s
Stikord til Kattrup sogns kirkebog, Voer herred, 1742 - 1802

1742-69
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

På denne side:
1742-49
1750-59
1760-69


1742-49

1742
fol 131
Thomas Pedersen af Yding og Maren Jensdatter af Møballe (trolovet)
Eske Sørensen af Rådved og Mette Jørgensdatter af Kattrup (copuleret)
Rasmus Jensen af Ørskov og Karen Sørensdatter af Kattrup (copuleret)
Rasmus Erichsen og Mette Nielsdatter begge af Kattrup (trolovet)

1743
fol 131
Thomas Pedersen af Yding og Maren Jensdatter af Møballe (copuleret)
Rasmus Erichsen og Mette Nielsdatter begge af Kattrup (copuleret)

1744
fol 131
Jens Nielsen af Møballe og Johanne Pedersdatter af Kattrup (trolovet)
Laurits Rasmussen af Båstrup og Johanne Jørgensdatter af Møballe (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Møballe og Johanne Pedersdatter af Kattrup (copuleret)
Enevold Andersen og Maren Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet og copuleret)

1745
fol 131
Friderich Poulsen og Anne Lauritsdatter begge af Borup (trolovet og copuleret)

1746
fol 132
Christian Friderich Knudsen af Møballe og enke Karen Grams af Kattrup (trolovet)
Jacob Lauritsen og Maren Christensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Jacob Lauritsen og Maren Christensdatter begge af Kattrup (copuleret)
Michel Nielsen af Tebstrup og Else Nielsdatter af Overby (trolovet)
Christian Friderich Knudsen af Møballe og Karen Grams af Kattrup (copuleret)
Michel Nielsen af Tebstrup og Else Nielsdatter af Overby (copuleret)

1747
fol 132
Morten Poulsen af Hylke og Karen Michelsdatter af Møballe (trolovet)
Jens Nielsen af Møballe og Malene Rasmusdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)
Morten Poulsen af Hylke og Karen Michelsdatter af Møballe (copuleret)
skoleholderen Thomas Kattrup og Anne Felsen af Testrup (copuleret)
Thomas Olufsen af Borup og Anne Andersdatter af Møballe (trolovet)

1748
fol 132
Jens Nielsen af Overby og Anne Christensdatter af Kattrup (trolovet)
Christen Bentsen og Karen Jacobsdatter begge af Kattrup (trolovet)
Thomas Ovesen af Borup og enke Anne Andersdatter af Møballe (copuleret)
Hans Pedersen af Brørup og Anne Christensdatter af Kattrup (trolovet)
Jens Nielsen af Overby og Anne Christensdatter af Kattrup (copuleret)
Søren Gunnersen af Ørridslev og Maren Michelsdatter af Overby (trolovet)
Jens Rasmussen af Egebjerg og Margrethe Jørgensdatter af Møballe (trolovet)
Hans Pedersen af Brørup og Anne Christensdatter af Kattrup (copuleret)
Henrich Nielsen af Ørridslev og Anne Jensdatter af Kattrup (trolovet)
Christen Bentsen og Karen Jacobsdatter begge af Kattrup (copuleret)
Jens Rasmussen af Egebjerg og Margrethe Jørgensdatter af Møballe (copuleret)
Søren Gunnersen af Ørridslev og Maren Michelsdatter af Overby (copuleret)
Anders Nygaard og Anne Ferslev (copuleret - kgl bevilling)
Henrich Nielsen af Ørridslev og Anne Jensdatter af Kattrup (copuleret)

1749
fol 132
Jens Andersen og Mette Hansdatter begge af Kattrup (trolovet)
enkemand Anders Frandsen af Dyngby og Ingeborg Thomasdatter af Kattrup præstegård (trolovet og copuleret)
Jens Andersen og Mette Hansdatter (copuleret)
Poul Poulsen og Johanne Hansdatter af Kattrup (trolovet)
Søren Nielsen og Maren Olufsdatter af Kattrup (trolovet)
Gunne Andersdatter og Jens Christensen af Overby (trolovet)

1750-59

Top


1750
fol 133
Poul Poulsen og Johanne Hansdatter begge af Kattrup (copuleret)
Søren Nielsen og Maren Olufsdatter begge af Kattrup (copuleret)
Jens Christensen og Gunne Andersdatter af Overby (copuleret)
Jacob Christensen og Johanne Nielsdatter af Møballe (trolovet)
Søren Rasmussen og Anne Jensdatter af Møballe (trolovet)
Jacob Jensen og Maren Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
Jacob Christensen af Overby og enke Johanne Nielsdatter af Møballe (copuleret)
Jacob Jensen af Møballe og Maren Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Søren Rasmussen og Anne Jensdatter af Møballe (copuleret)

1751
fol 133
Peder Assersen af Ousted Tammestrup og enke Mette Nielsdatter af Kattrup (trolovet)
Johan Georg Dynevald fra Saxen og Maren Nielsdatter af Møballe (trolovet)
Peder Assersen og Mette Nielsdatter (copuleret)
Thomas Thomasen og Karen Christensdatter af Overby (copuleret)
Johan Dynevald og Maren Nielsdatter (copuleret)

1752
fol 133
Conrad Ernstsen og Else Sedone Pann (trolovet)

1753
fol 133
Conrad Ernstsen og Else Sedone Pann begge af Kattrup (copuleret)
Anders Larsen Bryrup og Johanne Michelsdatter begge af Kattrup (trolovet og copuleret)
Jens Hansen af Grumstrup og Kirsten Albretsdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)

1754
fol 133
Peder Rasmussen af Hoved og enke Maren Rasmusdatter af Møballe (trolovet)
Laurs Jensen og enke Karen Jacobsdatter af Kattrup (trolovet)
Niels Nielsen Vedslet og Maren Sørensdatter begge af Møballe (trolovet)
Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Niels Nielsen Vedslet og Maren Sørensdatter (copuleret)
Laurs Jensen og Karen Jacobsdatter (copuleret)

1755
fol 133
Niels Christensen af Grumstrup og enke Mette Hansdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)
sr Thomas Stephansen af Horsens og jomf Anne Marie Ring af Kattrup præstegård (copuleret - kgl bevilling)

1756
fol 134
Jens Rasmussen Parykmager og Voldborg Nielsdatter begge af Kattrup (trolovet)
Laurs Jørgensen Bang af Overby og Inger Sophie Johannesdatter af Borup (copuleret - kgl bevilling)
Christian Hansen Estrup af Overby og Anne Laursdatter af Gedved Mølle (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen og Anne Kirstine Jørgensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Rasmus Wenzel af Kattrup og Maren Carstensdatter af Testrup (trolovet)
Jens Rasmussen og Voldborg Nielsdatter (copuleret)
Søren Jørgensen og Anne Kirstine Jørgensdatter (copuleret)
Rasmus Wenzel og Maren Carstensdatter (copuleret)
Christian Friderich Knudsen og Marie Madsdatter begge af Kattrup (trolovet)

1757
fol 134
Christian Friderich Knudsen og kæreste (copuleret)
Jens Sørensen og Kirsten Jensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Jens Sørensen og kæreste (copuleret)
Eske Pedersen af Ørskov og Maren Nielsdatter af Møballe (trolovet og copuleret)

1758
fol 134
Knud Michelsen af Grumstrup og Dorothea Nielsdatter af Kattrup (trolovet)
Jens Sørensen Rytter af Horsens og Karen Christensdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)
sognepræsten Hans Wilhelm Kaalund og jomf Christiane Barbara Berring af Testrup (copuleret - kgl bevilling)
Knud Michelsen af Grumstrup og kæreste (copuleret)
Iver Jensen af Dørup og Karen Nielsdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)
Johannes Rasmussen af Horsens og Johanne Jacobsdatter af Stenderup hus (trolovet)
Johannes Rasmussen og Johanne Jacobsdatter (copuleret)

1759
fol 134
Søren Andersen Due og Karen Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet)
Søren Nielsen og Birthe Michelsdatter begge af Kattrup (trolovet)
Søren Andersen Due og Karen Rasmusdatter (copuleret)
Søren Nielsen og Birthe Michelsdatter (copuleret)
Enevold Andersen af Ørskovlund og Karen Nielsdatter af Ørridslev (trolovet)
Enevold Andersen og Karen Nielsdatter (copuleret)

1760-69

Top


1760
fol 135
Terkild Jensen og Anne Nielsdatter begge af Borup (trolovet)
Peder Jensen af Elling og Maren Jørgensdatter af Møballe (trolovet)
Terkild Jensen og Anne Nielsdatter begge af Borup (copuleret)
Peder Jensen af Elling og Maren Jørgensdatter af Møballe (copuleret)
Søren Rasmussen Winther af Søvind og Maren Sørensdatter af Testrup (trolovet)
Svend Lauritsen og Karen Pedersdatter begge af Møballe (trolovet)
Niels Andersen og Marie Sørensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Søren Rasmussen Winther af Søvind og Maren Sørensdatter af Testrup (copuleret)
Svend Lauritsen og Karen Pedersdatter begge af Møballe (copuleret)
Niels Andersen og Marie Sørensdatter begge af Kattrup (copuleret)
Friderich Jochum Winding skoleholder i Gedved og Agnethe Møller af Testrup (trolovet)

1761
fol 135
Friderich Jochum Winding af Gedved og Agnethe Møller af Testrup (copuleret)
Søren Christensen og enke Anne Jørgensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Gregers Madsen og Maren Albretsdatter begge af Overby (trolovet)
Søren Christensen og enke Anne Jørgensdatter begge af Kattrup (copuleret)

1762
fol 135
Gregers Madsen og Maren Albretsdatter begge af Overby (copuleret)
Niels Andersen og Bodil Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet)
Hans Michelsen af Grumstrup og Maren Nielsdatter af Kattrup (trolovet)
Niels Andersen og Bodil Rasmusdatter begge af Kattrup (copuleret)
Niels Madsen af Tvingstrup og Maren Pedersdatter af Kattrup (trolovet)
Hans Michelsen af Grumstrup og Maren Nielsdatter af Kattrup (copuleret)
Jens Nielsen af Tebstrup og Malene Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
Jens Nielsen og Malene Rasmusdatter (copuleret)
Andreas Pedersen af Brørup og Maren Jensdatter af Kattrup (trolovet)
Niels Madsen af Tvingstrup og Maren Pedersdatter af Kattrup (copuleret)
Andreas Pedersen af Brørup og Maren Jensdatter af Kattrup (copuleret)

1763
fol 136
Christen Jacobsen Rind af Vads Mølle og Maren Erichsdatter af Testrup (copuleret - kgl bevilling)

1764
fol 136
Søren Jensen af Ustrup og Maren Christensdatter af Kattrup (trolovet)
Rasmus Jørgensen af Kattrup og Mette Jensdatter af Overby (copuleret - kgl bevilling)
Søren Jensen af Ustrup og Maren Christensdatter af Kattrup (copuleret)
Gunder Jacobsen af Overby og Johanne Michelsdatter af Kattrup (trolovet)
Gunder Jacobsen og Johanne Michelsdatter (copuleret)
Jens Michelsen af Tåning og enke Anne Christensdatter af Kattrup (copuleret - kgl bevilling)

1765
fol 136
Anders Christensen og Magdalene Sophie Johansdatter Pann begge af Kattrup (trolovet)
Anders Christensen og Magdalene Sophie Johansdatter Pann (copuleret)
Peder Nielsen og Kirsten Christensdatter begge af Testrup (trolovet)
Peder Nielsen og Kirsten Christensdatter af Testrup (copuleret)

1766
fol 137
Jørgen Andersen af Kattrup og Maren Rasmusdatter af Møballe (trolovet)
Jørgen Andersen og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Niels Jacobsen og Lisbeth Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet)

1767
fol 137
Niels Jacobsen og Lisbeth Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Niels Jensen af Hoved og Marie Dorothea Johansdatter af Kattrup (trolovet)
Niels Jensen og Marie Dorothea Johansdatter (copuleret)
Anders Christensen og Maren Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet)
Anders Christensen og Maren Rasmusdatter begge af Kattrup (copuleret)
Hans Christian Johansen af Bygholm og Marie Kirstine Pedersdatter af Testrup (trolovet)
Jørgen Jensen og Maren Jensdatter begge af Borup (trolovet)
Hans Christian Johansen af Bygholm og Marie Kirstine Pedersdatter af Testrup (copuleret)
Jørgen Jensen og Maren Jensdatter begge af Borup (copuleret)

1768
fol 137
Anders Rasmussen af Skanderborg og Maren Jacobsdatter af Møballe (trolovet)
Anders Rasmussen og Maren Jacobsdatter (copuleret)
Niels Lauritsen af Møballe og Birthe Nielsdatter af Testrup (trolovet)
Niels Lauritsen og Birthe Nielsdatter (copuleret)

1769
fol 137
Laurits Pedersen Schouby af Horsens og Elisabeth Johannesdatter af Borup (copuleret - kgl bevilling)
Jens Sørensen Leth af Rindelevgård og Anne Cathrine Pedersdatter Nørskov af Overby (copuleret - kgl bevilling)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c