s
Stikord til Træden sogns kirkebog, Tyrsting herred, 1697 - 1813

1750-1769


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

På denne side:
1750-54
1755-59
1760-64
1765-69
 


1750-54

1750
fol 142a
Peder Rasks barn - Søren
Niels Pedersens barn - Maren
Thomas Johansen af Davding og Maren Sørensdatter af Træden (copuleret)
Jens Trædens barn - Niels
Jens Trædens Niels (begravet)
Anders Mortensens barn - Anders
Peder Søgaards datter Karen - 5 år
fol 142b
Niels Laursen og Gertrud Rasmusdatter af Enner (trolovet)
Niels Sørensen og Anne Clemensdatter af Træden (copuleret)
Niels Henrichsen - 56 år
Niels Laursen af Træden og Gertrud Rasmusdatter (copuleret)
Morten Møllers barn - Elisabeth
Christen Nielsens barn - Niels
Jens Sørensen af Brædstrup og Maren Joensdatter af Træden (trolovet og copuleret)
Gregers Poulsens liden datter (begravet)

1751
fol 143a
Ulrica Pedersdatter som udlagde parykmagersvend Meyer af København (public absolveret)
Albret Christensens barn - Kirsten
Bodil Pedersdatter - 86 år
Jens Trædens barn - Maren
Jens Jensens barn - Jens
Morten Ellings hjemmedøbte barn Niels - 3 dage
Ulrica Pedersdatters uægte dødfødte barn (begravet)
Niels Lundum - 70 år
Jens Nielsens barn - Niels
Rasmus Torbensens barn - Maren
Jens Knudsen Bro og degnens datter Ulrica Christina Pedersdatter Lundum (trolovet)
Niels Sørensens barn - Laurs
Søren Rasmussens barn - Maren
fol 143b
Jens Knudsen Bro og Ulrica Christina Pedersdatter Lundum (copuleret)
Gregers Poulsens barn - Poul
Bodil Laursdatter Hirznach som udlagde galanterikræmmer Jens Erichsen (public absolveret)
Niels Pedersen og Karen Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
gl Anne Nielsdatter - 87 år

1752
fol 143b
Anne Margrethe Mortensdatter - 67 år
Niels Pedersen og Karen Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
gl Rasmus Jensen af Træden - 83 år
Poul Smeds barn - Else Marie
Mogens Pedersens barn - Anne
Jens Knudsen Bros hustru Ulrica Pedersdatter som døde uforløst i barnsnød - 27 år
Mogens Pedersens barn - 14 dage
Niels Assersens datter Maren - 17 år
Maren Pedersdatter som udlagde en Haderslev-kræmmer ved navn Niels (public absolveret)
Maren Pedersdatters uægte barn - Peder
fol 144a
Peder Sørensen Rasks datter Anne Cathrine - 6 år
Peder Rasks barn - Albret
Søren Frandsen af Davding og Anne Kirstine Jensdatter af Træden (trolovet)
Christen Nielsens barn - Anne Margrethe
Jens Hansen af Vinding og Bodil Sørensdatter Rask af Træden (trolovet)

1753
fol 144a
gl Jens Båstrup - 97 år
Jens Nielsens søn Niels - 1½ år
Jens Hansen af Vinding og Bodil Sørensdatter Rask af Træden (copuleret)
Søren Frandsen af Davding og Anne Kirstine Jensdatter af Træden (copuleret)
Søren Rasks hustru - 72 år
Thomas Johansens barn - Mette
Mogens Pedersens barn - Peder
Niels Sørensen af Træden - 32 år
Rasmus Torbensens broders datter af Salten - 14 dage
Jens Jensens barn - Niels
fol 144b
Niels Assersens søn Anders - 10 år
Morten Ellings barn - Jørgen
Christen Rasmussen af Elling og Anne Clemensdatter af Træden (trolovet)
bysmeden Poul Stephansen - 30 år
Niels Albretsen - 26 år
Knud Nielsen af Nedenskov og Mette Jensdatter sl Niels Albretsens enke af Træden (trolovet)
Jens Hansen Hjulmands barn - Anne
sl Jens Båstrups enke Kirsten Laursdatter (begravet)
sl Niels Sørensens barn - Anne Marie
Albret Christensens barn - Christen
Knud Nielsen af Nedenskov og Mette Jensdatter sl Niels Albretsens enke af Træden (copuleret)
Christen Rasmussen af Elling og sl Niels Sørensens enke Anne Clemensdatter (copuleret)
Rasmus Torbensens barn - Øllegaard

1754
fol 144b
Jens Trædens barn - Niels
fol 145a
Jens Nielsens hjemmedøbte søn Rasmus (begravet)
Peder Jensen Søgaards hustru Anne Henrichsdatter - 54 år
Jens Trædens datter Anne Margrethe - 18 år
Niels Pedersens barn - Kirsten
Søren Rasmussens barn - Gertrud Marie
Peder Jensen Søgaard og Anne Nielsdatter begge af Træden (copuleret)
Knud Nielsens dødfødte barn (begravet)
Peder Jensen Søgaards hustru Anne Nielsdatter - 17 år
Mogens Pedersen Soldats barn - Peder
gl Maren Rasmusdatter - 85 år
Dorothea Michelsdatter fra Vinten som udlagde en ukendt vejfarende person, som voldtog hende ved Lundum bro (public absolveret)

1755-59

Top


1755
fol 145a
Anne Pedersdatters uægte barn - Niels
fol 145b
Anne Pedersdatters uægte barn - 16 dage
Jens Hansens barn - Bodil
Anne Pedersdatter som udlagde Peder Jensen af Vinding (public absolveret)
Peder Jensen af Vinding (public absolveret)
Thomas Johansens barn - Anne
Otto Skrædders hjemmedøbte datter Karen (begravet)
Christen Nielsens barn - Hans
Friderich Pedersen (begravet)
Michel Sørensen Skrædder af Honum i Hvirring sogn og Anne Rasmusdatter sl Poul Smeds enke (trolovet)
Christen Nielsens søn Hans - 9 uger
Niels Jensens barn - Ellen Marie
Michel Sørensen Skrædder af Honum og Anne Rasmusdatter sl Poul Smeds enke af Træden (copuleret)
Peder Søgaards barn - Jens
fol 146a
Anders Mortensen Hyrdes barn - Albret

1756
fol 146a
Christen Rasmussens barn - Niels
Niels Pedersen Hårup - 26 år
Jens Jensens dødfødte søn (begravet)
Rasmus Torbensens barn - Anne Kirstine
Peder Sørensen Rasks søn Søren - 6 år
Peder Pedersen Møllers barn - Anne Cathrine
Jens Trædens datter Maren - 5 år
Christen Rasmussens steddatter Anne Marie - 3 år
Jens Nielsens søn Peder - 7 år
Anders Mortensen Hyrdes søn Peder - 5 år
Anders Mortensen Hyrdes søn Albret - ½ år
Søren Rasmussens datter Gertrud Marie - 2 år
Rasmus Torbensens datter Maren - 5 år
Rasmus Torbensens datter Øllegaard - 2½ år
fol 146b
Christen Nielsens søn Niels - 6 år
Christen Nielsens datter Anne Margrethe - 3½ år
Niels Hansen udlagt af Anne Svendsdatter (public absolveret)
Christen Nielsens barn - Anne Margrethe
Anne Svendsdatter som udlagde Niels Hansen tjenende Peder Søgaard i Træden (public absolveret)
Albret Christensens barn - Mette
Søren Rasmussens barn - Karen

1757
fol 146b
Jens Trædens barn - Laurs
Peder Laursen - 81 år
Albret Christensen - 52 år
Niels Laursen - 79 år
Peder Jensen Elling og sl Albret Christensens enke Maren Sørensdatter begge af Træden (trolovet)
Niels Laursens enke Gertrud Rasmusdatter - 59 år
Peder Jensen Elling og sl Albret Christensens enke Maren Sørensdatter begge af Træden (copuleret)
fol 147a
Niels Christensen og Anne Pedersdatter Rask begge af Træden (trolovet)
Peder Sørensen Rask - 52 år
Mogens Pedersen Soldats barn Peder - 3 år
Christen Skrædders dødfødte søn (begravet)
Niels Christensen og Anne Pedersdatter Rask begge af Træden (copuleret)
Morten Hjulmands barn - Johanne
Niels Jensen Soldats barn Karen - 10 uger

1758
fol 147a
Christen Ellings hjemmedøbte datter Birthe Marie - 3 dage
landsoldat Anders Nielsen og Karen Pedersdatter sl Niels Hårups enke (trolovet)
Niels Laursens barn - Susanne
Niels Christensens barn - Ellen
gl Mette Hollis - 70 år
Peder Søgaards barn - Niels
landsoldat Anders Nielsen og Karen Pedersdatter sl Niels Hårups enke (copuleret)
Mogens Pedersen Soldats barn - Bodil Anne
fol 147b
Maren Sørensdatter som udlagde Peder Jensen Soldat (public absolveret)
Anders Nielsen Landsoldats barn - Hans
studiousu Ulrich Adolph Toxverd og Sidsel Pedersdatter Lundum af Træden (trolovet)
Peder Pedersens barn af Bredvad Mølle - Mette Kirstine
Peder Møllers barn - 2 uger
Jens Jensens barn - Anders
studiosus Ulrich Adolph Toxverd og Sidsel Pedersdatter Lundum begge af Træden (copuleret)
gl Anne Marie Tangaards fra Hvirring som døde i Træden (begravet)
Christen Glintbergs hustru Maren Nielsdatter - 70 år
Oluf Jensen af Velling og Anne Margrethe Nielsdatter af Træden (trolovet)
Christen Sørensen Glintberg (begravet)

1759
fol 148a
Christen Hansens barn - Christian
Christen Nielsens barn - Niels
mons Toxverds tvillinger - Ulrich Peder og Anne Mette
Oluf Jensen af Velling og Anne Margrethe Nielsdatter af Træden (copuleret)
Christen Ellings barn - Rasmus
mons Toxverds tvillinger - 2 uger
Bodil Didrichs - 69 år
Asser Nielsen - 28 år
Marcus Christensen Bødker og Anne Christensdatter af Træden (trolovet)
lægdsmand Søren Rasmussens barn - Niels
fol 148b
Otto Skrædders dødfødte søn (begravet)
Christen Nielsens søn Niels - 8 mdr
Marcus Christensen Bødker og Anne Christensdatter af Træden (copuleret)
Morten Nielsen Hjulmands barn - Niels
Peder Møllers barn af Bredvad Mølle - Karen
Peder Ellings barn - Jens

1760-64

Top


1760
fol 148b
Christian Hansen af Voerladegård og Maren Jensdatter Hjort af Træden (trolovet og copuleret)
Niels Christensens barn - Maren
Peder Knudsen af Ring og Maren Jensdatter af Træden (trolovet)
Marcus Bødkers tvillinger - Christen og Søren
Marcus Bødkers tvillinger (begravet)
fol 149a
mons Toxverds barn - Anne Margrethe
Peder Knudsen af Ring og Maren Jensdatter af Træden (copuleret)
Anders Nielsen Høghs barn - Anne Margrethe
Christen Nielsens barn - Morten
Inger Jeppesdatter som udlagde Niels Jensen Landsoldat tjenende i Bredvad Mølle (public absolveret)
Jacob Jensen af Ring sogn og by og Kirsten Jensdatter af Træden (trolovet)
Jens Rasmussens barn - Mette
Peder Pedersens datter Elisabeth af Bredvad Mølle - 9 år

1761
fol 149a
Jens Trædens barn - Rasmus
Peder Søgaards barn - Anders
fol 149b
Jacob Jensen af Ring og Kirsten Jensdatter af Træden (copuleret)
Morten Nielsen Hjulmands barn - Laurs
Peder Hansen af Åstrup og Kirsten Rasmusdatter af Træden (trolovet)
Christen Ellings barn - Clemen
Peder Hansen af Åstrup og Kirsten Rasmusdatter af Træden (copuleret)
Christen Lillemands barn Morten - 1 år
Niels Pedersen af Åle og Kirsten Marcusdatter af Træden (trolovet)
Morten Pedersen af Nimdrup og Birthe Jensdatter af Træden (trolovet)
Niels Jensen Smeds barn - Jens

1762
fol 149b
Niels Jensen Smeds søn - 3 uger
Morten Pedersen af Nimdrup og Birthe Jensdatter af Træden (copuleret)
gl Peder Sørensens hustru Else - 88 år
Peder Hansens barn - Mette
gl Peder Sørensen - 70 år
Søren Rasmussens barn - Gertrud Marie
Christen Nielsen af Træden - 38 år
fol 150a
Niels Pedersen af Åle og Kirsten Marcusdatter af Træden (copuleret)
Christen Rasmussen og sl Christen Nielsens enke Maren Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
Otto Skrædders barn - Mette
mons Toxverds barn - Ulrich Peder
Peder Knudsens søn Stephan af Ring som døde hos Jens Nielsen i Træden - 2 år
Morten Ellings hustru Marie Jacobsdatter - 54 år
sl Christen Nielsens barn - Christen
Peder Møllers barn af Bredvad Mølle - Jens
Morten Nielsens søn Laurs - 10 uger
Christen Rasmussen og sl Christen Nielsens enke Maren Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
Christen Hansens barn - Wilhelm
landsoldat Christen Jensen Astrups søn Poul - 1 år
Morten Nielsen Hyrdes barn - Jeppe
fol 150b
Søren Smeds hustru Anne Pedersdatter - 65 år
Niels Christensens barn - Peder
gl Niels Foged - 84 år
blinde Niels Rasmussen - 54 år
Peder Pedersen Rytters barn - Jonas

1763
fol 150b
Peder Rytters Jonas - 12 dage
sl Christen Nielsens søn Christen - ½ år
Niels Christensens datter Maren - 3 år
Stephan Rasmussens hustru Karen Nielsdatter - 80 år
sl Peder Laursens enke Birthe Nielsdatter - 85 år
Søren Rasmussen - 53 år
Christen Ellings søn Clemen - 2 år
Peder Jensen af Salten i Them sogn og Mette Christensdatter af Træden (trolovet)
Marcus Bødkers barn - Christen
Jens Rasmussens barn - Anne
Morten Christensen Elling og sl Peder Rasks enke Mette Albretsdatter begge af Træden (trolovet)
Jacob Mortensen og Karen Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
Anders Høghs barn - Anne
fol 151a
Peder Nielsen af Troelstrup og sl Søren Rasmussens enke Maren Nielsdatter af Træden (trolovet)
Peder Hansens barn - Anne
Peder Nielsen af Troelstrup og sl Søren Rasmussens enke Maren Nielsdatter af Træden (copuleret)
Morten Christensen og Mette Albretsdatter sl Peder Rasks enke begge af Træden (copuleret)
Jacob Mortensen og Karen Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
Peder Jensen af Salten i Them sogn og Mette Christensdatter af Træden (copuleret)
Christen Rasmussens barn - Rasmus

1764
fol 151a
Peder Søgaards søn Anders - 3 år
Jacob Nielsen Hyrde af Hårup i Føvling sogn og Anne Sørensdatter af Træden (trolovet)
Peder Nielsens barn - Sidsel
Søren Pedersen Svensks barn - Anne
Jacob Mortensens barn - Morten
Jens Vandmands datter Anne - 16 år
Peder Søgaards barn - Anders
fol 151b
Jacob Mortensens søn Morten - 3 uger
Peder Pedersen Møller af Bredvad Mølle - 62 år
Jørgen Jensen Hjort og Johanne Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
Niels Jensen Væver af Burgårde og Anne Andersdatter af Træden (trolovet)
Jørgen Jensen Hjort og Johanne Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
Jacob Nielsen Hyrde af Hårup og Anne Sørensdatter af Træden (copuleret)
Jørgen Hjorts barn - Jens
Niels Jensen af Burgårde og Anne Andersdatter af Træden (copuleret)

1765-69

Top


1765
fol 151b
husmand Jens Jensen - 49 år
Jørgen Hjorts barn Jens - 3 uger
sl Peder Møllers barn - Peder
Rasmus Torbensens hustru Anne Nielsdatter - 49 år
Johanne Hansdatter - 67 år
Peder Ellings steddatter Anne Albretsdatter - 24 år
Niels Christensens barn - Christen
Peder Hansens barn - Hans
Johanne Jensdatter - 95 år
Mathias Jensens barn - Anne
Christen Ellings barn - Anne Cathrine
Johan Christopher Schreibers barn - Anne Cathrine
fol 152a
Jacob Mortensens barn - Anne Marie

1766
fol 152a
Peder Rasks barn - Peder
Anders Høghs datter Anne - 3 år
Jens Rasmussens barn - Rasmus
Anders Høghs dødfødte barn (begravet)
Maren Nielsdatter og Søren Knudsen begge af Træden (trolovet)
Niels Jørgensen Østergaard af Ustrup i Hylke sogn og Anne Jeppesdatter sl Peder Møllers enke af Bredvad Mølle (copuleret)
Mads Rasmussen og Anne Pedersdatter begge af Træden (trolovet)
Søren Knudsen og Maren Nielsdatter begge af Træden (copuleret)
Niels Overgaards søn Søren - 21 år
Mads Rasmussen og Anne Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
Mathias Jensens barn - Jens

1767
fol 152a
Jens Rasmussens søn Rasmus - 10 mdr
Niels Møllers stedsøn Peder - 2 år
Kirsten Lundums - 55 år
Peder Hansens barn - Mette
Christen Rasmussens hustru Maren Pedersdatter af Træden - 44 år
Peder Nielsens barn af Træden - Søren
Peder Sørensen af Troelstrup og Anne Marie Rasmusdatter af Træden (trolovet)
Peder Sørensen Lunholts barn - Anne Elisabeth
fol 152b
Peder Sørensen af Troelstrup og Anne Marie Rasmusdatter af Træden (copuleret)
Peder Snedkers mindste søn Niels - ½ år
Jens Jensen og Anne Christensdatter begge af Træden (trolovet)
Christen Rasmussen og Mette Jensdatter begge af Træden (trolovet)
Mads Rasmussens barn - Maren
Søren Gløds barn - Søren
Jens Jensen og Anne Christensdatter begge af Træden (copuleret)
Peder Rasks barn - Apelone
Christen Rasmussen og Mette Jensdatter begge af Træden (copuleret)
husmand Niels Andersen - 54 år

1768
fol 152b
Peder Ellings steddatter Kirsten Albretsdatter - 17 år
Jacob Mortensens barn - Kirsten
Jens Nielsen Smed og Bodil Pedersdatter Rask begge af Træden (trolovet)
Jens Rasmussens barn - Bodil
Mathias Jensens barn - Niels
Søren Pedersen Svensks barn - Anne Marie
Søren Nielsen og sl Jens Jensens enke Anne Sørensdatter begge af Træden (trolovet)
Christen Rasmussens barn - Jørgen
fol 153a
Jørgen Nielsens barn - Birthe
Jens Vandmands barn - Jens
Jens Nielsen Smed og Bodil Pedersdatter begge af Træden (copuleret)
Søren Nielsen og sl Jens Jensens enke Anne Sørensdatter begge af Træden (copuleret)
Niels Christensens barn - Mette Cathrine
Christen Jensen Hjort og Maren Andersdatter begge af Træden (trolovet)

1769
fol 153a
Peder Nielsens søn Søren - 2 år
Peder Nielsen Smed junior af Tønning og Maren Nielsdatter af Træden (trolovet)
Christen Rasmussens søn Jørgen - ½ år
Jens Nielsen Smeds barn - Ingeborg
Peder Nielsen Smed junior af Tønning og Maren Nielsdatter af Træden (copuleret)
Christen Jensen Hjort og Maren Andersdatter begge af Træden (copuleret)
Christen Hjorts barn - Mette
Jens Trædens søn Peder - 25 år
Niels Christensen Lillemand - 74 år
Peder Hansens barn - Maren
Jens Møllers hjemmedøbte søn Søren af Bredvad Mølle - 1 dag
Jacob Nielsen Hyrdes barn af Træden - Mette
fol 153b
Jørgen Nielsens hustru Karen Jørgensdatter af Træden - 20 år

Top


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 13.8.2011
c