s
Stikord til Kattrup sogns kirkebog, Voer herred, 1742 - 1802

1770-1802
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

På denne side:
1770-1779
1780-1789
1790-1802


1770-79

1770
fol 138
enkemand Knud Pedersen og Karen Sørensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Niels Jensen af Bleld og enke Karen Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
Knud Pedersen og Karen Sørensdatter (copuleret)
Villum Jensen og Anne Albretsdatter begge af Borup (trolovet)
Niels Jensen af Bleld og enke Karen Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Jacob Nielsen af Hylke og Else Sørensdatter af Kattrup (trolovet)
Knud Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet)

1771
fol 138
Willum Jensen og Anne Albretsdatter begge af Borup (copuleret)
Jacob Nielsen af Hylke og Else Sørensdatter af Kattrup (copuleret)
Michel Nielsen og Karen Michelsdatter begge af Testrup (trolovet)
Jens Hermansen Thoermann skoleholder i Tvingstrup og Anne Elisabeth Pedersdatter af Kattrup (trolovet)
Knud Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Kattrup (copuleret)
enkemand Poul Michelsen af Båstrup og Bodil Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
Michel Nielsen og Karen Michelsdatter begge af Testrup (copuleret)
Jens Hermansen Thoermann af Tvingstrup og Anne Elisabeth Pedersdatter af Kattrup (copuleret)
Christen Mathiasen og enke Maren Nielsdatter begge af Kattrup (trolovet)
Poul Michelsen af Båstrup og Bodil Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Christen Mathiasen og Maren Nielsdatter af Kattrup (copuleret)

1772
ingen

1773
fol 138
Peder Andersen af Møballe og Else Thomasdatter af Overby (trolovet)

1774
fol 138
Jørgen Albretsen og Maren Andersdatter begge af Kattrup (trolovet)
Peder Andersen af Møballe og Else Thomasdatter af Overby (copuleret)
Jørgen Albretsen og Maren Andersdatter begge af Kattrup (copuleret)
Frands Jacobsen af Stensballe og Bodil Jensdatter af Borup (trolovet)
Frands Jacobsen af Stensballe og Bodil Jensdatter af Borup (copuleret)
Rasmus Christensen af Testrup og Karen Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
hr Corfits Schueman Bang sognepræst i Laurberg og Leerberg og jomf Inger Marie Toxverd af Testrup (copuleret - kgl bevilling)
Rasmus Christensen af Testrup og Karen Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Michel Pedersen og Mette Cathrine Hansdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)

1775
fol 139
sr Jacob Friis købmand i Randers og jomf Anne Svendsdatter af Testrup (copuleret - kgl bevilling)

1776
fol 139
Henrich Jensen af Ørridslev og Kirsten Jensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Laurits Rasmussen og Ingeborg Knudsdatter begge af Borup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Tvingstrup og enke Mette Nielsdatter af Møballe (trolovet)
Søren Christensen og Maren Eskesdatter begge af Kattrup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Tvingstrup og enke Mette Nielsdatter af Møballe (copuleret)

1777
fol 139
Rasmus Jensen af Urup og Karen Pedersdatter af Kattrup (trolovet)
enkemand Jens Christensen og Anne Kirstine Nielsdatter begge af Borup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Urup og Karen Pedersdatter af Kattrup (copuleret)
Rasmus Nielsen af Ørskov og Anne Rasmusdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)

1778
fol 140
enkemand Thomas Pedersen af Borup og enke Anne Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
enkemand Søren Pedersen af Borup og Sara Pedersdatter af Kattrup (trolovet)
Thomas Pedersen af Borup og Anne Rasmusdatter (copuleret)
enkemand Knud Rasmussen af Kattrup og Sidsel Jensdatter af Ørridslev (trolovet)
enkemand Søren Pedersen af Borup og Sara Pedersdatter af Kattrup (copuleret)
Knud Rasmussen og Sidsel Jensdatter (copuleret)

1779
fol 140
Jørgen Jensen af Ejer og Maren Eskesdatter af Kattrup (trolovet)
Jacob Berentsen af Eldrup og Else Caspersdatter af Overby Skovhus (copuleret)
Jørgen Jensen af Ejer og Maren Eskesdatter af Kattrup (copuleret)
Niels Sørensen af Hylke og Karen Nielsdatter af Ørskovlund (trolovet)
Mogens Christensen af Brørup og Johanne Jensdatter af Testrup (trolovet)
Niels Sørensen af Hylke og Karen Nielsdatter af Ørskovlund (copuleret)
Mogens Christensen af Brørup og Johanne Jensdatter af Testrup (copuleret)

1780-89

Top


1780
fol 140
Niels Sørensen af Hoved Nedergård og Johanne Pedersdatter af Testrup (trolovet)
Rasmus Jensen af Fillerup Mølle og Karen Christensdatter af Møballe (copuleret - kgl bevilling)
Søren Nielsen af Ørskov og Bodil Eskesdatter af Møballe (trolovet og copuleret)

1781
fol 141
Jørgen Rasmussen og enke Birthe Cathrine Nielsdatter begge af Kattrup (trolovet)
Peder Nielsen af Ørskov og Maren Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
Niels Jensen Kylling af Horsens og Apelone Christensdatter af Kattrup (trolovet)
Peder Nielsen af Ørskov og Maren Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Niels Jensen Kylling og Apelone Christensdatter (copuleret)
Jørgen Rasmussen og Birthe Cathrine Nielsdatter (copuleret)
Niels Michelsen og Karen Christophersdatter begge af Borup (trolovet)
Oluf Sørensen af præstegården og Karen Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)
Niels Michelsen og Karen Christophersdatter begge af Borup (copuleret)
Oluf Sørensen af præstegården og Karen Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)

1782
fol 141
Frans Nielsen af Gangsted og Anne Dorthe Johansdatter af Overby (trolovet og copuleret)
Hans Nielsen Vedslet af Møballe og Maren Hansdatter af Ørridslev (trolovet og copuleret)
Johannes Friderichsen og Maren Jørgensdatter begge af Borup (trolovet og copuleret)
Mads Iversen af Stouby og Bodil Zachariasdatter af Kattrup præstegård (trolovet)
Mads Iversen af Stouby og Bodil Zachariasdatter af Kattrup præstegård (copuleret)

1783
fol 142
Jens Rasmussen af Hoved Nedergård og Sophie Magdalene Johansdatter Pann af Kattrup (trolovet)
Rasmus Madsen af Vedslet og Maren Sørensdatter af Testrup (trolovet)
Anders Pedersen af Kattrup og enke Mette Marie Jørgensdatter af Stenderup (trolovet)
Jens Rasmussen af Hoved Nedergård og Sophie Magdalene Johansdatter Pann af Kattrup (copuleret)
Anders Thomasen og Maren Jensdatter begge af Møballe (trolovet)
Anders Thomasen og Maren Jensdatter begge af Møballe (copuleret)
Anders Pedersen af Kattrup og enke Mette Marie Jørgensdatter af Stenderup (copuleret)
Rasmus Madsen af Vedslet og Maren Sørensdatter af Testrup (copuleret)

1784
fol 142
Jens Laursen og Maren Christiansdatter begge af Kattrup (trolovet)
Rasmus Iversen Skoleholder og Birthe Michelsdatter begge af Overby (trolovet)
Rasmus Iversen Skoleholder og Birthe Michelsdatter begge af Overby (copuleret)
Jens Laursen og Maren Christiansdatter begge af Kattrup (copuleret)
Niels Sørensen af præstegården og Kirsten Rasmusdatter af Kattrup (trolovet)

1785
fol 143
Niels Sørensen af præstegården og Kirsten Rasmusdatter af Kattrup (copuleret)
Thomas Jensen af Haldrup og Else Sørensdatter af Kattrup (trolovet)
Thomas Jensen af Haldrup og Else Sørensdatter af Kattrup (copuleret)
Søren Iversen af Sønder Bjerre og Kirsten Christensdatter af Borup (trolovet)
Ernst Conradsen og Cathrine Elisabeth Erichsdatter begge af Kattrup (trolovet)
Jens Sørensen og Anne Sophie Hannesdatter begge af Møballe (copuleret)
Ernst Conradsen og Cathrine Elisabeth Erichsdatter begge af Kattrup (copuleret)

1786
fol 143
Svend Lauritsen af Overby og Kirsten Madsdatter af Tolstrup (trolovet og copuleret)
Erich Jørgensen af Hoved Nedergård og Mette Kirstine Pedersdatter af Overby (copuleret - kgl bevilling)

1787
fol 143
Frans Nielsen af Ballebo og Anne Marie Enevoldsdatter af Ørskovlund (trolovet og copuleret)
Laurits Sørensen og Sophie Jensdatter Bull begge af Kattrup præstegaard (trolovet og copuleret)

1788
fol 144
Anders Madsen og Anne Cathrine Nielsdatter begge af Overby (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Hylke og Mette Jensdatter af Overby (trolovet og copuleret)
Johanne Conradsdatter af Kattrup og Jørgen Pedersen af Overby (trolovet)
Jørgen Pedersen af Overby og Johanne Conradsdatter af Kattrup (copuleret)
Rasmus Jonasen af Tyrsted og Karen Christiansdatter af Overby (trolovet og copuleret)

1789
fol 144
Anders Christensen af Brørup og Birthe Mortensdatter af Testrup (trolovet)
Niels Thomasen af Overby og Karen Conradsdatter af Kattrup (trolovet)
Anders Christensen af Brørup og Birthe Mortensdatter af Testrup (copuleret)
Rasmus Pedersen og Karen Michelsdatter begge af Møballe (trolovet)
Niels Sørensen af Kattrup og Edele Andersdatter af Ørridslev (trolovet)
Niels Thomasen af Overby og Karen Conradsdatter af Kattrup (copuleret)
Rasmus Pedersen og Karen Michelsdatter begge af Møballe (copuleret)
Christen Jensen af Uth og Maren Jørgensdatter af Borup (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen og Anne Christensdatter begge af Kattrup (trolovet)

1790-1802

Top


1790
fol 145
Niels Sørensen af Kattrup og Edele Andersdatter af Ørridslev (copuleret)
Søren Hansen af Grumstrup og Maren Madsdatter af Borup (trolovet og copuleret)
Michel Laursen af Kattrup og Anne Eskesdatter af Hovedgård (trolovet)
Rasmus Pedersen og Anne Christensdatter begge af Kattrup (copuleret)
Michel Laursen af Kattrup og Anne Eskesdatter af Hovedgård (copuleret)
Morten Sørensen af Tvingstrup og Sidsel Jensdatter af Kattrup (trolovet)
Laurits Christensen af Overby og Anne Ottesdatter af Kattrup præstegård (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Laursen af Kattrup præstegård og Anne Marie Nielsdatter af Stenderup (trolovet)
enkemand Erich Terkildsen af Grumstrup og Inger Sophie Madsdatter af Borup (trolovet og copuleret)
Morten Sørensen af Tvingstrup og Sidsel Jensdatter af Kattrup (copuleret)
enkemand Jens Laursen af Kattrup præstegård og Anne Marie Nielsdatter af Stenderup (copuleret)

1791
fol 145
Johan Friderich Kohl af Horsens og Anne Kirstine Johansdatter af Overby (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Ørskov og Anne Andersdatter af Kattrup (trolovet)
Poul Friderichsen af Eldrup og Maren Steensdatter af Borupgård (trolovet)
Jens Bering residerende kapellan i Kattrup osv menigheder og jomf Ellen Margrethe Lauritsen i Eldrup (copuleret - kgl bevilling)
Poul Friderichsen af Eldrup og Maren Steensdatter af Borupgård (copuleret)
Christian Jensen af Hoved Nedergård og Bodil Enevoldsdatter af Kattrup (trolovet)
Jens Nielsen af Ørskov og Anne Andersdatter af Kattrup (copuleret)
Jens Nielsen af Brigsted og Mette Jørgensdatter af Kattrup (trolovet)
Christian Jensen af Hoved Nedergård og Bodil Enevoldsdatter af Kattrup (copuleret)
Jens Nielsen af Brigsted og Mette Jørgensdatter af Kattrup (copuleret)

1792
fol 146
Frands Lemme sadelmager i Skanderborg og jomf Birgitte Marie Hansen i Kattrup præstegård (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Hadrup og Karen Jensdatter af Kattrup (trolovet og copuleret)

1793
fol 146
Christen Sørensen og Karen Rasmusdatter begge af Kattrup (trolovet)
Peder Pedersen og Anne Marie Christensdatter begge af Kattrup (trolovet)
Niels Sørensen af Borupgård og Gertrud Gundersdatter af Møballe (trolovet)
Christen Sørensen og Karen Rasmusdatter begge af Kattrup (copuleret)
Niels Sørensen af Borupgård og Gertrud Gundersdatter af Møballe (copuleret)
Peder Pedersen og Anne Marie Christensdatter af Kattrup (copuleret)

1794
fol 147
Peder Pedersen og Else Pedersdatter begge af Horsens (trolovet)
Rasmus Sørensen af Tebstrup og Maren Pedersdatter af Kattrup (trolovet)
Peder Pedersen og Else Pedersdatter begge af Horsens (copuleret)
Rasmus Sørensen af Tebstrup og Maren Pedersdatter af Kattrup (copuleret)

1795
fol 147
Peder Pedersen af Tyrsting og Marie Kirstine Michelsdatter af Kattrup præstegård (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen af Borupgård og Birthe Jensdatter af Ørskovgård (trolovet og copuleret)
Christen Frandsen af Overby og Mette Willumsdatter af Horsens (trolovet)
hr Mads Colding og jomf Anne Caroline Haagen begge af Ebeltoft (copuleret - kgl bevilling)

1796
fol 148
Christen Frandsen af Overby og Mette Willumsdatter af Horsens (copuleret)
Peder Mathiasen Testrup af Horsens og Mette Hansdatter af Vorbasse? (trolovet og copuleret)
Andreas Rasmussen og Anne Hansdatter af Overby (trolovet)
Jens Andersen og Anne Cathrine Christensdatter af Møballe (trolovet)
hr Lorentz Bynch? sognepræst i Tønning/Træden og jomf Sophie Engerslev af Borupgård (copuleret - kgl bevilling)

1797
fol 148
Jens Poulsen og Margrethe Mortensdatter begge af Eldrup (trolovet - i Overby)
Jens Andersen og Anne Cathrine Christensdatter af Møballe (copuleret)
Andreas Rasmussen og Anne Hansdatter af Overby (copuleret)
Jens Poulsen og Margrethe Mortensdatter begge af Eldrup (copuleret)

1798
fol 148
enkemand Jørgen Pedersen af Fuglehaven og Margrethe Gregersdatter af Kattrup præstegård (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Serridslev og enke Karen Jensdatter af Møballe (trolovet)
enkemand Peder Clausen af Overby og Ingeborg Sørensdatter af Ørskovgård (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen og Else Pedersdatter af Hoved Overgård (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Serridslev og enke Karen Jensdatter af Møballe (copuleret)

1799
fol 149
Jens Sørensen af Horsens og enke Bodil Eskesdatter af Møballe (copuleret)
enkemand Søren Mortensen og Inger Pedersdatter af Kattrup (copuleret)
Rasmus Christensen af Overby og Maren Willumsdatter af Horsens (copuleret)
Rasmus Andersen og Bodil Pedersdatter af Møballe (copuleret)

1800
fol 149
Enevold Sørensen og enke Karen Jensdatter af Møballe (copuleret)
Jørgen Madsen og Sara Jensen begge af Borup (copuleret)
Jørgen Fogsen og Anne Rasmusdatter begge af Borup (copuleret)
Jens Michelsen og Anne Kirstine Sørensdatter begge af Kattrup (copuleret)

1801
fol 149
enkemand Søren Jensen af Grumstrup og Karen Jensdatter af Hoved kro (copuleret)
Niels Sørensen af Eldrup og Anne Dorthe Andersdatter af Testrup (copuleret)
mons Ammersen enkemand og degn i Torrild og jomf Schmidt af Testrup (copuleret)
Christen Sørensen Soldat og Kirsten Lauritsdatter begge af Borup (copuleret)
Henrich Christensen og Anne Sørensdatter begge af Kattrup (copuleret)
Rasmus Nielsen Herskind af Tvingstrup og enke Ingeborg Hansdatter af Overby (copuleret)

1802
fol 149
Jacob Jensen af Møballe og Gertrud Madsdatter af Borup (copuleret)
enkemand Hans Knudsen af Borup Mark og Anne Magdalene Christiansdatter af Kattrup (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1742-1769
1742-1769
1742-1769
1770-1802
1770-1802
1770-1802

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c