s
Stikord til Storring sogns kirkebog, Framlev herred, 1754 - 1813

1754-1813
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

På denne side:
1754-69
1770-1779
1780-1789
1790-1799
1800-1813


1754-69

1754
fol 81
Anders Albretsens barn af Høver - 3 år
Søren Christensen Røgen - 79 år
Friderich Christiansen - 59 år
Karen Nielsdatter af Høver - 80 år
Christine Mørchs uægte barn

1755
fol 81
Cathrine Nielsdatter - 82 år
Maren Rasmusdatter - 45 år
Christen Skyttes barn - nogle uger
Peder Pedersen af Storring - 55 år
Oluf Drejers barn - nogle uger
Rasmus Hammers datter - 1½ år
Rasmus Hammers søn - nogle måneder

1756
fol 81
Jens Sørensen Hyrde af Høver - 69 år
Niels Pedersens søn af Gammelgård - 3 år
Rasmus Jensens søn af Gammelgård - 2½ år
Jens Bertelsen - 68 år
Søren Rødkærs datter - 2 år
Jens Jensen Skomagers værkbrudne datter - 18 år
Rasmus Jensens søn af Gammelgård - 10 uger
Ingeborg Olufsdatter - 66 år (længere udredning)
fol 82
Niels Andersen - 68 år

1757
fol 82
Christen Skyttes barn - 1 år
Peder Lithmaths hustru - 86 år
Christen Skyttes barn - nogle måneder
Niels Pedersen datter af Gammelgård - 7 uger

1758
fol 82
almisselem Kroer Maren alias Maren Laursdatter - 94 år
Holger Lindertsens barn - nogle uger
Peder Pedersens navnløse barn
Jens Sørensen - 73 år
Niels Pedersens søn af Gammelgård - 3 uger
Anne Sørensdatter - 67 år
Birgitte Marie Pedersdatter - 22 år
Erich Pedersens hustru af Høver - 57 år

1759
fol 82
Jens Jensen Skomager - 61 år
almisselem Karen Pedersdatter - 78 år
Laurs Pedersens barn af Høver - 10 uger
sognepræstens datter Anne Margrethe - 3½ år
Søren Pedersen Kalbygaard - 49 år
fol 83
Maren Andersdatter af Høver - 48 år
almisselem Rasmus Simonsen - 80 år
Niels Laursen Soldats hustru - 29 år
Erich Pedersens barn - nogle uger
Johanne Madsdatter - 81 år
Niels Pedersens datter af Gammelgård - 3 uger
Erich Pedersens anden tvilling

1760
fol 83
Jens Laursen Soldats søn - ½ år
Ellen Berentsdatter af Høver - 80 år
Jens Nielsen Kopmand - 60 år
Niels Sørensens datter - 8 år
Anne Rasmusdatter - 67 år
Maren Regaards - 72 år
Rasmus Christensens barn - ½ år
Laurs Møllers datter - 5 år
Bertel Nielsens søn - 1 år
Jens Michelsen af Høver - 77 år
Oluf Gey - 78 år
Christen Skyttes ene tvilling
Christen Skyttes anden tvilling
Christian Wulf - 75 år
Johan Stigmand - 43 år
Karen Dragons - 79 år
Peder Lithmath - 100 år

1761
fol 83
Anders Albretsen - 49 år
Peder Pedersens hustru - 35 år
Niels Pedersens barn Mads af Gammelgård - 6 uger
Peder Laursens datter - 8 dage
gl brave Søren Loumann tidl degn i disse tre sogne gennem 47 år - 78 år
fol 84
Søren Andersen Landsoldats dødfødte datter
Søren Hjulmands navnløse datter af Høver
Rasmus Jensens søn af Gammelgård - 4 år
Christen Skyttes datter af Høver - nogle uger
Søren Andersens dødfødte tvillinger af Storring

1762
fol 84
Christen Skyttes sidste tvilling Karen - 14 uger
Laurs Skrædders hustru død i barselsseng - 27 år
Laurs Pedersens søn - 5 år
Niels Sørensens datter - 8 år
Søren Pedersen af Gammelgård - 10 år
Laurs Møllers datter - 3 år
Rasmus Sørensen af Høver - 80 år
Peder Thomasen af Storring - 34 år
Birgitte Simonsdatter - 80 år
Jens Olufsen geworben soldat - 25 år

1763
fol 84
Thomas Pedersen - 76 år
Rasmus Christensens datter - 5 år
Poul Michelsens hustru - 67 år
Rasmus Johansen - 57 år
Mette Jepsdatter - 77 år
Rasmus Basses søn - 14 år
Karen Mortensdatter af Høver - 67 år
Laurs Skrædders datter - 4 år
Niels Pedersens datter af Gammelgård - 4 mdr
almisselem Anne Pedersdatter af Høver - 94 år
fol 85
skovriderens søn Hans Mønster - 37 år
Maren Sørensdatter - 29 år
Jens Laursens datter - 1½ år
præstens tjenestekarl Jens Pedersen død af børnekopper - 31 år
Rasmus Christensens datter af Høver - 13 år
præstens datter Anne Margrethe - 3 år
Rasmus Hammers datter Sophie - 5 år
Søren Andersen Landsoldats datter - 2 år
Søren Nielsen - 25 år
Rasmus Christensens datter - 2 år
Peder Pedersens datter af Storring - 14 uger
Rasmus Hammers søn - 2 år
Jep Laursens datter - 2 år
Søren Andersens datter - 9 år
Rasmus Basse - 56 år

1764
fol 85
præstens søn Hans - 1½ år
Erich Pedersens navnløse datter af Høver
hmd Jens Jensens datter - 8½ år
Anne Pedersdatter - 87 år
sl Christen Rasmussen - 16 år
Jens Sørensens hustru - 38 år
Jens Sørensens dødfødte barn
almisselem Karen Jensdatter af Høver - 86 år
Niels Pedersens datter af Gammelgård - 10 uger
Niels Sørensen - 56 år
Bertel Nielsens datter - 11 uger

1765
fol 85
skovrider Peiter Mønster - 82 år
Niels Sørensen Hyrdes hustru - 78 år
fol 86
almisselem Rasmus Nielsen - 73 år
almisselem Maren Nielsdatter - 64 år
Søren Nielsen af Høver - 40 år
Christen Skytte af Høver - 51 år
Kirsten Jensdatter af Høver - 90 år
Peder Pedersen af Storring - 38 år
Christen Olufsen af Høver - 54 år
Poul Bertelsen - 8 år
Søren Hjulmands datter af Høver - 9 år
Søren Jensen af Storring - 16 år
Jens Jensen af Storring - 77 år

1766
fol 86
Poul Michelsen af Storring - 90 år
Peder Nielsens barn af Høver - 5 år
Mette Pedersdatter af Høver - 59 år
Mette Amme - 86 år
Jens Gammelgårds hustru af Høver - 34
Jens Gammelgårds tvillingesøn
Jens Gammelgårds tvillingedatter - 3 uger
Bertel Nielsens barn Anne - nogle uger
Anne Dorthe Gotfredsdatter - 38 år
Niels Pedersen Gammelgårds søn - 18 uger

1767
fol 86
Johan Nielsens datter Anne Margrethe af Høver
Rasmus Gammelgårds søn - 4 år
Rasmus Gammelgårds søn - 6 år
Søren Rødkærs hustru - 32 år
madam Snell af Høver - 70 år
annexbonden Niels Andersen af Høver - 68 år
Anders Jensen Smeds datter af Høver - 2½ år
hyrdens søn af Storring - 7 år
Karen Marcusdatter af Høver - 70 år
fol 87
Margrethe Isaksdatter - 60 år
Anne Andersdatter af Høver - 81 år
Jens Gammelgårds liden søn
Søren Javngydes søn - 1½ år
Mette Andersdatter af Storring - 65 år
sl frue Ober-auditeurinde de Keller - 78 år

1768
fol 87
Jens Gammelgårds liden søn
Rasmus Hammer - 44 år
Rasmus Christensen af Høver - 64 år
Anne Simonsdatter af Storring - 71 år
Bertel Nielsens søn - 16 uger
Søren Rødkærs søn af Høver - 1 år
Jørgen Mortensens søn af Høver - 14 dage
Jens Joensens søn af Høver - 3 uger
madam Mønster af Storring - 72 år
Else Pedersdatters uægte barn Kirsten

1769
fol 87
Jens Gammelgårds søn - 6 uger
præstens datter Inger Marie Winding - 1 år
Niels Sørensen af Høver - 80 år
Niels Østergaards søn af Høver - 4½ år
Peder Nielsen Hasles datter Anne af Høver
annexbonden Jens Joensen af Høver - 36 år
Jens Sørensens datter - 3 uger
Wibæk Jensens datter - 5 år
Søren Javngydes tvillingesøn - 14 uger
sergeant Satlers dødfødte søn
Søren Javngydes anden tvillingesøn - ½ år

1770-79

Top


1770
fol 87
Niels Rasmussen af Høver - 80 år
Mads Poulsens søn - 10 dage
almisselem Thomas Borums hustru - 82 år
Mads Poulsens hustru - 36 år
fol 88
Jens Gammelgårds søn - 5 uger
Inger Andersdatter af Storring - 83 år
Johan Bødkers hustru af Høver - 76 år
Søren Andersen af Storring - 60 år
Peder Nielsen af Storring - 24 år
sognefoged Søren Jensen af Høver - 55 år
Jørgen Sørensen af Høver - 22 år
Kirsten Jensdatters datter - 2 år

1771
fol 88
Jens Laursen af Storring - 48 år
Søren Skrivers hustru af Høver - 45 år
Søren Javngydes søn - nogle uger
Jens Hyrdes hustru af Storring - 67 år
Peder Erichsen af Høver - 23 år
Birgitte Marcusdatter af Storring - 78 år
Erich Pedersens hustru af Høver - 43 år
Erich Pedersens tvillinger af Høver
Peder Laursens søn af Høver - 12 år
Bertel Nielsens datter - nogle mdr
Niels Møller af Høver - 55 år
Jens Olufsens datter som døde pga forældrenes efterladenhed - 18 uger
Inger Pedersdatter af Høver - 81 år
Karen Jensdatter af Storring - 19 år
Karen Johansdatters søn - nogle uger
Jens Andersen af Storring - 54 år
jomf Dorothea Sophie Mønster - 48 år
Peder Sørensens søn af Høver - ½ år
Mette Mortensdatter - 60 år

1772
fol 88
almisselem Thomas Borum - 82 år
Jens Pedersens søn - 8 uger
Christen Michelsens datter - 7 år
Søren Rødkærs navnløse barn
Oluf Andersens dødfødte datter barn som var uægte
Peder Sørensens datter af Høver - 2½ år
Søren Rødkærs søn - 1½ år
Jacob Fuldens søn - 2 uger
Jørgen Laursens hustru af Høver - 70 år
Rasmus Andersen af Storring - 68 år
fol 89
Niels Nielsen af Høver - 49 år
jomfru Møller - 72 år
Niels Jensen Smeds ægte søn - 4 dage
Niels Jensen Smeds uægte søn med Mette Munch - nogle uger
Anne Munchs
Jens Trusts barn af Høver - 3 år

1773
fol 89
almisselem Sidsel Christensdatter - 84 år
Laurs Nielsens tjenestedreng af Høver - 15 år
Maren Jensdatters datter af Storring - 2 år
Laurs Nielsens søn af Høver - 16 uger
Mads Poulsens søn af Storring - 1½ år
Margrethe Holgersdatter Mand af Storring - 58 år
Søren Bødkers datter af Høver - 3 år
Oluf Jensens datter Deliane - 3½ år
Søren Jensen Javngyde - 42 år
Jens Høvinghoffs søn - 8 år
Niels Jensen Smed af Høver - 64 år

1774
fol 89
Christen Michelsens datter - 14 dage
Ellen Møllers uægte søn - 1 år
Christine Pedersdatter - 76 år
sl Laurs Pedersen Møller, præstens trofaste hjælper gennem 16 år - 52 år
Mads Jepsens hustru - 81 år
Thomas Jespersen af Høver - 23 år
Christian Olufsens dødfødte barn
Mads Sørensens datter af Høver - 14 uger
Jens Olufsens navnløse søn af Storring

1775
fol 89
Jens Sørensen Degns søn - 6 uger
almisselem Rasmus Jensen - 11 år
Laurs Hyrdes datter - 2 uger
almisselem Johan Bødker af Høver - 69 år
Anders Bech - 68 år
glarmester Johan Friderichsens søn Jørgen fra Løvel sogn - 1½ år
fol 90
Rasmus Pedersens barn af Storring - nogle uger
Laurs Nielsens datter af Høver
Michel Jensens søn af Storring - nogle uger
Laurs Sørensens søn af Storring - 3 uger
Bodil Jensdatter af Høver - 43 år
Søren Degn af Høver - 67 år
Sylvester Johansens barn af Storring - 3 dage
Bertel Nielsens barn - nogle mdr

1776
fol 90
Jens Sørensen Degns datter - 5 år
Fuldens dødfødte datter
Andreas Pedersens datter - 8 år
Jens Nielsen Soldats søn Søren - 14 uger
Jens Gammelgårds datter af Høver - 9 uger
Karen Pedersdatter af Høver - 80 år
Peder Sørensens datter - 1 år
Peiter Samuelsen af Storring

1777
fol 90
Søren Rasmussens vanføre datter af Høver - 22 år
Anders Jensens søn af Høver - 9 dage
Karen Simonsdatter af Høver - 72 år
sl madam Mønster - 42 år
Niels Pedersen Gammelgård - 71 år
Peder Sørensens datter af Høver - 1 år
soldat Jens Nielsens søn - ½ år
Peder Nielsens datter af Storring - 6 uger
Jens Pedersens søn - 11 dage
Andreas Pedersens datter - ½ år

1778
fol 90
Michel Poulsens hustru - 64 år
præstens søn Peder Winding - 6½ år
Mads Rytter af Høver - 29 år
Marie Nielsdatter af Storring - 30 år
Jens Gammelgårds datter af Høver - ½ år
Niels Østergaard af Høver - 38 år
Laurs Nielsens hustru af Høver - 24 år
Laurs Nielsens søn af Høver - 8 uger

1779
fol 91
almisselem Anne Jensdatter af Storring - 76 år
Fuldens datter - 4 dage
Søren Andersens datter - 5 år
gårdmand Jens Pedersens datter - 4 mdr
Bertel Nielsens hustru af Storring - 43 år
Rasmus Hjulmands datter - 9 år
Mette Marie Gotfredsdatter - 42 år
Jens Sørensens datter af Høver - få dage
Niels Nielsens dødfødte datter af Storring
Inger Pedersdatters antagne opfostringsbarn
Maren Nielsdatters datter - 3 år
Mette Nielsdatter - 72 år
Mads Poulsens datter - 3½ år
Jens Trusts søn - 2 dage
Andreas Pedersen af Storring - 52 år
Maren Nielsdatter af Storring - 84 år
Maren Posts af Storring - 75 år
Karen Bechs - 82 år
Bodil Nielsdatter - 95 år
Bertel Hansen af Storring - 71 år
Peder Sørensens barn af Høver - 7 uger
Cathrine Helvig - 58 år
Jep Laursens hustru af Storring - 56 år
mons Frisenbergs søn - 1 år
Mette Røgens - 71 år
Oluf Jensens søn af Høver - 3 uger

1780-89

Top


1780
fol 91
almisselem Mads Jepsen - 89 år
fol 92
en betlers søn fra Kristrup som døde i Høver - ½ år
Rasmus Sørensens søn - 18 uger
almisselem Anne Jensdatter - 80 år
Rasmus Pedersens søn - 10 uger
Bertel Nielsens søn - 2½ år
Jørgen Mortensens datter af Høver - ½ år
Maren Jensdatter af Storring - 76 år
smedens hustru af Storring - 71 år
hestegilderen Oluf Erichsens datter af Høver - 13 år
Rasmus Hansens dødfødte søn
Berent Sørensens hustru - 28 år

1781
fol 92
Rasmus Jensens datter - 7 dage
almisselem Cathrine Johansdatter - 78 år
Niels Madsen Rytters datter - 2 uger
skovrider Christian Mønster - 57 år
Peder Leth - 48 år
Helene Thomasdatter - 38 år
Jens Gammelgårds datter - 17 uger

1782
fol 92
Rasmus Hansens dødfødte datter af Høver
Jens Olufsens hustru - 42 år
Mariane Møllers uægte søn - 2 år
Rasmus Clausens hustru af Høver - 66 år
Anders Jensens stedsøn - 14 år
Jens Skaarups moder af Høver - 84 år
Sylvesters datter af Storring - 5 år
Laurs Dragons hustru af Storring - 42 år
Sidsel Andersdatter - 23 år
Mads Poulsens datter - 9 år
Jens Gammelgårds datter - 3 dage

1783
fol 92
Anders Christophersens hustru af Høver - 72 år
Guldmandsens datter - 10 uger
Bertel Nielsens datter - 10 år
Mads Henrichsens søn - 9 mdr
almisselem Karen Hvols af Høver - 84 år
Rasmus Jensens datter af Høver - 9 mdr
Rasmus Andersens søn af Høver - 1½ år

1784
fol 92
Jens Nielsen - 60 år
Søren Bech - 84 år
fol 93
Laurs Nielsens søn - 10 dage
Peder Basses søn - 8 uger
Bertel Nielsen - 64 år
Daniel Rasmussens hustru - 55 år
Anne Knudsdatters søn af Høver - 1 år
jomf Bang - 60 år
Jens Gammelgårds navnløse barn
Jens Gammelgårds hustru - 36 år
gl ungkarl Rasmus Jensen - 64 år [contradictio in Adjecto]
ovennævntes broder Bertel Nielsen gl ungkarl - 58 år
Rasmus Jensens hustru af Høver - 42 år
Rasmus Rasmussens søn af Høver
Rasmus Andersens søn af Høver - 13 uger
Laurs Nielsens søn af Høver - 16 timer
Anders Christensen af Storring - 84 år

1785
fol 93
smedens søn af Høver - 7 år
soldat Johan Christophersen - 30 år
Niels Nielsens søn - 2 år
Niels Fynbos søn - 21 uger
Laurs Gregersens søn Wogn - 3 mdr

1786
fol 93
Niels Hyrde af Høver - 99 år
sognepræsten Anders Christian Winding - 65 år
Peder Smed af Storring - 77 år
Rasmus Rasmussens hustru - 31 år
Rasmus Rasmussens datter Anne Kirstine - 4 dage
smedens søn Mads Jensen af Høver - 9 mdr
betler Cornelius - 69 år
Peder Basses søn - 5 år
Berger Skrædders hustru - 51 år
almisselem Else Michels af Storring - 86 år

1787
fol 93
Anders Jensens hustru af Høver - 50 år
Oluf Fugls hustru af Storring - 49 år
fol 94
Mads Pedersens datter - 3 år
Rasmus Andersens søn Jens - 2 år

1788
fol 94
Anne Jensdatter af Høver
Anders Jensens dødfødte barn
Rasmus Baltzersens hustru - 53 år
Niels Laursens hustru - 67 år
Rasmus Simonsens hustru - 50 år

1789
fol 94
Søren Rødkær - 81 år
Anne Michelsdatter af Høver - 78 år
Anders Christophersen af Høver - 70 år
Høsts søn Peder - ½ år
Peder Basses datter Dorthe
Maren Posts - 68 år
Niels Guldmandsens enke - 47 år
Jens Andersen Skrædder - 70 år
Karen Jensdatters uægte søn Jens
Oluf Christensen af Høver - 25 år
Niels Laursens søn Laurs - ½ år

1790-1799

Top


1790
fol 94
Peder Gammelgårds søn Christen - 1 år
Niels Bertelsen - 29 år
Rasmus Andersens søn Jens - 12 år
Karen (mlg)datter af Høver - 28 år
Rasmus Langelands dødfødte barn
Michel Poulsen - 67 år
Mads Hurtigkarl - 85 år
fol 95
Berents dødfødte barn
Rasmus Nebels dødfødte barn
Søren Sørensens søn - 2 år
Berent Sørensens datter Johanne - 2 år

1791
fol 95
hyrden Rasmus Jensens dødfødte barn
Søren Nielsen af Høver - 72 år
Niels Nielsens søn Peder - 10 år
enke Mette Poulsdatter af Høver - 87 år
Oluf Drejer - 70 år
Niels Nielsen af Storring - 34 år
Niels Fynbos søn Peder - 4 år
Peder Gammelgårds søn Christen - 7 mdr
Helle ?datter - 8 år
Christen Winthers hustru - 22 år
Rasmus Langelands dødfødte datter

1792
fol 95
Erich Pedersen - 72 år
Jens Gammelgårds søn Jens - 1 år
Niels Sørensen som tjente Rasmus Andersen - 70 år
Søren Sørensen af Lundmose - 60 år
Anders Sørensens hustru - 34 år
Anders Sørensens navnløse barn

1793
fol 95
Jørgen Østergaards datter Anne Cathrine Jørgensdatter - 10 uger
præsteenken madam Krogstrup - 55 år
Niels Laursens søn Jens - 3 dage
Poul Rasmussen af Høver - 70 år
Jens Rasmussens søn Peder
Mette Rasmusdatters uægte søn Christen - 8 dage
Rasmus Langelands navnløse søn
Jens Gammelgårds barn Kirsten - ½ år
fol 96
Rasmus Molbo - 72 år
Anders Christians søn Søren - 9 mdr
Anders Christians anden søn Jens - 9 mdr

1794
fol 96
Anders Sørensens anden hustru Mette - 18 år
Poul Wogns søn Jens - 3 år
Jørgen Hamborg - 24 år
Rasmus Andersen - 44 år
Christen Damborgs søn Andreas - 2½ år
Peder Rasmussens datter Voldborg - 6 år
madam Harlev - 67 år
Oluf Fynbos Jens - 1½ år
Jens Pedersens søn Peder - 21 år
Gunder Giordsens tvillinger - 8 dage

1795
fol 96
Berents datter Maren - 2 år
Søren Skomagers Apelone - 9 mdr
Berents Christen - 7 uger
Jens Pedersens datter Maren - 20 år
Søren Rasmussen af Høver - 67 år
Mads Skrædders søn Jens - 1½ år
Berger Skrædder - 68 år
hyrdens søn i Høver - 2 år
Karen Hamborgs søn Morten - 1 år
Laurs Rasmussens søn Jens - 24 år

1796
fol 96
Anders Jensens søn - ½ år
Berents søn - 1 år
Peder Hansen - 70 år
Lisbeth Lofts - 67 år
fol 97
Mads Poulsen - 67 år
Søren Sørensen Lundmoses datter - 6 uger

1797
fol 97
Peder Dragons datter Lisbeth - 16 år
Anders Sørensens hustru - 25 år
Anders Sørensens to små børn
Jens Kudsks søn Jens - 4 år
Peder Gammelgårds hustru - 30 år
Sylvester Johansen - 67 år
Samuels barn Jens - ½ år
Anders Jensens barn Jens - ½ år

1798
fol 97
Boels Jens - 66 år
Jens Basse - 85 år
Smedens datter Anne - 5 uger
Mads Skrædders hustru Birgitte Nielsdatter - 32 år
Peder Hamborgs hustru Birthe Jørgensdatter - 56 år
Søren Soldats hustru Bodil Marie - 77 år
hr Sørensens datter - 10 uger
Søren Sørensen Lundmoses datter Mette - 13 dage
Hans Hauballe - 37 år
Jørgen Østergaards datter Anne Cathrine - 4 år
Rasmus Lillerings barn Rasmus - ½ år
Holgers hustru Anne Michelsdatter - 44 år
Rasmus Hansen - 53 år

1799
fol 97
Jørgen Skrædders søn Michel - 9 mdr
Jens Hamborgs datter Birgitte - 11 dage
Rasmus Wilstrup - 40 år
Sylvesters enke - 62 år
Laurs Nielsens datter Maren - 9 mdr
fol 98
Niels Jensens søn Rasmus af Lundmose - ½ år
Erich Wilstrup - 8 år
Peder Sylvestersens barn Anne Cathrine - 4 uger
Rasmus Hansens hustru Karen Nielsdatter - 44 år

1800-1813

Top


1800
fol 98
skoleholderens søn Frands - 9 mdr
almisselem Anne Olufsdatter af Høver - 86 år
Jens Andreasens datter Birthe - 1½ år
Berent Sørensens søn Christen - 1 år
Søren Skomagers søn Johannes - 4 år
Kirsten H?rs uægte datter Cathrine Marie - ½ år
Mads Skrædders barn Jens - 2 uger
Berent Jensens søn Laurs - ½ år
hr Sørensens broder Friderich - 15 år
Peder Hansens enke - 80 år
Hillerfelds svigermoder Maren Nielsdatter - 87 år
Anders Jensens datter Anne Marie af Høver - 3 mdr
Laurs Gregersens søn Johannes - 7 år
skoleholderens søn Mads af Høver - 2 år
madam Wilstrups datter Anne Marie - 3 mdr
Peder Hamborgs hustru - 76 år

1801
fol 98
Berent Sørensens søn Niels - 7 år
Berent Sørensens datter Maren - 3 år
Christen Nielsens søn Jens - 12 år
Søren Østergaards søn Niels - 4 år
Jens Bødkers søn Jens - 1½ år
Berent Jensens stedsøn Jens Laursen - 4 år
Christen Smeds søn Peder - 6 år
Peder Basses datter Dorthe Kirstine - 11 år
Rasmus Lillerings søn Rasmus - 1½ år
Rasmus Esholts søn Anders - 2 år
fol 99
Inger Pedersdatters datter Kirsten - 14 år
Peder Gammelgårds søn Peder - 6 år
Jens Esholts datter Anne - 1 år
Maren Skrædders af Høver - 88 år
skoleholderens søn Christen af Høver - 1 år
Jeremias Christensens søn Peder - ½ år
Jeremias Christensens datter Maren - 3 år
Christen Damborgs datter Anne - 6 år
Mads Poulsens søn Poul - 23 år
skoleholder Peder Madsen af Høver - 25 år
Palle Schandorffs søn Hans Peter - 2 år
Ambrosii datter Johanne Marie - 4 år
Michel Hjulmands søn Michel - 8 år
Christen Nielsens søn Peder - 2 år
Peder Basses søn Christian - 1 år
Rasmus Lillerings søn Christen - 6 år
Laurs Nielsen af Høver - 57 år
Laurs Dragon - 76 år

1802
fol 99
Christen Nielsens søn Peder - 2 år
Niels Bødkers søn Christen - 1 år
Michel Heyes søn Søren - 4 år
Peder Kræmmer - 61 år
Michel Wibæk - 75 år
Niels Lundgaards hustru Maren - 57 år
Mads Jensen - 60 år
Niels Peder Ovesens hustru Maren - 39 år
Mads Fynbos hustru Bodil - 52 år
Jens Trust - 68 år
Rasmus Clausen - 84 år
Jens Esholts Anne - 3 mdr
fol 100
Niels Peder Ovesens søn Peder - 9 år
Michel Hjulmand - 51 år
Peder Vests søn Laurs - 2 år

1803
fol 100
Rasmus Madsen på Palshede - 49 år
Maren Drejers - 60 år
Dorthe Basses - 84 år
Anders Jensens af jordemoderen nøddøbte barn
Karen Jørgensdatters uægte navnløse barn af Høver

1804
fol 100
Niels Jensens søn Bertel - 1 år
Laursens hustru Karen Jensdatter - 52 år
Jens Esholts søn Just - 1½ år
Jens Pedersen af Storring - 76 år
fol 101
Rasmus Esholts datter Anne - 11 år
Rasmus Andersens søn Peder - ½ år
Niels Jensen - 46 år
Christen Damborgs søn Søren - 2 år
præstens hustru Abigael? Marie Bang - 54 år
Anders Jørgensens hustru af Høver - 37 år
Anders Jørgensens dødfødte barn

1805
fol 101
Jens Naudal - 56 år
Laurs Nielsens søn Jens - 5 år
Jacob Møllers pige Maren Jensdatter - 70 år
Hjul Rasmus - 60 år
Christen Leth - 66 år
Niels Peder Ovesens søn Jacob - 1 år
Christen Damborgs datter Karen Marie - 5 år
Rasmus Lillering som styrtede med sin hest - 44 år
madam Møller - 40 år
Jørgen Østergaards datter - 15 år
Rasmus Hyrdes søn Rasmus - 8 år
Rasmus Esholts hustru Anne Kirstine - 39 år
Hjul Rasmus' søn død for 12 år siden
Friderich Bødkers navnløse barn
fol 102
Rasmus Esholts datter Anne Kirstine - 3 mdr
Daniels hustru Kirsten Sørensdatter - 44 år
Laurs Wad - 69 år

1806
fol 102
Mads Skrædders hustru Anne Andersdatter - 41 år
Søren Laursens hustru Maren Johansdatter - 31 år
Christen Damborgs søn Jens - 10 år
bødkerens datter Johanne Marie af Høver - 3 mdr
Niels Sørensens søn Anders - 21 år
Poul Wogns datter Birgitte - 10 år

1807
fol 102
Anders Jensen af Høver - 61 år
Peder Dragons hustru Johanne af Høver - 52 år
Jens Hamborgs søn Rasmus af Høver - 7 år
Peder Gammelgårds søn Rasmus - 7 uger
sl provst Thistrup - 66 år
Christen Hyrdes hustru af Storring - 54 år
Andreas Mathias Laursen af Høver - 38 år
Niels Wads søn Laurs - ½ år
fol 103
Niels Frandsens søn Frands af Høver - 3 år
gårdmand Jens Gammelgård af Høver - 76 år
Karen Carlsdatter af Storring - 16 år
Laurs Rasmussen - 76 år
Peder Basses søn Rasmus af Storring - 10 år

1808
fol 103
Niels Sørensen Lundgaards søn Rasmus - 6 uger
Jørgen Skrædders datter Johanne - 9 mdr
Johanne Nielsdatter Peder Hasles enke af Høver - 72 år
Peder Poulsen Møllers søn Jens af Storring - 3 mdr
Peder Laursen Dragons datter Johanne af Høver - ½ år
Søren Skaarups søn Niels af Høver - 1 år
skolemesterens fader af Høver - 75 år

1809
fol 104
Jens Rasmussen af Høver - 51 år
Herløv Jensen af Storring - 29 år
Peder Poulsen Møllers datter Birgitte Marie - ½ år
Anne Rasmusdatter - 25 år
Søren Skaarups datter Sidsel Marie af Høver - 9 uger
Jens Jensen af Høver - 82 år

1810
fol 104
fattigt hospitalslem Jens Nielsen - 66 år
Niels Lundgaards datter Anne Kirstine - 1 år
Peder Gammelgårds fader Rasmus Madsen - 84 år
Peder Pedersen - 45 år
fol 105
Peder Sylvestersens søn Peder - 10 mdr
Niels Bødkers svigermoder - 72 år
Rasmus Andersens datter Anne af Høver - 2 mdr
Jørgen Østergaards moder Anne Cathrine Jørgensdatter af Høver - 76 år
Christen Sommers hustru Anne Laursdatter af Høver - 18 år

1811
fol 105
Berent Jensen af Høver - 50 år
Jens Andersen Junges? søn Berent - 5 dage
Søren Laursens moder Maren Sørensdatter - 53 år
Christen Nielsen Terps dødfødte barn
fol 106
Jens Skaarups hustru Anne Cathrine Pedersdatter - 82 år
Jens Skaarup som var født i Skårup - 72 år
Jens Thomasens søster i Birgittelund Edel Thomasdatter - 52 år
Rasmus Sørensens datter
Peder Sylvestersens hustru Sophie Cathrine Laursdatter - 32 år
Rasmus Sørensens søn Peder af ? - 5 dage

1812
fol 106
Mads Henrichsen - 73 år
Maren Wibæks - 75 år
fol 107
Kirstine Rasmusdatter af Lyngby som boede hos gårdmand Anders Frandsen - 78 år
Niels Laursen Wads datter Dorthe Marie - ½ år
Christen Sommers søn Mathias Bartholin - 3? mdr
Søren Madsens hustru af Lundmose Anne Marie Rasmusdatter - 46 år

1813
fol 107
Thomas Heyes hustru Kirstine - 80 år
husmand Niels Jensens hustru Anne Johanne Pedersdatter af Høver - 48 år
Niels Christensen Bødkers datter Johanne Marie - 5½ år
Niels Christensen Bødkers datter Anne Elise - 2 år
fol 108
almisselem Jørgen Mortensen - 82 år
hospitalslem Mette Andersdatter - 30 år
Anders Nielsens datter Anne af Høver - 3 mdr
Søren Jensen Haurum - 53 år
Jens Esholt af Høver - 53 år

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 18-2-06
c