s
Stikord til Kattrup sogns kirkebog, Voer herred, 1742 - 1802

1742-69
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

På denne side:
1742-49
1750-59
1760-69


1742-49

1742
fol 231
Mette Nielsdatters barn Maren Jensdatter af Kattrup
Jens Mortensen af Kattrup
Anne Andersdatter af Kattrup
assessor Søren Glud, ynkeligt opbrændt
Søren Andersen af Kattrup
Kirsten Rasmusdatter af Kattrup
Jørgen Johansen af Testrup
Jens Madsen af Møballe
Margrethe Andersdatter af Møballe

1743
fol 231
Rasmus Rasmussen af Kattrup
Hans Simonsen af Overby
Jens Nielsen af Kattrup
Anne Andersdatter af Møballe
Niels Christensen af Overby
Birthe Jørgensdatter af Borup

1744
fol 231
Karen Pedersdatter af Kattrup
Anne Cathrine Hansdatter af Kattrup
Benjamin Rasmussen af Kattrup
Søren Hansens dødfødte barn af Møballe
Maren Jørgensen af Møballe
Birthe Jørgensdatter af Kattrup
Karen Jensdatter af Kattrup

1745
fol 231
Rasmus Jensens dødfødte barn af Kattrup
Rasmus Jensens hustru Karen Sørensdatter af Kattrup - 23 år
Søren Hansens barn Anne af Møballe
fru Elisabeth Ochsen af Testrup - 44 år
Søren Sørensen af Kattrup - 74 år

1746
fol 232
jagtbetjent Niels Bredahls dødfødte barn
Jacob Lauritsens barn Christen af Kattrup - 14 dage
Maren Jørgensdatter af Kattrup - 84 år
Jens Jensen af Møballe - 56 år

1747
fol 232
Karen Sørensdatter af Kattrup - 85 år
Niels Pedersen af Kattrup - 66 år
Margrethe Pedersdatter - 64 år
Søren Hansen af Møballe - 72 år
Niels Christensen af Testrup - 45 år

1748
fol 232
Christian Friderichs søn Johan Christian af Kattrup - 8 mdr
Johannes Christensens søn Jacob Johansen af Borup - 4 år
Johanne Sørensdatter af Møballe - 84 år
Christen Smeds søn Niels af Kattrup - 8 dage
Niels Rasmussens datter Anne Marie af Overby - 4 år
Jørgen Madsens datter Inger af Borup - 8 mdr
skoleholder Thomas Kattrups dødfødte barn
Rasmus Jensens barn Karen af Kattrup - 2 år
Friderich Poulsens dødfødte barn af Møballe

1749
fol 232
Søren Thomasen af Møballe - 1 år
Karen Christensdatter af Overby - 90 år
Karen Jørgensdatters uægte barn Marie - 1 år
Jesper Sørensen - 78 år
Gertrud Jensdatter af Stenderup - 70 år
Søren Nielsen af Kattrup præstegård - 14 år
Gertrud Jensdatter af Overby - 76 år

1750-59

Top


1750
fol 232
Jørgen Madsen af Møballe - 63 år
Jørgen Jensen af Testrup - 70 år
Anne Rasmusdatter af Overby - 89 år
Maren Sørensdatter - 50 år
Mads Jensen af Møballe - 23 år
Knud Christensen af Kattrup - 79 år
Rasmus Erichsen af Kattrup - 38 år

1751
fol 233
Willum Christensen af Kattrup - 72 år
Maren Pedersdatter af Kattrup - 76 år
Karen Jørgensdatter af Kattrup - 84 år
degnen Peder Jensen af Kattrup - 85 år

1752
fol 233
birkedommer Bangs datter Dorothea af Overby - 6 år
Maren Jensdatter af Møballe - 22 år
Johannes Christensens datter Anne Marie af Overby - 21 år
Johanne Christensdatter af Overby - 76 år
degneenken Karen Thomasdatter - 69 år
Rasmus Rasmussen af Kattrup - 64 år
Jens Andersen af Kattrup - 32 år
Kirsten Jensdatter af Kattrup - 56 år

1753
fol 233
Peder Knudsen af Kattrup - 60 år
Maren Pedersdatters uægte barn - 2 år
Karen Ibs uægte barn - 11 uger
Søren Michelsens hustru Karen Jensdatter af Kattrup - 60 år
Niels Nielsens hustru Maren Nielsdatter af Møballe - 70 år
Jacob Jensen af Møballe - 34 år
Christen Smed af Kattrup - 41 år
Jacob Gundesens søn Jens af Stenderuphus - 18 år
Kirsten Willums af Kattrup - 83 år
Maren Pedersdatter af Kattrup - 80 år
Søren Nielsens mindste datter Marie Sørensdatter af Kattrup - 6 uger

1754
fol 233
Cathrine Henrichsdatter af Borup - 72 år
Anders Eskesen af Kattrup - 83 år
Thomas Ovesens to spæde børn af Møballe
Jens Hansens spæde barn Anders af Overby
hr ritmester Gluds datter Anne Margrethe - 3 mdr

1755
fol 233
Lene Lauritsdatter af Kattrup - 85 år
Niels Vedslets dødfødte barn af Møballe
Niels Houlbjergs hustru Margrethe af Overby - 45 år
Laurits Pedersen af Kattrup - 51 år
Maren Nicolajsdatter af Overby - 24 år
Peder Rasmussens søn Jacob af Møballe - 3 mdr
Else Nielsdatter af Overby - 22 år
Karen Rasmusdatter af Kattrup - 70 år
Johannes Christensen af Borup - 58 år
Maren Pedersdatter af Kattrup - 77 år
Oliva Christensdatter af Borup - 49 år
Rasmus Jensens yngste søn Jens af Kattrup - 14 dage
Birthe Benjaminsdatter af Kattrup - 62 år
Jens Rasmussens hustru Johanne Pedersdatter af Kattrup - 76 år

1756
fol 234
Maren Pedersdatter af Kattrup - 2 år
Else Nielsdatter Bang af Overby - 79 år
Else Nielsdatter Bang af Overby - år
Karen Stisdatter af Kattrup - 82 år
Anne Marie Sørensdatter af Kattrup - 1 år
Anne Marie Nielsdatter af Overby - 1 år
Jacob Pedersen af Møballe - 8 uger
Maren Thomasdatter af Møballe - 6 år
Jacob Thomasen af Møballe - 1 år
ritmester Gluds søn Peder af Testrup - 1 år
Margrethe Nielsdatter af Kattrup - 48 år
Else Sørensdatter af Kattrup - 2 uger
Christen Friderichs hustru Karen Nielsdatter af Kattrup - 53 år
Anne Cathrine Thomasdatter af Overby - 3 år

1757
fol 234
Peder Clausen af Overby - 20 år
Jens Hansen Slot af Borup - 38 år
Johannes Martini søn - 4 år
Bodil Marie Sørensdatter af Testrup - 31 år (begr. i Hylke)
Michel Knudsen Kjær af Kattrup - 25 år
ritmester Gluds søn Morten - 4 år (begr. i Hylke kirke)
ritmester Gluds datter Gertrud - 5 år (begr. i Hylke kirke)
Peder Nielsen af Overby - 5 år
birkedommer Bangs hjemmedøbte søn Hans Rudolf af Overby - 6 dage
Friderich Schandorph sognepræst for Kattrup osv - 43 år
Søren Jørgensens hustru Anne Kirstine Jørgensdatter af Kattrup - 34 år
Eske Pedersens datter Karen af Møballe - 5 uger

1758
fol 235
Jacob Nielsen Smed af Kattrup - 90 år
Claus Rasmussen Snedker af Overby - 63 år
Anders Winthers hjemmedøbte søn Jørgen af Borup - 1 dag
ritmester Gluds frue Marie Kirstine Bering af Testrup - 30 år
Marcus Jørgensen af Kattrup - 55 år
Jørgen Daugaard af Kattrup - 65 år

1759
fol 235
præstens søn Laurs Christian af Kattrup - 5 uger
Søren Jensen af Kattrup - 60 år
Enevold Andersens hustru Maren Rasmusdatter af Ørskovlund - 37 år
Jørgen Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Møballe - 74 år
Karen Jensdatter af Overby - 60 år
Bertel Smed af Overby - 60 år
Niels Andersen af Møballe - 29 år

1760-69

Top


1760
fol 235
hyrden Hans Christensen af Kattrup - 55 år
Anne Kirstine Pedersdatter af Overby - 24 år
Enevold Dues dødfødte barn af Ørskovlund
Isak Lauritsens søn Laurits af Møballe - 3 mdr

1761
fol 235
Peder Michelsens datter Mette Kirstine af Overby - 2 år
Johan Panns hustru Johanne Andersdatter af Kattrup - 70 år
Peder Rasmussens dødfødte barn af Møballe
Rasmus Jensen af Kattrup - 48 år
præstens søn Andreas af Kattrup - 1 uge
Svend Lauritsens datter Karen af Overby - 1 mdr
Jens Michelsen af Kattrup - 34 år
Anne Kandborgs af Kattrup - 80 år
Niels Andersens hustru Marie Sørensdatter af Kattrup - 41 år
Kirsten Pedersdatters uægte datter Maren af Kattrup - 7 mdr
Isak Lauritsens dødfødte søn af Møballe
Maren Jensdatter af Møballe - 85 år

1762
fol 236
Iver Jensens datter Anne Marie af Kattrup - 2 år
Anders Winthers hjemmedøbte søn Jørgen af Borup - 6 dage
Johan Pann af Kattrup - 70 år
Jørgen Madsen af Borup - 80 år
Mads Pedersen af Overby - 84 år
skoleholder Bechers søn Hans Wilhelm af Overby - 3 uger
Peder Michelsen af Overby - 36 år
Niels Kjærs hustru Anne Olufsdatter af Kattrup - 71 år
Maren Estrup af Overby - 85 år
Jens Winther af Borup - 76 år
Michel Pedersen af Overby - 76 år
Niels Andersens datter Maren af Kattrup - 1 år

1763
fol 236
Søren Dues søn Rasmus af Kattrup - 3 år
Rasmus Sørensen af Kattrup - 82 år
Jørgen Pedersen af Møballe - 76 år
Margrethe Dues af Kattrup - 76 år
Maren Rasmusdatter af Kattrup - 66 år
Cathrine Zachariasdatter af Borup - 76 år
Anne Malene Møllers af Kattrup - 90 år
Karen Lauritsdatter af Overby - 31 år
Birthe Sørensdatter af Kattrup - 70 år
Peder Buch af Kattrup - 70 år
Enevold Andersens datter Maren af Ørskovlund - 4 år
Enevold Andersens søn Peder af Ørskovlund - 2 år

1764
fol 237
Kirsten Jørgensdatters søn Christen af Kattrup - 5 år
Christen Jørgensens søn Friderich Christian af Kattrup - 3 år
præstens datter Charlotte Amalie af Kattrup - 2 mdr
Albret Lauritsen af Kattrup - 61 år
Maren Simonsdatter af kattrup - 79 år
Christian Estrups søn Hans af Kattrup - 8 år
Niels Rasmussen af Kattrup - 52 år
Sidsel Pedersdatter af Kattrup - 66 år

1765
fol 237
Terkild Jensens datter Johanne af Kattrup - 1 år
Johan Rasmussen Skomagers datter Gertrud af Kattrup - 2 år
Margrethe Hansdatter af Kattrup - 56 år
Kirsten Sørensdatter af Overby - 70 år
Iver Jensens søn Jens af Kattrup - 3 år
Niels Lauritsen af Kattrup - 85 år
Søren Rasmussens dødfødte søn af Kattrup
præstens søn Andreas af Kattrup - 2 mdr
Mette Jørgensdatters datter Margrethe af Møballe - 2 mdr
Laurits Isaksen af Møballe - 72 år
Søren Michelsen af Kattrup - 99 år
Jens Sørensens dødfødte barn af Kattrup
Mette Lydrichs af Kattrup - 88 år

1766
fol 237
Christian Friderich Knudsens søn Peder af Kattrup - 2 år
Gregers Madsens datter Karen af Overby - 3 uger
Søren Dues dødfødte barn af Kattrup
Enevold Andersens hjemmedøbte barn af Ørskovlund - 2 dage
Ib Christensens hustru Johanne Nielsdatter af Stenderup - 62 år
Christian Jørgensens søn Rasmus af Kattrup - 5 mdr
Jens Sørensens søn Peder af Møballe - 2 mdr

1767
fol 237
skoleholder Bechers datter Marie Anne af Overby - 11 år
Kirsten Jensdatter af Overby - 84 år
Morten Poulsen af Møballe - 53 år
Bertel Nielsen af Overby - 29 år
Anders Winthers søn Jens af Borup - 4 år
Peder Jørgensens hustru Anne Jensdatter af Møballe - 38 år
Laurs Jørgensens hjemmedøbte datter af Kattrup - 1 dag
Laurs Jørgensens hustru Anne Jensdatter af Kattrup - 40 år
Niels Jensens søn Jens af Kattrup - 3 uger

1768
fol 238
Peder Assersens hustru Mette Nielsdatter af Kattrup - 57 år
Anders Christensens søn Rasmus af Kattrup - 12 dage
Birthe Michelsdatters søn Niels Sørensen af Kattrup - 3 år
Jens Sørensens søn Peder af Møballe - 2 mdr
Jens Munks dødfødte søn af Borup
Peder Jørgensens hustru Anne Marie Mortensdatter af Møballe - 24 år

1769
fol 238
Laurits Christensen af Testrup - 43 år
Peder Jensen af Møballe - 78 år
Karen Nielsdatter af Overby - 85 år
Anders Christensens hjemmedøbte datter Karen af Kattrup - 1 dag
Terkild Jensen af Kattrup - 40 år
Enevold Andersens datter Anne Margrethe af Ørskovlund - 14 år
Peder Jørgensens søn Søren af Møballe - 2 år
Peder Jørgensens søn Jens af Møballe - 7 år
Eske Pedersens datter Karen af Møballe - 11 år
Jens Michelsens datter Anne Margrethe af Kattrup - 4 år
Søren Dues datter Birthe af Kattrup - 1 år
Søren Rasmussens datter Else Cathrine af Kattrup - 8 år
Laurs Jørgensens datter Anne af Kattrup - 1 mdr
Christen Jørgensens søn Hans af Kattrup - 1 år
Niels Jensens søn Johan Henrich af Kattrup - 9 mdr
Søren Andersen Due af Kattrup - 42 år
Søren Nielsens datter Maren af Kattrup - 4 år
Søren Nielsens datter Anne Margrethe af Kattrup - 2 år
Isak Lauritsens datter Karen af Møballe - 4 år
kancelliråd Bjørns søn Niels Tygesen af Testrup - 1 år
Niels Lauritsens hjemmedøbte søn Laurits af Kattrup - 1 dag
Maren Jensdatters uægte datter Voldborg af Møballe - 4 uger
Mette Michelsdatter af Kattrup - 83 år
Jacob Gundersens hustru Anne Jensdatter af Stenderup - 67 år
Peder Nørskovs søn Immanuel af Overby - 5 år
Peder Nørskovs søn Søren af Overby - 3 år
Peder Michelsens datter Marie Anne af Kattrup - 2 år
Peder Jørgensens hjemmedøbte søn Niels af Møballe - 3 dage
Knud Pedersens hustru Maren Sørensdatter af Kattrup - 54 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c