s
Stikord til Mårslet sogns kirkebog, Ning herred, 1642-1813

1770-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

På denne side:
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1813


1770-1779

1770
fol 8b
enkemand Hans Rasmussen af Blegind og Kirsten Christensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Neder Fløjstrup og Maren Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Slet og Anne Michelsdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Hans Pedersen af Hørret og Maren Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Kristen Jacobsen af Fløjstrup og enke Anne Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Jensen af Mårslet og enke Margrethe Olufsdatter af Hørret (trolovet)
Rasmus Sørensen af Drammelstrup og Kirsten Rasmusdatter af præstegården (trolovet)

1771
fol 9a
Rasmus Sørensen af Drammelstrup og Kirsten Rasmusdatter af præstegården (copuleret)
enkemand Søren Andersen af Assedrup og Mette Rasmusdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Rasmus Michelsen af Obstrup og Maren Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Christen Andersen af Hørret og enke Kirsten Knudsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Sørensen af Beder og Maren Øvlisdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen af Bisgård og Anne Nielsdatter tjenende hos degnen i Mårslet (trolovet)
enkemand Niels Rasmussen af Langballe og Anne Pedersdatter af Hørret (trolovet)

1772
fol 9a
enkemand Niels Rasmussen af Langballe og Anne Pedersdatter af Hørret (copuleret)
Michel Rasmussen af Bisgård i Malling sogn og Anne Nielsdatter hos degnen i Mårslet (copuleret)
Niels Jensen og Gertrud Lauritsdatter begge af Langballe (trolovet og copuleret)
Hans Fey og Anne Hintzen begge af Moesgård (trolovet og copuleret)
Niels Lauritsen af Hørret og Anne Cathrine Jensdatter af Gunnestrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Langballe og enke Bodil Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1773
fol 9b
enkemand Jens Jensen af Solbjerg og smedens datter Bodil Christensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
enkemand Ude Mortensen af Ingerslev og Maren Nielsdatter af Hørret (trolovet)
skrædder Søren Rasmussen af Starup og Anne Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Poulsen af Fulden og Maren Pedersdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen af Mårslet og enke Kirsten Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Poulsen af Fulden og Karen Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1774
fol 9b
enkemand Laurits Jensen af Fløjstrup og Anne Nielsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Nielsen og Sidsel Jørgensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Ude Mortensen af Ingerslev og Maren Nielsdatter af Hørret (copuleret)
mons Christian Schou gartner på Wilhelmsborg og jomf Ingeborg Pedersdatter skovrider Peder Pedersens datter ibd (copuleret)
Peder Sørensen og enke Karen Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet)
enkemand Michel Christensen af Fløjstrup og Kirsten Pedersdatter af Wilhelmsborg (trolovet)

1775
fol 10a
Peder Sørensen og enke Karen Sørensdatter af Mårslet (copuleret)
enkemand Michel Christensen af Fløjstrup og Kirsten Pedersdatter af Wilhelmsborg (copuleret)
Niels Rasmussen Smed i Slet og Mette Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Christen Jacobsen Smed i Langballe og Voldborg Lauritsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Peder Michelsen og Maren Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Stautrup og Karen Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jacob Michelsen af Østerby og enke Gertrud Lauritsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Michelsen af Rude og Anne Nielsdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)

1776
fol 10b
Søren Jørgensen af Fulden og Birgitte Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Olufsen af Langballe og Karen Jensdatter af Skåde (trolovet og copuleret)
boelsmand Rasmus Nielsen af Mårslet og Anne Cathrine Hansdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen, røgter på Moesgård, og Sidsel Thomasdatter af Fulden (trolovet)

1777
fol 10b
Jens Sørensen, røgter på Moesgård, og Sidsel Thomasdatter af Fulden (copuleret)
Anders Jensen af Langballe og Karen Sørensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen af Hørret og Kirsten Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Nielsen Hyrde i Hørret og Anne Cathrine Nielsdatter af Århus (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Assedrup og enke Sidsel Rasmusdatter i Løv-hovedet (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Sørensen af Mårslet og Karen Christensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Mads Lauritsen af Langballe og Birthe Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Jensen af Langballe og Kirsten Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Mads Pedersen af Holme og Maren Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1778
fol 11a
Søren Pedersen og Mette Jensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen Skoleholder i Rude og Mette Nielsdatter tjenende på Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Bøgeskov og Sidsel Hansdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Michel Andersen af Langballe og Kirsten Hansdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jacob Pedersen af Skåbling og Else Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Christensen af Slet og Anne Danielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen af Langballe og Maren Michelsdatter af Over Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Hansen af Hørret og Anne Poulsdatter af Bjødstrup (trolovet og copuleret)

1779
fol 11a
Henrich Johan Holst, borger og bager i Århus, og Jens Møllers datter Anne Marie Jensdatter af Skovmølle (copuleret)
Michel Pedersen af Hørret og Anne Hansdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Hans Jensen af Beder og Inger Jacobsdatter af Krekær (trolovet og copuleret)

1780-89

Top


1780
fol 11b
bygmesteren Anders Vestergaard fra Randers og Karen Rasmusdatter af Moesgård (trolovet og copuleret)
Jacob Michelsen og Kirsten Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Morten Andersen af Ajstrup og Maren Rasmusdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Poulsen af Ravnholt og Maren Nielsdatter af Testrup (copuleret)
Peder Jensen og enke Johanne Hansdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen Smed og Kirsten Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)

1781
fol 12a
Rasmus Øvlisen af Seldrup og Anne Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Fløjstrup og Kirsten Andersdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Mårslet og Sidsel Erichsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Erich Jensen af Assedrup og Karen Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1782
fol 12a
hr Hans Henrich Mohr, Danse-Mester boende i Århus og mads Friderica Cathrine Hesse af Moesgård (copuleret)
enkemand Søren Lauritsen af Fløjstrup og Anne Rasmusdatter af Testrup (copuleret)
Rasmus Jensen af Obstrup og Kirsten Jensdatter af Hørret (copuleret)
Hans Rasmussen og Karen Nielsdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Madsen ladefoged ved Moesgård og Karen Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1783
fol 12a
Søren Jensen af Obstrup og Maren Rasmusdatter af Hørret (copuleret)
Anders Lauritsen af Hørret og Anne Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
David Jensen og Kirsten Eskesdatter begge tjenende på Moesgård (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Pedholt og Maren Sørensdatter af Gunnestrup (trolovet og copuleret)
Søren Hansen af Fløjstrup og Karen Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Hansen af Østerby og Kirsten Olufsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
kammerherre osv Christian Urne af Ribe og frøken Sophie Magdalene baronesse af Guldencrone på Moesgård (copuleret)
hr Peder Pedersen Hobolt organist i Ribe og jomf Marie Magnusdatter Ulfmann på Moesgård (copuleret)

1784
fol 12b
enkemand Jens Rasmussen af Stautrup og Anne Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Malling og enke Karen Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og enke Anne Marie Knudsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Hørret og enke Anne Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Kysing og Maren Christensdatter af Rude (trolovet og copuleret)
enkemand Frands Michelsen af Fløjstrup og Anne Margrethe Jensdatter af Mårslet (trolovet)

1785
fol 13a
enkemand Frands Michelsen af Fløjstrup og Anne Margrethe Jensdatter af Mårslet (copuleret)
enkemand Niels Michelsen Skrædder i Hørret og hyrdeenke Anne Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Testrup og Mette Jensdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Mårslet og Gertrud Christensdatter af Hørret (trolovet)

1786
fol 13a
Jens Sørensen af Mårslet og Gertrud Christensdatter af Hørret (copuleret)
enkemand Niels Jensen af Hørning og Anne Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Anders Sejersen af Østerby og Anne Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
enkemand Sejer Jensen af Ravnholt og Kirsten Jensdatter af Obstrup (trolovet)

1787
fol 13a
enkemand Sejer Jensen af Ravnholt og Kirsten Jensdatter af Obstrup (copuleret)
Jens Jacobsen og Johanne Pedersdatter begge af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Fløjstrup og enke Maren Olufsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen af Mårslet og Maren Christensdatter af Holme (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Jensen af Testrup og enke Kirsten Rasmusdatter af Langballe (trolovet)

1788
fol 13b
enkemand Rasmus Jensen af Testrup og enke Kirsten Rasmusdatter af Langballe (copuleret)
enkemand Søren Rasmussen Skrædder og Maren Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Mårslet og Karen Rasmusdatter af Malling (trolovet og copuleret)
skoleholder Rasmus Hansen og enke Kirsten Olufsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Jensen og Else Michelsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Ove Knudsen af Assendrup og Mette Rasmusdatter af Kysing (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Mårslet og Anne Jensdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Jens Mortensen af Malling og Kirsten Lauritsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1789
fol 13b
Johan Jensen på Wilhelmsborg og Maren Knudsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand Mads Andersen af Hørret og Kirsten Sørensdatter ibd (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Langballe og Johanne Andersdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
snedker Niels Sørensen Bodholdt i Mårslet og Johanne Marie Nielsdatter af Århus (trolovet)
Peder Hansen og enke Karen Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet)
Hans Johansen Sander skomagersvend af Århus og Anne Cathrine Christensdatter af Mårslet (trolovet)

1790-1799

Top


1790
fol 14a
Peder Hansen og enke Karen Sørensdatter begge af Mårslet (copuleret)
snedker Niels Sørensen Bodholdt i Mårslet og Johanne Marie Nielsdatter af Århus (copuleret)
enkemand Rasmus Jensen af Hørret og Sidsel Nielsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Hans Johansen Sander skomagersvend af Århus og Anne Cathrine Christensdatter af Mårslet (copuleret)
Christian Andersen og Maren Jensdatter begge af Over Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Christensen af Hørret og Kirsten Joensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Mårslet og Kirsten Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)

1791
fol 14b
Søren Pedersen og Maren Hansdatter begge af Over Mårslet (trolovet og copuleret)
Jacob Michelsen og enke Anne Jensdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Mustrup og enke Karen Christensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Thonnesen af Malling og Magdalene Michelsdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)

1792
fol 14b
Joen Sehreiler, musketer, og Anne Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen Kudsk på Moesgård og kokkepige Anne Kirstine Magnusdatter sst (trolovet og copuleret)
Niels Jensen af Astrup og Kirsten Nielsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Hans Christensen og Karen Pedersdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen og Else Nielsdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)

1793
fol 15a
Peder Jensen og enke Anne Lauritsdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
enkemand Jakob Michelsen og Birthe Pedersdatter begge af Langballe (trolovet og copuleret)
Niels Hansen af Bispelund og Anne Kirstine Sørensdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen af Fløjstrup og Inger Hansdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
enkemand hr Johan Henrich Verdich forpagter på Wilhelmsborg og jomf Friderica Carina Rødsath på Moesgård (copuleret)

1794
fol 15b
Rasmus Pedersen af Aj?strup og Voldborg Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen af Langballe og Kirsten Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Mette Erichsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Anders Joensen af Mårslet og Maren Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Christen Jørgensen af Fulden og Anne Hansdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Rasmus Hansen af Mårslet og Birthe Jensdatter af Ajstrup (trolovet og copuleret)
Niels Jacobsen af Hørret og stuepige i præstegården Anne Marie Nielsdatter (trolovet og copuleret)
hr Boue Falk Rønne sognepræst af Thierebye og Alsynderup i Sjælland og jomf Friderica Marie Brandt af Mårslet præstegård (copuleret)
Hans Jørgensen og Margrethe Sørensdatter begge af Skovmølle (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Skåbling og Anne Nielsdatter af Moesgård (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Sørensen Bodhold af Løjenkær og Anne Marie Poulsdatter af Moesgård (trolovet og copuleret)

1795
fol 16a
Stephan Pedersen af Langballe og Maren Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Morten Sørensen af Wilhelmsborg og Maren Joensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Eskesen af Krekær og enke Karen Nielsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Rasmussen Skrædder og Mette Christensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)

1796
fol 16a
Søren Pedersen af Slet og Else Jacobsdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Jensen Kold af Hørret og Abild Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Søren Lauritsen og Karen Hansdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Anders Thomasen og Birthe Sørensdatter begge af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Jens Christensen af Mårslet og Maren Hansdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Laurits Sørensen Smed i Hørret og Anne Erichsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jørgen Andreasen Tjener og Karen Knudsdatter husholderske begge af Moesgård (copuleret)
Oluf Andersen af Hørret og Mette Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Madsen og Maren Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)

1797
fol 16b
Morten Sørensen af Mårslet og Mette Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen Nygaard af Langballe og Kirsten Jensdatter Kold af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Nielsen Fisker og Maren Nielsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
musketer Johan Gotlieb Mohr af Århus og Else Jørgensdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen af Østerby og enke Maren Olufsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Andersen af Hørret og Karen Jensdatter af Beder (trolovet og copuleret)
Michel Nielsen af Ingerslev og Maren Lauritsdatter på Moesgård (trolovet og copuleret)
Michel Michelsen af Ingerslev og Kirsten Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)

1798
fol 17a
Laurits Lauritsen skomager og Anne Lauritsdatter begge af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jørgensen af Ingerslev og enke Maren Sørensdatter af Højballe (trolovet og copuleret)

1799
fol 17a
enkemand Michel Sejersen og Maren Poulsdatter begge af Beder (copuleret)
Bendix Pedersen fra Holsten og Maren Andersdatter af Mårslet (copuleret)
enkemand Anders Jacobsen og Maren Madsdatter begge af Mårslet (copuleret)
Niels Jacobsen af Langballe og Kirsten Nielsdatter af Hørret (copuleret)
Jens Terkildsen af Moesgård og Anne Sørensdatter af Hørret (copuleret)
Rasmus Pedersen af Hørret og Anne Pedersdatter af Mårslet (copuleret)
Rasmus Mogensen af Beder og enke Maren Christensdatter af Mårslet (copuleret)

1800-1813

Top


1800
fol 17a
Jens Nielsen af Ingerslev og Mette Erichsdatter af Fulden (copuleret)
Erich Sørensen af Malling og Anne Andersdatter af Mårslet (copuleret)
Niels Pedersen og Johanne Andersdatter begge af Langballe (copuleret)
Anders Madsen af Hørret og Kirsten Sørensdatter af Mårslet (copuleret)
Rasmus Jensen fra Norge og Birthe Jacobsdatter af Mårslet (copuleret)
enkemand Niels Michelsen af Strasbourg og Ingeborg Michelsdatter af Mårslet (copuleret)
Rasmus Lauritsen af Mårslet og Maren Rasmusdatter af Firgårde (copuleret)

1801
fol 17b
Jørgen Been sognedegn i Mårslet og Kirsten Pedersdatter af Langballe (copuleret)
enkemand Niels Olufsen og Karen Nielsdatter begge af Testrup (copuleret)
Knud Nielsen af Seldrup og enke Birthe Christensdatter af Hørret (copuleret)

1802
fol 17b
Jens Jensen af Røgen og Kirsten Christensdatter af Langballe (copuleret)
Peder Jacobsen af Hørret og enke Maren Madsdatter af Mårslet (copuleret)
Michel Pedersen af Mårslet og Maren Chrisensdatter af Langballe (copuleret)
enkemand Niels Jacobsen og Sidsel Sørensdatter begge udflyttere fra Hørret (copuleret)
enkemand Hans Terkildsen gartner ved Wilhelmsborg og Apelone Pedersdatter af Moesgård (copuleret)
Søren Frandsen og Anne Jacobsdatter begge af Fulden (copuleret)

1803
fol 18a
enkemand Niels Jacobsen udflytter fra Hørret og Kirsten Rasmusdatter af Hørret (copuleret)
Michel Madsen af Hørret og enke Maren Rasmusdatter udflytter fra Hørret (copuleret)
Jens Pedersen af Hinnedrup og Maren Jensdatter af Mårslet (copuleret)
Christen Rasmussen af Pederstrup og Else Pedersdatter af Fensholt (copuleret - i Torrild kirke)
enkemand Anders Jensen af Hinnedrup og Johanne Jensdatter af Ingerslev (copuleret - i Tiset kirke)
Christian Friderich Schou og Birthe Lauritsdatter begge af Wilhelmsborg (copuleret)
Thomas Sørensen af Tander og enke Karen Nielsdatter af Testrup (copuleret)
Jens Pedersen af Moesgård og Sidsel Rasmusdatter af Fulden (copuleret)

1804
fol 18a
enkemand Johannes Frandsen og Kirsten Sørensdatter begge af Blegind (copuleret)
Søren Pedersen og Birthe Christensdatter begge af Mårslet (copuleret)
Simon Christiansen af Malling og Kirsten Nielsdatter af Wilhelmsborg (copuleret)
Niels Hansen og Kirsten Pedersdatter begge af Mårslet (copuleret)
Peder Sørensen og Inger Madsdatter begge af Langballe (copuleret)

1805
fol 18b
Peder Rasmussen af Slet og Karen Christensdatter af Hørret (copuleret)
Baltzer Lorentsen fra Østerskov [Malling sogn] og Anne Marie Andersdatter af Hørret (copuleret)
Jens Pedersen af Hørret og Dorthe Marie Sørensdatter af Højballe (copuleret)

1806
fol 18b
Laurs Peder Thomasen af Wilhelmsborg og Kirsten Sørensdatter af Fulden (copuleret)
Jens Andersen og Maren Madsdatter begge af Mårslet (copuleret)
Niels Hansen af Fløjstrup og Maren Nielsdatter af Mårslet (copuleret)
Søren Sørensen og Karen Madsdatter begge af Mårslet (copuleret)

1807
fol 18b
Jens Pedersen af Gjesing og Anne Christensdatter af Mårslet (copuleret)
Jens Hansen af Hørret og Bodil Madsdatter af Mårslet (copuleret)
enkemand Mogens Nielsen af Jeksen og Birthe Michelsdatter af Testrup (copuleret)
enkemand Jørgen Lauritsen af Fulden og Christiane Christensdatter af Skovmølle (copuleret)
Anders Christensen og Maren Sørensdatter begge af Mårslet (copuleret)
Rasmus Andersen af Ormslev og Karen Sørensdatter af Testrup (copuleret)
Anders Mortensen og Anne Jensdatter begge af Mårslet (copuleret)

1808
fol 19a
Oluf Jensen af Fulden og Johanne Jensdatter af Mårslet (copuleret)
Peder Madsen og Maren Jensdatter begge af Mårslet (copuleret)
Peder Sørensen af Skåde og Kirsten Christensdatter af Mårslet (copuleret)
Knud Pedersen af Mårslet og Anne Marie Nielsdatter af Wilhelmsborg (copuleret)
Søren Andersen og Karen Sørensdatter begge af Langballe (copuleret)
Søren Nielsen af Fløjstrup og Maren Madsdatter af Langballe (copuleret)
Jens Pedersen af Fulden og Maren Lauritsdatter af Fløjstrup (copuleret)
skovrider Jens Michelsen Synnedrup ved Marselisborg og jomf Marie Charlotte Amalie Holm af Moesgård (copuleret)
Rasmus Michelsen og Birthe Nielsdatter begge af Mårslet (copuleret)
Erich Sørensen af Højballe og enke Kirsten Pedersdatter af Mårslet (copuleret)
Rasmus Pedersen af Bøgeskov og Kirsten Rasmusdatter af Hørret (copuleret)

1809
fol 19b
enkemand Peder Pedersen Bomholt og Inger Marie Jacobsdatter begge af Mårslet (copuleret)
Søren Jacobsen og Kirsten Pedersdatter begge af Mårslet (copuleret)
Michel Rasmussen af Obstrup og enke Mette Sørensdatter Mårslet (copuleret)
Michel Nielsen af Langballe og Maren Andersdatter af Hørret (copuleret)
enkemand Rasmus Michelsen af Ingerslev og Gertrud Rasmusdatter af Obstrup (copuleret)
Christen Pedersen af Århus og Maren Johansdatter af Mårslet (copuleret)

1810
fol 19b
Søren Pedersen af Trianglen og Maren Pedersdatter af Mårslet (copuleret)
Rasmus Poulsen af Holme og Anne Cathrine Rasmusdatter af Mårslet (copuleret)
Knud Madsen og Maren Michelsdatter begge af Hørret (copuleret)
Anders Michelsen og Kirsten Madsdatter begge af Hørret (copuleret)
Hans Rasmussen af Over Mårslet og Kirsten Andersdatter af Neder Mårslet (copuleret)
Jens Nielsen af Langballe og Karen Pedersdatter af Beder (copuleret)

1811
fol 20a
Niels Michelsen af Østerby og Maren Sørensdatter af Obstrup (copuleret)
gartner Jens Jensen Fløjstrup og Pouline Poulsen begge af Moesgård (copuleret)
Jens Jensen og Kirsten Jensdatter begge af Over Mårslet (copuleret)
enkemand Rasmus Jørgensen af Højballe og Johanne Nielsdatter af Slet (copuleret)
Niels Pedersen af Synnedrup og Birthe Michelsdatter af Skovmølle (copuleret)
Michel Erichsen og Karen Sørensdatter begge af Fulden (copuleret)

1812
fol 20a
Poul Rasmussen af Holme og enke Anne Marie Nielsdatter af Hørret (copuleret)
enkemand Otto Olufsen af Vormstrup og Kirsten Sørensdatter af Mårslet (copuleret)
Oluf Jensen af Malling og Kirsten Lauritsdatter af Testrup (copuleret)
Christian Rasmussen af Mårslet og Dorthe Christiansdatter af Skåde (copuleret)
Peder Sejersen af Ravnholt og Johanne Rasmusdatter af Mårslet (copuleret)
Erich Nielsen af Seldrup og Birthe Sørensdatter af Bregenballe (copuleret)

1813
fol 20b
forvalter Johan Henrich Mohr og jomf Marie Knudsen af Moesgård (copuleret)
Peder Jensen og Anne Marie Jensdatter begge af Wilhelmsborg (copuleret)
enkemand Peder Lauritsen af Edslev og Maren Jensdatter af Mårslet præstegård (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c