s
Stikord til Træden sogns kirkebog, Tyrsting herred, 1697 - 1813

1697-1719


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

På denne side:
1697-99
1700-04
1705-09
1710-14
1715-19


1697-99

1697
fol 99b
hyrden Niels Jepsens barn af Træden - Anders
Niels Pedersen af Føvling og Karen Andersdatter af Træden (trolovet)
Anne Jensdatters uægte barn - Marcus
Jacob Rytters barn af Overholm - Anne Marie
Christian Smeds barn af Træden - Marie
Niels Pedersen af Føvling og Karen Andersdatter af Træden (copuleret)
gl Anne Sørensdatter af Træden (begravet)
Anne Jensdatter af Træden som udlagde rytter Søren Justsen hos Jens Michelsen i Træden (public absolveret)
korporal Betzes uægte barn - Anne Barbara

1698
fol 99b
Niels Nielsens datter Karen af Træden (begravet)
fol 100a
Christen Pedersens barn af Træden - Niels
Niels Pedersen og Maren Laursdatter begge af Træden (trolovet)
Anne Henrichsdatter (begravet)
Søren Jensens barn - Dorthe
Rasmus Jensens barn - Søren
Niels Pedersen og Maren Laursdatter (copuleret)
Jens Andersens barn - Kirsten
Niels Jensens barn Maren af Overholm (begravet)
Otte Thomasen Rytter og Anne Christensdatter Huekone (trolovet)
Niels Christensens barn Mette af Træden (begravet)
Niels Lundums barn - Laurs
Jens Andersens barn Kirsten (begravet)
rytter Jacob Hansen Bruun og Anne Nielsdatter af Træden (copuleret)
Otte Thomasen og Anne Christensdatter (copuleret)
fol 100b
Jens Nymands barn - Inger
Niels Lundums barn Laurs (begravet)
Henrich Frohnes barn - Laurs
Henrich Christensen og Anne Pedersdatter begge af Træden (trolovet og copuleret)

1699
fol 100b
Niels Nielsens barn af Træden - Kirsten
Christen Rytters barn hos Jens Andersen - Anders
Niels Christensens barn af Træden - Mette
Mette Simonsdatter tjenende i Bredvad mølle som udlagdt feldberedersvend Johan (public absolveret)
Jacob Bruun Rytters barn - Hans Jacob
fol 101a
Niels Jensens barn af Overholm - Niels
Jacob Bruuns barn Hans Jacob (begravet)
Christen Rytters barn Anders (begravet)
Niels Nielsens barn Niels (begravet)
Peder Jensens søn Peder (begravet)
Niels Jensens datter Anne (begravet)
Niels Jensens barn Niels af Overholm (begravet)
hyrden Niels Jepsens barn af Træden - Karen
Jacob Hansen Bruun Rytter (begravet)
møllerens barn Magdalene Wernersdatter (begravet)
Peder Jensens barn - Karen

1700-04

Top


1700
fol 101a
Henrich Frohne (begravet)
Abraham Abrahamsen (begravet)
Christen Rytters barn - Andreas
Niels Lundums barn - Peder
fol 101b
Niels Lundums hustru Maren Laursdatter (begravet)
Jens Bostrups moder Gunil Jensdatter (begravet)
Peder Jensens datter Maren Pedersdatter (begravet)
Maren Lundums uægte barn - Just
Niels Lundums barn Peder (begravet)
Niels Pedersen Lundum og Apelone Rasmusdatter af Træden (trolovet)
Jens Andersens tvillinger - Kirsten og Kirsten
Niels Christensens barn Mette (begravet)
Elle Vævekones datter Sidsel Pedersdatter (begravet)
smeden Christen Jensens barn - Anne
Christen Rytters barn Peder (begravet)
Maren Lundums uægte barn Just (begravet)
Søren Justsen Rytter og Maren Lundum af Træden (trolovet)
Niels Jensen Rytter og Anne Nielsdatter af Træden (copuleret)
Niels Pedersen Lundum og Apelone Rasmusdatter begge af Træden (copuleret)
Søren Justsen og Maren Pedersdatter Lundum (copuleret)

1701
fol 102a
Rasmus Jensens barn - Jørgen
Michel Sørensen Søndergaard (begravet)
Henrich Christensens barn - Peder
Anne Jensdatter (begravet)
korporal Frands Betz og Anne Jørgensdatter (copuleret)
Peder Jensens barn - Rasmus
Christen Møller af Bjerresmølle og Mette Sørensdatter af Bredvad Mølle (trolovet)
Christen Rytters barn Andreas (begravet)
Niels Lundums barn - Maren
Niels Christensens barn - Johanne
Niels Nielsens moder Karen Thomasdatter (begravet)
Christen Jensen af Bjerresmølle og Mette Sørensdatter af Bredvad Mølle (copuleret)
fol 102b
Peder Jensens barn Rasmus (begravet)
Niels Nielsens barn Kirsten (begravet)
Søren Justsens barn - Just
Peder Nielsen Lundum - 63 år

1702
fol 102b
Søren Jensens barn - Anne
kvartermester Betzes barn - Øllegaard
Christen Rytters barn - Peder
Peder Jensens hustru Kirsten Rasmusdatter (begravet)
Christen Smeds barn - Karen
Niels Lundums barn Maren (begravet)
Niels Nielsens barn - Niels
Anne Jensdatters uægte barn - Jens (rytter Poul Frøe af Kolding amt)
fol 103a
Anne Jensdatters uægte barn Jens (begravet)

1703
fol 103a
Anders Jensen og Maren Jensdatter begge af Træden (trolovet)
Henrich Christensens barn - Anne
Elle Knudsdatter (begravet)
Jens Andersens barn - Albret
Jens Pedersen Pig af Ring og Anne Assersdatter (trolovet)
hyrden Jørgen Jensen og Maren Laursdatter (trolovet)
Anders Jensen og Maren Jensdatter (copuleret)
Anne Jensdatter som udlagde Poul Frøe søndenfra (public absolveret)
lægdsmand Jens Andersen (begravet)
Niels Lundums barn - Maren
Christen Jensen Grovsmed som torden ihjelslog ved sin bordende (begravet)
Jens Pedersen af Ring og Anne Assersdatter af Træden (copuleret)
sl Jens Andersens barn Albret (begravet)
hyrden Jørgen Jensen og Maren Laursdatter (copuleret)
Peder Laursen og Kirsten Jensdatter (trolovet)

1704
fol 103a
Morten Andersen og Maren Christensdatter begge af Træden (trolovet)
fol 103b
Peder Laursen og Kirsten Jensdatter begge af Træden (copuleret)
Søren Jensens barn - Jens
Morten Andersen og Maren Christensdatter (copuleret)
Morten Andersen af Naldal og Anne Jensdatter (trolovet)
Rasmus Jensens hustru Anne Sørensdatter (begravet)
Rasmus Jensens tvillinger - Maren og Magdalene
Peder Jensen af Træden (begravet)
Werner Timmerman af Bredvad Mølle (begravet)
Peder Laursens barn - Maren
Morten Andersen af Naldal og Anne Jensdatter af Træden (copuleret)
Rasmus Jensens tvillingedatter Maren (begravet)
Rasmus Jensens anden tvilling Magdalene (begravet)
Niels Nielsens søn Niels - 2 år

1705-09

Top


1705
fol 103b
hyrdens barn - Maren
Christen Pedersens barn - Albret
løjtnant Betzes søn Bernhard (begravet)
Søren Justsens uægte søn Marcus - 9 år
fol 104a
Bodil Pedersdatters uægte barn af Træden - Maren
Bodil Pedersdatters uægte barn Maren - 2 dage
Morten Andersen af Træden - 32 år
Bodil Pedersdatter af Træden som udlagde Niels Rasmussen Hjulmand, gift mand i Træden (public absolveret)
Niels Nielsens barn af Træden - Karen
Albret Albretsen og Morten Andersens enke Maren Christensdatter af Overholm (trolovet)
Rasmus Jensens barn af Træden - Jens
Niels Rasmussen Hjulmand (public absolveret)
Henrich Christensens barn - Christen
Jens Jensen og Karen Ellings begge af Træden (trolovet)
Søren Pedersen og Mette Andersdatter begge af Bredvad Mølle (trolovet)
Jens Jensen og Karen Ellings (copuleret)

1706
fol 104a
Albret Assersen og Mette Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
fol 104b
Albret Albretsen og Maren Christensdatter (copuleret)
Henrich Christensens moder af Overholm - 80 år
Søren Pedersen og Mette Andersdatter af Bredvad Mølle (copuleret)
Christen Pedersen af Træden - 45 år
Mads Pedersens hustru - 70 år
Mads Pedersen og Kirsten Laursdatter af Træden (trolovet)
Jens Hansen Juel af Nim og Johanne Andersdatter (trolovet)
Mads Pedersen og Kirsten Laursdatter (copuleret)
Albret Assersen og Mette Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
Jens Ellings barn - Kirsten
Søren Michelsen af Træden - 63 år
Niels Lundums barn - Anne

1707
fol 104b
møllerens hustru Mette Andersdatter af Bredvad Mølle (begravet)
Peder Laursens barn - Jens
Niels Hjulmands søn Rasmus - 15 år
degnen Mads Mands hustru Anne Marie Ottesdatter død i barselsseng - 30 år
Søren Møller af Bredvad Mølle og Mette Hansdatter (trolovet)
fol 105a
Søren Møller og Mette Hansdatter (copuleret)
hyrden Niels Jepsens barn - Maren
Christen Smeds datter Anne - 8 år
Christen Smeds datter Johanne - 1 år
Anne Hansdatters uægte barn - Jens (en soldat i Rendsborg)
Mads Pedersens barn - Laurs
Albret Albretsens barn - Karen

1708
fol 105a
Anne Hansdatter hos Jens Elling som udlagde soldat Christian Otte af Rendsborg (public absolveret)
Rasmus Jensens barn - Niels
Henrich Christensens barn af Overholm - Maren
fol 105b
Jens Knudsen af Træden - 80 år
Søren Jensens tvillinger - Rasmus og Dorthe
Christen Smeds barn - Anne
Niels Nielsens hustru Maren Rasmusdatter - 45 år
Niels Nielsen og Marie Frandsdatter begge af Træden (trolovet)
Peder Laursens søster Mette Laursdatter af Træden - 28 år
Søren Rasks barn af Træden - Mette

1709
fol 105b
Niels Nielsen og Marie Frandsdatter begge af Træden (copuleret)
Jens Ellings barn - Jens
Søren Jensens barn Dorthe - 9 uger
fol 106a
Mads Mands barn - Karen
Niels Ellings gl kone Anne Thomasdatter - 73 år
hyrdens barn Maren - 1½ år
Søren Møllers barn - Johan Trane
Peder Laursens barn - Laurs
Peder Laursens ældste stedsøn Anders Jensen - 20 år
Niels Nielsens barn - Frands

1710-14

Top


1710
fol 106b
tidligere degn Henrich Andersen - 63 år
Niels Lundums barn - Peder
Rasmus Jensens barn - Søren
Søren Jensens barn Rasmus - 2 år
Michel Nielsen af Nyborg og Kirsten Christensdatter af Træden (trolovet)
Søren Møllers barn Johan Trane - 1 år
Peder Laursens anden stedsøn Jens Jensen - 18 år
Albret Albretsens barn - Kirsten
Michel Nielsen af Nyborg i Langskov sogn og Kirsten Christensdatter af Træden (copuleret)
Mads Pedersens barn - Peder
fol 107a
Søren Møllers barn - Mette
ung Niels Lundum og Birgitte Pedersdatter (copuleret)
Niels Hyrdes barn - Karen

1711
fol 107a
Albret Albretsens barn Kirsten af Overholm - ½ år
Søren Rasks barn - Else
Henrich Christensens barn Christen - 4 år
Jens Ellings barn Kirsten - 4½ år
Jens Ellings søn Jens - 2 år
hyrdens søn Anders - 20 år
Albret Assersens barn - Karen
fol 107b
ung Niels Lundums barn - Anne
gl Niels Lundums barn Peder - 1 år
Søren Møllers barn af Bredvad Mølle - Anne Cathrine
Anne Bertelsdatters uægte barn - Peder
Albret Assersens barn Karen - 16 uger
Niels Hyrde af Træden - 50 år
Henrich Christensens barn - Kirsten
Niels Elling og Maren Lundums (trolovet)
Inger Pedersdatters uægte barn - Christopher
Søren Møllers barn Anne Cathrine - 14 uger
Albret Assersens hustru Mette Pedersdatter - 20 år

1712
fol 108a
Inger Pedersdatters uægte barn Christopher - 3 mdr
Peder Laursens barn - Kirsten
vævepige Anne Hansdatter hos Asser Andersen - 23 år
gl Niels Lundums barn - Kirsten
Niels Nielsens barn - Niels
Jens Ellings barn - Jens
Jens Ellings barn Jens - 13 dage
Albret Albretsen - 38 år
gl Maren Degnekone (begravet)
Niels Lundums barn Mette - 3 mdr
fol 108b
Søren Jensens barn - Rasmus
hyrdens søn Søren (begravet)
Jens Laursen af Vissing Kloster og Albret Albretsens enke af Træden (trolovet)
Anne Bertelsdatter som udlagde portvisiterer Henrich ved Smedegades port i Horsens (public absolveret)
Jens Laursen af Vissing Kloster og Albrets enke Maren Christensdatter (copuleret)
Inger Pedersdatter som udlagde en rytter ved navn Jens (public absolveret)

1713
fol 108b
Albret Assersens barn - Mette
Rasmus Jensens barn - Anne Marie
fol 109a
Søren Rasks barn - Maren
Anne Betzes - 48 år
Niels Nielsens mindste barn (begravet)
Peder Laursens steddatter Anne Jensdatter og Jens Bostrups søn Søren Jensen (trolovet)
Jep Hyrdes barn - Niels
gl Maren Lundums - 86 år
Jens Ellings barn - 1 dag
Else Christensdatter som udlagde rytter Søren Hansen (public absolveret)
Niels Lundums barn - Kirsten
Niels Christensens datter Maren af Vandborg (begravet)
Søren Møllers barn - Anne Cathrine
Søren Båstrup og Anne Jensdatter begge af Træden (copuleret)
fol 109b
Inger Havekones datter Margrethes uægte barn - Christian

1714
fol 109b
lille Niels Lundums barn - Peder
Rasmus Jensens barn Jens af Overholm - 8 år
Mads Pedersens barn - Jens
Peder Christensens hustru - 73 år
Anne Jensdatter af Vandborg som udlagde soldat Johan Christian af Rendsborg (public absolveret)
Henrich Christensens datter Maren Henrichsdatter (begravet)
Niels Nielsens barn af Overholm - Maren
Anne Jensdatters uægte barn - Maren
fol 110a
Henrich Christensens barn - Karen
Jens Ellings dødfødte søn (begravet)

1715-19

Top


1715
fol 110a
Peder Nielsens barn - Niels
Søren Båstrups dødfødte søn (begravet)
Anne Bertelsdatter som udlagde en soldat ved navn Peder (public absolveret)
Søren Rasks barn - Niels
fol 110b
Rasmus Jensens barn af Træden - Jens
Jep Hyrdes barn Niels Jepsen - 2 år
Bertel Assersen - 26 år

1716
fol 110b
Peder Christensen - 76 år
en gl betler ved navn Abraham (begravet)
Jens Ellings barn - Jens
fattig feldberedersvend Frands som døde i møllen (begravet)
Niels Rasmussen (begravet)
Rasmus Thybos barn (begravet)
fol 111a
sl Anne Ovesdatters barn af Naldal som døde i Træden (begravet)
hyrden Jep Nielsens barn af Bredvad Mølle - Lisbeth

[lakune]

1719
fol 113b
Peder Jensen af Haldrup i Vær sogn og Maren Nielsdatter af Træden (trolovet)
Jeppe Nielsens barn Maren - 1½ år
Niels Christensens hjemmedøbte tvillinger - Christen og Johanne
Niels Christensens tvilling Christen (begravet)
Niels Christensens Johanne (i kirke)
Marcus Rasmussen og Kirsten Jensdatter begge af Træden (copuleret)
Peder Jensen af Haldrup og Maren Nielsdatter af Træden (copuleret)
Christen Nielsen og Mette Christensdatter begge af Træden (copuleret)
Niels Rasmussen og Bodil Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
fol 114a
Jens Ellings barn - Abraham
Jens Ellings Abraham - 1 dag
Niels Christensen af Træden - 76 år

Top


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 8-2-06
c