s
Stikord til Helgenæs sogns kirkebog, Mols herred, 1642-1794

1700-09


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

På denne side:
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709


1700

fol 41b
Jens Sørensens / Søren Michelsens Jenses / barn af Borup - Søren
Michel hustru ved søen Maren Christensdatter af Borup - 84 år
sl Molbo Maren af Stødov - 70 år
Christen Sørensen Skipper af Stødov - 66 år
fol 42a
Joen Jensen Kirkegaard af Ørby - 66 år
Michel Christensen ved søen i Borup og Mette Jens Dinesens datter af Ørby (trolovet)
Jens Sørensens hustru Maren Thues af Borup (introduceret)
Christen Nørgaards barn af Esby - Laurits
Rasmus Sørensen Tyrrisens søns barn af Ørby - Rasmus
Sønder Rasses barn af Ørby - Kirsten
Jens Jørgensens barn af Borup - Birgitte
Christen Laursens hustru af Esby (introduceret)
Niels Michelsen Dinesen af Ørby - 75 år
fol 42b
Birgitte Michelsdatter sl Jørgen Møllers af Borup - 73 år
Rasmus Tyrris hustru af Ørby (introduceret)
Hans Pedersens hjemmedøbte tvillinger af Esby - Peder og Oluf
Hans Pedersens overlevende tvilling Peder (i kirke)
Hans Pedersens tvilling Oluf (begravet)
Jens Jørgensens hustru af Borup (introduceret)
Sønder Rasses hustru af Ørby (introduceret)
Hans Pedersens hustru af Ørby (introduceret)
Morten Halvorsen af Ebeltoft og Karen Sørensdatter Værns sl Joen Kirkegaards enke af Ørby (trolovet)
Niels Pedersen af Kongsgårde og Karen Lauritsdatter Skippers (copuleret)
Rasmus Jørgensens barn af Stødov - Jørgen
Kirsten Mortensdatter af Stødov - 45 år
fol 43a
Rasmus Jørgensens hustru af Stødov (introduceret)
Mads Jensen af Strands og Maren Rasmusdatter Laurses af Fejrup (copuleret)
Jep Jensen Grafmand af Stødov og Kirsten Christensdatter Hvid (trolovet)
Rasmus Værns barn af Kongsgårde - Anne
Laurits Rasmussen Smed af Begtrup og Karen Sørensdatter Greve af Borup (trolovet)
Søren Sørensen af Rugård og Karen Pedersdatter Peder Madsens datter af Stødov (trolovet - kongebrev, beslægtede)
Michel Christensen ved søen i Borup og Mette Jensdatter af Ørby Jens Dinesens datter (copuleret)
Gertrud Madsdatter Samsings af Esby - 46 år
Rasmus Værns nyfødte datter Anne (begravet)
Rasmus Værns hustru af Kongsgårde (introduceret)
fol 43b
Morten Halvorsen af Ebeltoft og Karen Sørensdatter Værns Joen Kirkegaards enke af Ørby (copuleret)
den ? Anne ved Leddet i Ørby (begravet)

1701

Top


fol 43b
Dines Jensens barn af Ørby - Maren
Søren Sørensen på Rugård og Karen Pedersdatter af Stødov (copuleret)
Jens Degns barn af Fejrup - Mette
Oluf Sørensen Stoumand af Ørby - 34 år
Jens Michelsen Pave af Esby og Anne Nielsdatter degnens steddatter ibd (trolovet)
sl Maren Lauritsdatter Laurses af Stødov - 57 år
Rasmus Sørensen Madsen af Esby og Anne Christensdatter Samsings ibd (trolovet)
fol 44a
Rasmus Jørgensens barn Karen af Stødov - 6 år
Michel Juels dødfødte barn af Ørby (begravet)
Søren Jørgensens barn Anne af Stødov - 6 år
Søren Jensen Pave af Borup og Mette Madsdatter skomagerens enke ibd (copuleret)
Dines Jensens hustru af Ørby (introduceret)
Jens Degns hustru af Fejrup (introduceret)
sl Anders Nielsen Bødker af Stødov - 42 år
Rasmus Rytters barn af Stødov - Maren
Jacob Davidsen smeden i Borup og Maren? Nielsdatter af Esby (trolovet)
Michel Juels hustru af Ørby efter dødfødt barn (introduceret)
Rasmus Michelsen Grønfeld af Esby og Dorthe Jensdatter Provst af Fejrupgård (trolovet)
Jep Jensen Grafmand af Stødov og Kirsten Christensdatter Hvid ibd (copuleret)
Rasmus Rytters hustru af Stødov Mette Pedersdatter (introduceret)
Jens Sørensen Lykke? af Esby - 82 år
fol 44b
Rasmus Christensen i den søndre gård i Ørby - 57 år
Jens Rasmussens søn af Kongsgårde - Laurits
Anne Michelsdatter Søren Tyrrisens hustru af Ørby - 75 år
Birgitte Sørensdatter Rasmus Værns hustru af Kongsgårde hvis barn døde hos hende i sengen (public absolveret)
Laurits Rasmussen Smed af Begtrup og Karen Sørensdatter Greve af Borup (copuleret)
Rasmus Sørensen Madsen af Esby og Anne Christensdatter Samsings ibd (copuleret)
Maren Lauritsdatter Jens Rasmussens hustru af Kongsgårde (introduceret)
Jens Michelsen Pave af Esby og Anne Nielsdatter degnens steddatter ibd (copuleret)
Rasmus Michelsen Grønfeld af Esby og Dorthe Jensdatter Provst af Fejrupgård (copuleret)
Michels barn ved søen i Borup - Christen
fol 45a
Laurits Jensen Winther af Stødov - 24 år
Søren Winthers datter af Fejrup - 7 år
enkemand Rasmus Sørensen Strands af Stødov og Karen Michelsdatter Grønfeld af Esby (trolovet)
præstens avlskarl Peder Joensen og Anne Christensdatter Hvol af Stødov (trolovet)
Laurits Christensen Hvol af Stødov og Maren Christensdatter Grafmand af Borup (trolovet)
Søren Winthers barn af Fejrup - Jørgen
Michels hustru ved Leddet i Borup (introduceret)
skøgen Anne på Bakkens uægte barn af Borup - Oluf (Jørgen Nielsen Knøvl)
sl Sønder Rasses barn Kirsten af Ørby (begravet)
Søren Winthers hustru af Fejrup (introduceret)
Rasmus Mortensen Snedker af Dejret og Anne Jensdatter i Graven i Stødov (trolovet)
Søren Klokkers søster som var fårehyrde i Fejrup (introduceret)
Degn Anne af Esby (introduceret)
sl Rasmus Pedersen Thuesen af Borup - 77 år
fol 45b
ung Jens Knudsens barn af Esby - Rasmus
Christen Fiskers barn af Borup - Jens
Morten Halvorsens barn af Ørby - Margrethe
Rasmus Sørensen Strands af Stødov og Karen Michelsdatter Grønfelds af Esby (copuleret)
Peder Joensen af Stødov og Anne Christensdatter Hvol ibd (copuleret)
Søren Rugaards dødfødte barn af Fejrup (begravet)
Rasmus Mortensen af Dejret og Anne Jensdatter af Graven i Stødov (copuleret)
ung Jens Knudsens hustru af Esby (introduceret)
fol 46a
Christen Fiskers hustru af Borup (introduceret)
Morten Halvorsens hustru af Ørby (introduceret)
Laurits Christensen Hvol af Stødov og Maren Christensdatter af Borup (copuleret)
Søren Rugaards hustru af Fejrup (introduceret)
Jørgen Nielsen Knøvl af Strands udlagt af Anne på Bakken i Borup (public absolveret)

1702

Top


fol 46a
Jacob Davidsen Smed i Borup og Maren Nielsdatter af Esby (copuleret)
Peder Jensen Thuesen af Esby og Kirsten Christensdatter Samsings ibd (trolovet)
Søren Jørgensens barn af Stødov - Jørgen
Anders Jensen af Begtrup og Anne Jensdatter Duuns af Fejrup (trolovet)
Jens Rasmussens søn Laurits af Kongsgårde - 39 uger
den gl Nør Anne af Esby (begravet)
Jep Grafmands navnløse barn af Stødov (begravet)
Søren Jørgensens hustru af Stødov (introduceret)
fol 46b
Anne Jensdatter på Bakken i Borup som udlagde Jørgen Knøvl af Strands (public absolveret)
sl Karen Sørensdatter Rasmus Winthers hustru af Ørby - 52 år
Jep Grafmands hustru Kirsten Christensdatter af Stødov (introduceret)
Rasmus Værns barn - Anne
Jens Duuns barn - Rasmus
fol 47a
Anne Lykkes (begravet)
Anne Jensdatter af Ørby - 86 år
Rasmus Værns hustru af Kongsgårde (introduceret)
Anders Jensen af Begtrup og Anne Jensdatter af Fejrup (copuleret)
Rasmus Sørensen af Ørby og Maren Sørensdatter ibd (trolovet)
Peder Smed af Fejrup - 72 år
Jens Duuns hustru (introduceret)
Rasmus Sørensen af Ørby og Maren Sørensdatter ibd (copuleret)
Annes barn på Bakken - 7 år
Peder Joensens hjemmedøbte barn af Stødov - Kirsten
Maren Jensdatter af Fejrupgård (begravet)
Peder Joensens barn Kirsten af Stødov (i kirke)
Jacob Davidsen Smeds barn af Borup - Gertrud
viet på Lolland: sognepræsten på Helgenæs Johan Begtrup og Kirstine Cathrine Jensdatter Lyngby
fol 47b
Peder Jensen Thuesen og Kirsten Christensdatter Samsing (copuleret)
ung Peder Joensens hustru af Stødov (introduceret)
Rasmus Strands barn - Søren
Michel Rasmussen Røgaard af Begtrup og Jens Michelsens datter Anne af Borup (trolovet)
Jacob Smeds hustru (introduceret)
Rasmus Strands hustru (introduceret)
Jens Hjulmands barn af Borup - Anders
fol 48a
Michel Juels barn af Ørby - Dorthe
Dines Jensens hjemmedøbte barn Sidsel af Ørby (begravet)
Michel Rasmussen af Begtrup og Anne Jensdatter af Borup (copuleret)
Rasmus Grønfelds barn af Esby - Michel

1703

Top


fol 48a
Anders Provsts barn af Stødov - Kirsten
sl Gunder Christensdatter af Fejrup - 51 år
Jens Hjulmands hustru af Borup (introduceret)
Søren Rasmussen Tyrrisen af Ørby - 77 år
fol 48b
Michel Juels hustru af Ørby (introduceret)
Rasmus Grønfelds hustru af Esby (introduceret)
Dines Jensens hustru af Ørby (introduceret)
Christen Sørensen Maj og Anne Sørensdatter af Esby (trolovet)
Anders Provsts hustru af Stødov (introduceret)
sl Sidsel Lauritsdatter Jens Skrædders hustru af Ørby - 62 år
sl Rasmus Kræmmer af Stødov - 83 år
Laurits Hvols hjemmedøbte barn af Stødov - Søren
sl Søren Christensen Pedersen af Esby - 78 år
Laurs Hvols barn Søren af Stødov (i kirke)
Søren Rugaards navnløse barn (begravet)
Christen Sørensen Maj og Pave Anne af Esby (copuleret)
fol 49a
Peder Sørensen og Kirsten Jensdatter af Ørby (trolovet)
Laurs Hvols hustru (introduceret)
sl Anders Laursen af Borup (begravet)
Søren Rugaards hustru (introduceret)
præstens søn - Hans Christian
Jens Michelsen Paves barn af Esby - Karen
præstens hustru (introduceret)
Jens Michelsens hustru af Esby (introduceret)
fol 49b
Christen Majs barn af Esby - Maren
Peder Jensen Thuesens barn af Esby - Dorthe
Jørgen Nielsen Knøvl af Strands og Anne Jensdatter på Bakken i Borup (trolovet)
Christen Majs hustru af Esby (introduceret)
Peder Jensen Thuesens hustru af Esby (introduceret)
sl Kirsten Hvidkjærs - 69 år
sl Peder Smeds enke af Fejrup Anne Sørensdatter - 71 år
Rasmus Winthers navnløse barn af Ørby (begravet)
den blinde mand sl Søren Christensen af Ørby - 80 år
sl Michel Provst af Esby - 82 år
fol 50a
Rasmus Strands navnløse barn (begravet)
Peder Søndergaard og Kirsten Jensdatter begge af Ørby (copuleret)

1704

Top


fol 50a
Jørgen Nielsen af Strands og Anne Jensdatter på Bakken i Borup (copuleret)
Rasmus Winthers hustru af Ørby (introduceret)
præstens andenkarl Jens Pedersen og Anne Jensdatter Provst af Esby (trolovet)
Rasmus Strands hustru (introduceret)
sl Maren Thues af Ørby - 87 år
Niels Værns navnløse barn (begravet)
Jacob Smeds barn af Borup - Johan
sl Søren Pave af Esby - 63 år
fremmed kvinde Mette Rasmusdatters og Jens Lauritsens barn fra København født i sognet - Margrethe
fol 50b
Anders Hansen og Gertrud Stubs (trolovet)
Niels Værns hustru af Borup (introduceret)
Jacob Smeds hustru af Borup (introduceret)
Christen Fiskers barn af Borup - Karen
Niels Andersen og hustru for forsømmelse af nadveren (public absolveret)
Christen Fiskers hustru af Borup (introduceret)
sl Anders Grafmand af Stødov - 60 år
Niels Nielsens navnløse barn af Stødov (begravet)
Anders Hansen og Gertrud Stubs (copuleret)
Dines Jensens barn af Ørby - Niels
Søren Rugaards barn af Fejrup - Søren
fol 51a
Jep Jensens barn af Stødov - Kirsten
Jens på Bakken i Borup - 62 år
Niels Nielsens hustru af Stødov (introduceret)
Dines Jensens hustru af Ørby (introduceret)
Jep Jensens spæde barn Kirsten (begravet)
Jens Degns barn af Fejrup - Maren
Jep Jensens hustru af Stødov (introduceret)
sl Michel Pave af Esby - 72 år
Søren Rugaards hustru af Fejrup (introduceret)
Jens Degns hustru af Fejrup (introduceret)
Peder Rasmussen Søndergaard og Anne Rasmusdatter af Borup (trolovet)
fol 51b
Rasmus Pedersen af Fejrup og Anne Sørensdatter Brokjær af Ørby (trolovet)
Jens Hvols hustru sl Karen Nielsdatter af Borup - 58 år
Peder Rasmussen Søndergaard af Stødov og Anne Rasmusdatter af Borup (copuleret)
Michel Sørensen og Maren Jensdatter af Graven (trolovet)

1705

Top


1705
fol 51b
Anders Rasmussen Hejgaard og sl Anders Grafmands enke Anne Jørgensdatter af Stødov (trolovet)
Rasmus Pedersen af Fejrup og Anne Sørensdatter Brokjærs af Ørby (copuleret)
Laurits Sørensen og Birgitte Sørensdatter Brokjærs begge af Ørby (trolovet)
Michel Sørensen og Maren Jensdatter af Graven (copuleret)
Dines barn Niels af Ørby - ½ år
Anders Rasmussen Hejgaard og sl Anders Grafmands enke Anne Jørgensdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Strands navnløse barn af Stødov (begravet)
Jens Stoumands hustru sl Karen Jensdatter af Ørby - 70 år
fol 52a
Peder Rasmussen Thuesen af Borup og Kirsten Pedersdatter Peders af Esby (trolovet)
præstens datter - Sophie Kirstine
Jens Hvol af Borup og Kirsten Duuns af Fejrup (trolovet)
Jens Pedersen og Anne Jensdatter Provst af Esby (copuleret)
Søren Smeds barn af Hejgård - Rasmus
sl Christen Rytter af Esby - 70 år
sl Gunder Lykkes - 71 år
Jørgen Knøvls barn af Borup - Anne
fol 52b
Rasmus Strands hustru (introduceret)
præstens hustru (introduceret)
Søren Smeds hustru (introduceret)
Jørgen Knøvls hustru af Borup (introduceret)
Jens Hvol af Borup og Kirsten Duuns (copuleret)
Laurs Bonde af Borup - 38 år
Peder Søndergaards barn af Stødov - Maren
Søren Winthers barn af Fejrup - Anne Cathrine
fol 53a
Michels barn ved søen i Borup - Jens
Peder Søndergaards hustru af Stødov (introduceret)
Smum Nielses barn af Stødov - Maren
Søren Winthers hustru af Fejrup (introduceret)
Peder Rasmussen Thuesen af Borup og Kirsten Pedersdatter Peders af Esby (copuleret)
sl Peder Jensen Madsen af Stødov - 78 år
Niels Andersens hustru af Esby - 48 år
Michels hustru ved søen i Borup (introduceret)
Jens Hvols hustru af Fejrup - 74 år
Smum Nielses hustru af Stødov (introduceret)
Søren Michelsen af Ørby og Anne Mortensdatter ibd (trolovet)
sl Søren Jørgensen af Stødov - 51 år

1706

Top


fol 53a
sl Rasmus Strands af Stødov - 38 år
Laurs Sørensen og Birgitte Brokjærs af Ørby (copuleret)
Michels barn i Graven - Søren
fol 53b
Laurs Hvols barn af Stødov - Dorthe
Michels barn af Graven (begravet)
Rasmus Grønfelds barn af Esby - Mette Marie
Jens Pedersens barn af Esby - Kirsten
fol 54a
Rasmus Attrups barn af Borup - Maren
Christen Majs datter Maren (begravet)
Laurs Hvols hustru (introduceret)
Michels hustru i Graven (introduceret)
Rasmus Attrups hustru (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Esby (introduceret)
Rasmus Grønfelds hustru (introduceret)
Peder Joensens barn af Stødov - Joen
sl Jens Michelsen af Borup - 66 år
Christen Majs barn af Esby - Søren
Jens Hvols barn af Borup - Rasmus
fol 54b
Jens Hvols hustru af Borup (introduceret)
Peder Joensens hustru af Stødov (introduceret)
Michel Rasmussen Rosser af Borup og Karen Jensdatter ibd (trolovet)
Christen Majs hustru af Esby (introduceret)
Peder Thuesens barn af Esby - Christen
sl Maren Strands i Stengården - 68 år
Jens Sørensens barn Søren af Borup - 7 år
Rasmus Rytters barn af Stødov - Peder
Peder Thuesens barn af Borup - Anne
fol 55a
Peder Thuesens hustru af Esby (introduceret)
sl Søren Jørgensens søn af Stødov (begravet)
sl Rasmus Strands enkes navnløse barn af Stødov (begravet)
Rasmus Rytters hustru af Stødov (introduceret)
Peder Thuesens hustru af Borup (introduceret)
Søren Andersen Konge af Stødov og Ellis Jensdatter af Ørby (trolovet)
den gl Jens Jensen Knudsen af Esby - 81 år
s Rasmus Strands enke (introduceret)
Michel Rosser og Karen Jensdatter af Borup (copuleret)
Jens Pedersen Madsen og Kirsten Jensdatter af Borup (trolovet)
Kirsten Adamsdatters uægte barn - Cathrine (fremmed karl Hans Pedersen)
Hans Rasmussen og Dorthe Jensdatter Tyrris af Esby (trolovet)
fol 55b
Søren Michelsen Svendsen af Ørby og Anne Mortensdatter ibd (copuleret)
Søren Andersen Konge og Ellis Jensdatter af Ørby (copuleret)
sl Jens Hvol af Borup - 64 år
Jens Snedkers hustru af Borup - 42 år

1707

Top


fol 55b
Michel Rossers barn af Borup - Jens
Dines Jensens barn af Ørby - Sidsel
Michel Sørensens barn af Stødov - Søren
fol 56a
sl Rasmus Jensen af Esby - 63 år
Peder Rasmussen Søndergaard af Esby og Anne Sørensdatter ibd (trolovet - kongebrev, beslægtede)
Michel Rossers hustru af Borup (introduceret)
Michel Sørensens hustru af Stødov (introduceret)
Jørgen Nielsens barn af Borup - Jens
Rasmus Sørensens hustru sl Mette Stubs af Borup - 71 år
Simon Nielsens hustru Maren Jensdatter af Borup - 56 år
Dines Jensens hustru (introduceret)
Peder Søndergaards barn af Stødov - Rasmus
fol 56b
sl Rasmus Sørensen af Borup - 61 år
Jens Pedersen Snedker af Borup og Kirsten Jensdatter af Stødov (trolovet)
Peder Rasmussen og Anne Sørensdatter begge af Esby (copuleret)
Rasmus Rytters barn Peder - ½ år
Niels Andersens barn af Esby - Anne
Peder Søndergaards hustru af Stødov (introduceret)
Jens Bondes hustru af Borup - 52 år
Niels Værns datter Karen - 24 år
Jens Sørensen Strands af Stengården og Elisabeth Laursdatter af Kongsgårde (trolovet)
Rasmus Jensen og Anne Sørensdatter begge af Esby (trolovet)
Jørgen Knøvls hustru af Borup (introduceret)
Simon Nielsen af Borup og Maren Michelsdatter ibd (trolovet)
fol 57a
sl Niels Værn af Borup - 56 år
Niels Andersens hustru af Esby (introduceret)
Troels Michelsens hustru - 48 år
Jens Sørensen Strands af Stengården og Elisabeth Lauritsdatter af Kongsgårde (copuleret)
sl Søren Winther af Fejrup - 46 år
Christen Degns hustru af Esby - 63 år
Maren Svends af Esby (begravet)
Peder Søndergaards hjemmedøbte barn af Esby - Rasmus
Anders Hejgaards barn af Stødov - Kirsten
Peder Søndergaards barn Rasmus af Esby (i kirke)
Jens Mortensen og Kirsten Michelsdatter af Ørby (trolovet)
fol 57b
Søren Konges hustru sl Ellis Jensdatter af Stødov (begravet)
Søren Konges dødfødte barn (begravet)
Søren Andersen af Stødov og Kirsten Rasmusdatter Greve (trolovet)
Anders Hejgaards hustru (introduceret)
Peder Søndergaards hustru (introduceret)
Christen Nielsen Degn og Rasmus Værns datter Elisabeth af Kongsgårde (trolovet)
Søren Værns datter Kirsten af Ørby som udlagde Laurits Jensen Skrædder af Ørby der sejler fra Århus (public absolveret)
Jens Laursens datter Anne af Ørby som udlagde Jens Jensen af Bjødstrup i Tved sogn (public absolveret)
Hans Rasmussen og Dorthe Jensdatter Tyrris af Esby (copuleret)
sl Jens Hvols søn af Borup (begravet)
Simon Nielsen og Maren Michelsdatter af Borup (copuleret)
Kirsten Værns uægte barn af Ørby - Joen
fol 58a
Anne Jensdatters uægte barn af Ørby - Sidsel
Troels Michelsen af Borup og Anne Rasmusdatter ibd (trolovet)
Jens Pedersen Snedker af Borup og Kirsten Jensdatter af Stødov (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Sørensdatter af Esby (copuleret)
Kirsten Værns uægte barn af Ørby (begravet)
sl Jens Winther af Stødov - 81 år

1708

Top


fol 58a
Michel Juels barn af Ørby - Maren
Hans Rasmussens barn af Esby - Rasmus
fol 58b
Maren Bondes af Esby (begravet)
Søren Brokjær af Ørby - 82 år
Hans Rasmussens spæde barn af Esby (begravet)
Hjul Anne af Borup (begravet)
Christen Nielsen Degn og Rasmus Værns datter Elisabeth af Kongsgårde (copuleret)
sl Rasmus Christensen Hejgaard af Kongsgårde - 65 år
sl Peder Pedersen af Stødov - 75 år
Jens Kirkegaards hjemmedøbte barn af Ørby - Ellis
fol 59a
Rasmus Værns hustru Birgitte Sørensdatter af Kongsgårde - 32 år
Jens Kirkegaards barn Ellis (i kirke)
Jens Mortensen af Ørby og Kirsten Michelsdatter ibd (copuleret)
Jens Pedersen af Borup og Kirsten Jensdatter ibd (copuleret)
Hans Rasmussens hustru af Esby (introduceret)
Michel Juels hustru af Ørby (introduceret)
Jens Hvol af Fejrup - 83 år
Anders Hansen og Mette Pedersdatter af Esby (trolovet)
Jens Kirkegaards hustru af Ørby (introduceret)
Jens Strands barn af Stengården - Laurits
fol 59b
Simon Nielsens barn af Borup - Niels
Peder Andersen Rytter og Kirsten Joensdatter af Stødov (trolovet)
Niels Paves hustru Maren Sørensdatter af Borup - 69 år
Jørgen Maj og sl Christen Rytters enke Karen Lauritsdatter af Esby (trolovet)
Jens Strands hustru af Stengården (introduceret)
Søren Andersen og Kirsten Rasmusdatter Greve af Stødov (copuleret)
Jørgen Majs barn af Esby - Rasmus
Michel Duun af Esby (begravet)
Simon Nielsens hustru af Borup (introduceret)
fol 60a
Mads Christensen af Thorsager og Karen Michelsdatter af Stødov (trolovet)
Niels Grønfeld af Borup og Maren Jensdatter af Stødov (trolovet)
sl Kirsten Winthers af Stødov - 76 år
Søren Degn af Esby og Maren Rasmusdatter Thues ibd (trolovet)
Michel Sørensens liden søn af Stødov (begravet)
Peder Andersen Rytter og Kirsten Joensdatter af Stødov (copuleret)
Jens Sørensen Stoumand af Ørby og Anne Christensdatter ibd (trolovet)
Anders Hansen og Mette Pedersdatter af Esby (copuleret)
Troels Michelsen af Borup og Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)
Niels Hejgaard i Kongsgårde og Lene Rasmusdatter ibd (trolovet)
Mads Christensen af Thorsager og Karen Michelsdatter Grønfeld af Stødov (copuleret)
Jens Christensen af Borup og Maren Rasmusdatter af Stødov (trolovet)
fol 60b
Niels Grønfeld af Borup og Maren Jensdatter (copuleret)
Rasmus Sørensen Paves barn med sin trolovede fæstemø af Esby - Karen
Peder Joensens barn af Stødov - Dorthe
Jens Sørensen Stoumand og Anne Christensdatter af Ørby (copuleret)
Søren Christensen Degn og Maren Rasmusdatter Thues af Esby (copuleret)
sl Anne Jensdatter af Stødov - 38 år
Jørgen Majs lidet barn af Esby (begravet)
fol 61a
Peder Joensens hustru af Stødov (introduceret)
Peder Thuesens barn af Borup - Rasmus
Christen Degns barn af Esby - Anders
Søren Konges barn af Stødov - Karen
Niels Jensen Kruse af Borup og Kirsten Jensdatter Duuns ibd (trolovet)
Rasmus Sørensen Pave og Kirsten Madsdatter af Esby (trolovet)
fol 61b
Peder Thuesens hustru af Borup (introduceret)
sl Rasmus Møllers enke sl Anne Pedersdatter af Esby - 67 år
Søren Andersens hustru af Stødov (introduceret)
degnens hustru (introduceret)
Niels Hejgaard i Kongsgårde og Lene Rasmusdatter ibd (copuleret)
sl Niels Pedersen i Kongsgårde - 77 år
Jens Christensen af Borup og Maren Rasmusdatter (copuleret)
sl Karen Madsdatter af Stødov - 76 år
Søren Pave i Borup (begravet)
sl Jens Christensen af Graven i Stødov - 76 år
Laurs Hvols hustru af Stødov (introduceret)
Søren Michelsens barn af Ørby - Michel
Laurs Hvols barn af Stødov - Kirsten
fol 62a
Niels Kruse af Borup og Kirsten Jensdatter Duuns ibd (copuleret)
sl Peder Sørensen Stoumand af Ørby - 46 år

1709

Top


fol 62a
Peder Søndergaards barn af Stødov - Mette
Rasmus Sørensen Pave af Esby og Kirsten Madsdatter ibd (copuleret)
Maren ved Øster Led i Borup - 76 år
fol 62b
Kirsten Mølmands af Ørby - 71 år
Søren Michelsens hustru af Ørby (introduceret)
Jørgen Maj af Esby og Christen Rytters enke ibd (copuleret)
Morten Jensens hustru af Ørby - 61 år
Peder Joensens spæde barn af Stødov (begravet)
præstens datter - Marie Christiane
fol 63a
sl Jens Laursen af Ørby - 80 år
Søren Jensen Koch af Borup (begravet)
sl Michel Grønfelds enke af Esby - 73 år
præstens hustru (introduceret)
Jens Christensens barn af Borup - Anne
Peder Rytters navnløse barn af Stødov (begravet)
Niels Kruses hustru af Borup (begravet)
Rasmus Grønfelds barn af Esby - Jens
fol 63b
Søren Degns barn af Esby - Anne
Jens Pedersen Madsens barn af Borup - Karen
sl Søren Brokjærs enke af Ørby - 80 år
Simon Nielsens barn af Borup - Jens
Rasmus Grønfelds hustru (introduceret)
Jens Christensens hustru (introduceret)
Peder Rasmussen Duun af Fejrup og Maren Winthers af Ørby (trolovet)
Peder Rytters hustru af Stødov (introduceret)
fol 64a
sl Karen Christensdatter af Ørby - 31 år
Søren Degns hustru af Esby (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Borup (introduceret)
Niels Kruse af Borup og Maren Sørensdatter ibd (trolovet)
Simon Nielsens hustru af Borup (introduceret)
Michel Sørensens barn af Stødov - Jens
Troels Michelsens barn af Borup - Michel
Peder Duun af Fejrup og Maren Winthers af Ørby (copuleret)
Christen Fiskers barn af Borup - Niels
fol 64b
Rasmus Skippers barn af Esby - Maren
sl Dorthe Værn af Kongsgårde - 87 år
Michel Brokjærs hustru af Borup - 70 år
Michel Sørensens hustru af Graven (introduceret)
Troels Michelsens hustru af Borup (introduceret)
Pave Kirstens uægte barn af Esby - Søren (Jørgen Maj ibd)
Christen Fiskers hustru af Borup (introduceret)
Rasmus Skippers hustru af Esby (introduceret)
Niels Hejgaards barn af Kongsgårde - Anne
fol 65a
sl Laurs Hvol af Stødov - 42 år
Niels Hejgaards hustru af Kongsgårde (introduceret)
fremmed kvinde Lisbeth Nielsdatters uægte barn - Margrethe (Henrich Mathiasen som tjente på Koldinghus)
Jørgen Maj af Esby og Pave Kirsten ibd for lejermål (public absolveret)
Rasmus Rytters barn af Stødov - Anne
fol 65b
Mads Christensens barn af Stødov - Rasmus
Mads Skrædders hjemmedøbte barn (i kirke)
Rasmus Rytters hjemmedøbte barn (i kirke)
Kirsten Sørensdatter Værns uægte barn af Ørby - Jens
Jørgen Majs barn af Esby - Kirsten
fol 66a
Jens Bondes søn af Borup - 23 år
Rasmus Rytters hustru af Stødov (introduceret)
Mads Skrædders hustru af Stødov (introduceret)
sl Christen Lauritsen af Esby - 60 år


På andre sider:
1642-49
1650-59
1660-69
1670-79
1680-89
1690-99
1700-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-50
1751-94

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 30.4.2011
c