s
Stikord til Tønning sogns kirkebog, Tyrsting herred, 1697 - 1813

1790-1813


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

På denne side:
1790-94
1795-99
1800-04
1805-09
1810-13


1790-94

1790
fol 1
Peder Mariagers barn - Christen
Peder Jensens hustru af Tønning (introduceret)
fol 2
hr Niels Sørensen viceprovst i den kgl. flåde og Dorothea Sophie født Angel enke efter Burchardt (copuleret)

1791
fol 2
Jens Nielsens hustru Maren Pedersdatter af Gammelstrup - 87 år
Anders Simonsens og Anne Andersdatters barn - Anders
degnen Anders Langballes og Anne Marie Nielsdatters barn - Niels
fol 3
enkemand Jens Nielsen og pige Ingeborg Pedersdatter begge af Gammelstrup (trolovet)
gårdmand Niels Tolstrups og Maren Christensdatters barn af Tønning - Niels
Lorentz Bynch indsat som præst
Rasmus Skrædders og Else Nielsdatters barn - Stephan
fol 4
Rasmus Christensen og Anne Sørensdatter (copuleret)
enkemand Jens Nielsen og pige Ingeborg Pedersdatter (copuleret)
Anders Knudsens hustru Karen Pedersdatter af Gammelstrup - 57 år
ungkarl Niels Sørensen og pige Else Andersdatter (trolovet)
fol 5
Erich Andersens hustru af Troelstrup - 70 år
Søren Jeppesens hustru - 62 år
Niels Sørensen og Else Andersdatter (copuleret)
Rasmus Clausens søn - 2½ år
smeden Peder Nielsen af Tønning - 61 år
Christen Abrahamsen af Gammelstrup - 60 år

1792
fol 6
ungkarl Anders Christensen af Gammelstrup og pige Maren Nielsdatter af Troelstrup (trolovet)
Peder Jensens barn - Jens
Niels Andersen af Troelstrup - 72 år
Peder Thomasen Hyrdes søn af Gammelstrup - Christen
ml fol 6 og 7
ungkarl Peder Smed af Tønning og pige Karen Rasmusdatter (copuleret)
Frands Jensens og Mette Sørensdatters barn af Træden - Maren
fol 7
Anders Christensen og Maren Nielsdatter (copuleret)
Jørgen Winthers og Cathrine Gotthardsdatters barn - Jens
fol 8
degnen sr Langballes barn - Søren
Peder Pedersen Smed og pige Karen Rasmusdatter (trolovet)
Peder Andersen (begravet)
ungkarl Peder Smed af Tønning og Karen Rasmusdatter (copuleret)

1793
ml fol 6 og 7
Peder Hansen Fogeds og Cathrine Enevoldsdatters barn - Maren
ml fol 6 og 7
skomager Jacob Birkenhagens barn - Mathias
Else Andersdatter - 26 år
ungkarl Niels Pedersen - 25 år
fol 8
Else Andersdatter - 26 år
fol 9
ungkarl Niels Pedersen af Gammelstrup - 25 år
Stephan Ulstrups og Karen Sørensdatters barn af Tønning - Kirsten
Birthe Iversdatter - 68 år
Jochum Henrichsen (begravet)
Troels Sørensens og Mette Pedersdatters barn - Karen
fol 10
Peder Pedersen Smeds og Karen Rasmusdatters barn af Tønning - Else
gårdmand Christen Møller af Troelstrup - 39 år
ungkarl Anders Rasmussen og pige Ingeborg Pedersdatter begge af Tønning (trolovet)
Anders Laursen af Tønning - 54 år
Anders Rasmussen og Ingeborg Pedersdatter (copuleret)
Amalie Gothardsdatters uægte barn - Anne Marie (husmand Peder Jensen)
fol 11
degnen Langballes søn Søren - 1 år
Peder Mariagers og Margrethe Christensdatters barn - Niels Emanuel
Peder Hyrdes barn (begravet)

1794
fol 11
Rasmus Clausens og Else Nielsdatters barn - Claus
Anders Rasmussens og Ingeborg Pedersdatters barn - Karen
fol 12
Friderich Jensens datter Karen af Troelstrup (begravet)
Peder Mariagers søn Christen af Gammelstrup - 4 år
ungkarl Christen Nielsen af Træden og pige Mette Andersdatter af Gammelstrup (trolovet)
Friderich Jensens datter Kirsten af Troelstrup (begravet)
Erich Laursen som fandtes død i åen - 57 år
Anders Christensens og Maren Nielsdatters barn af Gammelstrup - Christen Abraham
Anders Simonsens og Anne Andersdatters barn - Lotte
fol 13
Anders Simonsens datter Anne Marie - 7 år
Christen August af Træden og Mette Andersdatter af Gammelstrup (copuleret)
Anders Rasmussens datter Karen - 7 mdr
Søren Svenskes søn Søren - 2 år
Peder Smeds datter Else - 1 år
Stephan Ulstrups datter Kirsten - 2 år
Niels Ellings dødfødte barn af Gammelstrup (begravet)
Anders Sørensens barn Karen af Troelstrup - 1 år
fol 14
Rasmus Jensens og Kirsten Iversdatters barn - Mette Antonette
Anders Simonsens søn Anders - 4 år
ungkarl Jens Jensen af Træden og enke Ingeborg Pedersdatter af Gammelstrup (trolovet)

1795-99

Top


1795
fol 14
Peder Erichsen og pige Birthe Andersdatter begge af Tønning (trolovet)
Jens Jensen og Ingeborg Pedersdatter (copuleret)
Karen Sørensdatter af Gammelstrup - ca 70 år
fol 15
Anne Marie Pedersdatter af Tønning - 52 år
Niels Sørensens og Else Pedersdatters barn - Søren
enke Mette Johns uægte barn - Gertrud (Jens Nielsen husmand i Underup)
Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Troelstrup - Karen
fol 16
Peder Smeds og Karen Rasmusdatters barn - Peder
Peder Erichsen og Birthe Andersdatter (copuleret)
Christen Nielsens og Mette Andersdatters barn af Gammelstrup - Karen
Anders Rasmussens og Ingeborg Pedersdatters barn - Karen
fol 17
enkemand Søren Jepsen og enke Karen Christensdatter af Tønning (trolovet)
Kirstine Marie Laursdatter af Troelstrup og enkemand Rasmus Pedersen af Nim (trolovet)
enkemand Christen Sørensen af Fruenshus i Lundum sogn og pige Bodil Pedersdatter af Gammelstrup (trolovet)
Søren Jepsen og Karen Christensdatter (copuleret)
Kirstine Marie Laursdatter og enkemand Rasmus Pedersen af Nim (copuleret)
degnen sr Langballes dødfødte barn (begravet)

1796
fol 18
Jens Jensens og Ingeborg Pedersdatters barn - Anne Marie
Hans Christensens og Karen Ottesdatters barn - Mette
Christen Sørensen af Fruenshus og Bodil Pedersdatter af Gammelstrup (copuleret)
Anders Christensens og Maren Nielsdatters barn - Sidsel
fol 19
Anders Sørensens og Mette Cathrine Pedersdatters barn - Søren
gårdmand Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Troelstrup - Anne Marie
Christen Nielsens og Mette Andersdatters barn af Gammelstrup - Niels

1797
fol 20
Amalie Gothardsdatters uægte barn - Anne (Peder Sørensen af Tønning)
Peder Pedersen Smeds og Karen Rasmusdatters barn - Karen
fol 21
Jens Jensens og Ingeborg Pedersdatters barn - Else
Peder Mariagers og Anne Margrethe Christensdatters barn - Thyge Jesper
ungkarl Jens Mortensen af Ring og pige Anne Nielsdatter af Tønning (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen af Vissing og pige Gertrud Erichsdatter af Tønning (trolovet og copuleret)

1798
fol 22
husmand Anders Sørensens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Troelstrup - Kirsten
Erich Pedersens hustru Karen Andersdatter af Tønning - 76 år
Hans Andersens og Sidsel Rasmusdatters barn af Troelstrup - Rasmus
husmand Hans Christensens og Karen Ottesdatters barn af Tønning - Anne
fol 23
gårdmand Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Troelstrup - Barbara
præsten Lorents Bynchs og Sophie Ingerslevs barn - Karen
fol 24
husmand Stephan Nielsens og Maren Pedersdatters barn - Bodil Kirstine
Anders Christensens og Maren Nielsdatters barn af Gammelstrup - Niels
Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters barn af Tønning - Karen
ung Jens Jensens og Ingeborg Pedersdatters barn - Jens
fol 25
Kirsten Sørensdatter - 60 år

1799
fol 25
husmand Michel Bjerres datter Marens uægte barn - Michel (Peder Knudsens søn Anders i Brædstrup)
Anne Cathrine Jochumsdatter - 21 år
Otto Snedker af Gammelstrup - 85 år
Christen Nielsens hjemmedøbte søn Anders (begravet)
fol 26
Peder Erichsens dødfødte barn (begravet)
Peder Jensens datter Anne - 18 år
Niels Ellings moder Anne Sørensdatter af Gammelstrup - 70 år
Stephan Pedersens hustru Karen Mortensdatter af Tønning - 50 år
Hans Christensens og Karen Ottesdatters datter Anne - 1 år
Anders Christensens og Maren Nielsdatters søn Niels af Gammelstrup - 1½ år
husmand Anders Sørensens og Mette Pedersdatters barn af Troelstrup - Karen
sr Peder Winding, skoleholder ved Tvingstrup skole i Ørridslev sogn, og pige Barbara Marie Nielsdatter som tjente i Tønning (copuleret - i Vissing kirke)
fol 27
Peder Pedersen Smeds og Karen Rasmusdatters barn af Tønning - Rasmus
Michel Bjerres datter Johannes uægte barn - Peder (Peder Pedersen af Horsens)
Anders Sørensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Anelyst på Troelstrup Mark - Niels Jørgen
fol 28
gårdmand Anders Knudsen af Gammelstrup - 75 år
gårdmand Anders Nielsens dødfødte tvillinger af Troelstrup (begravet)
gårdmand Peder Jensen Wilholt af Tønning - 86 år
enkemand Christen Sørensen af Håbefuld og pige Maren Erichsdatter af Tønning (copuleret)

1800-04

Top


1800
fol 28
ungkarl Jens Erichsen af Torp og pige Maren Pedersdatter af Gammelstrup (copuleret)
ungkarl Anders Pedersen af Gammelstrup og enke Birthe Marie Nielsdatter af Tønning (copuleret)
Anne Jochumsdatters uægte barn - Johcum (Adam Christensen af Nedenskov)
fol 29
husmand Peder Michelsen - 85 år
Jens Jensens søn Jens af Gammelstrup - 1½ år
gårdmand Christen Augusts og Mette Andersdatters barn af Gammelstrup - Anne Marie
Anne Johcumsdatters uægte søn Jochum - 15 uger
Stephan Pedersens og Marie Berentsdatters barn af Tønning - Berent
fol 30
Rasmus Stephansens og Karen Mathiasdatters barn - Mathias
Jens Jensens og Ingeborg Pedersdatters barn - Peder
fol 31
Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters barn - Trine

1801
fol 31
almisselem Ellen Mørchs af Tønning - 76 år
Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Troelstrup - Kirsten
husmand Hans Andersens og Sidsel Rasmusdatters barn af Troelstrup - Karen
fol 32
gårdmand Peder Erichsen Skovriders og Birthe Andersdatters barn af Tønning - Anne Marie
gårdmand Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Gammelstrup - Anne
ungkarl Rasmus Madsen af Troelstrup og pige Maren Friderichsdatter (copuleret)
Anders Sørensens og Anne Marie Nielsdatters barn - Anders
fol 33
Rasmus Madsens og Maren Friderichsdatters barn - Friderich
Peder Smeds og Karen Rasmusdatters søn Rasmus - 2 år
præsten Lorentz Bynchs og Sophie Ingerslevs barn - Lorentz

1802
fol 34
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn [af Gammelstrup] - Erich
Peder Smeds og Karen Rasmusdatters barn - Rasmus
fol 35
Stephan Pedersens og Marie Berentsdatters barn af Tønning - Karen
Jens Vandmands og Ingeborg Pedersdatters barn af Tønning - Jens

1803
fol 36
Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters barn - Erich
Anne Smeds af Tønning - 81 år
Christen Augusts og Mette Andersdatters barn - Anders
Christen Tolstrup og pige Mariane Jørgensdatter (copuleret)
Rasmus Madsens og Karen Friderichsdatters barn - Anne
gårdmand Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Troelstrup - Anne
fol 37
Anders Simonsens og Anne Andersdatters barn - Anne Marie
Niels Tolstrups moder Mette Christensdatter - 85 år

1804
fol 37
husmand Jens Tambours hustru Maren Olufsdatter - 64 år
Niels Skrædders og Sara Jensdatters barn - Rasmus (døde strax)
Niels Møllers hustru Maren Jensdatter af Gammelstrup - 67 år
Anne Jensdatters uægte barn af Troelstrup - Jens (Niels Jensen)
fol 38
Stephan Pedersens og Marie Berentsdatters barn - Søren
Marie Berentsdatter - 34 år
ungkarl Emanuel Pedersen og pige Anne Stephansdatter (copuleret)
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Gammelstrup - Niels
fol 39
ungkarl Søren Hansen af Davding og pige Mette Nielsdatter af Tønning (copuleret)
Stephan Pedersens og sl Marie Berentsdatters søn Søren (begravet)

1805-09

Top


1805
fol 39
Peder Jepsen som døde på marken - 75 år
Peder Smeds og Karen Rasmusdatters barn - Jens
gårdmand Niels Pedersen Elling af Gammelstrup - 49 år
Emanuel Pedersens og Anne Stephansdatters barn af Tønning - Karen
fol 40
Erich Pedersen forhen gårdmand i Tønning - 70 år
ungkarl Søren Sørensen og pige Marie Laursdatter begge af Troelstrup (copuleret)
Peder Smeds og Karen Rasmusdatters søn Jens - 1 år
Søren Sørensen og Marie Laursdatter af Troelstrup (copuleret - præstens gentagelse)
Marie Kirstines uægte barn af Gammelstrup - Rasmus (Jens Vandmands tjenestekarl Søren Bolt)

1806
fol 40
Peder Erichsens og Birthe Andersdatters barn af Tønning - Anne
fol 41
Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters barn - Niels
ungkarl Peder Jensen Sejet og pige Anne Nielsdatter af Gammelstrup (copuleret)
Jens Vandmands og Ingeborg Pedersdatters barn af Gammelstrup - Christen Abraham
Peder Sejets og Anne Nielsdatters barn af Gammelstrup - Maren (døde strax)
Hans Andersens hustru Sidsel Rasmusdatter af Troelstrup - 32 år
fol 42
Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Maren
ungkarl Anders Hansen af Krog og pige Sidsel Laursdatter af Tønning (copuleret)
Søren Sørensens og Marie Laursdatters barn af Troelstrup - Søren
Emanuel Pedersens og Anne Stephansdatters barn af Tønning - Peder
fol 43
Claus Sørensen og pige Karen Jensdatter (copuleret)
Niels Nielsen Foged og pige Anne Pedersdatter begge af Troelstrup (copuleret)
Christen Tolstrups datter Maren - 1 år
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Gammelstrup - Peder
Hans Andersen og Else Sørensdatter af Tønning (copuleret)

1807
fol 43
Anders Sørensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Troelstrup - Jens
Niels Fogeds og Anne Pedersdatters barn - Peder
fol 44
Christen Nielsen Augusts og Mette Andersdatters barn af Gammelstrup - Laurentse
ungkarl Stephan Andersen og pige Maren Andersdatter begge af Tønning (copuleret)
gårdmand Peder Erichsens og Birthe Andersdatters barn af Tønning - Anders
Claus Hjulmands og Karen Jensdatters barn - Søren
Peder Sejets og Anne Nielsdatters hjemmedøbte barn af Gammelstrup - Maren
Hans Andersens dødfødte tvillinger af Troelstrup (begravet)

1808
fol 45
Peder Sejets datter Maren (i kirke)
ung Niels Fogeds og Anne Pedersdatters barn af Troelstrup - Niels (døde strax)
Søren Abraham Pedersens og Birthe Marie Andersdatters barn af Gammelstrup - Anders Lillerup
Claus Hjulmands søn Søren (begravet)
Johanne Ottesdatters uægte barn - Karen (døde strax - Niels Mag tjenende på apoteket i Horsens)
fol 46
Søren Sørensens og Marie Laursdatters barn af Troelstrup - Niels (døde strax)
Claus Hjulmands og Karen Jensdatters søn Søren - 4 mdr
Inger Johanne Ottesdatters uægte barn - Karen (døde strax)
gårdmand Søren Sørensens og Marie Laursdatters barn af Troelstrup - Niels
ungkarl Michel Sørensen og pige Christiane Laursdatter (copuleret)
fol 47
Michel Sørensens og Christiane Laursdatters barn - Kirsten
Jens Vandmands og Ingeborg Pedersdatters barn af Gammelstrup - Sidsel
Anders Rasmussen Wilholts og Ingeborg Pedersdatters barn - Carl
fol 48
Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters liden søn Niels som druknede - 2½ år
sl Niels Ellings enke Anne Marie Thomasdatter af Gammelstrup - 53 år
Laurs Linnerts hustru Anne Jeppesdatter - 80 år
gårdmand Anders Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Troelstrup - Jens
fol 49
gårdmand Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters barn af Tønning - Marie

1809
fol 49
husmand Hans Andersens og Else Sørensdatters barn af Troelstrup - Sidsel
fol 50
Peder Jensen Hyrdes hustru Maren Christensdatter - 60 år
Søren Sørensens og Marie Laursdatters barn - Niels
Peder Smeds og Karen Rasmusdatters barn - Jens
Søren Abrahams og Birthe Maries barn - Peder
fol 51
Claus Sørensens og Karen Jensdatters barn af Tønning - Søren
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Gammelstrup - Maren
gårdmand Stephan Andersens og Maren Andersdatters barn af Tønning - Anders
fol 52
gårdmand Emanuel Pedersens og Anne Stephansdatters barn af Tønning - Stephan
husmand Laurs Sørensens og Jensine Andersdatters barn - Mette Marie
Laurs Sørensen og Jensine Andersdatter (copuleret)
Niels Fogeds hustru Kirsten Jensdatter af Troelstrup - 60 år
ungkarl Jens Hansen af Nørhoved og pige Cecilie Trine Stephansdatter af Tønning (copuleret)

1810-13

Top


1810
fol 53 [kort 2]
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters datter Maren - 1 år
Peder Sejets og Anne Nielsdatters barn af Gammelstrup - Anne Marie
Peder Smeds moder Else Stephansdatter - 79 år
Joen Rasmussen - 72 år
ungkarl Hans Enevoldsen af Ring og pige Gertrud Nielsdatter af Tønning (copuleret)
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Gammelstrup - Maren
fol 54
Søren Abrahams og Birthe Marie Andersdatters hjemmedøbte barn - Kirsten
Mette Marie Sørensdatters hjemmedøbte uægte barn fra Julianelyst - Adam

1811
fol 54
Søren Abrahams datter Kirsten (i kirke)
Mette Marie Sørensdatters uægte barn Adam (i kirke - Casper Peder Adamsen, som tjener på Julianelyst)
gårdmand Søren Sørensens og Marie Laursdatters barn af Troelstrup - Karen
fol 55
ungkarl Peder Andersen - 27 år
aftægtsmand Laurs Olufsen af Troelstrup - 79 år
gårdmand Jens Madsen af Troelstrup - 68 år
Anders Wilholts og Ingeborg Pedersdatters barn - Anne
Christen Olufsens fader Oluf Skrædder af Troelstrup Mark - 79 år
gårdmand Anders Jacobsen af Troelstrup - 50 år
Johanne Jensdatter Christen Tepstrups hustru af Gammelstrup - 71 år
fol 56
gårdmand og enkemand Christen Tepstrup af Gammelstrup og pige Johanne Marie Rasmusdatter (copuleret)
husmand Hans Andersens søn Anders af Troelstrup - 18 år
gårdmand Emanuel Pedersens og Anne Stephansdatters barn af Tønning - Niels

1812
fol 56
gårdmand Stephan Andersens og Maren Andersdatters barn af Tønning - Niels
fol 57
hjulmand Claus Sørensens og Karen Jensdatters barn - Jens
Michel Sørensens og Christiane Laursdatters barn - Mette Cathrine
Jens Erichsens og Maren Pedersdatters barn - Christen
fol 58
Peder Skovriders og Birthe Andersdatters barn - Anne (døde strax)
Carl Laursens og Kirsten Jensdatters barn - Laurs
Peder Skovriders hustru (introduceret)
ung Niels Fogeds og Anne Pedersdatters barn - Niels
ung Niels Fogeds hustru Anne Pedersdatter - 28 år
fol 59
Niels Hansens og Trine Stephansdatters barn - Karen
Christen Tebstrups og Johanne Rasmusdatters barn - Johanne
Christen Tebstrups Johanne - 2 uger
Hans Andersens og Else Sørensdatters barn af Troelstrup - Birgitte
Rasmus Nielsens og Gertrud Erichsdatters barn - Niels
fol 60
Niels Hansen Nørhoveds og Trine Stephansdatters datter Karen - ½ år

1813
fol 60
Søren Sørensens og Marie Laursdatters barn af Troelstrup - Laurentia
Friderich Jensens hustru Karen Madsdatter af Troelstrup - 73 år
Søren Abrahams og Birthe Cathrines barn - Else Marie
aftægtsmand Niels Rasmussen Møller af Gammelstrup - 70 år
Peder Jensen Sejets og Anne Nielsdatters barn af Gammelstrup - Kirsten
fol 61
almisselem Peder Jensen Hyrde - 67 år
Hans Hjulmands hustru Else Sørensdatter af Troelstrup - 37 år
Christen Tebstrups og Johanne Marie Rasmusdatters barn af Gammelstrup - Mette
husmand Anders Wilholts og Ingeborg Pedersdatters barn - Anne Marie
husmand Hans Andersen og pige Mette Joensdatter som tjente i Uldum præstegård (copuleret)

Top


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 9-2-06
c