s
Stikord til Mårslet sogns kirkebog, Ning herred, 1642-1813

1770-1813
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

På denne side:
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1813


1770-1779

1770
fol 69a
baron Guldencrones datter - Friderica Regitze Christine
Christen Rasmussens barn af Mårslet - Jens
præstens søn - Jes Fester
Mads Jensens barn af Mårslet - Sidsel
Mads Andersens barn af Hørret - Anders
Jacob Smeds steddatter Bodil Christensdatters uægte barn af Langballe - Oluf (Søren Olufsen af Langballe)
Laurits Ørns tvillinger af Hørret - Jens og Kirsten
Hans Christensens barn af Mårslet - Christen
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Maren
Knud Jensens barn af Mårslet - Niels
Jens Poulsens barn af Mårslet - Mette
Jacob Pedersens barn af Testrup - Knud
Hans Pedersen Eskegaards barn af Mårslet - Michel
Rasmus Terkildsens barn af Testrup - Anne
Erich Pedersens barn af Mårslet - Peder
Jens Christensens barn af Hørret - Hedvig
Michel Rasmussen Laans barn af Mårslet - Rasmus
Jacob Smeds barn af Hørret - Jacob
Peder Terkildsens barn af Mårslet - Inger
Niels Nielsens barn af Testrup - Rasmus
Søren Pedersens barn af Mårslet - Jens
Hans Pedersen S?s barn af Langballe - Peder
skoleholder Christian Jensens barn af Mårslet - Anne Johanne

1771
fol 70b
Anders Lauritsens barn af Hørret - Kirsten
Jens Pedersen Kolds barn af Hørret - Kirsten
Niels Fiskers barn af Mårslet - Bodil
Thomas Thomasens barn af Holme, født i Langballe - Anne
Anne Nielsdatters uægte barn af Testrup - Ingeborg (underofficer Bertel Corpensig af Mårslet)
Jens Andersens barn af Mårslet - Laurits
Anders Pedersens barn af Mårslet - Rasmus
Kirsten Andersdatters uægte barn af Langballe - Karen (Oluf Jensen, dragon i Århus)
degnen Hans Ingerslevs barn - Mathias
smeden Anders Iversens barn af Mårslet - Maren
Mads Andersens barn af Hørret - Knud
Søren Rasmussens barn af Langballe - Sidsel
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Mette
Jens Poulsens barn af Mårslet - Hans

1772
fol 71b
Christen Rasmussens barn af Mårslet - Maren
Søren Jensens barn af Mårslet - Mette
Jens Nygaards barn af Obstrup - Maren
Hans Michelsens barn af Hørret - Birthe
Jacob Pedersens barn af Testrup - Knud
Søren Pedersens barn af Mårslet - Peder
Niels Nielsens barn af Testrup - Kirsten
Anders Lauritsens barn af Hørret - Kirsten
Søren Poulsens barn af Hørret - Jacob
Hans Pedersens barn af Mårslet - Niels
Niels Nygaards barn af Langballe - Peder
Anders Mathiasens barn af Mårslet - Jens
Michel Rasmussen Laans barn af Mårslet - Christen
Rasmus Michelsens barn af Obstrup - Rasmus
Niels Lauritsens barn af Hørret - Laurits
Peder Jensens barn af Hørret - Jens

1773
fol 72b
Michel Frandsens barn af Testrup - Niels
Niels Jensens barn af Langballe - Jens
Jens Poulsens barn af Mårslet - Mette
forpagter Ahnfelts datter af Moesgård - Anne Elisabeth
Jacob Rasmussens barn af Hørret - Bendix
skoleholderen Christian Jensens barn af Mårslet - Mariane
Søren Jensens barn af Mårslet - Mette
Peder Terkildsens barn af Mårslet - Knud
Rasmus Sørensens barn af Mårslet - Maren
forpagter Hasselbalks datter af Wilhelmsborg - Sophie Elisabeth
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Johanne
Peder Robertsens barn af Hørret - Rasmus
Jens Pedersen Kolds barn af Hørret - Anne

1774
fol 74a
Jens Andersens barn af Mårslet - Rasmus
Christen Rasmussens barn af Mårslet - Kirsten
Anders Mathiasen Borks barn af Mårslet - Else
Peder Jensens barn af Hørret - Peder
Søren Poulsens barn af Hørret - Kirsten
Knud Jensens barn af Mårslet - Søren
Hans Michelsens barn af Hørret - Karen
hyrden Anders Pedersens barn af Over Mårslet - Johanne
Jens Christensens barn af Hørret - Christen
husmand Hans Pedersens barn af Testrup - Rasmus
skrædder Søren Rasmussens barn af Mårslet - Anne
Rasmus Poulsens barn af Langballe - Kirsten
Niels Lauritsens barn af Hørret - Maren
Søren Rasmussens barn af Langballe - Peder
Jens Poulsens barn af Mårslet - Poul
Rasmus Sørensens barn af Mårslet - Jens
Rasmus Terkildsens barn af Testrup - Kirsten
Niels Nielsens barn af Testrup - Rasmus
Mads Andersens barn af Hørret - Knud
Niels Jensens barn af Langballe - Anne

1775
fol 75b
væver Mads Jensens barn af Mårslet - Peder
forvalter Ahnfelts barn af Moesgård - Anne Elisabeth
Michel Rasmussen Laans barn af Mårslet - Rasmus
Jens Rasmussens barn af Testrup - Rasmus
Søren Eskesens barn af Testrup - Hans
Rasmus Michelsens barn af Obstrup - Gertrud
forpagter Hasselbalchs barn af Wilhelmsborg - Severine Christiane
Niels Nygaards barn af Langballe - Jens
Anders Sørensens barn af Mårslet - Jens
Søren Sørensen Foghs barn af Mårslet - Maren
Peder Sørensens barn af Mårslet - Kirsten
Maren Rasmusdatters uægte barn af Langballe - Kirsten (Søren Pedersen fra Odense, nu død)
Peder Michelsens barn af Mårslet - Michel
Laurits Rasmussen Ørns barn af Hørret - Maren
Peder Jensens barn af Hørret - Jens
Peder Ørns barn af Mårslet - Anne

1776
fol 76b
Anders Lauritsens barn af Hørret - Oluf
gartner mons Christian Schous barn af Wilhelmsborg - Peder Christian
Anders Pedersens barn af Mårslet - Christen
Anne Hansdatters uægte barn af Testrup - Maren (landsoldat Peder Nielsen af Fløjstrup)
Rasmus Pedersen Smeds barn af Hørret - Kirsten
Anders Mathiasens barn af Mårslet - Johanne
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Rasmus
Rasmus Poulsens barn af Langballe - Peder
Christen Jacobsen Smeds barn af Langballe - Maren
Søren Rasmussen Skrædders barn af Mårslet - Jens
Hans Michelsens barn af Hørret - Jens
forpagter mons Hasselbalchs barn af Wilhelmsborg - Marie Christiane
Jacob Pedersens barn af Testrup - Peder
Peder Robertsens barn af Hørret - Anne
hyrden Anders Pedersens barn af Hørret - Ide
Christen Rasmussens barn af Over Mårslet - Niels
Søren Poulsens barn af Hørret - Mette

1777
fol 78a
Jacob Michelsens barn af Langballe - Niels
skovfoged Hans Pedersens barn af Store Fulden - Friderica Sophie Caroline
sl hyrde Hans Pedersens barn af Testrup - Anne Cathrine
Ingeborg Olufsdatters uægte barn - Oluf (Philip Pedersen, rytter i Århus)
Rasmus Nielsens barn af Mårslet - Kirsten
Peder Sørensens barn af Mårslet - Søren
Rasmus Sørensens barn af Eskegården i Mårslet - Jens
Mads Andersens barn af Hørret - Kirsten
forvalter Ahnfelts barn af Moesgård - Sophie Henriette
Anders Sørensens barn af Mårslet - Jørgen
Niels Rasmussen Nygaards barn af Langballe - Laurits
Anders Jensens barn af Langballe - Dorthe
Peder Jensens barn af Hørret - Jacob
Rasmus Pedersen Nygaards barn af Hørret - Anne
Søren Rasmussens barn af Langballe - Niels

1778
fol 79a
Christen Jacobsen Smeds barn af Langballe - Birthe
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Karen
Jens Poulsens barn af Mårslet - Karen
Niels Nielsens barn af Testrup - Karen
Søren Rasmussens barn af Mårslet - Peder
Hans Jensens barn af Mårslet - Jens
Jens Kolds barn af Hørret - Maren
gartner sr Christian Schous barn af Wilhelmsborg - Hans Christian Frank
Mads Jensen Vævers barn af Mårslet - Michel
Rasmus Nielsens barn af Over Mårslet - Kirsten
Mads Lauritsens barn af Langballe - Laurits
Christen Rasmussens barn af Over Mårslet - Anders
Rasmus Michelsens barn af Obstrup - Birthe
Søren Nielsens barn af Langballe - Sidsel
Peder Christensens barn af Hørret - Sidsel
Anders Mathiasens barn - Kirsten
Jens Elmoses datter Sara Jensdatters uægte barn af Mårslet - Maren (landsoldat Niels Jensen i Lillenor)

1779
fol 80b
hyrden Jens Sørensens barn af Mårslet - Anne
Jens Rasmussens barn af Testrup - Oluf
forpagter Ahnfelts barn af Moesgård - Friderica Sabina
Hans Michelsens barn af Hørret - Laurits
Rasmus Sørensens barn af Mårslet - Peder
Søren Pedersens barn af Mårslet - Jens
Anders Jensens barn af Langballe - Anne
Jacob Pedersens barn af Mårslet - Kirsten
Peder Michelsens barn af Mårslet - Maren
Søren Poulsens barn af Hørret - Mads
skovfoged Hans Pedersens barn af Store Fulden - Niels
Michel Andersens tvillinger af Hørret - Anders og Hans
Rasmus Pedersen Nygaards barn af Hørret - Dorthe
Søren Foghs barn af Eskegården - Rasmus
hyrden Niels Pedersens barn af Langballe - Maren
Mads Lauritsens barn af Langballe - Inger
Jens Jensen Hyrdes barn af Hørret - Anne
skytten Christian Pedersens barn af Skyttehuset - Anne Cathrine
Kirsten Lauritsdatters uægte barn - Peder (Jørgen Rasmussen af Malling)

1780-89

Top


1780
fol 81b
Jacob Michelsens barn af Langballe - Michel
Hans Jensens barn af Mårslet - Kirsten
Anders Vestergaards barn af Moesgård - Christian
Mads Andersens barn af Hørret - Rasmus
Niels Rasmussen Nygaards barn af Langballe - Jens
Jacob Pedersens barn af Mårslet - Johanne
Hans Michelsens barn af Hørret - Jens
Rasmus Nielsens barn af Over Mårslet - Anne
Niels Hansens barn af Hørret - Kirsten
Søren Rasmussens barn af Mårslet - Kirsten
Christen Jacobsen Smeds barn af Langballe - Anne
Jens Poulsens barn af Mårslet - Rasmus
Anders Sørensens barn af Mårslet - Rasmus
Rasmus Poulsens barn af Langballe - Kirsten
baron Christian Friderich Gyldencrones barn - Georgine Henriette
skovfoged Hans Pedersens barn af Store Fulden - Johannes
omvandrende glarmester Peder Christensens barn af Ask - Maren
Anders Jensens barn af Langballe - Voldborg
Peder Ørns barn af Mårslet - Maren

1781
fol 83b
Jacob Michelsens barn af Mårslet - Søren
Christian Pedersen Skyttes barn af Skyttehuset - Sophie
Mads Vævers barn af Mårslet - Rasmus
Jacob Michelsens barn af Langballe - Laurits
Søren Sørensen Foghs barn af Mårslet - Søren
Mads Lauritsens barn af Langballe - Birthe
Rasmus Pedersens barn af Hørret - Karen
Søren Nielsens barn af Langballe - Karen
hyrden Jens Sørensen Felts barn af Mårslet - Barbara
Mads Andersens barn af Hørret - Michel
Peder Christensens barn af Hørret - Daniel
Peder Dalsgaards barn af Langballe - Rasmus
Peder Iselin Kudsks barn af Moesgård - Christian Friderich
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Peder
gartner Christian Schous barn af Wilhelmsborg - Christian Friderich
Peder Jensens barn af Hørret - Jacob
Else Marie Jensdatters uægte barn af Mårslet - Kirstine (sr. Fausing skriverkarl på Wilhelmsborg)
Rasmus Michelsens barn af Obstrup - Sidsel
Søren Peder Andersens barn af Mårslet - Johanne
Jens Rasmussens barn af Testrup - Niels
Anders Borks barn af Mårslet - Gertrud
smed Jens Abels barn af Hørret - Anders
Kirsten Johansdatters uægte barn af Skovhuset - Johan Henrich (forpagter Ahnfelt af Moesgård)
sl Peder Robertsens enkes barn af Hørret - Anne
smed Michel Rasmussens barn af Mårslet - Kirsten
forvalter Brandts barn af Wilhelmsborg - Friderica Marie

1782
fol 85b
Kirsten Lauritsdatters uægte barn af Langballe - Anne Kirstine (Rasmus Jensen af Rasborg)
Peder Michelsens barn af Mårslet - Søren
Jacob Pedersen Krøls barn af Mårslet - Niels
Niels Lauritsens barn af Hørret - Laurits
Peder Jensens barn af Mårslet - Anne
skovfoged Hans Pedersens barn af Store Fulden - Christian
Mads Andersens barn af Hørret - Michel
Søren Rasmussens barn af Langballe - Birthe
kudsk Peter Iselins barn af Moesgård - Marie Salome
Jens Pedersen Kolds barn af Hørret - Anne Marie
Rasmus Poulsens barn af Langballe - Peder
Jacob Michelsens barn af Mårslet - Michel
Jens Pedersens barn af Hørret - Kirsten
hyrden Thomas Thomasens barn af Testrup - Niels

1783
fol 86b
ladefoged Jens Madsens barn af Moesgård - Mads
Christen Rasmussens barn af Mårslet - Birthe
Peder Bomholts barn af Mårslet - Maren
Rasmus Pedersens barn af Hørret - Kirsten
Søren Foghs barn af Mårslet - Kirsten
Niels Michelsens barn af Langballe - Michel
Anders Jensens barn af Langballe - Søren
Hans Michelsens barn af Hørret - Laurits
Søren Nielsens barn af Langballe - Niels
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Bodil
Rasmus Jensens barn af Hørret - Jens
Peder Christensens barn af Hørret - Sidsel
Rasmus Nielsens barn af Mårslet - Maren
Hans Rasmussens barn af Testrup - Maren
Christen Pedersen Skyttes barn af Wilhelmsborg - Marie Sophie Friderica
Michel Andersens barn af Hørret - Hans
skrædder Søren Rasmussens barn af Mårslet - Johanne
Søren Jensens barn af Hørret - Sidsel
hyrde Niels Lauritsens barn af Mårslet - Karen

1784
fol 87b
forvalter Schmits barn af Moesgård - Johan Henrich (døde strax)
Anders Danielsens barn af Hørret - Daniel
Jacob Michelsens barn af Langballe - Michel
Michel Rasmussen Smeds barn af Mårslet - Rasmus
Jens Pedersens barn af Hørret - Peder
Peder Michelsens barn af Mårslet - Jens
Peder Pedersen Kjelds barn af Mårslet - Peder
Peder Bomholts barn af Mårslet - Jens
Jacob Pedersens barn af Mårslet - Peder
skrædder Søren Bals barn af Mårslet - Rasmus
hyrden Jens Jensens barn af Hørret - Anne Cathrine
Rasmus Sørensens barn af Mårslet - Anne
Niels Rasmussens barn af Langballe - Maren
smed Jens Abels barn af Hørret - Mette
Mads Lauritsens barn af Langballe - Maren
Niels Lauritsens barn af Hørret - Jens
Peder Jensens barn af Hørret - Mette
Rasmus Pedersens barn af Mårslet - Oluf
Jens Rasmussens barn af Testrup - Karen
Jacob Michelsens barn af Mårslet - Maren
Rasmus Michelsens barn af Obstrup - Michel
hyrden Søren Hinnedrups barn af Langballe - Jens
Niels Olufsens barn af Testrup - Jens

1785
fol 89a
smed Christen Jacobsens barn af Langballe - Kirsten
Søren Madsens barn af Langballe - Maren
forvalter Schmidts barn af Moesgård - Sophie Margrethe
Peder Jensens barn af Mårslet - Hans
Søren Peder Andersens barn af Mårslet - Peder
Anders Lauritsens barn af Hørret - Anne Marie
gartner mons Schous tvillinger af Wilhelmsborg - Regina og Anne Cathrine
Ingeborg Michelsdatters uægte barn af Mårslet - Maren (skibskarl Søren Jensen fra Horsens, nu død)
Hans Rasmussens barn af Testrup - Rasmus
Anders Jensens barn af Langballe - Dorthe
Mads Jensen Vævers barn af Mårslet - Anne
hyrden Niels Lauritsens barn af Hørret - Maren
forvalter Brandts barn af Wilhelmsborg - Peter Nicolaj
Peder Rasmussen Husmands barn af Hørret - Mette Cathrine
Hans Michelsens barn af Hørret - Michel
Peder Olufsens barn af Testrup - Oluf
Søren Nielsens barn af Langballe - Inger
ladefoged Jens Madsens barn af Moesgård - Niels
Michel Andersen Dalsgaards barn af Hørret - Maren
Søren Jensens barn af Hørret - Peder
Jens Hansen Møllers datter Anne Jensdatters uægte barn af Skovmølle - Jens (Peder Nielsen af Drammelstrup)
Jens Pedersens barn af Hørret - Inger
Jacob Pedersens barn af Mårslet - Peder
Mads Andersens barn af Hørret - Rasmus
Niels Lauritsens barn af Hørret - Anne
Niels Bøgeskovs barn af Langballe - Peder

1786
fol 91a
Mads Rasmussens barn af Mårslet - Mogens
Jens Pedersens barn af Mårslet - Johanne
Rasmus Poulsens barn af Langballe - Maren
Niels Michelsens barn af Langballe - Anders
Mads Cortsen barn af Snerild, født i sognet - Kirsten
Michel Nielsen Foghs barn af Testrup - Kirsten
Peder Bomholts barn af Mårslet - Kirsten
Rasmus Pedersens barn af Hørret - Peder
Michel Rasmussen Smeds barn af Mårslet - Anne
Peder Christensens barn af Hørret - Johanne
Rasmus Nielsens barn af Over Mårslet - Niels
Rasmus Jensens barn af Hørret - Kirsten
Peder Pedersen Kjelds barn af Mårslet - Anne
Niels Olufsens barn af Testrup - Karen
skoleholder Søren Lauritsens barn af Mårslet - Maren
forpagter Schmiths barn af Moesgård - Johan Henrich
Mads Lauritsens barn af Langballe - Peder
Peder Jensens barn af Hørret - Anne
Søren Rasmussen Skrædders barn af Mårslet - Rasmus

1787
fol 92b
Jacob Michelsens barn af Langballe - Karen
Anders Danielsens barn af Hørret - Maren
Søren Rasmussens barn af Obstrup - Anne Marie
Jacob Michelsens barn af Mårslet - Inger Marie
forvalter Brandts barn af Wilhelmsborg - Peter Nicolaj
Peder Michelsens barn af Mårslet - Hans
Søren Jensens barn af Hørret - Jens
Peder Bomholts barn af Mårslet - Kirsten
forpagter Schmidts barn af Moesgård - Wilhelm
Peder Ørns barn af Mårslet - Peder
Søren Madsens barn af Langballe - Maren

1788
fol 93a
Jens Sørensen Enkegaards barn af Mårslet - Maren
Rasmus Pedersens barn af Mårslet - Rasmus
Jens Pedersens barn af Testrup - Jens
husmand Rasmus Jensens tvillinger af Mårslet - Søren og Jens
Jacob Pedersens barn af Mårslet - Rasmus
Kirsten Hansdatter Bechs uægte barn af Testrup - Anne (Morten Sørensen, landsoldat i Testrup)
Niels Michelsens barn af Langballe - Anders
Jacob Michelsens barn af Langballe - Rasmus
Jens Pedersen Foghs barn af Hørret - Anne
Anders Jensens barn af Langballe - Anne
Anders Sejersens barn af Testrup - Margrethe
Anders Sørensens barn af Mårslet - Kirsten
Jens Jacobsens barn af Mårslet - Maren
Søren Foghs barn af Mårslet - Anne
ladefoged Jens Madsens barn af Moesgård - Peder
Anders Lauritsen Husmands barn af Hørret - Laurits
Mads Andersens barn af Hørret - Karen
Niels Lauritsen Hyrdes barn af Mårslet - Karen
Christen Rasmussens datter Mette Christensdatters uægte barn af Over Mårslet - Christen (Hans Christensen af Fregerslev i Hørning sogn)
Rasmus Michelsens barn af Obstrup - Peder
forvalter Brandts barn af Wilhelmsborg - Friderich Julius Christian
Hans Rasmussens barn af Testrup - Niels
Peder Jensens barn af Hørret - Kirsten
Michel Nielsens Foghs barn af Testrup - Niels
Jens Pedersens barn af Mårslet - Maren
skoleholder Rasmus Hansens barn af Mårslet - Søren
Søren Nielsens barn af Langballe - Michel
Jens Sørensens barn af Mårslet - Anne
Michel Dalsgaards barn af Hørret - Hans
Søren Rasmussens barn af Obstrup - Anne Marie
forvalter Schmiths barn af Moesgård - Wilhelm August

1789
fol 95b
smeden Michel Rasmussens barn af Mårslet - Peder
Hans Jacobsen Hyrdes barn af Testrup - Niels
Peder Jensens barn af Laangården i Mårslet - Anne Johanne
Rasmus Jensens barn af Hørret - Sidsel
Peder Pedersen Kjelds barn af Mårslet - Anne
Niels Olufsens barn af Testrup - Maren
indsidder Jens Mortensens barn af Mårslet - Ingeborg
Søren Peder Andersens barn af Mårslet - Anne
Jacob Michelsens barn af Mårslet - Michel
Søren Jensen Obstrups barn af Hørret - Rasmus
Rasmus Poulsens barn af Langballe - Birthe
Johan Jensens barn af Mårslet - Jens
Rasmus Nielsens barn af Mårslet - Hans
Peder Christensens barn af Hørret - Christen
skoleholder Rasmus Hansens barn af Mårslet - Kirsten
Jens Jacobsens barn af Over Mårslet - Kirsten
Peder Bomholts barn af Mårslet - Jens
Anders Jensens barn af Langballe - Karen
Christian Favn? Smeds barn af Horsens - Peder
Peder Jensens barn af Hørret - Søren

1790-1799

Top


1790
fol 97a
forpagter Schmidts barn af Moesgård - Juliane Marie
Jacob Justs barn af Mårslet - Søren
omløbende betler Rasmus Nielsens barn fra Sønder Bork - Else Johanne
Jens Pedersens barn af Testrup - Peder
Niels Terkildsens barn af Mårslet - Henrich
Rasmus Sørensens barn af Mårslet - Jens
Anders Sørensens barn af Mårslet - Christen
Hans Rasmussens barn af Testrup - Niels
Michel Dalsgaards barn af Hørret - Anne
Søren Nielsens barn af Langballe - Peder
Hans Michelsens barn af Hørret - Anne
skoleholder Rasmus Hansens barn af Mårslet - Søren
Peder Hansens barn af Over Mårslet - Kirsten
skomager Hans Johansen Sanders barn af Mårslet - Marie Cathrine
Søren Madsens barn af Langballe - Mads
Anders Sejersens barn af Testrup - Maren
Jens Foghs barn af Hørret - Inger
forvalter Brandts barn af Wilhelmsborg - Jens Jørgen

1791
fol 98b
forpagter Schmidts barn af Moesgård - Mathias
Niels Olufsens barn af Testrup - Karen
Rasmus Pedersens barn af Mårslet - Jørgen
Peder Jensens barn af Mårslet - Ingeborg
Niels Sørensen Enkegaards barn af Over Mårslet - Birthe
Jens Sørensens barn af Mårslet - Jens
ladefoged Jens Madsens barn af Moesgård - Anne Marie
grenader Adam Pedersen af første jydske indfanteri reg, et barn - Lorentz
Rasmus Jensens barn af Hørret - Niels
Jacob Michelsens barn af Mårslet - Peder
Rasmus Christensens barn af Hørret - Anne
Rasmus Jensens barn af Mårslet - Anne
Jens Rasmussens barn af Testrup - Michel
Søren Jensens barn af Hørret - Anne Kirstine
Søren Rasmussens barn af Obstrup - Rasmus
Michel Foghs barn af Testrup - Sejer
Jens Sørensen Enkegaards barn af Mårslet - Anne Kirstine
smeden Erich Christensens barn af Hørret - Maren

1792
fol 100a
Mads Andersens barn af Hørret - Anne
Kirsten Andersdatters uægte barn af Mårslet - Anders (Bødker Johan Christian Jacobsen af Fyn)
Johan Jensens barn af Mårslet - Knud
Søren Rasmussen Skrædders barn af Mårslet - Rasmus
Søren Pedersen Husmands barn af Mårslet - Peder
Jens Jacobsens barn af Over Mårslet - Maren
Niels Sørensen Kudsks barn af Moesgård - Friderich Julius Christian
Peder Rasmussens barn af Testrup - Rasmus
Peder Christensens barn af Hørret - Jens
Anders Sørensens barn af Mårslet - Laurits (døde strax)
Rasmus Poulsens tvillinger af Langballe - Anne og Karen
Inger Andersdatters uægte barn af Mustrup - Maren (Michel Pedersen omrejsede snedkersvend fra Randers)
sl Michel Rasmussen Smeds barn af Mårslet - Michel
Søren Nielsens barn af Langballe - Anne Johanne
skoleholder Rasmus Hansens barn - Kirsten

1793
fol 102a
Peder Hansens barn af Over Mårslet - Karen
Niels Terkildsens barn af Mårslet - Peder
Rasmus Jensens barn af Hørret - Sidsel
Niels Sørensen Enkegaards barn af Mårslet - Kirsten
Anders Sejersens barn af Testrup - Sejer
Rasmus Pedersens barn af Mårslet - Anne Cathrine
Johanne Pedersdatters uægte barn af Hørret - Kirsten (bondekarl Laurits Sørensen af Mårslet)
Anne Sørensdatters uægte barn af Hørret - Jacob (Jacob Rasmussens søn Niels af Hørret)
Søren Jensens barn af Hørret - Søren
Peder Jensen Kolds barn af Hørret - Jens Peter
Christen Jacobsens barn af Langballe - Gertrud
Anders Jensens barn af Langballe - Maren
Peder Jensens barn af Mårslet - Jens
Hans Rasmussens barn af Testrup - Kirsten
Anders Sørensens og Maren Christensdatters barn af Neder Mårslet - Else
Rasmus Poulsens og Maren Pedersdatters barn af Langballe - Anne
Hans Christensens og Karen Pedersdatters barn af Testrup - Anne
forvalter Michel Brandts og Mette Marie Fædders barn af Wilhelmsborg - Petrea Nicoline
Jens Pedersens og Maren Olufsdatters barn af Testrup - Peder
Niels Olufsens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Testrup - Oluf
Jens Madsens og Karen Nielsdatters barn af Moesgård - Friderich Julius Christian
Søren Peder Andersens og Mette Jensdatters barn af Mårslet - Anne Johanne

1794
fol 104a
Erich Christensens og Karen Friderichsdatters barn af Hørret - Christen
Anders Danielsens og Maren Jensdatters barn af Hørret - Jens
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Obstrup - Maren
Rasmus Christensens og Kirsten Joensdatters barn af Hørret - Maren
Jacob Michelsens og Birthe Pedersdatters tvillinger af Langballe - Gertrud og Karen
Michel Andersen Dalsgaards og Kirsten Hansdatters barn af Hørret - Else
Michel Nielsen Foghs og Anne Johanne Sejersdatters barn af Testrup - Margrethe
Jens Jacobsens og Johanne Pedersdatters barn af Over Mårslet - Mette Cathrine
Niels Terkildsens og Anne Cathrine Henrichsdatters barn af Neder Mårslet - Kirstine
Jens Mortensens og Kirsten Lauritsdatters barn af Neder Mårslet - Søren
Jens Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Peder
Birthe Jacobsdatters uægte barn af Mårslet - A? (Rasmus Jensen, soldat)
Søren Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Anne Marie
Søren Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Langballe - Peder
Laurits Sørensens og Maren Pedersdatters barn af Mårslet - Søren
Rasmus Jensens og Karen Sørensdatters barn af Mårslet - Anders
Hans Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Peder
Anders Sejersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Testrup - Anne
kammerherre osv Christian Urnes og Sophie Magdalene baronesse Gyldencrones barn - Friderich
Peder Jensens og Else Michelsdatters barn af Mårslet - Michel
Rasmus Pedersens og Johanne Rasmusdatters barn af Mårslet - Johanne (døde strax)

1795
fol 106a
Rasmus Jensens og Sidsel Nielsdatters barn af Hørret - Søren
Peder Hansens og Karen Sørensdatters barn af Over Mårslet - Peder
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Joen
Rasmus Poulsens og Maren Pedersdatters barn af Langballe - Karen
Anders Jensens og Karen Sørensdatters barn af Langballe - Kirsten
Johan Jensens og Maren Knudsdatters barn af Mårslet - Mariane
Jens Jensens og Mette Erichsdatters barn af Mårslet - Jens
Jacob Michelsens og Birthe Pedersdatters barn af Langballe - Peder
Søren Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Hørret - Niels
Jens Sørensens og Birthe Jensdatters barn af Mårslet - Jens
byfoged Michel Brandts og Mette Marie Fædders barn af Wilhelmsborg - Hans Friderich
Niels Sørensens og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Anne Marie
Morten Sørensens og Maren Joensdatters barn af Mårslet - Joen
Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Ingeborg
hollænder Johan Henrich Wredinchs? og Friderica Karen Rø?s barn af Wilhelmsborg - Christine Dorothea Magdalene
Anders Sørensens og Maren Christensdatters barn af Mårslet - Johanne
Søren Pedersens og Maren Hansdatters barn af Mårslet - Hans
Mads Andersens og Kirsten Sørensdatters barn af Hørret - Sidsel
Søren Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Maren
pastor Brandts og hustrus barn af Mårslet - Christian Friderich
Hans Christensens og Karen Pedersdatters barn af Testrup - Maren

1796
fol 108a
Birthe Jacobsdatters uægte barn af Mårslet - Jacob (Rasmus Jensen, soldat af Århus)
Stephan Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Peder
Jacob Michelsens og Birthe Pedersdatters barn af Langballe - Gertrud
Maren Andersdatters uægte barn af Mårslet - Peter (Bendix Peter, soldat af Århus)
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Obstrup - Jens
Jens Madsen Ladefogeds og Karen Nielsdatters barn af Moesgård - Cathrine Marie
Rasmus Pedersens og Johanne Rasmusdatters barn af Mårslet - Johanne
Rasmus Christensens og Kirsten Joensdatters barn af Hørret - Karen
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Anne Cathrine
Jørgen Andreasens og Karen Knudsdatters barn af Moesgård - Cathrine Marie
Søren Rasmussen Skrædders og Mette Christensdatters barn af Mårslet - Christen
Laurs Sørensen Smeds og Anne Erichsdatters barn af Hørret - Erich
Jens Christensens og Maren Hansdatters barn af Mårslet - Christen
Søren Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Hørret - Karen
Anders Sejersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Testrup - Sejer
Niels Olufsens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Søren
Niels Sørensen Enkegaards og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Karen

1797
fol 109b
Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Maren
Anders Danielsens og Maren Jensdatters barn af Hørret - Niels
Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Rasmus
Jens Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Sidsel
Stephan Pedersens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Søren
Søren Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Langballe - Anne Johanne
Rasmus Jensens og Sidsel Nielsdatters barn af Hørret - Anne Johanne
Niels Eskesens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Johanne
Rasmus Poulsens og Maren Pedersdatters barn af Langballe - Poul
Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Anne
Jacob Michelsens og Birthe Pedersdatters barn af Langballe - Maren
Peder Hansens og Maren Sørensdatters barn af Mårslet - Sejer
Jens Jacobsens og Johanne Pedersdatters barn af Mårslet - Karen
Anders Jacobsens og Kirsten Christensdatters barn af Mårslet - Kirsten
sognepræst Brandts og hustru D. M. Brandt født Staunings datter - Cathrine Marie
Laurs Sørensens og Anne Michelsdatters barn af Højballe - Michel
Oluf Andersens og Mette Sørensdatters tvillinger af Hørret - Søren og Anders (begge døde strax)
bødker Rasmus Jensens og Karen Sørensdatters barn af Mårslet - Rasmus
ladefoged Jens Madsens og Karen Nielsdatters barn af Moesgård - Laurits
Peder Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Niels
Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Maren
Søren Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Johanne

1798
fol 111b
Jens Jensens og Mette Erichsdatters barn af Mårslet - Erich
Morten Sørensens og Mette Sørensdatters barn af Mårslet - Søren
Oluf Sørensens og Sidsel Sørensdatters barn af Langballe - Anne Cathrine
Søren Pedersens og Maren Hansdatters barn af Mårslet - Søren
skovrider Christen Pedersens tjenestepige Dorthe Sørensdatters uægte barn - Søren (døde strax)
Peder Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Testrup - Søren
Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Mette Marie
gårdmand Søren Nielsen Fiskers og Maren Nielsdatters barn af Mårslet - Niels
skoleholder Rasmus Hansens og Kirsten Olufsdatters barn af Mårslet - Karen
Niels Olufsens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Niels
Maren Madsdatters uægte tvillinger af Kolt - Mads + en dødfødt søn (Niels Thomasen af Kolt)
Johan Jensens og Maren Knudsdatters barn af Mårslet - Søren
Oluf Andersens og Mette Sørensdatters barn af Hørret - Dorthe
Niels Sørensen Enkegaards og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Jens
Anders Jensens og Karen Sørensdatters barn af Langballe - Jens
sognepræst Brandts og D. M. Brandt født Staunings barn - Christine Ingeborg
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Niels
husmand Hans Christensens og Karen Pedersdatters barn af Testrup - Mette
smed Laurs Sørensens og Anne Erichsdatters barn af Hørret - Anne Marie
husmand Laurs Sørensens og Anne Michelsdatters barn af Højballe - Michel

1799
fol 113b
Maren Andersdatters uægte barn af Mårslet - Anders (Bendix Peter af Holsten)
Rasmus Christensens og Kirsten Joensdatters barn af Hørret - Anne Kirstine
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Obstrup - Karen
Rasmus Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Bodil
Jens Sørensens og Birthe Jensdatters barn af Mårslet - Søren
Jens Knudsens og Anne Poulsdatters tvillinger af Langballe - Maren og Anne
Anders Jacobsens og Kirsten Christensdatters barn af Mårslet - Christen
Anders Sejersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Testrup - Maren
Jens Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Sidsel
forpagter Mads Christopher Gulmanns og Elisabeth Cathrine født Arenholdts barn af Wilhelmsborg - Oluf Peter
Søren Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Hørret - Kirsten
Rasmus Jensens og Sidsel Nielsdatters barn af Hørret - Karen
Jacob Michelsens og Birthe Pedersdatters barn af Langballe - Stephan
Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Jacob
Morten Sørensens og Mette Sørensdatters barn af Mårslet - Rasmus
Niels Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Else
Michel Andersens og Karen Jensdatters dødfødte søn af Hørret
Niels Olufsens og Karen Sørensdatters dødfødte søn af Testrup
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Niels

1800-1813

Top


1800
fol 115a
Peder Hansens barn af Mårslet - Karen (døde strax)
Oluf Andersens og Mette Sørensdatters barn af Hørret - Dorthe Marie
Søren Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Niels
skrædder Søren Rasmussens og Mette Christensdatters barn af Mårslet - Maren
skoleholder Rasmus Hansens og Kirsten Olufsdatters barn af Mårslet - Hans
Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Søren
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Obstrup - Søren
Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Søren
Peder Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Jens
Rasmus Jensens og Sidsel Nielsdatters barn af Hørret - Karen
smed Laurs Sørensen og Anne Erichsdatters dødfødte søn af Hørret
gårdmand Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Maren
Anders Madsens og Kirsten Sørensdatters barn af Mårslet - Christen
Anders Jensens og Anne Jensdatters barn af Langballe - Niels
husmand Rasmus Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Hørret - Peder
husmand Anders Jacobsens og Maren Madsdatters barn af Mårslet - Kirstine
mestersnedker i Århus Anders Christensens og Mariane Madsdatter Sabros barn - Søren
ladefoged Jens Madsens og Karen Nielsdatters barn af Moesgård - Cathrine Marie
sognepræst Brandts og D. M. Brandts barn - Medea Marie
Niels Sørensen Enkegaards og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Ingeborg
Oluf Andersens og Birthe Christensdatters barn af Hørret - Anders

1801
fol 116b
Rasmus Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Anne Marie
Søren Nielsen Fiskers og Maren Nielsdatters barn af Mårslet - Sidsel
Niels Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Kirsten
Niels Olufsens og Karen Sørensdatters dødfødte datter af Testrup
Peder Hansens og Karen Sørensdatters barn af Over Mårslet - Anne (døde strax)
Søren Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Anne
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Laurits
Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Niels
Jens Mortensens og Kirsten Lauritsdatters barn af Mårslet - Søren
Bendix Peters og Maren Andersdatters barn af Mårslet - Laurits
Johan Jensens og Maren Knudsdatters barn af Mårslet - Niels
Søren Pedersens og Maren Hansdatters barn af Mårslet - Michel
degn Jørgen Beens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Maren
Morten Sørensens og Mette Sørensdatters barn af Mårslet - Anne Marie
Morten Sørensens og Maren Joensdatters barn af Højballe - Søren
forpagter Mads Christopher Gulmanns og Elisabeth Cathrine Arenholdts barn af Wilhelmsborg - Otto Friderich
Rasmus Christensens og Kirsten Joensdatters barn af Hørret - Karen
Rasmus Lauritsens og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Karen
Michel Andersens og Karen Jensdatters barn af Hørret - Kirsten
Jacob Michelsens og Birthe Pedersdatters barn af Langballe - Rasmus

1802
fol 118b
Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Søren
Anders Sejersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Testrup - Kirsten
Rasmus Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Stephan
Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Thomas
Peder Pedersen Bomholts og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Peder
smed Laurs Sørensens og Anne Erichsdatters barn af Hørret - Erich
husmand Rasmus Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Hørret - Jens
Søren Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Hørret - Maren
Anders Madsens dødfødte søn af Mårslet
Niels Sørensen Enkegaards og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Maren
sognepræst Brandts og D. M. Brandts barn - Friderich Julius
fol 164b
vægter Jens Terkildsens og Anne Sørensdatters barn af Moesgård - Friderich Julius Christian
Niels Olufsens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Niels
Jens Knudsens og Anne Poulsdatters barn af Langballe - Sidsel Marie
Knud Nielsens og Birthe Christensdatters barn af Hørret - Oluf
Jens Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Michel
skovrider Jens Astrups og Anne Marie Svendsens søn af Wilhelmsborg - Friderich Julius
Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Anne
Hans Christensens og Karen Pedersdatters barn af Testrup - Christen
Peder Jacobsens og Maren Madsdatters barn af Mårslet - Jacob

1803
fol 165a
rytter Jens Peders hustru Ingeborg Christensdatters barn af Horsens - Jens Christian (døde strax)
Peder Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Laurits
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Obstrup - Karen
Niels Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Rasmus
smed Jens Jensens og Kirsten Christensdatters barn af Langballe - Christen
Søren Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Mårslet - Søren
Anders Jensens og Anne Jensdatters barn af Langballe - Karen Marie
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Søren
degnen Jørgen Beens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Kirsten
omløbende betlere Søren Thomasens og Anne Pedersdatters barn af Hadberg - Christen
Jens Pedersens og Maren Jensdatters barn af Mårslet - Peder
Oluf Sørensens og Sidsel Sørensdatters barn af Langballe - Karen
Anders Madsens og Kirsten Sørensdatters barn af Mårslet - Søren
Peder Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Anne Kirstine
Rasmus Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Stephan
Rasmus Jensens og Sidsel Nielsdatters tvillinger af Hørret - Rasmus og Kirsten
Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Jacob
Søren Rasmussens og Mette Christensdatters barn af Mårslet - Niels
Rasmus Lauritsens og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Laurits
gårdmand Rasmus Christensens og Kirsten Joensdatters barn af Hørret - Mads
Michel Andersens dødfødte søn af Hørret

1804
fol 167a
Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Karen
Bendix Pedersens og Maren Andersdatters barn af Mårslet - Søren
skovrider Jens Astrups og Anne Marie Svendsens barn af Wilhelmsborg - Jens Christian
Laurits Sørensens og Anne Michelsdatters barn af Højballe - Maren
Anders Sejersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Testrup - Kirsten
Jens Knudsens og Anne Poulsdatters barn af Langballe - Maren
husmand Søren Pedersens og Maren Hansdatters barn af Mårslet - Rasmus
vægter Jens Terkildsens og Anne Sørensdatters barn af Moesgård - Terkild
Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Peder
Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Karen
Søren Pedersens og Birthe Christensdatters barn af Mårslet - Karen
udflytter Niels Jacobsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Hørret - Jacob

1805
fol 168a
Oluf Johansens og Johanne Madsdatters barn af Mårslet - Johan
gårdmand Jens Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Mariane
Laurs Sørensens og Anne Erichsdatters barn af Hørret - Karen (døde strax)
Jens Pedersens og Maren Jensdatters barn af Mårslet - Jens
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Anne Cathrine
Peder Pedersen Bomholts og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Rasmus
Søren Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Niels
Thomas Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Niels
Niels Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Hans
Peder Nielsen Nygaards og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Anne
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters barn af Obstrup - Sidsel
sognedegn Jørgen Beens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Niels
Niels Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Karen
Anders Madsens og Kirsten Sørensdatters barn af Mårslet - Mads
Niels Sørensen Enkegaards dødfødte datter
Peder Sørensens og Inger Madsdatters barn - Søren (døde strax)
Hans Christensens dødfødte søn af Testrup
gårdmand Jens Pedersens og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Hørret - Peder

1806
fol 169a
Rasmus Lauritsens og Maren Rasmusdatters tvillinger af Hørret - Peder og Anne
vægter Jens Terkildsens og Anne Sørensdatters barn af Moesgård - Søren
Anders Jensens og Anne Jensdatters barn af Langballe - Peder
Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Christen
Jens Knudsens og Anne Poulsdatters barn af Langballe - Poul
Søren Rasmussens og Mette Christensdatters barn af Mårslet - Anne Johanne
Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Jens
Rasmus Nielsens og Anne Kristine Sørensdatters barn af Testrup - Johanne
Baltzer Lorentsens og Anne Marie Andersdatters barn af Hørret - Anne Margrethe
Rasmus Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Søren
Knud Nielsens og Birthe Christensdatters barn af Hørret - Niels
Bendix Pedersens og Maren Andersdatters barn af Mårslet - Margrethe
Morten Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Hørret - Karen

1807
fol 170a
udflytter Niels Jacobsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Hørret - Rasmus
Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Stephan
Jens Andersens og Maren Madsdatters barn af Mårslet - Anne Kirstine
Niels Sørensen Enkegaards og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Niels
pastor Brandts dødfødte datter
Peder Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Maren
Peder Jensen Koldts og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Rasmus
Søren Sørensen Foghs og Karen Madsdatters barn af Mårslet - Karen
Niels Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Testrup - Rasmus
Søren Rasmussens og Mette Jensdatters dødfødte datter af Obstrup
Jens Pedersens og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Hørret - Mette Marie
Søren Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Karen
Maren Johansdatters uægte barn af Mårslet - Maren (Jacob Pedersen af Østerby)
Niels Hansens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Karen
Søren Pedersens og Maren Hansdatters barn af Mårslet - Rasmus
Niels Hansens og Maren Nielsdatters barn af Mårslet - Kirsten
skovrider Jens Astrups og Anne Marie Svendsens barn af Wilhelmsborg - Lovise Charlotte
Oluf Sørensens og Sidsel Sørensdatters barn af Langballe - Søren
Jens Hansens og Bodil Madsdatters barn af Hørret - Hans Peter
hospitalslem Kirsten Andersdatters uægte barn - Anders (Johan Bøtger, Moesgård)
smed Jens Jensens og Kirsten Christensdatters barn af Langballe - Jens
Anders Christensens og Maren Sørensdatters barn af Mårslet - Ingeborg

1808
fol 172a
Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Anne
Thomas Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Søren
Jens Pedersens og Maren Jensdatters barn af Mårslet - Søren
Anders Mortensens og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Jens
Jens Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Peder
vægter Jens Terkildsens og Anne Sørensdatters barn af Skovhuset - Niels
gårdmand Anders Thomasens og Birthe Sørensdatters barn af Højballe - Kirsten
gårdmand Peder Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Karen
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Testrup - Gertrud
gårdmand Jens Pedersens og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Hørret - Kirsten
gårdmand Peder Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Mårslet - Rasmus
gårdmand Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Johanne
gårdmand Jens Hansens og Bodil Madsdatters barn af Hørret - Anne

1809
fol 173a
gårdmand Peder Sørensens og Inger Madsdatters barn af Langballe - Søren
husmand Rasmus Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Højballe - Bodil
Anders Christensens og Maren Sørensdatters barn af Mårslet - Kirsten (døde strax)
husmand Jens Andersens og Maren Madsdatters barn af Mårslet - Mads
gårdmand Niels Jacobsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Steeninge - Jens
gårdmand Søren Andersens og Karen Sørensdatters barn af Strasborg - Anders
gårdmand Morten Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Hørret - Søren
indsidder Rasmus Pedersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Hørret - Anne Kirstine
gårdmand Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Niels
gårdmand Jens Knudsens barn af Langballe - Knud (døde strax)
gårdmand Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Anne
gårdmand Oluf Jensens og Johanne Jensdatters barn af Mårslet - Karen Marie
husmand Baltzer Lorentsens og Anne Marie Andersdatters barn af Hørret - Jacob
Hans Christensens og Karen Pedersdatters barn af Testrup - Anne
Søren Nielsens og Maren Madsdatters barn af Langballe - Maren
gårdmand Knud Nielsens og Birthe Christensdatters barn af Hørret - Anne
gårdmand Erich Sørensens og Kirsten Pedersdatters barn af Over Mårslet - Niels
husmand Søren Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Højballe - Jens
gårdmand Søren Jacobsens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Kirsten
gårdmand Søren Sørensens og Karen Madsdatters barn af Mårslet - Niels

1810
fol 174b
husmand Rasmus Michelsens og Birthe Nielsdatters barn af Mårslet - Michel
gårdmand Niels Hansens og Maren Nielsdatters barn af Mårslet - Anne
gårdmand Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Laurits
gårdmand Anders Christensens og Maren Sørensdatters barn af Mårslet - Kirsten
vægter Jens Terkildsens og Anne Sørensdatters barn af Moesgård - Anne Kirstine
husmand Oluf Pedersens og Maren Sejersdatters barn af Testrup - Mette Marie
gårdmand Peder Pedersen Bomholts og Inger Marie Jacobsdatters barn af Mårslet - Jacob
smed Jens Jensens datter af Langballe - Birthe (døde strax)
gårdmand Jens Pedersen Kobbergaards og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Hørret - Søren
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Testrup - Niels
gårdmand Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Stephan
gårdmand Oluf Jensens og Johanne Jensdatters barn af Mårslet - Anne
gårdmand Søren Andersens og Karen Sørensdatters barn af Strasborg - Niels
Anders Mortensens og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Maren
sognepræsten M. C. Brandts og D. M. Brandts barn - Jessenius Emilius

1811
fol 176a
Hans Rasmussens og Kirsten Andersdatters barn af Mårslet - Anne
Michel Nielsens og Maren Andersdatters barn af Langballe - Kirsten
væver Peder Rasmussens og Anne Marie Pedersdatters barn af Hørret - Jens
væver Rasmus Michelsens og Birthe Nielsdatters barn af Mårslet - Niels
Søren Nielsen den yngres og Maren Madsdatters barn af Langballe - Birthe
Søren Jacobsens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Maren
gårdmand Jens Pedersen Foghs og Anne Nielsdatters barn af Hørret - Niels
gårdmand Jens Pedersens og Maren Jensdatters barn af Mårslet - Michel
Dorthe Andersdatters uægte barn af Langballe - Niels (Anders Nielsen af Langballe)
gårdmand Oluf Sørensens og Sidsel Sørensdatters barn af Langballe - Poul
gårdmand Anders Jensens og Anne Jensdatters barn af Langballe - Maren
gårdmand Peder Pedersen Bomholts og Inger Marie Jacobsdatters barn af Mårslet - Rasmus
gårdmand Thomas Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Jens
smed Peder Hansens og Kirsten Hansdatters barn af Langballe - Maren
Sidsel Pedersdatters uægte barn af Hørret - Kirstine (Anders Michelsen af Fulden)
husmand Oluf Pedersens og Maren Sejersdatters barn af Testrup - Bodil
Kirsten Madsdatters uægte barn af Mårslet - Mette Marie (Jahn Jahnsen fra Norge)
gårdmand Peder Madsens og Maren Jensdatters barn af Mårslet - Birthe Marie (døde strax)
gårdmand Niels Rasmussens og Karen Sørensdatters tvillinger af Testrup - Søren og Maren
materialkudsk Rasmus Pedersens og Kirsten Rasmusdatters barn af Moesgård - Karen
gårdmand Jens Pedersen Kobbergaards og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Hørret - Maren
gårdmand Knud Madsen og Maren Michelsdatters barn af Hørret - Mads
Morten Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Hørret - Ove (døde strax)
møller Jens Michelsens og Marie Charlotte Amalie Holms barn af Skovmølle - Friderich Julius Christian
gårdmand Oluf Jensens og Johanne Jensdatters barn af Over Mårslet - Jens
udflyttergårdmand Niels Jacobsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Hørret - Kirsten
gårdmand Knud Nielsens og Birthe Christensdatters barn af Hørret - Maren
gårdmand Rasmus Poulsens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Mårslet - Poul

1812
fol 178b
sl gårdmand Niels Jacobsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Niels
gårdmand Anders Christensens og Maren Sørensdatters barn af Mårslet - Søren
gårdmand Jens Hansens og Bodil Madsdatters barn af Hørret - Mads
gårdmand Anders Joensens og Maren Nielsdatters barn af Hørret - Jens
Ove Olufsens og Kirsten Sørensdatters barn af Vormstrup i Malling sogn - Søren
Jens Jensen den yngres og Kirsten Jensdatters dødfødte søn af Over Mårslet
gårdmand Peder Nielsens og Kirsten Jensdatters barn af Langballe - Niels
gårdmand Rasmus Nielsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Testrup - Søren
gårdmand Jens Knudsens og Anne Poulsdatters dødfødte søn af Langballe
husmand Rasmus Jørgensens og Johanne Nielsdatters barn af Højballe - Maren
husmand Rasmus Michelsens og Birthe Nielsdatters barn af Mårslet - Niels
gårdmand Søren Sørensens og Karen Madsdatters tvillinger af Mårslet - Søren og Kirsten (døde strax)
gårdmand Niels Hansens og Maren Nielsdatters barn af Mårslet - Maren
gårdmand Erich Sørensens og Kirsten Pedersdatters dødfødte søn af Mårslet
gårdmand Morten Rasmussens søn af Hørret - Ove (døde strax)
Anne Johanne Michelsdatters uægte barn af Testrup - Anne (Rasmus Jensen af Hobro)
gårdmand Peder Sørensens og Inger Madsdatters barn af Langballe - Karen
gårdmand Søren Jacobsens og Kirsten Pedersdatters barn af Mårslet - Anne Cathrine
Christian Rasmussens og Dorthe Christiansdatters barn af Mårslet - Maren
gårdmand Søren Andersens og Karen Sørensdatters barn af Strasborg - Søren

1813
fol 180a
gårdmand Peder Jensen Kolds og Abild Rasmusdatters barn af Hørret - Poul
gårdmand Søren Nielsens og Maren Madsdatters søn af Langballe - Niels (døde strax)
gårdmand Jens Pedersens og Maren Jensdatters barn af Mårslet - Else Marie
Oluf Pedersens og Maren Sejersdatters dødfødte datter af Testrup
husmand Anders Mortensens og Anne Jensdatters barn af Mårslet - Birthe
gårdmand Søren Nielsens og Maren Madsdatters barn af Langballe - Karen
hjulmand Oluf Jensens og Kirsten Lauritsdatters barn af Testrup - Karen
hjulmand Baltser Lorentsens og Anne Marie Andersdatters barn af Hørret - Mette Marie
indsidder Hans Rasmussens og Kirsten Andersdatters barn af Mårslet - Anne Cathrine
gårdmand Knud Madsens og Maren Michelsdatters barn af Hørret - Kirsten
indsidder Jens Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Mårslet - Mette
gårdmand Michel Nielsens og Maren Andersdatters barn af Langballe - Maren
gårdmand Rasmus Poulsens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn af Mårslet - Rasmus
gårdmand Poul Rasmussens og Anne Marie Nielsdatters barn af Hørret - Karen
gårdmand Anders Michelsens søn af Hørret - Michel (døde strax)
gårdmand Thomas Sørensens og Karen Nielsdatters barn af Testrup - Anders
gårdmand Peder Pedersen Bomholts og Inger Marie Jacobsdatters barn af Mårslet - Rasmus
gårdmand Morten Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Hørret - Peder
indsidder Jens Rasmussens og Karen Sejersdatters dødfødte søn af Mårslet
gårdmand Jens Pedersen Kobbergaards og Dorthe Marie Sørensdatters barn af Hørret - Jacob
gårdmand Niels Pedersens og Johanne Andersdatters barn af Langballe - Maren
gårdmand Søren Sørensens og Karen Madsdatters barn af Mårslet - Mads

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c