s
Stikord til Kattrup sogns kirkebog, Voer herred, 1742 - 1802

1770-1802
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

På denne side:
1770-1779
1780-1789
1790-1802


1770-79

1770
fol 239
Peder Steuning af Kattrup - 33 år
Mads Jørgensens datter Maren af Borup - 10 dage
Bodil Sørensdatter af Kattrup - 95 år
Else Jacobsdatter af Møballe - 80 år
Anders Jensen Winther af Borup - 57 år
Peder Nørskovs søn Peter af Overby - 3 mdr
Christen Jørgensens hjemmedøbte søn
Cathrine Pedersdatter af Stenderup - 27 år
Jens Rasmussen af Overby - 71 år
Maren Rasmusdatters og Knud Rasmussens uægte dødfødte datter af Kattrup

1771
fol 239
Peder Jørgensens datter Bodil Marie af Møballe - 1 mdr
Søren Jørgensen af Kattrup - 49 år
kancelliråd Bjørns dødfødte søn af Testrup
Friderich Poulsen af Borup - 68 år
Rasmus Rasmussen af Møballe - 24 år
en omgående dreng Anders som døde i Overby
Laurits Hansen af Kattrup - 26 år

1772
fol 240
Ventsel Rasmussen af Kattrup - 39 år
Jens Sørensen Skrædders hjemmedøbte søn Jacob af Møballe - 3 dage
Maren Sørensdatter af Kattrup - 86 år
Anne Nielsdatter af Kattrup - 83 år
Michel Jensen af Kattrup - 72 år
Iver Jensen af Kattrup - 88 år
Niels Jensens datter Mette af Kattrup - 1 år
Johan Ernstsen af Kattrup - 18 år
Anne Jensdatter af Kattrup - 50 år
præstens datter Andrea af Kattrup - 1 år
Christen Estrups dødfødte datter af Stenderup
Niels Jensen Brandt af Kattrup - 49 år
Andreas Pedersen af Kattrup - 60 år
Søren Rasmussen af Kattrup - 50 år

1773
fol 240
Niels Dues datter Anne Elisabeth af Kattrup - 9 år
Søren Nielsens søn Peder af Kattrup - 11 år
Anders Christensens søn Christen af Kattrup - 3 uger
Bodil Pedersdatter af Overby - 18 år
Niels Knudsen af Testrup - 12 år
Johan Rasmussens søn Peder af Overby - 7 mdr
Peder Dues hustru Maren Jensdatter af Kattrup - 76 år
Laurs Jørgensens søn Peder af Kattrup - 2 mdr
Jens Michelsens datter Anne Margrethe af Kattrup - 3 år
Anne Nielsdatter af Kattrup - 42 år
Christen Greitzes enke Kirsten af Kattrup - 66 år

1774
fol 240
Mette Rasmusdatter af Overby - 73 år
Voldborg Nielsdatter af Overby - 60 år
Peder Andersens dødfødte barn af Kattrup
Knud Pedersens hjemmedøbte søn Peder af Kattrup - 1 dag
Laurs Jørgensens dødfødte søn af Kattrup

1775
fol 241
Niels Lauritsens datter Karen af Kattrup - 2 uger
Karen Sørensdatter af Overby - 85 år
Maren Frandsdatter af Overby Engmark - 85 år
Maren Enevoldsdatter af Kattrup - 42 år
Rasmus Christensens dødfødte søn af Kattrup
Anne Pedersdatter af Møballe - 86 år

1776
fol 241
Anders Mortensen af Overby - 80 år
Niels Vedslet af Møballe - 90 år
Svend Lauritsens datter Karen af Overby - 2 år
Peder Jørgensen af Møballe - 49 år
Anne Hansdatter af Overby - 77 år
Michel Pedersen af Overby - 23 år
Christopher Jørgensen af Kattrup - 52 år

1777
fol 241
Karen Jørgensdatter af Borup - 67 år
Jørgen Nielsens søn Søren af Øster Stenderup - år
Thomas Christian Sørensens søn Widrich af Kattrup - 2 år
Karen Erichsdatter af Kattrup - 78 år
Johanne Rasmusdatter af Møballe - 37 år
Johanne Rasmusdatters dødfødte søn
Sophie Thorsdatter af Kattrup - 66 år
Søren Rytters hjemmedøbte søn Christen - 1 uge
Christian Friderich Knudsen af Overby - 60 år
Søren Rasmussen af Overby Skovhus - 30 år
sr Engerslevs datter Sara af Borup - 9 mdr
Mette Ottesdatter af Kattrup - 86 år
Mette Jørgensdatter af Kattrup - 66 år
Maren Rasmusdatter af Kattrup - 37 år
Kirsten Sørensdatter af Borup - 65 år
Maren Rasmusdatter af Møballe - 53 år
Marcus Pedersen af Kattrup - 45 år
Karen Jørgensdatter af Kattrup - 94 år
Christen Jensen af Kattrup - 98 år

1778
fol 242
Laurits Friderichsen af Borup - 24 år
Maren Hansdatter af Kattrup - 57 år
Anne Sørensdatter af Kattrup - 50 år
Mette Jensdatter af Overby - 52 år
Jens Sørensen af Overby Engmark - 54 år
Søren Christensen af Kattrup - 48 år
Ib Christensen af Kattrup - 80
Karen Christiansdatter af Vester Stenderup - 17 år
Troels Nielsens dødfødte søn af Overby
sr Engerslevs datter Sara af Borup - 3 mdr
Søren Sørensens søn Søren af Møballe - 8 dage
Søren Pedersen Høgh af Kattrup - 99 år
Hans Wilhelm Kaalund sognepræst til Kattrup osv - 61 år

1779
fol 242
Peder Andersens datter Kirsten af Overby - 3 år
Jacob Gundesen af Stenderup - 84 år
Peder Jørgensens datter Anne af Møballe - 7 år
Peder Sørensen af Møballe - 71 år
Niels Lauritsens søn Søren af Kattrup - 2 år
Jørgen Nielsens søn Niels af Øster Stenderup - 4 år
Niels Rasmussens uægte datter Mette af Kattrup - 1 år
Anne Thomasdatter af Kattrup - 100 år
Jens Sørensens datter Maren af Borup - 3 mdr
Knud Olufsens søn Søren af Overby Skovhus - 2 mdr
Michel Rasmussens datter Anne af Kattrup - 3 år
Mads Jørgensens datter Gertrud af Borup - 2 år
Niels Madsen af Kattrup - 80 år
Enevold Andersen af Ørskovlund - 69 år

1780-89

Top


1780
fol 243
Niels Sørensen af Ørskovlund - 60 år
Peder Rasmussen af Kattrup - 80 år
Søren Pedersens dødfødte søn af Borup
Peder Jensen af Borup - 50 år
Sara Pedersdatter af Borup - 36 år
Knud Rasmussens datter Marie Dorthe af Kattrup - 5 uger
præsten Søren Pertous hustru Anne Elisabeth Pertou født Laursen - 24 år
Ernst Woetman af Møballe - 56 år
Svend Lauritsens søn Laurits af Overby - 1 år
Niels Lauritsen af Kattrup - 42 år
Anders Johansen Rytters og Margrethe Friderichsdatters uægte barn Anne af Borup - 8 dage
Maren Jørgensdatter af Møballe - 41 år
Svend Lauritsens datter Kirsten af Overby - 10 år
Jens Sørensens datter Maren af Møballe - 5 mdr

1781
fol 243
Bodil Rasmusdatter af Kattrup - 62 år
Peder Jensens datter Anne af Møballe - 1 år
Jørgen Nielsen af Øster Stenderup - 42 år
Anne Jørgensdatter af Kattrup - 59 år
mad Apelone Pertou - 22 år
og hendes dødfødte søn

1782
fol 243
sl Jørgen Nielsens søn Niels af Stenderup - 1 år
Maren Michelsdatter af Møballe - 90 år
Anne Andersdatter af Kattrup - 80 år
Hans Jensens dødfødte søn af Kattrup
Karen Enevoldsdatter af Stenderup - 80 år
Niels Michelsens hjemmedøbte søn Michel af Borup Stenderup - 10 dage
Else Johansdatter Pann af Kattrup - 62 år

1783
fol 244
Christen Christensen Lange af Overby - 42 år
Anders Christensens datter Anne Mette af Kattrup - 6 uger
mons Claus Henrich Becher af Overby - 58 år
Anders Christensen Bødker af Kattrup - 49 år
Magdalene Rasmusdatter af Kattrup - 82 år
Maren Erichsdatter af Kattrup - 83 år
Jens Pedersen Duun af Kattrup - 70 år
Else Pedersdatter af Kattrup - 28 år
Gertrud Pedersdatter af Borup - 44 år

1784
fol 244
Else Sørensdatter af Kattrup - 82 år
Rasmus Nielsens datter Anne Margrethe af Overby Engmark - 3 år
Knud Rasmussen af Kattrup - 60 år
Jens Jacobsens datter Jensine af Møballe - 1 år
Maren Christiansdatter af Kattrup - 22 år
Lisbeth Nielsdatter af Overby - 44 år
Lisbeth Nielsdatters nyfødte barn

1785
fol 244
Christian Jørgensen af Kattrup - 56 år
Hans Jensen af Kattrup - 43 år
Mads Jørgensens hjemmedøbte datter Mette Marie af Borup - 14 dage
Anne Gundesdatter af Møballe - 22 år
Anne Gundesdatters søn Jacob - 3 mdr
Johannes Friderichsens søn Friderich af Borup - 1 år
Jørgen Peter Terkildsen af Borup - 8 år
Søren Nielsens søn Jørgen af Møballe - 1 år

1786
fol 245
en gl betler, navn ukendt, som døde i Kattrup
Mette Pedersdatter af Overby - 48 år
Poul Jensen af Borup - 56 år
Kirsten Møllers af Kattrup - 82 år
hr forpagter Christian Collin af Møballe - 75 år
Jeppe Christophersens datter Mariane af Borup Smedehus - 15 uger
Maren Jensdatter af Kattrup - 70 år
sognedegn Jens Justesen af Kattrup - 69 år
Lisbeth Michelsdatters uægte og dødfødte datter af Overby
Karen Carelsdatter af Kattrup - 87 år
hr Mads Lillelunds datter Birgitte Severine af Overby - 3 mdr
Lisbeth Michelsdatter af Overby - 25 år
Jens Sørensens søn Søren af Kattrup - 1 år
hr Engerslevs søn Erich Friderich Platz - 3 mdr
Niels Jensens hjemmedøbte søn Michel af Overby - 3 dage

1787
fol 245
Morten Nielsens datter Kirsten af Stenderup - 1 år
Laurs Jørgensen af Kattrup - 69 år

1788
fol 245
Laurits Sørensens søn Søren af Kattrup - 12 dage
Laurits Sørensens datter Birgitte af Kattrup - 2 dage
Karen Jacobsdatter af Kattrup - 76 år
Jens Pedersen Husmands datter Marie Kirstine af Overby - 10 dage
Jacob Christensen af Møballe - 82 år
Jens Sørensens dødfødte søn af Møballe
Anders Jørgensens dødfødte datter af Kattrup
Maren Mogensdatter af Kattrup - 79 år
Jørgen Bertelsen af Borup - 32 år
Jens Jacobsens søn Jens af Møballe - 4 uger
Hans Vedslets søn Niels af Møballe - 2 år
Niels Jensen af Overby Engmark - 37 år
Rasmus Nielsen af Overby Skovhus - 37 år
hr Engerslevs datter Sara af Borup - 5 år
Johannes Friderichsen af Borup - 33 år
hr løjtnant Lindenhof af Kattrup - 51 år
Maren Jensdatters uægte dødfødte datter af Overby

1789
fol 246
Karen Jensdatters hjemmedøbte uægte datter Kirsten af Overby - 2 dage
Mette Marie Friderichsdatter af Borup - 25 år
Ernst Conradsens datter Else Sidone af Kattrup - år
Rasmus Vensel af Kattrup - 80 år
Jens Pedersens søn Jørgen af Overby - 9 uger
Karen Mortensdatters søn Morten af Kattrup - 4 uger
Hans Michelsen af Overby - 12 år
Jens Thomasens søn Thomas af Møballe - 22 uger
Karen Pedersdatter af Kattrup - 25 år

1790-1802

Top


1790
fol 246
Kirsten Poulsdatter af Kattrup - 63 år
Ernst Conradsens søn Conrad af Kattrup - 5 dage

1791
fol 246
Laurits Estrups dødfødte datter af Overby
Peder Rasmussen af Møballe - 66 år
Christense Jensdatter af Kattrup - 40 år
Maren Pedersdatter af Kattrup - 67 år
Jens Sørensens søn Jacob af Møballe - 8 dage
Thomas Thomasen af Overby - 82 år
Jens Pedersens søn Jørgen af Overby - 4 uger
enken Anne Jørgensdatter af Kattrup - 64 år
Søren Nielsens søn Jørgen Johannes af Møballe - 1 år
Marie Madsdatter af Kattrup - 68 år

1792
fol 247
Laurits Estrups dødfødte søn af Overby
Oluf Sørensens søn Søren af Kattrup - 1 år
Kirstine Margrethe Jensdatter af Borup - 86 år
Hans Estrup af Overby Engmark - 27 år
Jens Thomasens datter Johanne af Møballe - 2 år
Mette Cathrine Michelsdatter af Kattrup - 10 år
Gunder Jacobsen af Borup - 54 år

1793
fol 247
Vendele Cathrine Becher af Kattrup - 39 år
Conrad Ernstsen af Overby - 69 år
Jens Rasmussen af Kattrup - 60 år
Jørgen Laursens datter Anne af Kattrup - 6 dage
Edele Sophie Thomasdatter af Kattrup - 21 år
Anne Rasmusdatter af Overby - 75 år
Niels Sørensens søn Gunder af Borup - 10 uger
Christen Sørensens datter Maren af Kattrup - 7 uger
Niels Mortensens datter Anne Kirstine af Borup - 2 år
Rasmus Knudsen af Kattrup - 21 år
Christen Jensens datter Kirstine af F? - 1 år
Jens Caspersens søn Casper af Borup - 11 år
Maren Olufsdatter af Kattrup - 63 år

1794
fol 248
Jeppe Christophersens søn Anders af Borup Smedehus - år
Laurits Jensen af Overby - 64 år
skoleholder Peder Gyllings søn Jens af Overby - 2 år
Karen Andersdatter af Borup - 32 år
Rasmus Pedersen af Møballe - 36 år
Stephan Nielsens datter Anne Cathrine af Kattrup - 1 år
Karen Christensdatter af Overby - 71 år
Christopher Mathiasen af Kattrup - 61 år
Jørgen Sørensen Schmidt af Kattrup - 62 år
Johanne Jacobsdatter af Overby - 64 år
Knud Pedersen af Kattrup - 68 år
Jeppe Christophersens søn Anders af Borup Smedehus - 4 uger
Jens Mortensen af Overby Skovhus - 24 år
Johanne Andersdatter af Borup - 43 år
Peder Assersen af Kattrup - 80 år

1795
fol 249
Ernst Conradsens dødfødte datter af Møballe
Niels Lunds dødfødte datter af Hoved Nedergård
Niels Andersen af Vorbasse? - 75 år
Frands Nielsens søn Enevold af Ørskovlund - 5 år
skoleholder Peder Gyllings hjemmedøbte søn Jens af Overby - 4 dage
Maren Rasmusdatter af Overby - 48 år
Jens Pedersens søn Peder af Kattrup - 2 år
Oluf Sørensens søn Jens af Kattrup - 12 dage
Rasmus Jonasens søn Niels af Overby - 7 uger
Frands Nielsens søn Jens af Ørskovlund - 4 år
Karen Jørgensdatter af Testrup - 28 år
Peder Andersens datter Mette af Ørskovlund - 6 uger
forvalter Marcus Laursen af Kattrup præstegård - 64 år
Morten Sørensens søn Friderich Ludvig Christian af Ludvigs Eje - 7 mdr

1796
fol 250
Hans Nielsen Vedslets datter Anne Rosine af Møballe - 2 år
Friderich Lund gartner på Borupgård - 73 år
Thomas Nørskov af Kattrup - 72 år
Frands Nielsens søn Niels af Østergårdseje - 15 år
Mette Andersdatter af Kattrup - 34 år

1797
fol 250
Anne Jacobsdatter af Møballe - 85 år
Anne Clausdatters dødfødte søn
Svend Lauritsen af Kattrup - 77 år
Johanne Sørensdatter af Kattrup - 50 år
Morten Sørensens søn Friderich Ludvig Christian af Ludvigseje - 15 uger
Jørgen Laursens datter Anne Marie af Kattrup - 3 år
sognepræst Søren Pertou af Kattrup præstegård - 55 år
Laurits Sørensens datter Karen af Sophienlund ved Kattrup - 4 dage
Jørgen Pedersens hustru i Fuglehaven - 39 år
Thomas Obedsens hustru af Møballe - 75 år

1798
fol 251
Eske Pedersen af Møballe - 76 år
Søren Nielsen af Møballe - 48 år
Maren Christiansdatter af Møballe - 74 år
Jens Thomasen af Møballe - 46 år
Peder Clausens hustru af Overby - 37 år
Isak Lauritsen af Borup - 70 år
sl Jens Thomasens søn Rasmus af Møballe - 1 år
sl Søren Nielsens datter Marie Cathrine af Møballe - 1 år
Claus Simonsens datter Anne Mette af Stenderup - 2 år
Søren Mortensens hustru ved Kattrup Østerskov
skoleholderens dødfødte søn af Overby
Peder Pedersens dødfødte søn af Kattrup
Michel Laursens søn Laurs af Stenderup - 6 år
kapellanen hr Baggesen af Wennebo - 28 år

1799
fol 251
Thomas Obedsen af Møballe - 90 år
Christen Thomasens dødfødte datter af Overby
Søren Pedersens hustru af Kattrup - 40 år
Rasmus Jensen af Møballe - 37 år
Mathias af Kattrup - 59 år
Niels Sørensens datter Johanne af Kattrup - år
Andreas Rasmussens søn Rasmus af Overby Skov - 2 uger
Jens Laursens datter Johanne af Stenderuplund - 1 uge
Jørgen Michelsens datter Sidsel af Møballe - 2 år
Poul Pedersens datter Anne af Overby Skov - 25 år
Laurits Estrups datter Anne Marie af Overby Engmark - 4 år
Laurits Estrups søn Søren af Overby Engmark - 6 år
Magdalene af Kattrup - 75 år

1800
fol 252
Johanne Michelsdatter af Kattrup - 62 år
Søren Andersen af Borup Stenderup - 60 år
husmand Jens Sørensens hustru af Møballe - 39 år
Morten Sørensen af Kattrup - 47 år
tyskeren Dentner på Borupgård - 31 år
Jens Laursens datter Johanne Cathrine af Stenderuplund - 6 uger
Hans Mortensens datter Maren af Overby Skov - 1 år
Jens Jacobsens hustru Maren af Møballe - 46 år
Anders Sørensen Husmands datter Anne af Stenderup - 2 dage
skoleholder Peder Gyllings hustru Anne af Overby - 40 år
enken Maren Vedslet af Kattrup Mark - 73 år
gårdmand Jens Pedersen af Overby - 43 år
husmand Rasmus Christensen af Overby Skov - 27 år
skoleenken Anne af Kattrup - 82 år

1801
fol 252
husmand Jens Sørensens søn Søren af Møballe - 4 mdr
fattig betler Jørgen af Møballe - 40 år
hr Laurits Møller af Kattrup - 84 år
Christian Jensens datter Kirstine af Kattrup - 5 år
Jens Sørensens datter Johanne Marie af Møballe - 4 mdr
Jens Jacobsen af Møballe - 50 år
Hans Rasmussens hustru af Overby Engmark - 40 år

1802
fol 252
Karen Nielsdatter af Østergård - 68 år
Jens Andersens dødfødte søn af Overby Skov
Søren Hansens dødfødte datter af Borup
Søren Hansens hustru af Borup - 33 år
Peder Erichsen af Kattrup - 32 år
Jørgen Jensen af Kattrup - 65 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c