s
Stikord til Storring sogns kirkebog, Framlev herred, 1754 - 1813

1754-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

På denne side:
1754-69
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1813


1754-69

1754
fol 109
Jørgen Andersen og Anne Christensdatter (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen og Kirsten Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Peder Dyhrs og Karen Jensdatter (copuleret - i Sjelle kirke)

1755
(ingen)

1756
fol 109
Bertel Nielsen og Anne Marie Poulsdatter (trolovet og copuleret - kongebrev)
Michel Poulsen og Mette Andersdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Nielsen af Sjelle og Anne Rasmusdatter tjenende madam Snell i Høver (trolovet)
Jens Nielsen og Mette Sørensdatter af Storring (trolovet)
Peder Nielsen af Sjelle og Anne Rasmusdatter (copuleret - i Tulstrup kirke)
Jens Nielsen og Mette Sørensdatter af Storring (copuleret)

1757
fol 110
Jens Laursen Landsoldat af Høver og Birgitte Christensdatter (trolovet og copuleret)
Søren Andersen af Hørslev og sl David Tonnesens enke af Stjær (copuleret - se Stjær kb fol 109)
Laurs Sørensen af Storring og Maren Jensdatter (trolovet og copuleret)

1758
fol 110
hr Jacob Krogstrup sognepræst i Sjelle, Skørring og Låsby og jomf Cathrine Hiersing af Høver (copuleret - kongebrev)
Anders Mogensen Landsoldat af Århus og Anne Kirstine Gotfredsdatter af Storring (trolovet og copuleret)

1759
fol 110
Erich Pedersen af Høver og Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen af Høver og Anne Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)

1760
fol 111
Anders Pedersen af Århus og Kirsten Simonsdatter af Storring (trolovet og copuleret)
Søren Andersen Landsoldat og Bodil Marie Gotfredsdatter Mørch (trolovet)
Jens Laursen Landsoldat og Maren Rasmusdatter af Storring (trolovet)
Søren Andersen Landsoldat og Bodil Marie Gotfredsdatter (copuleret)

1761
fol 111
Jens Laursen Landsoldat og Maren Rasmusdatter (copuleret)
Jens Laursen Hyrde af Hørslev og Maren Jensdatter af Høver (trolovet)
Peder Thomasen og Karen Pedersdatter af Storring (trolovet)
Andreas Pedersen og Anne Helene Thomasdatter (trolovet)
Christen Andersen og Karen Christensdatter af Høver (trolovet)
Jens Laursen af Hørslevgaard og Maren Jensdatter (copuleret)
Peder Thomasen og Karen Pedersdatter af Storring (copuleret)
Andreas Pedersen og Anne Helene Thomasdatter (copuleret)
Christen Andersen og Karen Christensdatter (copuleret)
hr Severin Bornemann sognepræst i Uldum og Langskov i Ribe stift og præstens søster Inger Marie Winding (trolovet og copuleret)

1762
fol 112
Laurs Sørensen og Anne Margrethe Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Christen Michelsen af Skovby og Karen Pedersdatter (trolovet)

1763
fol 112
Christen Michelsen og Karen Pedersdatter (copuleret)
Daniel Rasmussen af Framlev og Kirsten Thomasdatter af Høver (trolovet)
Frands Pedersen af Galten og Inger Nielsdatter af Gammelgård (trolovet og copuleret)
Daniel Rasmussen og Kirsten Thomasdatter (copuleret)
Jens Laursen af Ladegård og Kirsten Iversdatter tjenende i præstegården (trolovet)
Søren Jensen af Høver og Maren Mathiasdatter ibd (copuleret)
Jens Laursen og Kirsten Iversdatter (copuleret - i Tåning kirke)

1764
fol 112
Rasmus Johansen af Høver og degneenken Sophie Gotfredsdatter Mørch (trolovet og copuleret)
fol 113
Jens Christensen Skjoldelev af Skanderborg og Mette Jørgensdatter af Høver (trolovet)
Jens Sørensen af Høver og Maren Olufsdatter (trolovet)
Jens Christensen Skjoldelev og Mette Jørgensdatter (copuleret)
Jens Sørensen og Maren Olufsdatter (copuleret)

1765
fol 113
hyrden Niels Sørensen og Bodil Olufsdatter (trolovet og copuleret)
Jens Jensen Gammelgård og Anne Nielsdatter af Høver (trolovet)
Søren Sørensen af Herskind og enke Karen Sørensdatter af Høver (trolovet)
Jens Jensen Gammelgård og Anne Nielsdatter (copuleret)
Søren Sørensen og Karen Sørensdatter (copuleret)
Jens Rasmussen af Stjær og enke Karen Sørensdatter af Storring (trolovet og copuleret)
Rasmus Simonsen af Tarskov Mølle og Maren Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
skovrider Christian Mønster og jomf Kelle (copuleret)

1766
fol 113
Jens Pedersen af Venge og Lisbeth Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret - i Venge kirke)
Maren Michelsdatter af Høver og Søren Nielsen ibd (trolovet)
Jens Jensen Gammelgård og Maren Sørensdatter (trolovet og copuleret)
fol 114
Søren Nielsen og Maren Michelsdatter (copuleret)
Christen Jensen og Anne Sørensdatter af Gammelgård (trolovet og copuleret)

1767
fol 114
Niels Sørensen af Vissing og Anne Marie Rasmusdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1768
fol 114
Michel Poulsen og Helle Andersdatter (trolovet)
Christen Andersen af Storring og Maren Ibs af Thostrup (trolovet)
Michel Poulsen og Helle Andersdatter (copuleret)
Christen Andersen af Storring og Maren Ibs (copuleret)
Rasmus Jensen af Søballe og Mette Marie Christiansdatter Wulf (trolovet)
Jens Andersen og Dorthe Mouritsdatter (trolovet)

1769
fol 114
Jens Olufsen og Karen Mortensdatter (trolovet)
Jens Andersen Bjerregaard af Ålborg og Kirsten Thomasdatter af Storring (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen og Mette Marie Christiansdatter Wulf (copuleret)
fol 115
Jens Andersen og Dorthe Mouritsdatter (copuleret)
Jens Olufsen og Karen Mortensdatter (copuleret)
skovrider Mønsters tjenestekarl Rasmus Jensen af Skovby og tjenestepige Margrethe Rasmusdatter (trolovet)
Rasmus Jensen og Margrethe Rasmusdatter (copuleret - i Foldby kirke)
Mads Poulsen og Kirsten Andersdatter af Storring (trolovet og copuleret)

1770-79

Top


1770
fol 115
Peder Hansen af Århus og Rasmus Christensens enke (trolovet)
enkemand Thomas Erichsen og Margrethe Holgersdatter af Storring (trolovet)
Søren Rødkær af Høver og tjenestepige Kirsten Sørensdatter (trolovet - kongebrev - slægtsskab)
Peder Hansen og Cathrine Rasmusdatter af Høver (copuleret)
Søren Rødkær og Kirsten Sørensdatter (copuleret)
enkemand Thomas Erichsen af Stilling og Margrethe Holgersdatter (copuleret)
ungkarl Niels Laursen af Hørning og Søren Andersens enke (trolovet)
ungkarl Laurs Nielsen af Hørby og pige Anne Cathrine Sørensdatter af Høver (trolovet)

1771
fol 115
ungkarl Jens Pedersen af Skanderborg og enke Anne Nielsdatter af Storring (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Henrichsen af Vissing og Mette Munchs af Høver (trolovet)
fol 116 [kort 3]
Bertel Nielsens tjenestekarl Jens Sørensen og tjenestepige Anne Sørensdatter (trolovet)
Jens Gammelgårds tjenestekarl Mads Sørensen og tjenestepige Maren Friderichsdatter (trolovet)
enkemand Søren Sørensen af Høver og madam Bruns tjenestepige Kirsten Sørensdatter (trolovet)
enkemand Jens Rasmussen af Svejstrup og enke Sidsel Sørensdatter af Høver (trolovet)
ungkarl Laurs Nielsen af Hørby og Anne Cathrine Sørensdatter af Høver (copuleret)
ungkarl Niels Laursen og enke Maren Nielsdatter af Storring (copuleret)
ungkarl Mads Sørensen og Maren Sørensdatter af Vissing (copuleret)
enkemand Søren Sørensen af Høver og pige Kirsten Sørensdatter ibd (copuleret)
ungkarl Jens Sørensen og pige Anne Sørensdatter af Storring (copuleret)
ungkarl Michel Jensen af Illerup og pige Anne Jensdatter af Vrold som tjente i præstegården (trolovet)

1772
fol 116
Michel Jensen af Illerup og Anne Jensdatter af Vrold (copuleret - i Skanderup kirke)
ungkarl Jens Pedersen af Adslev og Agathe Sørensdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1773
fol 116
ungkarl Anders Jensen af Nørre Vissing og enke Maren Mathiasdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Poul Rasmussen og pige Maren Jørgensdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1774
fol 116
ungkarl Jesper Jensen og Mette Jørgensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Michel Jensen af Skovby og Wibæk Maren (trolovet og copuleret)
fol 117
ungkarl Claus Jensen og pige Cathrine Jensdatter (copuleret)

1775
fol 117
ungkarl Peder Nielsen af Thostrup og pige Maren Jensdatter af Storring (trolovet og copuleret)
pige Maren Nielsdatter af Storring or rytter Carl Jospeh Tauschenell af Århus (trolovet og copuleret)
ungkarl Knud Pedersen og enke Maren Rasmusdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1776
fol 117
Daniel Rasmussens tjenestekarl Rasmus Nielsen af Høver og sr Hillerfelds tjenestepige Maren Simonsdatter af Gammelgård (trolovet og copuleret)
hr Christian Erhard Borch sognepræst i Vejerslev, Aidt og Thorsø og præstens ældste datter Kirstine Cathrine Winding (trolovet og copuleret - kongebrev)

1777
fol 117
ungkarl Rasmus Sørensen Soldat og pige Anne Sørensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
præstens avlskarl ungkarl Mads Henrichsen og Maren Olufsdatter (trolovet og copuleret)
skoleholder i Galten sr Mads Pedersen Bjerreager og Kirsten Pedersdatter stuepige i præstegården (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Christensen og enke Anne Nielsdatter Krarup (copuleret)

1778
fol 117
ungkarl Rasmus Madsen af Stjær og enke Helle Jensdatter af Storring (trolovet og copuleret)
fol 118
enkemand Laurs Nielsen af Høver og pige Maren Sørensdatter Rødkær (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Michelsen af Javngyde og enke Maren Rasmusdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Nielsen Aaby af Storring og Inger Pedersdatter ibd (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Rasmussen af Høver og pige Maren Ebbesdatter ibd (trolovet og copuleret)

1779
fol 118
ungkarl Niels Andersen tjenende i præstegården og Bodil Andersdatter af Høver (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Sørensen af Boes og Birgitte Christensdatter i Peder Skrædders hus i Storring (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Hansen af Høver og pige Karen Nielsdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 119
ungkarl Niels Sørensen og enke Ellen Knudsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Jensen af Storring og pige Helvig Gotfredsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Jep Laursen af Storring og enke Kirsten Jensdatter ibd (trolovet og copuleret)

1780-89

Top


1780
fol 119
ungkarl Peder Laursen af Storring og pige Johanne Jensdatter af Stjær (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Jensen af Låsby og pige Maren Sørensdatter Rødkær af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Sørensen Leth af Hylke og enke Helene Thomasdatter af Storring (trolovet og copuleret)
enkemand Laurs Dragon af Storring og Søren Madsens tjenestepige Karen Ditlevsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Herman Nielsen af Galten og enke Elisabeth Rasmusdatter af Storring (trolovet og copuleret - i Galten kirke)
enkemand Oluf Rasmussen af Javngyde og pige Olivia Christiansdatter af Storring (trolovet og copuleret - i Tulstrup kirke)
ungkarl Peder Basse og pige Anne Pedersdatter af Storring (trolovet og copuleret)

1781
fol 119
ungkarl og rytter Niels Madsen og Mette Nielsdatter udi Jens Pedersens hus (trolovet og copuleret)
fol 120
ungkarl Laurs Jepsen af Storring og Dorthe Kirstine Jørgensdatter ibd (trolovet)
ungkarl og rytter Peder Jensen af Skanderborg og enke Maren Laursdatter af Storring (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Pedersen af Skanderborg og Else Jensdatter tjenende i præstegården (trolovet og copuleret - i Tulstrup kirke)
ungkarl Johannes Christophersen og Maren Andersdatter af Storring (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Tørring og enke Maren Simonsdatter af Storring (trolovet og copuleret - i Tulstrup kirke)

1782
fol 120
ungkarl Christen Nielsen og enke Margrethe Holgersdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Christian Johansen af Skovby og pige Maren Rasmusdatter af Høver (trolovet og copuleret)
smeden Rasmus Andersen af Storring og pige Anne Enevoldsdatter af Årslev (copuleret)
ungkarl Oluf Nielsen af Yderup og pige Anne Marie Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret - i Lyngby kirke)
enkemand Rasmus Clausen af Høver og pige Sidsel Christensdatter ibd (trolovet og copuleret)
fol 121
enkemand Jens Andersen Bloch af Skovby og enke Dorthe Mouritsdatter af Storring (trolovet og copuleret)

1783
fol 121
ungkarl Niels Jensen af Hørning og Anne Rasmusdatter af Høver (trolovet og copuleret - i Svejstrup kirke)
enkemand Rasmus Jensen af Herskind og pige Mette Sylvesters af Storring (trolovet og copuleret)
enkemand og rytter Jacob Mogensen af Skellerup og pige Kirsten Christensdatter tjenende i Gammelgård (trolovet og copuleret - i Linå kirke)

1784
fol 121
enkemand Rasmus Rasmussen af Flensted og enke Maren Rasmusdatter af Storring (trolovet og trolovelsen ophævet - længere udredning)
fol 122
ungkarl Rasmus Rasmussen og pige Maren Langelands (trolovet og copuleret)

1785
fol 122
ungkarl Peder Nielsen Gammelgård og pige Mette Christensdatter begge af Storring (trolovet og copuleret - kongebrev - beslægtede i 2. og 3. led)

1786
fol 122
Rasmus Rasmussen og Anne Jepsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Jensen og pige Mette Knudsdatter af Storring (trolovet og copuleret)

1787
fol 122
Jens Jensen af Vitved og Kirsten Marie Sørensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Rasmus Rasmussen og Anne Pedersdatter (trolovet og copuleret - i Harlev kirke)
Christian Christensen og Gertrud Marie Pedersdatter (trolovet og copuleret - i Harlev kirke)
Anders Christophersen og Mette Jørgensdatter (copuleret)
Oluf Fugl og Anne Kirstine (copuleret)
fol 123
Jens Skrædder af Lillering og Anne Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Jeremias Christensen og Anne Cathrine Erichsdatter (trolovet og copuleret)

1788
fol 123
Rasmus Pedersen og Else Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Rasmus Christensen og Maren Sørensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Søren Østergaard og Kirsten Rasmusdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen og Sidsel Sørensdatter af Storring (trolovet og copuleret)
Rasmus Simonsen og Karen Laursdatter (trolovet og copuleret)
Knud Henrichsen af Lillering og Sidsel Sørensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Jens Laursen og Kirsten Jensdatter (trolovet og copuleret)
fol 124
Oluf Andersen og Anne Kirstine Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Knud Henrichsen af Lillering og Sidsel Sørensdatter af Høver (trolovet og copuleret - præstens gentagelse)

1789
fol 124
ungkarl Jens Rasmussen og pige Maren Erichsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
skipper Jens Røgind af Århus og madam sl Sørensens enke af Høver (trolovet og copuleret - kongebrev -næstsøskendebørn)
Rasmus Baltzersen og Mette Jørgensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen og Maren Pedersdatter (trolovet)
enkemand Niels Laursen og pige Birthe Jensdatter (trolovet og copuleret)
fol 125
ungkarl Rasmus Jensen og Maren Pedersdatter (copuleret)

1790-1799

Top


1790
fol 125
ungkarl Oluf Jensen og pige Gertrud Laursdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Just Rasmussen og pige Anne Dorothea Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1791
fol 125
enkemand Søren Henrichsen fra Tåstrup og pige Kirsten Rasmusdatter af Storring (trolovet og copuleret)
ungkarl Christen Henrichsen og pige Birthe Jensdatter (trolovet og copuleret)
Christen Sørensen af Venge og Johanne Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Laurs Jensen og pige Karen Erichsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Christen Hansen af Vengegård og pige Else Marie Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Michel Michelsen og pige Wendel Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
fol 126
ungkarl Niels Madsen og pige Lisbeth Marie Rasmusdatter af Gammelgård (trolovet og copuleret)

1792
fol 126
ungkarl Søren Rasmussen og pige Anne Thomasdatter tjenende i Lundmose (trolovet og copuleret)
Niels Lundgaard og jomfru Erica Christiane Margrethe Spendrup (trolovet og copuleret)

1793
fol 126
enkemand Anders Sørensen og pige Mette Nielsdatter af Storring (trolovet og copuleret - kongebrev - pigen var hans afdøde kones broderdatter)
ungkarl Rasmus Nielsen og pige Anne Kirstine Pedersdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Anders Christian Sørensen og pige Maren Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
fol 127
ungkarl Søren Nielsen fra Søballe og pige Dorthe Jensdatter af Storring (trolovet og copuleret)
ungkarl Michel Pedersen af Aidt og sl Søren Sørensens enke Birthe Jensdatter af Lille Moesgård (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Christensen Gartner fra Sophiendal og pige Cathrine Møller af Storring (trolovet og copuleret)
ungkarl Thomas Nielsen og pige Kirstine Sørensdatter af Storring (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Poulsen og pige Dorthe Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
enkemand Hans Sørensen af Skovby og pige Anne Christense Jensdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Michel Thomasen af Storring og pige Anne Sørensdatter af Galten (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Laursen af Horn og enke Maren Jørgensdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1794
fol 127
købmand Thøger Marius Kærsgaard af Århus og præstekonens søster jomf Gertrud Marie Bang (copuleret - kongebrev)

1795
fol 128
enke Kirsten Sørensdatter og enkemand Peder Jensen af Illerup i Dover sogn (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Frandsen af Galten og pige Johanne ?sdatter af Høver (trolovet og copuleret)
Andreas Mathias Laursen og enke Karen Jensdatter (copuleret - kongebrev)
ungkarl Søren Sørensen og pige Johanne Hansdatter af Storring (trolovet og copuleret)

1796
fol 128
[enkemand] Johan Henrich Rothaus [af Bodil Mølle] og jomfru Helbech (copuleret - kongebrev - i Hørning kirke)
fol 129
ungkarl Jens Andersen af Vissing og pige Anne Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret)
ungkarl Jens Pedersen og pige Anne Cathrine Rasmusdatter (trolovet og copuleret)

1797
fol 129
Jens Jensen Kudsk og pige Karen Thomasdatter (trolovet og copuleret)
Samuel Jensen og pige Anne Pedersdatter (trolovet og copuleret)
Holger Nielsen og pige Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen Lundgaard og Mads Pouls enke (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Johanne Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Peder Boye og Helle Madsdatter (trolovet og copuleret)

1798
fol 130
Jens Christian Maarslet af København og jomf Marie Cathrine Gyberg af Storring (copuleret - kongebrev - i Linå kirke)
Søren Rasmussen og Anne Marie Michelsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Hamborg og enke Karen Erichsdatter (trolovet)
Jens Pedersen af Borum og Hillerfelds datter Maren (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Hamborg og enke Karen Erichsdatter (trolovelse ophævet)
Berent Jensen og Karen Erichsdatter (trolovet og copuleret)
fol 131
Rasmus Rasmussen og Ingeborg Berentsdatter (trolovet og copuleret)
hr Christian Moth Krarup og jomf Maren Hoffman Gyberg (copuleret - kongebrev)
Mads Skrædder og Anne Andersdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Rasmussen og enke Karen Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1799
fol 131
Peder Sylvestersen og Sophie Cathrine Laursdatter (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen avlskarl på Christinedal og pige Anne Lisbeth Madsdatter Braad af Storring (trolovet og copuleret)

1800-1813

Top


1800
fol 131
enkemand Andreas Albretsen af Galten og pige Kirsten Nielsdatter af Høver (trolovet og copuleret)

1801
fol 132
enkemand Holger Nielsen og Anne Lisbeth Jensdatter (trolovet og copuleret)
gårdmand Niels Lundgaards datter Bodil Madsdatter af Storring og gårdmand Christopher Jensen af Tulstrup (trolovet og copuleret)

1802
fol 132
madam Karen Thorup sl Wilstrups enke af Høver og ungkarl Rasmus Pedersen Møller (copuleret)
Johan Sylvestersen og pige Mette Sørensdatter (trolovet og copuleret)
fol 133
sl Peder Rasmussens enke Sidsel Jensdatter af Høver og ungkarl Rasmus Andersen af Tåstrup (copuleret)
Thøger Christensen avlskarl hos Gyberg i Søballe og pige Mette Sørensdatter tjenende i Storring (copuleret)
enkemand Niels Andersen og sl Rasmus Clausens enke Sidsel Sørensdatter (copuleret)

1803
fol 133
enkemand Jens Madsen af Nørre Vissing og pige Kirsten Jensdatter af Høver (copuleret)
fol 134
ungkarl Rasmus Nielsen af Tilst og sl Rasmus Madsens enke Anne Rasmusdatter af Palshede (copuleret)
ungkarl Jens Jensen af Ry? [Roe] og gårdmand Berent Sørensens datter Mette Berentsdatter af Høver (copuleret)
ungkarl Anders Jørgensen og pige Mette Jespersdatter af Høver (copuleret)
enkemand Jens Madsen af Nørre Vissing og pige Kirsten Jensdatter af Høver (trolovet og ophævet igen)

1804
fol 135
enkemand Oluf Olufsen husmand af Trige og pige Maren Rasmusdatter (trolovet og copuleret - kongebrev - pigen er søsterdatter til første kone Anne Jensdatter)
væver Jens Thomasens søster Mette Thomasdatter og enkemand Rasmus Knudsen af Bjedstrup i Dover sogn (copuleret)
ungkarl Søren Madsen af Sjelle og sl Niels Jensens enke Anne Rasmusdatter (copuleret)
Jens Gammelgårds datter Maren Jensdatter af Høver og ungkarl Niels Laur?sen af Høver (copuleret)
Jens Andersen Dyhr af Gammelgård og sl skoleholder Peder Boyes enke Helle Madsdatter (copuleret)

1805
fol 136
Oluf Andersen og Anne Cathrine Jensdatter (trolovet og ophævet igen)
ungkarl Niels Jørgensen og Rasmus Lillerings enke (copuleret)
fol 175
Anders Jørgensen Skrædder af Høver og Jens Skaarups datter Anne Cathrine Jensdatter (copuleret)
ungkarl Niels Pedersen af Zeuten og Jens Pedersens kone søster Maren Jensdatter (copuleret)

1806-8
Se under døbte

1809
fol 252
Niels Laursen af Høver og enke Apelone Andersdatter (copuleret)
Niels Sørensen af Høver og enke Anne Jørgensdatter (copuleret)
Anders Laursen og pige Maren Laursdatter (copuleret)

1811
fol 253
hr Laurs Kilstrup og jomf Marie Vejle (copuleret)
hr pastor Valquarts af Rimsø og jomf Kirstine Marie Pedersen (copuleret)
fol 254
Anders Andersen Svostrup og Berent Jensens enke Karen Erichsdatter (copuleret)
Niels Christensen og pige Marie Madsdatter (copuleret)
fol 255
enkemand Peder Sylvestersen Skrædder og pige Karen Rasmusdatter (copuleret)

1812
fol 255
ungkarl Anders Nielsen af Storring og Oluf Andersens datter Mette Marie Olufsdatter af Høver (copuleret)
fol 256
udkommanderet soldat Søren Rasmussen af Høver og pige Kirstine Nielsdatter tjenende Søren Laursen i Høver (copuleret)
væver Niels Rasmussen Søgaard og pige Bodil Marie (copuleret)

1813
fol 257
udkommanderet soldat Jens Nielsen Smed af Høver og pige Edel Jensdatter ibd (copuleret)
ungkarl Michel Thomasen af Skovby og pige Anne Nielsdatter af Storring (copuleret)
ungkarl Niels Laursen og Jens Nielsen Esholts enke Anne Pedersdatter af Høver (copuleret)
fol 258
ungkarl Jens Andersen af Tarskov Mølle og pige Maren Andersdatter af Storring (copuleret)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 18-2-06
c