s
Stikord til Lundum sogns kirkebog, Voer herred, 1736-1813

1770-79
Blandede poster


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770

fol 9a
Peder Hansens barn af Lundum - Kirsten
Hans Rasmussen Snedkers søn Rasmus af Lundum - 18 år
Jens Jensens barn af Lundum - Jens
Wilhelm Vævers barn af Lundumskov - Edel Friderica
Søren Andersens tvillinger af Lundum - Maren og Birthe
Jochum Dragons barn af Lundum - Karen
Jochum Dragons barn Karen (begravet)
Oluf Sørensens barn af Lundumskov - Gertrud Marie
Peiter Pedersens barn af Lundum - Margrethe
Jørgen Pedersens barn af Lundum - Bodil
fol 9b
Oluf Jensen Skrædders barn af Lundum - Ellen
Peder Christian af Østbirk og Anne Christensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)

1771

Top


fol 9b
Frands Henrichsens hustru af Lundum - 48 år
Anders Pedersens datter Karen af Lundum - 15 år
Dorthe Pedersdatter Jens Pedersens søster i Lundum - (begravet)
Anders Poulsens hustru af Lundum (begravet)
Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Enevold
Christen Jensen og Mette Nielsdatter Dues af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Peder Hyrdes barn af Lundum - Søren
Anne Pedersdatter en tjenestepige fra Them sogn død i Lundum (begravet)
Jørgen Pedersen af Lundum - 61 år
Peder Nielsen Hyrdes søn Søren af Lundum - 10 uger
Peder Møllers hustru Margrethe Peitersdatter af Lundum mølle - 52 år
Henrich Hjulmands barn af Lundum - Lucie
fol 10a
Christen Jensen Hyrdes barn af Lundumskov - Anne (døde strax)
enkemand Frands Henrichsen af Lundum og Elisabeth Liimes af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Jens Laursen og Kirsten Laursdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Laurs Jørgensen af Eldrup og enke Maren Terkildsdatter af Lundum (trolovet og copuleret)

1772

Top


fol 10a
Søren Andersens hustru Maren Jensdatter af Lundum - 33 år
Inger Pedersdatter sl Peder Hansens - 20 år
kokken Lorentz Bellenskis enke af Lundumskov - 76 år
Anders Nielsen gårdmand i Lundum - 28 år
Niels Frandsens datter af Lundumskov født udenfor sognet - 12 uger
Jens Pedersen Hyrdes hustru af Lundum - 64 år
Jens Andersen af Urlev og Elisabeth Jensdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Oluf Sørensens barn af Lundumskov - Mette
Jens Skaarups datter Marens uægte barn af Lundumskov - Anders (Rasmus Andersen tjenestekarl hos Laurs Jørgensen i Lundum)
Peder Hansens barn af Lundum - Anne
Margrethe Brøgger af Lundumskov - 89 år
fol 10b
gårdmand Anders Andersens dødfødte søn af Lundumskov (begravet)
Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Maren
Niels Jensens barn af Lundum - Peder
Laurs Jørgensens barn af Lundum - Anne
Rasmus Skaarup af Lundumskov - 39 år
Jens Skaarups barn af Lundumskov - Mariane

1773

Top


fol 10b
sognepræsten sl Hans Christian Cramer - 44 år
Niels Jensens barn af Lundum - 10 uger
Wilhelm Vævers barn af Lundumskov - Jesper
Jens Andersen og Maren Nielsdatter af Lundum (copuleret)
Peder Nielsens enke af Lundum - 80 år
Jens Andersens barn af Lundum - Bodil
Jens Andersens barn Bodil - 12 dage
Laurs Jørgensens hustru af Lundum - 26 år
Mette Bruses uægte barn af Lundumskov - 1 år
Mads Michelsen og enke Dorthe Jørgensdatter af Lundumskov (trolovet)
Karen Christophersdatter af Lundum - 77 år
Christen Rasks barn af Lundum - Rasmus
Peder Nielsen og Anne Jensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand Jens Thomasens dødfødte barn af Lundum (begravet)
fol 11a
husmand Niels Danielsens barn af Lundumskov - Else
Christen Jensen Hyrdes barn af Lundumskov - Anne
gårdmand Peiter Pedersens barn af Lundum - Kirsten
gårdmand Søren Hansens barn af Lundum - Kirsten
Erich Laursen af Horsens og Mette Sørensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Jens Thomasens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
indsidder Peder Nielsens barn af Lundum - 3 dage
enkemand Peder Pedersen Møller af Lundum mølle og jomf Anne Margrethe Kampman (trolovet og copuleret)
Erich Laursens barn af Lundum - 3 dage
Mads Michelsen og enke Dorthe Jørgensdatter af Lundumskov (copuleret)
indsidder Niels Frandsens dødfødte barn af Lundumskov (begravet)
Anders Poulsen af Lundum (begravet)
indsidder Niels Danielsens yngste barn af Lundumskov (begravet)
indsidder Jens Jensens barn af Lundum - Laurs

1774

Top


fol 11a
gårdmand Jens Andersens barn af Lundum - Bodil
fol 11b
Hans Sørensen af Såby og Karen Iversdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
sl Knud Michelsens datter Mette Marie Knudsdatters uægte barn af Lundum - Anne (Niels Laursen Dragon)
præsten Dines Pontoppidans barn af Lundum - Charlotte Amalie
gårdmand Anders Andersens barn af Lundumskov - Maren
Peder Pedersen Møllers hustru Anne Margrethe Kampmann af Lundum mølle - 26 år
gårdmand Peiter Pedersens datter Kirsten af Lundum - 1 år
gårdmand Christen Enevoldsens datter Maren af Lundumskov - 2 år
mons Elias Emborg af Hansted og jomf Maren Fugls af Lundumskov (copuleret)
Anders Pedersen Tømmermand af Nebsager og Else Laursdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
Peder Jensen Steen og Elisabeth Pedersdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand Søren Andersens barn af Lundum - Anne Marie
Søren Andersens datter Anne Marie (begravet)
gårdmand Laurs Jørgensens barn af Lundum - Maren
fol 12a
gårdmand Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Michel

1775

Top


fol 12a
indsidder tidl gårdmand Peder Sørensen af Lundum - 86 år
gårdmand Hans Jensen af Rådvedgård og Maren Laursdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
indsidder Niels Frandsens barn af Lundumskov - Rasmus
gårdmand Jens Thomasens barn af Lundum - Thomas
Dorthe Madsdatters uægte barn fra Østbirk sogn - Mette (Jørgen Henrichsen af Sattrup)
Johanne Sørensdatters uægte barn af Østbirk sogn - Søren (Jens Soelberg ved Urup mølle)
fol 12b
husmand Christen Rasmussen Rasks barn af Lundum - Jens
husmand Knud Andersen Bødkers barn af Lundum - Anders
gårdmand Oluf Sørensens barn af Lundumskov - Birthe Kirstine
gårdmand Peiter Pedersens barn af Lundum - Christen
gårdmand Peiter Pedersens hustru Anne Christensdatter af Lundum - 31 år
gårdmand Peiter Pedersens søn Christen - 3 uger
husmand Christen Rasmussen Rasks søn Jens af Lundum - 6 uger
sognepræst Dines Pontoppidans barn af Lundum - Anne Margrethe
Poul Christensens barn af Lundumskov - Mette Cathrine
Jens Olufsen Smed af Lundum - 58 år
Søren Pedersen og Inger Frandsdatter begge tjenende i Lundumskov (trolovet og copuleret)
gårdmand og enkemand Peiter Pedersen og Knud Andersens steddatter Bodil Laursdatter begge af Lundum (trolovet og copuleret)
fol 13a
Kirstine Adolphsdatters uægte barn af Lundumskov - Mette Margrethe (indsidder Johan Christopher Kipmand af Rådved)
almisselem og pige Regine Nielsdatter af Lundum - 72 år
præstens broder Christian Jochum Pontoppidan af København og jomf Marie Elisabeth Bruun af præstegården (copuleret)

1776

Top


fol 13a
Iver Sørensen Snedkers hustru Mette Enevoldsdatter af Lundumskov - 48 år
gårdmand Søren Andersens barn af Lundum - Niels
Rasmus Christiansen af Bjerre og Mette Jørgensdatter Bruses af Lundumskov (trolovet og copuleret)
mad Margrethe Kolding sl Kraghs af Lundum - 62 år
gårdmand Mads Michelsens barn af Lundumskov - Jens
fol 13b
husmand Jens Laursens søn af Lundum - Laurs (døde strax)
husmand Jens Laursens hjemmedøbte søn Laurs - 3 dage
Karen Jensdatters uægte barn af Lundum - Anne (Peder Rasks stedsøn Peder Jensen af Lundumskov)
Jens Sørensen Snedkers stedmoder Maren Jensdatter af Lundumskov - 78 år
indsidder Peder Andersen Valdmands barn af Lundum - Anders
gårdmand Jens Andersens barn af Lundum - Anders
indsidder Søren Pedersens barn af Lundumskov - Peder
enke og almisselem Mette Nielsdatter af Lundum - 73 år
husmand Christen Sørensen og Maren Christensdatter begge af Lundumskov (trolovet og copuleret)
Anne Sophie Rasmusdatters uægte barn af Sattrup i Østbirk sogn - Else Cathrine (Peder Laursen nu i Vinten)
vejfarende landsoldat Anton August Bruuns søn født i Rådved - Peder
gårdmand Laurs Jørgensens barn af Lundum - Ellen
fol 14a
gårdmand Peiter Pedersens barn af Lundum - Laurs
Maren Michelsdatters uægte barn fra Urup - Karen (Jens Pedersen Ladefoged af Urup)
Peiter Jensen Møller af Urup Mølle og Voldborg Michelsdatter Amme af Lundum præstegård (trolovet og copuleret)
gårdmand Søren Jørgensens barn af Rådved (navn mangler)
sognepræst Dines Pontoppidans barn af Lundum - Børge
Søren Pedersen og Karen Christensdatter begge af Lundum (trolovet og copuleret)
indsidder Søren Møller af Lundum - 63 år
gårdmand Hans Jensens barn af Rådved - Jens
almisselem Michel Jensen af Lundumskov - 63 år

1777

Top


fol 14b
indsidder Rasmus Christensens barn af Lundumskov - Mette Cathrine
almisselem gl Jens Rasmussen Rask af Lundumskov - 88 år
indsidder Jens Andersens barn af Lundumskov - Anders
husmand Christen Rasmussen Rasks eller Møllers barn af Lundum - Bodil
gårdmand Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Anne Cathrine
indsidder Peiter Jensen Møllers barn af Lundum - Jens
husmand Christen Rasmussen Møllers datter Bodil af Lundum - 6 uger
husmand Jens Sørensen Snedkers barn af Lundumskov - Mette Marie
husmand Jens Sørensen Snedkers hustru Mette Assersdatter af Lundumskov - 29 år
indsidder Poul Christensens barn af Lundumskov - Christen
gårdmand Jens Pedersen Thomasen af Lundum - 65 år
husmand Jens Sørensen Snedker af Lundumskov og Karen Christensdatter af Hanstedgård (trolovet og copuleret)
fol 15a
gårdmand Anders Andersens barn af Lundumskov - Johannes
indsidder Jens Jensen Vævers barn af Lundum - Else
almisselem Jens Rasks enke af Lundumskov - 72 år
indsidder Niels Jensen Danielsen af Lundum - 39 år
Johan Andersen og Anne Pedersdatter begge af Lundumskov (trolovet og copuleret)
almisselem Maren Bruses af Lundumskov - 85 år
indsidder Oluf Beyers datter Ingeborg af Lundumskov - 9 mdr
Karen Jensdatters uægte barn Anne af Lundum - 1½ år
indsidder Hans Rasmussen Snedker af Lundum - 62 år
gårdmand Søren Andersens barn af Lundum - Anne Marie
Peder Jensen og sl Jens Thomasens enke Anne Jensdatter af Lundum (trolovet - han døde)
indsidder Jørgen Jørgensen af Lundum - 69 år
jomf Dorn husjomfru i præstegården og datter af magister Søren Mathias Dorn sognepræst i Melby, Strøm herred, Sjælland - 22 år
indsidder Kirsten Thomasdatter sl Knud Michelsens enke af Lundumskov - 65 år
fol 15b
gårdmand Peder Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Anne Marie

1778

Top


fol 15b
sognepræst Dines Pontoppidans barn af Lundum - Christiane Sophie
fæstemanden Peder Jensen af Lundum - 32 år
gårdmand Laurs Jørgensens datter Ellen af Lundum - 1½ år
Peder Nielsen Daugaard og sl Peder Jensens trolovede fæstekvinde Anne Jensdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand og sognefoged Peiter Pedersens barn af Lundum - Anne Kirstine
hyrden Peder Nielsens barn af Lundum - Karen
fol 16a
indsidder Søren Pedersens barn af Lundum - Frands
hyrden Peder Nielsens datter Karen af Lundum - 16 dage
gårdmand Søren Hansens søn Hans af Lundum - 9 år
soldat Thomas Andersen Valdmand af Østbirk - 27 år
sl Hans Rasmussen Snedkers enke af Lundum - 63 år
gårdmand Peder Hansens moder Kirsten Madsdatter af Lundum - 75 år
soldat Niels Nielsen Due og Anne Marie Frandsdatter begge af Lundum (trolovet og copuleret)
husmand Jørgen Kochs barn af Lundum - Anne
omløbende aftakket matros Christian Svanes datter Vibeke død i Lundum - 5 mdr
gårdmand Jens Andersens barn af Lundum - Kirsten
husmand Oluf Beyers barn af Lundumskov - Elisabeth Kirstine

1779

Top


fol 16a
gårdmand Laurs Jørgensens barn af Lundum - Elle
fol 16b
gårdmand Peder Nielsen Daugaards dødfødte søn af Lundum (født)
husmand Knud Andersen Bødkers søn Anders af Lundum - 3½ år
gårdmand Christen Enevoldsens søn Michel af Lundumskov - 5 år
gårdmand Peder Nielsen Daugaards dødfødte søn (begravet)
gårdmand Christen Enevoldsens datter Anne Cathrine af Lundumskov - 2 år
husmand Mads Michelsens søn Jens af Lundumskov - 3 år
husmand Jens Sørensen Snedkers datter Mette Marie af Lundumskov - 2 år
husmand Mads Michelsens steddatter Mariane af Lundumskov - 6 år
husmand Peiter Jensen Møllers datter Maren af Lundum - 4 år
husmand Peiter Jensen Møllers søn Jens af Lundum - 2 år
gårdmand Søren Andersens datter Anne Marie af Lundum - 1 år
skoleholder i Hansted Elias Emborgs datter Anne Marie hos degnen Peder Fugl - 3½ år
gårdmand Peiter Pedersens datter Anne Kirstine af Lundum - 1 år
gårdmand Søren Andersens søn Niels af Lundum - 3 år
indsidder Kirstine Adolphsdatters datters uægte datter Mette Margrethe af Lundumskov - 3 år
gårdmand Jens Andersens datter Kirsten af Lundum - 2 mdr
gårdmand Peder Nielsen Daugaards stedsøn Thomas af Lundum - 4 år
almisselem Rasmus Hansen af Lundum - 69 år
sognepræst Dines Pontoppidans barn af Lundum - Isak
Anne Sophie Rasmusdatters uægte datter Else Cathrine af Lundum - 3 år
husmand Poul Christensens datter Mette Cathrine af Lundumskov - 4 år
husmand Mads Michelsens barn af Lundumskov - Maren
husmand Oluf Sørensens barn af Lundumskov - Søren
fol 17a
gårdmand Willum Jensens barn af Lundumskov - Christian
gårdmand Christen Enevoldsens barn af Lundumskov - Anne Cathrine
hyrden Peder Nielsens barn af Lundum - Sidsel
husmand Peiter Jensen Møllers barn af Lundum - Jens
aftakket matros Jacob Jensen Mahler af Horsens og Kirstine Adolphsdatter af Lundumskov (trolovet og copuleret)
sognepræsten Dines Pontoppidans søn Isak af Lundum - 5 mdr
Niels Sørensen af Enner og Mette Thomasdatter af Lundum (trolovet og copuleret)
gårdmand Peder Nielsen Beyers barn af Lundumskov - Peder


På andre sider:
Bog 1
1736-49
1750-63
Bog 2 og 3
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c