s
Stikord til Mårslet sogns kirkebog, Ning herred, 1642-1813

1730-1769
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

På denne side:
1730-1739
1740-1749
1750-1759
1760-1769


1730-1739

1730
fol 16b
Stephan Christensen Vejerslef, rytter i Århus og Anne Knudsdatter af Mårslet (copuleret)
Jens Bodildsen af Malling og Anne Christensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen og Anne Sørensdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen Snedker af Mårslet og Kirsten Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen Hyrde af Mårslet og Bodil Pedersdatter ibd (trolovet og copuleret)
Jens Fisker af Langballe og Johanne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet)

1731
fol 17a
Jens Michelsen af Langballe og Johanne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet)
Peder Hansen og Anne Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Hans Sejersen af Tander og Maren Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Hørret og Johanne Sørensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)

1732
fol 17a
Oluf Rasmussen og Karen Nielsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Mons Nicolai Stabel, Birkedommer ved Dronningborg distrikt, og Madame Cathrine Elisabeth Bryner på Wilhelmsborg (copuleret)
Rasmus Michelsen og Maren Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen og Karen Madsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Didrich Jacobsen skomagersvend af Århus og Lisbeth Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Rasmus Jacobsen af Fulden mølle og Anne Mortensdatter på Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)

1733
fol 17a
Laurs Pedersen Fogh af Obstrup og Kirsten Jacobsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Langballe og Dorothea Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Jens Andersen som tjente præsten og Kirsten Pedersdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Øvli Eskesen af Fulden og Maren Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1734
fol 17a
Constantinus Augustus Carisius på Constantinsborg og velbårne Kirsten Guldencrone på Wilhelmsborg (copuleret)
Søren Sørensen af Holme og Kirsten Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Langballe og Præstens pige Birthe Thomasdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Mortensen og Kirsten Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1735
fol 17b
Niels Olufsen Landsoldat og Kirsten Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Øvli Eskesen af Beder og Johanne Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Laurits Sørensen af Mårslet og Karen Nielsdatter som tjente præsten (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen Husmand af Mårslet og Kirsten Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1736
fol 17b
Troels Jensen Smed af Testrup og enke Maren Sejersdatter ibd (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen Fogh og Sidsel Rasmusdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Andersen af Slet og Johanne Rasmusdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
skolemester i Seldrup Laurs Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1737
fol 17b
Christian Henningsen fra Constantinsborg og Else Sørensdatter på Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Pedholt og Else Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Christen Christensen og Johanne Nielsdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Willads Sørensen og Maren Michelsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Knud Michelsen af Mårslet og Mette Jensdatter som tjente præsten (trolovet og copuleret)
Søren Jacobsen af Mårslet og Anne Jensdatter ibid (trolovet og copuleret)
Hans Christensen af Holme og Maren Nielsdatter af Testrup (trolovet)
Peder Andersen af Mårslet og Johanne Aagesdatter af Testrup (trolovet)

1738
fol 38a
Michel Rasmussen af Tvenstrup og Maren Nielsdatter af Mårslet (trolovet)


Bog 2:
fol 2b
Michel Rasmussen af Tvenstrup og Maren Nielsdatter af Mårslet (copuleret)
Hans Christensen af Holme og Maren Nielsdatter af Testrup (copuleret)
Peder Andersen af Skovhuset og Johanne Aagesdatter af Testrup (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Anne Terkildsdatter begge af Mårslet (trolovet - han døde)
Peder Michelsen af Fløjstrup og Anne Terkildsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
mons Hans Caarøe af Randers og jomf Anne Nørholm af Wilhelmsborg (copuleret)
Jens Sørensen af Fløjstrup og Anne Pedersdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Jens Thomasen af Jegstrup og Kirsten Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)

1739
fol 2b
Søren Jensen af Hørret og Maren Michelsdatter sst (trolovet og copuleret)
smeden af Skejby Frands Michelsen og Anne Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Langballe og Karen Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
mig (præsten) og min kone Anneke Marie Hutfeldt (copuleret)
Michel Jacobsen og Anne Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Anne Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)

1740-49

Top


1740
fol 2b
Søren Hjulmand af Mårslet og Anne Pedersdatter ibd (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen Bomholt og Kirsten Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen Soldat og Kirsten Jensdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Hansen af Langballe og Anne Nielsdatter ibd (trolovet)
Peder Laursen Ørn af Hørret og Anne Rasmusdatter ibd (trolovet)

1741
fol 3a
Knud Christensen af Gunnestrup og Anne Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Obstrup og Voldborg Madsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Hansen og Anne Nielsdatter af Langballe (copuleret)
Anders Michelsen af Beder og Anne Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Ørn af Hørret og Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)
Søren Pedersen af Mårslet og Karen Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
mons Johan Christian Hardung, colega i Århus Skole, og jomf Anne Margrethe Brunau af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)

1742
fol 3a
Michel Pedersen og Inger Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Niels Stephansen af Wilhelmsborg og Kirsten Laursdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Ude Mortensen og Anne (patronym mangler) af Hørret (trolovet og copuleret)

1743
fol 3a
Christen Madsen af Langballe og Karen Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Hørret og Karen Andersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1744
fol 3b
Jacob Terkildsen og Anne Thomasdatter begge af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Randlev og Kirsten Rasmusdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Niels Joensen af København og Maren Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Laurs Madsen af Langballe og Birthe Rasmusdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen af Obstrup og Birthe Madsdatter af Langballe (trolovet)

1745
fol 3b
Jens Christensen i Slet og Maren Nielsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen af Obstrup og Birthe Madsdatter af Langballe (copuleret)
Jonas Olufsen af Lille Fulden og Kirsten Eliasdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Obstrup og Anne Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Christen Madsen af Hørret og Anne Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen og Lisbeth Poulsdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)

1746
fol 3b
gartner mons Casper Friderich Herbst af Constantinsborg og jomf Mette Cathrine Bache af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Testrup og Anne Terkildsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Hansen af Ormslev og Maren Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Laurits Nielsen af Wilhelmsborg og Sidsel Christensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1747
fol 3b
Niels Madsen og Anne Christensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Oluf Rasmussen af Mårslet og Maren Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
justitsråd Poul Eggers og frøken Sophie Amalie Guldencrone af Wilhelmsborg (copuleret)
Søren Hansen og Sidsel Nielsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Kirsten Andersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1748
fol 4a
kaptajn Bartholomeus Rummelhof af Rendsborg og frøken Amalie Vilhelmine Epperlin af Wilhelmsborg (copuleret)
Søren Christensen og Maren Hansdatter begge af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Wilhelmsborg og Anne Cathrine Stibolt af Skyttehuset (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen og Birthe Pedersdatter begge af Langballe (trolovet og copuleret)

1749
fol 4a
Hans Nielsen og Maren Jensdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Lille Fulden og Anne Pedersdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Anne Jochumsdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Beder og Kirsten Jensdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen og Johanne Sørensdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen og Kirsten Rasmusdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Mads Sørensen og Gertrud Rasmusdatter begge af Langballe (trolovet og copuleret)
Hans Nielsen og Maren Nielsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Erichsen af Drammelstrup og Kirsten Sørensdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
Rasmus Hansen af Testrup og Maren Laursdatter ibd (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Testrup og Sidsel Terkildsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Terkildsen af Mårslet og Inger Jensdatter af Obstrup (trolovet)
Anders Pedersen Fogh af Tulstrup og Kirsten Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Oluf Nielsen af Malling og Karen Sørensdatter af Testrup (trolovet)
Peder Michelsen af Malling og Karen Rasmusdatter af Hørret (trolovet)

1750-1759

Top


1750
fol 4b
Hans Pedersen af Testrup og Anne Michelsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Oluf Nielsen af Malling og Karen Sørensdatter af Testrup (copuleret)
Peder Terkildsen af Mårslet og Inger Jensdatter af Obstrup (copuleret)
Peder Michelsen og Karen Rasmusdatter (copuleret)
Søren Rasmussen af Langballe og Anne Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Mårslet og Johanne Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1751
fol 4b
Morten Pedersen og Anne Marie Laursdatter begge af Hørret (trolovet)
Hans Pedersen og Kirsten Rasmusdatter begge af Mårslet (trolovet)

1752
fol 4b
Morten Pedersen Soldat og Anne Marie Laursdatter begge af Hørret (copuleret)
Hans Pedersen og Kirsten Rasmusdatter af Mårslet (copuleret)
Daniel Nielsen og Maren Andersdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Hansen af Storenor og Maren Mortensdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Søren Olufsen af Malling og Birthe Thomasdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Mårslet og Anne Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jacob Lang og Karen Jensdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Henrich Hansen af Saksild og Anne Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jacob Terkildsen af Beder og Maren Rasmusdatter af Hørret (trolovet)

1753
fol 5a
Jacob Terkildsen af Beder og Maren Rasmusdatter af Hørret (copuleret)
Michel Jensen af Malling og Karen Pedersdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Hans Nielsen af Testrup og Johanne Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Laursen af Testrup og Kirsten Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Michel Frandsen og Maren Pedersdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Langballe og Sidsel Terkildsdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Michel Pedersen af Batrup og Maren Thorsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Christen Hansen af Fløjstrup og Anne Thomasdatter af Testrup (trolovet)

1754
fol 5a
Sejer Pedersen og Else Nielsdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Christen Hansen og Anne Thomasdatter begge af Testrup (copuleret)
Rasmus Olufsen og Anne Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)

1755
fol 5b
Jens Rasmussen af Hørret og Anne Pedersdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Olufsen af Århus og Anne Sørensdatter af Malling (trolovet og copuleret)

1756
fol 5b
soldat Niels Fisker og Sidsel Sørensdatter begge af Testrup (trolovet og copuleret)
Peder Christiansen Møller i Ingerslev Mølle og Anne Pedersdatter af Store Fulden (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Blegind og Anne Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1757
fol 5b
Erich Lauritsen af Testrup og Anne Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Johan Peiter Michelsen af Tulstrup og Maren Pedersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)

1758
fol 5b
Rasmus Jensen af Ravnholt og Maren Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Hørret og Anne Nielsdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Beder og Maren Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Mads Rasmussen af Langballe og Maren Rasmusdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1759
fol 6a
Niels Rasmussen af Langballe og Maren Rasmusdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Laurits Rasmussen af Hørret og Karen Rasmusdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Fulden og Anne Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Rasmus Terkildsen af Mårslet og Anne Michelsdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
degnen Hans Ingerslev og degneenken mad Christiane sl Stubs begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Langballe og Sidsel Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Søren Rasmussen af Langballe og Karen Rasmusdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Dines Rasmussen af Langballe og Inger Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Knud Jensen og Mette Jensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Michel Sørensen af Malling og Mette Michelsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Jensen landsoldat i Mårslet og Anne Marie Lauritsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
mons Christian Jørgen Bache af Constantinsborg og jomf Cathrine Hedvig Møller af Wilhelmsborg (copuleret)
Erich Pedersen af Mårslet og Karen Sørensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)

1760-1769

Top


1760
fol 6a
Mogens Rasmussen af Malling og Johanne Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Mortensen af Randlev og Birgitte Jensdatter af Wilhelmsborg (trolovet og copuleret)
Joen Andersen og Anne Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Malling og Inger Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen af Langballe og Birthe Pedersdatter af Mårslet (trolovet)
Anders Nielsen af Mårslet og Kirsten Hansdatter af Hørret (trolovet)

1761
fol 6b
Peder Nielsen af Langballe og Birthe Pedersdatter af Mårslet (copuleret)
Anders Nielsen af Mårslet og Kirsten Hansdatter af Hørret (copuleret)
smeden Michel Jacobsen og Birthe Sørensdatter begge af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen og enke Anne Jochumsdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Frandsen af Ajstrup og Apelone Frandsdatter af Hørret (trolovet)
Hans Jensen Smed af Blegind og Johanne Jensdatter af Mårslet (trolovet)

1762
fol 6b
Jens Rasmussen af Stautrup og Karen Laursdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Jens Frandsen af Ajstrup og Apelone Frandsdatter af Hørret (copuleret)
Christen Rasmussen af Langballe og Ingeborg Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
skoleholderen i Mårslet Christian Jensen og Maren Olufsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Hans Mortensen af Bjerager og Maren Jensdatter af Nølev (trolovet og copuleret)
Hans Jensen Smed i Blegind og Johanne Jensdatter af Mårslet (copuleret)
Peder Pedersen af Fløjstrup og Apelone Olufsdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen og Karen Pedersdatter begge af Hørret (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Skåde og Anne Nielsdatter af Mårslet (trolovet)
Niels Nielsen og Johanne Rasmusdatter begge af Testrup (trolovet)

1763
fol 7a
Niels Nielsen og Johanne Rasmusdatter begge af Testrup (copuleret)
Knud Erichsen af Rude og Kirsten Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Skåde og Anne Nielsdatter af Mårslet (copuleret)
Rasmus Olufsen af Skåde og Anne Lauritsdatter af Fløjstrup (trolovet og copuleret)
Erich Pedersen af Testrup og enke Kirsten Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

1764
fol 7a
Hans Jensen af Storenor og Karen Jensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Thomas Pedersen og enke Anne Sørensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Anders Jensen af Ajstrup og Karen Jensdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Synnedrup og enke Kirsten Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Oluf Jepsen af Løjenkær og Barbara Christensdatter af Ask (trolovet og copuleret)
Mads Jensen og Anne Jensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)

1765
fol 7b
Michel Rasmussen af Mårslet og Maren Sørensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Testrup og Maren Jensdatter af Malling (trolovet)

1766
fol 7b
Rasmus Sørensen af Testrup og Maren Jensdatter af Malling (copuleret)
Anders Lauritsen af Testrup og Dorthe Olufsdatter af Skåde (trolovet og copuleret)
Michel Jensen af Fløjstrup og hyrdeenke Karen Hansdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Erich Nielsen Lund af Århus og Dorthe Knudsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Laurits Rasmussen Kaae og enke Anne Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Eskesen af Astrup og Maren Pedersdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Andersen og Maren Rasmusdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Hans Michelsen af Hørret og Anne Lauritsdatter af Langballe (trolovet)
Øvli Jensen af Seldrup og Maren Nielsdatter af Langballe (trolovet)

1767
fol 7b
Øvli Jensen af Seldrup og Maren Nielsdatter af Langballe (copuleret)
Hans Michelsen af Hørret og Anne Lauritsdatter af Langballe (copuleret)
Oluf Sørensen af Fløjstrup og Anne Andersdatter af Skovmølle (trolovet og copuleret)
Søren Poulsen af Bjødstrup og Anne Madsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Jacob Jensen af Elkjær og Maren Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen af Fløjstrup og Kirsten Madsdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen og Margrethe Jensdatter begge af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Christensen af Slet og enke Maren Andersdatter af Hørret (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen af Solbjerg og Karen Sørensdatter af Testrup (trolovet)

1768
fol 8a
Conrad Lauritsen Klingenberg af Århus og enke Anne Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen Munk af Solbjerg og Karen Sørensdatter af Testrup (copuleret)
Hans Christensen af Mårslet og Anne Jensdatter af Langballe (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen og Bodil Jensdatter begge af Mårslet (trolovet)
Christen Pedersen af Store Fulden og Mette Raphaelsdatter af Ørting (trolovet og copuleret)
Mads Rasmussen og Birthe Pedersdatter begge af Mårslet (trolovet)
Søren Erichsen af Drammelstrup og Mette Jensdatter af Langballe (trolovet)

1769
fol 8b
Mads Rasmussen og Birthe Pedersdatter begge af Mårslet (copuleret)
Søren Erichsen af Drammelstrup og Mette Jensdatter af Langballe (copuleret)
Peder Sørensen og Bodil Jensdatter begge af Mårslet (copuleret)
corporal Christen Dinesen af Århus og Anne Nielsdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1642-1689
1642-1689
1642-1689
1690-1729
1690-1729
1690-1729
1730-1769
1730-1769
1730-1769
1770-1813
1770-1813
1770-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c