s
Stikord til Mårslet sogns kirkebog, Ning herred, 1642-1813

1642-1689
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

På denne side:
1642-1649
1650-1659
1660-1669
1670-1679
1680-1689


1642-1649

1642
fol 1b
Jens Smed Bomholt og ? Rasmusdatter (copuleret)
Anders Jensen i Store Fulden og Anne Pedersdatter i Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Poulsen i Mårslet og Anne Johansdatter ibd (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen i Mårslet og Kirstine ?datter ibm (trolovet og copuleret)
Hans Skrædder i Mårslet og Johanne Pedersdatter (trolovet - blev siden skilt fra hinanden)
Peder Johansen af Århus og Dorthe Christensdatter i Mårslet (trolovet og copuleret)

1643
fol 1b
Knud Sørensen af ? og Maren Lauritsdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen af Beder og Gertrud Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Lille Fulden og Sidsel Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen i Hørret og Anne Jensdatter i Store Fulden (trolovet og copuleret)
Mogens? Jensen af Skumstrup og ? ? af Mårslet (trolovet og copuleret)

1644
fol 2a
Mogens Nielsen og Anne Rasmusdatter af Skumstrup (trolovet)
Niels Knudsen og Bodil Pedersdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Due i Mårslet og Karen Lauritsdatter (copuleret)
Søren Pedersen Høst og Anne Johansdatter (trolovet og copuleret)

1645
fol 2a
Niels Rasmussen og Anne Christensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen i Hørret og Karen Jensdatter Apels (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen af Skåde og Johanne Sørensdatter på Skumstrup Gård (trolovet - blev siden skilt)
Laurits Joensen af Skovgård og Maren Christophersdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Morten Sørensen af Viby og Anne Nielsdatter af Offgård (trolovet og copuleret)
Jens Smed af Hørret og Anne Christensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Michel Smed og Johanne Nielsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Else Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Tiset og ? ?datter i Mårslet (trolovet og copuleret)
Frands Nielsen og Sidsel Christensdatter (trolovet)
Niels Kræmmer og Maren Michelsdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Michelsen af Blegind og Anne Nielsdatter i Offgård (trolovet og copuleret)

1646
fol 2b
Michel Jensen og Johanne Nielsdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Søren Madsen og Kirsten Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1647
fol 2b
Otte Pedersen og Sidsel Knuds af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Store Fulden og Anne Sørensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1648
fol 2b
Rasmus Jensen og Anne Niels Willumsens af Langballe (trolovet og copuleret)

1649
fol 2b
Rasmus Jensen Løjenkær og Else Michelsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen og Karen Olufsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Erich Sørensen og Anne Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Kirsten Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Bodild Jensen af Hørret og Maren Jensdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Skrædder og Mette Michelsdatter (trolovet og copuleret)

1650-59

Top


1650
fol 3a
Knud Sørensen og Anne Andersdatter af Skumstrup (trolovet)
Anders Rasmussen af Ingerslev og Johanne Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Willumsen og Margrethe Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Christensen og Inger Rasmusdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Peder Plovmand og Anne Mortensdatter af Skumstrup (trolovet og copuleret)
Jens N. Langballe af Århus og Dorthe Knudsdatter (trolovet og copuleret)
Peder Michelsen og Johanne Jensdatter i Testrup (trolovet og copuleret)

1651
fol 3a
Øvli Jensen af Seldrup og Anne Rasmusdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Hans Ibsen af Hørret og Maren Olufsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Anders Willumsen og Anne Sørensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Hans Skrædder i Mårslet og Maren ?datter af Skumstrup (trolovet og copuleret)
copulerede pastoren i Lyngå min allerkæreste og meget dydige Anne Steensdatter og mig

1652
fol 3b
Niels Jensen i Mårslet og Maren? Nielsdatter af Offgård (trolovet og copuleret)
Søren Knudsen og Mette Pedersdatter af Skumstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen og Karen Jens?datter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Rasmus Ebbesen og Inger Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Stephansen og Kirsten Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen af Ajstrup og Kirsten Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1653
fol 3b
Oluf Jensen i Mårslet og Maren Svendsdatter (trolovet og copuleret)

1654
fol 3b
Hans Rasmussen og Inger Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Jørgensen af Tvendstrup og Birgitte Rasmusdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Loft og Anne Jensdatter (trolovet og copuleret)
Eske Jørgensen og Karen Cruses af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen og Kirsten Skipps (trolovet og copuleret)

1655
fol 4a
Poul Hansen af Lemming og Maren Kysings af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Jostsen og Else Knudsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jørgen Sørensen og Maren Olufsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Ørn af Skåde og Kirsten Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Jørgensen og Anne Smeds, begge tjenende Knud Pedersen (trolovet og copuleret)
Peder Jensen i Store Fulden og Laurits Michelsens kone i Skåde (trolovet og copuleret)

1656
fol 4a
Søren Smed og Kirsten Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Peder Michelsen af Testrup og Maren Jensdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Knud Sørensen og Anne Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1657
fol 4a
Rasmus Jørgensen i Mårslet og Maren Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Anders Jensen af ? og Kirsten Christensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Starup og Johanne Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1658
fol 4b
Jens Knudsen og Kirsten Pedersdatter af Hørret (trolovet - hun døde)
Laurits Sørensen og Johanne Laursdatter som tjente til Knud Pedersens i Mårslet (trolovet)
Peder Rasmussen af Ask og Maren Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)

1659
fol 4b
Thomas Nielsen og Maren Poulsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Knudsen og Margrethe i Obstrup (trolovet og copuleret)
Otte Pedersen af Store Fulden og Aarslaa Christensdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen i Mårslet og Johanne Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1660-69

Top


1660
fol 4b
Jens Bomholt og Mette Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Peder Eskegaard og Kirsten ?datter af Offgård (trolovet og copuleret)
Jens Smed i Testrup og Maren ?datter af Århus (trolovet og copuleret)
Jacob Bertelsen og Kirsten Knudsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Jostsen og Anne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen og Anne sl Knud Jensens hustru (trolovet og copuleret)
Michel Jensen af Gunnestrup og Kirsten Sørensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen Apel og Birgitte Eskes (trolovet og copuleret)
Anders Skrædder og Inger sl Hans Rasmussens (trolovet og copuleret)

1661
fol 5a
Jens Bjerregaard og Anne Erichs (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen og Sidsel Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Michel Nielsen og Mette Knudsdatter (trolovet og copuleret)

1662
fol 5a
Niels Loft og Karen Fastrups (trolovet og copuleret)
Knud Væver og Anne Madsdatter (trolovet og copuleret)
Anders Stampe og Maren Kræmmers af Testrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Jensen af Hørret og Else Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Mads Sørensen og Kirsten Piilkjærs (trolovet og copuleret)

1663
fol 5b
Rasmus Sørensen og Anne Pedersdatter i Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Mårslet og Anne Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Eske Øvlisen og Johanne Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Michelsen af Beder og Bodil Eskesdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1664
fol 5b
Peder Hansen og Anne Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)

1665
fol 5b
Michel Ørn af Skåde og Maren Sørensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Michel Mouritsen af Batrup og Sidsel Foghs af Testrup (trolovet og copuleret)

1666
fol 5b
Jens Svendsen og Kirsten Jensdatter (trolovet og copuleret)
Erich Nielsen og Sidsel Piilkjærs (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Skåde og Anne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Andersen og Kirsten Fastrups (trolovet og copuleret)

1667
fol 6a
Rasmus Pedersen Ladefoged på Skumstrup og Anne Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1668
fol 6a
Rasmus Rasmussen af Hørret og Anne Jensdatter ibm (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Blegind og Karen Rasmusdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)

1669
fol 6a
Niels Loft af Mårslet og Anne Poulsdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Anders Graasen og Anne Fastrups i Mårslet (trolovet og copuleret)

1670-1679

Top


1670
fol 6a
Rasmus Olufsen og Aarslaa Christensdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Langballe og Helle Jensdatter ibm (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen og Bodil Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1671
fol 6a
Rasmus Sørensen og Johanne Jensdatter, begge tjenende Søren Jostsen i Hørret (trolovet og copuleret)
Anders Jensen af Pederstrup og Johanne Foghs af Testrup (trolovet og copuleret)
Michel Fogh og Johanne ? af Langballe (trolovet og copuleret)
N. Christian i Astrup og min kære datter Sidsel Rasmusdatter (copuleret)

1672
fol 6b
Ove Christensen af Skåde og Kirsten Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Skrædder af Hørret og Anne Niels Pedersens datter ibm (trolovet og copuleret)
Robert Friderichsen og Maren Sørensdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)

1673
fol 6b
Rasmus Poulsen og Johanne Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Store Fulden og Gertrud Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1674
fol 6b
Morten Rasmussen og Bodil Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Mette Knudsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)

1675
fol 6b
Michel Knudsen og Maren Rasmusdatter, som begge tjener Rasmus Pedersen i Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Jensen og Karen Hansdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen og Bodil Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Loft af Solbjerg og Kirsten Niels Kræmmers datter af Testrup (trolovet og copuleret)
Knud Nielsen af Hørret og Johanne Eskes af Langballe (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen og Maren Madsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Knud Munk og Elisabeth Nielsdatter (trolovet og copuleret)

1676
fol 7a
Rasmus Jensen af Malling og Gertrud Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1677
fol 7a
Michel Madsen og Maren Nielsdatter af Langballe (copuleret)
Rasmus Tømmermand af Århus og Anne sl Knud Michelsens af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Nygaard og Kirsten Olufsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Søren Ovesen af Hørret og Maren Nielsdatter ibm (trolovet og copuleret)
Rasmus Christensen af Lille Fulden og Maren Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Christensen af Skåde og Anne Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Helle Jensdatter (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen i Mårslet og Anne Madsdatter (trolovet og copuleret)

1678
fol 7b
Eske Cruse og Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Peder Dalsgaard og Anne Nygaards (copuleret)
Niels Knudsen og Johanne Mouritsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
H. Jens Beder og min datter Karen Rasmusdatter (trolovet og copuleret)

1679
fol 7b
Rasmus Poulsen og Maren Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Kudsk og Bodil Torbensdatter på Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)

1680-1689

Top


1680
fol 7b
Jens Pallesen af Lystrup og Dorthe Jacobsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Knudsen og Anne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Joensen og Kirsten Sørensdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)

1681
Ingen

1682
fol 8a
Peder Nielsen og Kirsten Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Hørret og Inger Jensdatter (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen og Birgitte Vævepige (trolovet og copuleret)
Jacob Jacobsen på Møn og Marie Pedersdatter på Wilhelmsborg (copuleret)

1683
fol 8a
Rasmus Dalsgaard og Anne Bodildsdatter (trolovet og copuleret)
Johan Sørensen af Obstrup og Maren Madsdatter tjenende ibm (trolovet og copuleret)

1684
fol 8a
Otte Murermand af Lille Fulden og Kirsten Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Søren Andersen af Hørret og Karen Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Madsen Hyrdedreng og Sidsel Knudsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Hansen Skrædder og Anne Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Løjenkær og Kirstine Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1685
fol 8a
Peder Sørensen og Kirsten Piilkjærs af Hørret trolovet (trolovet)

1686
fol 8b
Peder Sørensen og Kirsten Piilkjærs copuleret (copuleret)
Rasmus Hansen af Hørret og Anne Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Langballe og Anne Pedersdatter tjenende ibm (trolovet og copuleret)
Laurits Pedersen af Skåde og Anne Andersdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen og Anne Michelsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1687
fol 8b
Rasmus Olufsen og Mette Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Christensen af Østerby og Dorthe Jensdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen og Anne Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jacob Nielsen af Kolt og Maren Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Lille Fulden og Maren Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Daniel Pedersen af Store Fulden og Johanne Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
? ?sen af Obstrup og Karen Jensdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen og Kirsten Olufsdatter af Testrup (trolovet)
Jørgen Rasmussen og Maren Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1688
fol 9a
Jørgen Jensen og Else Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Thomas Rasmussen af Obstrup og Karen Jensdatter af Store Fulden (copuleret)
Anders Pedersen og Kirsten Olufsdatter af Testrup (copuleret)
Hans og Maren Rasmusdatter af Offgård i Mårslet (trolovet og copuleret)

1689
fol 9a
Rasmus Sørensen af Adslev og Anne Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Fløjstrup og Johanne Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 21-11-09
c