s
Stikord til Storring sogns kirkebog, Framlev herred, 1754 - 1813

1754-1789
Introducerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

På denne side:
1754-69
1770-1779
1780-1789
 
 


1754-69

1754
fol 137
Jacob Laursens hustru
Rasmus Hammers hustru
sognefoged Søren Jensens hustru
Anders Albretsens hustru
Laurs Dragons hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
Niels Sørensens hustru
præstens hustru
Peder Pedersens hustru
Niels Møllers hustru af Høver
Søren Jensen Hjulmands hustru af Høver
Søren Rødkærs hustru af Høver

1755
fol 137
Jørgen Andersens hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Rasmus Basses hustru af Storring
Oluf Andersens hustru
Anders Andersens hustru
Rasmus Hammers hustru
Christen Skyttes hustru
Anders Albretsens hustru
Hans Pedersens hustru
Laurs Pedersens hustru af Storring
Johan Nielsens hustru af Høver

1756
fol 137
præstens hustru
Søren Andersens hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
fol 138
Christen Skyttes hustru af Høver
[mlg]s hustru
Rasmus Hammers hustru
Holger Lindertsens hustru
Peder Pedersens hustru
Johan Nielsen Soldats hustru af Høver

1757
fol 138
Jørgen Andersens hustru
Bertel Nielsens hustru
Søren Rødkærs hustru
Laurs Pedersens hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
Søren Jensens hustru
Jens Laursen Soldats hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Niels Møllers hustru
Søren Jensen Hjulmands hustru

1758
fol 138
Christen Skyttes hustru
Holger Lindertsens hustru af Høver
præstens hustru
Rasmus Hammers hustru
Peder Pedersens hustru
Søren Andersens hustru
Hans Pedersens hustru
Jørgen Sørensens hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Laurs Sørensens hustru
Søren Rødkærs hustru

1759
fol 138
Peder Laursens hustru
præstens hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
fol 139
Laurs Pedersens hustru
Peder Pedersens hustru af Storring
Rasmus Christensens hustru af Høver
Jens Laursen Soldats hustru
Niels Sørensen Østergaards hustru
Holger Lindertsens hustru af Høver
Niels Møllers hustru af Høver

1760
fol 139
Rasmus Basses hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Erich Pedersens hustru af Høver
Rasmus Hammers hustru
Christen Skyttes hustru efter tvillinger
Anders Pedersens hustru af Storring

1761
fol 139
Søren Pedersen Rødkærs hustru af Høver
præstens hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Niels Østergaards hustru
Peder Laursens hustru
Bertel Nielsens hustru
soldat Søren Andersens hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
Søren Jensen Hjulmands hustru af Høver
Erich Pedersens hustru
Christen Andersens hustru
sl Anders Albretsens hustru af Høver

1762
140
Søren Andersens hustru
Jens Laursen Soldats hustru
Peder Pedersens hustru
præstens hustru
Rasmus Hammers hustru
Niels Møllers hustru
Andreas Pedersens hustru
Peder Laursens hustru
Søren Rødkærs hustru

1763
fol 140
Johan Skrædders hustru af Høver
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Christen Michelsens hustru
Peder Pedersens hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
Laurs Møllers hustru af Storring
præstens hustru
Laurs Skrædders hustru af Storring
Søren Andersen Soldats hustru
Mads Amagers hustru af Høver

1764
fol 140
Søren Jensen Degns hustru
Erich Pedersens hustru af Høver efter dødfødt barn
Rasmus Molbos hustru
Jens Laursen Soldats hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
husmand Jens Jensens hustru
Søren Jensen Javngydes hustru
Niels Østergaards hustru
Bertel Nielsens hustru
Johan Nielsens hustru

1765
fol 140
Peder Pedersens hustru af Storring
Søren Andersen Soldats hustru
fol 141
Christen Michelsens hustru
Niels Laursens hustru
Søren Rødkærs hustru
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
Erich Pedersens hustru af Høver
præstens hustru
Jens Sørensens hustru af Høver
Jep Laursens hustru af Storring
Andreas Pedersens hustru
Peder Laursens hustru af Høver
Rasmus Hammers hustru
Rasmus Christensens hustru af Høver

1766
fol 141
Søren Jensen Javngydes hustru
Rasmus Simonsens hustru af Storring
Peder Pedersen Snedkers hustru
Bertel Nielsens hustru
Rasmus Molbos hustru
Niels Pedersens hustru af Gammelgård
Laurs Skrædders hustru
Johan Nielsen Skrædders hustru
præstens hustru

1767
fol 141
Laurs Thomasen Hestegilders hustru
Jens Joensens hustru
Søren Andersens hustru af Storring
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Søren Bødkers hustru af Høver
Jens Sørensens hustru af Høver
husmand Jens Jensens hustru af Storring
Jens Laursens hustru af Storring
Rasmus Jensens hustru af Gammelgård
Mathias Sommers hustru
Niels Møllers hustru af Høver
Jep Laursens hustru af Storring

1768
fol 141
Christen Michelsens hustru af Storring
præstens hustru
Søren Javngydes hustru
fol 142
Jens Gammelgårds hustru
Bertel Nielsens hustru af Storring
Erich Pedersens hustru af Høver
Rasmus Molbos hustru af Storring
Peder Hasles hustru af Høver
Laurs Møllers hustru af Storring
Jørgen Mortensens hustru af Høver
Jens Joensens hustru af Høver
Peder Sørensens hustru af Høver
Andreas Pedersens hustru af Storring
Michel Gabrielsens hustru af Høver

1769
fol 142
madam Sommer af Gammelgård
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Niels Pedersen Gammelgårds hustru af Storring
Jørgen Mortensens hustru af Høver
Jens Sørensen Vævers hustru af Høver
præstens hustru
Peder Nielsens hustru
Søren Javngydes hustru
Oluf Erichsen Hestegilders hustru af Høver
Jens Olufsens hustru

1770-79

Top


1770
fol 142
Peder Sørensens hustru af Høver
sergeant Zatlers hustru efter dødfødt søn
madam Mønster
Jep Laursens hustru
Jens Gammelgårds hustru
Rasmus Molbos hustru
Niels Møllers hustru af Høver
Søren Bødkers hustru af Høver
Jens Sørensens hustru af Høver
husmand Jens Jensens hustru af Storring
Christen Michelsens hustru
Søren Rødkærs hustru
Søren Andersen Soldats hustru
Niels Østergaards hustru af Høver
Søren Javngydes hustru
Rasmus Jensens hustru af Storring

1771
fol 143
Jens Laursens enke
Bertel Nielsens hustru
Peder Sørensens hustru af Høver
Jens Olufsens hustru af Storring
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Peder Nielsen Hasles hustru af Høver
præstens hustru
Mads Sørensens hustru af Høver

1772
fol 143
Laurs Møllers hustru
Andreas Pedersens hustru af Storring
Mads Poulsens hustru af Storring
Jens Pedersens hustru af Storring
Søren Rødkærs hustru af Høver
Søren Sørensens hustru af Høver
Jørgen Mortensens hustru af Høver
Jens Trusts hustru af Høver
mons Fuldens hustru
Rasmus Simonsens hustru af Høver
præstens hustru
Peder Sørensens hustru af Høver
Niels Jensen Smeds hustru af Høver
Jens Olufsen Murmesters hustru af Storring
madam Hillerfeld af Gammelgård

1773
fol 143
Jens Pedersens hustru af Storring
Laurs Sørensens hustru af Høver
Jens Søren Degns hustru af Høver
Bertel Nielsens hustru
Mads Poulsens hustru af Storring
Søren Rødkærs hustru af Høver
madam Laursen
Jens Gammelgårds hustru

1774
fol 143
Oluf Jensens hustru
Peiter Samuels hustru
Christen Michelsens hustru af Storring
skoleholder Jacob Fuldens hustru
fol 144
Peder Sørensens hustru af Høver
Niels Jensen Smeds hustru af Høver
Rasmus Jensen Hjulmands hustru af Storring
Mads Sørensens hustru af Høver
Laurs Nielsens hustru af Høver
Anders Jensens hustru af Høver
Søren Nielsen Bødkers hustru af Høver
Andreas Pedersens hustru af Storring
Mads Poulsens hustru
Christian Drejers hustru
Jens Trusts hustru af Høver
madam Laursen af Høver

1775
fol 144
Søren Jensen Degns hustru af Høver
husmand Jens Jensens hustru af Storring
Rasmus Pedersens hustru af Storring
Jørgen Mortensens hustru af Høver
Søren Andersen Soldats hustru af Høver
Michel Jensens hustru af Storring
Johannes Withoffs hustru af Storring
Laurs Sørensen Hyrdes hustru af Storring
Jens Pedersens hustru af Storring
Jens Murmesters hustru af Storring efter dødfødt barn
Peder Sørensens hustru af Høver
Søren Sørensen Skrivers hustru af Høver
Bertel Nielsens hustru af Storring
Christen Michelsens hustru af Storring
Peder Nielsens hustru af Storring
Sylvester Johansens hustru af Storring

1776
fol 144
Jens Soldats hustru af Storring
madam Laursen af Høver
Thomas Michelsen Heyers hustru
Mads Sørensen Rytters hustru af Høver
skoleholder Fuldens hustru af Storring
Laurs Nielsens hustru af Høver
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Mads Poulsens hustru af Storring
Jens Sørensen Degns hustru af Høver
Oluf Jensens hustru af Høver
madam Hillerfeld af Gammelgård
Peder Sørensens hustru af Høver

1777
fol 145
Andreas Pedersens hustru
Peder Hamborgs hustru
Niels Sørensens hustru af Storring
madam Laursen af Høver
Jens Trusts hustru af Høver
Jens Nielsen Soldats hustru af Storring
Sylvester Johansens hustru af Storring
Anders Jensens hustru af Høver
madam Guldmandsen af Storring
Daniel Rasmussens huskone af Høver
Jens Sørensen Degns hustru af Høver
Jens Pedersens hustru af Storring
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Bertel Nielsens hustru af Storring
Rasmus Sørensen Snedkers hustru af Høver
Rasmus Jensen Hjulmands hustru af Storring

1778
fol 91
Rasmus Nielsens hustru af Storring
Anders Pedersens hustru af Storring
madam Laursen
Peder Sørensens hustru af Høver
Mads Henrichsens hustru af Storring
Jens Sørensens hustru af Høver
Anders Jensens hustru af Høver
Christen Michelsens hustru af Storring
Jens Pedersens hustru af Storring
Søren Skrivers hustru af Høver

1779
fol 145
Jens Soldats hustru af Storring
Johannes Withoffs hustru som flyttede til Lillering
degnen mons Fuldens hustru
Oluf Fugls hustru af Storring
Laurs Nielsens hustru af Høver
Peder Nielsens hustru af Storring
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Niels Andersens hustru af Høver
madam Hillerfeld af Gammelgård
Jens Sørensen Hjulmands hustru af Høver
Rasmus Sørensens hustru af Høver
Inger Pedersdatter af Storring
hestegilderens hustru af Høver
Peder Hamborgs hustru af Storring
Peder Sørensens hustru af Høver
Jens Trusts hustru af Høver
Jørgen Mortensens hustru af Høver
Rasmus Pedersens hustru af Storring

1780-89

Top


1780
fol 145
Oluf Jensens hustru af Høver
Sylvester Johansens hustru af Storring
Rasmus Rasmussens hustru af Høver
Niels Sørensens hustru af Storring
fol 146
Guldmandsens hustru af Høver
Peder Sørensens hustru af Høver
Mads Henrichsens hustru af Storring
Jens Pedersens hustru af Storring
Jens Smeds hustru af Høver
Rasmus Nielsens hustru af Storring
Peder Dragons hustru af Storring
degnens hustru
Laurs Dragons hustru
Mads Poulsens hustru

1781
fol 145
Rasmus Hansens hustru af Høver
Rasmus Jensens hustru af Storring
Niels Nielsens hustru af Storring
madam Frisenberg af Høver
Anders Jensens hustru af Høver
Rasmus Pedersens hustru af Storring
Jørgen Mortensens hustru af Høver
Jens Skaarups hustru af Høver
Niels Madsen Rytters hustru af Storring
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Peder Nielsens hustru af Storring
Jens Trusts hustru af Høver
Niels Andersens hustru af Høver
Jens Sørensens hustru af Høver
Peder Sørensens hustru af Høver
Anders Juels hustru af Høver
Peder Basses hustru af Storring
Niels Sørensens hustru af Storring
Rasmus Vævers hustru af Storring

1782
fol 145
Laurs Jepsens hustru
Jens Pedersens hustru af Storring
Rasmus Hjulmands hustru af Høver
Berent Sørensens hustru af Høver
rytter Niels Madsens hustru af Høver
madam Frisenberg

1783
fol 145
Fuldens hustru
Guldmandsens hustru af Høver
Jens Smeds hustru af Høver
Jens Kudsks hustru af Storring
den bortrømte Peder Sørensens hustru af Høver
Rasmus Nielsens hustru af Storring
fol 146
Peder Hamborgs hustru af Storring
Berent Sørensens hustru af Høver
Niels Nielsens hustru af Storring
Mads Pedersens hustru af Storring

1784
fol 146
Laurs Nielsens hustru af Høver
Peder Basses hustru af Storring
Rasmus Rasmussens hustru af Høver
Mads Henrichsens hustru af Storring
Peder Svorts? hustru af Storring
Mads Poulsens hustru af Storring
Søren Sørensens hustru af Storring
Oluf Fugls hustru
Niels Sørensens hustru af Storring
Margrethe Holgersdatter af Storring
Rasmus Hansens hustru af Høver
Niels Fynbos hustru af Høver
Rasmus Andersens hustru af Høver

1785
fol 146
Laurs Nielsens hustru af Høver
Berent Sørensens hustru
Jens Pedersens hustru af Storring
Daniel Rasmussens hustru af Høver
sl Johan Christophersens hustru af Storring
Laurs Gregersens hustru af Storring
Rasmus Andersens hustru af Høver
degnens hustru

1786
fol 146
Laurs Nielsens hustru af Høver
Jens Gammelgårds hustru af Høver
Rasmus Jensens hustru af Høver
Laurs Jepsens hustru af Storring
Niels Nielsens hustru af Storring
smedens hustru af Høver
Niels Sørensens hustru af Storring
Rasmus Nielsens hustru af Storring
Søren Sørensens hustru af Storring

1787
fol 146
Peder Gammelgårds hustru
Daniel Rasmussens hustru
Mads Pedersens hustru
fol 147
Berents hustru
Rasmus Hansens hustru
Michel Hjulmands hustru

1788
fol 147
Peder Dragons hustru
præstens hustru
Jens Jensens hustru af Høver
Laurs Gregersens hustru
Rasmus Andersens hustru
Anders Jensens hustru
Jeremias' hustru
Rasmus Christensens hustru
madam Høst
Jens Pedersens hustru
Jens Kudsks hustru

1789
fol 147
smedekonen
Berents hustru
Jens Rødkærs hustru af Høver
Peder Basses hustru
Jens Gammelgårds hustru
Jens Rasmussens hustru
Niels Laursens hustru
Oluf Fynbos hustru
Anders Jensens hustru
Rasmus Simonsens hustru

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1754-1813
1754-1813
1754-1813
1754-1789

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 18-2-06
c