s
Stikord til Helgenæs sogns kirkebog, Mols herred, 1642-1794

1710-19


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

På denne side:
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719


1710

fol 66a
Michel Brokjær i Borup (begravet)
Jørgen Knøvls barn af Borup - Maren
Jørgen Knøvls barn Maren (begravet)
Jørgen Majs hustru af Esby (introduceret)
Peder Søndergaards barn af Esby - Mette
fol 66b
sl Maren? Stoumands? af Ørby - 76 år
Kirsten Sørensdatter Værn af Ørby som udlagde Christen Jensen, der angiveligt sejler fra Århus (introduceret)
Morten Halvorsens barn af Ørby - Michel
Jørgen Knøvls hustru af Borup (introduceret)
Niels Andersens barn af Esby - Dorthe
Peder Melchiorsen og Pave Jenses datter Anne i Gravgården i Esby (trolovet)
Peder Søndergaards hustru af Esby (introduceret)
sl Karen Pedersdatter Thues af Esby - 81 år
fol 67a
sl Jens Mortensen af Stengården - 61 år
Peder Ovesen Smed af Borup og Karen Lauritsdatter Skippers ibd (trolovet)
Hans Pedersens barn af Esby - Karen
Laurits Smed som døde på Fejrup gade (begravet)
sl Søren Michelsen af Borup - 95 år
sl Agnethe Nielsdatter (begravet)
Jens Kirkegaards barn af Ørby - Maren
Anne Smeds (begravet)
Jens Sørensens barn af Stengården - Søren
fol 67b
Jens Kirkegaards hustru af Ørby (introduceret)
Søren Andersens datter af Stødov - 2 år
Peder Jensen af Stødov og Maren Christensdatter af Fejrup (trolovet)
Jens Sørensens hustru af Stengården (introduceret)
Niels Nielsens barn af Stødov - Dorthe
Peder Sørensen Stoumand af Kongsgårde og Dorthe Nielsdatter af Fejrup (trolovet)
Niels Nielsens hustru af Stødov (introduceret)
Søren Rugaards navnløse barn af Fejrup (begravet)
Christen Fiskers barn af Borup - 1½ år
Jørgen Majs barn af Esby - 1 år
Jens Sørensens hustru af Borup - 43 år
Hans Pedersens barn af Esby (begravet)
Pave Kirstens barn af Esby (begravet)
fol 68a
Jens Pedersens datter af Esby (begravet)
Søren Rugaards hustru (introduceret)
Christen Degns barn af Esby - Rasmus
Peder Sørensen Stoumand og Dorthe Nielsdatter (copuleret)
degnens hustru (introduceret)
Niels Jensen af Borup og Maren Sørensdatter ibd (copuleret)
Rasmus Juel af Ørby (begravet)
Peder Melchiorsen og Anne Jensdatter af Esby (copuleret)
Søren Jensen Klokker (begravet)

1711

Top


fol 68a
Peder Jensen af Stødov og Maren Christensdatter af Fejrup (copuleret)
Jens Michelsen Provst af Esby og Rasmus Søndergaards datter Maren (trolovet)
fol 68b
Kirsten Stoumands af Borup (begravet)
Jørgen Kjeldsen og Maren Sørensdatter af Esby (trolovet)
Peder Stoumands barn af Borup - Søren
Jens Michelsen Provst af Esby og Rasmus Søndergaards datter Maren (copuleret)
Peder Stoumands hustru af Borup (introduceret)
Jørgen Kjeldsen og Maren Sørensdatter af Esby (copuleret)
Søren Mortensens hustru af Esby - 69 år
Søren Konges barn af Stødov - Karen
fol 69a
Jens Sørensen af Borup og Dorthe Jensdatter af Esby (trolovet)
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
Jens Degns søn - 13 år
Jens Degns mindste barn af Fejrup (begravet)
Rasmus Grønfelds barn af Esby - Karen
sl Michel Paves enke Margrethe af Esby - 76 år
Rasmus Michelsen af Borup - 74 år
Niels Hejgaards barn af Kongsgårde - Jens Christian
Søren Degns barn af Esby - Rasmus
fol 69b
sl Karen Juels af Stødov - 78 år
sl Pave Jens af Esby - 72 år
Rasmus Grønfelds hustru af Esby (introduceret)
Søren Degns hustru af Esby (introduceret)
Christen Fiskers barn af Borup - Mette
Søren Smeds barn af Hejgård - Peder
Niels Hejgaards hustru af Kongsgårde (introduceret)
fol 70a
sl Maren Hejgaards af Kongsgårde - 67 år
Christen Fiskers hustru af Borup (introduceret)
Søren Mortensen af Esby og Maren Jørgensdatter af Kongsgårde (trolovet)
Dorthe Sørensdatter Stoumands (begravet)
Søren Smeds hustru (introduceret)
sl Jens Degn af Fejrup - 48 år
sl Søren Rytter af Fejrupgård - 51 år
Peder Søndergaards barn af Stødov - Laurs
sl Kirsten Rossers af Borup - 77 år
Jens Sørensen af Borup og Dorthe Jensdatter af Esby (copuleret)
fol 70b
Jørgen Majs barn af Esby - Christen
Peder Søndergaards hustru af Stødov (introduceret)
sl Jens Hjulmand af Borup - 55 år
Rasmus Thuesens enke af Borup - 73 år
Peder Thuesens barn af Borup - Dorthe
Søren Michelsens barn af Ørby - Morten
Hans Pedersens barn af Esby - Søren
fol 71a
Jørgen Majs hustru af Esby (introduceret)
sl Michel Duuns enke af Esby (begravet)
Søren Mortensen af Esby og Maren Jørgensdatter (copuleret)
Jens Provsts barn af Esby - Michel
Peder Duuns barn af Fejrup - Karen
Hans Pedersens hustru af Esby (introduceret)
Søren Michelsens hustru af Ørby (introduceret)

1712

Top


fol 71a
Peder Jensens barn af Stødov - Jens
fol 71b
degnens pige (begravet)
Peder Thuesens spæde barn af Borup (begravet)
Peder Duuns hustru af Fejrup (introduceret)
Peder Jensens hustru af Stødov (introduceret)
Jens Provsts hustru af Esby (introduceret)
præstens andenkarl sl Søren Sørensen - 23 år
Peder Thuesens hustru af Borup (introduceret)
Christen Grafmands hustru sl Anne Hvol af Borup - 68 år
præstens sl svigermoder - 78 år
sl Maren Pedersdatter af Stødov - 29 år
fol 72a
Simon Nielsens barn af Borup - Michel
sl Jens Michelsen som tjente Rasmus Jørgensen - 42 år
Simon Nielsens hustru af Borup (introduceret)
Peder Rasmussen af Ørby og Maren Christensdatter ibd (trolovet)
Michel Rossers navnløse barn af Borup (begravet)
Peder Pedersen af Stødov og Anne Jensdatter af Ørby (trolovet)
Søren Mortensens barn af Esby - Jørgen
fol 72b
Jens Mortensens barn af Ørby - Anne
Peder Thuesens barn af Esby - Karen
Peder Pedersen og Anne Jensdatter af Stødov (copuleret)
Peder Rasmussen og Maren Christensdatter af Ørby (copuleret)

1713

Top


fol 72b
Michel Andersen af Borup - 78 år
fol 73a
Michel Juels navnløse barn af Ørby (begravet)
Christen Degns barn af Esby - Niels
Laurits Greves hustru af Borup sl Karen Greve - 67 år
Mads Skrædders barn af Stødov - Apelone
Jens Provsts barn af Esby - Rasmus
fol 73b
Laurs Rasmussen af Borup og Maren Rasmusdatter af Ørby (trolovet)
Morten Halvorsens navnløse barn af Ørby (begravet)
Jørgen Nielsens barn af Borup - Maren
Jens Kirkegaards barn af Ørby - Jens
Rasmus Paves barn af Esby - Maren
Rasmus Skippers barn af Esby - Jens
fol 74a
Laurs Rasmussen af Borup og Maren Rasmusdatter ibd (copuleret)
Niels Jensens barn af Borup - Anne
Rasmus Værns barn af Kongsgårde - Else Birgitte
Peder Rasmussens barn af Ørby - Christen
fol 74b
Christen Hvol af Stødov - 81 år
Peder Duuns barn af Fejrup - Rasmus
Jens Troelsen af Borup og Mette Jensdatter ved søen ibd (trolovet)
Rasmus Attrup (begravet)
sl Peder Pedersen af Stødov - 35 år
Rasmus Grønfelds barn af Esby - Maren
Jens Strands barn af Fejrup - Jens

1714

Top


fol 75a
Rasmus Sørensen af Boeslum og Anne Jensdatter af Stødov (trolovet)
Christen Fisker af Borup - 64 år
Jens Troelsen og Mette Jensdatter af Borup (copuleret)
Niels Hellesens barn af Ørby - Peder
Mads Grønfeld af Esby - 64 år
Rasmus Grønfelds spæde barn af Esby (begravet)
sl Kirsten Svends af Ørby - 68 år
Rasmus Søndergaards hustru af Stødov - 72 år
fol 75b
sl Gunder Christensdatter af Ørby - 72 år
Rasmus Sørensen og Anne Jensdatter af Stødov (copuleret)
sl Rasmus Juels enke af Ørby - 97 år
Maren i Gravgården - 74 år
sl Maren Søndergaards af Fejrup - 77 år
sl Peder Søndergaard af Ørby - 36 år
Peder Stoumands barn af Borup - Maren
Laurs Greves barn af Borup - Rasmus
fol 76a
Rasmus Sørensens barn af Stødov - Peder
Søren Mortensens barn af Esby - Peder
Jens Hvols hustru af Ørby - 68 år
Jens Hvol af Ørby og Kirsten Værns ibd (trolovet)
Jens Sørensen af Knebel sogn og Kirsten Olufsdatter af Borup (trolovet)
fol 76b
Jens Hvol af Ørby og Kirsten Værns ibd (copuleret)
Simon Nielsens barn af Borup - Mette

1715

Top


fol 76b
Hans Christiansen af Stabrand og Maren Andersdatter af Stødov (trolovet)
Peder Duuns barn af Fejrup - Laurits
Michel Nielsen af Ørby og Anne Rasmusdatter af Stødov (trolovet)
fol 77a
Jens Provsts barn af Esby - Søren
Niels Hejgaards barn af Kongsgårde - Apelone Marie
Jens Sørensen og Kirsten Olufsdatter af Borup (copuleret)
Niels Hejgaards barn Apelone Marie (i kirke)
Rasmus Erichsen af Knebel og Dorthe Nielsdatter af Borup (trolovet)
Rasmus Grønfelds barn af Esby - Søren
fol 77b
Hans Christiansen af Stabrand og Maren Andersdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Grønfelds barn (i kirke)
pige Maren Nielsdatter af Stødov - 71 år
sl Niels Grønfeld af Borup - 55 år
Jens Provsts spæde barn (begravet)
Jens Provsts hustru som barnet døde hos (public absolveret)
Anne Michelsdatter som udlagde Jens Pedersen af Tved sogn (public absolveret)
Hans Pedersens barn af Esby - Anne
Jens Hvols barn af Ørby - Kirsten
fol 78a
Rasmus Erichsen og Dorthe Nielsdatter af Borup (copuleret)
Kirsten Kirkegaard af Ørby (begravet)
Michel Nielsen af Ørby og Anne Rasmusdatter (copuleret)
Jacob Nielsen af Blåkjær og Maren Joensdatter af Borup (trolovet)
Søren Michelsens barn af Ørby - Anders
Søren Degns barn af Esby - Karen
Peder Rytters barn af Stødov - Maren
fol 78b
Jacob Nielsen og Maren Joensdatter af Borup (copuleret)
Rasmus Sørensens barn af Stødov - Jens

1716

Top


fol 78b
Jørgen Majs hustru af Esby (begravet)
Peder Søndergaards barn Laurits af Stødov - 5 år
Christen Degns barn af Esby - Laurits
fol 79a
Jens Mortensens barn af Ørby - Michel
Jens Rytters dreng Christen Olufsen - 10 år
Jens Provsts barn af Esby - Søren
Jens Strands barn af Stengården - Maren
fol 79b
Niels Kruses barn af Borup - Maren
Jørgen Nielsens barn af Borup - Niels
Søren Andersens barn af Stødov - Rasmus
Peder Rasmussens barn af Esby - Søren
Jacob Nielsens dødfødte barn (begravet)
fol 80a
Rasmus Erichsens barn af Borup - Karen
Rasmus Christensen og Maren Sørensdatter (copuleret)
sl Peder Stoumand af Kongsgårde - 56 år

1717

Top


fol 80a
Peder Rasmussens barn af Ørby - Rasmus
sl Peder Pedersen af Esby - 76 år
Peder Jensens tvillinger af Stødov - Karen og Maren
fol 80b
Rasmus Winthers hustru af Ørby - 56 år
Jørgen Majs liden søn af Esby (begravet)
Rasmus Winther af Ørby og Anne Rasmusdatter af præstegården (trolovet)
Jens Jensen og Dorthe Nielsdatter af Borup (trolovet)
Jens Hvols barn af Ørby - Rasmus
Rasmus Winther af Ørby og Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)
fol 81a
degnen sl Christen Nielsen af Esby - 68 år
sl Søren Nielsen af Ørby - 56 år
Jens Jensen og Dorthe Nielsdatter af Borup (copuleret)
sl Dorthe Brokjærs af Borup - 80 år
sl Maren Jensdatter af Borup - 48 år
Laurits Rasmussens barn af Borup - Maren
Michel Rossers hustru af Borup - 37 år
Jens Sørensen Rytter af Fejrup og Gertrud Nielsdatter af præstegården (trolovet)
fol 81b
Jens Kirkegaards barn af Ørby - Anne
Peder Provst af Esby og Maren Peders ibd (trolovet)
sl Dines Jensen af Ørby - 44 år
Rasmus Christensens barn af Stødov - Anne
fol 82a
Jens Rytter af Fejrupgård og Gertrud Nielsdatter af præstegården (copuleret)
Peder Rasmussen Provst af Esby og Maren Pedersdatter ibd (copuleret)
Anders Værn af Borup og Karen Madsdatter af Esby (trolovet)
Mads Skrædders barn af Stødov - Christen
Mads Skrædders hustru - 44 år
Mads Skrædders barn (i kirke)
sl Peder Søndergaard af Stødov som druknede ved sin ålegård - 37 år
sl Jens Nielsen af Ørby - 61 år
fol 82b
Mads Skrædders spæde barn (begravet)
Peder Joensens navnløse barn (begravet)

1718

Top


fol 82b
Anders Værn af Borup og Karen Madsdatter af Esby (copuleret)
Rasmus Sørensens barn af Stødov - Dines
Pave Rasmus' barn af Esby - Anne
fol 83a
sl Niels Jensen Kruse af Borup - 54 år
Søren Lauritsen af Begtrup og Maren Jensdatter af Ørby (trolovet)
Rasmus Rytters datter af Stødov - 8 år
Morten Halvorsens tvillinger - Joen og Karen
Troels Michelsens liden søn af Borup (begravet)
fol 83b
Michel Nielsens barn af Ørby - Anne Marie
sl Karen Samsing af Esby - 84 år
Krej Sørens steddatter sl Mette Ulrichsdatter - 25 år
Albret Nielsen af Dejret og Maren Sørensdatter af Borup (trolovet)
Mads Christensen og Kirsten Joensdatter af Stødov (trolovet)
Søren Lauritsen af Begtrup og Maren Jensdatter af Ørby (copuleret)
sl Karen Christensdatter af Esby - 71 år
Peder Melchiorsens hustru af Esby - 44 år
fol 84a
Rasmus Andersen Provst og Margrethe Nielsdatter af Borup (trolovet)
Mads Christensen af Stødov og Kirsten Joensdatter ibd (copuleret)
Michel Nielsens barn af Ørby (begravet)
Jørgen Rasmussen af Stødov og Anne Rasmusdatter ibd (trolovet)
Jens Rytters barn af Fejrup - Maren
fol 84b
Laurs Rasmussens barn af Borup - 2 år
Peder Provsts barn af Esby - Rasmus
Rasmus Provst og Margrethe Nielsdatter (copuleret)
Niels Værn af Borup og Karen Jensdatter Hjulmands ibd (trolovet)
Jørgen Rasmussen af Stødov og Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)
Jens Christensens barn af Borup - Maren
fol 85a
Albret Nielsen af Borup og Maren Sørensdatter ibd (copuleret)
sl Rasmus Grønfeld - 47 år
Jens Rytters liden datter sl Maren Jensdatter - 9 uger
Niels Værn af Borup og Karen Jensdatter ibd (copuleret)
sl Niels Værn - 34 år
Skrædder Jenses barn af Borup - Peder

1719

Top


fol 85a
Rasmus Jensens hustru af Borup - 76 år
Søren Værn af Ørby - 78 år
sl Niels Værns barn af Borup - Niels
fol 85b
Anders Hansens hustru af Fejrup - 72 år
Anders Hansen af Fejrup og Maren Greve ibd (trolovet)
Rasmus Jensen Provst og Mette Jensdatter (trolovet)
Søren Lauritsens navnløse barn af Ørby (begravet)
Troels Michelsens barn af Borup - Michel
fol 86a
Rasmus Jensen Fast af Borup og Maren Jensdatter ibd (trolovet)
en fremmed kvindes navnløse uægte barn (begravet)
Ellen Michelsdatter af Stødov - 30 år
Rasmus Jensen Provst og Mette Jensdatter af Borup (copuleret)
Jens Provsts barn af Esby - Peder
Laurits Greves barn af Borup - Anders
fol 86b
Rasmus Sørensens barn af Stødov - Søren
Mads Skrædders tvillinger af Stødov - Christen og Peder
Peder Melchiorsens barn af Esby - Sidsel
sl Johan Begtrup tidl sognepræst i Helgenæs (begravet)
fol 87a
Niels Mortensens hustru af Stødov (begravet)
Rasmus Winthers barn af Ørby - Søren
Rasmus Jensen Fast og Maren Jensdatter begge af Borup (copuleret)
Anders Værns barn af Borup - Niels


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 30.4.2011
c