s
Stikord til Storring sogns kirkebog, Framlev herred, 1754 - 1813

1754-1813
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1813

På denne side:
1754-69
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1789


1754-69

1754
fol 1
Rasmus Hammers barn - Anne Elisabeth
Søren Jensen Sognefogeds barn af Høver - Anne Cathrine
Laurs Pedersen Dragons barn - Peder
Christine Gotfredsdatter Mørchs uægte barn - Mette
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Jens
Niels Sørensens barn - Kirsten
præstens førstefødte datter - Kirstine Cathrine
fol 2
Niels Møllers barn af Høver - Mette
Peder Pedersens barn - Inger
Søren Jensen Hjulmands barn af Høver - Maren
Søren Pedersen Rødkærs barn - Agathe
Jørgen Andersens barn - Anders

1755
fol 2
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Peder
Oluf Andersens barn - Mouritz
fol 3
Rasmus Basses barn - Anne
Anders Andersens barn - Anne
Rasmus Hammers barn - Peiter Nicolaj
Christen Skyttes barn af Høver (navn mangler)
Anders Albretsens barn - Oluf
Hans Pedersens barn - Peder
Laurs Pedersens barn - Maren
Johan Nielsens barn - Anne Margrethe

1756
fol 4
præstens datter - Anne Margrethe
Søren Andersens barn - Birgitte
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Rasmus
Christen Skyttes barn - Søren
(8 maj) Holger Lindertsens barn - Maren
Rasmus Hammers barn - Christine Sophie
fol 5
(2 juli) Holger Lindertsens barn - Anne (tvillinger??)
Peder Pedersens barn - Anne
Jørgen Andersens barn af Storring - Karen
Johan Nielsens barn af Høver - Simon

1757
fol 5
Bertel Nielsens barn - Poul
Søren Pedersen Rødkærs barn - Anne
Laurs Pedersens barn - Peder
Søren Jensen sognefogeds barn (navn mangler)
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Jens
fol 6
landsoldat Jens Laursens barn - Laurs
Niels Pedersens barn af Gammelgård (navn mangler - døde strax)
Niels Møllers barn af Høver - Anne Marie
Søren Jensen Hjulmands barn - Anne Margrethe
Christen Skyttes barn - Christen

1758
fol 6
Holger Lindertsens barn af Høver - Maren
præstens barn - Anders
Rasmus Hammers barn - Niels
fol 7
Anders Fynbos barn af Høver - Christen
Søren Andersens barn af Storring - Sidsel
Bodil Jensdatters uægte barn af Høver - Thomas (omløbende betler Peder Nielsen i Nisset i Lemming sogn)
Hans Pedersens barn af Høver - Christiane
Jørgen Sørensens barn af Storring - Jens
Laurs Sørensens barn af Storring - Maren
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Jens
Mette Jensdatters uægte barn af Høver - Anne (rytter Rasmus Hansen af Ry)
fol 8
Søren Pedersen Rødkærs barn - Maren

1759
fol 8
Peder Laursens barn af Høver - Laurs
præstens datter - Ide Sophie
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Anne
Laurs Pedersens barn - Lisbeth
Jens Laursen Soldats barn - Christen
fol 9
Rasmus Christensens barn - Niels
Niels Sørensen Østergaards barn af Høver - Jørgen
Bertel Nielsens barn af Storring - Niels
Niels Laursens barn - Laurs
Rasmus Pedersen Basses barn - Peder
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Birgitte Marie
fol 10
Erich Pedersens tvillinger af Høver - Maren og Anne Cathrine (Anne Cathrine død 4 dage gl)

1760
fol 10
Rasmus Hammers barn - Johanne Kirstine
Christen Skyttes tvillinger - Søren og Maren
Anders Pedersens barn - Anne Margrethe
Kirsten Pedersdatters uægte barn - Dorthe Kirstine (barnet avlet i Århus)
Søren Rødkærs barn - Maren

1761
fol 10
præstens datter - Anne Margrethe
fol 11
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Mads
Niels Østergaards barn af Høver - Søren
Peder Laursens barn af Høver - Mette
Bertel Nielsens barn af Storring - Niels
Søren Andersen Landsoldats tvillingedatter - Sidsel Kirstine
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Søren
Erich Pedersens barn af Høver - Anne Cathrine
fol 12
Christen Andersens barn af Høver - Maren
sl Anders Albretsens barn af Høver - Anders
Mette Jensdatters uægte barn - Sidsel (Jesper Jensen tjenestekarl i Høver)
Christen Skyttes tvillingedatter - Karen (den anden dødfødt)
Søren Andersens tvillingesøn - Anders

1762
fol 12
Jens Laursen Soldats barn - Birgitte
Rasmus Christensens barn af Høver - Kirsten
fol 13
Peder Pedersens barn af Storring - Peder
præstens barn - Hans
Rasmus Hammers barn - Christian Johan Lodberg
Niels Møllers barn af Høver - Ellen
Andreas Pedersens barn af Storring - Thomas
Peder Laursens barn af Høver - Karen
Søren Rødkærs barn af Høver - Kirstine Marie
fol 14
Johan Nielsen Skrædders barn af Høver - Niels

1763
fol 14
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Voldborg
Christen Michelsens barn af Storring - Helle
Peder Pedersens barn af Storring - Kirsten
Laurs Møllers barn - Lisbeth Marie
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Jens
præstens datter - Kirstine Birgitte
fol 15
Laurs Skrædders barn af Storring - Søren
Bodil Jensdatters uægte barn af Høver - Jens (gift mand Jens Laursen Soldat af Storring)
Søren Andersen Soldats barn - Sidsel Kirstine
Mads Amagers barn af Høver - Anne

1764
fol 15
Rasmus Molbos barn - Søren
Jens Laursen Soldats barn - Rasmus
fol 16
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Birgitte
husmand Jens Jensens barn - Anne
Søren Jensen Javngydes barn - Sidsel
Johan Skrædders barn af Høver - Kirsten
Niels Østergaards barn - Rasmus
Bertel Nielsens barn - Maren
Peder Pedersens barn af Storring - Kirsten
fol 17
Søren Andersen Soldats barn - Christine

1765
fol 17
Christen Michelsens barn - Maren
Niels Laursens barn af Høver - Knud
Søren Rødkærs barn - Edel
Rasmus Jensens barn af Gammelgård - Helle
Erich Pedersens barn - Maren
præstens datter - Anne Margrethe
Jens Sørensens barn af Høver - Oluf
fol 18
Jep Laursens barn - Kirsten
Andreas Pedersens barn - Peder
Rasmus Hammers barn - Maren
Peder Laursens barn af Høver - Laurs
Rasmus Christensens barn af Høver - Kirsten

1766
fol 18
Søren Jensen Javngydes barn - Jens
Peder Pedersen Snedkers barn af Høver - Hans Nicolaj
Bertel Nielsens barn af Storring - Anne
Jens Gammelgaards datter - Anne
fol 19
Rasmus Molbos barn - Jens
Niels Pedersens barn af Gammelgård - Jens
Laurs Sørensen Skrædders barn - Maren
fol 20
Johan Nielsen Skrædders barn af Høver - Anne Margrethe
præstens søn - Hans

1767
fol 20
Jens Peder?sens barn af Storring - Rasmus
Laurs Thomasens barn af Høver - Thomas
Søren Andersen Soldats barn af Storring - Gotfred
Søren Nielsen Bødkers barn af Høver - Anne Marie
Jens Gammelgårds barn - Søren
fol 21
Søren Rødkærs barn - Hans
Margrethe Holgersdatters uægte barn - Anne Sophie (Jørgen Pedersen af Nørre Snede som tjente i præstegården men nu siges at være bortrømt til Holland)
husmand Jens Jensens barn - Laurs
Jens Sørensen Vævers barn af Høver - Mette
Mette Munchs uægte barn af Høver - Karen (dragon Carl Petersen tjenende Niels Pedersen i Lillering)
Jens Laursens barn - Birgitte
Mathias Sommers barn af Høver - Sejer Christian
Rasmus Gammelgårds barn - Margrethe
fol 22
Niels Møllers barn af Høver - Edel
Jep Laursens barn af Storring - Lisbeth
Søren Jensen Javngydes barn - Jens
Christen Michelsens barn - Mette Marie
Peder Rasmussen Fugls barn - Kirsten
præstens datter - Inger Marie
Bertel Nielsens barn af Storring - Hans

1768
fol 23
Jens Gammelgårds barn - Søren
Erich Pedersens barn af Høver - Karen
Rasmus Sørensens barn - Karen
Else Pedersdatters uægte barn - Kirsten (underofficer Friderich Møller, angiveligt nu i København)
Peder Nielsen Hasles barn - Anne
Laurs Møllers barn af Storring - Dorothea
Jørgen Mortensens barn af Høver - Morten
Jens Joensens barn af Høver - Søren
fol 24
Peder Sørensens barn af Høver - Laurs
Andreas Pedersens barn af Storring - Anne
Michel Gabrielsens barn - Søren
Mathias Sommers barn af Gammelgård - Jep Bartholin
Jens Gammelgårds barn af Høver - Jens

1769
fol 24
Niels Pedersen Gammelgårds 22. barn - Karen
fol 25
Jørgen Mortensens barn af Høver - Anne
Jens Sørensen Vævers barn af Høver - Anne
præstens datter - Inger Marie
Peder Nielsens barn - Niels
Søren Javngydes tvillinger - Mathias og Christen
Jens Olufsen Murmesters barn - Anne
Oluf Erichsen Hestegilders barn af Høver - Mette Marie
fol 26
Peder Sørensens barn af Høver - Mette
skovrider sr Christian Mønsters barn - Anne Elisabeth

1770-79

Top


1770
fol 26
Jep Laursens barn af Storring - Karen
hyrden Rasmus Molbos barn - Kirsten
Mads Poulsens barn - Hans
Niels Møllers barn af Høver - Dorthe
Jens Gammelgårds barn - Søren
Søren Bødkers barn af Høver - Mette
Søren Jensen Hyrdes barn af Høver - Apelone
fol 27
husmand Jens Jensens barn af Storring - Kirsten
Rasmus Jensen Hjulmands barn af Storring - Anne Kirstine
Christen Michelsens barn af Storring - Peder
Søren Pedersen Rødkærs barn - Peder
Niels Østergaards barn af Høver - Rasmus
Søren Andersen Soldats barn af Storring - Anders Christian
ung Søren Jensen Javngydes barn - Mathias

1771
fol 28
Bertel Nielsens barn af Storring - Anne
sl Jens Laursens barn - Anne
Jens Olufsen Murmesters barn - Anne Margrethe
Daniel Rasmussens tjenestepige Karen Johansdatters uægte barn - Johan (Jens Pedersen af Hammerum herred)
Peder Sørensens barn af Høver - Knud
Jens Gammelgårds barn - Søren
Peder Nielsen Haslemands barn af Høver - Anne Marie
fol 29
præstens 12. barn og 4. søn - Peder
Mads Sørensens barn af Høver - Søren
Laurs Møllers barn af Storring - Anne Margrethe
Andreas Pedersens barn af Storring - Dorthe
Mads Poulsens barn - Poul

1772
fol 29
Jens Pedersens barn - Peder
fol 30
Mette Munchs uægte barn - Jens (bysmeden Niels Jensen Høver)
Søren Rødkærs tvillingedatter - Christense (den anden døde)
Søren Sørensens barn af Høver - Karen
Jørgen Mortensens barn af Høver - Karen
Jens Trusts barn - Maren
Jacob Fuldens barn - Frands
hyrden Rasmus Simonsens barn - Karen
præstens barn - Hans Kruse
fol 31
Peder Sørensens barn - Michel
Jens Olufsen Murmesters barn - Oluf
mons Hillerfelds barn - Anne
Laurs Nielsens barn af Høver - Søren
Jens Sørensen Degns barn af Høver - Søren

1773
fol 31
Jens Pedersens barn - Peder
Ellen Møllers uægte barn - Kirsten (Daniel Rasmussen af Høver)
Bertel Nielsens barn af Storring - Maren
Søren Rødkærs barn af Høver - Mads
fol 32
Mads Poulsens barn af Storring - Anne Kirstine
sr Laursens barn - Laurs
Jens Gammelgårds barn af Høver - Anne
Oluf Jensens barn af Høver - Deliane
Peiter Samuels barn - Laurs
Christen Michelsens barn - Maren

1774
fol 32
skoleholder Jacob Fuldens barn - Peder
fol 33
Peder Sørensens barn af Høver - Hans
Niels Jensen Smeds barn - Anne Marie
Rasmus Jensen Hjulmands barn - Niels
Mads Sørensens barn af Høver - Rasmus
Laurs Nielsens barn af Høver - Sidsel
Anders Jensens barn af Høver - Søren
Andreas Pedersens barn af Storring - Oluf
fol 34
Søren Nielsen Bødkers barn af Høver - Niels
Mads Poulsens barn af Storring - Bodil
Jens Trusts barn af Høver - Maren
sr Laursens barn af Høver - Ellen Margrethe
Jens Sørensen Degns barn af Høver - Hans
husmand Jens Jensens barn - Lisbeth
fol 35
Rasmus Pedersens barn af Storring - Karen

1775
fol 35
Jørgen Mortensens barn af Høver - Anders
Michel Jensens barn - Anne Marie
Johannes Sebastian Withoffs barn - Mariane
Søren Andersen Soldats barn af Høver - Marie Dorothea
hyrden Laurs Sørensens barn - Anne
Maren Olufsdatters uægte barn - Anne Elisabeth (ungkarl Friderich Poulsen tjenende i Kiilsgaard)
Bertel Nielsens barn af Storring - Poul
Søren Skrivers barn af Høver - Søren
fol 36
Peder Sørensens barn - Mette
Christen Michelsens barn - Maren
Peder Nielsens barn - Jens
Peder Nielsen Soldats barn - Niels

1776
fol 36
hr Laursens barn af Høver - Troels Bertelsen
Thomas Michelsen Heyers barn - Kirsten
Laurs Nielsens barn af Høver - Niels
fol 37
Mads Sørensens barn - Karen
Margrethe Holgersdatters uægte barn - Holger (Niels Poulsen, lurendrejer og landstryger)
Mads Poulsens barn af Storring - Edel
Jens Gammelgårds barn af Høver - Sidsel
Jens Sørensen Degns barn af Høver - Hans
Oluf Jensens barn af Høver - Ulrica Antonette
Peder Sørensens barn af Høver (navn mangler)
sr Hillerfelds barn - Maren

1777
fol 38
Andreas Pedersens barn - Anne Cathrine
Peder Hamborgs barn - Anne Johanne
Niels Sørensens barn af Storring - Søren
Jens Trusts barn af Høver - Mogens
Jens Soldats barn af Storring - Niels
sr Laursens barn - Anton Friderich Christian
Anders Jensens barn af Høver - Jens
Sylvester Johansens barn - Maren
fol 39
mons Guldmandsens barn - Frands Friderich Christopher
husmand Daniel Rasmussens barn - Niels
Jens Sørensen Degns barn af Høver - Sidsel
Peder Nielsens barn af Storring - Mette
Bertel Nielsens barn - Michel
Jens Pedersens barn af Storring - Anders
fol 40
Jens Gammelgårds barn af Høver - Inger
Rasmus Jensen Hjulmands barn af Storring - Christian
Rasmus Sørensen Snedkers barn af Høver - Apelone
Rasmus Nielsens barn - Jens

1778
fol 40
Andreas Pedersens barn - Hans
Mads Poulsens barn - Poul
Mads Henrichsens barn - Oluf
Peder Sørensens barn af Høver - Maren
fol 41
Michel Jensens barn - Jens
Jens Sørensens barn af Høver - Anne
hr Laursens barn - Bartholomæus
Laurs Nielsens barn - Friderich Ludvig
Anders Jensens barn - Karen Marie
Christen Michelsens barn - Michel
Jens Pedersens barn - Anders
Søren Skrivers barn af Høver - Anne Marie
Jens Soldats barn af Storring - Anne Marie
Birgitte Christensdatters uægte barn - Christen (skræddersvend Peder Jensen af Århus)

1779
fol 42
Oluf Fugls barn - Anne
Peder Nielsens barn - Mette
skrædder Johannes Sebastian Withoffs barn - Mathias
Laurs Nielsens barn af Høver - Søren
Jens Gammelgårds barn - Anne Cathrine
Niels Andersens barn af Høver - Anders
mons Hillerfelds barn af Gammelgård - Mette
fol 43
Rasmus Nielsens barn af Høver - Simon
Peder Hamborgs barn af Storring - Søren
Oluf Hestegilders barn af Høver - Mette
Peder Sørensens barn af Høver - Ellen
Jørgen Mortensens barn af Høver - Kirsten
Sylvester Johansens barn af Storring - Johan
fol 44
Oluf Jensens barn - Rasmus
Rasmus Pedersens barn af Storring - Peder
Rasmus Rasmussens barn af Høver - Else

1780-89

Top


1780
fol 44
Niels Sørensens barn - Peder
Niels Guldmandsens barn - Andreas Guldmand
Mads Henrichsens barn - Christen
Jens Pedersens barn - Herløv
Jens Smeds barn af Høver - Christen
Anne Kirstine Jochumsdatter Dolbergs uægte barn - Elisabeth Sophie (Peder Erichsen fra Århus - moderen er fra Qvelstrupgård i Tved sogn, den udlagte barnefaders navn falskt)
Rasmus Nielsens barn - Mette
Peder Dragons barn - Cathrine Helvig
fol 45
degnens barn - Frands
Jep Laursen Dragons barn - Ditlev
Berent Sørensens barn af Høver - Mette
Mads Poulsens barn - Kirsten
Niels Nielsens barn - Peder

1781
fol 45
Anders Jensens barn af Høver - Mathias
sr Frisenbergs barn af Høver (navn mangler)
Jens Skaarups barn af Høver - Søren
Niels Madsen Rytters barn - Anne Kirstine
fol 46
Jørgen Mortensens barn af Høver - Kirsten
Rasmus Pedersens barn - Christiane
Laurs Nielsens barn af Høver - Anne Cathrine
Jens Gammelgårds barn af Høver - Inger
Jens Trusts barn - Niels
Peder Nielsens barn af Storring - Kirsten Marie
Niels Andersens barn af Høver - Jens
Jens Sørensens barn af Høver - Rasmus
Peder Sørensens barn af Høver - Søren
fol 47
Anders Juels barn - Peder Michel
Peder Basses barn af Storring - Rasmus
Niels Sørensens barn af Storring - Jørgen
Rasmus Vævers barn af Storring - Niels

1782
fol 47
Rasmus Hansens barn af Høver - Hans
Laurs Jepsens barn - Peder
Jens Pedersens barn - Anders
Mads Pedersens barn - Apelone
Mads Braads barn - Henrich
Rasmus Jensens barn af Høver - Mette Marie
fol 48
Berent Sørensens barn af Høver - Laurs
Niels Madsens barn af Høver - Mads
Mette Jørgensdatters uægte barn - Niels (løgnagtigt udlagt skræddersvend Jens Christensen af Vejle)
skoleholder Niels Guldmands barn - Elisabeth Marie
sr Frisenbergs barn af Høver - Hans Henrich

1783
fol 48
degnen mons Jacob Fuldens barn - Hans
fol 49
Jens Smeds barn af Høver - Mette Marie
Rasmus Nielsens barn af Storring - Peder
Jens Kudsks barn - Maren
Peder Hamborgs barn - Peder
den bortrømte Peder Sørensens barn af Høver - Knud
Berent Sørensens barn - Laurs
Niels Nielsens barn af Storring - Niels
Mads Pedersens barn - Karen

1784
fol 49
Laurs Nielsens barn - Peder
fol 50
Peder Basses barn - Peder
Rasmus Rasmussens barn af Høver - Rasmus
Mads Henrichsens barn - Anne
Mads Poulsens barn - Søren
Oluf Fugls barn - Thomas
Peder Sorts barn - Maren
Niels Sørensens barn - Anne
Margrethe Holgersdatters uægte barn - Thomas
Rasmus Hansens barn af Høver - Niels
Niels Fynbos barn af Høver - Peder
fol 51
Rasmus Andersens barn af Høver - Jens
Michel Michelsens barn af Høver - Anders

1785
fol 51
Berent Sørensens barn - Knud
Jens Pedersens barn - Jens
Daniel Rasmussens barn - Rasmus
soldat sl Johan Christophersens barn - Johanne
Laurs Gregersens barn - Wogn
Mads Pedersens barn af Høver - Sidsel Marie
fol 52
Regine Poulsdatters uægte barn - Jesper (geworben soldat Mads Abrahamsen af Fredericia)
Rasmus Andersens barn af Høver - Jens
sr Fuldens barn - Else Marie

1786
fol 52
Laurs Nielsens barn af Høver - Mads
Peder Basses barn af Storring - Jens
Jens Gammelgårds barn af Høver - Niels
smedens tvillinger af Høver - Mads og Kirsten
fol 53
Laurs Jepsens barn af Storring - Jens
Niels Sørensens barn af Storring - Anders
Rasmus Nielsens barn af Storring - Anne
Søren Sørensens barn af Storring - Anne Kirstine

1787
fol 53
Peder Gammelgårds barn af Storring - Niels
Daniel Rasmussens barn af Høver - Kirsten
Berent Sørensens barn af Høver - Jens
Mads Pedersens barn - Peder
fol 54
Jens Gammelgårds barn - Maren
Laurs Nielsens barn af Høver - Christense
Niels Sørensens barn af Høver - Peder
Rasmus Hansens barn af Høver - Cathrine
Michel Hjulmands barn af Høver - Anne
Rasmus Langelands barn af Storring - Maren
fol 55
præstens barn - Laurs

1788
fol 55
Laurs Gregersens barn - Anne
Jens Rødkærs barn af Høver - Mads
Rasmus Andersens barn af Høver - Jens
Jeremias' barn af Høver - Erich
Rasmus Christensens og Maren Sørensdatters barn af Høver - Mette Marie
fol 56 [kort 2]
Søren Sørensens barn - Jens
Jens Kudsks barn af Storring - Mette
Jens Pedersens barn af Storring - Anne
hr Høsts barn - Peder
smedens søn af Storring - Jens
omløbende tigger Niels Olufsens barn fra Dauberg - Oluf
Mads Braads barn - Maren

1789
fol 56
Berent Sørensens barn af Høver - Johanne
fol 57
Jens Rødkærs barn - Søren
Peder Gammelgårds barn af Storring - Christen
Karen Jensdatters uægte barn af Høver - Jens (Søren Jensen ungkarl tjenende i Holm)
Jens Rasmussens barn af Høver - Rasmus
logerende hos Søren Soldat i Storring Anne Christensdatters uægte barn - Mariane (Peder Olufsen Teglbrænder af Høver)
fol 58
Jens Gammelgårds barn af Høver - Niels
Anders Jensens barn af Høver - Maren
Oluf Fynbos barn - Mette Marie
Rasmus Simonsens barn - Jens
degnen sr Fuldens barn - Mette Malene
Niels Sørensens barn - Jens
Jørgen Østergaards barn - Anne Marie
fol 59
hr Høsts barn - Gertrud

1790-1799

Top


1790
fol 59
Christen Christiansens barn - Mette
Peder Basses barn - Dorthe Kirstine
Laurs Nielsens barn - Peder
Jens Rødkærs barn - Johanne
husmand Rasmus Jensens barn - Anne Johanne
fol 60
Rasmus Lillerings barn - Søren
Rasmus Andersens barn - Jens
Poul Wogns barn - Jens
Jeremias Christensens barn - Anne

1791
fol 60
Peder Gammelgårds barn - Christen
Jens Gammelgårds barn - Jens
Søren Sørensens barn af Storring - Maren
Rasmus Simonsens barn - Christen
Jørgen Østergaards barn - Maren
Berent Sørensens barn - Søren
fol 61
Christen Henrichsens barn - Andreas

1792
fol 61
Rasmus Jensens barn af Høver - Jens
Niels Laursens barn af Lundmose - Laurs
Anders Jensens barn af Høver - Cathrine
enke Inger Pedersdatters søn af Storring - Peder
Jørgen Michelsens barn - Anne
Jens Rødkærs barn af Høver - Christense
fol 62
Poul Wogns barn - Rasmus
Peder Gammelgårds barn - Mads
smedens søn af Storring - Jens
Berents barn - Maren
hr Høsts barn - Adolphine Mathilde
Jørgen Østergaards barn - Anne Cathrine
Peder Rasmussens barn - Rasmus
fol 63
Laurs Gregersens barn - Johan
Rasmus Lillerings barn - Bodil

1793
Constanse Adolphine Fisters uægte barn fra Pinneberg født hos væveren i Berntslund - Caroline
fol 64
Mette Rasmusdatters uægte barn af Storring - Christen (gift mand Laurs Gregersen af Storring)
Længere udredning: Det uægte barn Caroline er reelt i stedet datter af Charlotte Amalie Fuchs, datter af sl rektor Fuchs i Randers
fol 65
Michel Hjulmands barn - Michel
Jens Gammelgårds barn - Kirsten
Oluf Fynbos barn - Jens
Jeremias Christensens barn - Kirsten
fol 66
Laurs Nielsens barn - Anne
Jens Pedersens barn - Kirsten
Rasmus Andersens barn - Anders
Rasmus Nielsen Esholts barn af Høver - Anne
Anders Christian Sørensens og Maren Jensdatters tvillinger - Jens og Søren
Peder Dragons og Johanne Jensdatters barn - Laurs
Jens Kudsks og Anne Andersdatters barn - Jens
hr Jens Høsts og Anne Bangs barn af Gammelgård - Petrine Kirstine
fol 67
Anders Sørensens og Mette Nielsdatters barn af Storring - Sidsel
Rasmus Hansens og Karen Nielsdatters barn af Høver - Maren
Berent Sørensens og Kirsten Laursdatters barn af Høver - Niels

1794
fol 67
Mads Jensen Skrædders og Birthe Nielsdatters barn - Jens
Laurs Kjellerups og Anne Hillerfelds barn - Kirsten
Niels Poulsens og Dorthe Nielsdatters barn - Niels
Jørgen Østergaards og Anne Knudsdatters barn - Anne Cathrine
Poul Wogns og Karen Jensdatters barn - Anne
fol 68
Thomas Nielsens og Kirstine Sørensdatters barn - Bodil Marie
Peder Rasmussen Basses og Anne Pedersdatters barn - Kirsten
Christen Henrichsens og Birthe Jensdatters barn - Anne
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn - Christen
fol 69
Peder Hamborgs datter Karen Pedersdatters uægte barn af Høver - Morten (Erich Mortensen ungkarl af Hørning)

1795
fol 69
Berent Sørensens og Kirsten Laursdatters barn - Christen
Rasmus Langelands og Anne Jepsdatters barn - Karen
Peder Gammelgårds og Mette Christensdatters barn - Peder
Christen Christensens og Anne Kirstine Knudsdatters barn - Peder
fol 70
Anders Sørensens og Anne Marie Frandsdatters barn - Søren
Jørgen Skrædders og Anne Sophies barn - Karen
sognefoged Peder Rasmussens og Anne Jensdatters barn - Voldborg
Michel Heyes og Anne Sørensdatters barn - Kirsten
Jeremias Christensens og Anne Cathrine Erichsdatters barn - Christian
Anders Christians og Maren Jensdatters barn - Marie
Jørgen Østergaards og Anne Knudsdatters barn - Anne Margrethe
fol 71
Laurs Nielsens og Maren Sørensdatters barn - Knud
Poul Wogns og Karen Jensdatters barn - Jens

1796
fol 71
Peder Pedersens og Kirsten Jørgensdatters barn - Birgitte Marie
Rasmus Jensens og Gertrud Christensdatters barn - Karen
skomager Søren Nielsens og Marie Kirstine Eskildsdatters barn - Johannes
Mathias Laursens og Karen Jensdatters barn - Christian Rasmus
fol 72
Niels Poulsens og Dorthe Nielsdatters barn - Poul
Rasmus Esholts og Anne Kirstine Pedersdatter barn af Høver - Anne Johanne
Laurs Gregersens og Karen Wogns barn - Anne Marie
Rasmus Hansens og Karen Nielsdatters barn - Søren
Søren Sørensens og Johanne Christensdatters barn - Mette
Søren Nielsens og Kirsten Rasmusdatters barn - Niels
Jens Sørensens og Anne Nielsdatters barn - Thomas
fol 73
Christian Damborgs barn - Jens
Thoms Soldats og Kirstine Sørensdatters barn - Niels
Mads Skrædders og Birthe Nielsdatters barn - Maren

1797
fol 73
Anne Marie Andersdatters uægte barn fra Harlev - Peder (Ernst Pedersen Bloch møllersvend i Harlev mølle)
Poul Wogns og Karen Jensdatters barn - Birgitte
fol 74
Niels Jensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Jens
Niels Laursens og Anne Hansdatters barn af Høver - Søren
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn af Høver - Jens
Samuel Jensens og Anne Pedersdatters barn - Jens
Peder Rasmussen Basses og Anne Pedersdatters barn - Rasmus
Jens Jensen Kudsks og Karen Thomasdatters barn - Jens
fol 75
Jeremias Christensens og Anne Cathrines barn - Maren
Peder Nielsen Gammelgårds og Mette Christensdatters barn - Christen

1798
fol 75
Christen Christiansens og Anne Kirstine Knudsdatters barn - Anne
hr Jens Sørensens og Anne Møllers barn af Gammelgård - Apelone Marie
Rasmus Lillerings og Maren Sørensdatters barn - Rasmus
Michel Heyes og Anne Sørensdatters barn - Søren
Jens Nielsens og Anne Pedersdatters barn - Niels
Laurs Christensens og Anne Jørgensdatters barn - Christen
fol 76
Jørgen Østergaards og Anne Knudsdatters barn af Høver - Niels
Berent Sørensens og Kirsten Laursdatters barn - Maren
Peder Rasmussens og Sidsel Jensdatters barn - Niels
Søren Sørensens og Johanne Christensdatters barn - Mette
Jørgen Skrædders og Anne Sophies barn - Michel?
Jens Pedersens og Maren Andersdatters barn af Lundmose - Mads
Rasmus Wilstrups og Karen Thorups barn - Søren
Rasmus Langelands og Anne Jepsdatters barn - Rasmus
fol 77
Laurs Nielsens og Maren Sørensdatters barn - Karen
Rasmus Rasmussens og Ingeborg Bergersdatters barn - Rasmus
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn - Kirsten

1799
fol 77
Christen Nielsens og Inger Mogensdatters barn af Høver - Jesper
Christen Christiansens og Kirstine Knudsdatters barn - Anne
Rasmus Esholts og Anne Kirstine Pedersdatters barn af Høver - Anders
Jens Hamborgs og Apelone Rasmusdatters barn - Birgitte (døde strax)
Peder Dragons og Johanne Jensdatters barn - Cathrine Hedvig
Jens Kudsks og Karen Thomasdatters barn - Thomas
Jens Sørensens og Anne Møllers barn af Gammelgård - Søren Møller
fol 78
Jørgen Rasmussens og jordemoder Dorthe Cathrine Rasmusdatters barn af Veng - Friderich Ludvig Carl
Niels Jensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Rasmus
Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Rasmus
Berent Sørensens og Kirsten Laursdatters barn - Christen
gårdmand Niels Jensens kones halvsøster Anne Rasmusdatters uægte barn fra Harlev født i Lundmose - Karen Marie (Rasmus Pedersen Kræmmer fra Holsten)
fol 79
Rasmus Lillerings og Maren Sørensdatters barn af Høver - Rasmus
sl Rasmus Wilstrups enke Karen Thorups barn - Rasmus
Søren Skomagers og Marie Kirstine Eskildsdatters barn - Anne Cathrine
skovfoged Jens Christensens og Anne Marie Jensdatters tvillinger - Jens og Frands
Søren Sørensens og Johanne Christensdatters barn af Lundmose - Søren
omløbere Johan Friderich Arents og Sara Sophie Charlotte Urbergs barn - Ellen Juliane
fol 80
Søren Nielsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Høver - Ellen Marie
Anders Christians og Maren Jensdatters barn - Bodil Marie
Berent Jensens og Karen Erichsdatters barn - Laurs
Peder Sylvestersens og Sophie Cathrine Laursdatters barn - Ane Cathrine
Jens Andreasens og Karen Pedersdatters barn - Maren
Kirsten Thomasdatters uægte barn - Kirsten Marie (Jens Jespersen af Galten)
Niels Pedersens og Karen Nielsdatters barn - Maren
Christen Nielsens og Inger Mogensdatters barn - Peder

1800-1813

Top


1800
fol 149
Laurs Nielsens og Maren Sørensdatters barn - Jens
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn - Anne Marie
Michel Vævers og Sophie (mlg)datters søn - Michel?
Thomas Nielsens barn - Anne Kirstine
Karen Holgersdatters uægte barn af Høver - Karen (Niels Mogensen af Skovby)
Karen Rasmusdatters uægte barn af Storring - Rasmus (Enevold Ho? tjenende på Gammelgård)
fol 150
Jens Nielsen Esholts og Anne Pedersdatters barn - Anne
Niels Jensens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Lundmose - Rasmus
Christen Damborgs og Birthe Jensdatters barn - Karen Marie
Peder Basses og Anne Pedersdatters barn - Christian
Søren Rasmussens og Anne Marie Michelsdatters barn - Rasmus
Thomas Jensens og Karen Laursdatters tvillinger af Daniel Rasmussens hus - Rasmus og Karen
Wilstrups enkes barn - Anne Marie
skoleholder Peder Madsens og Helle Madsdatters barn af Høver - Christen
fol 151
Niels Wads og Anne Hansdatters barn - Hans
Jeremias Christensens og Anne Cathrine Erichsdatters barn - Peder
Jens Hamborgs og Apelone Rasmusdatters barn af Høver - Rasmus
Niels Christensens og Kirsten Sørensdatters barn af Høver - Christen
Jens Thomasen Vævers og Anne Marie Poulsdatters barn - Mariane

1801
fol 151
Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Anders
Jens Hansens og Maren Mortensdatters barn - Anne
fol 152
Berent Jensens og Karen Erichsdatters barn - Anne
Rasmus Rasmussens og Ingeborg Bergersdatters barn - Berger
Michel Heyes og Anne Sørensdatters barn - Thomas
Mads Skrædders og Anne Andersdatters barn af Høver - Jens
Peder Sylvestersens og Sophie Cathrine Laursdatters barn - Laurs
Holger Nielsens og Anne Lisbeth Jensdatters barn - Jens
Jens Rasmussens og Apelone Andersdatters barn af Høver - Karen Marie

1802
fol 152
Søren Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Høver - Bodil
Jens Kudsks og Karen Thomasdatters barn - Anne Kirstine
fol 153
Rasmus Lillerings og Maren Sørensdatters barn - Anne
Peder Rasmussens og Anne Jensdatters barn - Anne
smeden Christen Christiansens og Anne Kirstines barn - Peder
Søren Nielsens og Kirsten Rasmusdatters barn - Cathrine
Jens Thomasens og Anne Marie Poulsdatters barn - Anne Kirstine
Jeremias Christensens og Anne Cathrine Erichsdatters barn - Maren
Michel Heyes og Anne Sørensdatters barn - Maren
fol 154
gårdmand Anders Jensens og Anne Christensdatters barn - Anne Marie
husmand Jens Esholts og Anne Pedersdatters tvillinger - Just og Anne
Ambrosius Christophersens og Anne Nielsdatters barn - Christopher
Friderich Christian Bødkers og Kirsten Christiansdatters barn - Elisabeth
gårdmand Niels Jensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Bertel

1803
fol 154
Christen Damborgs og Birthe Jensdatters barn - Søren
fol 155
Jens Rasmussens og Apelone Andersdatters barn - Kirsten (døde strax)
Niels Christensens og Kirsten Sørensdatters barn - Christen
Peder Gammelgårds og Maren Christensdatters barn - Peder
Jens Pedersen Møllers og Anne Jensdatters barn af Høver - Maren
Niels Sørensen Lundgaards og Kirsten Sørensdatters barn - Marie Kirstine
Jens Andersens og Marie Kirstines - Kirstine Marie
Poul Wognsens og Karen Jensdatters barn - Jens
Jens Andersens og Anne Thomasdatters barn - Anne
fol 156
Søren Skomagers og Marie Kirstine Eskildsdatters barn - Mette
Rasmus Andersens og Sidsel Jensdatters barn af Høver - Peder
Jørgen Skrædders og Anne Sophies barn - Anne Marie
Niels Laursen Wads og Anne Hansdatters barn - Anne Marie
Jens Hansens og Maren Mortensdatters barn - Inger
Peder Sylvestersens og Anne Sophie Laursdatters barn - Laurs
Niels Peder Ovesens og Anne Jacobsdatters barn - Jacob

1804
fol 156
Maren Jensdatter fra Funders uægte barn født hos husmand Mads Henrichsen - Jens (Niels Christensen søn af gårdmand Christen Hansen i Harlev)
fol 157
Berent Jensens og Karen Erichsdatters barn - Kirsten
husmand Thomas Heyes datter Kirsten Thomasdatters uægte barn af Storring - Niels (Marcus Wolder ejer? af Skanderborg Ladegård)
gårdmand Jens Andersens og Marie Kirstines barn - Anne
Karen Rasmusdatters andet uægte barn af Storring - Anne (omrejsende kræmmer Jens Laursen af Hads herred, by ukendt)
fol 158
Jens Rasmussens og Apelone Andersdatters barn - Kirsten
Niels Jensens og Anne Johanne Pedersdatters barn hos Peder Hamborg i Høver - Birgitte
Rasmus Lillerings og Maren Sørensdatters barn af Høver - Christen
gårdmand Niels Lundgaards og Kirsten Sørensdatters barn - Søren
Holger Nielsens og Lisbeth Jensdatters barn - Anne
Peder Rasmussens og Anne Jensdatters barn - Kirsten
fol 159
Kirsten Thomasdatter meddeler, at hendes barnefader i stedet er en fremmed rejsende fra Holsten ved navn Marcus
Jens Thomasens og Anne Marie Poulsdatters barn - Birgitte

1805
fol 159
Niels Peder Ovesens og Anne Jacobsdatters barn af Høver - Mariane
Peder Gammelgårds og Maren Christensdatters barn - Jens
Jens Tærskers og Anne Thomasdatters barn - Maren
Niels Christensens? og Bodil Nielsdatters barn - Frands
Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters tvillinger - Niels og Mette
Mads Skrædders og Maren Andersdatters barn - Anders
fol 160
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn - Anne
Niels Laursens og Maren Jensdatters barn - Laurs
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn - Sidsel Marie
Rasmus Esholts og Anne Kirstine Pedersdatters barn - Anne Kirstine (moder og barn døde)
Rasmus Andersens og Sidsel Jensdatters barn - Anne Kirstine
Jens Møllers og Anne Jensdatters barn - Mette Marie
Jens Andersen Dyhrs og Helle Madsdatters barn af Gammelgård - Peder
Jens Nielsen Esholts og Anne Pedersdatters barn - Anne Cathrine
Christian Smeds barn - Anders
fol 161
Michel Heyes og Anne Sørensdatters barn - Søren
Søren Kudsks og Karen Sørensdatters barn - Anne
Jeremias Christensens og Anne Cathrine Erichsdatters barn - Anne Marie
Niels Lundgaards og Kirsten Sørensdatters barn - Sidsel

1806
fol 161
Niels Christensens og Kirsten Sørensdatters barn af Høver - Cathrine Johanne

[bog 2]
fol 3
husmand Anders Jørgensens og hustru Anne Cathrines datter - Mette Kirstine
Søren Laursens og hustru Maren Johansdatters barn - Laurs
Rasmus Rasmussens og hustru Ingeborg Bergersdatters barn - Maren
Søren Madsens og hustru Anne Marie Rasmusdatters tvillinger - Johanne og Apelone
Jens Andersens og hustru Anne Kirstines barn - Kirsten
fol 4
Peder Sylvestersens og Sofie Cathrine Laursdatters barn - Karen
Søren Laursen af Høver og Jens Rasmussens enke Mette Rasmusdatter (copuleret)
Laurs Jensens søn Jens Laursen af Galten og pige Maren Nielsdatter af Hørning som tjener i Høver (copuleret)
fol 5
Anders Sørensens og Anne Marie Mathiasdatters datter - Mette (døde strax)
Peder Nielsen af Galten og Poul Wogns datter Anne Marie Poulsdatter (copuleret)
Jens Rasmussens og Apelone Andersdatters barn af Høver - Rasmus
fol 6
Peder Gammelgårds og Maren Christensdatters barn - Rasmus (døde strax)
Holger Nielsens og Lisbeth Jensdatters barn - Niels
skoleholder Niels Michelsens og hustru Nille Pedersdatters barn - Peder

1807
fol 6
Niels Laursens og Anne Handsdatters barn - Laurs
fol 7
Jens Møllers og hustru Anne Jensdatters barn - Peder
Berent Jensens og hustru Karen Erichsdatters barn af Høver - Jens
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Høver Mark - Kirsten Marie
fol 8
Christen Jensen af Høver og Lisbeth Hansdatter af Skaarup (copuleret)
Niels Frandsens barn - Niels
fol 9
Marie Madsdatters uægte barn af Høver - Andreas (Andreas Mathias Laursen som er død)
Søren Rasmussens og Anne Marie Michelsdatters barn af Storring - Jens
fol 10
Christen Jensens og Lisbeth Hansdatters barn af Høver - Jens
Jørgen Michelsens barn af Storring - Johanne
Søren Laursens barn af Høver - Maren
Niels Christensen Bødkers og hustru Kirsten Sørensdatters barn - Johanne Marie
fol 11
ungkarl Jens Rasmussen af Thostrup og pige Mette Pedersdatter af Storring (copuleret)
ungkarl Oluf Laursen og pige Kirsten Danielsdatter begge af Høver (copuleret)
væver Jens Thomasens barn - Kirsten
Anders Jørgensens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Høver - Jens
fol 12
Friderich Christian Nielsens og hustru Kirsten Christiansdatters barn - Niels
Niels Sørensen Lundgaards og hustru Kirsten Sørensdatters barn - Rasmus
Maren Jensdatters barn af Høver - Henriette Kirstine (ungkarl Henrich Christensen i Ingerslev, Estruplund sogn, barnet nøddøbt af jordemoderen)

1808
fol 13
Jens Andersens og Helle Madsdatters barn af Høver - Anders
enkemand Christian Hansen af Nørre Vissing og pige Anne Andersdatter af Storring (copuleret)
Jens Nielsen Esholts og Anne Pedersdatters dødfødte datter af Høver
fol 14
gårdmand Jens Andersens og Marie Kirstine Mathiasdatters barn af Storring - Mette
gårdmand Peder Poulsen Møllers og Else Pedersdatters barn af Storring - Jens
husmand Michel Thomasens og Anne Sørensdatters barn af Storring - Anne Marie
fol 15
gårdmand Peder Nielsen Gammelgårds og Maren Christensdatters barn af Storring - Mette Marie
fol 16
Oluf Laursens og Kirsten Danielsdatters barn af Høver - Kirstine
fol 17
husmand Peder Laursen Dragons og Karen Madsdatters barn - Johanne
Konfirmation:
Rasmus Pedersen, 16
Rasmus Poulsen, 16
Mads Pedersen, 16
Peder Nielsen, 16
Rasmus Rasmussen, 15
Bodil Marie Thomasdatter, 15
Mette Rasmusdatter, 15
Niels Christensen (kunne ikke hele lærebogen)
Niels Laursens og Anne Hansdatters barn af Storring - Laurs
husmand Niels Jørgensens og Maren Sørensdatters barn af Høver - Rasmus
fol 18
gårdmand Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Mathias
husmand Jens Andersens og Anne Thomasdatters barn af Høver - Anders
boelsmand Niels Olufsens og Maren Hansdatters barn af Storring Mark - Niels
husmand Niels Jensens og Anne Johanne Pedersdatters barn af Høver - Jens
fol 19
præsten Peter Nielsen Brandts og Cathrine Elisabeth født Holmstrups barn - Niels Christian
Søren Nielsen Skomagers og Marie Kirstine Eskildsdatters barn - Apelone
hr Niels Sørensens og Ingeborg Ulsteds barn af Gammelgård - Knud Laurentius
fol 20
sognefoged Jens Møllers og Anne Jensdatters barn af Høver - Jens
Jens Hansens og Maren Mortensdatters barn af Storring - Bodil
husmand Thomas Heyes datter Kirsten Thomasdatters barn af Storring - Kirsten Marie (Erich Madsen af Trige? på Allinggårds gods)
fol 21
Niels Sørensen Lundgaards og Kirsten Sørensdatters barn - Anne Kirstine

1809
fol 21
tjenestepige på Gammelgård Dorthe Albertsdatters barn - Maren (feltskærersvend Friderich som logerede en nat i Skanderborg, hvor hun da tjente)
fol 22
Jens Nielsen Esholts og Anne Pedersdatters barn - Peder
Holger Nielsens og Elisabeth Jensdatters barn - Christian
fol 23
Peder Rasmussens og Anne Jensdatters barn - Jens
Peder Sylvestersens og Sophie Cathrine Laursdatters barn - Peder
Peder Poulsen Møllers og Else Pedersdatters barn - Birgitte Marie
fol 24
Søren Laursens og Mette Rasmusdatters barn af Høver - Johanne Marie
Jens Thomasen Vævers og Anne Marie Poulsdatters barn af Birgittelund i Storring - Poul
Niels Michelsen skoleholder i Høver og Nille Pedersdatters barn - Karen Marie
Rasmus Danielsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Høver - Anne Mette
fol 25
Søren Jensen Skaarups og Anne Nielsdatters barn af Høver - Sidsel Marie
Peder Laursen Dragons og Karen Madsdatters barn - Mads
Peder Nielsen Gammelgårds og Maren Christensdatters barn - Mogens
Rasmus Rasmussens og Ingeborg Bergersdatters barn af Høver - Kirstine Marie

1810
fol 26
Niels Christensen Smeds og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Storring Mark - Peder
Niels Sørensen Gammelgårds og Ingeborg Iilsteds? barn - Friderich Nicolaj
Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Niels
fol 27
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Storring Mark - Karen Marie
Michel Thomasen Heyes og Anne Sørensdatters barn - Anne Kirstine
Rasmus Andersens og Sidsel Jensdatters barn af Høver - Anne
fol 28
Niels Olufsens og Karen Hansdatters barn af Lundmose på Storring Mark - Jens
sognefoged Jens Møllers og Anne Jensdatters barn af Høver - Inger Marie
Niels Christensen Bødkers og hustru Kirstines barn - Anne Lise
fol 29
Christen Sommers og sl Anne Laursdatters barn af Høver - Anne
gårdmand Peder Poulsen Møllers og Else Pedersdatters barn - Rasmus
Søren Jensen Skaarups og Anne Nielsdatters barn - Niels
fol 30
Peder Rasmussen Vitveds og hustru Anne Kirstines barn - Johan
Niels Sørensen Lundgaards og Kirstine Sørensdatters barn - Kirstine Marie
Niels Sørensens og Anne Jørgensdatters barn af Høver Mark - Marie Kirstine
fol 31
Anders Jørgensens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Høver - Niels

1811
fol 31
Jens Andersen Jungets? og Anne Thomasdatters barn - Berent
Niels Frandsens og Bodil Nielsdatters barn af Høver - Frands
fol 32
Jørgen Michelsen Skrædders og Anne Sophies barn - Johanne
Christen Nielsens og Kirstine Christensdatters dødfødte søn
Peder Nielsen Lundmoses og Anne Marie Poulsdatters barn - Else Marie
fol 33
Laurs Kilstrups og Marie Vejles barn - Anne Mette
Niels Jensen Hamborgs og Anne Johanne Pedersdatters barn - Maren
Niels Jensen Skaarups og Mette Rasmusdatters barn - Anne Cathrine
fol 34
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Heiefaldet? - Peder
gårdmand Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Mette Marie
gårdmand Søren Laursens og Mette Rasmusdatters barn - Anne
indsidder Niels Christensens og hustru Anne Maries barn - Mette Kirstine
fol 35
gårdmand Rasmus Danielsens og Anne Kirstine Sørensdatters barn - Daniel

1812
fol 35
Jens Pedersen Hamborgs og Apelone Rasmusdatters barn - Rasmus
Niels Laursen Wads og Anne Hansdatters barn - Dorothea Marie
fol 36
Anders Andersen Svostrups og Karen Erichsdatters barn af Høver - Berent
Niels Olufsens og Maren Hansdatters barn af Storring (tidl af Lundmose) - Andreas
Christen Sommers og Apelone Sørensdatters barn af Høver - Mathias Bartholin
fol 37
hr Laurs Kilstrups og Marie Vejles barn - Andreas
tjenestepige hos gårdmand Søren Laursen i Høver Kirstine Nielsdatters barn - Søren (hendes fæstemand soldat Søren Rasmussen af Høver)

1813
fol 37
Peder Laursen Dragons og Karen Madsdatters barn - Johanne Marie
fol 38
Mads Sørensens og hustru Johanne Margrethes barn af Gammelgård - Ellen Marie
Anders Nielsens og hustru Mette Maries barn - Anne
Niels Sørensen Lundgaards og Kirstine Sørensdatters barn - Rasmus
fol 39
Peder Rasmussen Vitveds og hustru Anne Kirstines barn - Rasmus
Peder Christensens og Anne Mogensdatters barn af Høver Bøgehave - Elle Marie
Niels Frandsens og Bodil Nielsdatters barn - Rasmus
fol 40
Thomas Poulsen Vævers og Karen Pedersdatters barn af Høver - Peder
gårdmand Søren Jensen Skaarups og Anne Nielsdatters barn - Søren
Niels Rasmussen Søgaards og Bodil Marie Thomasdatters barn - Johanne
fol 41
almisselem Thomas Heyes datter Kirstine Thomasdatters barn - Mette Cathrine (Mads Nielsen tjenende i præstegården)
Niels Christensen Bødkers og Kirstine Sørensdatters barn - Anne Margrethe Elisabeth
fol 42
soldat Jens Nielsen Smeds og Edel Jensdatters barn af Høver - Jens
pige Mette Rasmusdatters barn af Høver - Anne Margrethe (Andreas Christensen, som vedstod faderskabet)
Jens Møllers og Anne Jensdatters barn - Mette Johanne
fol 43
Niels Jensen Hamborgs og Maren Hansdatters barn - Jensine Cathrine
Christen Sommers og Apelone Sørensdatters barn af Høver - Mathias Bartholin

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 18-2-06
c