Borup (berettet)
Niels Christensen Greves hustru af Ørby (berettet)
fol 41a
Christen Borgmesters hustru af Esby (introduceret)
præstens tjenestedreng Rasmus Jensen Bonde (begravet)
Lille Niels Rasmussens barn af Ørby - Karen
Mette Rodskovs (berettet)
Søren Jensen Værn og Anne Rasmusdatter Birgittes datter af Ørby (copuleret)
Anders Pedersen af Vistoft sogn og Anne Grønfelds af Stødov for forsømmelse (public absolveret)
Oluf Sørensen af Borup og Anne Laurits Mølmands datter af Stødov (trolovet)
Søren Bondes barn af Borup - Kirsten
Niels Christensen Greves hustru af Ørby (begravet)
Anne Lauritsdatter hos Mads Juels i Stødov (berettet)
Jens Sørensen Kemmener af Esby (berettet)
Jens Sørensen Kirkegaard af Ørby (berettet)
fol 41b
Rasmus Christensen Svendsen og Kirsten Jensdatter Pave af Esby (copuleret)
Rasmus Laursens barn af Fejrup - Christen
Oluf Sørensen af Borup og Anne Laurits Mølmands datter af Stødov (copuleret)
Lille Niels Rasmussen Greves hustru af Ørby (introduceret)
Jens Sørensen Kirkegaard af Ørby - 70 år
Christen Andersen af Borup (berettet)
Søren Pedersen Stoumand og Maren Søren Dinesens datter af Ørby (trolovet)
Søren Bondes hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Laursens hustru af Fejrup (introduceret)
Rasmus Samsing af Esby (berettet)
Niels Christensen Greve af Ørby og Maren Jensdatter Provst af Esby (trolovet)
Søren Pedersen Strands navnløse barn af Esby (begravet)
Christen Jensen Juels barn af Ørby - Jens
Rasmus Jensen Samsing af Esby - 82 år
fol 42a
præstens datter - Agnethe
Søren Christensen Andersen af Borup og Dorthe Pedersdatter Stoumands af Ørby (trolovet)

1655

Top


fol 42a
Jens Christensen Andersens barn af Borup - Maren
Jens Sørensen Kemmener af Esby (begravet)
præstens datter Agnethe (i kirke)
Anne Grønfelds datter Maren (begravet)
Laurits Jensen Tyrrisen af Fejrup og Maren Rasmusdatter Samsings af Esby (trolovet)
Søren Strands hustru af Esby (introduceret)
fol 42b
Søren Jensen Greves barn af Borup - Anne
Søren Pedersen Stoumand og Maren Søren Dinesens datter af Ørby (copuleret)
Bodil Andersdatter af Ørby (berettet)
Christen Jensen Juels hustru af Ørby (introduceret)
Mads Christensen Juel af Stødov og Kirsten Laurs Kemmeners datter af Fejrup (trolovet)
Søren Sørensen Kjeldsens barn af Borup - Karen
Laurits Jensen Mølmand af Stødov (berettet)
Jens Sørensen Lykke af Borup (berettet)
Laurits Jensen Mølmand af Stødov - 66 år
Søren Andersen af Kongsgårde (berettet)
Laurits Jensen Tyrrisen og Maren Rasmusdatter Samsings af Esby (copuleret)
Jens Christen Andersens søns hustru af Borup (introduceret)
Peder Egs barn Dorthe af Stødov (begravet)
Søren Jensen Greves hustru af Borup (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
fol 43a
Laurits Mølmands datter Karen af Stødov (berettet)
Niels Christensen Greve af Ørby og Maren Jensdatter Provst af Esby (copuleret)
Laurits Mølmands datter Karen af Stødov (begravet)
Mads Christensen Juel af Stødov og Kirsten Laurits Kemmeners datter af Fejrup (copuleret)
præstens datter sl Agnethe Jensdatter (begravet)
Søren Christensen Andersen af Borup og Dorthe Pedersdatter Stoumands af Ørby (copuleret)
Anne Bondes Maren af Borup (berettet)
Søren Kjeldsens hustru af Borup (introduceret)
Jørgen Rasmussen Molbos barn af Stødov - Jens
præstens hustru Agnethe Iversdatter (berettet)
Niels Thuesens datter Anne af Stødov (begravet)
min hjertens allerkæreste hustru Agnethe Iversdatter - 39 år
Søren Rasmussen Dinesens barn af Ørby - Kirsten
fol 43b
Rasmus Christensen Svendsens barn af Esby - Inger
Anne Lauritsdatter af Stødov (berettet)
Jørgen Molbos hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Christensen Svendsen af Esby og Kirsten Jensdatter Pave ibd for lejermål (public absolveret)
Jørgen Rasmussen Molbos barn Jens af Stødov (begravet)
Rasmus Michelsens barn af Esby - Søren
Søren Rasmussen Dinesens hustru af Ørby (introduceret)
Søren Christensen Provst af Esby og Anne Jensdatter af H? (trolovet)
Niels Degns barn af Esby - Margrethe
Rasmus Michelsens hustru af Esby (introduceret)
fol 44a
Niels Degns barn Margrethe (i kirke)
gl Christen Juel af Stødov (berettet)
Rasmus Jensen Provst af Esby (berettet)
Mads Rasmussen Samsings hustru af Esby (berettet)
Peder Skomager (berettet)
Rasmus Michelsen af Esby (berettet)
Michel Rosser af Borup (berettet)
Laurits Stub af Ørby (berettet)
Laurs Andersens hustru af Borup (berettet)
Søren Jensens barn af Brokjær i Ørby - Jens
Niels Degn (berettet)
Mads Samsing (berettet)
præsten selv (berettet)
Bodil Andersdatter af Ørby - 92 år
Christen Lyses hustru af Stødov (berettet)
Mads Samsings barn af Esby - Gertrud
fol 44b
Anders Michelsen af Fejrup (berettet)
Anne Andersdatter af Kongsgårde (berettet)
Niels Degns hustru af Esby (introduceret)
Niels Samsings barn Gertrud af Esby (i kirke)
Søren Sørensen Kjeldsens hustru Helle af Borup (berettet)
Søren Jensen Værns hustru af Ørby (introduceret)
Laurits Christensen Grafmands barn af Stødov - Maren
Jens Jensen Tyrrisen og Maren Sørensdatter Anne Bondens datter af Borup (trolovet)
Rasmus Jensen Stub og Bodil Pedersdatter Hvol af Stolkjær i Fejrup (trolovet)
Søren Sørensen Grønfelds barn af Stødov - Christen
Søren Pedersen Strands barn af Esby - Anne
fol 45a
Søren Michelsen Andersens barn af Borup - Dorthe
Mads Rasmussen Samsings hustru af Esby (introduceret)
Laurits Christensen Grafmands hustru af Stødov (introduceret)
Søren Dinesens hustru af Ørby (berettet)
Jens Jensen Tyrrisen og Maren Sørensdatter Bondens af Borup for lejermål (public absolveret)
Christen Rasmussen Provsts barn af Stengården - Niels
Niels Thuesens barn af Stødov - Christen
Christen Rasmussen af Borup (berettet)
fol 45b
Christen Rasmussen af Borup - 64 år
gl Maren Sørensdatter sl Rasmus Samsings enke af Esby - 84 år
Peder Rasmussen Søndergaards barn af Stødov - Christen
Anne Andersdatter af Kongsgårde (berettet)
gl Christen Juel af Stødov (berettet)
Jens Jensen Tyrrisen og Maren Sørensdatter Bondens af Borup (copuleret)
Søren Grønfelds hustru af Stødov (berettet)

1656

Top


fol 45b
Søren Pedersen Strands hustru (introduceret)
Søren Michelsen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Søren Grønfelds hustru Kirsten Madsdatter af Stødov - 48 år
Jens Jensen Tyrrisens barn af Borup - Gertrud
Anders Grønfelds hustru af Rugård (berettet)
Anne Lauritsdatter hos Mads Juel i Stødov (berettet)
fol 46a
Christen Rasmussen Provsts hustru af Stengården (introduceret)
Rasmus Christensen Andersens barn af Borup - Anne
Niels Thuesens hustru af Stødov (introduceret)
Anne Andersdatter af Kongsgårde - 77 år
Peder Søndergaards hustru af Stødov (introduceret)
Jens Jensen Knudsens barn af Esby - Laurits
Jens Jensen Tyrrisens hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Jensen Stub og Bodil Pedersdatter Hvol af Stolkjær i Fejrup (copuleret)
Rasmus Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Jens Christensen Stubs hustru af Fejrupgård (berettet)
Rasmus Christensen Svendsens barn Inger af Esby (begravet)
fol 46b
Niels Degns datter Margrethe af Esby (begravet)
Søren Sørensen Grønfeld af Stødov og Karen Michel Christensen Andersens datter af Borup (trolovet)
Anders Sørensen Rytter af Kongsgårde (berettet)
Mette Skrædders af Esby (introduceret)
Niels Jensen Bondens barn af Borup - Anne
Oluf Mølmands navnløse barn af Stødov (begravet)
Søren Christensen Andersens barn af Borup - Peder
Anders Værns barn af Stengården - Rasmus
fol 47a
Søren Sørensen Grønfeld af Stødov og Karen Michelsdatter af Borup (copuleret)
Søren Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Karen Degns af Esby (berettet)
Jørgen Molbos barn af Stødov - Søren
Jens Christensen Grafmands barn af Stødov - Jens
Niels Jensen Bondes hustru af Borup (introduceret)
Oluf Sørensen Mølmands hustru af Stødov (introduceret)
Anders Rasmussen Værns hustru af Fejrup Stengård (introduceret)
Laurits Rasmussen Bondes barn af Fejrup - Rasmus
fol 47b
Jørgen Molbos hustru af Stødov (introduceret)
Birgitte Lykkes af Kongsgårde (berettet)
Jens Grafmands hustru af Stødov (introduceret)
Laurs Bondes hustru af Fejrup (introduceret)
Søren Pedersen Stoumands hustru af Ørby (berettet)
Søren Pedersen Stoumands barn af Ørby - Maren
Jens Stubs hustru af Fejrupgård (berettet)
Michel Attrups hustru af Borup (berettet)
Søren Strands hustru af Esby (berettet)
Anne Strands af Ørby (berettet)
Anders Hjulmand af Borup (berettet)
Søren Jensen Kirkegaard tjenende Niels Andersen i Kongsgårde (berettet)
Michel Attrup af Borup (berettet)
Jens Nørgaards hustru af Esby (berettet)
Anne Lauritsdatter af Stødov (berettet)
Lille Nielses hustru af Ørby (berettet)
Søren Pedersen Stoumands hustru af Ørby (introduceret)
Jenses hustru i Graven i Stødov (berettet)
Michel Christensen Andersens søn Christen af Borup (begravet)
Søren Greves barn Anne af Borup (begravet)
Jens Jensens hustru Kirsten Rasmusdatter af Graven (begravet)
Jens Michelsens søn Michel af Borup (begravet)
Jens Jensen Knudsens barn Rasmus af Esby (begravet)
fol 48a
Søren Christensen Tyrrisen af Ørby - 70 år
Christen Jensen ved Leddet i Ørby (berettet)
Rasmus Olufsen af Esby (berettet)
Peder Greves datter Karen af Borup (berettet)
Anne Lauritsdatter sl Peder Jensens af Kongsgårde - 81 år
Søren Jensens hustru af Brokjær i Ørby (berettet)
Søren Jensens tvillinger af Brokjær - Søren og Rasmus
Søren Jensens søn Søren af Brokjær (begravet)
Søren Jensens barn Rasmus af Brokjær (i kirke)
Jens Christensen Andersens barn af Borup - Christen
fol 48b
Niels Rasmussens barn af Ørby - Peder
Sørens barn Søren i Brokjær i Ørby (begravet)
Bodil Hvols af Stolkjær (berettet)
Michel Rosser af Borup (berettet)
Peder Greves datter Karen af Borup - 35 år

1657

Top


fol 48b
Christen Andersen af Borup (berettet)
Birgitte sl Anders Pedersens af Esby (berettet)
Jens Christensen Andersens hustru på Bakken i Borup (introduceret)
Jens Vævers hustru af Stødov (berettet)
Mads Rasmussen Juel af Stødov (berettet)
Jens Christensen Vævers hustru Mette Christensdatter af Stødov - 32 år
Lille Madses hustru af Stødov (berettet)
Rasmus Provst af Fejrupgård (berettet)
Søren Brokjærs hustru af Ørby (introduceret)
Rasmus Svendsens barn af Esby - Christen
Jens Christensen Andersen af Borup (berettet)
Lille Niels Greves hustru af Ørby (introduceret)
fol 49a
Maren Kjelds af Borup (berettet)
Jens Andersen og Maren Pedersdatter Duuns af Ørby (trolovet)
Kirsten Vævers af Stødov (berettet)
Jens Andersen af Borup (berettet)
Jens Andersens datter Maren Jensdatter af Borup (berettet)
Niels Degns søn ? af Esby (begravet)
Jørgen Molbos børn Rasmus og Maren af Stødov (begravet)
Christen Juels barn af Ørby - Anne
Jens Lauritsen Mogensens barn af Ørby - Kirsten
Jens Vendelbo af Stødov (berettet)
Anne ? af Stødov (berettet)
Niels Thuesens hustru af Stødov (berettet)
Anne Christensdatter ? af Stødov (begravet)
Peder Smed af Stødov (berettet)
Gertrud Marens uægte barn af Fejrup - Gertrud (Jens Sørensen Bonde af Borup)
fol 49b
Jens Mogensens barn Kirsten af Ørby (begravet)
Mette Niels Thuesens datter af Stødov (begravet)
Peder Smeds hustru af Stødov (berettet)
Rasmus Chrisensen Svendsens hustru af Esby (introduceret)
Jens Jensen Vendelbo af Stødov (begravet)
Jens Jensen Tyrrisens barn af Borup - Søren
Peder Værn af Fejrup (berettet)
Jens Andersen af Borup - 79 år
Lauritses barn Rasmus af Fejrup (begravet)
Christen Andersen Rasmussens barn Rasmus af Borup (begravet)
Søren Pedersen Strands barn Anne af Esby (begravet)
Jens Jensen Knudsens barn Laurits af Esby (begravet)
Peder Nielsen Smed af Stødov - 68 år
Christen Jensen Juels hustru af Ørby (introduceret)
Jens Andersen Mogensen og Maren Pedersdatter Duuns af Ørby (copuleret)
Søren Winters hustru af Stødov (berettet)
Jens Lauritsen Mogensens hustru af Ørby (introduceret)
Niels Degns barn af Esby - Peder
Søren Erichsen af Borup (berettet)
Michel Laursen af Esby (berettet)
fol 50a
Peder Skomagers barn af Esby - Estrid
præsten og Anne Mogensdatter Nørholm (copuleret)
Nicolaus, organist ved Vor Frue kirke i Århus (berettet)
Maren Sørensdatter Kjelds af Borup (begravet)
Jens Jensen Tyrrisens søn Søren af Borup (begravet)
Niels Degns søn Peder (i kirke)
Peder Skomagers barn Estrid af Esby (i kirke)
Peder Skomagers barn Estrid af Esby (begravet)
Jens Jensen Tyrris hustru af Borup (introduceret)
Niels Degns barn Peder af Esby (begravet)
Niels Degns hustru af Esby (introduceret)
Store Niels Christensen Greves barn af Ørby - Jens
Store Niels Greves barn af Ørby (i kirke)
fol 50b
Peder Skomagers hustru af Esby (introduceret)
Gertrud Marens af Stolkjær som udlagde Jens Sørensen Bonde af Borup (public absolveret)
Jacob Samsings hustru af Esby (berettet)
Peder Rasmussen Smed af Stødov og Anne Rasmusdatter sl Peder Nielsen Smeds enke ibd (trolovet)
Maren Provst Store Niels Greves hustru af Ørby (introduceret)
Birgitte sl Anders Pedersens af Esby (berettet)
Niels Degn og hustru af Esby for barnet som omkom hos dem i sengen (public absolveret)
Søren Rasmussen Tyrrisen og hustru af Ørby (berettet)
Oluf Mølmands barn af Stødov - Søren
Oluf Mølmands barn Søren af Stødov (begravet)
Oluf Mølmands hustru af Stødov (introduceret)
Kirsten Skippers navnløse barn af Stødov (begravet)
fol 51a
Kirsten Skippers af Stødov - 49 år
Søren Christensen Pedersens barn af Esby - Christen
Birgitte sl Anders Pedersens af Esby - 78 år
Mette Olufsdatter Tyrris sl Søren Krogsgaards af Esby - 85 år

1658

Top


fol 51a
Søren Michelsen Andersens barn af Borup - Jens
Laurits Grafmands datter Maren af Stødov (begravet)
Christen Andersens hustru af Borup (berettet)
præstens søn - Mogens Jensen
fol 51b
Laurits Rasmussen Bondes barn af Fejrup - Rasmus
Maren Smedens Christen Andersens hustru af Borup (begravet)
præstens hustru Anne Mogensdatter (berettet)
Søren Rasmussen Winthers hustru Maren Jensdatter af Stødov - 65 år
Søren Christensen Pedersens hustru Anne Jensdatter af Esby (introduceret)
præstens tjenestepige Anne Lauritsdatter (berettet)
Niels Thuesen af Stødov (berettet)
Søren Michelsen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Niels Christensen Thuesen af Stødov - 44 år
præstens søn Mogens Jensen (i kirke)
præstens hustru Anne Mogensdatter (introduceret)
Peder Pave af Borup og hans hustru (berettet)
Rasmus Laursen af Fejrup (berettet)
fol 52a
sl Niels Thuesens søn Christen (begravet)
Jens Jensen i Graven i Stødov (berettet)
præstens hustru Anne Mogensdatter (berettet)
Karen Brokjærs af Borup (berettet)
Jens Christensen Kemmener og hustru af Borup (berettet)
Oluf Mølmand af Stødov (berettet)
døde præstens hustru Anne Mogensdatter
Karen Brokjær af Borup (begravet)
Jens Christensen Kemmener af Borup - 52 år
præstens hustru Anne Mogensdatter Nørholm - 34 år
Laurits Rasmussen Bondes hustru af Fejrup (introduceret)
Jacob Samsings hustru af Esby (berettet)
Anne Rasmusdatter sl Peder Nielsen Smeds af Stødov - 51 år
Anders Lauritsens barn af Århus født i Borup - Birgitte
Maren Samsings af Esby (berettet)
Jacob Samsings hustru af Esby - 81 år
Maren Rasmusdatter Samsings Laurs Lilles hustru af Esby - 46 år
Peder Skomager af Esby (berettet)
fol 52b
Christen Rasmussen Provsts barn af Stengården - Anne
Søren Winther af Stødov og Kirsten Anders Grønfelds datter af Rugård (trolovet)
Søren Kjeldsens hustru Helle af Borup (berettet)
Søren Christen Andersens søns navnløse barn af Borup (begravet)
sl Jens Christensen Kemmeners enke af Borup (berettet)
Karen Jens Nørgaards datter af Esby (berettet)
sl Jens Christensen Kemmeners hustru Maren Jensdatter af Borup - 72 år
Mads Rasmussen Samsings barn af Esby - Anne
Mads Samsings barn Anne af Esby (begravet)
Søren Rasmussen Winther af Stødov og Kirsten Andersdatter Grønfeld af Rugård (copuleret)
Christen Rasmussen Provsts hustru af Stengården (introduceret)
fol 53a
Søren Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Søren Sørensen Grønfelds barn af Stødov - Kirsten
Søren Sørensen Grønfelds datter Kirsten af Stødov (begravet)
Niels Degns barn af Esby - Søren
Mads Rasmussen Samsings hustru af Esby (introduceret)
Peder Skomagers barn af Esby - Rasmus
fol 53b
Rasmus Christensen Andersens barn af Borup - Oluf
Niels Degns hustru af Esby (introduceret)
Søren Sørensen Grønfelds hustru af Stødov (introduceret)
Søren Bondes navnløse barn af Borup (begravet)
Rasmus Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Peder Skomagers hustru af Esby (introduceret)
Jens Michelsens barn af Borup - Karen
Anne Lauritsdatters uægte barn - Anne (Laurits Dinesens søn af Ørby)
fol 54a
Søren Pedersen Skomagers barn af Ørby - Anne
Anders Grønfelds hustru af Rugård i Fejrup (berettet)
Jens Michelsens Stor Sørens hustru af Borup (introduceret)
Anders Grønfelds hustru Maren Sørensdatter af Rugård - 70 år
Rasmus Jensen Væver af Stødov og Anne Jensdatter barnfødt i Agri (trolovet)
Søren Bondes hustru af Borup (introduceret)
Jens Sørensen Bonde af Borup for lejermål (public absolveret)
Jens Jensens barn af Graven i Stødov - Maren
Rasmus Jensen Hvols hustru af Borup (berettet)
Birgitte Mogens af Ørby (berettet)
Maren Michelsdatter af Esby (begravet)
fol 54b
Søren Jensen Brokjærs barn af Ørby - Kirsten
Jens Thomasen Møller af Borup og Dorthe Peder Thuesens datter af Esby (trolovet)
Søren Pedersen Stoumands hustru af Ørby (introduceret)
Maren Søren Svendsens datters uægte barn af Esby - Anne (Anders Sørensen Rytter af Indrup)
Rasmus Jensen Væver af Stødov og Anne Jensdatter Degns barnefødt i Agri (copuleret)

1659

Top


fol 54b
Jens Jensens hustru af Graven i Stødov (introduceret)
Jens Thomasen Møller af Borup og Dorthe Pedersdatter Thues af Esby (copuleret)
fol 55a
Jens Christensen Andersens barn af Borup - Michel
Anders Sørensen Indrup af Stødov udlagt af Søren Christensen Svendsens datter Maren af Esby (public absolveret)
Søren Jensens hustru af Brokjær i Ørby (introduceret)
Anders Laursen Rytter og Anne Christensdatter Lykkes af Borup (trolovet)
Jens Lauritsen Dinesen af Ørby og Anne Lauritsdatter Fynbos af Stødov (public absolveret)
Søren Pedersen Strands barn af Esby - Anne
Jens Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Søren Sørensen Kjeldsens navnløse tvillinger af Borup (begravet)
fol 55b
Dines Jensen af Ørby - 88 år
Jens Lauritsen Mogensens barn af Ørby - Kirsten
Søren Rasmussen Winthers barn af Stødov - Rasmus
Anders Laursen og Anne Christensdatter Lykkes af Borup for lejermål (public absolveret)
Søren Pedersen Strands hustru af Esby (introduceret)
Peder Pedersen af Stødov (berettet)
Peder Christensen Kur Fårehyrde af Stødov (begravet)
Søren Rasmussen Winthers hustru af Stødov (introduceret)
Jens Lauritsen Mogensens hustru af Ørby (introduceret)
Anders Laursen og Anne Christensdatter Lykkes af Borup (copuleret)
Christen Christensen Borgmester af Esby (berettet)
fol 56a
Maren Søren Svendsens datter af Esby for lejermål med Anders Sørensen Rytter (public absolveret)
Søren Sørensen Kjeldsens hustru af Borup (introduceret)
Laurits Stub af Ørby og hans hustru (berettet)
Rasmus Christensen Svendsens barn af Esby - Inger
Anders Laursens hustru Anne Lykkes af Borup (berettet)
Søren Christensen Andersens barn af Borup - Anne
Anders Laursens barn af Borup - Anne
Christen Andersen af Borup (berettet)
fol 56b
Rasmus Christensen Svendsens hustru af Esby (introduceret)
Søren Christensen Andersens hustru af Borup (introduceret)
Oluf Sørensen Mølmands navnløse barn af Stødov (begravet)
Anders Laursens hustru af Borup (introduceret)
Peder Jensen Skomager af Esby (berettet)
Oluf Sørensen Mølmands hustru af Stødov (introduceret)
Gertrud Nielsdatter Fogh Niels Andersens hustru af Kongsgårde (berettet)
Niels Andersens moderløse barn af Kongsgårde - Niels
sl Gertrud Nielsdatter Fogh af Kongsgårde - 30 år
sl Gertrud Nielsdatters søn Niels (i kirke)
Rasmus Laursens barn af Fejrup - Laurits
fol 57a
Søren Sørensen Grønfelds barn af Stødov - Søren
Rasmus Jensen Pave og Anne Søren Madsens datter af Esby (trolovet)
Søren Grønfelds søn Søren af Stødov (i kirke)
Rasmus Jensen Pave og Anne Sørensdatter af Esby (copuleret)
Rasmus Laursens hustru af Fejrup (introduceret)
Søren Sørensen Grønfelds hustru af Stødov (introduceret)


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 30.4.2011
c